Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Ako radite na dokumentu i treba da dodate tekst koji je na jeziku različitom od onog koji obično koristite, Office može da proveri pravopis i gramatiku tog teksta za vas. 

Ako tražite informacije o tome kako da koristite alatke za proveru odnosno uključite ili isključite proveru pravopisa ili gramatike pročitajte članak: Provera pravopisa i gramatike u sistemu Office 2010 i novijim verzijama.

Napomena: Ako želite da kucate na jeziku koji nije zasnovan na latinici, npr. na arapskom ili kineskom, možete da promenite raspored tastera na tastaturi pomoću trake jezika. Kad promenite raspored tastera na tastaturi, Office menja jezik za proveru pravopisa i gramatike. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili promena jezika rasporeda tastera na tastaturi.

Da biste precizno proverili pravopis i gramatiku, Office mora da zna na kom jeziku je tekst.

 1. Postavite kursor u dokumentu na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku. Odnosno, ako ste već otkucali tekst, izaberite ga. Imajte na umu da ako ne možete da postavite kursor na ili među tekst koji želite da proverite, korak 2 možda neće biti dostupan.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za korekturu.

  Postavljanje jezika za proveru

 3. Dođite do jezika koji želite da koristite i izaberite ga.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Jezik.

Da biste promenili jezik za vreme provere pravopisa baze podataka ili radne sveske, promenite jezik rečnika tokom procesa provere pravopisa:

 1. Na kartici Redigovanje u programu Excel ili na kartici Početak u programu Access kliknite na dugme Pravopis.

 2. U oknu ili dijalogu Pravopis odaberite željeni jezik na listi Jezik rečnika.

  Savet: Ako provera pravopisa ne pronađe greške, nećete dobiti dijalog „Provera pravopisa“. Ako se to dogodi kada pokušate da promenite jezik rečnika, možete da namerno pogrešno napišete reč da bi se dijalog pojavio.

Ako željeni jezik nije dostupan, možda će vam biti potreban Office jezički paket. Više informacija potražite u članku Language Accessory Pack za Office 2016.

Ako želite da promenite podrazumevani jezik uređivanja da biste proverili pravopis, pogledajte članak Promena jezika koji Office koristi u menijima i alatkama za proveru.

U programu InfoPath Designer, Podešavanje jezika za proveru primenjuje se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci sa više prikaza mogu da imaju različite jezike za proveru za svaki prikaz. U programu InfoPath Editor, Podešavanje jezika za proveru primenjuje se na ceo obrazac. Jezik za proveru se primenjuje na kompletan prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao da je na istom jeziku.

Da biste promenili jezik obrasca, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak kliknite na strelicu ispod stavke Pravopis, a zatim izaberite stavku Podešavanje jezika za proveru.

 2. U dijalogu Jezik izaberite željeni jezik.

 3. Počnite da kucate ili proverite pravopis.

Takođe pogledajte

Napomene: 

Da biste podesili jezik u programu Access, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis.

Da biste promenili jezik rečnika za celu bazu podataka:

 1. Otvorite Access bazu podataka za koju želite da promenite jezik rečnika.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  dugme „Opcije programa Access“

 3. Izaberite stavku Provera.

 4. Na listi Jezik rečnika izaberite jezik rečnika koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste proverili pravopis, izaberite zapise ili polja koja želite da proverite, a zatim izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta na kartici Početak.

  Napomena: Kontrolor pravopisa koristi željeni jezik rečnika za proveru pravopisa u bazi podataka. Da biste proverili pravopis u bazi podataka sa više jezika, morate da promenite jezik rečnika i proverite pravopis za svaki jezik u bazi podataka.

Da biste podesili jezik u programu Excel, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis.

Da biste promenili jezik rečnika za celu bazu radnu svesku:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

  Dugme „Opcije programa Excel“

 2. Izaberite stavku Provera.

 3. Na listi Jezik rečnika izaberite jezik rečnika koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste proverili pravopis u radnom listu, na kartici Redigovanje u grupi Provera izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta .

  Savet: Da biste proverili pravopis u radnoj svesci sa više jezika, morate da promenite jezik rečnika i proverite pravopis za svaki jezik u na svakom radnom listu ili ćeliji.

Da biste podesili jezik u programu InfoPath, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis.

Da biste promenili jezik rečnika za ceo InfoPath predložak ili obrazac:

 1. U meniju Alatke izaberite stavkuPodesi jezik Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

 3. Počnite da kucate na novom jeziku.

 4. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 2. U 2. koraku odaberite novi jezik koji želite da koristite.

 5. Da biste proverili pravopis u obrascu, na kartici Redigovanje u grupi Provera izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta .

Da biste podesili jezik u programu OneNote, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u oknu zadataka Provera pravopisa.

Da biste podesili jezik rečnika za belešku:

 1. Izaberite belešku za koju želite da podesite jezik ili postavite kursor na mesto gde želite da započnete novu belešku.

 2. U meniju Alatke izaberite stavkuPodesi jezik Slika dugmeta .

 3. U oknu zadataka Podešavanje jezika izaberite jezik koji želite da koristite.

 4. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite da koristite.

 5. Da biste proverili pravopis, u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pravopis, a zatim izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta .

Da biste podesili jezik u programu Outlook, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis i gramatika.

Da biste promenili jezik rečnika za celu poruku:

 1. Na kartici Početak, u grupi Provera kliknite na strelicu ispod stavke Pravopis, a zatim izaberite stavku Podesi jezik Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, kontrolor gramatike i rečnik sinonima. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , možete da kucate i uređujete tekst, ali ne možete da proverite pravopis i gramatiku niti rečnik sinonima za njega.

 3. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku izaberite novi jezik koji želite da koristite.

 4. Da biste proverili pravopis poruke, izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta na kartici Poruka.

  Savet: Ako provera pravopisa ne prepoznaje greške ispravno i kada ispratite ove korake, pokušajte da opozovete izbor u polju za potvrdu Automatski prepoznaj jezik u dijalogu Jezik (u 2. koraku).

Da biste podesili jezik u programu PowerPoint, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis i gramatika.

Da biste promenili jezik rečnika za ceo slajd:

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Jezik Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, kontrolor gramatike i rečnik sinonima. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , možete da kucate i uređujete tekst, ali ne možete da proverite pravopis i gramatiku niti rečnik sinonima za njega.

 3. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 2. U 2. koraku izaberite novi jezik koji želite da koristite.

 4. Da biste proverili pravopis slajda, kliknite na dugme Pravopis Slika dugmeta na kartici Redigovanje.

  Napomena: U programu PowerPoint morate da koristite kontrolor pravopisa za svaki slajd.

Da biste podesili jezik u programu Publisher, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Ako želite da promenite jezik povezan samo sa delom teksta, izaberite tekst, proverite pravopis i promenite jezik rečnika u dijalogu Pravopis.

Da biste promenili jezik rečnika za celu publikaciju:

 1. U meniju Alatke kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik.

 2. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

 3. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite da koristite.

 4. Da biste proverili pravopis, u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pravopis, a zatim izaberite stavku Pravopis Slika dugmeta .

  Savet: Da biste proverili pravopis na svim stranicama publikacije sa više stranica, uverite se da je izabrano polje za potvrdu Proveri sve priče u dijalogu Provera pravopisa.

Da biste podesili jezik u programu Visio, treba samo da kucate na jeziku koji želite da koristite.

Da biste promenili jezik rečnika za određeni tekst u programu Visio:

 1. Izaberite postojeći odeljak teksta. Možete i da otkucate novi deo teksta na jeziku koji želite da koristite, a zatim da izaberete tekst.

 2. U meniju Format kliknite na dugme Tekst, a zatim izaberite karticu Font.

 3. Na listi Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

 1. Postavite kursor u dokumentu na mesto na kom želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku. Ako želite da promenite jezik povezan sa postojećim odeljkom teksta, izaberite tekst.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Podesi jezik Slika dugmeta .

 3. U dijalogu Jezik izaberite jezik koji želite da koristite.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa, kontrolor gramatike i rečnik sinonima. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika Slika dugmeta , možete da kucate i uređujete tekst, ali ne možete da proverite pravopis i gramatiku niti rečnik sinonima za njega.

 4. Da biste se vratili na prvobitni jezik ili prebacili na neki drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku izaberite novi jezik koji želite da koristite.

  Savet: Ako provera pravopisa ne prepoznaje greške ispravno i kada ispratite ove korake, pokušajte da opozovete izbor u polju za potvrdu Automatski prepoznaj jezik u dijalogu Jezik (u 3. koraku).

Takođe pogledajte

Podešavanje jezika za proveru prilikom kreiranja novog dokumenta

 1. U novom dokumentu kliknite na mesto gde želite da počnete sa pisanjem na drugom jeziku.

 2. Na kartici Redigovanje izaberite stavke Pravopis i Podešavanje jezika za proveru.

  Na kartici „Redigovanje“ izaberite stavke „Pravopis“ > „Podesi jezik za korekturu“

 3. Pomerajte se kroz listu da biste izabrali željeni jezik i kliknite na dugme U redu.

  Slika liste „Postavljanje jezika za proveru“ u aplikaciji Word Web App.

 4. Počnite da kucate na jeziku koji ste izabrali.

 5. Da biste se vratili na originalni jezik, ponovite 3. i 4. korak.

Podešavanje jezika za proveru prilikom uređivanja postojećeg dokumenta

 1. Otvorite postojeći dokument za koji želite da promenite jezik.

 2. Izaberite stavku Uredi dokument, a zatim kliknite na dugme Word Online.

  Uredi u programu Word Online

 3. Izaberite tekst i kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Postavi jezik za proveru.

  Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku „Podesi jezik za korekturu“

 4. Pomerajte se kroz listu da biste izabrali željeni jezik i kliknite na dugme U redu.

  Slika liste „Postavljanje jezika za proveru“ u aplikaciji Word Web App.

 5. Počnite da kucate na jeziku koji ste izabrali.

 6. Da biste se vratili na originalni jezik, ponovite 3. i 4. korak.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×