Pronalaženje poruke ili stavke pomoću trenutne pretrage

Pronalaženje poruke ili stavke pomoću trenutne pretrage

Treba da pronađete važnu poruku u pretrpanom prijemnom sandučetu ili fascikli? Trenutna pretraga vam pomaže da brzo pronađete stavke u programu Outlook. Okno „Trenutna pretraga“ je uvek dostupno u svim Outlook fasciklama, kao što su „Pošta“, „Kalendar“ i „Zadaci“.

Savete za dobijanje boljih rezultata pretrage pomoću trenutne pretrage potražite u članku Saznajte kako da suzite kriterijume za pretragu.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. U traci za navigaciju, blizu dna ekrana, kliknite na dugme Pošta.

  Traka za navigaciju sa prikazima u vidu teksta

  Ukoliko ne vidite ovo, moguće je da je uključena opcija „Kompaktna navigacija“, pa ćete videti ikone na sledeći način:

  Traka za navigaciju sa prikazima u vidu ikona

  Druga mogućnost, osim uključene opcije „Kompaktna navigacija“, jeste da je okno fascikle umanjeno, pa su ikone raspoređene vertikalno. Okno fascikle možete razviti tako što ćete kliknuti na dugme Umanji/razvij, kao što je prikazano ovde:

  Prikazi u vidu ikona u umanjenom oknu fascikle

 2. Pronađite polje za pretragu. Nalazi se na vrhu poruka, kao što je prikazano ovde:

  Polje za trenutnu pretragu iznad poruka

 3. Da biste potražili reč za koju znate da je u poruci ili poruku od određene osobe, u polju za pretragu otkucajte reč ili ime osobe (možete koristiti ime, prezime i delove imena). Poruke koje sadrže reč ili ime koje ste naveli pojaviće se sa istaknutim tekstom pretrage u rezultatima.

  Rezultati pretrage koji se podudaraju sa jednom rečju

 4. Rezultate možete još više da suzite menjanjem pretrage. Evo nekih čestih primera:

  • Otkucajte „izveštaji o troškovima“ (uključujući i navodnike) da biste pronašli poruke koje sadrže identičnu frazu „izveštaji o troškovima“.

  • Otkucajte trošak I izveštaj („I“ mora da bude napisano velikim slovima) da biste pronašli poruke koje sadrže i reč „trošak“ i reč „izveštaj“, ali ne nužno tim redosledom. Takođe možete koristiti „ILI“.

  • Otkucajte trošak NE izveštaj („NE“ mora da bude napisano velikim slovima) da biste pronašli poruke koje sadrže reč „trošak“, ali ne i reč „izveštaj“.

 5. Kada završite, pretragu možete obrisati tako što ćete kliknuti na dugme X u polju za pretragu.

Ako ne možete da pronađete to što tražite, koristite alatke za pretragu na traci da biste suzili pretragu. Kada kliknete na polje za pretragu, možete da izaberete opciju opsega sa leve strane trake. Kada odredite opseg, možete dodatno da suzite pretragu tako što ćete izabrati opciju kao što je red za temu ili pošiljalac.

Opseg (gde će se pretraživati): Ovde možete da odaberete da pretražite u određenim fasciklama, kao što su svi poštanski sandučići ili samo trenutna fascikla koju ste izabrali, što je najčešće Prijemno sanduče.

Izaberite opseg da biste suzili obim rezultata pretrage

Sužavanje (šta će se tražiti): Kada izaberete opseg, možete da dodate druge kriterijume u grupi Sužavanje. Kada izaberete opciju, Outlook dodaje specijalnu skriptu u polje za pretragu kako bi ograničio pretragu.

Preciziranje rezultata pretrage pomoću grupe opcija za sužavanje pretrage

Hajde da pogledamo opcije.

 • Od: filtrira rezultate pretrage tako da prikazuju samo poruke koje je poslala određena osoba. Na primer, možete da pretražite sve poruke koje je poslala Sara.

 • Tema: filtrira rezultate pretrage na osnovu reda za temu e-poruke. Na primer, možete da pretražite sve poruke koje u redu za temu imaju ključnu reč „izveštaj“.

 • Ima priloge: daje vam sve poruke koje sadrže prilog.

 • Kategorizovano: odaberite kategoriju da biste videli sve poruke koje ste označili zastavicom određene kategorije.

 • Ove sedmice: u padajućem meniju odaberite vremenski okvir kako biste suzili rezultate pretrage na osnovu vremena kada ste primili poruku.

 • Poslato korisniku: u padajućem meniju odaberite opciju da biste filtrirali rezultate na osnovu primalaca e-pošte. Na primer, poruke u koje ste dodati u redu „CC“ ili one koje su poslate određenoj osobi.

 • Nepročitano: prikazuje sve nepročitane poruke u izabranoj fascikli.

 • Označeno zastavicom: prikazuje poruke koje ste označili zastavicom za praćenje.

 • Važno: prikazuje sve poruke koje su označene kao veoma važne.

 • Još: odaberite opciju u meniju da biste dodatno suzili rezultate pretrage. Na primer, možete da filtrirate po osetljivosti ili veličini poruke.

Zapamtite da možete da mešate i uklapate ove opcije.

Evo primera: Možete da pretražite sve poruke koje je poslala Sara, koje ste primili prošlog meseca i koje imaju ključnu reč „izveštaj“ u redu za temu.

Da biste podesili pretragu za ovaj primer:

 1. Proverite da li je izabrana opcija Prijemno sanduče, a zatim kliknite unutar polja za Pretragu.

 2. Izaberite stavku Potfascikle u grupi Opseg.

 3. Izaberite stavku Od i otkucajte Sara da biste zamenili istaknuti tekst u polju za pretragu.

 4. Izaberite stavku Tema i otkucajte izveštaj da biste zamenili istaknuti tekst u polju za pretragu.

 5. U padajućem meniju pored stavke Ove sedmice izaberite stavku Prošlog meseca.

  Primer opcija za alatke za pretragu

Dobijate previše rezultata? Ili jednostavno ne pronalazite šta želite?

 1. Kliknite u polje za pretragu.

 2. Na kartici Pretraga izaberite stavke Alatke za pretragu > Više opcija traženja.

  Više opcija traženja u okviru stavke „Alatke za pretragu“

U polju Više opcija traženja možete navesti mnogo složenije kriterijume, pa čak i pretraživati u kalendaru, spisku kontakata, beleškama i zadacima.

 1. Izaberite karticu Više opcija.

 2. U okviru stavke Definišite dodatne kriterijume izaberite dugme Polje, a zatim izaberite stavke Sva polja pošte. Videćete meni sa poljima koja možete pretraživati, na primer Od, Za, Primljeno, Tema i mnoštvo drugih.

  Meni sa poljima napredne pretrage

 3. Počnite tako što ćete odabrati polje, a zatim uslov i vrednost koja se testira. Na primer:

  Od/sadrži/Kaća tražiće poruke od neke osobe čije ime uključuje reč „Kaća“. Imajte u vidu da koristimo sadrži kao uslov umesto je (upravo) da ne bismo morali da pronađemo potpuno podudaranje. Stoga, ako je ime Kaćine e-pošte „Kaća Jordić“, Od/je (upravo)/Kaća neće funkcionisati jer je potrebno da navedemo Kaćino puno ime, Kaća Jordić, da bismo dobili potpuno podudaranje. Tada nam je koristan uslov sadrži.

 4. Dodajte koliko god dodatnih uslova morate ili želite da testirate. Mi ćemo dodati još tri:

Iz | Sadrži | Kaća tražiće poruke od neke osobe čije ime uključuje "Kaća". Obratite pažnju da koristimo sadrži kao uslov umesto je (upravo) tako da ne moramo da pronađemo potpuno podudaranje. Tako da ako je Kaćino ime e-pošte „Kaća Jordić“, Od | je (upravo) |Kaća neće funkcionisati jer treba da navedemo Kaćino puno ime, Kaća Jordić, da bismo dobili potpuno podudaranje. Tu je opcija sadrži korisna kao uslov.

Zatim, recimo da dodate i:

 • Primljeni | između | 1.5.2013. i 31.5.2013.

 • Poruka | sadrži | budžet

 • Za | sadrži | Rade

  Kreiranje liste uslova pretrage

Sada će Outlook tražiti poruke od neke osobe sa rečju „Kaća“ u imenu koje su stigle u prijemno sanduče u maju 2013. godine, imaju reč „budžet“ u telu poruke i koje su (osim vama) bile poslate nekoj osobi sa rečju „Rade“ u imenu. Evo uvećanog pogleda na listu četiri dodata kriterijuma.

Polja, uslovi i vrednosti

Na kraju kliknite na dugme Pronađi odmah da biste pokrenuli pretragu.

Rezultati napredne pretrage

Ako vas pomisao na više od 250 rezultata ne uplaši, možete prevazići to ograničenje:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Pretraga.

 2. U okviru Rezultati opozovite izbor u polju za potvrdu Ubrzaj pretragu ograničavanjem broja prikazanih rezultata.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. U Okno za navigaciju kliknite na fasciklu koju želite da pretražite.

 2. U polju Trenutno pretraživanje otkucajte tekst za pretragu.

  Polje „Trenutna pretraga“

  • Stavke koje sadrže tekst koji ste otkucali biće prikazane sa istaknutim tekstom za pretragu.

  • Upišite više znakova da biste suzili pretragu.

 3. Da biste proširili pretragu i uključili sve fascikle, na kraju rezultata pretrage kliknite na vezu Pokušajte ponovo da pretražite.

  Napomene: 

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+E da biste se vratili na mesto umetanja u polju Trenutno pretraživanje.

  • Kada završite pretragu, možete je obrisati tako što ćete izabrati stavku Zatvori pretragu Dugme „Zatvori pretragu“ pored polja za trenutnu pretragu.

  • Prilozi se pretražuju, ali rezultati pretrage iz priloga neće biti istaknuti.

Pretragu možete da suzite tako što ćete dodati više kriterijuma. Kada kliknite ili otkucate u polju Trenutna pretraga, pravi se kartica Alatke za pretragu. U grupi Sužavanje nekoliko opcija kriterijuma pomaže da pretraga bude određenija.

Kartica „Alatke za pretragu“ na traci

Napomena:  Polja pretrage koja dodate su karakteristična za lokaciju na kojoj se nalazite u programu Outlook, kao što su pošta, kalendar, kontakti, zadaci, beleške, lista fascikli ili dnevnik. Polja za pretragu su specifična i za Outlook profil e-pošte koji trenutno koristite. Polja za pretragu ostaju i pošto zatvorite i ponovo pokrenete Outlook. Upit za pretragu se ne zadržava.

10 poslednjih pretraga se čuvaju i mogu se ponovo koristiti.

 • Kliknite na polje Trenutna pretraga, a zatim na kartici Alatke za pretragu u grupi Opcije kliknite na dugme Nedavne pretrage, a zatim kliknite na reč ili frazu pretage koju želite ponovo da koristite.

  Komanda „Nedavne pretrage“ na traci

Takođe pogledajte

Saznajte kako da suzite kriterijum pretrage za bolje pretraživanje u programu Outlook

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. U oknu Pošta kliknite na fasciklu koju želite da pretražite.

 2. U polju Trenutno pretraživanje otkucajte tekst za pretragu.

  • Poruke koje sadrže tekst koji ste upisali biće prikazane u oknu Rezultati trenutnog pretraživanja sa istaknutim tekstom za pretragu.

   Napomena: Prema podrazumevanim postavkama, nije neophodno da kliknete na dugme Pretraga dugme Slika dugmeta da biste započeli pretragu. Dugme Pretraga omogućeno je samo ako ste opozvali izbor u polju za potvrdu Prikaži rezultate pretrage dok kucam kad god je moguće u dijalogu Opcije pretrage. Detalje potražite u odeljku ovog članka pod imenom „Promena opcija za trenutnu pretragu“.

  • Upišite više znakova da biste suzili pretragu.

 3. Da biste proširili pretragu i uključili sve fascikle okna Pošta, kliknite na vezu Pokušajte da opet pretražite sve stavke pošte koja se nalazi na kraju rezultata pretraživanja.

  Druga mogućnost je da u Okno za navigaciju, u oknu Fascikle pošte izaberete stavku Sve stavke pošte ili pritisnete kombinaciju tastera CTRL+ALT+A.

  Rezultati pretraživanja

  1. Izaberite fasciklu u kojoj ćete vršiti pretraživanje.

  2. Upišite tekst za pretragu u polje Trenutna pretraga.

  3. Poruke koje sadrže tekst koji ste upisali biće prikazane u oknu za rezultate sa istaknutim tekstom za pretragu.

  4. Kliknite da biste obrisali polje Trenutna pretraga, a zatim pokrenite novu pretragu.

  5. Kliknite da biste proširili pretragu na sve fascikle u okviru stavke Pošta.

Primere o pronalaženju tačno onoga što tražite potražite u članku Sužavanje kriterijuma pretrage radi boljih pretraga u programu Outlook (samo na engl.).

Napomene: 

 • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+E da biste se vratili na mesto umetanja u polju Trenutno pretraživanje.

 • Kada ste izvršili pretragu i pronašli stavku na listi rezultata, možete da obrišete pretragu. Outlook će vas zadržati na poslednjoj stavci na koju ste kliknuli.

 • Prilozi se pretražuju, ali rezultati pretraživanja iz priloga neće biti istaknuti.

Pretragu možete da suzite tako što ćete dodati više kriterijuma.

 1. U oknu Trenutno pretraživanje kliknite na dugme Razvij graditelj upita.

  Okno za trenutno pretraživanje

 2. Da biste dodali više kriterijuma za pretragu, otkucajte tekst za pretragu u redovima Iz, Telo, Tema, ili Za.

  Dodaj kriterijum

 3. Da biste prikazali više polja za pretragu u graditelju upita, kliknite na dugme Dodaj kriterijum, a zatim sa liste izaberite željena polja za pretragu.

  Savet: Možete i da izbrišete polja za pretragu u oknu „Izrada upita“ tako što ćete sa liste polja za pretragu izabrati stavku Ukloni.

 4. Unesite kriterijume za pretragu u nova polja za pretragu.

  Dok unosite kriterijume u polja za pretragu, polje Trenutna pretraga prikazuje kriterijume kao sintaksu upita za pretragu. Sintaksa uključuje kriterijume pretrage koje prati dvotačka, a zatim vrednost kriterijuma koju ste uneli, kao što je prikazano na slici ispod. Što se više upoznajete sa sintaksom upita za pretragu, možete otkucati upit u polje Trenutna pretraga umesto u polje za pretragu.

  Okno za trenutno pretraživanje

 5. Prikažite rezultate pretrage na listi ispod okna za trenutno pretraživanje.

  Napomene: 

  • Polja pretrage koja dodate su karakteristična za lokaciju na kojoj se nalazite u programu Outlook, kao što su pošta, kalendar, kontakti, zadaci, beleške, lista fascikli ili dnevnik. Polja za pretragu su specifična i za Outlook profil e-pošte koji trenutno koristite. Polja za pretragu ostaju i pošto zatvorite i ponovo pokrenete Outlook. Upit za pretragu se ne zadržava.

Outlook prikazuje najviše 10 nedavnih pretraga.

 • U oknu Trenutno pretraživanje izaberite meni okna „Trenutno pretraživanje“, postavite pokazivač na stavku Nedavne pretrage, a zatim sa liste izaberite željenu pretragu.

  Okno za pretragu

Uključivanje potfascikli u trenutnu pretragu

Trenutna pretraga može da pretražuje sve fascikle, uključujući potfascikle, u Outlook lista fascikli, ali opcija pretraživanja svih fascikli nije izabrana po podrazumevanoj vrednosti. Morate da uključite ovu opciju za pretragu.

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Trenutna pretraga, a zatim izaberite stavku Opcije pretrage.

  Takođe možete da kliknete na strelicu u oknu Trenutna pretraga i da zatim izaberete stavku Opcije pretrage.

 2. U okviru Okno „Trenutna pretraga“ izaberite stavku Sve fascikle.

Uključivanje izbrisanih stavki u trenutnu pretragu

Po podrazumevanoj vrednosti, fascikla „Izbrisane stavke“ se ne uključuje kada se pretražuju sve stavke pošte. Da biste uključili fasciklu „Izbrisane stavke“, izvršite sledeće radnje:

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Trenutna pretraga, a zatim izaberite stavku Opcije pretrage.

  Takođe možete da kliknete na strelicu u oknu Trenutno pretraživanje i da zatim izaberete stavku Opcije pretraživanja.

 2. U okviru Izbrisane stavke potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi poruke iz fascikle „Izbrisane stavke“ u svakoj datoteci sa podacima prilikom pretrage svih stavki.

Uključivanje datoteka sa podacima u pretrage

Outlook podrazumevano uključuje sledeće datoteke sa podacima prilikom pretraživanja svih stavki pošte:

 • Sve indeksirane datoteke sa podacima. One obuhvataju datoteke ličnih fascikli (.pst) i datoteke vanmrežne fascikle (.ost). Indeksiranje osigurava brzu trenutnu pretragu.

 • Datoteku sa podacima programa Outlook za podrazumevani nalog e-pošte, bez obzira na to da li je indeksirana ili ne.

Međutim, možete da izaberete bilo koju datoteku sa podacima koja će biti uključena u pretrage.

Sve stavke pošte

Važno: Biranje datoteka sa podacima koje će biti uključene u pretragu odnosi se samo na slučaj pretraživanja svih stavki pošte tokom kog se pretražuje jedna ili više datoteka sa podacima.

Biranje datoteka sa podacima koje će biti uključene u pretrage

 1. U oknu za navigacija, u oknu Pošta kliknite na strelicu Sve stavke pošte.

 2. Izaberite ime datoteke sa podacima koju želite da uključite u pretragu ili je izuzmete iz nje.

  Na primer:

  • POP3 nalog možete koristiti samo za kućne i privatne e-poruke, tako da na poslu želite da pretražujete samo poslovni nalog e-pošte. U tom slučaju opozovite izbor u polju za pretragu „Moja kućna e-pošta“ kako biste je izuzeli iz pretrage.

  • Datoteka sa podacima koju ćete možda želeti da izuzmete iz pretrage jeste velika fascikla arhive.

  • Ako radite u advokatskoj kancelariji, informacije o svakom slučaju možete čuvati u posebnim .pst datotekama sa podacima. Ako radite na određenom predmetu, možda nećete želeti da .pst datoteke da drugim slučajevima budu uključene u pretrage u vezi sa određenim slučajem.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Trenutno pretraživanje, a zatim stavku Opcije pretrage.

  Možete i da kliknite na strelicu pored okna Trenutno pretraživanje i da zatim izaberete stavku Opcije pretrage.

 2. Izaberite željene opcije:

  Indeksiranje

  • Indeksiranje poruka u ovim datotekama sa podacima     Izaberite datoteke sa podacima koje želite da Outlook indeksira za pretrage.

  • Pitaj me kada su rezultati pretrage možda nekompletni zato što se poruke još indeksiraju     Ova opcija je podrazumevano izabrana. Outlook prikazuje poruku u oknu Trenutna pretraga kada prikaz svih rezultata pretrage kasni zato što Outlook nije završio indeksiranje svih poruka u izabranim datotekama sa podacima. Klikom na poruku otvara se dijalog koji prikazuje koliko stavki je preostalo za indeksiranje. Opozovite izbor u polju za potvrdu ako ne želite da vidite te poruke.

   Pretraga

  • Prikaži rezultate pretrage dok kucam kad god je moguće      Ova opcija je podrazumevano izabrana. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da se rezultati pretrage prikazuju tokom kucanja. Na primer, možda ne želite da vidite nijedan rezultat pretrage dok ne pritisnete taster ENTER ili kliknite na dugme Pretraga. Dugme Pretraga Slika dugmeta omogućeno je samo ako opozovete izbor ove opcije. Možda želite da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu jer se rezultati pretrage ne prikazuju onoliko brzo koliko želite.

  • Ubrzaj pretrage ograničavanjem broja prikazanih rezultata     Ova opcija je podrazumevano izabrana. Kada pretraga vraća izuzetno veliki broj rezultata, Outlook ograničava prikazani broj radi ubrzavanja pretrage i prikazuje vam samo najnovije stavke. Outlook prikazuje poruku u oknu Trenutna pretraga koja vas obaveštava o ovom ograničenju. Možete da kliknete na poruku da biste otvorili dijalog i videli sve rezultate.

  • Istakni reči koje tražim      Ova opcija je podrazumevano izabrana. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da rezultati pretrage budu istaknuti. Ako želite da promenite boju za isticanje, kliknite na dugme Promeni, a zatim izaberite boju u dijalogu Boja.

   Izbrisane stavke

  • Uključi poruke iz fascikle „Izbrisane stavke“ u svakoj datoteci sa podacima prilikom pretrage svih stavki      Ova opcija nije izabrana o podrazumevanoj vrednosti. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da uvrstite izbrisane stavke u pretrage prilikom pretraživanja svih stavki pošte.

   Okno za trenutnu pretragu

  • Prilikom pretraživanja, prikaži rezultate iz      Opcija za Samo trenutno izabrane fascikle je podrazumevano izabrana. Izaberite polje za potvrdu Sve fascikle ako želite da sve pretrage uključuju sve fascikle na listi fascikli programa Outlook.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da suzite kriterijum pretrage za bolje pretraživanje u programu Outlook

Uspostavljanje početnih vrednosti indeksiranje obnovom kataloga funkcije „Trenutna pretraga“

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×