Razlike u korišćenju radne sveske u programu Excel i sistemu Excel Services

Razlike u korišćenju radne sveske u programu Excel i sistemu Excel Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Excel Services je prvenstveno dizajniran kao sistem za Excel radne sveske za istraživanje podataka i izveštavanje zasnovan na vebu i podržava podskup funkcija u programu Microsoft Office Excel 2007. Sledeći odeljci rezimiraju koje su funkcije programa Office Excel 2007 podržane u Excel uslugama, a koje nisu.

U ovom članku

Podržane i nepodržane funkcije prilikom učitavanja radne sveske

Podržane i nepodržane funkcije radnog lista

Podržane i nepodržane funkcije prilikom prikazivanja radne sveske

Podržane i nepodržane funkcije prilikom vršenja interakcije sa radnom sveskom

Podržane i nepodržane funkcije prilikom učitavanja radne sveske

Radnu svesku koja je u formatu datoteke Office Excel 2007 radna sveska (.xlsx) ili binarna radna sveska (.xlsb) možete da učitate u Excel usluge kao radu svesku samo za čitanje na tri načina:

 • Navedite URL ili UNC putanju u svojstvu Radna sveska veb segmenta za Excel Web Access.

 • Povežite veb segment prikaza liste biblioteke dokumenata sa veb segmentom Excel Web Access, a zatim dodajte URL radne sveske uskladištene u biblioteci dokumenata kako biste je prikazali u programu Microsoft Office Excel Web Access.

 • Prikažite radnu svesku sačuvanu u biblioteci dokumenata u pregledaču. (Postavite pokazivač miša na stavku, kliknite na strelicu pored nje, a zatim izaberite stavku Prikaži u pregledaču.)

Svi ostali Microsoft Office Excel formati datoteke nisu podržani, uključujući Office Excel 2007 radnu svesku sa makroima (.xlsm) i Office Excel 2007 97-2003 radnu svesku (.xls).

Napomena: Ako imate odgovarajuću dozvolu, radnu svesku možete da otvorite i kao radnu svesku ili snimak u programu Office Excel 2007 na računaru klijenta u meniju Otvaranje na traci sa alatkama aplikacije Office Excel Web Access. Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje radne sveske ili snimka iz Excel usluga u programu Excel.

Podržane funkcije

Prilikom učitavanja radne sveske podržane su sledeće funkcije:

Funkcija

Komentari

Funkcije    

Podržane su sve funkcije Excel radnog lista uz nekoliko izuzetaka. Dodatne informacije potražite u sledećem odeljku Podržane i nepodržane funkcije radnog lista.

Datumi    

Windows i Macintosh datumski sistemi.

Excel tabele    

Podaci iz Excel tabele, zaglavlja kolona, izračunate kolone, ukupan broj redova, strukturirane reference i stilovi.

Ćelije    

Vrednosti u ćelijama, uključujući objedinjene ćelije i prelazak sadržaja preko granica ćelije.

Imena    

Definisana imena i imenovani opsezi.

Izračunavanje    

Postavke izračunavanja i ponovnog izračunavanja, uključujući postavke automatskog izračunavanja, automatskog izračunavanja izuzev tabela, ručnog i iterativnog izračunavanja za opsege ili cele radne listove. Dodatne informacije potražite u članku Izračunavanje i ponovo izračunavanje podataka u Excel uslugama.

Grafikoni    

Grafikoni, opsezi grafikona i izveštaji izvedenog grafikona. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje grafikona i izveštaja izvedenog grafikona u radnoj svesci u pregledaču.

Oblikovanje    

Oblikovanje ćelija i opsega ćelija, uslovno oblikovanje (osim pomoću traka podataka i ikona) u radnim sveskama i formati brojeva.

Veze    

Veze ka spoljnim izvorima podataka, uključujući OLAP izvedene tabele.

Analiza šta-ako    

Rezultati alatki za analizu šta-ako, uključujući stavke „Traženje cilja“, „Tabele podataka“, „Scenariji“ „Rešavač“ i „Grupa“.

Konsolidacija    

Konsolidovani podaci iz opsega.

Izvori podataka    

SQL Server, dobavljači OLAP usluga, dobavljači OLEDB usluga i ODBC upravljački programi.

Nepodržane funkcije

Radne sveske koje sadrže sledeće nepodržane funkcije neće se učitati niti prikazati u Excel uslugama. Da biste dobili najbolje rezultate, uvek sačuvajte radnu svesku iz programa Office Excel 2007 pomoću komande Excel usluge. (Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Objavi, a zatim izaberite stavku Excel usluge u okviru stavke Distribuirajte dokument drugim osobama.) Da li je neka funkcija podržana možete da proverite tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Otvori ovu radnu svesku u pregledaču posle čuvanja u dijalogu Čuvanje za Excel usluge da biste pokušali da je prikažete u pregledaču. Excel usluge prikazuju upozorenje ako funkcije nije podržana.

Sledeće funkcije nisu podržane i sprečavaju učitavanje radne sveske:

Funkcija

Komentari

VBA    

Visual Basic for Applications (VBA) kôd, makroi, programski dodaci i korisnički definisane funkcije (UDF-ovi).

Napomena:  Programer može da prilagodi Excel usluge na mnogo načina, uključujući pravljenje korisnički definisane funkcije (UDF). Dodatne informacije potražite u članku „Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK)“.

Zastareli makro jezici    

Makro funkcije programa Microsoft Excel 4.0 i listovi dijaloga verzije 5.0.

Kontrole    

Oblikovanje kontrola trake sa alatkama, kontrola okvira sa alatkama i svih ActiveX kontrola.

XML    

XML mape i ugrađene radnje.

Bezbednost i privatnost    

Radne sveske, radni listovi ili opsezi za zaštitom i radne sveske koje imaju uslugu Information Rights Management (IRM).

Napomena: Da biste zaštitili radne sveske u Excel uslugama, koristite prava i dozvole sistema Windows SharePoint Services.

Slike i objekti    

Povezani ili ugrađeni objekti ili slike, umetnute slike, automatski oblici, WordArt i dijagrami, kao što su organizacioni grafikoni.

Zapis perom    

Sve funkcije zapisa perom uključujući crtanje, pisanje i beleške.

OLE i DDE     

Objekti povezivanja i ugrađivanja objekata (OLE) i veze ka dinamičkoj razmeni podataka (DDE).

Prikazane formule    

Radne sveske koje su sačuvane sa prikazanim formulama.

Validacija podataka    

Sprečavanje unosa nevažećih podataka i kreiranje padajućih lista.

Izvori podataka    

Usluge preuzimanja podataka za Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services liste, Microsoft SQL Server, opsege spoljnih podataka (zovu se i tabele upita) i tabele povezane sa Windows SharePoint Services listama.

Upiti    

Veb upiti i tekstualni upiti

Spoljne reference za povezane radne sveske    

Pravljenje spoljnih referenci (koje se zovu i veze) za određeni opseg ćelija, definisano ime za određeni opseg ćelija ili u sklopu definicije imena.

Komentari    

Prikaz i podešavanje komentara.

Konsolidacija    

Konsolidovani podaci iz izveštaja izvedene tabele.

Dugme "deli radnu svesku" (kartica redigovanje)   

Deljenje radnih svezaka i rešavanje neusaglašenih promena.

Digitalni potpisi    

Vidljivi i nevidljivi digitalni potpisi u radnoj svesci.

Priložene trake sa alatkama    

Prilagođene trake sa alatkama priložene radnoj svesci pomoću programa Office Excel 2003 pre nego što je radna sveska konvertovana u Excel 2007.

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije radnog lista

Sve funkcije su potpuno podržane kada učitavate i ponovo izračunavate radnu svesku uz izuzetak sledećih funkcija za koje je podrška ograničena: HYPERLINK, RTD i SQL.Request.

Ako je funkcija:

Onda Excel daje:

A Excel usluge daju:

HYPERLINK    

Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete i pratite je.

Jedna od sledećih stavki:

 • Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete i pratite je ako su podešena svojstva Sva interaktivnost radnih svezaka i Navigacija radne sveske aplikacije Office Excel Web Access.

 • Aktivna veza ka drugoj veb stranici ili dokumentu na koju možete da kliknete i pratite je, ali ne ka lokaciji unutar radne sveske, ako je svojstvo aplikacije Office Excel Web Access Sva interaktivnost radnih svezaka podešeno, a svojstvo Navigacija radne sveske nije.

 • Neaktivna tekstualna niska hiperveze koju ne možete da pratite ako nisu podešena svojstva Sva interaktivnost radnih svezaka i Navigacija radne sveske aplikacije Office Excel Web Access.

RTD    

Podaci u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju.

Sledeće:

 • Prikazane su sve vrednosti koje je dala funkcija RTD koje se trenutno skladište u radnoj svesci.

 • Ako trenutno nema datih vrednosti, onda se dobija greška #N/A.

 • Ako Excel usluge ponovo izračunaju radnu svesku i probaju da pokrenu funkciju RTD ili SQL.Request, dobija se greška #N/A.

Ako želite, možete da koristite funkcije ISERROR ili IFERROR da biste testirali da li postoji povratna vrednost.

SQL.Request    

Rezultati upita povezanog sa spoljnim izvorom podataka.

Sledeće:

 • Prikazane su sve vrednosti koje je dala funkcija SQL.Request koje se trenutno skladište u radnoj svesci.

 • Ako trenutno nema datih vrednosti, onda se dobija greška #N/A.

 • Ako Excel usluge ponovo izračunaju radnu svesku i probaju da pokrenu funkciju RTD ili SQL.Request, dobija se greška #N/A.

Ako želite, možete da koristite funkcije ISERROR ili IFERROR da biste testirali da li postoji povratna vrednost.

CHAR    

Znak određen brojem, a znak bloka za znak koji se ne štampa.

Znak određen brojem, a praznu vrednost za znak koji se ne štampa.

CELL    

Informacije o oblikovanju, položaju ili sadržaju gornje leve ćelije u referenci.

Informacije o oblikovanju, položaju ili sadržaju gornje leve ćelije u referenci.

Napomena: Sledeći tipovi informacija o ćeliji nisu podržani i daju grešku #VALUE!: boja, ime datoteke, format, zagrade, prefiks, zaštita i širina.

INFO    

Putanja trenutnog direktorijuma ili fascikle na računaru klijenta.

Greška #VALUE!

Sledeće promenljive funkcije mogu da daju različite vrednosti kada se izračunaju u Excel uslugama na računaru servera u odnosu na to kada se izračunaju u programu Excel na računaru klijenta.

Ako je funkcija:

Onda Excel daje:

A Excel usluge daju:

NOW    

Datum i vreme na računaru klijenta.

Datum i vreme na serveru.

TODAY    

Datum na računaru klijenta.

Datum na serveru.

RAND, RANDBETWEEN    

Nasumični broj koji je samim tim različit pri svakom izvršavanju.

Nasumični broj koji je samim tim različit pri svakom izvršavanju.

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije prilikom prikazivanja radne sveske

Prikaz radne sveske u Excel uslugama na računaru servera veoma je sličan prikazu radne sveske u programu Excel na računaru klijenta, ali postoje razlike. Imajte na umu da, bez obzira na to da li su ove funkcije podržane ili ne, one ne sprečavaju učitavanje radne sveske i čuvaju se u radnoj svesci kao bi mogle da nastave da funkcionišu na očekivani način u programu Excel.

Podržane funkcije

Sledeće funkcije su podržane, ali mogu da se prikažu različito na serveru:

Funkcija

Komentari

Hiperveze    

Podržana je, ali je kontrolišu Office Excel Web Access svojstva na sledeći način:

 • Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete i pratite je ako su podešena svojstva Sva interaktivnost radnih svezaka i Navigacija radne sveske aplikacije Office Excel Web Access.

 • Aktivna veza ka drugoj veb stranici ili dokumentu na koju možete da kliknete i pratite je, ali ne ka lokaciji unutar radne sveske, ako je svojstvo aplikacije Office Excel Web Access Sva interaktivnost radnih svezaka podešeno, a svojstvo Navigacija radne sveske nije.

 • Neaktivna tekstualna niska hiperveze koju ne možete da pratite ako nisu podešena svojstva Sva interaktivnost radnih svezaka i Navigacija radne sveske aplikacije Office Excel Web Access.

Fontovi    

Fontovi obično imaju isti stil i veličinu na serveru kao na klijentu, ali ako određeni font nije dostupan na serveru, može da se koristi zamenski font. Korisnik može i da zanemari stilove i veličine fonta u pregledaču kao što je Internet Explorer.

Grafikoni i izveštaji izvedenog grafikona    

Grafikoni i izveštaji izvedenog grafikona jesu statičke slike i osvežavaju se i ponovo prikazuju ako vršite interakciju (filtriranje, sortiranje i tako dalje) sa podacima na kojima je zasnovan grafikon ili sa podacima u povezanom izveštaju izvedene tabele. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje grafikona i izveštaja izvedenog grafikona u radnoj svesci u pregledaču.

Ivice linije     

Sledeće ivice linije su potpuno podržane: sve boje linije, stilovi neprekidne i dvostruke linije, pune, dijamantske i isprekidane linije, kao i one koje koriste tanku, srednju i punu debljinu linije.

Napomena: Sledeće ivice linije su delimično podržane: stilovi trostruke i dvostruke linije, kao i pune, dijamantske, kvadratne isprekidane linije, linije sastavljene od crte-kratke-crte, duge-kratke-crte i crte-kratke-crte-kratke-crte.

Pravci preliva boja    

Preliv boja u horizontalnom i vertikalnom pravcu.

Boja popune ćelije    

Sve boje popune.

Poravnavanje ćelija    

Podržana su sva poravnavanja ćelija uz sledeće izuzetke: vertikalno obostrano poravnavanje i vertikalno distribuirano poravnavanje, koja se oba zamenjuju vertikalnim centralnim poravnavanjem.

Rotacija teksta    

Rotacija teksta je podržana zajedno sa viškom sadržaja ćelija i zaglavlja kolona, horizontalnim ili vertikalnim levim poravnavanjem za pozitivnu rotaciju (+) i horizontalnim ili vertikalnim desnim poravnavanjem za negativnu rotaciju (-).

Dvosmerni tekst    

Potpuno podržan kada je prikazan skup znakova iz jednog jezika.

AS uslovno oblikovanje    

Uslovno oblikovanje sistema Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) je ograničeno na boju fonta, boju popune; zastavice fonta, kao što su podebljavanje, kurziv, podvlačenje i precrtavanje; i niske znakova, kao što su formati brojeva.

Pomeranje u radnom listu    

Broj redova i kolona koje možete da pomerate u radnom listu ograničen je na najviše 500. Dugmad za navigaciju koristite da biste prikazali sledeći skup redova i kolona izvan trenutnog ograničenja. Dodatne informacije potražite u članku Kretanje kroz radnu svesku u Excel uslugama.

Nepodržane funkcije

Sledeće funkcije nisu podržane:

Funkcija

Komentari

Hiperveze na grafikonima    

Praćenje hiperveza u grafikonima klikom na njih.

Tabele    

Zamena zaglavlja kolone radnog lista zaglavljima Excel tabele prilikom pomeranja zaglavlja van prikaza u oblasti pomeranja.

Šare popune ćelija    

Sve šare popune.

Pravci preliva boja    

Pravci preliva boja: dijagonalno nagore, dijagonalno nadole i od ugla ka centru.

Rotacija teksta    

Popuna ili šara ćelije ne rotiraju se sa tekstom, prikaz dijagonalnih ivica kao da tekst nije rotiran, kao i horizontalno ili vertikalno poravnavanje koje nije levo poravnavanje za pozitivnu rotaciju (+) i desno poravnavanje za negativnu rotaciju (-)

Dvosmerni tekst    

U vertikalnom tekstu nije podržano mešanje dvosmernih, sleva-nadesno i zdesna-nalevo, tekstualnih znakova koji imaju različitu orijentaciju glifa (ili oblika znaka) kao što su „(“ (leva zagrada) i „)“ (desna zagrada).

Ivice linije     

Sledeće ivice linije su delimično nepodržane: stilovi trostruke i dvostruke linije, kao i pune, dijamantske, kvadratne isprekidane linije, linije sastavljene od crte-kratke-crte, duge-kratke-crte i crte-kratke-crte-kratke-crte.

Grafikoni    

Office 2007 izdanje 3-D grafički efekti kao što su senčenje, sjaj, zakrivljenje, kosina, umekšane ivice, ponovno bojenje i odraz. Ovi efekti se uklanjaju ili konvertuju u alternativni efekat.

Sledeći 3-D grafikoni nisu podržani:

 • 3-D površinski

 • 3-D površinski grafikon sa skiciranim konturama

 • Površina konture

 • Površina skicirane konture

Obogaćeni tekst u objektu, kao što su znakovi za nabrajanje i promenljivi fontovi ili veličine fontova, koji se konvertuje u čisti tekst.

Vertikalno poravnavanje teksta.

Napomena: Iako je podržan prikaz ugrađenih grafikona u radnim listovima i originalnih grafikona u listovima sa grafikonom u Excel uslugama, prikaz ugrađenog grafikona koji je autor radne sveske kopirao ili premestio iz radnog lista u list sa grafikonom nije podržan.

Zaglavlja redova i kolona    

Sledeće oblikovanje u zaglavljima redova i kolona: dvostruko (računovodstveno), dvostruko podvlačenje, eksponentni tekst i indeksni tekst.

Znakovi koji neće biti odštampani    

Tekst sa 7-bitnom ASCII (podskup ANSI skupa znakova) vrednošću od 0 do 32 i svi znakovi koje ne podržava jezik Extensible Markup Language (XML) verzija 1.0.

Štampanje   

Raspored na stranici i zaglavlja i podnožja stranice.

Opisi alatki    

Opisi alatke svojstava članova sistema Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

Paketi XML proširenja.

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije prilikom vršenja interakcije sa radnom sveskom

Kada učitate radnu svesku u Excel usluge, možete da vršite interakciju sa njom na niz načina, ali postoje neke interakcije koje nisu podržane.

Napomena: Drugi način za interakciju koji je jedinstven za Excel usluge jeste da pravite i menjate parametre, što privremeno menja vrednosti ćelija u radnoj svesci pomoću okna zadataka „Parametri“ ili dodavanjem podataka u veb segment Excel Web Access iz povezanog veb segmenta, kao što je veb segment za filtriranje. Dodatne informacije potražite u članku Promena parametara radne sveske u Excel uslugama.

Podržane funkcije

Sledeće funkcije su podržane, ali mogu da se ponašaju različito.

Funkcija

Komentari

Izveštaji izvedene tabele    

Filtriranje izveštaja, izbor članova, proširivanje (dubinsko pretraživanje), skupljanje (sažetije izveštavanje) nivoa podataka, sortiranje, filtriranje, prikazivanje i skrivanje međuvrednosti.

Pronalaženje     Slika dugmeta

Pronalaženje teksta, brojeva i datuma pomoću pretrage sa razlikovanjem velikih i malih slova, kao i pronalaženje pomoću delimičnog sadržaja ćelije.

Jednostavan izbor    

Izbor jedne ćelije, reda ili kolone.

Filtriranje i sortiranje    

Korišćenje menija „Filter“, filtriranje po tekstu, brojevima, datumima i vremenima, navođenje višestrukih kriterijuma i sortiranje. Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje podataka u Excel uslugama i Sortiranje podataka u Excel uslugama.

Prikaz strukture    

Prikaz strukture, uključujući prikaz i skrivanje detalja. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz strukture podataka u Excel uslugama.

Scenariji    

Izvršavanje unapred definisanog scenarija.

Osvežavanje    

Osvežavanje spoljnih izvora podataka, uključujući sve izvore podataka u trenutnoj radnoj svesci, određeni izvor podataka, periodično osvežavanje, ručno osvežavanje i osvežavanje prilikom učitavanja radne sveske. Dodatne informacije potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u Excel uslugama.

Izračunavanje    

Automatsko i ručno izračunavanje. Dodatne informacije potražite u članku Izračunavanje i ponovo izračunavanje podataka u Excel uslugama.

Napomena: Iako Excel usluge podržavaju učitavanje radne sveske koja sadrži kružne reference, otkrivanje kružnih referenci prilikom učitavanja ili ponovnog izračunavanja radne sveske ponaša se različito. Ako Excel usluge ne mogu da isprave kružnu referencu, pod određenim okolnostima prikazuju poruku upozorenja na to da postoji kružna referenca. Izračunate vrednosti su iste kao vrednosti koje biste dobili ako otkažete operaciju na Excel klijentu. Zapravo, Excel usluge automatski otkazuju kružnu referencu kako bi sprečile da izračunavanje ugrozi performanse servera.

Nepodržane funkcije

Sledeće funkcije nisu podržane.

Funkcija

Komentari

Izveštaji izvedene tabele    

Opcije za grupisanje i prikazivanje detalja (nazivaju se i detaljna analiza) za OLAP podatke, pretraživanje članova, radnje sistema Microsoft SQL Server Analysis Services ili korišćenje liste polja za dodavanje, preuređivanje ili uklanjanje polja.

Izveštaji izvedenog grafikona    

Direktna interakcija sa izvedenim grafikonom (zato što je to statična slika).

Asinhrona procena funkcija kocke    

Asinhrono preuzimanje podataka kada funkcija kocke vrši procenu i prikazuje poruku #GETTINGDATA pre preuzimanja svih podataka. Svi podaci se sinhronizovano preuzimaju pre prikazivanja ili ponovnog prikazivanja.

Pronalaženje     Slika dugmeta

Pronalaženje osnovnih podataka (za razliku od oblikovanih podataka i pretrage sa razlikovanjem velikih i malih slova).

Zamena    

Zamena teksta i vrednosti posle korišćenja dugmeta Pronađi Slika dugmeta .

Promena veličine reda i kolone    

Prilagođavanja širine i visine reda i kolone.

Napredni izbor    

Izbor u susednom ili nesusednom opsegu ćelija ili čitavog radnog lista.

Izračunavanje    

Promena postavke izračunavanja radne sveske nakon učitavanja. Dodatne informacije potražite u članku Izračunavanje i ponovo izračunavanje podataka u Excel uslugama.

Filtriranje i sortiranje    

Sortiranje i filtriranje po boji, kao i čuvanje filtera ili sortiranja u radnoj svesci u Excel uslugama. Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje podataka u Excel uslugama i Sortiranje podataka u Excel uslugama.

Idi na    

Sve Idi na operacije.

Upravljanje oknima    

Razdeljivanje i zamrzavanje okana.

Zumiranje    

Podešavanje prikaza radnog lista prema procentu stvarne veličine.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×