Prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Predložak obrasca možete da dizajnirate tako da korisnici mogu da prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija kada se klikne na dugme Prosledi .

U ovom članku

Pregled

Korak 1: Dodavanje prosledi podatke za povezivanje

Korak 2: Konfigurisanje predloška obrasca da dozvoljava prosleđivanje

Pregled

Da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija, morate da dodate pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca koji prosleđuje podatke za svaku od lokacija koju želite da prosledite obrazac korisnici. Kada dodate sve prosledi podatke za povezivanje, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca na više lokacija pomoću pravilo. Kao rezultat, Microsoft Office InfoPath dodaje dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i Prosledi komandu u meniju " datoteka " kada korisnici popune obrazac. InfoPath prosleđuje podatke obrasca pomoćnih podataka za povezivanje u redosledu kojim su navedeni u pravilu. Nije moguće konfigurisati pravila da biste koristili sve podatke za povezivanje Prosledi u isto vreme.

Kada konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca, možete da prilagodite i opcije prosleđivanja na sledeće načine:

 • Promenite tekst koji se pojavljuje na dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " u meniju datoteka .

 • Promenite tastersku prečicu za dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " u meniju datoteka .

 • Kreiranje prilagođenih poruka da biste prikazali korisnika kada prosleđivanja obrazaca.

 • Navedite da li želite da obrazac ostane otvoren, zatvorite obrazac, ili otvorite drugi prazan obrazac nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Korak 1: Dodavanje prosledi podatke za povezivanje

Da biste konfigurisali predloška obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđuju popunjene obrasce na više lokacija, dodajte neophodne podatke za povezivanje u predložak obrasca. Možete dodati podatke za povezivanje sa sledećim lokacijama:

 • Veb usluge

 • Biblioteke dokumenata na serveru sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services

 • U poruci e-pošte

  Napomena: Korisnici treba Microsoft Office Outlook instaliran na svom računaru kako biste prosleđivanje podataka obrasca u e-poruci.

Sledeća procedura objašnjava kako da dodate podatke za povezivanje sa ovim lokacijama.

Dodavanje podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u Veb usluge

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Kreiraj novu vezu sa, kliknite na dugme Prosledi podatkei zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme da biste Veb usluge, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte lokaciju Veb usluge gde će korisnici prosleđuju, a zatim kliknite na dugme dalje.

  Ako želite da pretražite univerzalni opis, otkrivanje i integracija (UDDI) server za Veb usluge, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite ime UDDI servera koji želite da tražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluge koje su navedene u , unesite ključnu reč za pretragu, a zatim kliknite na dugme Pretraži. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage .

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u listi potvrdite operaciju , kliknite na dugme operaciju Web usluge koja će primati podatke iz obrasca, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, uradite nešto od sledećeg:

  Prosleđivanje podataka iz polja ili grupe

  1. Na listi Parametri , kliknite na dugme parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U parametru opcije, izaberite polje ili grupu.

  3. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

  4. U dijalogu Izbor polja ili grupe kliknite na polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  5. U polju Uključi kliknite na dugme samo tekst i Podređeni elementi da biste prosledili samo sadržaj i sve podređene elemente polja ili grupe, ili kliknite na dugme XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosledili i sadržaj i izabrane grupe ili polja.

  Prosleđivanje svih podataka u obrazac

  1. Kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  Prosleđivanje podataka u vidu niske

  1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu prosleđivanje podataka u vidu niske .

   Obično, izaberete ovo polje za potvrdu da biste prosledili digitalno potpisane podatke. U većini slučajeva, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 10. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

Dodavanje podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u biblioteci dokumenata

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Kreiraj novu vezu sa, kliknite na dugme Prosledi podatkei zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u okviru biblioteke dokumenata , otkucajte lokaciju SharePoint biblioteke dokumenata.

 6. U polju ime datoteke otkucajte ime koje će se koristiti za identifikaciju obrasca u biblioteci dokumenata. Formule možete da koristite i da biste se uverili da je svako ime obrasca jedinstveno.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste koristili polje u formuli, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, kliknite na polje koje želite da koristite u dijalogu Izbor polja ili grupe i zatim kliknite na dugme u redu.

   • Da biste koristili funkciju u formuli, kliknite na dugme Umetni funkcijuizaberite funkciju koju želite da koristite u dijalogu Umetanje funkcije i zatim kliknite na dugme u redu.

    Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, izaberite funkciju u dijalogu Umetanje funkcije , kliknite na dugme u redu, a zatim u okvir Formula u dijalogu Umetanje formule , kliknite dvaput na funkciju koju ste dodali i kliknite na polje ili grupa. Veze ka više informacija o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

   • Da biste umetnuli vrednost ili matematički operator u formulu, otkucajte vrednost ili simbol za matematičku operaciju u polju za formulu .

  Operacija

  Simbol

  Add

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena: Ako formula koristi operator deljenja (/), uverite se da je razmak pre i posle deljenja. Ako operator deljenja nema razmaka pre i posle nje, možda ćete tumačenje InfoPath „/” kao znak za razdvajanje XPath lokaciju korake za, a ne kao operator za deljenje.

  • Da biste proverili formula za ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Potvrda Formula.

   Veze ka više informacija o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

 7. Da biste zamenili postojeće obrasce sa istim imenom u biblioteci dokumenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli zamenu ako datoteka postoji .

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 10. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

Dodavanje podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u e-poruci

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Kreiraj novu vezu sa, kliknite na dugme Prosledi podatkei zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme kao e-poruku, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte e-adrese primalaca poruke, temu koju želite da se pojavljuje u poruci i uvodni tekst koji želite u odgovarajućim poljima za potvrdu i zatim kliknite na dugme dalje. Takođe možete da koristite formulu u svako polje osim okvir Uvod .

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste koristili polje u formuli, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, kliknite na polje koje želite da koristite u dijalogu Izbor polja ili grupe i zatim kliknite na dugme u redu.

   • Da biste koristili funkciju u formuli, kliknite na dugme Umetni funkcijuizaberite funkciju koju želite da koristite u dijalogu Umetanje funkcije i zatim kliknite na dugme u redu.

    Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, izaberite funkciju u dijalogu Umetanje funkcije , kliknite na dugme u redu, a zatim u okvir Formula u dijalogu Umetanje formule , kliknite dvaput na funkciju koju ste dodali i kliknite na polje ili grupa. Veze ka više informacija o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

   • Da biste umetnuli vrednost ili matematički operator u formulu, otkucajte vrednost ili simbol za matematičku operaciju u polju za formulu .

  Operacija

  Simbol

  Add

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena: Ako formula koristi operator deljenja (/), uverite se da je razmak pre i posle deljenja. Ako operator deljenja nema razmaka pre i posle nje, možda ćete tumačenje InfoPath „/” kao znak za razdvajanje XPath lokaciju korake za, a ne kao operator za deljenje.

  • Da biste proverili formula za ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Potvrda Formula.

   Veze ka više informacija o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste prikazali obrazac u telu e-poruke, kliknite na dugme Pošalji samo aktivni prikaz obrasca i nema priloga.

  2. Da biste poslali podatke obrasca kao prilog u e-poruku, kliknite na dugme Pošalji podatke obrasca kao prilog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Priložite predložak obrasca da biste se uverili da korisnici mogu da otvore obrazac i zatim otkucajte ime za obrazac u ime priloga okvir. Možete da navedete polje ili da koristite formule da biste se uverili da je svako ime obrasca jedinstveno. Ova opcija je dostupna samo ako predložak obrasca je konfigurisan tako da automatski utvrdi nivo bezbednosti ili je konfigurisan tako da nivo bezbednosti ograničenih ili potpuna pouzdanost.

   Kako?

   1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

   2. U dijalogu Umetanje formule uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste koristili polje u formuli, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, kliknite na polje koje želite da koristite u dijalogu Izbor polja ili grupe i zatim kliknite na dugme u redu.

    • Da biste koristili funkciju u formuli, kliknite na dugme Umetni funkcijuizaberite funkciju koju želite da koristite u dijalogu Umetanje funkcije i zatim kliknite na dugme u redu.

     Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, izaberite funkciju u dijalogu Umetanje funkcije , kliknite na dugme u redu, a zatim u okvir Formula u dijalogu Umetanje formule , kliknite dvaput na funkciju koju ste dodali i kliknite na polje ili grupa. Veze ka više informacija o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

    • Da biste umetnuli vrednost ili matematički operator u formulu, otkucajte vrednost ili simbol za matematičku operaciju u polju za formulu .

   Operacija

   Simbol

   Add

   +

   Oduzimanje

   -

   Množenje

   *

   Deljenje

   /

   • Napomena: Ako formula koristi operator deljenja (/), uverite se da je razmak pre i posle deljenja. Ako operator deljenja nema razmaka pre i posle nje, možda ćete tumačenje InfoPath „/” kao znak za razdvajanje XPath lokaciju korake za, a ne kao operator za deljenje.

   • Da biste proverili formula za ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Potvrda Formula.

    Veze ka više informacija o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

   Primalaca podataka obrasca koja je poslata kao prilog e-poruka treba InfoPath instaliran na svom računaru da biste otvorili prilog.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 9. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Korak 2: Konfigurisanje predloška obrasca da dozvoljava prosleđivanje

Nakon što dodate neophodne pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca. Kada to uradite, InfoPath dodaje komandu Prosledi meni " datoteka " i dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama kada korisnici popune obrazac. Zatim možete da konfigurišete radnju do koje dolazi kada korisnik klikne na dugme Prosledi . U ovom slučaju, dodajete pravilo koje prosleđuje podatke iz obrasca za svaki skup podataka za povezivanje kada korisnik klikne na komandu " Prosledi " u meniju datoteka ili na dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama.

U istom dijalogu, možete da konfigurišete opcije prosleđivanja.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 2. U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac .

  Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, InfoPath dodaje dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i Prosledi komandu u meniju " datoteka " kada korisnici popune obrazac.

 3. Kliknite na dugme izvrši prilagođene radnje koristeći pravila, a zatim izaberite stavku pravila.

 4. U dijalogu pravila za prosleđivanje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 5. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 6. U okviru Radnje izaberite stavku Prosledi pomoću podataka za povezivanje, izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite za ovu radnju na listi podataka za povezivanje prosleđivanja, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. Ponovite korake od 5 i 6 za svaki skup podataka za povezivanje koji ste dodali u predložak obrasca.

 8. Nakon što ste dodali uslove za sve podatke za povezivanje Prosledi u predlošku obrasca, dvaput kliknite na dugme u redu .

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polju natpis u prosleđivanja Opcije dijalog.

   Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 9. Da biste sprečili korisnike da pomoću komande " Prosledi " ili " Prosledi " na standardnoj traci sa alatkama kada popunjavaju obrazac, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavku menija "Prosledi" i dugme "Prosledi" na traci sa alatkama .

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×