Saveti za praćenje efikasnosti

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U marketinga, gde želite da saznate šta radi i šta ne tako da možete da uradite više od prvih manje od drugi. Vođenje evidencije o odgovorima koje ste dobili sa marketinškom kampanjom i razumevanje šta vam bude zatraženo te odgovore, možete da identifikujete koja strategija je uspešna a koji nije. Praćenje pomaže da ostvarite visok povratna marketinških investicija.

Šta želite da uradite?

Određivanje šta treba da pratite

Kako to radite

Izdvajanje promenljive

Podesite mehanizam za praćenje

Praćenje odgovora na vašu kampanju

Štampanje liste primalaca

Praćenje na mreži

Praćenje pomoću Menadžera za poslovne kontakte

Ocenjivanje kampanje

Priprema za narednu marketinšku kampanju

Čuvanje prečice do liste primalaca

Izvoz liste primalaca u novoj datoteci

Određivanje šta treba da pratite

Informacije koje ne prikupite o klijentima je osnova za efikasnu marketinšku kampanju. Kada prikupite lične karakteristike i organizovanje klijente u grupe koje dele karakteristike, on postaje mogućnosti da vidite obrasce u njihove odgovore koji su zasnovani na njihove zajedničke karakteristike.

Kada povežete klijenata odgovore na značajnu karakteristike koje uticao na odluku da odgovorite, razvijate obogaćenog skladište znanja za služenje klijenti bolje kao i naredni marketinških aktivnosti.

Evo nekoliko primera karakteristike koje možete da pratite i šta možete saznati koje od njih:

 • Ponovite klijenti Ako identifikujete vaše klijente, možete ih da biste utvrdili zašto se ponavljaju ili da bi ih obavestio o ponudama za prodaju i posebno obratite.

 • Retko klijentima Ukoliko su sa klijentima u malo, možete ponuditi popust ili druge podsticaj ponavljanja poslovne. Ili možete da se obratite ih da biste saznali kako možete da podstakli njihov povratak.

 • Lokacija kupca Ako znate gde smisla žive ponuditi klijentima u određeni lokalni standard proizvodi i usluge koje su specifični lokaciju za.

 • Pol kupca Ako znate pol kupca, možete uneti informacije o proizvodima i uslugama koje su važne samo za muškarce ili žene.

 • Starost kupca Ako znate starosti klijenata, možete da obezbedite proizvoda ili usluga koje su usmerene na njihove faze u životu (kao što su penzioni planiranje strategije za one u 20 i onima u njihove 50).

 • Istoriju kupovine Ako znate istoriju kupovine kupaca koji su odgovorili na poruku u kojoj i je vaš cilj da proširite bazu kupaca, možete da kupite listu slanja osoba koje ste kupili iste proizvode i da im pošaljete slične slanja.

 • Željeni način odgovora Korišćenjem primalaca odgovora, možete da usmerite svakog klijenta sa različitim praćenje koji odgovara klijenta odgovor. Neki korisnici možda odgovorite telefon druge osobe sa posete i drugim osobama putem e-pošte. Svaka od ovih predlaže da odgovarate na kupaca zahteva i različiti pristup praćenja.

Kako to radite

Dok su prikuplja informacije o klijentima, želite da pratite kako rade marketinških aktivnosti. Potrebno je da odlučite koju od mnogo promenljivih koje želite da testirate i kako da merite njihov uticaj. Na primer, ako koristite na razglednicama, možda ćete želeti da isprobate više od jednog dizajna ili nude i pratite stepen uspeha za svaki. Druge informacije koje mogu da budu korisne za praćenje uključuje:

 • Stopa odziva Za sve korisnike kojima ste kontaktirali, koliko odgovorili?

 • Podsticaj odgovor Ako vam je nekoliko različitih ponuda podstakli klijentima da odgovorite, možete da pratite koje stimulativi pitaj stopa najbolji odgovor.

 • Metod kontakta Ako kupcima omogućili da na različite načine odgovore – na primer, tako što ćete razglednice, telefonski poziv, e-poruku, lični posete, katalog ili Veb lokacije – možete da pratite odzive koje primite za svaki. Ako koristite različite metode kontaktirati klijente, možete da pratite ih da biste videli koji je najefikasniji stupate u.

Izdvajanje promenljive

Uverite se da ste izdvajanje promenljive ili kasniju analizu može biti teško. Na primer, ako koristite dva različita dizajna razglednice, a svaki dizajn podiže različita ponuda, možda će biti teško da pratite da li razglednica dobija veću stopu odgovor zbog dizajna ili zbog ponudu.

Vrh stranice

Podesite mehanizam za praćenje

Odredite način za prikupljanje informacija koje ćete morati da procenite efikasnost kampanje. Ako vaše preduzeće ima više telefonskih linija i koristite različite dizajne i ponude na razglednicama, mogu da obezbedite na drugi broj telefona, URL adresu ili kôd da izmerite odgovor na svaki dizajn.

Ako nudite o poklonu, verovatno želite da dodate jedinstvene brojeve za praćenje. Ako nudite kupone i želite da saznate ko ih koristi i za šta, potrebno je da dodate poseban kôd na svaki kupon.

Kada dodajete koda kupon, možete da povežete stavke iz zaliha sa potvrda o poklonu i pratite te stavke. Ako nudite kupone, dodavanjem jedinstvenog koda na svaki kupon možete sprečiti kupce dele kopije kupona. Dodavanje jedinstvenih kodova na pozivnice nije preporučljivo. Morate da pratite samo imena kupaca. Više informacija potražite u članku Dodavanje brojeva na o poklonu i kuponima za praćenje.

Vrh stranice

Praćenje odgovora na vašu kampanju

Koju ste poslali ste kampanju. Sada je vreme da pratite odgovore. Dokumenta rezultata da biste videli koje promenljive rad i koji vam je potreban da bi se poboljšao u sledećoj fazi kampanje ili narednim kampanjama.

Postoje dva osnovna metoda za praćenje marketinške kampanje. Da li primite kupca odgovore na mreži, poštom, preko telefona, ili lično, možete da pratite odgovore na jedan od ova dva načina:

 • Pomoću odštampane liste koju držite blizu telefona, poštansko sanduče ili prednji brojač gde možete da radite sa klijentima. Ako unesete na drugi broj telefona sa svakom od dizajna razglednice, možete da odštampate jedinstvenu listu primalaca za svaki broj telefona tako da imate ispravne liste primalaca spremna kada odgovarate na svakom telefonske linije.

 • U program, kao što je Microsoft Office Excel radnog lista ili izvora podataka koje možete kreirati u programu Microsoft Office Publisher ili programu za naprednije kupca vezu za upravljanje, kao što su 2007 sistema Microsoft Office with Business Contact Manager.

Publisher nudi alatke za oba metoda.

Vrh stranice

Štampanje liste primalaca

Praćenje odgovora na vašu kampanju na papiru, Štampanje liste primalaca i održavati ga u blizini kada primaoci odgovore. Odštampana lista vam olakšava da uhvatite informacije, ali sortiranje, filtriranje i analiziranje je teško.

Čak i ako planirate da pošaljete publikacije poštom, Štampanje liste primalaca pomoću okna zadataka za objedinjavanje pošte ili u oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte . Da biste otvorili okno zadatka u novu ili postojeću publikaciju, u meniju Alatke , postavite pokazivač Pošiljke i katalozi i zatim kliknite na dugme za objedinjavanje pošte ili Objedinjavanje e-pošte . Više informacija o objedinjavanju pošte potražite u članku Kreiranje e-poruku ili objedinjavanje e-pošte.

 1. Objedinjavanje pošte u oknu zadataka, u korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte , u okviru Pripremite se da proverite ovu pošiljku , kliknite na dugme Odštampaj listu primalaca .

 2. U dijalogu Štampanje liste , u okviru Izaberite kolone , izaberite imena polja koja želite da uključite u liste za praćenje. Ako želite da obuhvatite kontakte kupaca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi praznu kolonu „Beleške” .

 3. U okviru Izbor zapisa, kliknite na jednu od sledećih načina:

  • Korišćenje samo uključene zapise da biste odštampali listu koja koristi samo primaoci pošte kada šaljete poštu podskup listu primalaca.

  • Korišćenje sve da biste odštampali listu pomoću svih zapisa u listu primalaca.

 4. Izaberite druge opcije oblikovanja, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odštampali listu bez dodatno oblikovanja, kliknite na dugme Odštampaj.

   Naslovi kolona se pojavljuju na vrhu svake odštampane stranice na listi.

  • Da biste otvorili listu kao nove publikacije koje možete da oblikujete dodatno, kliknite na dugme Izvezi u publikaciju.

Vrh stranice

Praćenje na mreži

Ako već imate izvor podataka klijenta, možete da koristite za praćenje marketinške kampanje odgovor. Da li kreirate liste primalaca u programu Publisher, Excel, Microsoft Office Access ili klijenta za upravljanje programa kao što su Menadžera za poslovne kontakte, morate se uveriti da je lista primalaca otvorena kada svaki kupac odgovori – i onda mora da pronađete odgovarajući zapis tako da biste efikasno zabeležili željene informacije.

U jednostavne kampanje, na primer, možda želite da dodate kolonu koja prikupljaju odgovori kupaca (da i ne), kolonu za datum primanja odgovora, kolona koja detalje na sledeći korak (kao što su „prati poziv” ili „Uključi u sledeću pošiljku”) , i kolonu za proizvod ili uslugu koju klijent poručili. Ako ste poslali više dizajna razglednica ili ponuda, i da pratite dizajn ili ponudu koja odgovara svakog klijenta.

Takođe, sa bazom podataka olakšava rad sa podacima kada je vreme da biste ga analizirali. Na primer, možete jednostavno da sortirate podatke na bilo koju od karakteristike koje ste uneli i otklonila primaocima sa karakteristikama koje su vam bitno.

Praćenje pomoću Menadžera za poslovne kontakte

Microsoft Office 2007 sistem with Business Contact Manager je programski dodatak koji je dizajnirana tako da vlasnici malih preduzeća, prodaje i zaposlenima da upravljaju njihove poslovnim kontaktima i mogućnostima efikasno. Menadžer za poslovne kontakte možete da koristite da biste pratili marketinškog materijala koje ste poslali odgovore koje primate i troškove u vezi sa svakom kampanjom kada dovršite objedinjavanje pošte u programu Publisher. Više informacija o preuzmete i koristite ga, pogledajte članak programa Business Contact Manager Veb stranice.

With Business Contact Manager instaliran, otvorite programa Business Contact Manager direktno iz programa Publisher:

 • Objedinjavanje pošte u oknu zadataka, u korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte , u okviru Pripremite se da proverite ovu pošiljku , kliknite na dugme Prati pomoću Menadžera za poslovne kontakte .

  Na marketinške kampanje se otvara u programu Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte.

Više informacija o radu sa Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte, pogledajte članak pomoć za Menadžer za poslovne kontakte ili Microsoft Office Online za pomoć za praćenje korisničkih podataka u programu Outlook.

Vrh stranice

Ocenjivanje kampanje

Analizirajte rezultate na osnovu ciljeva kampanje. Na primer, da li želite povećanje nove klijente ili više business iz postojeći klijenti? Ukoliko su kupci odgovorili na jednu ponudu na druge, koliko je o ponudi u kombinaciji sa na lične karakteristike koje je uspelo?

Ako ste koristili više ili nude u razglednicama, da li primaoci odgovorite najviše pozitivno dizajn ili nude druge?

Primena šta ste naučili sa praćenjem da biste poboljšali marketinške kampanje sada i u budućnosti. Ovaj korak je kombinacija trudu za praćenje da biste poboljšali povraćaj ulaganja u.

Vrh stranice

Priprema za narednu marketinšku kampanju

Praćenje odgovora na marketinšku kampanju vam pomaže da poboljšate narednu. Želite da zadržite ono radio i promenite ono što nije. Lista primalaca je jedan od resursa za zadržavanje, doterivanje i ponovnu upotrebu. Publisher nudi nekoliko načina za kreiranje liste primalaca bez iznova svaki put.

Čuvanje prečice do liste primalaca

Možete da izbegnete nepotrebne posla tako što ćete sačuvati prečicu liste primalaca koje ste kreirali u objedinjavanju pošte. Kada koristite listu kasnije za objedinjavanje pošte, možete da se povežete sa njim kao postojeću listu. Ako se lista sastoji od nekoliko izvora podataka, sve promene koje napravite u nekom od zapisa u originalnim izvorima podataka se odražavaju na listi primalaca kada ga otvorite sledeći put. Na ovaj način, možete nastaviti da biste dodali informacije koje ste prikupili o ovim primaocima.

 1. Objedinjavanje pošte u oknu zadataka, u korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte , u okviru Pripremite se da proverite ovu pošiljku , kliknite na dugme Sačuvaj prečicu za listu primalaca .

 2. U dijalogu Čuvanje datoteke otkucajte ime za spisak adresa u polje ime datoteke .

  Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli " Moji izvori podataka ". Najbolje je da se lista adresa zato što je podrazumevana fascikla u kojoj Publisher traži izvore podataka.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj .

Izvoz liste primalaca u novoj datoteci

Kada želite da kombinujete različite izvore podataka u jednu novu datoteku, možete da sačuvate liste primalaca kao jedinstveni liste za upotrebu u objedinjavanja pošte. Ova jedinstvena lista nije povezana ni sa jednim originalne izvorima podataka, tako da sve nove informacije koje dodajete ili promene koje napravite odražavaju samo na ovu listu. Možete da koristite ovu listu primalaca u budućih objedinjavanja pošte i kao datoteku koju možete uvesti u program za upravljanje odnos klijent.

 1. Objedinjavanje pošte u oknu zadataka, u korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte , u okviru Pripremite se da proverite ovu pošiljku , kliknite na dugme Izvezi listu primalaca u novu datoteku .

 2. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime za spisak adresa u polje ime datoteke .

  Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli " Moji izvori podataka ". Najbolje je da se lista adresa zato što je podrazumevana fascikla u kojoj Publisher traži izvore podataka.

 3. Izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Da biste sačuvali listu tako što ćete koristiti samo primaocima vašu e-poruku, kliknite na dugme samo uključen .

  • Da li su deo objedinjavanja pošte, uključite sve zapise na listi, kliknite na dugme sve zapise .

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj .

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×