Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 550 5.7.1 u usluzi Office 365

Poslednji put ažurirano 23.10.2015.

Da li ste ikada poslali e-poruku pomoću programa Outlook ili aplikacije Outlook Web App i dobili Exchange NDR poruku o grešci vezanu za to zašto e-poruku nije bilo moguće poslati? Ova tema će vam opisati korake koje treba da preduzmete ako dobijete obaveštenje o statusu isporuke (DSN) sa kodom greške 5.7.1 ili Exchange NDR 5.7.1 u izveštaju o neisporučivanju (NDR).

Dugme za pronalaženje pomoći za korisnika u vezi sa e-poštom Dugme za pronalaženje pomoći administratora

Ove informacije se odnose i na kodove greške od 5.7.0 do 5.7.999 u uslugama Exchange Online i Office 365. Postoji nekoliko razloga za DSN kôd greške 5.7.1, za koji su rešenja navedena kasnije u ovoj temi.

Pošaljite e-poruku podršci za korisnike ako ste poslali poruku, a zatim primili Exchange NDR 5.7.1 ili kodove greške od 5.7.0 do 5.7.999

Postoji nekoliko razloga zašto možete da dobijete ove poruke o grešci. U principu, greška ukazuje na to da vaša organizacija ima bezbednosnu postavku za e-poruke koja sprečava isporuku vaše poruke primaocu. Moguće je da se radi o nekom od sledećih problema:

 • Nemate dozvolu za slanje poruka tom primaocu.

 • Nemate dozvolu za slanje poruka grupi za distribuciju ili nekoj od njenih podgrupa.

 • Nemate dozvolu za slanje e-pošte preko nekog od servera e-pošte između vas i primaoca.

 • Poruka je usmerena na pogrešan server e-pošte.

Saveti za rešavanje problema koji dovodi do DSN koda greške 5.7.1 ili kodova greške od 5.7.0 do 5.7.999

U većini slučajeva verovatno nećete moći da rešite ovaj problem sami. Primalac ili administrator e-pošte primaoca moraju da ažuriraju postavke e-pošte. Međutim, evo nekoliko stvari koje možete da isprobate.

Ako primalac nije iz organizacije    – Zatražite od primaoca da zamoli administratora e-pošte da podesi poštansko sanduče da prihvata e-poštu od vas.

Ako šaljete poruku internoj grupi za distribuciju    – Možda nemate dozvolu da šaljete poruke ovoj grupi ili nekoj od njenih podgrupa. U tom slučaju, NDR sadrži imena ograničenih grupa za koje nemate dozvolu za slanje. Zatražite dozvolu za slanje poruka grupi od vlasnika ograničene grupe. Ako ne znate ko je vlasnik grupe, možete to da saznate ako postupite na sledeći način u aplikaciji Outlook Web App ili programu Outlook.

 1. Pošaljite poruku koja sadrži NDR 5.7.1.

 2. U aplikaciji Outlook Web App izaberite ime grupe, koje se nalazi u redu Za. U programu Outlook dvaput kliknite na ime grupe.

 3. U aplikaciji Outlook Web App, u iskačućem dijalogu izaberite stavku Vlasnik. U programu Outlook izaberite stavku Kontakt.

Ako šaljete velikoj grupi za distribuciju    – Na grupe sa više od 5000 članova automatski se primenjuju sledeća tri ograničenja

 • Poruke koje se šalju grupi mora da odobri moderator.

 • Grupi nije moguće poslati velike poruke. Međutim, ako je to problem, nećete primiti NDR 5.7.1, već neki drugi. Pogledajte članak Exchange Online ograničenja.

Da biste rešili ovaj problem, pridružite se grupi ili zatražite od vlasnika ili moderatora da odobri vašu poruku. Uputite ih na odeljak Ako ste vlasnik ograničene grupe za distribuciju    kasnije u ovoj temi.

Ako nijedan od navedenih koraka nije primenljiv na vaš problem ili ne možete da ga rešite pomoću njih, obratite se administratoru e-pošte primaoca i uputite ga na odeljak Ako ste administrator Office 365 e-pošte    kasnije u ovoj temi.

Ako ste vlasnik ograničene grupe za distribuciju

Ako je neko poslao poruku vašoj grupi za distribuciju i primio NDR 5.7.1, a vi želite da toj osobi omogućite da šalje poruke grupi, isprobajte neki od koraka navedenih ovde.

Uklonite ograničenje pošiljalaca    – Da biste pošiljaocu dali dozvolu da šalje poruke vašoj grupi za distribuciju, možete da promenite svojstva grupe na neki od sledećih načina:

 • Dodajte e-adresu pošiljaoca na listu dozvoljenih pošiljalaca grupe.

 • Ako pošiljalac ima ograničenje zato što nije iz organizacije, možete da konfigurišete grupu da prima poruke od spoljnih pošiljalaca.

 • Ako ste konfigurisali pravilo za prenos da ograničava određene pošiljaoce ili grupe pošiljalaca, možete da izmenite pravilo tako da prihvata poruke od tog pošiljaoca.

Ograničenja velikih grupa    – Na grupe sa više od 5000 članova automatski se primenjuju sledeća tri ograničenja:

 • Poruke koje se šalju grupi mora da odobri moderator.

 • Nije moguće slati velike poruke grupi (ali ćete, ako je ovo problem, primiti drugačiji NDR u odnosu na ovaj). Pogledajte članak Exchange Online ograničenja.

Da biste rešili problem koji ima pošiljalac, odobrite njegovu poruku ili ga dodajte u grupu.

Upravljanje grupama za distribuciju   

Pomoć administratora Office 365 e-pošte za Exchange NDR 5.7.1 ili kodove greške od 5.7.0 do 5.7.999

Ako koraci iz odeljka iznad ne reše problem koji ima pošiljalac, najverovatnije će morati da ga reši administrator e-pošte primaoca. To može da obuhvata ponovno konfigurisanje postavki za primaoca, grupu za distribuciju, organizaciju ili domen.

Kako da rešim problem koji dovodi do koda greške Exchange NDR 5.7.1 ili kodova greške od 5.7.0 do 5.7.999?

Ako ste administrator e-pošte i treba da rešite problem sa Exchange NDR kodom greške 5.7.1, ovde pronađite odeljak koji odgovara vašem problemu i pratite navedene smernice.

Ako pošiljalac nije iz organizacije    – Konfigurišite primaoca ili servere pošte da primaju poštu od spoljnih ili anonimnih pošiljalaca.

Kada spoljni korisnici pokušaju da pošalju poštu u javne fascikle u usluzi Office 365 omogućene za poštu    – Kada spoljni korisnici pokušaju da pošalju poštu u javne fascikle u usluzi Office 365 omogućene za poštu, oni primaju NDR koji sadrži sledeći kôd greške:

Udaljeni server je vratio „<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>“

Da biste promenili ponašanje javnih fascikli omogućenih za poštu tako da mogu da primaju poštu od spoljnih korisnika, pratite ove korake:

 1. Povežite se sa uslugom Exchange Online pomoću udaljenog modula PowerShell. Objašnjenje o tome kako to da uradite možete da pronađete u članku Povezivanje sa uslugom Exchange Online pomoću udaljenog modula PowerShell.

 2. Dodajte dozvolu za anonimni nalog u javne fascikle. Da biste to uradili, pokrenite sledeću komandu:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Pogledajte članak 2984402 u Microsoft bazi znanja.

Ako pošiljalac nije iz organizacije i ako je IP adresa njegovog servera e-pošte stavljena na Microsoft listu blokiranih adresa    – U ovakvim slučajevima bi NDR koji pošiljalac primi sadržao informacije iz odeljka Dijagnostika za administratore slične ovima:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Prosledite NDR poruku na delist@messaging.microsoft.com.

Domen nije u potpunosti upisan za Office 365    – Ako domen nije u potpunosti upisan, isprobajte sledeće korake:

 • Proverite da li se domen prikazuje kao Aktivan na Office 365 portalu na https://portal.office.com.

 • Više informacija o dodavanju domena u Office 365 potražite u članku Dodavanje domena u Office 365.

 • Da biste rešili probleme vezane za verifikaciju domena, pogledajte članak 2515404 u Microsoft bazi znanja.

Neispravan MX zapis    – Ako imate neispravan MX zapis, isprobajte sledeće korake:

 1. Proverite da li na domenima pošiljaoca i primaoca postoje neispravni ili zastareli MX zapisi pomoću testa Napredna dijagnostika > Exchange Online u okviru Microsoft podrška i Pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365. Za više informacija o pomoćniku za podršku i oporavak, pogledajte Rešavanje problema u programu Outlook i usluzi Office 365 putem pomoćnika za podršku i oporavak za Office 365.

 2. Proverite sa registrom domena ili uslugom DNS hostinga da li je MX zapis vašeg domena ispravan. MX zapis domena koji je prijavljen u Exchange Online koristi sintaksu <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Proverite stavku Testiraj MX zapis i odlazni konektor u odeljku Office 365 > Konfiguracija protoka pošte u alatki Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Proverite da li vam je za domen konfigurisan samo jedan MX zapis. Microsoft ne podržava upotrebu više od jednog MX zapisa za domen prijavljen u Exchange Online.

Neispravan SPF zapis    – Sender Policy Framework (SPF) zapis za domen je možda nekompletan i možda ne obuhvata sve izvore pošte za domen. Dodatne informacije o verifikovanju SPF zapisa možete da pronađete u članku Prilagođavanje SPF zapisa radi provere valjanosti odlazne pošte poslate sa domena.

Problemi sa kombinovanom konfiguracijom koja obuhvata lokalnu primenu i hibridnu primenu u oblaku    – Ako je vaš domen deo hibridne primene koja obuhvata Exchange i Exchange Online, proverite sledeće stavke.

Čak i ako Čarobnjak za hibridnu konfiguraciju automatski konfiguriše dolazne i odlazne konektore u usluzi Exchange Online Protection (EOP), možete da proverite da li su postavke konektora ispravne. Ako konektori koji se koriste za hibridnu primenu nisu ispravno konfigurisani, Exchange administrator treba ponovo da pokrene Čarobnjak za hibridnu konfiguraciju u lokalnoj Exchange organizaciji.

Proverite konfiguraciju dolaznog konektora koja se koristi za hibrid. Više informacija možete da pronađete u članku 2827473 u Microsoft bazi znanja.

Proverite konfiguraciju odlaznog konektora koja se koristi za hibrid tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Otvorite Office 365 portal na https://portal.microsoftonline.com i izaberite stavke Administrator > Exchange.

 2. U Exchange centru administracije izaberite stavke Protok pošte > Konektori. U odeljku Odlazni konektori izaberite konektor koji se koristi za hibrid, a zatim odaberite stavku Izmeni. Proverite sledeće informacije:

  • Isporuka      Ako je izabrana stavka Usmeravaj poštu preko pametnih hostova, potvrdite da je navedena ispravna IP adresa ili FQDN. Ako je izabrana stavka MX zapis povezan sa domenom primaoca, potvrdite da MX zapis domena upućuje na ispravan server pošte.

   Možete da testirate MX zapis i proverite da li možete da šaljete poštu iz Exchange Online organizacije pomoću stavke Proveri MX zapis i testiraj odlazni konektor u odeljku Office 365 > Konfiguracija protoka pošte u alatki Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Opseg      Ako morate da usmeravate dolaznu internet poštu koja se šalje u lokalnu Exchange organizaciju, stavka Domeni mora da obuhvata sve domene e-pošte koji se koriste u lokalnoj organizaciji. Možete da koristite vrednost „zvezdica“ (*) da biste usmeravali i svu odlaznu internet poštu preko lokalne organizacije.

Pročitajte članak Usmeravanje prenosa u hibridnim primenama sistema Exchange 2013 da biste saznali dodatne informacije o usmeravanju prenosa u hibridnim primenama.

I dalje vam je potrebna pomoć?

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku

Takođe pogledajte

Šta su to Exchange obaveštenja o neisporučivanju u sistemu Exchange Online i usluzi Office 365

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×