Rad sa veb segmentima Outlook Web Access

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Veb segmenti Outlook Web Access omogućavaju vam da prikažete izabrani sadržaj iz fascikli na nalogu e-pošte u sistemu Microsoft Exchange Server 2003 i 2007 na SharePoint lokaciji. Ovaj članak objašnjava kako da koristite ove veb segmente za prilagođavanje usluge „Moja lokacija“.

Važno: Ovi veb segmenti su povezani sa Office Outlook Web Access serverom organizacije, a ne direktno sa sistemom Microsoft Exchange Server. Da biste podesili veb segmente Outlook Web Access, morate nabaviti URL za Outlook Web Access server od IT odeljenja organizacije.

U ovom članku

Pregled veb segmenata Outlook Web Access

Dodavanje veb segmenta Outlook Web Access na stranicu

Korišćenje veb segmenata Outlook Web Access

Moje prijemno poštansko sanduče i moja fascikla sa poštom

Moji kontakti

Moj kalendar

Moji zadaci

Korišćenje programa Outlook Web Access sa SharePoint lokacije

Korišćenje veb segmenata programa Outlook Web App u okviru usluge SharePoint Online

Pregled veb segmenata Outlook Web Access

Postoji pet veb segmenata Outlook Web Access. Oni se mogu koristiti sa sistemom Microsoft Exchange Server verzije 2003 do 2007:

 • Moj kalendar

 • Moji kontakti

 • Moji zadaci

 • Moje prijemno poštansko sanduče

 • Moja fascikla sa poštom

Ovi veb segmenti su najkorisniji za uslugu „Moja lokacija“ zato što ćete samo vi (ili neko ko se može prijaviti na vaš Exchange nalog e-pošte) moći da vidite informacije iz fascikli. Ako neki od ovih veb segmenata stavite na deljenu lokaciju, ostali korisnici će videti Outlook Web Access ekran za prijavljivanje u veb segmentu.

Veb segment „Moje prijemno poštansko sanduče“ u usluzi „Moja lokacija“

Svaki veb segment prikazuje informacije iz fascikle na nalogu e-pošte, tako da možete odabrati informacije koje želite da prikažete na lokaciji. Veb segmenti olakšavaju prikazivanje određenih informacija, kao što su zadaci, bez prikazivanja svih informacija programa Outlook. Ako želite da imate punu funkcionalnost programa Outlook na SharePoint lokaciji, možete koristiti veb segment za prikaz stranice koji je povezan sa URL adresom za vaš Outlook Web Access server.

Svi veb segmenti Outlook Web Access obezbeđuju dvosmernu komunikaciju sa Exchange Server nalogom e-pošte: promene koje izvršite u veb segmentu pojavljuju se u programu Outlook.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Vrh stranice</link>

Dodavanje veb segmenta Outlook Web Access na stranicu

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi stranicu.

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda Uredi stranicu onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 1. Kliknite na mesto na stranici na koje želite da dodate veb segment, izaberite karticu Umetanje i kliknite na dugme Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 2. U okviru Kategorije izaberite stavku Outlook Web App.

 3. U okviru Veb segmenti izaberite veb segment Outlook Web Access koji želite da dodate na stranicu i kliknite na dugme Dodaj.

 4. Na stranici postavite pokazivač na veb segment, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi veb segment.

 5. U odeljku Konfiguracija pošte okna sa alatkama, u polju Adresa servera za poštu otkucajte URL za Outlook Web Access server. Na primer, https://mail.contoso.com

 6. U polju Poštansko sanduče otkucajte svoju e-adresu, na primer connie@contoso.com.

 7. Konfigurišite ostale opcije za veb segment po svojoj želji.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali postavke i napustili okno sa alatkama ili kliknite na dugme Primeni da biste videli promene bez zatvaranja okna sa alatkama.

 9. Kada završite sa uređivanjem stranice, izaberite karticu Stranica i izaberite stavku Zaustavi uređivanje.

Napomena: Za sve veb segmente osim veb segmenta „Moji kontakti“ možete promeniti prikaz dok koristite veb segment. Ako odaberete prikaz u dva reda za veb segment „Moji kontakti“, ne možete ga promeniti dok koristite veb segment.

Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Vrh stranice</link>

Korišćenje veb segmenata Outlook Web Access

Veb segmenti „Moje prijemno poštansko sanduče“ i „Moja fascikla sa poštom“

U veb segmentima „Moje prijemno poštansko sanduče“ i „Moja fascikla sa poštom“ možete:

 • Sortirati liste poruka po bilo kom naslovu kolone

 • Brisati poruke

 • Menjati kategorije i indikatore praćenja

Da biste pročitali sadržaj poruke, kliknite na temu poruke. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access.

Da biste poslali poruku, kliknite na naslov veb segmenta. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access.

Moji kontakti

Dok prikazujete veb segment „Moji kontakti“ možete:

 • Sortirati liste kontakata po bilo kom naslovu kolone

 • Izbrisati kontakt

 • Menjati indikatore kategorije i praćenja

Da biste dodali ili izmenili kontakt, kliknite na naslov veb segmenta. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access.

Moj kalendar

Dok prikazujete veb segment, možete:

 • Izabrati prikaz „Dan“, „Radna sedmica“ „Sedmica“ ili „Mesec“

 • Izbrisati zakazanu obavezu

Da biste prikazali ili uredili zakazanu obavezu, kliknite dvaput na zakazanu obavezu. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access. Kada se prijavite, otvara se dijalog zakazane obaveze.

Da biste dodali zakazanu obavezu, kliknite dvaput na datum i vreme za zakazanu obavezu. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access. Kada se prijavite, otvara se dijalog zakazane obaveze.

Dugme Novo možete koristiti na traci sa alatkama kalendara za kreiranje nove zakazane obaveze, poziva za sastanak, e-poruke ili kontakta. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Novo i izaberite stavku koju želite da kreirate. Biće vam zatraženo da se prijavite u Outlook Web Access. Kada se prijavite, otvara se odgovarajući dijalog.

Moji zadaci

Dok prikazujete veb segment „Moji zadaci“, možete:

 • Sortirati zadatke po bilo kom naslovu kolone

 • Označiti zadatak kao dovršen

 • Menjati indikatore kategorije i praćenja

 • Dodati zadatak

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Vrh stranice</link>

Korišćenje programa Outlook Web Access sa SharePoint lokacije

Ako na SharePoint lokaciji želite da vidite ceo Outlook nalog (sve fascikle), možete koristiti veb segment za prikazivač stranica da biste prikazali Outlook Web Access stranicu.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi stranicu.

  Napomena: Ako je komanda Uredi stranicu onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na mesto na stranici na koje želite da dodate veb segment, izaberite karticu Umetanje i kliknite na dugme Veb segment.

  Komanda „Veb segment“

 3. U okviru Kategorije izaberite stavku Mediji i sadržaj.

 4. U okviru veb segmenti izaberite stavku Prikazivač stranice i kliknite na dugme Dodaj.

 5. Na stranici postavite pokazivač na veb segment za prikazivač stranica, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi veb segment.

 6. Uverite se da je u oknu sa alatkama, u okviru „Prikazivač stranica“ izabrana stavka Veb stranica. U polju Veza otkucajte URL za Outlook Web Access server, na primer https://mail.contoso.com

 7. Možda ćete želeti da u oknu sa alatkama prilagođavate visinu veb segmenta dok ne bude prikazivao deo Outlook Web Access interfejsa koji želite. Da biste to uradili, u okviru Da li je potrebno da Veb segment ima fiksnu visinu? izaberite stavku Izgled, kliknite na dugme Da i otkucajte broj piksela, na primer 500.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali postavke i napustili okno sa alatkama ili kliknite na dugme Primeni da biste videli promene bez zatvaranja okna sa alatkama.

 9. Kada završite sa uređivanjem stranice, izaberite karticu Stranica i kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Vrh stranice

Korišćenje veb segmenata programa Outlook Web App u okviru usluge SharePoint Online

Veb segmenti programa Outlook Web App i dalje ne rade ispravno kada se koriste u odnosu na uslugu Exchange Online u sistemu Office 365 beta. Međutim, umesto toga možete koristiti veb segmenta za prikazivač stranica da biste prikazali informacije programa Outlook Web App u okviru usluge SharePoint Online.

 1. Na stranici, na traci izaberite karticu Stranica i kliknite na komandu Uredi stranicu.

  Napomena: Ako je komanda Uredi stranicu onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 2. Kliknite na mesto na stranici na koje želite da dodate veb segment, izaberite karticu Umetanje i kliknite na dugme Još veb segmenata.

 3. U okviru Sve kategorije izaberite stavku Mediji i sadržaj.

 4. Izaberite veb segment Prikazivač stranica i kliknite na dugme Dodaj.

 5. Na stranici postavite pokazivač na veb segment za prikazivač stranica, kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Uredi veb segment.

 6. Uverite se da je u oknu sa alatkama, u okviru „Prikazivač stranica“ izabrana stavka Veb stranica. U polju Veza otkucajte URL adresu za Outlook Web App. Imajte u vidu da Outlook URL adresa mora sadržati parametar exsvurl=1. Na primer, Outlook URL adresa obično izgleda ovako: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.com , gde SharePoint Online područje „contoso.onmicrosoft.com“ predstavlja URL adresu koju ste koristili kada ste se prijavili za Office 365 pretplatu. Više detalja o definisanju Outlook URL adrese koja se unosi u polje „Veza“ potražite u članku „Korišćenje veb segmenata programa Outlook Web App“ koji se nalazi ispod.

 7. Možda ćete želeti da u oknu sa alatkama prilagođavate visinu veb segmenta dok ne bude prikazivao deo Outlook Web Access interfejsa koji želite. Da biste to uradili, u okviru Da li je potrebno da Veb segment ima fiksnu visinu? izaberite stavku Izgled, kliknite na dugme Da i otkucajte broj piksela, na primer 500.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali postavke i napustili okno sa alatkama ili kliknite na dugme Primeni da biste videli promene bez zatvaranja okna sa alatkama.

 9. Kada završite sa uređivanjem stranice, izaberite karticu Stranica i kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Dodatne savete o definisanju Outlook URL adrese, kao što su parametri koje možete dodati da biste prikazali određene stranice ili prikaze, potražite u odeljku Pomoću aplikacije Veb segmenata Outlook Web na Microsoft TechNet.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×