Rad van mreže u programu Outlook

Pomoću Microsoft Exchange servera ili Office 365 naloga, možete da radite van mreže da biste izbegli troškove veze ili zaustavili Outlook da ne pokušava da šalje i prima poruke putem spore mrežne veze.

Prebacivanje između rada van mreže i rada na mreži

 • Izaberite stavku Slanje/prijem > Rad van mreže.

  Komanda „Van mreže“ na traci

Kada se Outlook prebacuje između rada na mreži i van mreže, menjaju se svi nalozi e-pošte.

Znaćete da radite van mreže kada je stavka Rad van mreže markirana na traci ili kada se stavka Rad van mreže pojavi na statusnoj traci na dnu prozora programa Outlook.

Indikator „Rad van mreže“ na statusnoj traci programa Outlook

Kada budete spremni za ponovni rad na mreži, izaberite stavku Slanje/prijem > Rad van mreže. Tekst stavke se ne menja, ali je ona markirana kada radite van mreže. Stavka Rad van mreže na statusnoj traci takođe nestaje kada radite na mreži.

Menjanje količine e-pošte koja će biti zadržana za rad van mreže

 1. Izaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

 2. Izaberite Exchange ili Office 365 nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  Komanda „Promeni“ u dijalogu „Postavke naloga“

 3. U okviru stavke Vanmrežne postavke pomerite klizač na željeni vremenski period, kao što je Sve, 12 meseci, 6 meseci, 3 meseca ili 1 mesec. Napomena: Ako koristite Outlook 2016, možete da izaberete i period vremena kao što su 3 dana.

  Klizač za zadavanje količine e-pošte koja će se skladištiti za vanmrežni rad

  Na primer, ako premestite klizač na stavku 3 meseca, samo pošta od prethodna tri meseca će se sinhronizovati sa vanmrežnom Outlook datotekom sa podacima (.ost) sa Exchange servera. Stavke starije od 3 meseca se nalaze samo u poštanskom sandučetu na serveru. Ovu postavku možete da promenite u bilo kom trenutku.

  Keširani Exchange režim, koji preuzima kopiju poruka, mora da bude uključen.

  Ako koristite Outlook sa Office 365 nalogom, preporučujemo da koristite keširani Exchange režim.

Outlook podrazumevano podešava Exchange i Office 365 naloge da bi sinhronizovao samo 12 mjeseci e-pošte.

Promena količine podataka na sinhronizaciju može da utiče na vreme koje je potrebno da se Outlook otvori kao i količinu prostora za skladištenje koje Outlook koristi na računaru. Ako koristite virtualni ambijent na radnoj površini, preporučujemo da sinhronizujete samo mesec dana. 

Korišćenje vanmrežnih fascikli sa Exchange nalogom

Vanmrežne fascikle omogućavaju rad sa sadržajem Exchange fascikle dok ste van mreže, to jest, nije povezano sa mrežom. Kada sledeći put uspostavite vezu sa serverom sa sistemom Exchange, vanmrežne fascikle se sinhronizuju.

Vanmrežne fascikle skladište se u datoteci vanmrežne fascikle (. ost) koja se razlikuje od datoteka ličnih fascikli (.pst). Datoteka. ost počinje kao preslikana slika fascikli na serveru koji pokreće Exchange. Sve promene napravljene na serveru za razmenu Exchange ili na računaru dok ste van mreže sinhronizuju se kada veza postane dostupna. Sa druge strane,. pst datoteka je samo lokacija skladišta na čvrstom disku. Promene u. pst datoteci neće biti sinhronizovane sa serverom koji pokreće Exchange.

Kada radite van mreže, radite sa sadržajem vanmrežne fascikle tačno onako kako to radite sa fasciklom koja se nalazi na serveru koji pokreće Exchange. Na primer, možete da menjate i premeštate stavke u vanmrežnom prijemnom poštanskom sandučetu i da šaljete poruke koje se stavljaju u vanmrežno Otpremno poštansko sanduče. Nastavljate da primate nove poruke u poštansko sanduče na serveru koji pokreće Exchange. Međutim, nećete biti svesni ovih promena na serveru dok se ne povežete sa mrežom.

Kada treba da ažurirate sadržaj vanmrežne fascikle, sinhronizujte fasciklu sa serverom i zatim nastavite da radite van mreže. Komanda " Pošalji/primi " povezuje se sa serverom, kopira promene koje su napravljene, a zatim se prekine veza. Sve stavke koje izbrišete iz vanmrežne fascikle ili iz odgovarajuće fascikle servera brišu se iz obe fascikle kada se ponovi sinhronizacija.

Napomena: Ako koristite keširani Exchange režim, uvek radite sa. ost datotekom, čak i kada imate aktivnu vezu sa serverom koji pokreće Exchange. Keširani Exchange režim omogućava nesmetano rad ako izgubite vezu na serveru ili ako mrežna veza nije dostupna. Procedure koje slede u ovom odeljku se ne primenjuju na vašu konfiguraciju. Više informacija o keširanom Exchange režimu potražite u odeljku Korišćenje keširane Exchange režima u ovom članku ili odeljak Takođe pogledajte .

 1. U meniju datoteka izaberite stavku rad van mreže.

 2. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu obratite se meni prilikom pokretanja kako bih mogao da odaberem da radim u polju za potvrdu van mreže ili na mreži

  Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, Microsoft Outlook će se automatski pokrenuti van mreže ako veza sa serverom nije dostupna.

 3. Kliknite na dugme da da biste kopirali podatke sa servera u novu datoteku vanmrežne fascikle (. ost).

  Napomena: Počevši od Microsoft Office Outlook 2003, uveden je novi format datoteke vanmrežne fascikle koji pruža veći kapacitet skladištenja za stavke i fascikle i podržava višejezične Unikod podatke. Datoteka koja je kreirana u ovom formatu nije kompatibilna sa starijim verzijama programa Outlook i ne može da se otvori u starijoj verziji programa Outlook. Outlook automatski određuje format u kojem se kreira datoteka vanmrežne fascikle, na osnovu verzije Microsoft Exchange, administratorskih postavki i formata datoteka sa podacima koje su konfigurisane za profil. Ako postavke ne dozvole da se datoteka kreira u novom formatu, Outlook kreira datoteku u formatu koji je kompatibilan sa starijim verzijama programa Outlook koje ne podržavaju Unikod i pružaju isti skladišni kapacitet koji je bio dostupan u starijim verzijama programa O izgled.

 4. Odaberite fascikle za koje želite da budu dostupne za vanmrežnu upotrebu.

  Prijemno poštansko sanduče, Otpremno poštanskosanduče, Izbrisane stavke, Poslate stavke, Kalendar, Kontaktii Zadaci automatski su dostupni van mreže kada podesite vanmrežne fascikle. Da biste koristili bilo koju drugu fasciklu van mreže, morate da je izaberete za vanmrežnu upotrebu tako što ćete uraditi sledeće:

  1. U meniju Alatke kliknite na dugme Pošalji/primi, pokažite na postavke slanja/prijema, a zatim izaberite stavku Definisanje grupa za slanje/prijem.

  2. Sa liste izaberite grupu za slanje/prijem koja sadrži Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Uredi.

  3. U okviru Naloziizaberite Exchange nalog.

  4. U okviru Opcije fascikleIzaberite fascikle koje želite da koristite van mreže.

  5. Uradite nešto od sledećeg:

   • Izaberite stavku Preuzmi samo zaglavlja.

   • Izaberite stavku Preuzmi kompletnu stavku uključujući priloge.

    Možete da ograničite preuzimanje stavki koje premašuju određenu veličinu samo za zaglavlja. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi samo zaglavlja za stavke veće od njih, a zatim unesite željenu veličinu u kilobajtima (kB).

Korišćenje keširane Exchange režima

Microsoft Office Outlook 2007 koristi keširani Exchange režim. Keširani Exchange režim pruža bolje iskustvo kada koristite Microsoft Exchange nalog pomoću kopije poštanskog sandučeta koje su uskladištene na računaru. Ova kopija pruža brzi pristup podacima i često se sinhronizuje sa serverom pošte.

Kada koristite keširani Exchange režim, sve Exchange fascikle su automatski dostupne.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

  Nedostaje komanda " Postavke naloga "

  Komanda " Postavke naloga " se nalazi u meniju " alatke " u Microsoft Office Outlook 2007. Ako koristite stariju verziju programa Outlook, sledeća uputstva se ne primenjuju. Koristite pomoć koja je uključena uz taj proizvod. Ako je Naslovna traka programa koji koristite prikazuje Microsoft Outlook Express, koristite program koji nije isti kao Outlook. Pogledajte pomoć u programu Outlook Express za pomoć.

 2. Izaberite Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 3. U okviru Microsoft Exchangepotvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi keširani Exchange režim .

 4. Napustite i zatim ponovo pokrenite Outlook.

Sve fascikle su sinhronizovane; Međutim, možete da navedete fascikle koje želite da budu uključene u trenutnu sinhronizaciju kada pokrenete ručno komandno slanje/prijem tako što ćete pritisnuti taster F9.

 1. U meniju Alatke kliknite na dugme Pošalji/primi, pokažite na postavke slanja/prijema, a zatim izaberite stavku Definisanje grupa za slanje/prijem.

  Tasterska prečica da biste otvorili dijalog grupe za slanje/prijem, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + S.

 2. Sa liste izaberite grupu za slanje/prijem koja sadrži Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 3. U okviru Naloziizaberite Exchange nalog.

 4. U okviru Opcije fasciklepotvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku fasciklu koju želite da dodate kada pokrenete ručno slanje/prijem.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Preuzmi samo zaglavlja.

  • Izaberite stavku Preuzmi kompletnu stavku uključujući priloge.

   Možete da ograničite preuzimanje stavki koje premašuju određenu veličinu samo za zaglavlja. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi samo zaglavlja za stavke veće od njih, a zatim unesite željenu veličinu u kilobajtima (kB).

   Napomena: Možete da preuzmete samo zaglavlja kada se Exchange nalog poveže sa programom Microsoft Exchange 2003 ili novijim. Zaglavlja nisu dostupna u fasciklama koje ne sadrže stavke pošte, na primer fascikle sa kalendarom.

Promena fascikli i sadržaja koji su dostupni van mreže

Svaki put kada koristite vanmrežne fascikle, bez obzira na to da li koristite keširani Exchange režim, možete da promenite fascikle koje se kopiraju u i sinhronizuju na računaru.

 1. U meniju Alatke kliknite na dugme Pošalji/primi, pokažite na postavke slanja/prijema, a zatim izaberite stavku Definisanje grupa za slanje/prijem.

  Tasterska prečica da biste otvorili dijalog grupe za slanje/prijem, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + S.

 2. Sa liste izaberite grupu za slanje/prijem koja sadrži Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 3. U okviru Naloziizaberite Exchange nalog.

 4. U okviru Opcije fasciklepotvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku fasciklu koju želite da koristite van mreže.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Preuzmi samo zaglavlja.

  • Izaberite stavku Preuzmi kompletnu stavku uključujući priloge.

   Možete da ograničite preuzimanje stavki koje premašuju određenu veličinu samo za zaglavlja. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi samo zaglavlja za stavke veće od njih, a zatim unesite željenu veličinu u kilobajtima (kB).

Savet: Da biste brzo označili fasciklu za upotrebu van mreže, kliknite na fasciklu u oknu za navigaciju, a zatim u meniju Alatke postavite stavku na stavku Pošalji/primi, postavite stavku na postavke slanja/prijema, a zatim izaberite stavku Učini ovu fasciklu dostupnom van mreže.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×