Rad sa listama zaduženja sa čitača ekrana

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Office centar za pristupačnost > Pristupačnost podrške u zaduženja

Korišćenje čitača ekrana, VoiceOver da biste kreirali listu obaveza stvari za određene projekta, vremenske ose ili rutine u To-Do za iOS. Takođe, možete da uredite, promenite dizajn i organizovanje liste. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više nije potrebna ih.

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene iOS čitač ekrana, VoiceOver. Da biste saznali više o korišćenju VoiceOver, pogledajte VoiceOver vodič.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreiranje liste stavki rokovnika za zadatke koje želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. U To-Do, da biste otišli na bočnoj traci prikaz, prevucite ulevo dok ne čujete: "Bočnu traku dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 2. Da biste kreirali novu listu, prevucite nadesno dok ne čujete: "Dugme Nova lista". Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Kreira novu listu bez naslova i fokus se premešta u polje ime liste.

 3. Da biste uredili ime nove liste, otkucajte ime pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, brzo prevucite do čujete: "Q".

  Savet: Možete da pronađete na tastaturi i tako što ćete istraživanje stavke na ekranu. Da biste istražili, postavite prst na ekranu i prevucite ga okolo. Funkcije voiceOver objavljuje stavke sletanja na njima. Da biste izabrali stavku, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 4. Nakon što otkucate ime da biste sačuvali novu listu, prevucite ulevo dok ne čujete: "dugme." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Čuva novu listu.

Traženje zadataka

Koristite opciju za pretragu u prikazu bočnu traku da biste brzo pronašli zadatak u listama zaduženja.

 1. U To-Do, da biste otišli na bočnoj traci prikaz, prevucite ulevo dok ne čujete: "Bočnu traku dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 2. Da biste pronašli zadatak, brzo prevucite do čujete: "dugme" Pretraži "." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Otvara se meni za pretragu i fokus se premešta u polje za pretragu .

 3. Otkucajte pretrage programa word pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste otišli na tastaturi, brzo prevucite do čujete: "Q". Kada otkucate reč, brzo prevucite do čujete: "Pretraga". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 4. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, prevucite ulevo dok ne čujete rezultata. Da biste se premestili u liste rezultata pretrage, prevucite nadesno ili nalevo. Funkcije voiceOver objavljuje stavku zaduženjima, status (dovršeno ili ne dovrši) i lista kojem pripada dok se krećete.

 5. Da biste uneli Liste zadataka prikaza liste, idite na stavku i zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Koristite meni Opcije lista , da biste preimenovali listu koju ste kreirali.

Napomena: Preimenovanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Moguće preimenovati My Day i zaduženja podrazumevane liste.

 1. U To-Do, da biste otišli na bočnoj traci prikaz, prevucite ulevo dok ne čujete: "Bočnu traku dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 2. Da biste otišli na listu, prevucite udesno sve dok ne čujete listu koju želite da preimenujete. Funkcije voiceOver objavljuje liste dostupne kada premestite. Da biste izabrali listu, dvaput dodirnite ekran. Otvara se na prikaz Liste zadataka .

 3. Da biste otvorili meni Opcije lista , prevucite nadesno dok ne čujete: "liste dugme" Opcije "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " Opcije lista " otvara se. Čujete: "Preimenuj dugme lista".

 4. Da biste preimenovali na listi, dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u polje ime liste. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste uredili ime liste. Da biste otišli na tastaturi, postavite prst na ekranu i prevucite ga okolo dok ne čujete tastature stavke.

 5. Nakon što otkucate novo ime liste, da biste sačuvali i zatvorili tastaturu, brzo prevucite do čujete: "Gotovo". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

Lista tema

Promena teme na listi i boju pozadine za uklapanje dizajn koji želite.

Napomena: Promena teme nije dostupna za My Day podrazumevane liste.

 1. U prikazu Liste zadataka , otvorite meni Opcije lista listu koju želite. Da biste otvorili Opcije za listu, brzo prevucite do čujete: "liste dugme" Opcije "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " Opcije lista " otvara se.

 2. Da biste otišli u podmeniju Promeni temu , brzo prevucite do čujete: "dugme" Promeni temu "." Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " teme " otvara se.

 3. Da biste izabrali boju pozadine, prevucite udesno dok ne čujete boju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Funkcije voiceOver objavljuje boje dok se krećete. Trenutno izabrane boje identifikuje kao "izabrani".

 4. Da biste izabrali temu, i dalje prevucite udesno dok ne čujete temu koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Funkcije voiceOver objavljuje teme dok se krećete. Trenutno izabrane teme se identifikuje kao "izabrani".

 5. Kada izaberete novu boju pozadine ili temu za čuvanje i zatvaranje menija teme prevucite ulevo dok ne čujete: "dugme." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

Prikaži/Sakrij dovršeni zadaci

Podrazumevano dovršenom i ne dovršene zadatke prikazane su na listama. Da biste lakše organizovali listama, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršeni zadaci sa liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. U prikazu Liste zadatakaTo-Do liste koji želite da sakrijete dovršene zadatke, otvorite meni " Opcije lista ". Da biste otvorili Opcije za listu, brzo prevucite do čujete: "liste dugme" Opcije "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " Opcije lista " otvara se.

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevucite do čujete: "Sakrij dovršeni zaduženjima stavke dugme". Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Meni " Opcije lista " Zatvori, a samo ne dovršene zadatke se prikazuju u prikazu Liste zadataka .

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, meni Opcije za listu , prevucite nadesno dok ne čujete: "Prikaži dovršeni zaduženja stavke dugme". Zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste mogu pomoći organizovanje i pronalaženje stavki rokovnika efikasnije.

Napomena: Sortiranje liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. U prikazu Liste zadataka , otvorite meni Opcije liste liste koje želite da sortirate. Da biste otvorili Opcije za listu, brzo prevucite do čujete: "liste dugme" Opcije "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " Opcije lista " otvara se.

 2. Da biste u Sortiranje podmeniju, brzo prevucite do čujete: "dugme" Sortiraj "." Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Sortiraj ".

 3. Da biste izabrali opciju sortiranja, prevucite udesno dok ne čujete na željenu opciju, zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Funkcije voiceOver objavljuje opcija dok se krećete.

 4. Nakon što izaberete opciju sortiranja, u meniju Sortiranje zatvara i fokus se premešta u prikazu Liste zadataka .

 5. Da biste uklonili sortiranje sa liste, u prikazu Liste zadataka , brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Uklonite dugme sortiranja". Zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više nije potrebna liste koje ste kreirali, brzo možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Nije moguće izbrisati liste podrazumevani My Day i zaduženja .

 1. U prikazu Liste zadataka , otvorite meni Opcije liste liste koji želite da izbrišete. Da biste otvorili Opcije za listu, brzo prevucite do čujete: "liste dugme" Opcije "." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Meni " Opcije lista " otvara se.

 2. Da biste izbrisali listu, prevucite nadesno dok ne čujete: "Izbriši dugme lista". Zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvara se prozor za potvrdu i čujete: "Da li ste sigurni da želite da izbrišete ovu listu zauvek?" Da biste potvrdili, brzo prevucite nadesno. Čujete: "Izbriši dugme lista". Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

  Ako želite da biste otkazali brisanje, u prozoru za potvrdu, brzo prevucite do čujete: "Dugme Otkaži." Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da upravljam zaduženja dostupne funkcije

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana da biste kreirali liste obaveza za određeni projekat, vremenske ose ili rutine u To-Do za Android. Možete da promenite dizajnu liste i način na koji želite da sortirate listama. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više nije potrebna ih.

Napomene: 

 • Ako već nemate ga, preuzmite i instalirajte aplikaciju To-Do iz Google Play.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite čitač ugrađene Android ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju TalkBack, pogledajte članak Prvi koraci za Android sa TalkBack.

 • Za više informacija o TalkBack pokreta, pogledajte Korišćenje TalkBack pokreta.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreiranje liste stavki rokovnika za zadatke koje želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočnu traku dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste kreirali novu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Nova lista, iz liste" i zatim dvaput dodirnite ekran. Kreira novu listu bez naslova i fokus se premešta u polje ime liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili tastaturu.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete "dugme" Sačuvaj"", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Fokus se premešta u polje za unos imena prvog zadatka u prikazu liste. Da biste saznali više o dodavanju zadatke, pogledajte rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana.

Traženje zadataka

Koristite opciju za pretragu u prikazu bočnu traku da biste brzo pronašli zadatak u listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočnu traku dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste pronašli zadatak, prevucite udesno sve dok ne čujete "Unesite dugme" Pretraži"", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni za pretragu i fokus se premešta u polje za pretragu .

 3. Otkucajte reč za pretragu. Početak reči je dovoljno.

 4. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, prevucite udesno sve dok ne čujete rezultata. Rezultat počinje sa "Zaduženja", a zatim po imenu. Da biste se premestili u liste rezultata pretrage, prevucite nadesno ili nalevo.

 5. Da biste otvorili prikaz "Detalji" trenutno izabrane rezultata, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Možete da preimenujete listu u skladu sa svojim potrebama bolje.

Napomena: Preimenovanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. My Day i zaduženja su podrazumevane liste i ne mogu biti preimenovane.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočnu traku dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, prevucite udesno sve dok ne čujete listu koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na prikaz liste.

 3. Da biste otvorili meni opcije lista, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni razvijena."

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete "Preimenovanje liste", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u polje ime liste.

 5. Brisanje prethodnog imena pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 6. Prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili tastaturu.

 7. Prevucite nadesno dok ne čujete "dugme" Sačuvaj"", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Lista tema

Promena teme liste tako da se uklopi dizajn koji želite.

Napomena: Promena teme nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok meni opcije za prikaz liste, da biste otvorili listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni razvijena."

 2. Da biste pronašli opcije tema, prevucite udesno sve dok ne čujete "Promeni temu", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali temu, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete temu koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili menija.

Prikaži/Sakrij dovršeni zadaci

Podrazumevano dovršene i nedovršene zadatke prikazane su u listama. Da biste lakše organizovali listama, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršeni zadaci sa liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok meni opcije za prikaz liste, da biste otvorili listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni razvijena."

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevucite nadesno dok ne čujete "Sakrij dovršeni zaduženja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Meni "Opcije lista" Zatvori, a samo nedovršene zadatke se prikazuju u prikazu liste.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju sa opcijama spisak, brzo prevucite sve dok ne čujete "Prikaži dovršeni zaduženja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste mogu pomoći organizovanje i pronalaženje stavki rokovnika efikasnije.

Napomena: Sortiranje liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok meni opcije za prikaz liste, da biste otvorili listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni razvijena."

 2. Da biste pronašli Opcije sortiranja, prevucite udesno sve dok ne čujete "Sortiraj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste izabrali za sortiranje opciju, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete na željenu opciju, zatim dvaput dodirnite ekran. Nakon što izaberete opciju sortiranja, meni "Sortiraj" zatvara i fokus vraća se na prikaz spiska.

 4. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok prikazujete listu, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Uklonite dugme sortiranja", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više nije potrebna liste koje ste kreirali, brzo možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Nije moguće izbrisati liste podrazumevani My Day i zaduženja .

 1. Dok meni opcije za prikaz liste, da biste otvorili listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Meni razvijena."

 2. Da biste izbrisali listu, prevucite udesno dok ne čujete "Brisanje liste", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, prevucite udesno sve dok ne čujete "Da dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da biste otkazali brisanje u iskačućem prozoru za potvrdu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Dugme" Otkaži"", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Posle brisanja na listi, fokus se vraća u listi My Day .

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana da biste kreirali liste obaveza za određeni projekat, vremenske ose ili rutine u To-Do. Možete da promenite dizajnu liste i način na koji želite da sortirate listama. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više nije potrebna ih.

Napomene: 

 • Ako već nemate ga, preuzmite i instalirajte aplikaciju To-Do iz prodavnice.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene Windows čitač ekrana, narator.

 • Da biste saznali kako da radite sa narator, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreiranje liste stavki rokovnika za zadatke koje želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali," i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste kreirali novu listu, prevucite nadesno dok ne čujete "Novi spisak dugme, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Kreira novu stavku liste i fokus se premešta u polje ime liste.

 3. Otkucajte ime liste.

 4. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: ", dugme skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Pretraga za zadatke

Koristite opciju za pretragu u prikazu bočnu traku da biste brzo pronašli zadatak u listama zaduženja.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali," i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste pronašli zadatak, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Pretraga na dugme zadaci, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni za pretragu i fokus se premešta u polje za pretragu .

 3. Otkucajte reč za pretragu. Početak reči je dovoljno.

 4. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: ", dugme skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, prevucite ulevo dok ne čujete rezultata. Rezultat počinje sa "Zaduženja", iza kojeg sledi svoje ime i poziciju na listi pripada, na primer, "1 2". Da biste se premestili u liste rezultata pretrage, prevucite nadesno ili nalevo.

 6. Da biste otvorili prikaz "Detalji" trenutno izabrane rezultata, dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje liste

Možete da preimenujete listu u skladu sa svojim potrebama bolje.

Napomena: Preimenovanje liste je samo primenljivo za liste koje ste kreirali. My Day i zaduženja su podrazumevane liste i ne mogu biti preimenovane.

 1. Da biste otišli na bočnoj traci prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "dugme za navigaciju, dodirnite dvaput da biste aktivirali," i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, prevucite udesno sve dok ne čujete listu koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se na prikaz liste.

 3. Da biste otvorili listu opcije menija, brzo prevucite nalevo do čujete "Uređivanje","" praćenu lokaciju datoteke na listi. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: "Iskačući prozor, Preimenuj listu, stavku menija."

 4. Da biste preimenovali na listi, dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u polje ime liste. Brisanje prethodnog imena pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 5. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: ", dugme skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

Lista tema

Promena teme liste tako da se uklopi dizajn koji želite.

Napomena: Promena teme nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok prikazujete listu da biste otvorili meni opcije lista, prevucite ulevo dok ne čujete: "Uređivanje", a zatim lokaciju datoteke na listi. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: "Iskačući prozor, Preimenuj listu, stavku menija."

 2. Da biste pronašli opcije tema , brzo prevucite nadesno dok ne čujete: "Teme".

 3. Da biste izabrali temu, i dalje prevucite udesno dok ne čujete temu koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutno izabrane teme se identifikuje kao "izabrane", dok su ostali su "neizabrane."

 4. Prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: "Prilagođeno dugme nazad, skupiti." Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili menija.

Prikaži/Sakrij dovršeni zadaci

Podrazumevano dovršene i nedovršene zadatke prikazane su na listama. Da biste lakše organizovali listama, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršeni zadaci sa liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok prikazujete listu da biste otvorili meni opcije lista, prevucite ulevo dok ne čujete: "Uređivanje", a zatim lokaciju datoteke na listi. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: "Iskačući prozor, Preimenuj listu, stavku menija."

 2. Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevucite do čujete: "Sakrij dovršenom zaduženja, stavku menija, dodirnite dvaput da biste aktivirali", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Meni "Opcije lista" Zatvori, a samo nedovršene zadatke se prikazuju u prikazu liste.

 4. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, u meniju opcije lista, prevucite nadesno dok ne čujete: "Će prikazati dovršene zaduženja, stavku menija, dodirnite dvaput da biste aktivirali", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste mogu pomoći organizovanje i pronalaženje stavki rokovnika efikasnije.

Napomena: Sortiranje liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. Dok prikazujete listu da biste otvorili meni sortiranje, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Dugme" Sortiraj", dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste izabrali za sortiranje opciju, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete opciju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Nakon što izaberete opciju sortiranja, meni "Sortiraj" zatvara i fokus vraća se na prikaz spiska.

 3. Da biste uklonili sortiranje sa liste, dok prikazujete na listi, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "Uklonite dugme sortiranja, dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje liste

Kada vam više nije potrebna liste koje ste kreirali, brzo možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Nije moguće izbrisati liste podrazumevani My Day i zaduženja .

 1. Dok prikazujete listu da biste otvorili meni opcije lista, prevucite ulevo dok ne čujete: "Uređivanje", a zatim lokaciju datoteke na listi. Dodirnite dvaput ekrana. Čujete: "Iskačući prozor, Preimenuj listu, stavku menija."

 2. Da biste izbrisali listu, prevucite udesno dok ne čujete "Brisanje liste, menija, dodirnite dvaput da biste aktivirali", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete "Dugme" Izbriši", dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako želite da biste otkazali brisanje u iskačućem prozoru za potvrdu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete "Dugme" Otkaži", dodirnite dvaput da biste aktivirali,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana, narator, da biste kreirali listu obaveza stvari za određeni projekat, vremenske ose ili rutine u To-Do za veb. Takođe, možete da uredite, promenite dizajn i organizovanje liste. Kasnije možete čak i da ih izbrišete kada vam više nije potrebna ih.

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ugrađene Windows čitač ekrana, narator. Da biste saznali više o korišćenju narator, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Kada koristite To-Do za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao pregledač.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreiranje liste stavki rokovnika za zadatke koje želite da biste dovršili, na primer, određenog dana ili projekat.

 1. U To-Do, da biste kreirali novu listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete "novo dugme" Lista "" a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali. Kreira novu listu bez naslova i fokus se premešta u polje ime liste.

 2. Otkucajte ime liste, a zatim pritisnite taster Enter.

Traženje zadataka

Koristite opciju pretrage na bočnoj traci za brzo pronalaženje zadatka u listama zaduženja.

 1. U To-Dobočnu traku, da biste pronašli zadatak, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Pretraži dugme", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Fokus se premešta u polje za pretragu .

 2. Otkucajte reč za pretragu koju želite. To-Do automatski prikazuje rezultate pretrage dok kucate.

 3. Da biste prešli na listi rezultata pretrage, pritisnite taster Tab dok ne čujete rezultat. Da biste premestili u listi rezultata pretrage, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab. Dok se, narator objavljuje stavka rokovnika kao "Zaduženja < ime stavke zaduženja >." Dovršene zadatke se najavljuju kao "Dovršeno zaduženja < ime stavke zaduženja >."

 4. Da biste uneli Prikaz detalja zadatka kada je na zadatku, pritisnite taster RAZMAKNICA.

Preimenovanje liste

Koristite meni Opcije lista , da biste preimenovali listu koju ste kreirali.

Napomena: Preimenovanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Moguće preimenovati My Day i zaduženja podrazumevane liste.

 1. U To-Do, da biste otišli na listi u bočnu traku, pritisnite taster Tab dok ne čujete listu koju želite.

 2. Da biste izabrali listu koju želite da preimenujete, pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara se na prikaz Liste zadataka .

 3. Da biste otvorili meni Opcije lista , pritisnite tastere Shift + F10. Čujete: "liste dugme" Opcije "."

 4. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Meni " Opcije lista " otvara se.

 5. Da biste preimenovali na listi, pritisnite taster Tab. Čujete: "Preimenuj dugme lista".

 6. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Fokus se premešta u polje ime liste.

 7. Otkucajte novo ime liste, a zatim pritisnite taster Enter. Na listi ime se menja.

Prikazivanje ili skrivanje dovršene zadatke

Podrazumevano dovršenom i ne dovršene zadatke prikazane su na listama. Da biste lakše organizovali listama, možete da sakrijete dovršene zadatke.

Napomena: Skrivanje dovršeni zadaci sa liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. U prikazu Liste zadatakaTo-Do liste u kojoj želite da sakrijete dovršene zadatke, pritisnite taster Shift + F10. Čujete: "liste dugme" Opcije "."

 2. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Meni " Opcije lista " otvara se.

 3. Da biste sakrili dovršene zadatke, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Skrivanje dovršenom zaduženja dugmeta", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Meni " Opcije lista " Zatvori, a samo ne dovršene zadatke se prikazuju u prikazu Liste zadataka .

 5. Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, meni Opcije za listu , pritisnite taster Tab dok ne čujete "Će prikazati dovršene zaduženja stavke dugme", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

Sortiranje zadataka

Sortiranje liste mogu pomoći organizovanje i pronalaženje stavki rokovnika efikasnije.

Napomena: Sortiranje liste nije dostupna za My Day podrazumevanu listu.

 1. U prikazu Liste zadataka na listi koje želite da sortirate, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Sortiranje zaduženja dugme", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara se meni " Sortiraj ".

 2. Da biste izabrali opciju sortiranja, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete željenu opciju a onda pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Narator objavljuje opcija dok se krećete.

  Nakon što izaberete opciju sortiranja, u meniju Sortiranje zatvara i fokus se premešta u prikazu Liste zadataka .

 3. Da biste uklonili sortiranje sa liste, u prikazu Liste zadataka , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete "Zatvori sortiranje redosleda dugmeta", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali.

Brisanje liste

Kada vam više nije potrebna liste koje ste kreirali, brzo možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje liste samo je primenljivo za liste koje ste kreirali. Nije moguće izbrisati liste podrazumevani My Day i zaduženja .

 1. U prikazu Liste zadataka , pritisnite taster Shift + F10. Čujete: "liste dugme" Opcije "."

 2. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Meni " Opcije lista " otvara se.

 3. Da biste izbrisali listu, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Brisanje liste dugmeta", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili brisanje, dvaput pritisnite taster Tab. Čujete: "Izbriši dugme lista". Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

  Ako ne želite da izbrišete sa liste u prozoru za potvrdu, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dugme" Otkaži"", a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da upravljam zaduženja dostupne funkcije

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×