Provera kompatibilnosti sa Vebom: greške u šemi

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak navodi greške u šemi na koje biste mogli naići kada pokrenete kontrolor kompatibilnosti i obezbeđuje informacije koje vam mogu pomoći u rešavanju grešaka.

Opšte informacije o greške koje prijavljuje kontrolor kompatibilnosti potražite u članku Web kompatibilnosti potvrdite izbor opštih grešaka.

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje ili izmena polja za pronalaženje

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje ili izmenu polja za pronalaženje

Veliki broj greške u šemi do zbog problema sa polja za pronalaženje. Ove procedure objašnjavaju kako da biste pokrenuli čarobnjak za pronalaženje u prikazu lista sa podacima da biste rešili probleme tako što ćete kreiranje ili izmena polja za pronalaženje.

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u koju želite da dodate polje za pronalaženje i izaberite poslednju kolonu sa oznakom Kliknite da biste dodali.

 2. Kliknite na strelicu pored stavke Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite stavku Pronalaženje i relacija.

 3. Sledite korake čarobnjaka za pronalaženje da biste kreirali potrebno polje za pronalaženje.

Izmena polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu i izaberite polje za pronalaženje koje želite da izmenite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Izmeni pronalaženja.

  • Kliknite desnim tasterom miša na polje za pronalaženje, a zatim izaberite stavku Izmeni pronalaženja.

 3. Sledite korake čarobnjaka za pronalaženje da biste otklonili određeni problem.

ACCWeb105003

Tekst greške    Tip podataka u koloni za pronalaženja liste vrednosti mora da bude „Tekst“ da bi bio kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Naznačeno pronalaženje koristi listu koja nije podržana u Veb bazi podataka. Lista vrednosti mora biti povezana sa tekstualnom kolonom na serveru.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i promenite tip podataka polja za pronalaženje u „Tekst“. Ako prikaz dizajna nije dostupan, izbrišite polje za pronalaženje, a zatim upotrebite čarobnjak za pronalaženje da biste ga ponovo kreirali.

Vrh stranice

ACCWeb105012

Tekst greške    Pronalaženje izvora reda sa odredbe WHERE su kompatibilan sa Veba.

Značenje    Naznačeno polje za pronalaženje koristi odredbu WHERE koja nije podržana na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i uklonite odredbu WHERE iz svojstva „Izvor reda“ odgovarajućeg polja za pronalaženje. Ako prikaz dizajna nije dostupan, izbrišite polje za pronalaženje, a zatim upotrebite čarobnjak za pronalaženje da biste ga ponovo kreirali.

Vrh stranice

ACCWeb105018

Tekst greške    Primarni ključ koji predstavlja pronalaženje nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Naznačena tabela sadrži primarni ključ koji je polje za pronalaženje koje upućuje na drugu tabelu što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i promenite svojstvo „Tip kontrole“ za polje za pronalaženje u „Okvir za tekst“ (na kartici „Pronalaženje“). Zatim otvorite prozor „Relacije“ i izbrišite sve relacije u kojima se polje za pronalaženje nalazi na strani „više“ relacije (strelica je usmerena od polja za pronalaženje).

Ako prikaz dizajna i prozor „Relacije“ nisu dostupni, uradite sledeće:

 1. Kreirajte novu praznu bazu podataka (ne Veb bazu podataka).

 2. Uvezite potrebne tabele iz originalne baze podataka u novu bazu podataka.

 3. Napravite neophodne promene u novoj bazi podataka.

 4. U originalnoj bazi podataka izbrišite tabele, a zatim ih uvezite iz nove baze podataka.

Vrh stranice

ACCWeb107000

Tekst greške    Tip podataka polja nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Naznačena polje ima tip podataka koji nije podržan na Vebu, kao što je OLE objekat.

Radnja koju treba izvršiti    Ponovo kreirajte polje kao neki od podržanih tipova podataka:

 • Tekst

 • Broj

 • Valuta

 • Da/ne

 • Datum/vreme

 • Izračunato polje

 • Prilog

 • Hiperveza

 • Memo

 • Pronalaženje

Vrh stranice

ACCWeb107001

Tekst greške    Složeni indeksi nisu kompatibilni sa Vebom.

Značenje    Naznačena tabela sadrži složeni primarni ključ (ključ koji se sastoji od više polja). Kao primarni ključ za Veb tabelu možete koristiti samo polje tipa „Automatsko numerisanje“. Složene indekse nije moguće koristiti na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Ako je složeni indeks bio predviđen za primarni ključ, za naznačenu tabelu kreirajte primarni ključ sa tipom podataka „Automatsko numerisanje“. Zatim kreirajte pravilo za validaciju zapisa da biste se uverili da su podaci u originalnim poljima jedinstveni.

Vrh stranice

ACCWeb107002

Tekst greške    Tabela sa više polja priloga nije kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Naznačena tabela sadrži više polja priloga što dovodi do otkazivanja tokom operacije objavljivanja i zato nije kompatibilna sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Razmotrite skladištenje svih priloga za svaki zapis u jednom polju priloga. Ako je potrebno da uskladištite više polja priloga po zapisu, za svako dodatno polje priloga kreirajte novu tabelu koja sadrži samo jedno polje priloga i polje „ID“, a zatim povežite novu tabelu i originalnu tabelu pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Vrh stranice

ACCWeb107003

Tekst greške    Izraz izračunatog polja ima polje za unos sa tipom koji nije kompatibilan sa Vebom, kao što je „Automatsko numerisanje“, „Memo“ ili „Binarno“.

Značenje    Naznačeno izračunato polje koristi izračunavanje koje kao unos koristi polje koje nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Prilagodite izračunavanje tako da sva polja za unos imaju jedan od sledećih podržanih tipova podataka:

 • Tekst

 • Broj

 • Valuta

 • Da/ne

 • Datum/vreme

 • Izračunato polje

Vrh stranice

ACCWeb107004

Tekst greške    Tip podataka rezultata izračunate kolone nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Rezultat izračunavanja za naznačeno polje je tip podataka koji nije podržan na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Ponovo kreirajte izračunato polje tako da dobijeni tip podataka bude neki od sledećih podržanih tipova podataka:

 • Tekst

 • Broj

 • Valuta

 • Da/ne

 • Datum/vreme

Vrh stranice

ACCWeb107005

Tekst greške    Tabela sa više od 220 polja nije kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Naznačena tabela sadrži više od 220 polja. Na Vebu nije moguće objaviti tabelu sa više od 220 polja.

Radnja koju treba izvršiti    Kreirajte novu tabelu tako da sadrži dodatna polja. Zatim upotrebite čarobnjak za pronalaženje da biste kreirali novo polje koje povezuje novu tabelu sa postojećom tabelom.

Vrh stranice

ACCWeb107006

Tekst greške    Ime tabele je rezervisano ime i nije kompatibilno sa Vebom.

Značenje    Naznačeno ime tabele je rezervisano za upotrebu od strane sistema SharePoint i nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Izbegavajte korišćenje bilo kog od sledećih rezervisanih imena tabela:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Vrh stranice

ACCWeb107007

Tekst greške    Neobjavljene tabele sa pronalaženjima u objavljenim tabelama nisu kompatibilne sa Vebom.

Značenje    Naznačena tabela još nije objavljena i sadrži polje za pronalaženje koje upućuje na objavljenu tabelu što će sprečiti objavljivanje.

Radnja koju treba izvršiti    Objavite neobjavljenu tabelu bez dodavanja pronalaženja. Možete sinhronizovati Veb bazu podataka da biste to postigli. Kada se nova tabela objavi, kreirajte željeno pronalaženje u drugoj objavljenoj tabeli.

Vrh stranice

ACCWeb107008

Tekst greške    Prilagođeni formati nisu kompatibilni sa Vebom

Značenje    Naznačeno polje ima prilagođeni format valute što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Koristite standardni format valute za polje. Postavite format polja na vrednost „Valuta“ ili „Evro“ pomoću padajućeg menija „Oblikovanje“.

Vrh stranice

ACCWeb107009

Tekst greške    Samo jedno od svojstava „Dozvoli nultu dužinu“ i „Obavezno“ treba da se podesi na vrednost „tačno“ da bi bilo kompatibilno sa Vebom.

Značenje    Svojstva „Dozvoli nultu dužinu“ i „Obavezno“ za naznačeno polje postavljena su na vrednost „Tačno“.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da je najviše jedno od naznačenih svojstava postavljeno na vrednost „Tačno“. Za promenu ovih svojstava možete koristiti prikaz dizajna.

Vrh stranice

ACCWeb107010

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude postavljena na vrednost „ne“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Samo dodaj“ naznačenog polja hiperveze postavljeno je na vrednost „Da“ što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite svojstvo „Samo dodaj“ u vrednost „Ne“.

Vrh stranice

ACCWeb107011

Tekst greške    Podrazumevana vrednost treba da bude prazna da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Naznačeno polje za pronalaženje ima podrazumevanu vrednost u upitu za pronalaženje ili na listi koja dozvoljava više vrednosti što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da ne postoji:

 • Podrazumevana vrednost postavljena za upit za pronalaženje ili

 • Podrazumevana vrednost postavljena za listu vrednosti za pronalaženje koja dozvoljava više vrednosti

Vrh stranice

ACCWeb107012

Tekst greške    Podrazumevana vrednost treba da bude prazna da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Naznačeno polje hiperveze ima podrazumevanu vrednost što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Uklonite podrazumevanu vrednost za polje hiperveze.

Vrh stranice

ACCWeb107013

Tekst greške    Vrednost svojstva nije kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Naznačeno polje tipa „Broj“ ima svojstvo „Format“ postavljeno na vrednost različitu od vrednosti „Opšti broj“, „Procenat“ ili „Standardno“. Na Vebu su podržani samo ovi formati.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite svojstva polja „Format“ u vrednost „Opšti broj“, „Procenat“ ili „Standardno“.

Vrh stranice

ACCWeb107014

Tekst greške    Tabela treba da ima primarni ključ i treba da bude broj sa veličinom polja „dugo“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    U naznačenoj tabeli postoji neki od sledećih problema:

 • Tabela nema primarni ključ.

 • Tip podataka primarnog ključa nije „Broj“.

 • Vrednost veličine polja primarnog ključa nije „Dugo“.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite postojeći primarni ključ u prikazu dizajna tako da ima odgovarajući tip podataka i veličinu polja ili kreirajte novi primarni ključ za tabelu koristeći tip podataka „Automatsko numerisanje“. Ako prikaz dizajna nije dostupan, kreirajte novu tabelu i dodajte joj kolone iz originalne tabele, a zatim odložite originalnu tabelu.

Vrh stranice

ACCWeb107015

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude postavljena na vrednost „netačno“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Jedinstveno“ naznačenog polja tipa „Memo“ postavljeno je na vrednost „Tačno“ što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite vrednost svojstva „Jedinstveno“ u „Netačno“.

Vrh stranice

ACCWeb107016

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude postavljena na vrednost „netačno“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Jedinstveno“ naznačenog polja tipa „Da/ne“ postavljeno je na vrednost „Tačno“.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite vrednost svojstva „Jedinstveno“ u „Netačno“.

Vrh stranice

ACCWeb107017

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude postavljena na vrednost „netačno“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Jedinstveno“ naznačenog polja hiperveze postavljeno je na vrednost „Tačno“ što nije podržano na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite vrednost svojstva „Jedinstveno“ u „Netačno“.

Vrh stranice

ACCWeb107018

Tekst greške    Povezana kolona treba da bude postavljena na primarni ključ tabele i treba da bude prva kolona da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    U naznačenom polju za pronalaženje postoji neki od sledećih problema:

 • Povezana kolona je postavljena na polje različito od primarnog ključa izvorne tabele.

 • Povezana kolona nije prva kolona pronalaženja.

Radnja koju treba izvršiti    Pomoću čarobnjaka za pronalaženje izmenite polje za pronalaženje.

Vrh stranice

ACCWeb107019

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude postavljena na vrednost „da“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Ograniči na listu“ naznačenog polja za pronalaženje postavljeno je na vrednost „Ne“, ali polje za pronalaženje nije lista vrednosti sa jednom vrednošću i zbog toga postavka svojstva nije kompatibilna sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Pomoću čarobnjaka za pronalaženje izmenite polje za pronalaženje. Uverite se da ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Ograniči na listu kada ga čarobnjak prikaže.

Vrh stranice

ACCWeb107020

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude prazna da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Poveži podređena polja“ naznačenog polja nije prazno i zbog toga nije kompatibilno sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i obrišite svojstvo „Poveži podređena polja“. Zatim svojstvo „Ime lista sa potpodacima“ postavite na vrednost „[Automatski]“ ili „[Ništa]“. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu lista sa podacima, na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Još, postavite pokazivač na stavku List sa potpodacima, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107021

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude prazna da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Poveži master polja“ naznačenog polja nije prazno i zbog toga nije kompatibilno sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i obrišite svojstvo „Poveži master polja“. Zatim svojstvo „Ime lista sa potpodacima“ postavite na vrednost „[Automatski]“ ili „[Ništa]“. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu lista sa podacima, na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Još, postavite pokazivač na stavku List sa potpodacima, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107022

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude prazna ili postavljena na vrednost „automatski“ da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Ime lista sa potpodacima“ naznačenog polja nije postavljeno na vrednost „[Automatski]“ ili „[Ništa]“ i zbog toga nije kompatibilno sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i postavite svojstvo „Ime lista sa potpodacima“ na vrednost [Automatski] ili [Ništa]. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu lista sa podacima, na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Još, postavite pokazivač na stavku List sa potpodacima, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107023

Tekst greške    Vrednost svojstva treba da bude navedena da bi bila kompatibilna sa Vebom.

Značenje    Svojstvo „Širina kolone“ naznačenog polja za pronalaženje je prazno i zbog toga nije kompatibilno sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Otvorite tabelu u prikazu dizajna i navedite vrednost za svojstvo „Širina kolone“ (na kartici „Pronalaženje“ za svojstva). Druga mogućnost je da izaberete kolonu u prikazu lista sa podacima i na kartici Polja , u grupi Svojstva kliknete na dugme Izmeni pronalaženja. Sledite korake u čarobnjaku za pronalaženje.

Vrh stranice

ACCWeb107024

Tekst greške    Tip „Automatsko numerisanje“ je podržan samo za primarni ključ, a ne i za druga polja.

Značenje    Naznačeno polje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“, ali nije primarni ključ tabele i zbog toga nije kompatibilno sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Promenite tip podataka polja u vrednost „Broj“. Da biste izbegli ovaj problem, možete koristiti makroe za podatke kako biste postigli sličnu funkcionalnost. Promenite polje sa ovim svojstvom u primarni ključ u prikazu dizajna ili promenite tip podataka u vrednost „Broj“.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×