Razlike između formata OpenDocument teksta (.odt) i Word (.docx) formata

OpenDocument (.odt) datoteke kompatibilne su sa programom Word i open source aplikacijama kao što su OpenOffice i LibreOffice, ali možda ćete videti razlike u oblikovanju i u .odt datotekama nisu dostupne neke Word funkcije. Word dokumenti (.docx) kompatibilni su sa većinom aplikacija.

Promena podrazumevanog formata datoteka

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word 2016, 2013 ili 2010 izaberite stavke Datoteka > Opcije.

  • U programu Word 2007 izaberite stavke dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta > Opcije programa Word.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U okviru Čuvanje dokumenata, na listi Sačuvaj datoteke u ovom formatu izaberite format datoteke koji želite da podrazumevano koristite.

Šta je podržano kad se Word dokument sačuva u formatu OpenDocument Text?

Tabela ispod pokazuje koje su Word funkcije potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument (.odt) formatu.

 • Podržano     I Word i OpenDocument Text format podržavaju ovu funkciju. Sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost se neće izgubiti.

 • Delimično podržano     I Word i OpenDocument Text format podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i upotrebljivost mogu biti ugroženi. Ni tekst ni podaci se ne gube, ali možda će se razlikovati oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom.

 • Nije Podržano     Ova funkcija nije podržana u formatu OpenDocument teksta. Nemojte da koristite ovu funkciju ako planirate da sačuvate Word dokument u formatu OpenDocument teksta, jer rizikujete da izgubite sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost u delu dokumenta na koji utiče ta funkcija.

Informacije o grafičkim funkcijama potražite u odeljku Tabela grafičkih elemenata na kraju ovog članka.

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

Saradnja

Adresar

Podržano

Saradnja

Blog

Podržano

Saradnja

Komentari

Delimično podržano

Kada dokument sačuvate u formatu .odt i opet ga otvorite u programu Word 2007, komentari o grupi reči postaju jedna tačka. Ta jedna tačka obično je označena na kraju grupe reči.

Tabele nisu podržane u komentarima. Sadržaj tabele se održava u komentaru, ali se struktura gubi.

Saradnja

Poređenje i objedinjavanje dokumenata

Podržano

Saradnja

Zaštita dokumenata

Nije podržano

Kada Word 2007 datoteku sačuvate u .odt formatu, funkcija se uklanja i .odt datoteke sa ovom funkcijom ne mogu da se otvore.

Saradnja

Information Rights Management (IRM)

Nije podržano

Kada Word 2007 dokument sačuvate u .odt formatu, funkcija se uklanja i .odt datoteke sa ovom funkcijom ne mogu da se otvore.

Saradnja

Objedinjavanje pošte

Podržano

Polja BLOKADRESE i PRIMALAC konvertuju se u čisti tekst.

Veza sa izvorom podataka mora se ponovo uspostaviti ako se dokument uredi pomoću druge ODF aplikacije.

Saradnja

Okno za redigovanje

Podržano

Saradnja

Praćenje promena

Nije podržano

Kada Word 2007 dokument sačuvate u .odt formatu, sve promene se prihvataju.

Sadržaj

Bibliografija

Nije podržano

Odeljak za bibliografiju se konvertuje u čisti tekst.

Sadržaj

Natpisi

Nije podržano

SEQ polja konvertuju se u čist tekst.

Kada dodate nove natpise, broj natpisa se ne uvećava automatski.

Sadržaj

Kontrole sadržaja

Nije podržano

Sadržaj

Unakrsna upućivanja

Podržano

Sadržaj

Sastavni blokovi dokumenta

Nije podržano

Sadržaj

Uređivač jednačina

Podržano

Sadržaj

Jednačine

Podržano

Sadržaj

Fusnote i endnote

Podržano

Prilagođeni znakovi za razdvajanje nisu podržani.

Sadržaj

Okviri

Delimično podržano

Kada Word 2007 dokument sačuvate u .odt formatu:

 • Okviri se konvertuju u okvire za tekst.

 • Polazne tačke nekih oblasti na margini nisu podržane.

Sadržaj koji nije podržan uzrokuje gubljenje okvira, ali ne i sadržaja. Sadržaj koji nije podržan obuhvata: tabele, automatske oblike, okvire za tekst, okvire i SmartArt grafike.

Sadržaj

Grupe okvira

Nije podržano

Sadržaj

Zaglavlje i podnožje stranice

Podržano

Sadržaj

Indeks

Podržano

Oznake više kolona trenutno nisu podržane.

Sadržaj

Umetanje preloma

Delimično podržano

Kada Word 2007 dokument sačuvate u .odt formatu, kontinuirani prelomi odeljaka možda će izgubiti neka svojstva kao što su gornje i donje margine, zaglavlja/podnožja stranice, ivice i numerisanje redova.

Sadržaj

Office Art

Podržano

Detalje potražite u tabeli „Grafički elementi“.

Sadržaj

Numerisanje stranica

Podržano

Sadržaj

Slike

Podržano

Slike iz dokumenata kreiranih u sistemu OpenOffice se ne prikazuju.

Sadržaj

Tabele

Delimično podržano

Tabele sa više od 64 kolone nisu podržane.

Oblikovanje teme se konvertuje u oblikovanje na nivou ćelije.

Sadržaj

Predlošci i čarobnjaci

Podržano

Sadržaj

Okviri za tekst

Delimično podržano

Okviri za tekst ne mogu da budu ugnežđeni.

Sadržaj

Sadržaj

Delimično podržano

Sadržaj gubi stavke označene poljem SEQ.

Sadržaj

Tabela izvora

Nije podržano

Sadržaj

Tabela ilustracija

Nije podržano

Sadržaj

E2O

Podržano

Detalje potražite u tabeli „Grafički elementi“.

Uređivanje

Automatsko dovršavanje

Podržano

Uređivanje

Automatsko ispravljanje

Podržano

Uređivanje

Automatski rezime

Nije podržano

Uređivanje

Automatski tekst

Podržano

Stavke automatskog teksta se skladište u Word predlošcima (.dotx). Ako Word predložak sa stavkama automatskog teksta sačuvate u .odt formatu, stavke automatskog teksta se ne čuvaju u .odt verziji.

Uređivanje

VELIKA/mala slova

Podržano

Uređivanje

„Klikni i otkucaj“

Podržano

Uređivanje

Isecanje-kopiranje-lepljenje

Podržano

Uređivanje

Prevlačenje i otpuštanje

Podržano

Uređivanje

Koverte i nalepnice

Podržano

Uređivanje

Izbor

Podržano

Uređivanje

Sortiranje

Podržano

Uređivanje

Opoziv radnje-ponavljanje radnje-ponavljanje

Podržano

Uređivanje

Prebrojavanje reči

Podržano

Operacije sa datotekama

Binarni format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje u binarnim tipovima datoteke .doc i .dot.

Operacije sa datotekama

Bulletproofer

Podržano

Operacije sa datotekama

Šifrovanje

Nije podržano

Operacije sa datotekama

Fiksni format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje .pdf i .xps tipova datoteka.

Operacije sa datotekama

HTML format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje .html tipa datoteke.

Operacije sa datotekama

Master dokumenti

Nije podržano

Operacije sa datotekama

Open XML format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje .docx i .dotm tipova datoteka.

Operacije sa datotekama

Organizator

Podržano

Operacije sa datotekama

RTF format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje .rtf tipa datoteke.

Operacije sa datotekama

Konvertori teksta

Podržano

Operacije sa datotekama

Kodiranje teksta

Podržano

Operacije sa datotekama

Centar za poverenje

Podržano

Operacije sa datotekama

Word konvertor

Podržano

Operacije sa datotekama

WordML format datoteke

Podržano

Moguće je čuvanje WordML tipa datoteke.

Operacije sa datotekama

WSS integracija

Podržano

Oblikovanje

Pozadina

Nije podržano

Oblikovanje

Ivice i senčenje

Podržano

Šare u senčenju nisu podržane.

Stilovi ivica slika nisu podržani. One se konvertuju u punu liniju.

Oblikovanje

Znakovi za nabrajanje i numerisanje

Podržano

Razmak između broja/znaka za nabrajanje i teksta može se malo razlikovati.

Razmak između stavki liste povećava se kako bi se podudarao sa razmakom između redova u dokumentu.

Podrazumevani znakovi za nabrajanje u sistemu OpenOffice menjaju izgled kada se .odt datoteka otvori u programu Word 2007.

Oblikovanje

Spušteni inicijali

Podržano

Polazne tačke nekih oblasti na margini nisu podržane.

Oblikovanje

Provera usaglašenosti oblikovanja

Podržano

Oblikovanje

Četkica za oblikovanje

Podržano

Oblikovanje

Režim markera

Podržano

Markiranje se konvertuje u boju pozadine znakova kada dokument sačuvate u .odt formatu.

Oblikovanje

Horizontalne linije

Podržano

Oblikovanje

Pasus

Podržano

Oblikovanje

Prikaz primenjenog oblika

Podržano

Oblikovanje

Stilovi

Podržano

Kada sačuvate dokument u .odt formatu, broj stilova se povećava, a celokupno oblikovanje u ODF-u je zasnovano na stilovima.

Oblikovanje

Tabulatori

Podržano

Propozicioni tabulatori nisu podržani.

Oblikovanje

Kolone teksta

Podržano

Neka svojstva u vezi sa odeljkom mogu nestati, na primer gornje/donje margine, zaglavlja/podnožja stranice, ivice ili numerisanje redova.

Oblikovanje

Položaj teksta

Delimično podržano

Podržani su sledeći oblici položaja teksta:

 • znon: zdesna nalevo, odozgo nadole

 • snon: sleva nadesno, odozgo nadole

 • onsn: odozgo nadole; zdesna nalevo

 • Položaj teksta u ćeliji tabele nije podržan.

Oblikovanje

Teme

Nije podržano

Oblikovanje

Vodeni žig

Nije podržano

Oblikovanje

Pregled uživo

Podržano

Oblikovanje

Položaj

Delimično podržano

Položaj nekih okvira za tekst, okvira i oblika može se promeniti u zavisnosti od tipa korišćene polazne tačke.

Infrastruktura

Acetat

Podržano

Kada datoteku sačuvate u .odt formatu, sadržaj sa kontrolama sadržaja konvertuje se u standardni tekst.

Infrastruktura

Obeleživači

Podržano

Infrastruktura

Pokretanje i odustajanje

Podržano

Infrastruktura

Cicero – rukopis – govor

Podržano

Infrastruktura

Povezivanje podataka

Nije podržano

Infrastruktura

DDE

Nije podržano

Sadržaj polja se konvertuje u čisti tekst.

Veza ka izvoru podataka se gubi.

Infrastruktura

Polja

Delimično podržano

Polja koja nisu podržana konvertuju se u čisti tekst.

Polja koja su podržana i dalje se zadržavaju kao polja.

SEQ polja nisu podržana i utiču na ponašanje sadržaja i natpisa.

Infrastruktura

ActiveX/obrasci

Nije podržano

Infrastruktura

Suvo zamrzavanje

Podržano

Infrastruktura

Pomoć

Podržano

Infrastruktura

Hiperveze

Podržano

Dokumenti iz sistema OpenOffice nemaju primenjen stil hiperveze, ali su i dalje funkcionalni.

Infrastruktura

Komentari napisani perom

Nije podržano

Infrastruktura

Prilagođavanje tastature

Nije podržano

Infrastruktura

OCX

Nije podržano

Infrastruktura

OLE

Delimično podržano

Objekti ugrađeni u dokument kreiran u sistemu OpenOffice se ne prikazuju. Tip slike nije podržan, a veza je relativna.

Međunarodno

IME

Podržano

Međunarodno

Umetanje simbola

Podržano

Međunarodno

Dodatni korisnički interfejs

Podržano

Međunarodno

Dva reda u jednom

Podržano

MODI

OCR

Podržano

Navigacija

Mapa dokumenta

Podržano

Navigacija

Pronalaženje i zamena

Podržano

Navigacija

Idi na – Idi nazad

Podržano

Štampanje

Podržano

Štampanje

Podešavanje stranice

Podržano

Štampanje

Pregled pre štampanja

Podržano

Programiranje

Programski dodaci

Delimično podržano

Programiranje

C-API

Delimično podržano

Programiranje

COM programski dodaci

Delimično podržano

Programiranje

Događaji

Delimično podržano

Programiranje

Makroi

Nije podržano

Programiranje

Objektni model

Podržano

Programiranje

Pametni dokumenti

Nije podržano

Programiranje

Pametne oznake

Funkcija nije dostupna

Programabilnost

VBA zapisivanje

Podržano

Programiranje

VBE integracija

Podržano

Programiranje

WordBasic

Podržano

Provera

Prilagođeni rečnici

Podržano

Provera

Gramatika

Podržano

Oblasti teksta sa oznakom „ne proveravaj pravopis ili gramatiku“ izgubiće to svojstvo. Sada će se za taj tekst proveravati pravopis i gramatika.

Jezička provera

Rastavljanje reči na kraju reda

Podržano

Provera

Pametno automatsko ispravljanje

Podržano

Provera

Automatsko otkrivanje jezika

Podržano

Provera

Svojstva jezika

Podržano

Provera

Pravopis

Podržano

Oblasti teksta sa oznakom „ne proveravaj pravopis ili gramatiku“ izgubiće to svojstvo. Sada će se za taj tekst proveravati pravopis i gramatika.

Jezička provera

Rečnik sinonima

Podržano

Provera

Prevod

Podržano

Istraživanje

Okno za istraživanje

Podržano

Prikaz

Radna verzija

Podržano

Prikaz

Prikaz strukture

Podržano

Prikaz

Raspored za štampanje

Podržano

Prikaz

Čitanje

Podržano

Prikaz

Lenjir

Podržano

Prikaz

Pomeranje

Podržano

Prikaz

Statusna traka

Podržano

Prikaz

Sličice

Podržano

Prikaz

Veb raspored

Podržano

Prikaz

Prikaz u prozorima

Podržano

Prikaz

Zumiranje

Nije podržano

WordMail

Automatski potpisi

Podržano

WordMail

Faks

Podržano

WordMail

HTML

Podržano

WordMail

Opcije

Nije podržano

WordMail

Čisti tekst

Podržano

WordMail

RFM

podržano

WordMail

RTF

Podržano

XML

Prilaganje šeme

Nije podržano

XML

Atributi

Nije podržano

XML

Spoljašnji izvor

Nije podržano

XML

Uključivanje teksta

Nije podržano

XML

Objedinjavanje XML-a

Nije podržano

XML

OOUI

Nije podržano

XML

Ponašanja izbora

Nije podržano

XML

Prikaz stabla

Nije podržano

XML

Provera valjanosti

Nije podržano

XML

XSLT

Nije podržano

Grafički elementi

Tabela ispod pokazuje Word grafičke funkcije koje su potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument formatima (.odt, .ods, .odp).

 • Podržano     Word format i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju. Grafika koja koristi ovu funkciju prikazuje se i ponaša isto u oba formata.

 • Delimično podržano     Word i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju, ali grafika može izgledati drugačije od formata do formata. Podaci se ne gube u formatima, ali oblikovanje i način rada sa tom grafikom se mogu razlikovati.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u funkcijama i primeni između Word i OpenDocument formata, ova funkcija nije podržana u OpenDocument formatu. Ako planirate da sačuvate dokument u OpenDocument formatu, nemojte koristiti ove funkcije.

Osnovni oblici

Nivo podrške

Oblici

Podržano

Okviri za tekst

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst koji su delimično podržani. SmartArt grafika, oblici ili okviri za tekst u okviru za tekst nisu podržani i gube se kada otvorite datoteku.

WordArt

Podržano

Opcije za 3D oblike

Podržano

Slike

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

SmartArt dijagrami

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte. Word ne podržava grupu koja sadrži grafikon, tako da se objekti razgrupišu kada otvorite datoteku u programu Word.

Objekat mesta za potpis

Nije podržano

Beleška napisana perom

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u Enhanced Metafile (EMF). (U programu Word 2007, ona se konvertuje u slobodan oblik.)

Grupa objekata

Delimično podržano

Neki objekti ne mogu da se grupišu u programu Word, tako da se oni razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju svi objekti grupisani sa grafikonom i slika grupisana sa oblikom, okvirom za tekst ili OLE objektom.

Vidljivost objekata

Delimično podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva u .odt formatu i ponovo otvori u programu Word.

Ivice objekata

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Popune objekata

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Oblikovanje linija

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Izrezivanje slika

Podržano

Standardno izrezivanje slika je podržano. Međutim, izrezivanje slike sa oblikom nije podržano.

Promena boja slike

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Opcije 3D slika

Nije podržano

Stilovi slika

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Hiperveza na obliku

Nije podržano

Vrh stranice

Poslednji put ažurirano: 17.8.2015.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×