Saveti za personalizovanje publikacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Većina klijenata će ceniti ako ih osoblje u prodavnicama i restoranima koje često posećuju zapamti – ne radi se samo obraćanju po imenu, već i o poznavanju njihovih afiniteta. Na primer, osoblje bi moglo da ih pozdravi nekom od sledećih rečenica:

„Sećate li se da ste nas zamolili da vas obavestimo kada stignu novi uzorci? Oni su stigli i imamo ih u vašoj omiljenoj boji!“

„Sačuvao sam za vas vaš omiljeni sto, a losos koji vam se prošli put jako dopao danas je na meniju specijaliteta.“

Ovaj članak sadrži:

Razlozi za personalizaciju

Podešavanje datoteke sa podacima

Dodavanje adresnog bloka i pozdrava

Dodavanje beleški i hiperveza

Razlozi za personalizaciju

Klijenti obično vole da ih osoblje zapamti i da im pomogne – između ostalog, zbog toga što na taj način brže mogu da postignu ono što žele. Ova vrsta lične pažnje utiče na izgrađivanje odanosti klijenata. Ako prodavnice i restorani redovno prate afinitete svojih klijenata, oni obično reaguju ponovnim odlaskom na ta mesta trošeći na njima više vremena i novca.

Pošiljke mogu funkcionisati na isti način. Kada u pošiljku dodate sadržaj u vezi sa određenim interesovanjima klijenata, mnogo su veće šanse da klijenti obrate pažnju na pošiljku i odgovore na nju.

Prikupljanje potrebnih informacija o klijentima

Jasno je da praćenje interesovanja i karakteristika pojedinih klijenata može biti složen zadatak. Neophodno je da prikupite informacije, uskladištiti ih u obrascu koji lako možete da preuzmete i filtrirate na osnovu karakteristika koje imaju značenje za vaše poslovanje i koje će vam pomoći da se investiciju u pošiljke isplati. Što tačnije identifikujete klijente koji dele slična interesovanja, to je veća verovatnoća da vam se investicija isplati.

Microsoft Office Publisher vam može pomoći. Podatke o klijentima možete da unesete u bazu podataka koju kreirate direktno u programu Microsoft Publisher ili u drugim programima, kao što su Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Outlook sa Menadžerom za poslovne kontakte i Microsoft Office Access. Takođe, možete koristiti liste koje kupite, kao što su one iz programa Microsoft List Builder.

Kada prikupite informacije, možete da ih analizirate da biste razumeli zajedničke karakteristike najboljih klijenata, da biste grupisali klijente po njihovim afinitetima, kao i da biste personalizovali pošiljke tako da akcenat bude na njihovim određenim interesovanjima.

Vrh stranice

Podešavanje datoteke sa podacima

Adrese i lične informacije koje dodajete u publikacije moraju biti negde uskladištene. Zbog toga je prvi korak u pripremanju masovnog slanja pošiljki podešavanje datoteke sa podacima koja sadrži informacije o kontaktu klijenata. Za datoteku sa podacima možete da koristite Microsoft Office Excel radni list, Microsoft Office Word tabelu, Microsoft Office Access bazu podataka ili čak fasciklu Microsoft Office Outlook kontakata. Vaša lista slanja će biti kreirana na osnovu ove datoteke sa podacima.

Kada podesite datoteku sa podacima, imajte u vidu sledeće stvari (dok budete čitali listu, obratite pažnju na sledeću sliku koja prikazuje kolone u Excel radnom listu i polja za objedinjavanje na dve strane razglednice):

 • Tipovi informacija u kolonama     Svaka kolona u datoteci sa podacima odgovara jednoj informaciji koju želite da dodate u publikaciju. Na primer, ako želite da dodate adresu klijenta i ličnu belešku u svaku kopiju razglednice koju štampate, u datoteci sa podacima morate da imate kolone za ime, ulicu i broj, grad, državu, poštanski broj i ličnu belešku.

 • Jedna stavka po redu     Svaki red u datoteci sa podacima sadrži informacije koje se štampaju na jednoj kopiju publikacije. Na primer, sve informacije koje se nalaze u redu 2 Excel radnog lista biće odštampane na razglednici koju šaljete klijentu 1, a sve informacije koje se nalaze u redu 3 biće odštampane na razglednici koju šaljete klijentu 2, itd.

 • Dodavanje polja u publikaciju     Da biste koristili informacije koje se nalaze u datoteci sa podacima, postavite polja u publikaciju – po jedno polje za svaku željenu informaciju koja će biti prikazana. Na primer, ako želite da odštampate ime, ulicu i broj, grad, državu, poštanski broj i ličnu belešku na svakoj kopiji razglednice, publikacija razglednice mora da sadrži po jedno polje za svaku od tih informacija.

Kolone u Excel unakrsnoj tabeli su podudarne sa poljima u publikaciji razglednice

Savet: Ako želite da objedinite slike sa publikacijom koju nameravate da šaljete, datoteka sa podacima mora da sadrži kolonu sa podacima o imenu datoteke slike. Svaki red u toj koloni bi trebalo da sadrži ime datoteke određene slike, npr. „Prvaslika.jpg“. Ukoliko se slika ne nalazi u istoj fascikli u kojoj se nalazi izvor podataka, dodajte putanju do svake slike.

Vrh stranice

Dodavanje adresnog bloka i pozdrava

Odštampani adresni blok na biltenu (a ne zalepljena nalepnica sa adresom) i pozdrav koji sadrži ime klijenta predstavljaju jednostavne tehnike personalizovanja koje pokazuju da je pošiljka namenjena pojedinačnom primaocu.

Dodavanje adresnog bloka koji sadrži ime, adresu i druge informacije

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte (Korak 2: pripremite publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Adresni blok.

 2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koje Publisher koristi za adresni blok, biće potrebno da u dijalogu Umetanje adresnog bloka kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja, sa padajućih lista izaberite polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

Dodavanje reda za pozdrav

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte (Korak 2: pripremite publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Red za pozdrav.

 2. U dijalogu Umetanje reda za pozdrav izaberite oblik reda za pozdrav koji sadrži oslovljavanje, oblik imena, kao i prateću interpunkciju. Druga mogućnost je da u svaki okvir za tekst upišite novu stavku.

 3. Unesite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima u kojima Publisher ne može da protumači ime primaoca – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ni ime ni prezime primaoca, već samo ime kompanije.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda će biti potrebno da u dijalogu Red za pozdrav kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja, sa padajućih lista izaberite polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

Dodavanje slike u adresu

Sliku ili fotografiju možete da dodate u adresni blok, kao i u bilo koju drugu oblast publikacije. Prikazana slika može da se razlikuje zavisno od interesovanja klijenta za određeni brend, njegove starosne dobi, pola ili drugih polja podataka koje pratite.

 1. U publikaciji kliknite na mesto na koje želite da umetnete polje za objedinjavanje slike (na primer, pored adresnog bloka).

 2. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte (Korak 2: pripremite publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Polje slike.

 3. U dijalogu Polje za dodavanje slike izaberite polje koje odgovara informacijama o fotografiji iz datoteke sa podacima, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Publisher će umetnuti objedinjeno polje unutar okvira slike na izabranom mestu umetanja u publikaciji. Možete promeniti veličinu okvira slike ili ga premestiti.

Vrh stranice

Dodavanje beleški i hiperveza

Ako ste podesili datoteku sa podacima da biste u njoj skladištili odgovarajuće lične podatke o klijentima, kao što je objašnjeno u članku Saveti za pripremanje liste slanja putem e-pošte, prikupljene informacije možete koristiti da biste isporučili sadržaj u vezi sa interesovanjima klijenata. Isporučivanje sadržaja koji se podudara sa interesovanjima klijenata predstavlja efikasan vid personalizovanja. Na primer, možete postupiti na neki od sledećih načina:

 • Prilagodite zasebne pošiljke na osnovu polu primalaca     Najavite novu liniju proizvoda samo osobama muškog ili samo osobama ženskog pola tako što će u listu slanja dodati pol svakog klijenta („muški“ ili „ženski“), a zatim izvršiti filtriranje na osnovu pola ili jednostavno filtrirati listu na osnovu različitih unosa u polju Titula („g.“ i „gđa“). Za svaki pol možete da dodate posebnu URL adresu (u štampanoj verziji) ili direktnu vezu ka Web stranici (u e-poruci) koja opisuje ponudu predviđenu za taj pol. Da biste ovo učinili, dodajte odgovarajuću URL adresu u svaki zapis u koloni koja je određena u ovu svrhu.

 • Fokus na primaocima određenih godina     Obavestite klijente o proizvodima ili uslugama koje odgovaraju za te klijente životnom (kao što su planiranje za penzioni u 20 u odnosu na planiranje za penzioni u njihove 50) putem prikupljanja datuma rođenja klijente kao imaj rođenjanakon (kao što su „1945”).

  Ako želite da ponudite promotivni poklon svim klijentima čiji je rođendan određenog meseca, možete da prikupite njihove datume rođenja u vidu dana, meseca i godine (npr. 1. januar 2008.).

 • Koristite istoriju nabavki     Pošaljite specijalne objave onima koji su u poslednje vreme izvršili velike nabavke ili obavestite klijente kada budete imali nove modele njihovih omiljenih brendova. Ako pratite njihove nabavke, možete da sortirate datoteku sa podacima kako biste identifikovali istoriju nabavki brendova kada dobijete novu pošiljku određene linije proizvoda ili da biste ih informisali o povezanim proizvodima koje su nabavili drugi klijenti („Klijenti koji su kupili isti proizvod kao i vi bili su zainteresovani i za ovaj proizvod“).

Dodavanje lične beleške

Možete poslati prilagođenu tekstualnu poruku svim klijentima koji imaju zajedničko interesovanje. Da biste to učinili, dodajte polje (ili kolonu) u datoteku podataka koje će sadržati ove poruke, a zatim dodajte odgovarajuću poruku u svaki zapis (ili red). Možete povezati određenu poruku sa klijentima koji su istog pola, koji su iste starosne dobi, koji imaju isti datum rođenja ili koji su vršili nabavke u proteklih šest meseci. Više informacija o pripremanju liste slanja potražite u članku Saveti za liste slanja.

 1. Izaberite okvir za tekst unutar publikacije u kom želite da se pojave personalizovane informacije. Druga mogućnost je da u meniju Umetanje izaberite stavku Okvir za tekst, a zatim prevlačenjem kreirate pravougaonik željene veličine.

  • Ako tekst već postoji u okviru za tekst, a vi želite da ga zamenite, izaberite i taj tekst.

  • Ukoliko tekst već postoji u okviru za tekst, a vi želite da ga zadržite, postavite kursor na mesto na koje želite da umetnete personalizovanu poruku.

 2. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte izaberite odgovarajuće polje za objedinjavanje iz okvira sa listom opcija u oknu zadataka.

Dodavanje personalizovane hiperveze

Možete da dodate hipervezu koja vaše klijente upućuje na Web stranicu u vezi sa njihovim određenim interesovanjima ili karakteristikama. U tekst hiperveze možete da dodate imena klijenata ili druga polja podataka kako bi ona zaista bila personalizovana.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte (Korak 2: pripremite publikaciju), u odeljku Još stavki kliknite na vezu Umetni personalizovanu hipervezu.

 2. U dijalogu Umetanje personalizovane hiperveze upišite tekst koji želite da bude prikazan, kao i adresu Web lokacije koju želite da klijenti posete kada kliknu na hipervezu.

 3. Ako želite da koristite polje podataka u tekstu za prikaz, kliknite na tekst za prikaz, a zatim u okviru sa listom opcija koji se nalazi sa desne strane izaberite polje podataka koje želite da umetnete.

  Napomena: Ukoliko umetnete polje podataka, možete da navedete tekst za prikaz i Web adresu koji će služiti kao zamena za sve prazne unose koji odgovaraju umetnutom polju podataka. Potvrdite izbor Koristi podrazumevani tekst za prazne unose i Koristi podrazumevanu hipervezu za prazne unose ako je to potrebno, a zatim upišite tekst i Web adresu za zamenu.

  Slika dijaloga „Umetanje personalizovane hiperveze“

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×