Pronalaženje zapisa sa najvišim ili najnižim vrednostima u grupi ili polju

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da koristite upit za najviše vrednosti u programu Access da biste pronašli najviše ili najniže vrednosti u skupu zapisa. Koristite upite za najviše vrednosti da biste odgovorili raznih poslovnih pitanja, kao što su npr a koji ne.

Šta želite da uradite?

Razumevanje upita za najviše vrednosti

Pronalaženje zapisa koji sadrže gornje ili donje vrednosti

Pronalaženje gornje ili donje vrednosti za zapise u kategorijama ili grupama

Pronalaženje zapisa koji sadrže najviše i najniže vrednosti

Razumevanje upita za najviše vrednosti

Koristite upit za najviše vrednosti kada je potrebno da pronađete zapise koji sadrže gornje ili donje vrednosti u polje tabele. Možete da koristite upit za najviše vrednosti da biste odgovorili na sledeće tipove pitanja.

 • Koji je najbolji ili najmanje skupa proizvoda?

 • Koji tri zaposleni imaju rođendane sledeći?

 • Koja odeljenja generisanog najveću ili najmanju prodaju tokom tekuće godine?

 • Koji proizvodi zauzimaju prvih ili poslednjih 5% od prodaje.

 • Koji proizvodi u svakoj od kategorija zauzimaju prvih ili poslednjih 5% od prodaje?

Ukratko, najviše vrednosti upit sortira i zatim filtrira podatke da biste se vratili na gornje ili donje vrednosti u polju. Možete da koristite upit za najviše vrednosti da biste tražili numeričke (uključujući valutu) i vrednosti datuma.

Proces kreiranja upita za najviše vrednosti sledi ove opšte korake:

 • Kreiranje upita za izdvajanje ili upit za ukupne vrednosti.

  Koristite upit za izdvajanje da biste pronašli gornje ili donje vrednosti u tabeli. Koristite upit za ukupne vrednosti da biste pronašli gornje ili donje vrednosti u jednu ili više kategorija. Na primer, ako želite da odgovorite na pitanje, kao što su „šta je to najviše ili najmanje skupa proizvoda”, počnite tako što ćete kreirati upit za izdvajanje. Da odgovorim na pitanje, kao što su „koji proizvodi u svakoj od kategorija zauzimaju prvih ili poslednjih 5% od prodaje”, koristite upit za ukupne vrednosti. Takođe, možete da koristite bilo koji tip upita da biste pronašli najviše i najniže vrednosti u grupi zapisa ili zapise koji spadaju u kategorije.

 • Primenite redosled sortiranja u upit.

 • Primenite druge kriterijume upita.

 • Navedite broj zapisa koji želite da upit da biste se vratili. Možete da navedete procenat, kao što su gornje 5 procenta vrednosti u polju, ili možete da navedete fiksni broj, kao što je prvih 10 vrednosti u polju.

Izbor između upita za najviše vrednosti i filtera

Da biste utvrdili da li treba da kreirate upit za najviše vrednosti ili da primenite filter, razmotrite sledeće:

 • Ako želite da vratite zapise koji sadrže najviše ili najniže vrednosti u polju, i ne znate tačne najviše ili najniže vrednosti polja (ili one nisu važne), kreirajte upit za najviše vrednosti.

 • Ako želite da se sve zapise gde se vrednost u polju podudara, ili je manji ili veći od vrednosti u kojima vas zanima, primenite filter. Na primer, da biste videli proizvode sa cenama između 50 din i 100 Din, primenite filter. Ova slika prikazuje uzorak filtera u prikazu dizajna upita i rezultate koje mogu da dovedu do filter za:

  Proizvodi koji koštaju između 50 din i 100

  Više informacija o kreiranju i korišćenju filtera potražite u članku Primena filtera radi prikazivanja izbor zapisa u Access bazu podataka.

Pravila za kreiranje i korišćenje upita za najviše vrednosti

Imajte u vidu, bez obzira na tip upita (upit za izdvajanje ili upit za ukupne vrednosti), morate da koristite polja koja sadrže opisne podatke, kao što su imena zaposlenih ili proizvoda, a polje koje sadrži gornje ili donje vrednosti koje želite da pronađete, kao što su cena ili ceo dan te polja. Možete da koristite više od jednog polja podataka i, ako koristite upit za ukupne vrednosti, polja sa podacima obično treba da sadrže informacije o kategoriji, kao što je polje za grad ili zemlje/regiona. Možete da izostavite kategorija podataka samo kada kreirate upit za ukupne vrednosti koji obuhvata sve zapise, kao što je „Prikaži me prvih pet procenata najviše skup porudžbina”. Takođe, možete da koristite upit za izdvajanje ili upit za ukupne vrednosti da biste pronašli najviše i najniže vrednosti u grupi ili zapisa koji spadaju u kategorije. Više informacija o tome potražite u odeljku pronašli gornje ili donje vrednosti za zapise u kategorijama ili grupama, u nastavku ovog članka.

Pronalaženje zapisa koji sadrže gornje ili donje vrednosti

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da biste kreirali upit za osnovne najviše vrednosti i napredniji upit. Prvi koraci vam pokazuju osnovna dela upit za najviše vrednosti, dok drugi odeljak sadrži objašnjenja o tome kako da pronađete nekoliko sledećih rođendana zaposlenih. Koraci koriste sledeći uzorak tabele:

Prezime

Ime

Adresa

Grad

Zemlja/region

Datum rođenja

Datum zapošljavanja

Blagojević

Jordan

Glavna 1

Novi Sad

USA

05 Feb. 1968

10 Jun 1994

Helić

Vlajko

Prva ulica 1052

Subotica

USA

22 maj 1957

22 Nov 1996

Gavrilo

Tica

Ejv 3122 75. S.W.

Sombor

USA

11 Nov 1960

11-Mar-2000

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

UK

22 Mar 1964

22 Jun 1998

Cena

Marko

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Mexico

05 Jun 1972

05-Jan-2002

Hujović

Kristina

3122 75 St s

Sijetl

USA

23 Jan 1970

1999 23 APR.

Ratković

Stefan

Velika 67

Valjevo

USA

1964 14 APR.

14 Oct 2004

Brković

Dana

Glasna 2

Smederevo

USA

29 Oct 1959

29 Mar 1997

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

UK

22 Mar 1964

20 Jun 1998

Ako želite, možete ručno uneti podatke u ovu probnu tabelu ili možete kopirati tabelu u program za unakrsne tabele, kao što je Microsoft Excel, a zatim uvezete rezultujućem radnom listu u tabelu u Pristup.

Napomena: Ako nemate program za unakrsne tabele, možete da kopirate probne podatke u uređivaču teksta, kao što je program Notepad. Više informacija o uvozu tekstualnih podataka potražite u članku Uvoz ili veza sa podacima u tekstualnoj datoteci.

Kreiranje upita za osnovni najviše vrednosti

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upiti kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite na tabelu koju želite da koristite u upitu, kliknite na dugme Dodaj da biste postavili tabelu u koordinatnoj mreži dizajna, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
  – ili –
  kliknite dvaput na tabelu.
  Ako koristite probne podatke, dodajte tabelu "Zaposleni" upit.

 3. Dodajte polja koja želite da koristite u upitu u koordinatnu mrežu. Kliknite dvaput na svako polje, možete ili prevucite i otpustite u praznu ćeliju u redu polje .
  Ako koristite probnu tabelu, dodajte polja ime, prezime i datum rođenja.

 4. U polje koje sadrži gornje ili donje vrednosti (datum rođenja polja, ako koristite uzorka tabele), kliknite na dugme u redu Sortiranje i izaberite stavku rastući redosled ili Opadajući redosled.
  Ako polje vrednosti sadrži brojeve, kao što su cene ili cifre prodaje, Rastući redosled sortiranja vraća najniže vrednosti i Opadajući redosled sortiranja vraća najviše vrednosti. Ako polje vrednosti sadrži datume, Opadajući redosled sortiranja vraća najnoviji datum, dok rastući redosled daje najraniji datum.

  Važno: Sortiranje redova rastući redosled ili Opadajući redosled morate da postavite samo za polja koja sadrže vrednosti sa vrha ili dna. Ako navedete redosled sortiranja za polje osim polje koje sadrži vrednosti sa vrha ili dna – na primer, ProductName umesto cena – na upit neće dati željene rezultate.

 5. Na kartici Dizajn , u grupi Podešavanje upita kliknite na strelicu nadole pored vratili (lista " Najviše vrednosti "), a ili unesite broj ili procenat zapisa koji želite da vidite ili izaberite neku od opcija sa liste.

 6. Kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

 7. Sačuvajte upit i otvorite ga za upotrebu u sledećim koracima.

Možete da vidite da ovaj tip upita sa najvišim vrednostima odgovore osnovni, kao što su ko je najstariji ili najmlađa osoba u preduzeću. Sledeći koraci objašnjavaju kako da koristite izraze i druge kriterijume da biste dodali i prilagodljivost upit. Kriterijumi prikazani u sledećem koraku daju rođendana sledeća tri zaposlenih.

Dodavanje kriterijuma u upit

Napomena: Ove korake, potrebno je da ćete koristiti upit opisan u prethodnom odeljku.

 1. Otvorite u prikazu dizajna upita koji ste kreirali u prethodnim koracima.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u koloni sa desne strane kolone datum rođenja, kopirajte i nalepite ili otkucajte izraz Expr1: DatePart()„m”; [Datum rođenja]). Funkcija " DatePart" izdvaja deo za mesec vrednosti u polju Datum rođenja.

 3. Sa desne strane kolona koja sadrži izraz, kopirajte i nalepite ili otkucajte izraz Expr2: DatePart()„d”, [Datum rođenja]). U ovom slučaju, funkcija " DatePart" izdvaja dan deo vrednosti u polju "Datum rođenja".

 4. Opozovite izbor u poljima za potvrdu u redu Prikaži za svaki izraz, i zatim kliknite na ćeliju sortiranja za svaki izraz i izaberite stavku rastući redosled.

 5. Opcionalno, možete da navedete kriterijume za ograničavanje opsega upita. Kad navodite kriterijume, upit sortira samo zapise koji ispunjavaju kriterijume, a on identifikuje gornje ili donje vrednosti polja iz unutar sortirane liste.
  Da biste nastavili sa probnim podacima, u redu kriterijumi polja "Datum rođenja", otkucajte ili kopirajte i nalepite ovaj izraz:

  Month ([Datum rođenja]) > Month(Date()) Or Month ([Datum rođenja]) = Month(Date()) And Day ([rođenja Date])>Day(Date())

  Ovaj izraz ima sledeću: na meseca ([DatumRođenja]) > Month(Date()) proverava datum rođenja svakog zaposlenog da biste videli ako ga meseca, i ako je true, uključuje te zapise u upit. Na mesec ([Datum rođenja]) = Month(Date()) i Day ([Datum rođenja]) >Day(Date()) deo izraza proverava datume rođenja koji se javljaju u tekućem mesecu da biste videli da li rođendan pada na dan ili posle trenutni datum. Ako taj uslov tačan, funkcija te zapise uključuje u rezultatima upita. Da rezimiramo, ovaj izraz zanemaruje sve zapise kojima datum rođenja pada između 1 i datum kada pokrenete upit.

  Da biste videli više primera izraza kriterijuma upita, potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

 6. Na kartici Dizajn , u grupi Podešavanje upita kliknite na strelicu nadole pored vratili (lista " Najviše vrednosti "), a ili unesite broj ili procenat zapisa koji želite da vidite ili izaberite neku od opcija sa liste.

 7. Kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

Ako upit vraća više zapisa nego što ste očekivali

Ako podaci sadrže zapise koje dele jednu vrednost datuma, upit za najviše vrednosti može da vrati više podataka nego što ste očekivali. Na primer, možete da dizajnirate upit za najviše vrednosti da biste preuzeli tri podatke o zaposlenima, ali vidite 4 jer „Vilotić” i „Edwards” istog rođendan. Ovaj tip upita vraća sve najviše vrednosti, bez obzira na to koliko zapisa ima te vrednosti. Da biste isključili duplirane vrednosti, možete da postavite svojstvo pod nazivom Jedinstvene vrednosti na da. Za informacije o korišćenju tog svojstva, pogledajte odeljak Ako vidite duplirane zapise, u nastavku ovog članka.

Prezime

Datum rođenja

Johnson

9/26/1968

Jacobsen

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Ako upit vraća manje zapisa nego što ste očekivali

Pretpostavimo da ste kreirali upit da biste se vratili na vrh ili dno pet zapisa u polju, ali vidite samo tri zapisa. Pravilo možete rešiti ovaj tip problema tako što ćete otvoriti upit u prikazu dizajna i redigovanjem reda za kriterijume u koordinatnoj mreži za dizajn za kriterijume koje su restriktivnije nego što ste želeli. Više informacija o kriterijumima potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

Ako vidite duplirane zapise

Ako upit za najviše vrednosti vraća duplikate, osnovne tabele sadrže duplirane zapise ili zapisi se pojavljuju duplirani zato što upit ne sadrži polja koja možete da razlikujete zapise. Na primer, ovo su upita koji pokazuje pet porudžbina koje su isporučene najskorije, zajedno sa imenom prodavca koji je obradio transakciju.

"DatumIsporuke"

Prodavac

11/12/2004

Fontana

11/12/2004

Moreno

10/12/2004

Osaman

10/12/2004

Osaman

10/12/2004

Fontana

Treći i četvrti zapis izgledaju kao duplikati, ali verovatno zbog toga što je prodavac Osaman obradio dve različite porudžbine koje su isporučene na isti dan.

U zavisnosti od vaših zahteva, možete da uradite nešto od dve stvari da biste izbegli vraćanje dupliranih zapisa. Možete da promenite dizajn upita da biste dodali polja koja će vam pomoći da biste razlikovali zapisa, kao što su polja "ID porudžbine" i "ID klijenta. Ili, ukoliko je dovoljno da biste videli samo jedan od dupliranih zapisa, možete da prikažete samo jedinstvene zapise tako što ćete podesiti svojstvo upita Jedinstvene vrednosti na da. Da biste postavili ovo svojstvo, u prikazu dizajna upita, pritisnite taster F4 da biste prikazali listu sa svojstvima za upit, pronađite svojstvo Jedinstvene vrednosti i postavite ga na da.

Više informacija o rešavanju problema dupliranih podataka potražite u članku Pronalaženje duplih zapisa pomoću upita.

Vrh stranice

Pronalaženje gornje ili donje vrednosti za zapise u kategorijama ili grupama

Pronalaženje gornje ili donje vrednosti za zapise koji spadaju u grupe tako što ćete kreirati upit za ukupne vrednosti. U nastavku, zapamtite podrazumevano, upit za ukupne vrednosti možete da uključite samo polje ili polja koja sadrže grupu podataka, kao što je polje „kategorije” i polje koje ima gornje ili donje vrednosti, kao što su polja „cena”. Upiti za ukupne vrednosti ne mogu da sadrže druga polja koja opisuju stavke u kategoriji. Međutim, možete da kreirate drugi upit koji sadrži polja iz upita za ukupne vrednosti, kao i polja iz drugih tabela koje sadrže opisne podatke.

Na primer, pretpostavimo da imate tabelu proizvoda i svaki proizvod dodelili kategoriju, kao što su tablu igara, slagalicu, i tako dalje. Ako kreirate upit za ukupne vrednosti da biste identifikovali najviše skupa proizvoda u svim kategorijama, upit može da uključuje samo polje ili polja koja sadrže podatke o kategoriji i polje koje sadrži podatke o ceni. Za ovaj primer, pretpostavimo da polje ime kategorije i polje pod nazivom cena. Kada pokrenete ovaj tip upita, Access dodaje „Maksimum” ili „Minimum” (u zavisnosti od funkcija koje ste odabrali) na početak polja "cena", kao što je prikazano:

Ime kategorije

MaksimumCena

Tablu igara

55,00 USD

Zbunjuje

$43.90

Računarske igre

$263.50

Lutke

81,00 USD

...

...

Za ukupne vrednosti upit ne može da sadrži druga polja koja bi pomogla opisuju proizvod (i samim tim Olakšajte podatke da biste razumeli), kao što su imena proizvoda ili imena dobavljača, što izgleda ovako:

Ime kategorije

MaksimumCena

Ime proizvoda

Ime dobavljača

Tablu igara

$55.000

Zabave sa C++

Proseware D.o.o.

Zbunjuje

$43.90

Dijagram relacione baze podataka

Objavljivanje Lucernu

Računarske igre

$263.50

Kompjuteraši i mitska stvorenja

Osvetljenje d.o.o.

Lutke

81,00 USD

Figurica programera

Contoso, D.o.o.

...

...

...

...

Ako želite da vidite opisne podatke, možete da kreirate drugi upit za izdvajanje koji kombinuje polja u upitu za ukupne vrednosti sa dodatnim poljima podataka.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da kreirate upit za ukupne vrednosti i izaberite stavku upit potrebni za identifikovanje najviše skupa proizvoda u svakom skupu kategorija. U koracima se koristi sledeći uzorak tabele:

Tabela "kategorije"

CategoryID

Ime kategorije

Opis

1

Tablu igara

Sve starost i veštine

2

Zbunjuje

Slagalicu, word slagalicu, slagalicu igračke

3

Računarske igre

Sve konzole i veštine

4

Lutke

Radnja cifara, mode lutke

5

Sportska oprema

Muda, odeću, mreže

6

Modeli/hobi

Aviona, automobili, vozovi

Tabela dobavljača

"ID dobavljača"

Ime dobavljača

1

Fabrikam

2

Igračke VrtiRep

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Objavljivanje Lucernu

6

Proseware D.o.o.

7

Contoso, D.o.o.

8

Svet konvertore za uvoz

9

Vidljivom igračke

10

Svet konvertore za uvoz

11

Osvetljenje d.o.o.

12

Southridge Video

Tabela „Proizvodi“

Ime proizvoda

"ID dobavljača"

CategoryID

Cena

Figurica programera

7

4

12,95 USD

Zabave sa C++

6

1

15,85 USD

Dijagram relacione baze podataka

5

2

22,50 USD

Magični računarski čip

3

2

32,65 USD

Pristup! Igra!

1

1

22,95 USD

Kompjuteraši i mitska stvorenja

11

3

78,50 USD

Vežba za kompjuteraše! DVD!

4

5

14,88 USD

Vrhunska leteća pica

2

5

36,75 USD

Spoljna disk jedinica od 5,25 inča (1/4 razmere)

8

6

65,00 USD

Menadžer koji nisu radnja cifra

9

4

78,88 USD

Mrak

12

3

53,33 USD

Napravite sopstvenu tastaturu

1

6

77,95 USD

Napomena: Takođe koracima jedan-prema-više relacije između tabele "kategorije" i "proizvodi, kao i između dobavljačima" i "Proizvodi". U ovom slučaju, tabele dele polja "ID dobavljača" i IDKategorije. Upit za ukupne vrednosti opisan u sledećim odeljcima neće funkcionisati bez relacije.

Kreiranje upita zbirova

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upiti kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite tabele sa kojima želite da radite, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite stavku Zatvori kada završite sa dodavanjem tabela.
  – ili –
  kliknite dvaput na tabele koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Sve tabele pojavljuje se u koordinatnoj mreži za dizajn. Ako koristite gorenavedene probne tabele, dodajte tabele "kategorije" i "proizvodi.

 3. Kliknite dvaput na polja tabele koja želite da koristite u upitu.
  U ovom trenutku, uverite se da dodate samo polja grupe i polje vrednosti na upit. Ako koristite uzorak podataka koji je naveden u prethodnoj tabeli, dodajete polja ime kategorije iz tabele "kategorije" i "cena" iz tabele proizvodi.

 4. Opcionalno, možete da navedete kriterijum za ograničavanje opsega upita.
  Će biti sortirani samo zapisi koji ispunjavaju kriterijume, a u ovoj sortirani listi će biti identifikovane najviše i najniže vrednosti polja. Na primer, da biste isključili proizvode u kategoriji sport, dodate ovaj izraz u red kriterijumi polja ime kategorije: <> „Sport”.
  Da biste videli više primera izraza kriterijuma upita, potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

 5. Konvertovanje upita u upit za ukupne vrednosti.

  1. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Zbirovi.

   Red sa zbirom pojavljuje se u koordinatnoj mreži za dizajn.

 6. Uverite se da je postavljeno na Grupiši poćeliji Ukupno svakog polja grupe, a zatim postavite ćeliji Ukupno polja vrednosti (polje koje sadrži vrednosti sa vrha ili DNA) Max ili Min.
  Izbor Max daje najveću vrednost u numeričkog polja i vrednost najnovijeg datuma ili vremena u polje” Datum/vreme ". Izbor Min daje najmanju vrednost u numeričkog polja i vrednost najstarijeg datuma ili vremena u polje” Datum/vreme ". Ako koristite probne podatke, ćeliju postavite na ukupan polja za ime kategorije Grupiši poi ćeliji Ukupno polje cena Max ili Min.

 7. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke , uverite se da je vratite liste podešen na sve, a zatim kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Napomena: U zavisnosti od funkcija koje ste odabrali u koraku 7, Access menja ime polja vrednosti u upitu ime polja maksimumili minimumime polja. Ako koristite probne tabele, Access će preimenovati polje MaksimumCena ili Minimumcena.

 8. Sačuvajte upit i pređite na sledeće korake.

Upit ne vraća imena proizvoda ili druge informacije o proizvodima. Da biste videli dodatne podatke, morate da kreirate drugi upit koji će uključiti upit koji ste upravo kreirali. Sledeći koraci objašnjavaju kako da kreirate drugi upit.

Kreiranje drugog upita da biste prikazali više podataka

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upiti kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite karticu upiti , a zatim kliknite dvaput na upit za ukupne vrednosti koji ste kreirali u prethodnom odeljku.

 3. Izaberite karticu tabele i dodajte tabele koje ste koristili u upitu za ukupne vrednosti, kao i sve tabele koje sadrže druge povezane podatke koje želite da vidite.
  Ako koristite gorenavedene probne tabele, možete da dodate kategorije, proizvode i dobavljače tabele u novi upit.

 4. Pridružite se polja u upitu za ukupne vrednosti u odgovarajućim poljima u nadređenoj tabeli. Da biste to uradili, prevucite svako polje u upitu za ukupne vrednosti na odgovarajuće polje u tabeli.

  Ako koristite probne podatke, prevucite polje ime kategorije u upitu za ukupne vrednosti u polje ime kategorije u tabeli "Kategorija". Zatim prevucite polje "MaksimumCena" u upitu za ukupne vrednosti u polje "cena" u tabeli "Proizvodi". Spojevi omogućavaju novi upit za izdvajanje da poveže podatke iz upita za sabiranje i podatke iz drugih tabela.

 5. U prozoru za upit za ukupne vrednosti, kliknite dvaput na zvezdicu da biste dodali ceo upita u koordinatnu mrežu, a zatim prevucite dodatna polja iz drugih tabela u upitu.

  Ako koristite probne tabele, kliknite dvaput na upit za ukupne vrednosti koji ste kreirali u prethodnom odeljku, a zatim dodajte polja Ime proizvoda i dobavljača iz tabele proizvode i dobavljače, tim redom.

 6. Opcionalno Navedite redosled sortiranja za jednu ili više kolona.
  Na primer, da biste prikazali listu kategorija po abecednom redu, podesite Sortiranje ćeliju u koloni ime kategorije rastući redosled.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Ovo pokreće upit i prikazuje rezultate u prikazu lista sa podacima.

Savet: Ako ne želite zaglavlje kolone Price se pojavljuju kao MaksimumCena ili Minimumcena, otvorite upit u prikazu dizajna i u koloni "cena" u koordinatnoj mreži upišite cena: MaksimumCena ili cena: Minimumcena. Na taj način cena pojavljuju se kao naslov kolone u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Pronalaženje zapisa koji sadrže najviše i najniže vrednosti

Upiti koje ste kreirali ranije u ovom članku može da vrati prvih ili poslednjih vrednosti, ali ne oba. Ako želite da vidite oba skupa vrednosti u jednom prikazu, morate da kreirate dva upita – jedan koji preuzima najviše vrednosti i drugi koji preuzima najniže vrednosti – a zatim objedinjavanje i uskladištili rezultate u jednu tabelu.

Proces možete da pronađete najviše i najniže vrednosti i prikazivanja tih podataka u tabeli sledi ove opšte korake:

 • Kreiranje upita za najviše vrednosti i upit za najniže vrednosti ili, ako je potrebno da grupišete podatke, kreirajte upite za sabiranje koji koriste funkcije Min i Max .

 • Za najviše vrednosti upita (ili upit za ukupne vrednosti Max) u za kreiranje tabele i pokrenite ovaj upit da biste kreirali novu tabelu.

 • Konvertujte upit za najniže vrednosti (ili upit za ukupne vrednosti Min) u upit za dodavanje i pokrenete ovaj upit da biste dodali zapise u tabelu najviše vrednosti.

  Koraci u ovim odeljcima objašnjavaju kako da kreirate upit.

  Napomena: Ako bazu podataka je digitalno potpisan ili se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji, Access sprečava pokretanje radni upiti što je opisano ovde. Sledite prvi skup koraka da biste omogućili blokirani sadržaj pre nego što pokušate da kreirate kreiranja tabele i upite, što je opisano ovde.

  Omogućavanje sadržaja u bazi podataka

  • Na traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj.

  • Ponovo pokrenite upit.

 • Kreirajte najviše i najniže vrednosti upita.

  Za korake koji su potrebni da biste kreirali upit vrednosti sa vrha ili dna, pogledajte odeljak Pronalaženje zapisa sa najvišim ili najnižim vrednostima, ranije u ovom članku. Ako treba da grupišete zapise po kategoriji, pogledajte odeljak Pronalaženje gornje ili donje vrednosti za zapise u kategorijama ili grupama, ranije u ovom članku.

 • Sačuvajte sve upite i ostavite otvoren za upotrebu u sledećim koracima.

Za pravljenje tabele upita

 1. Najviše vrednosti upita otvorite u prikazu dizajna:

  Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Pravljenje tabele.
  Pojavljuje se dijalog Pravljenje tabele .

 2. U polju Ime tabele otkucajte ime tabele koju će uskladištiti najviše i najniže zapise. Na primer, otkucajte gornje i donje zapisa, a zatim kliknite na dugme u redu.
  Svaki put kada pokrenete upit, umesto koja prikazuje rezultate u prikazu lista sa podacima, upit kreira tabelu i zamenjuje najvišu vrednost sa trenutnim podacima.

 3. Sačuvajte i zatvorite upit.

Kreiranje upita za dodavanje

 1. Otvorite upit donje vrednosti u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Dodaj.

 3. U dijalogu Dodavanje upišite isto ime koje ste uneli u dijalogu Pravljenje tabele .
  Na primer, otkucajte gornje i donje zapisa , a zatim kliknite na dugme u redu. Svaki put kada pokrenete upit, umesto koja prikazuje rezultate u prikazu lista sa podacima, upit dodaje zapise u tabeli gornje i donje zapisa.

 4. Sačuvajte i zatvorite upit.

Pokretanje upita

Sada ste spremni da pokrenete dva upita.

 • U oknu za navigaciju kliknite dvaput na upit za najvišu vrednost i kliknite na dugme da na listi poruka.

 • Kliknite dvaput na upit za najnižu vrednost i kliknite na dugme da na listi poruka.

 • Otvorite najviše i najniže zapise tabelu u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×