Pronalaženje zapisa sa najnovijim ili najstarijim datumima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da koristite upit za najviše vrednosti za pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma u skupu zapisa. Možete da koristite informacije koje ovaj tip upita vraća odgovoriti na razne poslovne pitanja, kao što su kada klijenta poslednje postavljen porudžbinu.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Razumevanje kako najvišu vrednost upite za rad sa datumima

Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma

Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma za zapise u kategorije ili grupe

Pronalaženje najnovijih i najstarijih datuma

Razumevanje kako najvišu vrednost upite za rad sa datumima

Koristite upit za najviše vrednosti kada je potrebno da pronađete zapise koji sadrže najnovije ili najranijeg datuma u tabeli ili grupe zapisa. Zatim možete da koristite podatke da biste odgovorili nekoliko tipova preduzeća pitanja, kao što su:

 • Kada zaposleni poslednji put napravio prodaju? Odgovor može pomoći da identifikujete najvećim ili najmanje produktivni zaposlenog.

 • Kada je klijenta poslednje porudžbinu? Ako klijenta ima niste postavili nalog za dati vremenskog perioda, možda ćete želeti da biste premestili klijenta neaktivna listu.

 • Ko je na rođendan ili sledećih n rođendana?

Pravila za kreiranje i korišćenje upita za najviše vrednosti

Kreirajte upit za najviše vrednosti tako što ćete prvo kreiranje upita za izdvajanje. U zavisnosti od željene rezultate, možete da primenite redosled sortiranja u upit ili Konvertovanje upita u upit za sabiranje. Ako konvertujete upit, onda koristite agregatne funkcije, kao što su Max ili Min da biste se vratili na najviše ili najniže vrednosti, ili prve ili poslednje da biste se vratili na najraniji ili najnoviji datum. Koristite upite za ukupne vrednosti i agregatne funkcije samo kada je potrebno da biste pronašli podatke koji se nalaze u skupu grupa ili kategorija. Na primer, pretpostavimo da morate da pronađete cifre prodaje za dati datum za svaki grad u kom vaša kompanija radi. U tom slučaju, gradovi postaju kategorije (potrebno je da biste pronašli podatke po gradu), pa koristite upit za ukupne vrednosti.

U nastavku, ne zaboravite, bez obzira na tip upita, upitima morate da koristite polja koja sadrže opisne podatke, kao što su korisnička imena, kao i polje koje sadrži vrednosti datuma koje želite da pronađete. Pored toga, otkucajte datum vrednosti moraju da se nalaze u polje postavljeno na podatke datum/vreme. Upiti koji ovaj članak opisuje uspeti ako pokušate da ih primenite na vrednosti datuma u polju za tekst. Pored toga, ako želite da koristite upit za ukupne vrednosti, polja sa podacima mora da sadrži informacije o kategoriji, kao što je polje za grad ili zemlje/regiona.

Izbor između upita za najviše vrednosti i filtera

Da biste utvrdili da li treba da kreirate upit za najviše vrednosti ili da primenite filter, odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Ako želite da vratite zapisa sa najnovijim ili najstarijim datumima u polju, i ne znate tačne vrednosti datuma ili one nisu važne, kreirajte upit za najviše vrednosti.

 • Ako želite da vratite sve zapise gde se podudara sa datumom, je pre ili posle određeni datum, koristite filter. Na primer, da biste videli datume prodaje između April i jula, primenite filter. Dovršavanje diskusije filtera nije predmet ove teme.

  Više informacija o kreiranju i korišćenju potražite u članku filtriranje: ograničavanje broja zapisa u prikazu.

Vrh stranice

Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da kreirate osnovni najviše vrednosti upita koji koristi redosled sortiranja, kao i napredniji upit koji koristi izraza i druge kriterijume. Prvi odeljak predstavljeni su osnovni koraci za kreiranje upita za najviše vrednosti, a drugi odeljak sadrži objašnjenja o tome kako da pronađete nekoliko sledećih rođendana zaposlenih tako što ćete dodati kriterijuma. Korake koristili podatke iz sledeće tabele uzorka.

Prezime

Ime

Adresa

Grad

Zemlja/region

Datum rođenja

Datum zapošljavanja

Branković

Jordan

Glavna 1

Novi Sad

USA

5.2.1968.

10.6.1994.

Helić

Vlajko

Prva ulica 1052

Subotica

USA

22.5.1957.

22.11.1996.

Tica

Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

USA

11.11.1960.

11.3.2000.

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

UK

22.3.1964.

22.6.1998.

Cenić

Marko

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Meksiko

5.6.1972.

5.1.2002.

Hujović

Hristina

Ulica Lala 3122

Subotica

USA

23.1.1970.

23.4.1999.

Ratković

Stevan

Velika 67

Valjevo

USA

14.4.1964.

14.10.2004.

Birković

Dana

Glasna 2

Požarevac

USA

29.10.1959.

29.3.1997.

Ako želite, možete ručno uneti ove probne podatke u novu tabelu ili možete kopirati ovu probnu tabelu u program za unakrsne tabele, kao što su Microsoft Office Excel 2007, i zatim koristite Access da biste uvezli rezultujućem radnom listu u tabelu.

Pokaži mi kako

Ručni unos probnih podataka

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Access dodaje novu, praznu tabelu u bazu podataka.

  Napomena: Ovaj korak ne morate da pratite ako otvorite novu, praznu bazu podataka, ali ga morate pratiti kad god treba da dodate tabelu u bazu podataka.

 2. Kliknite dvaput na prvu ćeliju u redu zaglavlja i otkucajte ime polja u uzorku tabele.

  Access podrazumevano označava prazna polja u redu zaglavlja tekstom Dodaj novo polje, ovako:

  Novo polje u listu sa podacima

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na sledeću praznu ćeliju reda zaglavlja, a zatim otkucajte ime drugog polja (možete i da pritisnete taster TAB ili da kliknete dvaput na novu ćeliju). Ponavljajte ovaj korak dok ne unesete sva imena polja.

 4. Unesite podatke u uzorak tabele.

  Dok unosite podatke, Access određuje tip podataka za svako polje. Ako ste novi u relacione baze podataka, trebalo bi da postavite određeni tip podataka, kao što su broj, tekst ili datum/vreme, za svako polje u tabelama. Postavljanje tipova podataka pomaže da obezbedite tačan unos podataka i pomaže u sprečavanju greške, kao što su upotreba broja telefona u izračunavanju. Za ove probne tabele bi trebalo da Access odredi tip podataka.

 5. Kada završite sa unosom podataka, kliknite na dugme Sačuvaj

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 6. U polju Ime tabele otkucajte ime uzorka tabele, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Koristite ime svakog uzorka tabele jer upiti u odeljcima sa uputstvima koriste ta imena.

 7. Ponovite ove korake dok ne kreirate sve probne tabele navedene na početku ovog odeljka.

Kopiranje tabele u program za unakrsne tabele

 1. Pokrenite program za unakrsne tabele i napravite novu, praznu datoteku. Ako koristite Excel, podrazumevano se pravi nova, prazna radna sveska.

 2. Kopirajte uzorak tabele navedene u prethodnom odeljku i nalepite je u prvi radni list počevši od prve ćelije.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, kliknite na dugme Preimenuji ime radnog lista zaposlenih.

 4. Sačuvajte datoteku unakrsne tabele na pogodnu lokaciju i pređite na sledeće korake.

Uvoz tabele u programu Access

 1. U novoj ili postojećoj bazi podataka:

  Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknite na dugme Excel.

  – ili –

  Izaberite stavku Više, a zatim izaberite program za unakrsne tabele sa liste.

  Pojavljuje se dijalog Preuzimanje spoljnih podataka – ime programa za unakrsne tabele.

 2. Kliknite na dugme Potraži, otvorite datoteku unakrsne tabele koju ste napravili u prethodnim koracima, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Pokreće se čarobnjak za uvoz unakrsnih tabela.

 3. Podrazumevano, čarobnjak za bira prvi radni list u radnoj svesci ("Zaposleni", ako ste pratili korake u prethodnom odeljku) i podaci iz radnog lista se pojavljuje u donjem delu ekrana. Kliknite na dugme dalje.

 4. Kliknite na Prvi red sadrži naslove kolona, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Opcionalno, koristite okvire za tekst i liste u okviru Opcije polja da biste promenili imena polja i tipova podataka ili izostavite polja iz operacije uvoza. U suprotnom, kliknite na dugme dalje.

  Ako koristite gorenavedenu probnu tabelu, ne morate da izvršite sve promene u ovom trenutku.

 6. Ostavite izabranu opciju Neka Access doda primarni ključ, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Access podrazumevano primenjuje ime radnog lista na novu tabelu. Prihvatite ime ili unesite novo, a zatim kliknite na dugme Završi.

Napomena: Ako nemate program za unakrsne tabele, možete da kopirate probne podatke u uređivaču teksta, kao što je program Notepad. Više informacija o uvozu tekstualnih podataka potražite u članku Uvoz ili veza sa podacima u tekstualnoj datoteci.

Kreiranje upita za osnovni najviše vrednosti

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Drugo izaberite stavku Dizajn upita.

  Pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 2. U dijalogu kliknite na tabelu koju želite da koristite u upitu, kliknite na dugme Dodaj da biste postavili tabelu u gornji deo dizajnera, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  – ili –

  Kliknite dvaput na tabelu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Ako koristite probne podatke, dodajte tabelu "Zaposleni" upit.

 3. Dodajte polja koja želite da koristite u upitu u koordinatnu mrežu. Kliknite dvaput na svako polje, možete ili prevucite i otpustite u praznu ćeliju u redu polje .

  Ako koristite probnu tabelu, dodajte polja ime, prezime i datum rođenja.

 4. U polje koje sadrži gornje ili donje vrednosti (datum rođenja polja, ako koristite uzorka tabele), kliknite na dugme u redu Sortiranje i izaberite stavku rastući redosled ili Opadajući redosled.

  Opadajući redosled sortiranja vraća najnoviji datum, a rastući redosled sortiranja vraća najraniji datum.

  Važno: Morate da postavite na vrednost u redu Sortiranje samo za polja koja sadrže datume. Ako navedete redosled sortiranja na drugo polje, upit neće dati željene rezultate.

 5. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na strelicu nadole pored svih (lista " Najviše vrednosti ") i ili unesite broj zapisa koji želite da vidite ili izaberite neku od opcija sa liste.

 6. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

 7. Sačuvajte upit i otvorite ga za upotrebu u sledećim koracima.

Možete da vidite da ovaj tip upita sa najvišim vrednostima odgovore osnovni, kao što su ko je najstariji ili najmlađa osoba u preduzeću. Sledeći koraci objašnjavaju kako da koristite izraze i druge kriterijume da biste dodali i prilagodljivost upit. Kriterijumi prikazani u sledećem koraku daju rođendana sledeća tri zaposlenih.

Dodavanje kriterijuma u upit

Napomena: Ove korake, potrebno je da ćete koristiti upit opisan u prethodnom odeljku.

 1. Prebacite upit koji ste kreirali u prethodnim koracima u prikaz dizajna.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u koloni sa desne strane kolone datum rođenja, kopirajte i nalepite ili upišite ovaj izraz: Expr1: DatePart (”„m, [Datum rođenja]). Zatim izaberite stavku Pokreni.

  Funkcija " DatePart" izdvaja mesece iz polja "Datum rođenja".

 3. Prebacite se na prikaz dizajna.

 4. Desno od prvog izraza, nalepite ili upišite ovaj izraz: Expr2: DatePart (”„d, [Datum rođenja]). Zatim izaberite stavku Pokreni.

  U ovom slučaju, funkcija " DatePart" izdvaja datum deo datum rođenja.

 5. Prebacite se na prikaz dizajna.

 6. Opozovite izbor u poljima za potvrdu u redu Prikaži za svaki od dva izraza koje ste upravo uneli, kliknite na dugme Sortiraj red za svaki izraz, a zatim izaberite rastući redosled.

 7. Kliknite na dugme Pokreni.

 8. Opcionalno, možete da navedete kriterijume za ograničavanje opsega upita. Kad navodite kriterijume, upit sortira samo zapise koji ispunjavaju kriterijume, a on identifikuje gornje ili donje vrednosti polja iz unutar sortirane liste.

  Da biste nastavili sa probnim podacima, prebacite se na prikaz dizajna. Zatim, u redu kriterijumi kolone Datum rođenja , otkucajte sledeći izraz:

  Month ([Datum rođenja]) > Month(Date()) Or Month ([Datum rođenja]) = Month(Date()) And Day ([Datum rođenja]) > Day(Date())

  Ovaj izraz ima sledeću: na Month ([Datum rođenja]) > Month(Date()) proverava datum rođenja svakog zaposlenog da biste videli ako ga meseca, i ako je true, uključuje te zapise u upit. Na Month ([Datum rođenja]) = Month(Date()) i Day([Birth Date]) > Day(Date()) deo izraza proverava datume rođenja koji se javljaju u tekućem mesecu da biste videli da li rođendan pada na dan ili posle današnjeg dana. Ako taj uslov ispunjen, funkcija uključuje te zapise u upit. Da rezimiramo: ovaj izraz zanemaruje sve zapise kojima rođendan pada između 1 i datum kada pokrenete upit.

  Da biste videli više primera izraza kriterijuma upita, potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

 9. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na strelicu nadole pored svih (lista " Najviše vrednosti ") i ili unesite broj zapisa koji želite da vidite ili izaberite neku od opcija sa liste.

  Da biste videli sledeća tri rođendana, otkucajte 3.

 10. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

Ako vidite više zapisa nego što ste naveli

Ako podaci sadrže više zapisa koje dele vrednost datuma, upit za najviše vrednosti može da vrati više podataka nego što ste precizirali. Na primer, možete da napravite upit za najviše vrednosti da biste preuzeli tri podatke o zaposlenima, ali upit vraća četiri zapisa jer „Vilotić” i „Edwards” istog rođendan, kao što je prikazano u sledećoj tabeli.

Prezime

Datum rođenja

Kosmičke

9/26/1968

Jackson

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Ako vidite manje zapisa nego što ste precizirali

Pretpostavimo da ste kreirali upit da biste se vratili na vrh ili dno pet zapisa u polju, ali upit vraća samo tri zapisa. Pravilo možete rešiti ovaj tip problema tako što ćete otvoriti upit u prikazu dizajna i pregledate na red kriterijumi kolone u koordinatnoj mreži za dizajn.

Više informacija o kriterijumima potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

Ako vidite duplirane zapise

Ako upit za najviše vrednosti vraća duplikate, osnovne tabele sadrže duplirane zapise ili zapisi se pojavljuju duplirani zato što upit ne sadrži polja koja možete da razlikujete zapise. Na primer, Sledeća tabela prikazuje rezultate upita koji vraća pet porudžbine koje su isporučene najskorije, zajedno sa imenom prodavca koji je obradio transakciju.

DatumIsporuke

Prodavac

11/12/2004

Frajtag

11/12/2004

Kalinović

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Frajtag

Treći i četvrti zapis čini se da duplirani, ali je moguće da je prodavac Delgado obradio dve različite porudžbine koje su isporučene na isti dan.

U zavisnosti od vaših zahteva, možete da uradite nešto od dve stvari da biste izbegli vraćanje dupliranih zapisa. Možete da promenite dizajn upita da biste dodali polja koja će vam pomoći da biste razlikovali zapisa, kao što su polja "ID porudžbine" i "ID klijenta. Ili, ukoliko je dovoljno da biste videli samo jedan od dupliranih zapisa, možete da prikažete samo jedinstvene zapise tako što ćete podesiti svojstvo upita Jedinstvene vrednosti na da. Da biste postavili ovo svojstvo, u prikazu dizajna upita, kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast u gornjoj polovini dizajnera upita, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva . U listu sa svojstvima za upit, pronađite svojstvo Jedinstvene vrednosti i postavite ga na da.

Više informacija o rešavanju problema dupliranih podataka potražite u članku Pronalaženje, skrivanje ili uklanjanje dupliranih podataka.

Vrh stranice

Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma za zapise u kategorije ili grupe

Koristite upit za ukupne vrednosti za pronalaženje najraniji ili najnovije datume za zapise koji spadaju u grupa ili kategorija. Upit za sabiranje predstavlja upit za izdvajanje koji koristi agregatne funkcije, kao što su Min, Max, Sum, imei prezime za izračunavanje vrednosti za dato polje.

Koraci u ovom odeljku, potrebno je da pokrenete događaj menadžment – Čuvaj priređivanje osvetljenja, ketering i drugih aspekata velike funkcija. Pored toga, događaji koje organizujete spadaju u nekoliko različitih kategorija, kao što su promocije proizvoda, ulica sajmovi i koncerte. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da odgovorim na uobičajena pitanja: kada je sledeći događaj, po kategoriji? Drugim rečima, kada je sledeća promocija proizvoda, sledeći koncert i tako dalje.

Imajte u vidu sledeće: podrazumevano tip upita zbirova koje ste kreirali ovde možete da uključite samo na polje koje sadrži grupa ili kategorija podataka i polje koje sadrži datume. Ne mogu da sadrže druga polja koja opisuju stavke u kategoriji, kao što su ime kupca ili dobavljača. Međutim, možete da kreirate drugi upit koji kombinuje upita za ukupne vrednosti sa poljima koja sadrže opisne podatke. Koraci kasnije u ovom odeljku objašnjavaju kako da izvršite zadatak.

Koraci u ovom odeljku, potrebno je da koristite sledeće tri tabele:

Tip događaja tabele   

TypeID

Tip događaja

1

Promocija proizvoda

2

Korporativni događaj

3

Privatni događaj

4

Prikupljanje

5

Sajmom

6

Predavanje

7

Koncert

8

Dati

9

Ulica sajam

Tabela „Kupci“    

ID kupca

Company

Kontakt

1

Contoso D.o.o. grafiku

Jonathan has

2

Igračke VrtiRep

Ellen Adams

3

Fabrikam

Pantić

4

Vidljivom igračke

Irvić

5

A. datum

Samanić

6

Adventure Works

Brian Burke

7

Institut za dizajn

Jakov Stelić

8

Umetnost u školi

Milena Dumanov

Tabela "Događaji"   

IDDogađaja

Tip događaja

Kupac

Datum događaja

Cena

1

Promocija proizvoda

Contoso d.o.o.

4/14/2003

10.000 din.

2

Korporativni događaj

Igračke VrtiRep

4/21/2003

8.000 din.

3

Sajmom

Igračke VrtiRep

5/1/2003

25 000 dolara

4

Dati

Institut za grafički dizajn

13/5/2003

$4,500

5

Sajmom

Contoso d.o.o.

14/5/2003

$ 55 000

6

Koncert

Umetnost u školi

5/23/2003

12.000 RSD

7

Promocija proizvoda

A. datum

1/6/2003

15.000 din.

8

Promocija proizvoda

Vidljivom igračke

18/6/2003

21.000 RSD

9

Prikupljanje

Adventure Works

22/6/2003

$ 1 300

10

Predavanje

Institut za grafički dizajn

25/6/2003

$2,450

11

Predavanje

Contoso d.o.o.

4/7/2003

$3,800

12

Ulica sajam

Institut za grafički dizajn

4/7/2003

5.500 RSD

Napomena: Koraci u ovom odeljku pretpostavimo klijenata i tip događaja tabele se nalaze sa strane „jedan” relacije jedan-prema-više "Događaji". U ovom slučaju, "Događaji" Deli "IDKupca" i "IDTipa". Ukupne vrednosti na upite, što je opisano u sledećim odeljcima neće funkcionisati bez tih relacija.

Kako da dodam ove podatke u bazu podataka.

Da biste dodali ove probne tabele u bazu podataka, možete da pratite korake u odeljku starije Pronalaženje zapisa sa najvišim ili najnižim vrednostima, ali uz neke izuzetke:

 • Kada kopirate tipovi događaja "i" Kupci tabele u Excel, kopirajte kolone TypeID i ID klijenta. Access će dodati vrednosti primarnog ključa za vas kada uvezete radne listove; čuva koji vam neko vreme.

 • Nakon što uvezete tabele, morate da otvorite tabela "Događaji" u prikazu dizajna i konvertujete kolone tip događaja i kupca u polja za pronalaženje. Da, kliknite na kolonu Tip podataka za svako polje, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  U sklopu kreiranja polja za pronalaženje, Access zamenjuje tekstualne vrednosti u kolonama tip događaja i kupca numeričke vrednosti iz izvorne tabele.

  Više informacija o kreiranju i korišćenju polja za pronalaženje potražite u člancima Korišćenje liste koja skladišti više vrednosti i Vodič za polja sa više vrednosti. Oba članaka objašnjavaju kako da kreirate tip polja za pronalaženje koja vam omogućava da biste izabrali više vrednosti za dato polje i objašnjavaju za kreiranje liste za pronalaženje.

Kreiranje upita zbirova

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 2. U dijalogu izaberite tabele koje želite da radite sa, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori kada završite sa dodavanjem tabela.

  – ili –

  Kliknite dvaput na tabele koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Svaka tabela se pojavljuje u gornjem odeljku dizajnera upita.

  Ako koristite gorenavedene probne tabele, dodajte tabele "Događaji" i "Tipovi događaja.

 3. Kliknite dvaput na polja tabele koja želite da koristite u upitu. Uverite se da dodate samo grupa ili kategorija polja i vrednost upit u ovom trenutku.

  Ako koristite uzorak podataka koji je naveden u tri prethodne tabele, dodajte polje "Tip događaja" iz tabele "Tip događaja" ili polje Datum događaja iz tabele događaji.

 4. Opcionalno, možete da navedete kriterijume za ograničavanje oblasti upita. Sortiraju se samo zapisi koji ispunjavaju kriterijume, a u ovoj sortirani listi su identifikovane najviše i najniže vrednosti polja.

  Na primer, ako želite da vratite događaje u kategoriji privatni događaj, te upišite ovaj izraz u redu kriterijumi kolone Tip događaja : <> „privatni događaj”.

  Da biste videli više primera izraza kriterijuma upita, potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

 5. Konvertovanje upita u upit za ukupne vrednosti tako što ćete uraditi sledeće:

  Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Zbirovi.

  U koordinatnoj mreži dizajna pojavljuje se red ukupne vrednosti .

 6. Uverite se da je postavite na Group Byred ukupne vrednosti za svako polje grupa ili kategorija, a zatim postavite red ukupne vrednosti polja za vrednost (polje sa najvišim ili najnižim vrednostima) na vrednost " Max " ili " Min.

  Max daje najveću vrednost u numeričkog polja i vrednost najnovijeg datuma ili vremena u polje” Datum/vreme ". Min daje najmanju vrednost u numeričkog polja i vrednost najstarijeg datuma ili vremena u polje” Datum/vreme ".

 7. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na strelicu nadole pored svih (lista " Najviše vrednosti ") i ili unesite broj zapisa koji želite da vidite ili izaberite neku od opcija sa liste.

  U ovom slučaju, izaberite stavku sve, a zatim kliknite na dugme Pokreni da biste prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Napomena: U zavisnosti od funkcije koju ste izabrali u koraku 6, Access menja ime vrednost polja u upitu za maksimumime polja ili minimumime polja. Ako koristite probne tabele, Access će preimenovati polje MaxOfEvent datum ili MinOfEvent datuma.

 8. Sačuvajte upit i pređite na sledeće korake.

Rezultati upita ne prikazuju imena proizvoda ili druge informacije o proizvodima. Da biste videli dodatne podatke, morate da kreirate drugi upit koji će uključiti upit koji ste upravo kreirali. Sledeći koraci objašnjavaju kako da to uradite.

Kreiranje drugog upita da biste dodali više podataka

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Drugo izaberite stavku Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite karticu upiti , a zatim kliknite dvaput na upit za ukupne vrednosti koji ste kreirali u prethodnom odeljku.

 3. Izaberite karticu tabele i dodajte tabele koje ste koristili u upitu za ukupne vrednosti i da dodate sve tabele koje sadrže druge povezane podatke. Ako koristite prethodne tri probne tabele, dodajte tip događaja, događaja i klijentima tabele u novi upit.

 4. Pridružite se polja u upitu za ukupne vrednosti u odgovarajućim poljima u nadređenoj tabeli. Da biste to uradili, prevucite svako polje u upitu za ukupne vrednosti na odgovarajuće polje u tabeli.

  Ako koristite probne podatke iz tri tabele, prevucite kolonu tip događaja u upitu za ukupne vrednosti u polje tip događaja u tabeli "Tip događaja". Zatim prevucite MaksimumDatumDogađaja kolonu u upitu za ukupne vrednosti u polje Datum događaja u tabeli "Događaji". Kreiranje ovih spojeva omogućava novi upit za izdvajanje da poveže podatke iz upita za sabiranje i podatke iz drugih tabela.

 5. Dodajte dodatni opisno polja iz drugih tabela u upitu.

  Ako koristite probne podatke iz tri tabele, možete da dodate polja preduzeće i kontakte iz tabele "Kupci".

 6. Opcionalno Navedite redosled sortiranja za jednu ili više kolona. Na primer, da biste prikazali listu kategorija po abecednom redu, podesite redu Sortiranje kolone Tip događajarastući redosled.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju u prikazu lista sa podacima.

Savet    Ako ne želite zaglavlje kolone Price se pojavljuju kao MaksimumCena ili Minimumcena, otvorite upit u prikazu dizajna i u koloni "cena" u koordinatnoj mreži upišite cena: MaksimumCena ili cena: Minimumcena. Cena će se pojaviti kao naslov kolone u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Pronalaženje najnovijih i najstarijih datuma

Upiti koje ste kreirali ranije u ovom članku može da vrati prvih ili poslednjih vrednosti, ali ne oba. Ako želite da vidite oba skupa vrednosti u jednom prikazu, morate da kreirate dva upita – jedan koji preuzima najviše vrednosti i drugi koji preuzima najniže vrednosti – a zatim objedinjavanje i uskladištili rezultate u jednu tabelu.

Proces možete da pronađete najviše i najniže vrednosti i prikazivanja tih podataka u tabeli sledi ove opšte korake:

 • Kreirajte najviše vrednosti i najniže vrednosti upita ili, ako je potrebno da grupišete podatke, kreirajte upite za sabiranje koji koriste funkcije Min i Max .

 • Za najviše vrednosti upita (ili upit za ukupne vrednosti Max) u za kreiranje tabele i da kreirate novu tabelu.

 • Konvertovanje upit za najniže vrednosti (ili upit za ukupne vrednosti Min) u upit za dodavanje i dodajte zapise u tabelu najviše vrednosti.

  Koraci u ovim odeljcima objašnjavaju kako da to uradite.

  Kreiranje upita

  1. Kreirajte najviše i najniže vrednosti upita.

   Korake koji su potrebni da biste kreirali upit vrednosti sa vrha ili dna, potražite u odeljku Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma, ranije u ovom članku. Ako treba da grupišete zapise po kategoriji, pročitajte članak Pronalaženje najnovijih ili najstarijih datuma za zapise u kategorijama ili grupama, ranije u ovom članku.

   Ako koristite probne tabele iz poslednjeg odeljka, koristite samo podatke u tabeli "Događaji". Koristite Tip događaja, klijenata i datum događaja polja iz tabele događaji u oba upita.

  2. Sačuvaj svaki upit smisleno ime, kao što su najviša vrednost i najnižu vrednost, a ih ostavite otvoren za upotrebu u sledećim koracima.

Za pravljenje tabele upita

 1. Najviše vrednosti upita otvorite u prikazu dizajna:

  Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Pravljenje tabele.

  Otvara se dijalog Pravljenje tabele.

 2. U polju Ime tabele otkucajte ime tabele koju će uskladištiti najviše i najniže zapise. Na primer, otkucajte gornje i donje zapisa, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Svaki put kada pokrenete upit, umesto koja prikazuje rezultate u prikazu lista sa podacima, upit kreira tabelu i zamenjuje najvišu vrednost sa trenutnim podacima.

 3. Sačuvajte i zatvorite upit.

Kreiranje upita za dodavanje

 1. Sa dna vrednost upit u prikazu dizajna:

  Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Dodavanje.

 2. Pojavljuje se dijalog Dodavanje.

 3. Upišite isto ime koje ste uneli u dijalogu Pravljenje tabele .

  Na primer, otkucajte gornje i donje zapisa, a zatim kliknite na dugme u redu. Svaki put kada pokrenete upit, umesto koja prikazuje rezultate u prikazu lista sa podacima, upit dodaje zapise u tabeli gornje i donje zapisa.

 4. Sačuvajte i zatvorite upit.

Pokretanje upita

 • Sada ste spremni da pokrenete dva upita. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na upit za najvišu vrednost i kliknite na dugme da kada vas Access upita. Zatim kliknite dvaput na upit za najnižu vrednost i kliknite na dugme da kada vas Access upita.

 • Otvorite gornje i donje zapise tabelu u prikazu lista sa podacima.

Važno: Ako pokušate da pokrenete upit za kreiranje tabele ili upite, a čini se ništa ne događa, proverite na Access statusnoj traci postoji sledeća poruka:

Onemogućeni režim je blokirao ovu radnju ili događaj.

Ako vidite ovu poruku, preduzmite sledeće korake:

 • Ako već nije vidljivo, Prikaži traku sa porukama. Da biste to uradili, na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Traka sa porukama.

 • Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 • Potvrdite izbor Omogući ovaj sadržaj , a zatim kliknite na dugme u redu.

 • Ponovo pokrenite upit.

Više informacija o onemogućenom režimu i bezbednosti programa Access potražite u članku bezbedno u programu Access 2007 bazi podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×