Rad sa vanmrežnim datotekama kocke

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Na datoteka vanmrežne kocke (.cub) skladišti podatke u obliku kocke Online Analytical Processing (OLAP). Ovi podaci predstavljaju deo OLAP baze podataka sa OLAP servera ili je kreirana analizirati nezavisno od bilo kog OLAP baze podataka. Koristite datoteke vanmrežne kocke da biste nastavili da radite sa izveštajima izvedene tabele i izvedenog grafikona kada server je nedostupan ili kada niste povezani sa mrežom.

Napomena o bezbednosti: Vodite računa da koristite ili distribuiranje datoteke vanmrežne kocke koja sadrži osetljive ili privatne informacije. Umesto datoteke kocke, uzmite u obzir podaci čuvaju u radnoj svesci tako da možete da koristite Rights Management da biste kontrolisali pristup podacima. Više informacija potražite u članku Information Rights Management u sistemu Office.

Kada radite sa izveštajem izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji je zasnovan na izvornim podacima sa OLAP servera, možete da koristite čarobnjak za vanmrežne kocke da biste kopirali izvorne podatke u zasebnu vanmrežnu datoteku na računaru. Da biste kreirali ove datoteke van mreže, morate imati OLAP dobavljač podataka koje podržava ovu mogućnost, kao što su MSOLAP iz Microsoft SQL Server Analysis Services, instaliran na vašem računaru.

Napomena: Kreiranje i upotreba datoteke vanmrežne kocke iz Microsoft SQL Server Analysis Services podleže termin i licenciranje Microsoft SQL Server instalacije. Pogledajte odgovarajuće licenciranja informacije vaša verzija sistema SQL Server.

Pomoću čarobnjaka za vanmrežne kocke

Da biste kreirali datoteke vanmrežne kocke, koristite čarobnjak za vanmrežne kocke da biste izabrali podskup podataka u OLAP baze podataka i sačuvajte ih. Izveštaj ne mora da sadrži svako polje koje ste uključili u datoteku, a možete da izaberete neku od dimenzija i polja sa podacima koji su dostupni u OLAP baze podataka. Da biste zadržali veličinu datoteke na minimum, možete da uključite samo podatke koje želite da budu u mogućnosti da prikažete u izveštaju. Možete da izostavite dimenzije i za većinu tipova dimenzija, možete takođe da izostavite nižeg nivoa detalja i najvišeg nivoa stavke koje ne morate da prikažete. Za sve stavke koje ste uključili, polja svojstva koje su dostupne u bazi podataka za te stavke i čuvaju se u datoteci sa van mreže.

Hvatanje podataka van mreže, a zatim donosi podatke nazad na mreži

Da biste to uradili, prvo ćete kreirati izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji je zasnovan na serverskoj bazi podataka, a zatim ćete na osnovu izveštaja kreirati vanmrežnu datoteku kocke. Nakon toga izveštaj možete prebaciti na serversku bazu podataka ili vanmrežnu datoteku kada god to želite – na primer, kada koristite prenosni računar da biste posao preneli kući ili na putovanje, a kasnije računar možete ponovo povezati sa mrežom

Sledeća procedura obezbeđuje osnovne korake za preuzimanje podataka van mreže i njihovo vraćanje na mrežu nakon toga.

 1. Kreirajte ili otvorite izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koji je zasnovan na OLAP podatke koje želite za pristup van mreže.

 2. Kreirajte e datoteka vanmrežne kocke na vašem računaru. Pogledajte odeljak Kreiranje datoteke vanmrežne kocke iz baze podataka OLAP servera.

 3. Prekinite vezu sa mrežom i radite sa datotekom vanmrežne kocke.

 4. Ponovo se povežete na mrežu i ponovo uspostavili vezu offiline datoteka kocke. Potražite u odeljku Ponovno povezivanje datoteke vanmrežne kocke sa OLAP servera baze podataka.

 5. Osvežavanje datoteke vanmrežne kocke novim podacima, a zatim ponovo kreirajte datoteke vanmrežne kocke. Potražite u odeljku osvežavanje i ponovno Kreiranje datoteke vanmrežne kocke.

 6. Ponovite ovu proceduru počevši od 3. koraka.

Napomena: Ukoliko je OLAP baza podataka velika, a vi želite da datoteka kocke omogući pristup velikom podskupu podataka, moraćete da obezbedite dovoljno prostora na disku zbog čega čuvanje datoteke može duže da traje. Da biste unapredili performanse, razmotrite kreiranje vanmrežne datoteke kocke pomoću MDX skripte.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele za koji želite da kreirate vanmrežnu datoteku kocke , a možete izabrati i pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici " analiziraj ", u grupi izračunavanja kliknite na OLAP alatke, a zatim kliknite na dugme OLAP van mreže.

  Prikazaće se dijalog Postavke za vanmrežni OLAP.

  Napomena: Ako vaš OLAP dobavljač usluga ne podržava vanmrežne datoteke kocke, komanda Vanmrežni OLAP neće biti dostupna. Za više informacija obratite se svom prodavcu OLAP dobavljača usluga.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj vanmrežnu datoteku sa podacima ili, ako vanmrežna datoteka kocke već postoji za taj izveštaj, kliknite na dugme Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

  Prikazaće se Čarobnjak za Microsoft Offline Cube.

 4. U 1. koraku čarobnjaka kliknite na dugme Dalje.

 5. U koraku 2 čarobnjaka, izaberite svaki dimenzija kocki na serveru koji sadrži podatke koje želite da uključite u datoteke vanmrežne kocke. Kliknite na okvir za polje plus dimenzije i izaberite nivoa koje želite da uključite.

  Napomene: 

  • Ne možete da preskočite prelazne nivoe unutar dimenzije.

  • Izostavite niže nivoe koje nije potrebno da pregledate u izveštaju da biste smanjili veličinu datoteke kocke.

  • Proverite da li ste uključili sve dimenzije u kojima ste grupisali stavke, tako da Microsoft Office Excel može da održi ova grupisanja kada se sa baze podataka na serveru prebacite u vanmrežnu datoteku i obrnuto.

  • Dimenzije koje nemaju okvir polje plus ne dozvoljavaju vam da biste izuzeli nivoa. Samo, možete da uključite ili isključite sve ovog tipa dimenzije.

 6. U koraku 3 čarobnjaka, kliknite na okvir za polje plus pored merei izaberite polja koja želite da koristite kao polja podataka u izveštaju. Morate izabrati barem jednu meru; u suprotnom dimenzije povezane sa mera će sadržati bez podataka. Za svaku dimenziju naveden u okviru mere, kliknite na okvir za polje plus pored dimenzije, a zatim izaberite najvišeg nivoa stavke da biste obuhvatili datoteke vanmrežne kocke.

  • Da biste ograničili veličinu datoteke kocke da ne biste ostali bez prostora na disku i da biste smanjili vreme potrebno za čuvanje datoteke, izaberite samo stavke koje treba da pregledate u izveštaju. Sva polja svojstva koja su dostupna za izabrane stavke biće automatski uključena u kocku.

  • Ukoliko stavke koje želite da uključite nedostaju, možda u prethodnom koraku niste uključili onu dimenziju koja ih sadrži. Kliknite na dugme Nazad u čarobnjaku, a zatim u 2. koraku izaberite dimenziju koja nedostaje i vratite se na 3. korak.

   Napomena: U čarobnjaku za OLAP kocke dostupne su samo sledeće funkcije za rezimiranje za polja podataka: Sum, Count, Min i Max.

 7. U 4. koraku „Čarobnjaka“ unesite ime i lokaciju .cub datoteke, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Da biste otkazali čuvanje datoteke, u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok kliknite na dugme Zaustavi.

 8. Nakon što Excel završi sa kreiranjem vanmrežne datoteke kocke, u dijalogu Postavke za vanmrežni OLAP kliknite na dugme U redu.

Problem: Moj računar nestalo prostora na disku prilikom čuvanja kocke.

OLAP baze podataka su dizajnirane tako da upravljaju veoma velikim količinama detaljnih podataka što dovodi do toga da serverska baza podataka može da zauzme mnogo veći prostor za skladištenje na disku nego što vaš lokalni čvrsti disk obezbeđuje. Ako odredite veliki podskup ovih podataka za vanmrežnu datoteku kocke, nestaće prostora na vašem čvrstom disku. Sledeće strategije mogu da pomognu u smanjenu veličine vanmrežne datoteke kocke.

Oslobodite prostor na disku ili pronađite drugi disk    Sa diska izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne pre nego što sačuvate datoteku kocke ili sačuvajte datoteku na mrežnom disku.

Uključite manje podataka u vanmrežnu datoteku kocke    Razmislite o tome na koji način možete smanjiti količinu podataka u datoteci, a da pri tom u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona imate ono što vam je potrebno. Pokušajte sledeće:

 • Eliminišite dimenzije    U 2. koraku čarobnjaka za vanmrežnu kocku izaberite samo one dimenzije koje su prikazane kao polja u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

 • Izostavljanje nivoa detalja     Kliknite na okvir za polje plus pored svake izabrane dimenzije u koraku 2 čarobnjaka, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za nivoe manje od onih prikazane u izveštaju.

 • Izostavljanje polja podataka.    U koraku 3 čarobnjaka, kliknite na okvir za polje plus pored mere, a zatim izaberite samo polja podataka koristite u izveštaju.

 • Izostavljanje stavki sa podacima    Kliknite na okvir za polje plus pored svake dimenzije u koraku 3, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje ne morate da vidite u izveštaju.

 1. Kliknite na izveštaj izvedene tabele ili pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici " analiziraj ", u grupi izračunavanja kliknite na OLAP alatke, a zatim kliknite na dugme OLAP van mreže.

 3. Izaberite opciju Mrežni OLAP, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Ako budete upitani da pronađete izvor podataka, kliknite na dugme Potraži izvor, a zatim na mreži pronađite OLAP server.

Osvežavanje datoteka vanmrežne kocke putem kojeg se ona ponovno kreira uz korišćenje najnovijih podataka iz kocke na serveru ili nove vanmrežne datoteke kocke može predstavljati proces koji zahteva mnogo vremena i privremenog prostora na disku. Proces započnite u trenutku kada vam nije potreban pristup drugim datotekama i uverite se da na disku imate dovoljno prostora za ponovno čuvanje datoteke.

 1. Kliknite na izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke.

 2. U programu Excel 2016: Na kartici Podaci , u grupi upiti i veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim kliknite na dugme Osveži.

  U programu Excel 2013: Na kartici Podaci , u grupi veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim kliknite na dugme Osveži.

Problem: Ne pojavljuju novi podaci u izveštaj pri osvežavanju.

Uverite se da je dostupna originalna baza podataka    Možda datoteka vanmrežne kocke nije u mogućnosti da se poveže sa originalnom serverskom bazom podataka da bi preuzela nove podatke. Proverite da li je originalna serverska baza podataka koja kocku snabdeva podacima preimenovana ili premeštena. Uverite se da je server dostupan i da možete da se povežete sa njim.

Uverite se da su novi podaci dostupni    Proverite sa administratorom baze podataka da li je baza podataka ažurirana u oblastima koje su uključene u izveštaj.

Uverite se da se organizacija baze podataka nije promenila    Ako je kocka na OLAP serveru ponovno napravljena, možda će za pristup promenjenim podacima biti potrebno da reorganizujete izveštaj ili kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke ili kocku čarobnjaka za OLAP kocke. Obratite se administratoru baze podataka da biste se informisali o promenama koje su napravljene u bazi podataka.

Čuvanje korigovane vanmrežne datoteke kocke može da zahteva dosta vremena,a dok se datoteka čuva, nećete moći da radite drugi posao u programu Excel. Proces započnite u trenutku kada vam nije potreban pristup drugim datotekama i uverite se da na disku imate dovoljno prostora za ponovno čuvanje datoteke.

 1. Uverite se da ste povezani sa mrežom i da možete pristupiti originalnoj bazi podataka OLAP servera koja vanmrežnu datoteku kocke snabdeva podacima.

 2. Kliknite na izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke ili na pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 3. Na kartici " analiziraj ", u grupi izračunavanja kliknite na OLAP alatke, a zatim kliknite na dugme OLAP van mreže.

 4. Izaberite stavku Vanmrežni OLAP, a zatim kliknite na dugme Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

 5. Pratite korake u čarobnjaku „Offline Cube Wizard“ (Čarobnjak za vanmrežne kocke) da biste izabrali različite podatke za datoteku. U poslednjem koraku precizirajte isto ime i lokaciju kao u postojećoj datoteci koju menjate.

Napomena: Da biste otkazali čuvanje datoteke, u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok kliknite na dugme Zaustavi.

Upozorenje: Ako izbrišete vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj, više ne možete da koristite taj izveštaj van mreže ili da kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj.

 1. Zatvorite sve radne sveske koje sadrže izveštaje koji koriste vanmrežnu datoteku kocke ili se uverite da su svi takvi izveštaji izbrisani.

 2. U operativnom sistemu Windows pronađite i izbrišite vanmrežnu datoteku kocke (.cub).

Napomena: Ukoliko je OLAP baza podataka velika, a vi želite da datoteka kocke omogući pristup velikom podskupu podataka, moraćete da obezbedite dovoljno prostora na disku zbog čega čuvanje datoteke može duže da traje. Da biste unapredili performanse, razmotrite kreiranje vanmrežne datoteke kocke pomoću MDX skripte.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele za koji želite da kreirate vanmrežnu datoteku kocke , a možete izabrati i pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici Opcije u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

  Grupa „Format“

  Prikazaće se dijalog Postavke za vanmrežni OLAP.

  Napomena: Ako vaš OLAP dobavljač usluga ne podržava vanmrežne datoteke kocke, komanda Vanmrežni OLAP neće biti dostupna. Za više informacija obratite se svom prodavcu OLAP dobavljača usluga.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj vanmrežnu datoteku sa podacima ili, ako vanmrežna datoteka kocke već postoji za taj izveštaj, kliknite na dugme Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

  Prikazaće se Čarobnjak za Microsoft Offline Cube.

 4. U 1. koraku čarobnjaka kliknite na dugme Dalje.

 5. U koraku 2 čarobnjaka, izaberite svaki dimenzija kocki na serveru koji sadrži podatke koje želite da uključite u datoteke vanmrežne kocke. Kliknite na okvir za polje plus dimenzije i izaberite nivoa koje želite da uključite.

  Napomene: 

  • Ne možete da preskočite prelazne nivoe unutar dimenzije.

  • Izostavite niže nivoe koje nije potrebno da pregledate u izveštaju da biste smanjili veličinu datoteke kocke.

  • Proverite da li ste uključili sve dimenzije u kojima ste grupisali stavke, tako da Microsoft Office Excel može da održi ova grupisanja kada se sa baze podataka na serveru prebacite u vanmrežnu datoteku i obrnuto.

  • Dimenzije koje nemaju okvir polje plus ne dozvoljavaju vam da biste izuzeli nivoa. Samo, možete da uključite ili isključite sve ovog tipa dimenzije.

 6. U koraku 3 čarobnjaka, kliknite na okvir za polje plus pored merei izaberite polja koja želite da koristite kao polja podataka u izveštaju. Morate izabrati barem jednu meru; u suprotnom dimenzije povezane sa mera će sadržati bez podataka. Za svaku dimenziju naveden u okviru mere, kliknite na okvir za polje plus pored dimenzije, a zatim izaberite najvišeg nivoa stavke da biste obuhvatili datoteke vanmrežne kocke.

  • Da biste ograničili veličinu datoteke kocke da ne biste ostali bez prostora na disku i da biste smanjili vreme potrebno za čuvanje datoteke, izaberite samo stavke koje treba da pregledate u izveštaju. Sva polja svojstva koja su dostupna za izabrane stavke biće automatski uključena u kocku.

  • Ukoliko stavke koje želite da uključite nedostaju, možda u prethodnom koraku niste uključili onu dimenziju koja ih sadrži. Kliknite na dugme Nazad u čarobnjaku, a zatim u 2. koraku izaberite dimenziju koja nedostaje i vratite se na 3. korak.

   Napomena: U čarobnjaku za OLAP kocke dostupne su samo sledeće funkcije za rezimiranje za polja podataka: Sum, Count, Min i Max.

 7. U 4. koraku „Čarobnjaka“ unesite ime i lokaciju .cub datoteke, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Da biste otkazali čuvanje datoteke, u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok kliknite na dugme Zaustavi.

 8. Nakon što Excel završi sa kreiranjem vanmrežne datoteke kocke, u dijalogu Postavke za vanmrežni OLAP kliknite na dugme U redu.

Problem: Moj računar nestalo prostora na disku prilikom čuvanja kocke.

OLAP baze podataka su dizajnirane tako da upravljaju veoma velikim količinama detaljnih podataka što dovodi do toga da serverska baza podataka može da zauzme mnogo veći prostor za skladištenje na disku nego što vaš lokalni čvrsti disk obezbeđuje. Ako odredite veliki podskup ovih podataka za vanmrežnu datoteku kocke, nestaće prostora na vašem čvrstom disku. Sledeće strategije mogu da pomognu u smanjenu veličine vanmrežne datoteke kocke.

Oslobodite prostor na disku ili pronađite drugi disk    Sa diska izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne pre nego što sačuvate datoteku kocke ili sačuvajte datoteku na mrežnom disku.

Uključite manje podataka u vanmrežnu datoteku kocke    Razmislite o tome na koji način možete smanjiti količinu podataka u datoteci, a da pri tom u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona imate ono što vam je potrebno. Pokušajte sledeće:

 • Eliminišite dimenzije    U 2. koraku čarobnjaka za vanmrežnu kocku izaberite samo one dimenzije koje su prikazane kao polja u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

 • Izostavljanje nivoa detalja     Kliknite na okvir za polje plus pored svake izabrane dimenzije u koraku 2 čarobnjaka, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za nivoe manje od onih prikazane u izveštaju.

 • Izostavljanje polja podataka.    U koraku 3 čarobnjaka, kliknite na okvir za polje plus pored mere, a zatim izaberite samo polja podataka koristite u izveštaju.

 • Izostavljanje stavki sa podacima    Kliknite na okvir za polje plus pored svake dimenzije u koraku 3, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje ne morate da vidite u izveštaju.

 1. Kliknite na izveštaj izvedene tabele ili pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici Opcije u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

  Grupa „Format“

 3. Izaberite opciju Mrežni OLAP, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Ako budete upitani da pronađete izvor podataka, kliknite na dugme Potraži izvor, a zatim na mreži pronađite OLAP server.

Osvežavanje datoteka vanmrežne kocke putem kojeg se ona ponovno kreira uz korišćenje najnovijih podataka iz kocke na serveru ili nove vanmrežne datoteke kocke može predstavljati proces koji zahteva mnogo vremena i privremenog prostora na disku. Proces započnite u trenutku kada vam nije potreban pristup drugim datotekama i uverite se da na disku imate dovoljno prostora za ponovno čuvanje datoteke.

 1. Kliknite na izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke.

 2. Na kartici Podaci , u grupi veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim kliknite na dugme Osveži.

  Slika glavne trake programa Excel

Problem: Ne pojavljuju novi podaci u izveštaj pri osvežavanju.

Uverite se da je dostupna originalna baza podataka    Možda datoteka vanmrežne kocke nije u mogućnosti da se poveže sa originalnom serverskom bazom podataka da bi preuzela nove podatke. Proverite da li je originalna serverska baza podataka koja kocku snabdeva podacima preimenovana ili premeštena. Uverite se da je server dostupan i da možete da se povežete sa njim.

Uverite se da su novi podaci dostupni    Proverite sa administratorom baze podataka da li je baza podataka ažurirana u oblastima koje su uključene u izveštaj.

Uverite se da se organizacija baze podataka nije promenila    Ako je kocka na OLAP serveru ponovno napravljena, možda će za pristup promenjenim podacima biti potrebno da reorganizujete izveštaj ili kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke ili kocku čarobnjaka za OLAP kocke. Obratite se administratoru baze podataka da biste se informisali o promenama koje su napravljene u bazi podataka.

Čuvanje korigovane vanmrežne datoteke kocke može da zahteva dosta vremena,a dok se datoteka čuva, nećete moći da radite drugi posao u programu Excel. Proces započnite u trenutku kada vam nije potreban pristup drugim datotekama i uverite se da na disku imate dovoljno prostora za ponovno čuvanje datoteke.

 1. Uverite se da ste povezani sa mrežom i da možete pristupiti originalnoj bazi podataka OLAP servera koja vanmrežnu datoteku kocke snabdeva podacima.

 2. Kliknite na izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke ili na pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 3. Na kartici Opcije u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

 4. Izaberite stavku Vanmrežni OLAP, a zatim kliknite na dugme Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

 5. Pratite korake u čarobnjaku „Offline Cube Wizard“ (Čarobnjak za vanmrežne kocke) da biste izabrali različite podatke za datoteku. U poslednjem koraku precizirajte isto ime i lokaciju kao u postojećoj datoteci koju menjate.

Napomena: Da biste otkazali čuvanje datoteke, u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok kliknite na dugme Zaustavi.

Upozorenje: Ako izbrišete vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj, više ne možete da koristite taj izveštaj van mreže ili da kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj.

 1. Zatvorite sve radne sveske koje sadrže izveštaje koji koriste vanmrežnu datoteku kocke ili se uverite da su svi takvi izveštaji izbrisani.

 2. U operativnom sistemu Windows pronađite i izbrišite vanmrežnu datoteku kocke (.cub).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×