Rad sa tabelama koje su povezane sa SharePoint listama van mreže

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite Access za rad van mreže sa podacima koja je povezana sa SharePoint listama. To može biti od pomoći, ako treba da budu odsutni iz kancelarije ili da nastavite rad kada server nije dostupan ili ste izgubili za povezivanje sa serverom na primer.

Pregled

Pre nego što radite van mreže sa podacima sa SharePoint lokacije, prvo morate da kreirate veze između Access tabele i SharePoint liste. Možete da preuzmete liste van mreže da biste ažurirali ili analizirali ih pomoću programa Access. Kada se ponovo povežete, možete da sinhronizujete podatke, tako da ažuriraju bazu podataka i liste. Ako baza podataka ima upite i izveštaje, možete da ih koristite da biste analizirali povezane podatke.

Ako ažurirate podatke dok ste van mreže, možete da sinhronizujete promene kada Access ponovo poveže sa serverom. Ako dođe do neusaglašenosti podataka – na primer, ako neko ažurira zapis na serveru dok je druga osoba ažurira isti zapis van mreže – možete da otklonite neusaglašenosti prilikom sinhronizacije.

Access tabele možete da povežete sa listama pomoću nekoliko metoda. Na primer, možete da premestite bazu podataka na SharePoint lokaciju koja je povezana tabela u bazi podataka u liste na lokaciji. Ili možete da izvezete podatke sa liste u prikazu lista sa podacima na SharePoint lokaciji u Access tabelu. Na primer, možete da koristite izveštaj u programu Access za rezimiranje podataka. Više informacija o povezivanju sa SharePoint podacima iz programa Access potražite u članku Uvoz ili veza sa podacima na SharePoint listi.

Rad van mreže sa SharePoint liste u programu Access

Početak u programu Access 2010, rad van mreže pomoću povezanih SharePoint lista je automatski proces održava pristup. Ako Access ne može da se povežete na SharePoint lokaciju gde povezanih SharePoint listama nalaze, možda zato što ste izgubili Internet vezu, Access će se prebaciti u režim rada van mreže. Videćete poruku u kojoj piše sve SharePoint tabela isključenina statusnoj traci donje desne strane prozora programa Access. Ako kliknete na datoteku > informacije takođe ćete videti sličnu poruku koja ukazuje da prekinete vezu tabele. Kada se nalazite u režimu rada van mreže, možete nastaviti da dodavanje, uređivanje i brisanje podataka u keširani lokalnu kopiju podataka SharePoint liste.

Access će nastaviti da probate i ponovo uspostavili vezu u redovnim intervalima sa povezane liste na SharePoint serveru. Kada Access ponovo uspostavlja vezu sa SharePoint lokacije, videćete traku sa porukama ispod trake pitanjem da li želite da sinhronizujete vanmrežne podatke sa servera.

Kliknite na dugme Sinhronizuj ponovno povezivanje sa SharePoint servera.

Kliknite na dugme Sinhronizuj i Access ponovo poveže povezanih SharePoint lista i zatim pokušava da objedinite promene podataka.

Otklanjanje neusaglašenih promena podataka

Neusaglašenost nastaje kada dva korisnika za promenu na isti deo podataka ili strukturu na listu. Korisnik koji prosleđuje promenu prvo će uspeti u izvršavanju svojih izmena, ali će drugi korisnik će biti obavešten o neusaglašenosti.

Na primer, korisnik A menja kolone "grad" u trećem redu iz Dalasa do Sijetla i u isto vreme, promenite ćeliju iz Dalasa u Hjuston. Korisnika prosleđuju promene na server prvo praćeno promene. Server vas obaveštava o neusaglašenost i omogućava vam da otklonite neusaglašenosti.

Napomena: Doći će do neusaglašenosti čak i kada korisnici uređuju različite ćelije u istom redu.

Nećete moći da unosite promene u zapisu neusaglašenošću dok ne otklonite neusaglašenosti.

Ako Access otkrije neusaglašenosti podataka tokom sinhronizacije van mreže promene sa SharePoint serverom, videćete dijalog Otklanjanje neusaglašenosti .

Koristite dostupne opcije u dijalogu otklanjanje neusaglašenosti radi rešavanja neusaglašenosti podataka.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste otklonili trenutno prikazanu neusaglašenost ili grešku tako što ćete zanemariti promene koje ste napravili u zapis, kliknite na dugme Odbaci moje promene. Promene će se izgubiti.

 • Da biste rešili sve na čekanju neusaglašenosti i grešaka do zanemariti sve promene na listu, kliknite na dugme Odbaci sve moje promene.

 • Da biste otklonili trenutno prikazanu neusaglašenost ili grešku tako što ćete ponovnoj primeni promene, kliknite na dugme Pokušaj opet moje promene. U slučaju neusaglašenosti, ako vi i drugi korisnik promenite istu kolonu, promene će zameniti promene drugog korisnika. Ako uređujete različitih kolona, promene će biti objedinjene sa promenama drugog korisnika.

 • Da biste rešili sve na čekanju neusaglašenosti i grešaka po ponovnoj primeni promene, kliknite na dugme Pokušaj opet sve moje promene.

 • Da biste prikazali detalje sledeće neusaglašenosti ili greške, kliknite na dugme dalje u gornjem desnom uglu dijaloga.

 • Da biste prikazali detalje prethodne neusaglašenosti ili greške, kliknite na dugme prethodno u gornjem desnom uglu dijaloga.

 • Da biste kasnije otklanjanje neusaglašenosti i grešaka, kliknite na dugme Zatvori na na naslovnoj traci dijaloga.

Napomene

 • Koordinatna mreža sa detaljima prikazuje sve kolone u trenutnom prikazu. Ako kolone nisu vidljive, koristite horizontalne trake za pomeranje da biste se pomerali ili prevucite desne ivice dijaloga da biste povećali širinu koordinatna mreža sa detaljima.

  Da biste zumirali sadržaj kolone, kliknite na kolonu u koordinatnoj mreži sa detaljima. Promene, a drugi korisnik promene prikazaće se u dijalogu Detalji polja . Dijalog je koristan i za prikazivanje oblikovanja promene obogaćenog teksta.

 • Koordinatna mreža sa detaljima prikazuje izbrisani red, umesto red sa podacima, ako vi ili drugi korisnik izbriše red. Ako drugi korisnik izbriše red, u dijalogu ne prikazuje ime korisnika ili datum i vreme brisanja. Takođe, nećete moći da ponovo izvršite promene.

Podešavanje opcije keširanja tabela veb usluge i SharePoint tabela

Podrazumevana postavka za nove baze podataka u programu Access 2010 i novijim verzijama je da se keširaju tabele povezane sa veb uslugom i sistemom SharePoint. Ako želite da promenite ovo ponašanje i umesto toga koristite ponašanje koja postoji u programu Access 2007, kliknite na datoteku > Opcije da biste otvorili dijalog Access opcije . Izaberite stavku Aktuelna baza podataka da biste videli postavke navedene u okviru Keširanje Veb usluge i SharePoint tabela.

 • Koristi format keša koji je kompatibilan sa programom Microsoft Access 2010 i novijim verzijama Izaberite ovu opciju da bi Access keširao lokalnu kopiju povezanih podataka. Ova postavka može da poboljša performanse prilikom rada sa povezanim podacima. Učitavanje i prikazivanje povezanih podataka će biti brže pomoću ove opcije. Opozovite izbor ove opcije ako želite da koristite ponašanje keširanja koje je postojalo u programu Access 2007.

 • Obriši keš pri zatvaranju Izaberite ovu opciju da bi Access obrisao sve lokalne keširane podatke iz memorije kada zatvorite bazu podataka.

 • Nikada ne keširaj Izaberite ovu opciju kako Access ne bi keširao lokalnu kopiju podataka dok radite sa povezanim SharePoint izvorima podataka.

  Napomena: Opcije Obriši keš pri zatvaranju i Nikada ne keširaj nisu dostupne ako opozovete izbor postavke Koristi format keša koji je kompatibilan sa programom Microsoft Access 2010 i novijim verzijama.

Mogu li da radim van mreže ručno u programu Access 2010 i veća?

Da biste ručno kontrolu nad rad van mreže pomoću povezanih SharePoint podataka u programu Access 2010 i novije verzije, moraćete da obrišete postavku koristi format keša koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Access 2010 i novije verzije za trenutnu bazu podataka u Access U dijalogu opcije. Pogledajte prethodni odeljak o tome kako da pronađete i podesite ovu opciju.

Napomena: Koje se može tražiti da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka nakon promene postavku.

Nakon što ste opozvali postavku koristi format keša koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Access 2010 i novijim verzijama , videćete Web povezane liste grupe komandi se pojavljuju na kartici Spoljni podaci .

U ovoj grupi, videćete komande kao što su Rad van mreže, Sinhronizuj, Ponovo uspostavili veze liste i druge osobe. Ovo su iste komande koje su u programu Access 2007 u grupi " SharePoint liste " na kartici " Spoljni podaci ".

Za rad van mreže sa SharePoint liste podataka u ovom režimu, izaberite stavku Rad van mreže.

Da biste sinhronizovali vaše mreže lista sa podacima sa servera, kliknite na dugme Sinhronizuj.

Da biste se ponovo povežete povezane tabele kada radite van mreže, izaberite stavku Rad na mreži.

Vrh stranice

U programu Access 2007?

Da biste izvršili ovu proceduru, prvo morate da povežete Access tabele sa SharePoint listama.

Napomena: Ako imate bazu podataka koja je već objavljene na SharePoint lokaciji, prvo morate da sačuvate lokalnu kopiju baze podataka i da preuzmete liste van mreže.

 1. Otvorite bazu podataka koja je povezana sa SharePoint listama.

 2. Na kartici Spoljni podaci , u grupi SharePoint liste , izaberite stavku Rad van mreže.

Napomena: Ako dugme Rad van mreže ili nije dostupna, tabelama nisu povezani sa SharePoint listama ili ste već preuzeli listu podataka van mreže.

 1. Otvorite bazu podataka koja je povezana sa SharePoint listama.

 2. Na kartici Spoljni podaci , u grupi SharePoint liste , kliknite na dugme Sinhronizuj.

Ako neusaglašenost se javlja preko promene koje ste napravili van mreže i promene koje je napravio neko na serveru, pojavljuje se dijalog Otklanjanje neusaglašenosti .

Dijalog prikazuje informacije o neusaglašenosti, kao što su zašto je došlo do greške, i obezbeđuje opcije koje možete isprobati da biste ponovo prosledite podatke ili odbacite promene. Ako postoji više grešaka, možete da prikažete detalje za svaku grešku tako što ćete kliknuti na dugmad prethodno i sledeće u dijalogu. Neke greške može rešiti samo odbacite promene.

Koordinatna mreža sa detaljima u dijalogu Otklanjanje greške prikazuje sve kolone u trenutnom prikazu. Za ugrožene red, koordinatna mreža sa detaljima prikazuje promene koje ste napravili. Ne možete da uređujete vrednosti, ali možete da kliknete svake kolone da biste videli više detalja.

 • U dijalogu Otklanjanje greške , uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da sačuvate promene koje su napravljene na serveru za izabranu stavku, izaberite stavku Odbaci promene.

  • Ako želite da pokušate da prosledite promene ponovo da biste izabranu stavku, kliknite na dugme Pokušaj opet moje promene.

   U zavisnosti od situacije, možda ćete morati da sačekate da je problem rešen. Na primer, ako ne možete da sinhronizujete promene zbog problema sa povezivanjem sa mrežom, treba da sačekate da se ponovo povežete.

  • Ako želite da sačuvate promene koje su napravljene na serveru za sve stavke, kliknite na dugme Odbaci sve moje promene.

  • Ako želite da pokušate da prosledite promene ponovo da biste sve stavke, kliknite na dugme Pokušaj opet sve moje promene.

   U zavisnosti od situacije, možda ćete morati da sačekate da je problem rešen. Na primer, ako ne možete da sinhronizujete promene zbog problema sa povezivanjem sa mrežom, treba da sačekate da se ponovo povežete.

   Napomene: 

   • Ako se greška može rešiti samo odbacite promene, dugmad za ponovni promene možda neće biti dostupna.

   • Možete da zatvorite dijalog bez preduzimanja neke radnje, ali nećete moći da napustite ili ažurirate na listi ili unesite promene u izračunatoj koloni dok ne otklonite grešku.

Kada se ponovo povežete povezane tabele, sve promene koje napravite na podacima ili objektima se sinhronizuju.

 1. Otvorite bazu podataka koja je povezana sa SharePoint listama.

 2. Na kartici Spoljni podaci , u grupi SharePoint liste , izaberite stavku Rad na mreži.

  Napomena: Ako želite da odbacite promene koje ste napravili van mreže, izaberite stavku Odbaci promene u grupi SharePoint liste .

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×