Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 550 5.1.1 putem 5.1.20 u usluzi Office 365

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Poslednji put ažurirano 23.10.2015.
Ova tema može da vam pomogne da rešite probleme sa e-poštom koji su povezani sa kodovima grešaka od 550 5.1.1 do 5.1.20 ako ih vidite u izveštaju o neisporučivanju (NDR). Problemi sa protokom pošte mogu da budu frustrirajući, ali imamo rešenja koja možete da isprobate da biste poslali poruku.

simbol korisnika e-pošte

Poslao/la sam poruku, šta mogu da uradim da bih rešio/la ovaj problem?

Simbol administratora

Ja sam administrator, šta mogu da uradim da bih rešio ovaj problem?

Simbol pomoći

Zašto sam dobio/la izveštaj o neisporučivanju?


simbol korisnika e-pošte

Poslao/la sam poruku i dobio/la kôd greške 5.1.x u obaveštenju o neisporučivanju. Šta mogu da uradim da bih rešio/la ovaj problem?   

Evo 5 različitih rešenja koja možete da isprobate. Možda neće biti neophodno da ih sva isprobate. Ako vam ovi koraci ne pomognu da uspešno pošaljete e-poruku, obratite se administratoru e-pošte i uputite ga na odeljak pomoć za administratore ove teme kako bi mogao da vam pomogne.

Simbol bedža najbolje prakse

1. rešenje: Proverite da li je adresa e-pošte primaoca tačna   

Ovo je problem koji najčešće izaziva 5.1.x greške. Proverite da li je ispravno napisana. Ako nešto izmenite, ponovo pošaljite e-poruku.

2. rešenje: Uklanjanje adrese e-pošte primaoca sa liste za automatsko dovršavanje   

Uklonite adresu e-pošte primaoca sa liste predloženih imena u listi za automatsko dovršavanje, a zatim je ponovo otkucajte pre nego što pokušate da pošaljete e-poruku. Lista za automatsko dovršavanje jeste lista predloženih imena koja se pojavljuje u programu za e-poštu kada on pronađe ime koje se podudara sa onim što ste otkucali u redu Za. Ako vam je neophodno više detalja o tome, pročitajte članak Uklanjanje predloženog imena ili adrese e-pošte sa liste za automatsko dovršavanje u aplikaciji Outlook Web App.

 1. Napravite novu e-poruku.

 2. U polju Za počnite da kucate ime ili e-adresu primaoca dok se on ne pojavi na padajućoj listi.

  Outlook Web App lista za automatsko dovršavanje
 3. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste izabrali primaoca, a zatim pritisnite taster Delete.

 4. Otkucajte celu adresu primaoca, a zatim pošaljite poruku.

3. rešenje: Uverite se da primalac nema postavljeno pravilo za prosleđivanje e-poruke   

Da li ste originalnu poruku poslali na potpuno istu adresu primaoca prikazanu u obaveštenju o neisporučivanju? To možete da proverite tako što ćete uporediti adresu navedenu u obaveštenju o neisporučivanju sa adresom prikazanom u originalnoj poruci koja se nalazi u fascikli Poslato.

Ako se adrese ne podudaraju, obratite se osobi kojoj ste poslali originalnu poruku i pitajte je da li ima pravilo e-pošte za prosleđivanje poruka i da li ono ispravno funkcioniše. Možda je program zbog pravila pokušao da pošalje kopiju poruke na pogrešnu e-adresu. Ako osoba ima takvo pravilo, moraće da ispravi e-adresu ili da ukloni pravilo kako bi se sprečile greške obaveštenja o neisporučivanju 5.1.x.

4. rešenje: Uverite se da nalog e-pošte nije ugrožen   

Da li ste uopšte poslali originalnu poruku? Ako niste, moguće je da je pošiljalac bezvredne pošte ili neko drugi zloupotrebio vašu e-adresu kada je poslao poruku.

Proverite da li u fascikli Poslato postoje poruke za koje znate da ih niste poslali. Ako ih pronađete, moguće je da je nalog e-pošte ugrožen. Uradite sledeće da biste rešili problem:

 1. Promenite lozinku naloga e-pošte. Proverite da li koristite jaku lozinku.

 2. Pokrenite skeniranje protiv malvera na računaru.

5. rešenje: Proverite da li je obaveštenje o neisporučivanju povezano sa porukom koju ste stvarno vi poslali   

Ako fascikla Poslato sadrži samo poruke koje znate da ste poslali, obaveštenje o neisporučivanju koje ste primili može da bude pogrešno automatsko vraćanje pošte i možete da ga ignorišete. Evo šta je to pogrešno automatsko vraćanje pošte: Pošiljaoci bezvredne pošte često falsifikuju adresu Od bezvredne pošte pomoću adresa e-pošte koje su prikupili sa interneta umesto sopstvene adrese. Ako neka od tih bezvrednih poruka ne može da se isporuči, server e-pošte može da pošalje obaveštenje o neisporučivanju poput tog koje ste dobili nazad na adresu Od. Takvo obaveštenje o neisporučivanju jeste beskorisno smeće jer stvara pogrešan utisak da ste uradili nešto pogrešno. Taj tip beskorisne automatizovane poruke naziva se pogrešno automatsko vraćanje pošte. To je neprijatno, ali ako je u pitanju pogrešno automatsko vraćanje pošte, nalog nije preotet.

Proverite da li u fascikli Poslato postoje poruke za koje znate da ih niste poslali. Ako ne vidite nijednu sumnjivu poruku, obaveštenje o neisporučivanju koje ste primili je verovatno povratna rasuta pošta. Ako ste već promenili lozinku i pokrenuli skeniranje protiv malvera, možete da zanemarite ova povratna rasipanja obaveštenja o neisporučivanju.

Da biste saznali više, pročitajte članak Pogrešno automatsko vraćanje pošte i EOP.

Vrh stranice


Simbol administratora

Ja sam administrator e-pošte. Šta mogu da uradim da bih rešio probleme sa obaveštenjem o neisporučivanju od 5.1.1 do 5.1.20?   

Ako koraci iz odeljka Slanje e-poruke korisničkoj podršci ne reše problem koji ima pošiljalac, rešenje je možda povezano sa načinom na koji je postavljen Office 365 nalog korisnika. Ako imate hibridnu topologiju, rešenje može da bude povezano i sa lokalnim agentom za prenos pošte. Može da postoji i problem sa konfiguracijom domena primaoca. Evo 4 rešenja koja možete da isprobate. Možda nećete morati da ih sva isprobate da biste uspešno poslali poruku.

1. rešenje: Provera da li u Office 365 centru za poruke postoje problemi sa konfiguracijom ili problemi na nivou cele usluge   

Za Office 365 naloge, Office 365 portal pruža centralni izvor za razne alatke, obaveštenja i informacije koje možete da koristite da biste rešili ovaj i druge probleme.

Prijavite se na administratorski nalog na Office 365 portalu na adresi https://portal.office.com i na kontrolnoj tabli uradite sledeće:

 1. Pogledajte Centar za poruke da biste videli da li organizacija ima poznati problem sa konfiguracijom.

  1. Odaberite Centar za poruke.

  2. Izaberite stavku Prikaži sve

  3. Izaberite stavku Sprečavanje ili rešavanje problema i obavite sve relevantne predložene radnje.

 2. Proverite da li trenutno ima problema sa uslugom Office 365 koji utiču na nalog korisnika.

  1. Odaberite stavku Ispravnost usluge da biste videli pregled svih problema.

  2. Izaberite stavku Prikaži sve da biste dobili dodatne detalje o svim poznatim problemima.

 3. Proverite pošiljaoca ili primaoca ima neispravnih ili zastarelih pošte exchange (MX) zapisa tako što ćete pokrenuti alatku Za rešavanje problema sa li koja se nalazi u Office 365.

Ako postoji problem sa domenom primaoca, obratite se primaocu ili administratoru e-pošte primaoca da biste ih obavestili o problemu. Oni će morati da reše problem da bi sprečili greške obaveštenja o neisporučivanju 5.1.x.

2. rešenje: Ažuriranje zastarelih zapisa o resursu razmene pošte (MX)   

Kôd greške 5.1.1 mogu da izazovu problemi sa zapisom o resursu razmene e-pošte (MX) za domen primaoca. Na primer, MX zapis može da upućuje na stari server pošte, odnosno može da bude nejasan usled nedavne promene konfiguracije.

Napomena: Prenos ažuriranja DNS zapisa domena na sve DNS servere na internetu može potrajati i do 72 časa.

Isprobajte sledeće rešenje ako pošiljaoci izvan vašeg domena prime ovo obaveštenje o neisporučivanju kada pošalju poštu primaocima u okviru vašeg domena.

 • Zapis o resursu razmene pošte (MX) za domen možda nije tačan. Na primer, možda upućuje na server pošte koji je nevažeći. Proverite sa registrom domena ili dobavljačem usluga DNS hostinga da li je MX zapis domena ispravan. MX zapis domena koji je prijavljen u sistemu Exchange Online koristi sintaksu <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Proverite da li vam je za domen konfigurisan samo jedan MX zapis. Microsoft ne podržava upotrebu više od jednog MX zapisa za domen prijavljen u sistemu Exchange Online.

 • MX zapis i mogućnost slanja e-pošte iz Exchange Online organizacije možete da testirate pomoću stavke Potvrda MX zapisa i test odlaznog konektora u okviru stavki Office 365 > Konfiguracija protoka pošte u alatki Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Dodatne informacije potražite u člancima Pravljenje DNS zapisa kod bilo kog dobavljača usluga DNS hostinga za Office 365 i Prilagođavanje SPF zapisa radi provere valjanosti odlazne e-pošte poslate iz domena..

3. rešenje: Ažuriranje liste za automatsko dovršavanje korisnika ako se šalje odgovor u ponovo napravljeno ili migrirano poštansko sanduče   

Ovo obaveštenje o neisporučivanju dobija se zbog odgovaranja na stare poruke ili ažuriranja starih poziva za sastanak kad primalac ima istu adresu e-pošte, ali se promenilo nešto u vezi sa njegovim poštanskim sandučetom. Na primer, poštansko sanduče korisnika je možda izbrisano pa ponovo napravljeno ili migrirano iz sistema Exchange Online u lokalni Exchange. Ako je adresa e-pošte primaoca u obaveštenju o neisporučivanju u formatu IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, verovatno se odgovara na staru e-poruku.

Da biste rešili ovaj problem, pratite korake iz sledećeg odeljka da biste uklonili nevažeće unose sa liste za automatsko dovršavanje.

Pogrešni unosi na listi za automatsko dovršavanje

Korisnik je možda izabrao nevažeći unos sa liste za automatsko dovršavanje, koja se zove i keš nadimaka. Na primer, primalac je možda premešten iz lokalne Exchange organizacije u Exchange Online ili obrnuto. Iako je adresa e-pošte primaoca ista, možda su se promenili drugi unutrašnji identifikatori za primaoca, zbog čega je keširani unos za tog primaoca nevažeći.

Ako koristite Outlook Web App

Da biste uklonili nevažeće primaoce sa liste za automatsko dovršavanje korisnika u aplikaciji Outlook Web App, izvršite jednu od sledećih procedura.

Uklanjanje jednog primaoca

 1. Odaberite stavku Nova pošta.

 2. Počnite da kucate ime ili e-adresu primaoca dok se on ne pojavi na padajućoj listi.

 3. Koristite tastere strelica nadole i strelica nagore da biste izabrali primaoca, a zatim pritisnite taster Delete.

Sledeća procedura zahteva da pristupite poštanskom sandučetu u light verziji aplikacije Outlook Web App. Da biste to uradili, otvorite poštansko sanduče u veb pregledaču koji podržava samo light verziju aplikacije Outlook Web App i koristite sledeću proceduru:

Uklanjanje svih primalaca

 1. Otvorite poštansko sanduče korisnika u aplikaciji Outlook Web App.

 2. Izaberite stavke Postavke > Postavke prikaza > Verzija aplikacije Outlook Web App, izaberite stavku Koristi light verziju aplikacije Outlook Web App, a zatim odaberite stavku U redu.

 3. Odjavite se i zatvorite veb pregledač. Kada sledeći put otvorite poštansko sanduče, koristićete light verziju aplikacije Outlook Web App.

Pražnjenje cele liste za automatsko dovršavanje

 1. Otvorite poštansko sanduče korisnika u light verziji aplikacije Outlook Web App.

 2. Odaberite stavke Opcije > Razmena poruka. U odeljku Razrešavanje imena e-pošte odaberite stavku Brisanje liste najnovijih primalaca, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Da biste vratili poštansko sanduče u Outlook Web App, odaberite stavke Opcije > Verzija aplikacije Outlook Web App, opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi light verziju aplikacije Outlook Web App, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Ako koristite Outlook 2010 ili Outlook 2013

Da biste uklonili nevažeće primaoce sa liste za automatsko dovršavanje korisnika u programu Microsoft Outlook 2010 ili Microsoft Outlook 2013, uradite sledeće

Uklanjanje jednog primaoca

 1. Napravite novu e-poruku.

 2. Počnite da kucate ime ili e-adresu primaoca dok se on ne pojavi na padajućoj listi.

 3. Izaberite primaoca sa padajuće liste pomeranjem kursora na primaoca bez klika ili pomoću tastera STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE.

 4. Izbrišite primaoca tako što ćete odabrati stavku Izbriši ili pritisnuti taster Delete.

Uklanjanje svih primalaca

 1. Odaberite stavke Datoteka > Opcije > Pošta.

 2. U odeljku Slanje poruka odaberite stavku Isprazni listu za automatsko dovršavanje, a zatim stavku Da.

4. rešenje: Ažuriranje pravila za prosleđivanje radi uklanjanja netačnih adresa   

Obaveštenje o neisporučivanju ponekad izazove primalac kojem korisnik nije direktno poslao poštu. Moguće je da nameravani primalac ima postavljeno pravilo za prosleđivanje ili delegata za poštansko sanduče. Moguće je i da je administrator e-pošte primaoca napravio pravilo za prenos koje kopira ili prosleđuje poruku na nevažeću adresu e-pošte primaoca. Dodatne informacije o ovim problemima potražite u člancima Konfigurisanje prosleđivanja e-pošte za poštansko sanduče ili Korišćenje pravila za prenos za tiho kopiranje poruka u nadzornik.

Vrh stranice


Simbol pomoći

Zašto ste dobili izveštaj o neisporučivanju sa kodom greške 5.1.x   

Poruka sa obaveštenjem, koja se naziva i izveštaj o neisporučivanju (NDR), koju dobijete u prijemno sanduče o ovom problemu možda će vas obavestiti da nije moguće pronaći adresu koju ste naveli ili da je ona nevažeća odnosno da postoji pogrešan unos u kešu automatskog dovršavanja primaoca u programima Outlook ili Outlook Web App. Pružili smo neka rešenja za najčešće probleme. Neki drugi povezani problemi zahtevaju pristup administratorskog nivoa postavkama e-pošte kojima većina ljudi ne mora da rukuje. Postoji nekoliko uobičajenih razloga zbog kojih možete da dobijete ovo obaveštenje:

 • Nije moguće pronaći osobu ili poštansko sanduče kojima pokušavate da pošaljete poruku na odredišnom serveru e-pošte.

 • Poruka je usmerena na pogrešan server e-pošte.

 • Osoba ili poštansko sanduče kojima pokušavate da pošaljete poruku imaju postavku e-pošte pod imenom MX zapis o resursu koja nije ažurirana.

 • Osoba ili poštansko sanduče kojima pokušavate da pošaljete poruku imaju postavljeno pravilo za prosleđivanje poruka na drugu adresu, ali pravilo ne funkcioniše ispravno.

I dalje vam je potrebna pomoć za kodove greške od 5.1.1 do 5.1.20?

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku

Više informacija

Šta su to Exchange obaveštenja o neisporučivanju u sistemu Exchange Online i usluzi Office 365

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×