Razdeljivanje Access baze podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Razmotrite razdeljivanje svake baze podataka koju nekoliko korisnika deli preko mreže. Razdeljivanje baze podataka kojoj više korisnika pristupa preko mreže može da poboljša njene performanse i smanji verovatnoću oštećivanja datoteke u kojoj se čuva.

Nakon što ste razdelili bazu podataka možete odlučiti da premestite pozadinsku bazu podataka ili da koristite drugu pozadinsku bazu podataka. Za menjanje pozadinske baze podataka koju koristite možete da upotrebite menadžera za povezane tabele.

Napomene: 

 • Razdeljivanje baze podataka nije isto što i arhiviranje baze podataka. Ova tema ne bavi se arhiviranjem podataka. Podatke arhivirate periodičnim premeštanjem starijih zapisa u drugu bazu podataka zbog toga što datoteka baze podataka previše brzo doseže granicu veličine za datoteke ili zato što želite da datoteka baze podataka ostane mala a podaci uredno organizovani. U nekim okolnostima podatke možete da arhivirate razdeljivanjem baze podataka. Za više informacija pogledajte članak na mreži Arhiviranje podataka u Accessu.

 • Ako razdelite Veb bazu podataka, nijedna Veb tabela u toj bazi podataka neće biti premeštena u pozadinsku bazu podataka i neće biti dostupna iz izložene baze podataka nastale u tom procesu.

Ovaj članak sadrži

Pregled

Pre nego što počnete

Razdeljivanje baze podataka

Distribucija izložene baze podataka

Izmena pozadinske baze podataka koju koristite

Pregled

Kada razdelite bazu podataka, reorganizujete je u dve datoteke – pozadinsku bazu podataka koja sadrži tabele sa podacima i izloženu bazu podataka koja sadrži sve ostale objekte baze podataka, kao što su upiti, obrasci i izveštaji. Svaki korisnik je u interakciji sa podacima pomoću lokalne kopije izložene baze podataka.

Da biste razdelili bazu podataka, koristite čarobnjak za razdeljivanje baze podataka. Kada razdelite bazu podataka, izloženu bazu podataka morate da distribuirate korisnicima.

Oprez:  Da biste zaštitili podatke ako baza podataka ima više krajnji korisnici, preporučuje se da ne delite kopije baze podataka koja sadrži veze ka SharePoint liste. Ako se povezujete sa tabele koja se nalazi u SharePoint listu, stvara mogućnost za bilo koju zlonamernog korisnika da menjaju odredište veze i potencijalno menjanje dozvola za na SharePoint lokaciji, kao i informacije o vezi za povezane tabele nešifrovanom.

Prednosti razdeljene baze podataka

Prednosti razdeljene baze podataka obuhvataju sledeće:

 • Poboljšane performanse    Performanse baze podataka obično se znatno poboljšavaju zato što se samo podaci šalju preko mreže. U deljenoj bazi podataka koja nije razdeljena preko mreže se šalju i sami objekti baze podataka – tabele, upiti, obrasci, izveštaji, makroi i moduli – a ne samo podaci.

 • Veća dostupnost    Pošto se preko mreže šalju samo podaci, transakcije baze podataka kao što su uređivanja zapisa dovršavaju se brže, što povećava dostupnost podataka za uređivanje.

 • Poboljšana bezbednost    Ako na računaru koji koristi sistem datoteka NTFS skladištite pozadinsku bazu podataka, možete da koristite NTFS bezbednosne funkcije vam pomažu da zaštitite podatke. Pošto korisnici pristupe pozadinsku bazu podataka pomoću povezane tabele, manje je verovatno da uljezi moći da obezbede neovlašćeni pristup podacima tako što ćete ukradu izložene baze podataka ili kao ovlašćenog korisnika. Ako niste sigurni koji sistem datoteka na server datoteka koristi, obratite se administratoru sistema. Ako imate administratorske privilegije na serveru datoteka, možete da pokrenete komandu msinfo32 za određivanje sebe u sistemu datoteka.

  Korišćenje komande msinfo32 za dobijanje informacije o sistemu datoteka

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

  2. U dijalogu Pokretanje otkucajte msinfo32, a zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Pod Rezime sistema kliknite na znak plus pored Komponente.

  4. Pod Komponente kliknite na znak plus pored Skladište i zatim na Disk jedinice. Na tabli s desne strane dijalog će prikazati informacije o dostupnim disk jedinicama.

 • Poboljšana pouzdanost    Ako korisnik naiđe na problem i baza podataka se neočekivano zatvori, sva oštećenja datoteke baze podataka obično su ograničena na kopiju izložene baze podataka koju je korisnik otvorio. Pošto korisnik pristupa podacima u pozadinskoj bazi podataka samo pomoću povezanih tabela, mnogo je manja verovatnoća da će se oštetiti datoteka pozadinske baze podataka.

 • Fleksibilno okruženje za razvoj    Pošto svi korisnici rade sa lokalnom kopijom izložene baze podataka, oni mogu nezavisno razvijati upite, obrasce, izveštaje i druge objekte baze podataka bez uticaja na druge korisnike. Slično tome, možete da razvijate i distribuirate novu verziju izložene baze podataka bez ometanja pristupa podacima koji su uskladišteni u pozadinskoj bazi podataka.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što razdelite bazu podataka razmotrite sledeće:

 • Pre nego što razdelite bazu podataka uvek treba da napravite njenu rezervnu kopiju. Ako razdelite bazu podataka i zatim zaključite kako niste hteli da je razdelite, moći ćete da vratite bazu podataka u prethodno stanje iz rezervne kopije.

 • Razdeljivanje baze podataka može da potraje. Trebalo bi da obavestite korisnike kako ne bi koristili bazu podataka dok je razdeljujete. Ako korisnik promeni podatke dok razdeljujete bazu podataka, te promene se neće odraziti u pozadinskoj bazi podataka.

  Savet: Ako korisnik promeni podatke dok razdeljujete bazu podataka, možete da uvezete nove podatke u pozadinsku bazu podataka nakon što završite.

 • Iako je razdeljivanje baze podataka jedan od načina za deljenje podataka, svako ko koristi bazu podataka mora da ima verziju programa Microsoft Access kompatibilnu sa formatom datoteke pozadinske baze podataka. Na primer, ako pozadinska baza podataka koristi format datoteke .accdb, korisnici neće moći da pristupe njenim podacima iz Accessa 2003.

 • Možda ćete želeti da koristite stariji format datoteke Access za pozadinsku bazu podataka ako koristite funkcije koje nisu podržane. Na primer, ako koristite stranicama za pristup podacima (DAPs); možete da nastavite da ih koristite ako pozadinsku bazu podataka u stariji format datoteke koji podržava DAPs. Zatim možete da koristite u novi format datoteke sa izložene baze podataka tako da korisnici imaju pristup pogodnosti novog formata. Imajte na umu da ne možete da promenite podatke u stranica za pristup podacima pomoću programa Access 2010 ili noviju verziju.

Vrh stranice

Razdeljivanje baze podataka

 1. Napravite na svom računaru kopiju baze podataka koju želite da razdelite. Počnite sa datotekom baze podataka na lokalnom čvrstom disku, a ne onom na deljenom mrežnom resursu. Ako se datoteka baze podataka trenutno deli sa lokalnog čvrstog diska na vašem računaru, može da ostane gde jeste.

 2. Otvorite kopiju baze podatka sa lokalnog čvrstog diska.

 3. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Premeštanje podataka kliknite na dugme Access baze podataka. Pokreće se čarobnjak za razdeljivanje baze podataka.

 4. Kliknite na dugme Razdeli bazu podataka.

 5. U dijalogu Kreiranje potporne baze podataka zadajte ime, tip datoteke i mesto za datoteku pozadinske baze podataka.

  Napomene: 

  • Razmotrite mogućnost da upotrebite ime koje je Access predložio. Ono čuva originalno ime datoteke i ukazuje na to da je baza podataka pozadinska baza podataka umetanjem sufiksa _be u ime, neposredno pre oznake tipa datoteke.

  • Tip datoteke promenite samo ako će neki korisnici upotrebljavati stariju verziju Accessa za pristupanje podacima.

  • U okviru Ime datoteke, ispred imena datoteke, možete da unesete putanju do mrežne lokacije. Na primer, ako je mrežna lokacija za pozadinsku bazu podataka \\server1\deljeni_mrežni_resurs1\ a ime datoteke pozadinske baze podataka MyDB_be.accdb, u okvir Ime datoteke možete da upišete \\server1\deljeni_mrežni_resurs1\MyDB_be.accdb.

  • Lokacija koju izaberete mora da bude dostupna svima koji će koristitit tu bazu podataka. Pošto mapiranje disk jedinice može da se razlikuje, treba da navedete UNC putanju do lokacije umesto da koristite slovo mapirane disk jedinice.

 6. Kada čarobnjak završi sa radom, prikazaće poruku o potvrdi.

Baza podataka sada je razdeljena. Izložena baza podataka je datoteka od koje ste krenuli (kopija originalne deljene baze podataka), a pozadinska baza podataka smeštena je na mrežnoj lokaciji koju ste naveli u 5. koraku ove procedure.

Ograničavanje promena u dizajnu izložene baze podataka

Da biste ograničili promene u izloženoj bazi podataka koja se distribuira, razmotrite mogućnost da je sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde datoteku). Kompajlirana binarna datoteka je datoteka aplikacije baze podataka koja je sačuvana sa kompajliranim celokupnim Visual Basic Access (VBA) kodom. U Access kompajliranoj binarnoj datoteci ne ostaje ništa od VBA izvornog koda. Korisnici ne mogu da menjaju dizajn objekata u .accde datoteci.

 1. Otvorite datoteku izložene baze podataka (.accdb) koju želite da sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao > Napravi ACCDE > Sačuvaj kao.

  Ako koristite Access 2007, na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka , kliknite na dugme Da ACCDE.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao potražite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Distribucija izložene baze podataka

Nakon što razdelite bazu podataka distribuirajte izloženu bazu podataka korisnicima kako bi mogli da se služe bazom podataka.

Oprez:  Da biste zaštitili podatke ako baza podataka ima više krajnji korisnici, preporučuje se da ne delite kopije baze podataka koja sadrži veze ka SharePoint liste. Ako se povezujete sa tabele koja se nalazi u SharePoint listu, stvara mogućnost za bilo koju zlonamernog korisnika da menjaju odredište veze i potencijalno menjanje dozvola za na SharePoint lokaciji, kao i informacije o vezi za povezane tabele nešifrovanom.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Pošaljite e-poruku korisnicima baze podataka i priložite uz nju datoteku izložene baze podataka. Navedite i uputstva koja će korisnicima olakšati da odmah počnu da koriste izloženu bazu podataka.

 • Sačuvajte datoteku izložene baze podataka na mrežnoj lokaciji kojoj mogu da pristupe svi korisnici baze podataka i zatim im pošaljite e-poruku u kojoj je navedena ta mrežna lokacija i druga uputstva koja bi im mogla zatrebati za pristupanje bazi podataka.

 • Distribuirajte datoteku izložene baze podataka korišćenjem prenosivih medijskih uređaja kao što su CD-ROM ili USB fleš disk. Ako sami instalirate datoteku, možete je testirati da biste proverili kako radi. Ako korisnici moraju sami da instaliraju datoteku, treba da uključite i dokument u kojem je objašnjeno šta moraju da urade kako bi instalirali datoteku i kome da se obrate ako naiđu na poteškoće.

Vrh stranice

Menjanje pozadinske baze podataka koju ćete koristiti

Korišćenjem menadžera za povezane tabele možete da premestite pozadinsku bazu podataka ili da koristite neku drugu pozadinsku bazu podataka.

Ako želite da premestite pozadinsku bazu podataka, najpre napravite njenu kopiju na novoj lokaciji i zatim sledite ovu proceduru.

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme Menadžer za povezane tabele.

  Ako koristite Access 2007, na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka , kliknite na dugme Menadžer za povezane tabele.

 2. U menadžeru za povezane tabele izaberite tabele koje se nalaze u trenutnoj pozadinskoj bazi podataka.

  Savet: Ako niste zadavali veze do neke druge baze podataka, kliknite na Izaberi sve.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek proveri za novu lokaciju i zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Pronađite i izaberite novu pozadinsku bazu podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×