Rad sa hipervezama u programu Excel

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Za brzi pristup Srodne informacije u drugoj datoteci ili na Veb stranici, možete da umetnete hiperveza u ćeliji radnog lista. Hiperveze možete umetnuti i u određene elemente grafikona.

Napomena: Većina snimke ekrana u ovom članku odvedeni u Excel 2016. Ako imate drugu verziju prikaz mogu da budu malo drugačiji, ali ako nije drugačije naznačeno, funkcionalnost je isto.

Hiperveza predstavlja vezu iz dokumenta koji se otvara drugu stranicu ili datoteku kada kliknete na njega. Odredište je često druga web stranica, ali takođe može biti sliku, ili e-adresu ili program. Sama hiperveza može biti tekst ili sliku.

Kada korisnik lokacije klikne na hipervezu, odredište se prikazuje u Veb pregledač, otvara se ili pokreće u zavisnosti od tipa odredišta. Na primer, hiperveza ka stranici prikazuje stranicu u veb pregledaču dok hiperveza ka AVI datoteci otvara datoteku u programu za reprodukovanje medija.

Kako se koriste hiperveze

Hiperveze možete da koristite za:

 • Kretanje do datoteke ili Veb stranice na mreži, intranetili Internet

 • Kretanje do datoteke ili veb stranice koje u budućnosti planirate da kreirate

 • Slanje e-poruke

 • Pokretanje prenosa datoteke, kao što je preuzimanje ili FTP proces

Kada postavite pokazivač na tekst ili sliku koja sadrži hipervezu, pokazivač se pretvara u ruke Pokazivač u obliku ruke , što ukazuje da je tekst ili sliku nešto što možete da kliknete.

Šta je URL adresa i kako funkcioniše

Kada kreirate hipervezu, njeno odredište se kodira kao Uniform Resource Locator (URL), kao što su:

http://example.microsoft.com/news.htm

datoteka://ImeRačunara/DeljenaFascikla/ImeDatoteke.htm

URL adresa sadrži protokol, kao što je HTTP, FTP ili FILE, Veb server ili mrežnu lokaciju, kao i putanju i ime datoteke. Sledeća ilustracija definiše delove URL adrese:

Četiri dela URL adrese

1. Protokol koji se koristi (http, ftp, file)

2. Web server ili mrežna lokacija

3. Putanja

4. Ime datoteke

Pune i relativne hiperveze

Apsolutna URL adresa sadrži punu adresu, uključujući protokol, Veb server, kao i putanju i ime datoteke.

U relativnoj URL adresi nedostaju neki delovi. Informacije koje nedostaju preuzimaju se sa stranice koja sadrži URL. Na primer, ako nedostaju protokol i veb server, veb pregledač koristi protokol i domen (kao što je .com, .org ili .edu) trenutne stranice.

To je uobičajeno za stranice na Vebu koriste relativne URL adrese koje sadrže samo delimičnu putanju i ime datoteke. Ako se datoteke premeste na drugi server, hiperveze i dalje da biste radili dok god relativne pozicije stranica će ostati nepromenjene. Na primer, hiperveza ka stranici proizvodi.htm pokazuje na stranicu jabuka.htm u fascikli hrana; Ako obe stranice se premeštaju u fasciklu pod imenom hrane na nekom drugom serveru, URL adresu u polju hiperveza će i dalje biti ispravne.

U Excel radnoj svesci Nenavedene putanje hiperveza odredišne datoteke su podrazumevano jedan u odnosu na lokaciju aktivne radne sveske. Možete da podesite različite osnovne adrese podrazumevano da koristite tako da svaki put kada kreirate hipervezu ka datoteci na toj lokaciji, imate samo da navedete ime datoteke, putanju u dijalogu Umetanje hiperveze .

 1. Na radnom listu kliknite na ćeliju u kojoj želite da kreirate hipervezu.

  Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme hiperveza Hyperlink button .

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i zatim u priručnom meniju izaberite stavku hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + K.

 2. U oknu Poveži sa, kliknite na dugme Kreiraj novi dokument.

 3. U polje Ime novog dokumenta upišite ime nove datoteke.

  Savet: Da biste odredili lokaciju koja se razlikuje od lokacije u odeljku Puna putanja, u polje Ime novog dokumenta možete otkucati novu lokaciju ispred imena ili kliknuti na dugme Promeni da biste izabrali željenu lokaciju, a zatim kliknuti na dugme U redu.

 4. U odeljku Vreme uređivanja, izaberite opciju Uredi novi dokument kasnije ili opciju Uredi novi dokument sada da biste odredili kada želite da otvorite novi dokument da biste ga uredili.

 5. U polje Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada postavite pokazivač na hipervezu, kliknite na dugme Ekranska napomena, zatim željeni tekst upišite u polje Tekst ekranske napomene, a potom kliknite na dugme U redu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu izaberite u kojoj želite da kreirate hipervezu.

  Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme hiperveza Hyperlink button .

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat i zatim u priručnom meniju izaberite stavku hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + K.

 2. U oknu Poveži sa, kliknite na dugme Postojeća datoteka ili Web stranica.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste izabrali datoteku, kliknite na dugme Ova fascikla, a zatim izaberite datoteku sa kojom želite da se povežete.

   Trenutnu fasciklu možete promeniti tako što ćete na listi Pogledaj u izabrati drugu fasciklu.

  • Da biste izabrali Veb stranice, izaberite stavku Pregleda stranice , a zatim izaberite stavku Veb stranicu koju želite da se povežete.

  • Da biste izabrali nedavno korišćenu datoteku, kliknite na ikonu Nedavno korišćene datoteke, a zatim izaberite datoteku sa kojom želite da izvršite povezivanje.

  • Da biste uneli ime i lokaciju poznate datoteke ili veb stranice ka kojoj želite da napravite vezu, u polju Adresa otkucajte te informacije.

  • Da biste pronašli Veb stranicu, kliknite na dugme Pregledaj Veb Dugme "Pregledaj Veb" , otvorite Veb stranicu koju želite da povežete, a zatim se vratite u Excel bez zatvaranja pregledača.

 4. Ako želite da kreirate hipervezu ka određenoj lokaciji u datoteci ili na Veb stranici, kliknite na dugme Obeleživač, a zatim kliknite dvaput obeleživač koji želite.

  Napomena:   Datoteka ili veb stranica ka kojoj kreirate vezu mora da sadrži obeleživač.

 5. U polje Tekst za prikazivanje upišite tekst koji želite upotrebite kao hipervezu.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada postavite pokazivač na hipervezu, kliknite na dugme Ekranska napomena, zatim željeni tekst upišite u polje Tekst ekranske napomene, a potom kliknite na dugme U redu.

Da biste se povezali sa lokacijom u ovoj (ili nekoj drugoj) radnoj svesci, možete da definišete ime za odredištećelije ili da koristite reference na ćelije.

 1. Da biste koristili ime, neophodno je da imenujete odredišne ćelije u odredišnoj radnoj svesci.

  Kako imenovati ćeliju ili opseg ćelija?

  1. Izaberite ćeliju, opseg ćelija ili nesusedne ćelije kojima želite da date ime.

  2. Kliknite u polje ime na levom kraju polje za formulu Slika dugmeta .

   Polje „Ime“

   Slika dugmeta Polje za ime

  3. U polju ime otkucajte ime za ćelije i zatim pritisnite taster Enter.

   Napomena:  Imena ne mogu da sadrže razmake i moraju počinjati slovom.

 2. Na radnom listu izvorne radne sveske kliknite na ćeliju u kojoj želite da kreirate hipervezu.

  Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme hiperveza Hyperlink button .

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat i zatim u priručnom meniju izaberite stavku hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + K.

 3. U oknu Poveži sa postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Mesto u ovom dokumentu kako biste se povezali sa lokacijom u ovoj radnoj svesci.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u nekoj drugoj radnoj svesci, kliknite na dugme Postojeća datoteka ili Web stranica, zatim pronađite i izaberite radnu svesku sa kojom želite da se povežete, a potom kliknite na dugme Obeleživač.

 4. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • U oknu Ili izaberite mesto u ovom dokumentu, sa liste Referenca ćelije izaberite radni list sa kojim želite da izvršite povezivanje, u polje Otkucajte referencu ćelije otkucajte referencu ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Na listi koja se nalazi ispod naslova Definisana imena izaberite ime koje predstavlja ćelije sa kojima želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U polje Tekst za prikazivanje upišite tekst koji želite da upotrebite kao hipervezu.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada postavite pokazivač na hipervezu, kliknite na dugme Ekranska napomena, zatim željeni tekst upišite u polje Tekst ekranske napomene, a potom kliknite na dugme U redu.

Funkciju HYPERLINK možete upotrebiti za kreiranje hiperveze koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, na intranet ili na Internetu. Kada kliknete na ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Excel otvara datoteku koja je uskladištena na lokaciji na koju ta veza upućuje.

Sintaksa

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Link_location    je na putanju i ime datoteke dokumenta koji se otvori kao tekst. Link_location može da se odnosi na mesto u dokumentu – kao što je određene ćelije ili imenovani opseg u Excel radni list ili radnu svesku ili na obeleživač u Microsoft Word dokument. Putanja može biti do datoteke uskladištene na čvrstom disku ili putanja može biti univerzalni imenovanja konvenciju (UNC) putanju na serveru (u programu Microsoft Excel za Windows) ili putanju Uniform Resource Locator (URL) na Internetu ili intranetu.

 • Link_location može biti tekstualna niska unutar znakova navoda ili ćelija koja sadrži vezu kao tekstualnu nisku.

 • Ako prelazak naveden u parametru link_location ne postoji ili ne, greška se pojavljuje kada kliknete na ćeliju.

Friendly_name     je tekstualna ili numerička vrednost veze prikazana u ćeliji. Friendly_name se prikazuje plavom bojom i podvučeno. Ako je argument friendly_name izostavljen, ćelija kao tekst veze prikazuje argument linked_location.

 • Friendly_name može da bude vrednost, tekst, ime ili ćelija koja sadrži tekst ili vrednost za vezu.

 • Ako argument prepoznatljivo_ime daje grešku (na primer, #VALUE!), u ćeliji se umesto teksta veze prikazuje ta greška.

Primeri

Primer koji sledi otvara radni list nazvan „Izveštaj o budžetu.xls“ koji je uskladišten na Internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report i prikazuje tekst „Kliknite za izveštaj“:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Primer koji sledi kreira hipervezu ka ćeliji F10 na radnom listu pod nazivom „Godišnji“ u radnoj svesci „Izveštaj o budžetu.xls“ koji je uskladišten na Internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje sadržaj iz ćelije D1 kao tekst veze:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Primer koji sledi kreira hipervezu ka opsegu nazvanom DeptTotal na radnom listu pod nazivom „Prvi kvartal“ u radnoj svesci „Izveštaj o budžetu.xls“ koji je uskladišten na Internetu, na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje tekst „Kliknite da biste videli zbir vrednosti za odeljenje u prvom kvartalu“:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Da biste kreirali hipervezu do određene lokacije u Microsoft Word dokumentu, za definisanje lokacije u dokumentu na koju želite da pređete morate da koristite obeleživač. Sledeći primer kreira hipervezu ka obeleživaču nazvanom QrtlyProfits u dokumentu pod imenom „Godišnji izveštaj.doc“ uskladištenom na lokaciji example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

U programu Excel for Windows, primer koji sledi prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst veze do ćelije i otvara datoteku nazvanu 1stqtr.xls, koja je uskladištena na serveru FINANCE u fascikli „Statements“. U primeru se koristi UNC putanja:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

U primeru koji sledi otvara se datoteka 1stqtr.xls u programu Excel for Windows koji je uskladišten u direktorijumu pod nazivom „Finance“ na disk jedinici D i prikazuje numeričku vrednost uskladištenu u ćeliji H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Ovaj primer u programu Excel for Windows pravi hipervezu do oblasti „Totals“ (Zbir) u drugoj (spoljnoj) radnoj svesci, Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

U programu Microsoft Excel for the Macintosh primer koji sledi prikazuje tekst "Click here" (Kliknite ovde) u ćeliji i otvara datoteku nazvanu „First Quarter“ (Prvi kvartal) koja je uskladištena u fascikli pod nazivom „Budget Reports“ (Budžetski izveštaj) na čvrstom disku pod nazivom „Macintosh HD“:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Možete da kreirate hiperveze unutar radnog lista da biste prešli iz jedne ćelije u drugu. Na primer, ako je aktivni radni list nazvan „Jun“ u radnoj svesci nazvanoj „Budžet“, formula koja sledi pravi hipervezu do ćelije E56. Tekst same veze je vrednost iz ćelije E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Promenite ime lista u vezi da biste prešli na drugi list u istoj radnoj svesci. U prethodnom primeru, da biste kreirali vezu do ćelije E56 na listu „Septembar“, promenite reč „Jun“ u „Septembar“.

Kada kliknete na hipervezu ka e-adresi, program za e-poštu automatski pokreće i kreira e-poruku sa ispravnu adresu u polju, pod uslovom da imate instaliran program za e-poštu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu izaberite u kojoj želite da kreirate hipervezu.

  Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme hiperveza Hyperlink button .

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat i zatim u priručnom meniju izaberite stavku hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + K.

 2. Pod naslovom Poveži sa izaberite opciju E-adresa.

 3. U okviru e-adresa otkucajte e-adresu koju želite.

 4. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

  Napomena:  Neki veb pregledači i programi za e-poštu možda neće prepoznati red za temu.

 5. U polje Tekst za prikazivanje upišite tekst koji želite upotrebite kao hipervezu.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada postavite pokazivač na hipervezu, kliknite na dugme Ekranska napomena, zatim željeni tekst upišite u polje Tekst ekranske napomene, a potom kliknite na dugme U redu.

  Takođe, možete da kreirate hiperveze ka e-adresu u ćeliji tako što ćete otkucati adresu direktno u ćeliju. Na primer, hiperveza se automatski kreira kada otkucate e-adresu, kao što je someone@example.com.

Neke spoljne reference (zovu se i veze) iz radne sveske možete umetnuti u drugu radnu svesku koja se nalazi na intranet ili Internetu. Radna sveska ne sme da se sačuva kao HTML datoteka.

 1. Otvorite izvornu radnu svesku i izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“
 3. Prebacite se na radni list u koji želite da postavite informacije, a zatim kliknite na ćeliju u kojoj želite da informacije budu prikazane.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Specijalno nalepi.

 5. Izaberite stavku Nalepi vezu.

  Excel će kreirati vezu spoljne reference za ćeliju ili za svaku ćeliju u opsegu ćelija.

Napomena: Možda će vam biti zgodniji za kreiranje veze spoljne reference bez otvaranja radne sveske na Vebu. Za svaku ćeliju u odredišnoj radnoj svesci gde želite da se veze spoljne reference, kliknite na ćeliju, a zatim otkucajte znak jednakosti (=), URL adresa i lokaciju u radnoj svesci. Na primer:

='http://www.nečija.matičnastranica/[datoteka.xls]List1'!A1

='ftp.server.negde/datoteka.xls'!MojaImenovanaĆelija

Da biste izabrali hiperveza bez aktiviranja veze ka njenom odredište, izvršite neku od sledećih radnji:

 • Kliknite na ćeliju koja sadrži hipervezu, zadržite taster miša dok pokazivač ne postane unakrsnog Excel kursor za biranje i zatim otpustite taster miša.

 • Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu.

 • Ako je hiperveza predstavljena pomoću grafike, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na grafiku.

Postojeću hipervezu u radnoj svesci možete promeniti tako što ćete promeniti njeno odredište, izgled ili tekst ili grafiku koji je predstavljaju.

Promena odredišta hiperveze

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet: Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu bez potrebe da Odredište hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša dok pokazivač ne postane unakrsnog Excel kursor za biranje i zatim otpustite taster miša. Možete da koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju. Da biste izabrali grafiku, držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na grafiku.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze izaberite stavku hiperveza. Hyperlink button

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku i zatim u priručnom meniju izaberite stavku Uredi hipervezu , ili možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + K.

 2. U dijalogu Uređivanje hiperveze izvršite željene promene.

  Napomena: Ako je hiperveza kreirana korišćenjem funkcije HYPERLINK na radnom listu, morate da uredite formulu kako biste promenili odredište. Izaberite ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim kliknite na polje za formulu da biste uredili formulu.

Izgled svih tekstova hiperveza u trenutnoj radnoj svesci možete da promenite tako što ćete promeniti stil ćelija za hiperveze.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

 2. U odeljku Podaci i model postupite na sledeći način:

  • Da biste promenili izgled hiperveza na koje korisnik nije kliknuo i tako prešao na njihova odredišta, kliknite desnim tasterom miša na stavku Hiperveza, a zatim izaberite stavku Izmeni.

  • Da biste promenili izgled hiperveza na koje je korisnik kliknuo i kako bi prešao na njihova odredišta, kliknite desnim tasterom miša na stavku Ispraćena hiperveza, a zatim izaberite stavku Izmeni.

   Napomena: Stil ćelije Hiperveza je na raspolaganju samo kada radna sveska sadrži hipervezu. Stil ćelije Ispraćena hiperveza je na raspolaganju samo kada radna sveska sadrži hipervezu na koju je korisnik kliknuo.

 3. U dijalogu Stil kliknite na dugme Oblikuj.

 4. Na karticama Font i Popuna izaberite željene opcije oblikovanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Opcije koje izaberete u dijalogu Oblikovanje ćelija pojaviće se kao izabrane u odeljku Stil uključuje, u dijalogu Stil. U poljima za potvrdu možete da opozovete izbor svih opcija koje ne želite da primenite.

  • Promene koje izvršite u stilovima ćelija Hiperveza i Praćena hiperveza primenjuju se na sve hiperveze u trenutnoj radnoj svesci. Nije moguće promeniti izgled pojedinačnih hiperveza.

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet: Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu bez potrebe da Odredište hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša dok pokazivač ne postane unakrsnog Excel kursor za biranje i zatim otpustite taster miša. Možete da koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju. Da biste izabrali grafiku, držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na grafiku.

 2. Postupite na sledeći način:

  • Da biste promenili tekst hiperveze, kliknite na polje za formulu, a zatim uredite tekst.

  • Da biste promenili format grafike, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite odgovarajuću opciju kako biste to učinili.

  • Da biste promenili tekst u grafici, kliknite dvaput na izabranu grafiku, a zatim izvršite željene promene.

  • Da biste promenili grafiku koja predstavlja hipervezu, umetnite novu grafiku, zatim od nje napravite hipervezu sa istim odredištem, a potom izbrišite staru grafiku i hipervezu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na hiperveza koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj ili Iseci.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da kopirate ili premestite hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

Neodređene putanje ka odredišnim datotekama hiperveza podrazumevano zavise od lokacije aktivne radne sveske. Primenite ovu proceduru kada želite da postavite drugu podrazumevanu putanju. Pri svakom kreiranju hiperveze ka datoteci na toj lokaciji u dijalogu Umetanje hiperveze moraćete da odredite samo ime datoteke, a ne i putanju.

Kliknite na jednu od koraka u zavisnosti od verzije Excel koristite:

 • U Excel 2016, Excel 2013i Excel 2010:

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Informacije.

  3. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Više svojstava.

   Više svojstava
  4. Na kartici " Rezime ", u okvir za tekst Baza hiperveze otkucajte putanju koju želite da koristite.

   Napomena: Baznu adresu hiperveze možete preinačiti tako što ćete u dijalogu Umetanje hiperveze koristiti punu (apsolutnu) adresu za hipervezu.

 • U Excel 2007:

  1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , kliknite na dugme pripremai zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. U oknu sa informacijama o dokumentu, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Više svojstava.

   Više svojstava
  3. Izaberite karticu Rezime.

  4. U polje Baza hiperveze otkucajte putanju koju želite da koristite.

  Napomena: Osnovnu adresu hiperveze možete zameniti korišćenjem pune ili apsolutne adrese za hipervezu u dijalogu Umetanje hiperveze.

Da biste izbrisali hipervezu, postupite na neki od sledećih načina:

 • Da biste izbrisali hipervezu i tekst koji je predstavlja, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Obriši sadržaj.

 • Da biste izbrisali hipervezu i grafiku koja je predstavlja, držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na grafiku i zatim pritisnite taster Delete.

 • Da biste isključili jednu hipervezu, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni hipervezu.

 • Da biste istovremeno isključili nekoliko hiperveza, postupite na sledeći način:

  1. U praznu ćeliju, otkucajte broj 1.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

  3. Držite pritisnut taster Ctrl i izaberite svaku hipervezu koju želite da isključite.

   Savet: Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, bez potrebe da Odredište hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša dok pokazivač ne postane unakrsnog Excel kursor za biranje i zatim otpustite taster miša.

  4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod dugmeta Nalepi i izaberite stavku Specijalno nalepi.

   dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“
  5. U odeljku Operacija izaberite opciju Množenje, a zatim kliknite na dugme U redu.

  6. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  7. U odeljku Dobro, loše i neutralno izaberite stil Normalno.

Takođe pogledajte

Uklanjanje ili isključivanje hiperveza

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×