Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Office centar za pristupačnost > Pristupačnost podrške u zaduženja

Možete da koristite čitač ekrana kada koristite To-Do za iOS da biste organizovali dan. Dodavanje zadataka, biste im dali krajnji rokovi i Postavljanje podsetnika, i da ih ponavljanja ako nešto treba da zapamtite često.

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene iOS čitač ekrana, VoiceOver. Da biste saznali više o korišćenju VoiceOver, pogledajte VoiceOver vodiču kroz prve korake.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

Kreiranje nove stavke zaduženja jedan listama.

 1. U To-Do, da biste otišli na bočnoj traci prikaz, prevucite ulevo dok ne čujete: "Bočnu traku dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 2. Da biste otišli na listu, prevucite udesno sve dok ne čujete listu koju želite. Dok se, VoiceOver objavljuje ime liste, praćen brojem zadataka na listi. Da biste izabrali listu, dvaput dodirnite ekran. Otvara se na prikaz Liste zadataka .

 3. Da biste kreirali novi zadatak na Listi zadataka, prevucite nadesno dok ne čujete: "Dodavanje dugmeta stavke zaduženja." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Fokus se premešta u polje ime zadatka.

 4. Otkucajte novi zadatak ime pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, brzo prevucite do čujete: "Q".

  Savet: Možete da pronađete na tastaturi i tako što ćete istraživanje stavke na ekranu. Da biste istražili, postavite prst na ekranu i prevucite ga okolo. Funkcije voiceOver objavljuje stavke sletanja na njima. Da biste izabrali stavku, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 5. Kada otkucate ime zadatka, prevucite ulevo dok ne čujete: "Dodavanje dugmeta stavke zaduženja." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Zadatak se dodaje na listu.

Dovršavanje zadatka

Kada završite sa zadatkom, označavanje zaduženja u stavka liste kao dovršen.

 1. U Bočna traka prikaza, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete na listi koja sadrži zadatak koji ste obavili. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Liste zadataka .

 2. U prikazu Liste zadataka da biste se kretali zadataka, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete ime zadatka. Funkcije voiceOver objavljuje imena zadaci i status (dovršeno ili ne dovrši) dok se krećete.

 3. Kada na zadatak koji želite da označite kao dovršenu, brzo prevucite nadesno. Čujete: "Nije dovršena stavka rokovnika." Dvaput dodirnite ekran da biste dovršili zadatak.

Saveti: 

 • Da biste označili dovršeni zadatak kao nedovršene, ponovite korake iznad do vaše slušanje "izabrani dovršenom stavku zaduženja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Uverite se da nedovršene zadatak se prikazuju na listi. Da biste saznali kako da prikažete ili sakrijete dovršene zadatke na listama, pogledajte Prikaži/Sakrij dovršene zadatke.

Otvorite prikaz "Detalji"

Detalje o prikaz omogućava da uredite zadatak, Dodavanje podsetnika na njega i tako dalje.

 1. U prikazu Liste zadataka , prevucite udesno sve dok ne čujete zadatak čije detalje koje želite da pristupite. Funkcije voiceOver objavljuje imena zadaci i status (dovršeno ili ne dovrši) dok se krećete.

 2. Kada u zadatak želite, dvaput dodirnite ekran. Prikaz detalja zadatka se otvara i može da izbriše ili Uredi zadatak. Čujete: "odbaci detalje prikaz dugme".

 3. Da biste zatvorili prikaz "Detalji", brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "odbaci detalje prikaz dugme". Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

Dodavanje zadatka My Day

Možete da premestite zadatak iz druge liste My Day, što predstavlja podrazumevanu listu koja je već podešena kada počnete da radite sa To-Do.

 • U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dodaj stavku zaduženja dan", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste uklonili zadatak iz My Day, u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Uklonite stavku zaduženja sa My Day", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje zadatka

Koristite prikaz "Detalji" da biste brzo Preimenovanje zadatka.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete ime zadatka, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U polju Ime zadatka, izbrišite prethodnu ime zadatka i otkucajte novi ga pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, brzo prevucite do čujete: "Q".

 3. Nakon što otkucate ime zadatka, da biste sačuvali i zatvorili tastaturu, brzo prevucite do čujete: "Gotovo". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Zadatak se preimenuje.

Dodavanje podsetnika

Koristite podsetnike da biste se uverili da ne zaboravite da biste dovršili najvažnije zadatke.

 1. Prikaz detalja zadatka, prevucite nadesno dok ne čujete: "dugme" podsetnik "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Podsetnik ".

 2. Brzo prevucite desno i levo da biste pregledali Opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su kasnije danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum i vreme. Kada želite za tu opciju, dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Nakon što izaberete opciju podsetnik, da biste podesili podsetnik i zatvorili meni " Podsetnik " prevucite ulevo dok ne čujete: "dugme." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 4. Da biste uklonili podsetnik, u meniju " Podsetnik ", brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "dugme" Ukloni "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Podsetnik se uklanja i u meniju je zatvoren.

Dodavanje krajnji rok

Dodajte krajnji rok će vam pomoći da ispunjavaju rokova u najvažnije zadatke.

 1. Prikaz detalja zadatka, prevucite nadesno dok ne čujete: "krajnji"rok dugme. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara krajnji rok meni.

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum i vreme. Kada na opciju koju želite, dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Nakon što izaberete dospeća datum opciju da postavite datum i zatvaranje menija krajnji rok , brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "dugme." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 4. Da biste uklonili krajnji rok, u meniju " krajnji rok ", brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "dugme" Ukloni "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Krajnji rok se uklanja i u meniju je zatvoren.

Dodavanje ponavljajućih krajnji rok

Ako imate zadatke koje treba da se obave redovno, možete da podesite ponavljajućim krajnji rok za njih.

Napomena: Morate da dodate krajnji rok pre nego što možete je podesiti da ponovite.

 1. Prikaz detalja zadatka, prevucite nadesno dok ne čujete: "dugme" ponovi "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Ponavljanje ".

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su dnevniradne dane, Sedmično, mesečnii godišnje, ali možete odabrati Prilagođeno. Kada na opciju koju želite, dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Da biste uklonili ponavljajuće krajnji datum, u meniju ponovite brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "dugme" Ukloni "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Ponavljajuće krajnji datum se uklanja i u meniju je zatvoren.

Dodaj belešku

Beleške su korisno ako je potrebno da biste dodali više informacija o zadatku i zadržite ime zadatka same kratki. Na primer, ako vaš zadatak jeste kupovinu, možete da koristite spisak za kupovinu unutar beleške.

 1. Prikaz detalja zadatka, prevucite nadesno dok ne čujete: "Imajte u vidu priloga. Dodavanje beleške". Zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Unesite beleške pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, brzo prevucite do čujete: "Q".

 3. Da biste sačuvali beleške, brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "dugme" Sačuvaj"." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Beleške se čuvaju.

Brisanje zadatka

Možete da izbrišete zadatak, kada, na primer, više ne treba da pratite ga.

 1. Prikaz detalja zadatka, prevucite nadesno dok ne čujete: "Izbriši dugme zadatak". Zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvara se prozor za potvrdu i čujete: "Da li ste sigurni da želite da izbrišete ovaj zaduženja zauvek?" Da biste potvrdili, brzo prevucite nadesno. Čujete: "dugme" Izbriši "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

  Napomena: Ako želite da biste otkazali brisanje, u prozoru za potvrdu, brzo prevucite do čujete: "Dugme Otkaži." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Zadatak se briše i fokus se premešta na prikaz Liste zadataka .

Takođe pogledajte

Možete da koristite čitač ekrana kada koristite To-Do za Android da biste organizovali dan. Dodavanje zadataka, biste im dali krajnji rokovi i Postavljanje podsetnika, i da ih ponavljanja ako nešto treba da zapamtite često.

Napomene: 

 • Ako već nemate ga, preuzmite i instalirajte aplikaciju To-Do iz Google Play.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite čitač ugrađene Android ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju TalkBack, pogledajte članak Prvi koraci za Android sa TalkBack.

 • Za više informacija o TalkBack pokreta, pogledajte Korišćenje TalkBack pokreta.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Prevucite desni jednom. Čujete: "Bočnu traku dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Prevucite nadesno dok ne dođete do svoje zaduženje liste. Čujete ime liste, praćen brojem zadataka na listi. Ako na prvoj listi nije jednu, nastavite da brzo prevući do ga pronađete ili stupite u kontakt sa zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete "Dodaj obaveza dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer, "Kupovinu".

 5. Prevucite prstom oko u donjem desnom uglu ekrana dok se ne čujete: "Gotovo". Podignite prst da biste završili kreiranje zadatak.

 6. Prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili tastaturu.

Dovršavanje zadatka

 1. Prevucite desni jednom. Čujete: "Bočnu traku dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Prevucite nadesno dok ne dođete do svoje zaduženje liste. Ime liste, praćen brojem zadataka sadrži čujete. Ako na prvoj listi nije jednu, nastavite da brzo prevući do ga pronađete ili stupite u kontakt sa zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite udesno dok ne čujete zadatak koji želite da označite kao dovršen.

 4. Prevucite desni jednom. Čujete: "Nedovršene zaduženja". Dvaput dodirnite ekran da biste dovršili zadatak.

Savet: Da biste označili dovršeni zadatak kao nedovršene, ponovite korake iznad do vaše slušanje "Dovršeno obaveza", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvorite prikaz "Detalji"

Detalje o prikaz omogućava da uredite zadatak, Dodavanje podsetnika na njega i tako dalje.

 1. Prevucite desni jednom. Čujete: "Bočnu traku dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Prevucite nadesno dok ne dođete do svoje zaduženje liste. Ime liste, praćen brojem zadataka sadrži čujete. Ako na prvoj listi nije jednu, nastavite da brzo prevući do ga pronađete ili stupite u kontakt sa zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete zadatak čije detalje koje želite da pristupite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Detalji za zaduženje," praćeno imenom zadatka.

Savet: Da biste zatvorili prikaz "Detalji", brzo prevucite nadole onda levo.

Dodavanje zadatka My Day

Možete da premestite zadatak iz druge liste My Day, što predstavlja podrazumevanu listu koja je već podešena kada počnete da radite sa To-Do.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dodaj u moj dan", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet: Da biste uklonili zadatak iz My Day, u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Dodali da My Day", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete ime zadatka, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brisanje prethodnog imena pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Prevucite prstom oko u donjem desnom uglu ekrana dok se ne čujete: "Gotovo". Podignite prst da biste završili Preimenovanje zadatak.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Podseti me", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite desno i levo da biste pregledali Opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su kasnije danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum i vreme.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili podsetnik, u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Dugme" Ukloni"podsetnik", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje krajnji rok

 1. U prikazu detalji zadatka, brzo prevucite do čujete "Dodaj krajnji rok" i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili krajnji rok u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Uklonili krajnji rok dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ponavljajućih krajnji rok

Ako imate zadatke koje treba da se obave redovno, možete da podesite ponavljajućim krajnji rok za njih.

Napomena: Morate da dodate krajnji rok pre nego što možete je podesiti da ponovite.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Ponavljanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su dnevniradne dane, Sedmično, mesečnii godišnje, ali možete odabrati Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili ponavljajuće krajnji datum u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "dugme Obriši ponavljanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodaj belešku

Beleške su korisno ako je potrebno da biste dodali više informacija o zadatku i zadržite ime zadatka samu kratki. Na primer, ako vaš zadatak jeste kupovinu, možete da koristite spisak za kupovinu unutar beleške.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dodaj belešku", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte tekst u belešci.

 3. Prevucite ulevo dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme" Izbriši"zaduženja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potvrdili brisanje, prevucite udesno sve dok ne čujete "Da dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Možete da koristite čitač ekrana kada koristite To-Do da biste organizovali dan. Dodavanje zadataka, biste im dali krajnji rokovi i Postavljanje podsetnika, i da ih ponavljanja ako nešto treba da zapamtite često.

Napomene: 

 • Ako već nemate ga, preuzmite i instalirajte aplikaciju To-Do iz prodavnice.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene Windows čitač ekrana, narator.

 • Da biste saznali kako da radite sa narator, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Čujete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koje traže, praćen brojem zadataka na listi, ili dok ne dođete do zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dodaj zaduženje," praćeno ime liste. Dodirnite dvaput ekrana.

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer, "Kupovinu".

 5. Prevucite prstom oko u donjem desnom uglu ekrana dok se ne čujete: "Enter". Dvaput dodirnite ekran da biste završili kreiranje zadatak.

Dovršavanje zadatka

 1. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Čujete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koje traže, praćen brojem zadataka na listi, ili dok ne dođete do zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite udesno dok ne čujete zadatak koji želite da označite kao dovršen.

 4. Prevucite desni jednom. Čujete: "Opozvan kompletnu polje za potvrdu, dodirnite dvaput da biste se prebacivali na." Dvaput dodirnite ekran da biste dovršili zadatak.

Zvuk znak potvrdi da ste dovršili zadatak.

Savet: Da biste označili dovršeni zadatak kao nedovršene, ponovite korake iznad do vaše slušanje "u opozvan polje za potvrdu, dodirnite dvaput da biste se prebacivali," i zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvorite prikaz "Detalji"

Detalje o prikaz omogućava da uredite zadatak, Dodavanje podsetnika na njega i tako dalje.

 1. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali." Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Čujete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koje traže, praćen brojem zadataka na listi, ili dok ne dođete do zaduženjima, što je na listi koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete zadatak čije detalje koje želite da pristupite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Zaduženja", a zatim ime zadatka.

Savet: Da biste zatvorili prikaz "Detalji", prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Odbaci detalj dugme za prikaz", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje zadatka My Day

Možete da premestite zadatak iz druge liste My Day, što predstavlja podrazumevanu listu koja je već podešena kada počnete da radite sa To-Do.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete "Dodajte obaveza moje dugme dan, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet: Da biste uklonili zadatak iz My Day, u prikaz "Detalji" zadatak, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Uklonite zaduženja sa moje dugme dan", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Koja se može uređivati tekst", praćeno imenom zadatka. Dodirnite dvaput ekrana.

 2. Brisanje prethodnog imena pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: "Prilagođeno dugme nazad, skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste završili Preimenovanje zadatak.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete "Dodaj podsetnik za dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite desno i levo da biste pregledali Opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su kasnije danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum i vreme.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili podsetnik, u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Dugme" Ukloni"podsetnik", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje krajnji rok

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete "Dodaj krajnji rok dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali," i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili krajnji rok u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Uklonili krajnji rok dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ponavljajućih krajnji rok

Ako imate zadatke koje treba da se obave redovno, možete da podesite ponavljajućim krajnji rok za njih.

Napomena: Morate da dodate krajnji rok pre nego što možete je podesiti da ponovite.

 1. U prikazu detalji zadatka, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Ponavljanje dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno i nalevo da biste pregledali krajnji rok opcije. Podrazumevane opcije su dnevnidane u sedmici, Sedmično, mesečnii godišnji, ali možete odabrati Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili ponavljajuće krajnji datum u prikaz "Detalji" zadatka, prevucite udesno dok ne čujete "Nikada ne ponovite dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodaj belešku

Beleške su korisno ako je potrebno da biste dodali više informacija o zadatku i zadržite ime zadatka samu kratki. Na primer, ako vaš zadatak jeste kupovinu, možete da koristite spisak za kupovinu unutar beleške.

 1. U prikazu detalji zadatka, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete "Dodaj belešku, koji se može uređivati tekst, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte tekst u belešci.

 3. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: "Prilagođeno dugme nazad, skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme" Sačuvaj ", dodirnite dvaput da biste aktivirali", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalji zadatka, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Brisanje zaduženja dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete "Dugme" Izbriši", dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Možete da koristite čitač tastature i ekrana kada koristite To-Do za veb da biste organizovali dan. Dodavanje zadataka, biste im dali krajnji rokovi i Postavljanje podsetnika, i da ih ponavljanja ako nešto treba da zapamtite često.

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene Windows čitač ekrana, narator.

 • Da biste saznali kako da radite sa narator, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Pritisnite taster Tab dok ne čujete "My Day", iza kojeg sledi svoj položaj među na liste, na primer, "1 od 4". Ako tražite još jednu listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime liste tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dodavanje zaduženje, uredite".

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer, "Kupovinu" i pritisnite taster Enter kada završite.

Dovršavanje zadatka

 1. Pritisnite taster Tab dok ne čujete "My Day", iza kojeg sledi svoj položaj među na liste, na primer, "1 od 4". Ako tražite još jednu listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime liste tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete zadatak koji želite da označite kao dovršen. Zadaci se najavljuju kao "Zaduženja", iza kojeg sledi njegovo ime i postavite na listi, na primer, "1 od 3".

 4. Pritisnite taster Tab jednom. Čujete: "Izbor neproverena, Označi kao dovršeno, polje za potvrdu". Pritisnite taster Enter da biste dovršili zadatak.

Savet: Da biste označili dovršeni zadatak kao nedovršene, ponovite korake iznad do vaše slušanje "Izbor proverena, Označi kao popunjeni, polja za potvrdu", a zatim pritisnite taster Enter.

Otvorite prikaz "Detalji"

U prikazu " Detalji " možete da uredite zadatak, Dodavanje podsetnika, i tako dalje.

 1. Pritisnite taster Tab dok ne čujete "My Day", iza kojeg sledi svoj položaj među na liste, na primer, "1 od 4". Ako tražite još jednu listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime liste tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabrane liste.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete zadatak čije detalje koje želite da pristupite, a zatim pritisnite taster Enter. Prikaz detalja je sada otvoren pored liste.

Savet: Da biste zatvorili prikaz "Detalji", pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Sakrili dugme za prikaz detalja", a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje zadatka My Day

Možete da premestite zadatak iz druge liste My Day, što predstavlja podrazumevanu listu koja je već podešena kada počnete da radite sa To-Do.

 1. Posle otvaranja prikaz detalja zadatka, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete "Dodaj u moj dan dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

Savet: Da biste uklonili zadatak iz My Day, nakon otvaranja prikaz detalja zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Uklanjanje iz moje dugme dan", a zatim pritisnite taster Enter.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete "Uređivanje < ime zadatka > dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Brisanje prethodnog imena pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Pritisnite taster Enter da biste završili Preimenovanje zadatak.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikaz detalja zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Podseti me dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritisnite taster Tab da biste pregledali Opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su kasnije danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum i vreme.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili podsetnik, otvorite prikaz detalja zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje krajnji rok

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Dodaj krajnji rok dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritisnite taster Tab da biste pregledali dospeća opcije datuma. Podrazumevane opcije su danas, sutrai sledeće sedmice, ali možete odabrati i izaberite datum.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili krajnji rok, otvorite prikaz detalja zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Uklonili krajnji rok dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje ponavljajućih krajnji rok

Ako imate zadatke koje treba da se obave redovno, možete da podesite ponavljajućim krajnji rok za njih.

Napomena: Morate da dodate krajnji rok pre nego što možete je podesiti da ponovite.

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete "Ponavljanje dugme", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritisnite taster Tab da biste pregledali dospeća opcije datuma. Podrazumevane opcije su dnevnidane u sedmici, Sedmično, mesečnii godišnji, ali možete odabrati Prilagođeno.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet: Da biste uklonili ponavljajuće krajnji datum, otvorite prikaz detalja zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Dugme" Izbriši"ponavljanje", a zatim pritisnite taster Enter.

Dodaj belešku

Beleške su korisno ako je potrebno da biste dodali više informacija o zadatku i zadržite ime zadatka samu kratki. Na primer, ako vaš zadatak jeste kupovinu, možete da koristite spisak za kupovinu unutar beleške.

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete "Dugme" Uredi"beleške", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otkucajte tekst u belešci.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dugme" Sačuvaj"", a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete "Dugme" Izbriši"zaduženja", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dugme" Izbriši"zaduženja", a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×