Pronalaženje i zamena teksta i drugih podataka u Word dokumentu

Word pruža nekoliko opcija za pronalaženje određenog sadržaja u vašem dokumentu. Možete da potražite i zamenite stavke kao što je tekst, slike, natpisi, obeleživači ili određeni tipovi oblikovanja kao što su pasusi ili prelomi stranica. Možete da koristite komandu Idi na da biste otišli na određenu instancu sadržaja u dokumentu, a vi možete i da proširite pretragu korišćenjem džokera, kodova ili regularnih izraza za pronalaženje reči ili fraza koje sadrže određene znakove ili kombinacije znakova.

Napomene: 

 • Word Online trenutno obuhvata samo osnovne funkcije pronalaženja i zamene. Otvorite dokument u Word aplikaciji za računare da biste koristili funkcije napredne pretrage i zamene kao što su pronalaženje objekata, pronalaženje oblikovanja, korišćenje komande „Idi na“ i korišćenje džokera, kodova i regularnih izraza.

 • Neki sadržaj iz ove teme možda nije moguće primeniti na neke jezike.

Pronalaženje i zamena

Brzo možete da potražite svako pojavljivanje određene reči ili fraze.

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje odaberite stavku Nađi. Ili pritisnite Ctrl+F na tastaturi.

  Opcija „Pronađi“ na kartici „Početak“

  Prikazuje se okno Navigacija.

  Okno za navigaciju
 2. U polju za pretragu otkucajte tekst koji želite da nađete. Sve instance pronađenog teksta istaknute se u dokumentu i navedene u oknu Navigacija.

  Rezultati pretrage markirani u dokumentu i oknu za navigaciju
 3. Pregledajte rezultate koristeći kontrole sa strelicama nagore i nadole.

Napomena: Ako napravite promenu u dokumentu i rezultati pretrage nestanu, kliknite na strelicu nadole ispod polja za pretragu da biste ponovo prikazali listu rezultata.

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje, kliknite na dugme Zameni. Ili pritisnite Ctrl+H na tastaturi.

  Opcija „Zameni“ markirana je na kartici „Početak“.

 2. U polju Pronađi sledeće otkucajte tekst koji želite da pronađete i zamenite.

 3. U polju Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

  Pronalaženje i zamena teksta

 4. Odaberite stavku Pronađi sledeće, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zamenili istaknuti tekst, kliknite na dugme Zameni.

  • Da biste zamenili sve instance teksta u dokumentu, kliknite na Zameni sve.

  • Da biste preskočili ovu instancu teksta i nastavili do sledeće instance, kliknite na Pronađi sledeće.

  Kartica „Zamena“ u dijalogu „Pronalaženje i zamena“

  Napomena: U usluzi Word Online ne postoji dugme Pronađi sledeće. Pregledajte rezultate koristeći strelice nagore i nadole da biste zamenili instance istaknutog teksta.

Da biste potražili objekte kao što su tabele, grafike, komentari, fusnote, endnote ili jednačine, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronađi. Ili pritisnite Ctrl+F na tastaturi.

  Opcija „Pronađi“ na kartici „Početak“

  Prikazuje se okno Navigacija.

  Okno za navigaciju
 2. Kliknite na strelicu sa desne strane polja za pretragu, a zatim odaberite opciju sa liste.

  Lista opcija za pronalaženje objekata

  Rezultati pretrage se prikazuju ispod polja za pretragu.

 3. Izaberite rezultat da biste ga videli u dokumentu ili pregledajte sve rezultate tako što ćete kliknuti na kontrole sa strelicama.

Tražite dijalog „Pronalaženje i zamena“?

Da biste izvršili naprednu pretragu koristeći dijalog Pronalaženje i zamena, uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi, a zatim izaberite stavku Napredna pretraga.

  ili

 • U oknu Navigacija kliknite na strelicu sa desne strane polja za pretragu, a zatim odaberite Napredna pretraga.

U dijalogu Pronalaženje i zamena kliknite na Više za opcije detaljne pretrage.

Napomena:  Za manji skup opcija napredne pretrage kao što je Podudaranje velikih i malih slova ili Pronađi samo cele reči, u oknu za navigaciju izaberite strelicu sa desne strane polja za pretragu, a zatim odaberite stavku Opcije.

Možete da potražite i zamenite ili uklonite oblikovanje znakova u svom dokumentu. Na primer, možete da potražite određenu reč ili frazu i da promenite boju fonta ili možete da potražite određeno oblikovanje, kao što je podebljano ili istaknuto i da ga promenite.

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje, kliknite na dugme Zameni. Ili pritisnite Ctrl+H na tastaturi.

  Opcija „Zameni“ markirana je na kartici „Početak“.

 2. Ako ne vidite dugme Format, izaberite stavku Više.

  Dugme „Još“

 3. Da biste potražili tekst sa određenim oblikovanjem, otkucajte tekst u polju Pronađi. Da biste pronašli samo oblikovanje, ostavite prazno polje.

 4. Izaberite stavku Format, a zatim izaberite formate koje želite da nađete i zamenite. Na primer, da biste našli istaknuti tekst, izaberite stavke Format > Isticanje; da biste našli podebljani tekst, izaberite stavke Format > Font, a zatim u dijalogu Pronađi font izaberite stavku Podebljano na listi Stil fonta.

 5. Kliknite na polje Zameni sa, izaberite Oblikovanje, a zatim izaberite formate zamene kao što je opisano u 4. koraku.

  Napomena: Ako želite da zamenite tekst, otkucajte tekst zamene u polju Zameni sa.

 6. Da biste našli i zamenili svaku instancu navedenog oblikovanja, izaberite stavku Pronađi sledeće, a zatim kliknite na Zameni. Da biste zamenili sve instance navedenog oblikovanja, kliknite na Zameni sve.

Možete da pretražite i zamenite posebne znakove i elemente dokumenta kao što su kartice, oznake pasusa (znakovi za kraj reda) i ručni prelomi stranica. Na primer, možete da nađete sve razmake dvostrukih linija (dve oznake pasusa) i zamenite ih razmakom jednostruke linije (jedna znaka pasusa).

Savet: Da biste prikazali skrivene simbole oblikovanja, kao što su razmaci, oznake pasusa i prelomi stranica, kliknite na u grupi Pasus na kartici Početak.

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi, a zatim izaberite stavku Više opcija traženja.

  Opcija „Napredna pretraga“ u meniju „Pronađi“

 2. Ako ne vidite dugme Posebno, izaberite stavku Više.

  Dugme „Još“

 3. Kliknite na Posebno, a zatim kliknite na željenu stavku.

 4. Ako želite da zamenite stavku, izaberite karticu Zameni, a zatim otkucajte ono što želite da koristite kao zamenu u polju Zameni sa.

 5. Da biste našli i zamenili svaku instancu navedene stavke, izaberite stavku Pronađi sledeće, a zatim kliknite na Zameni. Da biste zamenili sve instance navedene stavke, kliknite na Zameni sve.

Pronalaženje pomoću komande „Idi na“

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi, a zatim izaberite stavku Idi na.

  Opcija „Idi na“ u meniju „Pronađi“

 2. U polju Idi na kliknite na tip stavke.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na određenu stavku, otkucajte odgovarajuće informacije identifikovanja za stavku u polju Unesi tip stavke, a zatim kliknite na Idi na.

  • Da biste otišli na sledeću ili prethodnu stavku navedenog tipa, ostavite polje Unos prazno, a zatim kliknite na Sledeće ili Prethodno.

Pretraga pomoću džokera

Koristite džokere da biste pretražili tekst. Na primer, možete da koristite džoker zvezdica (*) da biste potražili nisku znakova (na primer, „s*d“ pronalazi „sad“ i „slad“).

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi, a zatim izaberite stavku Više opcija traženja.

  Opcija „Napredna pretraga“ u meniju „Pronađi“

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džokere.

  Ako ne vidite polje za potvrdu Koristi džokere, kliknite na Više.

  Dugme „Još“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odabrali znak džokera sa liste, kliknite na Specijalni, kliknite na džoker znak, a zatim otkucajte bilo koji dodatni tekst u polju Pronađi sledeće. Za više informacija pogledajte dolenavedenu tabelu Džokeri za stavke koje želite da nađete i zamenite.

  • Otkucajte znak džokera direktno u polje Pronađi. Za više informacija pogledajte dolenavedenu tabelu Džokeri za stavke koje želite da nađete i zamenite.

 4. Ako želite da zamenite stavku, izaberite karticu Zameni, a zatim otkucajte ono što želite da koristite kao zamenu u polju Zameni sa.

 5. Izaberite stavke Pronađi sledeće ili Pronađi sve, a zatim kliknite na Zameni ili Zameni sve da biste zamenili sve instance stavke.

  Napomena: Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Koristite zagrade ( ) da biste napravili grupe džoker znakova i teksta u polju Pronađi, a zatim koristite \n u polju Zameni sa da biste koristili rezultate svakog izraza.

Možete da koristite džoker \n da biste potražili izraz, a zatim da ga zamenite preraspoređenim izrazom. Na primer, otkucajte (Jevtić) (Sava) u polju Pronađi i \2 \1 u polju Zameni sa. Word će naći Jevtić Sava i zameniti ga sa Sava Jevtić.

 • Kada je polje za potvrdu Koristi džokere izabrano, Word pronalazi samo reči koje navedete. Imajte u vidu da su polja za potvrdu Podudaranje velikih i malih slova i Pronađi samo cele reči nedostupna (zatamnjene) da bi označile da su ove opcije automatski uključene. Ove opcije možete da isključite.

 • Da biste potražili znak koji je definisan kao džoker, otkucajte obrnutu kosu crtu (\) pre znaka. Na primer, otkucajte \? da biste našli znak pitanja ili \\ da biste našli znak obrnuta kosa crta (ovo se često zove „komandni znak“).

 • Možete da koristite zagrade da biste grupisali džoker znakove i tekst i da biste označili redosled procene. Na primer, otkucajte <(pre)*(an)> da biste našli „presmešan“ i „prevejan“.

Da biste pronašli

Tip

Primer

Bilo koji znak, uključujući razmak i znakove interpunkcije

?

s?t pronalazi sat, set i s t.

Jedan od ovih znakova

[ ]

l[iu]k pronalazi lik i luk.

Bilo koji pojedinačni znak u ovom opsegu

[-]

[r-t]ada pronalazi rada, sada i tada. Opsezi moraju biti u rastućem redosledu.

Početak reči

<

<(inter) pronalazi interesantno i interno, ali ne i sprinteri.

Kraj reči

>

(sa)> pronalazi sa i terasa, ali ne i savršeno.

Izraz

()

Word pamti rezultate kombinacije pretrage za korišćenje u operaciji zamene.

Svaki pojedinačni znak izuzev znakova u opsegu unutar zagrada

[!x-z]

t[!a-m]p pronalazi top i tup, ali ne tap ili tip.

Tačan broj pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n}

naj{2}ači pronalazi najjači ali ne najači.

Najmanje n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,}

fe{1,}d pronalazi fed i feed.

Pojavljivanja od n do m prethodnog znaka ili izraza

{n,m}

10{1,3} pronalazi 10, 100 i 1000.

Neka pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

@

lo@t pronalazi lot i loot.

Bilo koju nisku znakova, uključujući razmak i znakove interpunkcije

*

s*d pronalazi sad, sladoled i sjajan provod.

Korišćenje kodova za pronalaženje slova, oblikovanja, polja ili posebnih znakova

Da biste pronašli

Tip

Oznaka pasusa ( Oznaka pasusa )

^p (ne funkcioniše u polju Pronađi kada je opcija Koristi džokere uključena) ili ^13

Znak tabulatora ( Znak tabulatora )

^t ili ^9

ASCII znak

^ nnn, gde je nnn kod znaka

ANSI znak

^0 nnn, gde je 0 nula i nnn je kôd znaka

Crta ( — )

^+

Srednja crta ( – )

^=

Znak „karet“

^^

Ručni prelom reda ( Ručni prelom reda )

^l ili ^11

Prelom kolone

^n ili ^14

Prelom stranice ili odeljka

^12 (prilikom zamene, umeće prelom stranice)

Ručni prelom stranice

^m (takođe pronalazi ili zamenjuje prelome odeljaka kada je opcija Koristi džokere uključena)

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red ( Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red )

^s

Neprelomiva crtica ( Neprelomiva crtica )

^~

Opcionalna crtica ( Opcionalna crtica za prelamanje reda )

^-

Da biste pronašli

Tip

Bilo koji znak

^?

Bilo koja cifra

^#

Bilo koje slovo

^$

Slika ili grafika (samo umetnuta)

^g

Znak za fusnotu

^f ili ^2

Znak za endnotu

^e

Polje (kada su kodovi polja vidljivi)

^d ili ^19 ili ^21

Komentar (kada su komentari umetnuti)

^a ili ^5

Prelom odeljka

^b

Razmak

^w (bilo koji razmak ili kombinacija redovnih i razmaka između reči na kome se ne može prelomiti red, i znakova tabulatora)

Da biste zamenili sa ovim...

Tip

Sadržaj ostave

^c

Tekst u polju za pronalaženje

^&

Pronalaženje i zamena teksta pomoću regularnih izraza (napredno)

Možete da automatizujete mnogo zadataka pronalaženja i zamene pomoću džoker znakova za pravljenje regularnih izraza, koji su kombinacija doslovnog teksta i džoker znakova. Znakovi doslovnog teksta označavaju tekst koji mora da postoji u ciljnoj nisci teksta. Džoker znakovi označavaju tekst koji može da se razlikuje u ciljnoj nisci. Na primer, možete da koristite regularne izraze da biste našli i uklonili duplikate redova iz velike tabele ili da biste prebacili listu imena (promenite ih iz „Ime Prezime“ u „Prezime, Ime“).

Ovo je uzorak koji možete da isprobate. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite regularni izraz koji prebacuje imena. Imajte na umu da uvek koristite dijalog Pronađi i zameni za pokretanje regularnih izraza. Isto tako, ne zaboravite da ako izraz ne funkcioniše na očekivani način, uvek možete da pritisnete CTRL+Z da biste opozvali promene, a zatim da isprobate drugi izraz.

 1. Pokrenite Word i otvorite novi, prazan dokument.

 2. Kopirajte sledeća imena u dokument.

  Jordan Branković

  Dunja Vuković

  Tijana Stanković

  Dragan Jovanović

 3. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na Zameni da biste otvorili dijalog Pronađi i zameni.

  Opcija „Zameni“ markirana je na kartici „Početak“.

 4. Ako ne vidite polje za potvrdu Koristi džokere, kliknite na Više, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu. Ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu, Word tretira džoker znakove kao tekst.

 5. Otkucajte sledeće znakove u polju Pronađi. Obavezno ubacite razmak između dva skupa zagrada i nemojte ubacivati razmak na kraju.

  (<*>) (<*>)

 6. U polju Zameni sa otkucajte sledeće znakove. Obavezno ubacite razmak između zagrade i druge kose crte.

  \2, \1

 7. Izaberite imena, a zatim kliknite na Zameni sve. Word prebacuje imena i razdvaja ih zarezom, na primer:

  Jovović, Nenad

  Vuković, Dunja

  Stanković, Tijana

  Jovanović, Dragan

Sadržaj dokumenta određuje većinu (ali ne sve) dizajna regularnih izraza. U gorenavedenom primeru, svaka stavka (ime) sadržala je dve reči. Da je stavka sadržala dve reči i srednji inicijal, koristili biste drugačiji izraz.

Hajde da istražimo svaki izraz detaljno:

U prvom izrazu, (<*>) (<*>):

 • Zvezdica (*) vraća sav tekst u reči.

 • Simboli veće od i manje od (< >) označavaju početak i kraj svake reči. Oni obezbeđuju da pretraga vraća jednu reč.

 • Zagrade i razmak između njih razdvajaju reči u zasebne grupe: (prva reč) (druga reč). Zagrade označavaju i redosled kojim želite da pretraga proceni svaki izraz.

Drugim rečima, izraz glasi: „Nađi obe reči“.

U drugom izrazu, \2, \1:

 • Kosa crta (\) funkcioniše sa brojevima radi uloge čuvara mesta. (Takođe možete da koristite kosu crtu da biste našli druge džoker znakove. Pogledajte sledeći odeljak za više informacija.)

 • Zarez posle prvog čuvara mesta umeće odgovarajuću interpunkciju između prebačenih imena.

Drugim rečima, izraz glasi: „Napiši drugu reč, dodaj zarez, napiši prvu reč.“

Sledeći primeri pokazuju neke načine na koje možete da koristite džoker znakove i regularne izraze u programu Word. Za listu džokera koje možete da koristite, pogledajte gorenavedeni odeljak Džokeri za stavke koje želite da nađete i zamenite.

Primer 1: Prebacivanje imena sa srednjim inicijalima

Primer 2: Prebacivanje datuma

Primer 3: Dodavanje tačaka u pozdrave i uklanjanje iz njih

Primer 4: Pronalaženje dupliranih pasusa ili redova

Primer 1: Prebacivanje imena sa srednjim inicijalima

Ovaj primer koristi kombinaciju džoker znakova i kodova znakova za prebacivanje imena koja sadrže srednje inicijale. Ako ne znate da koristite kodove znakova, pogledajte odeljakKorišćenje kodova za pronalaženje slova, oblikovanja, polja ili posebnih znakova.

Imajte ove činjenice na umu kada nastavite sa radom:

 • Svaki put kada koristite ovaj izraz na imenima koja se nalaze na tabeli, prvo morate da konvertujete tu tabelu u tekst.

 • Ako tabela sadrži više kolona, kopirajte kolonu koja sadrži imena u prazan dokument i konvertujte je u tekst.

 • Pošto prebacite imena, konvertujte tekst u tabelu. Možete da izbrišete originalnu kolonu i zamenite je promenjenim podacima.

Prvo pripremite uzorak podataka:

 1. Ako to još niste uradili, pokrenite Word i napravite novi, prazan dokument

 2. Umetnite praznu tabelu u dokument. Neka tabela ima širinu od 1 kolone i visinu od 4 reda.

 3. Pojedinačno kopirajte ova imena i nalepite svako u praznu ćeliju tabele:

  Đorđe Dušan Jokanović
  Dragoslava K. Simović
  Tijana I. Stanković
  Dragan Jovanović

  Tabela bi trebalo da izgleda ovako:

  Đorđe Dušan Jokanović

  Dragoslava K. Simović

  Tijana I. Stanković

  Dragan Jovanović

 4. Izaberite tabelu, pa na kartici Raspored alatki za tabelu, u grupi Podaci izaberite stavku Konvertuj u tekst.

 5. Izaberite Oznake pasusa kao znak za razdvajanje teksta, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada prebacite imena:

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na Zameni da biste otvorili dijalog Pronađi i zameni.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džokere (možda ćete morati da kliknete na Još da biste videli polje za potvrdu), a zatim otkucajte sledeći izraz u polju Pronađi:

  (*) ([! ]@)^13

  Obavezno ubacite razmak između dva skupa zagrada i posle znaka uzvika. Ako do sada niste videli znak ^13, u sledećem odeljku ćemo objasniti njegovu funkciju.

 3. U polju Zameni sa otkucajte sledeći izraz:

  \2, \1^p

 4. Izaberite listu imena, a zatim kliknite na Zameni sve. Word prebacuje imena ili srednje inicijale ili srednja imena, na primer:

  Jokanović, Đorđe Dušan
  Simović, Dragoslava K.
  Stanković, Tijana I.
  Jovanović, Dragan

Konvertujte promenjeni tekst nazad u tabelu:

 1. Izaberite listu prebačenih imena.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela, a zatim izaberite stavku Konvertuj tekst u tabelu.

 3. U dijalogu Konvertovanje teksta u tabelu, u okviru Razdvoj tekst na kliknite na Pasusi, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prebacivanje sa srednjim inicijalima, deo po deo

Hajde da pogledamo pojedinačne delove izraza da bismo videli kako funkcionišu, počevši od izraza u polju Pronađi.

Ceo izraz traži dve grupe obrazaca: prvo ime sa srednjim inicijalom (ili srednjim imenom) i prezime. (*) pronalazi sva imena. Primetićete da iza njega postoji razmak.

Ovaj deo izraza odgovara prezimenima:

([! ]@)^13

Znak uzvika isključuje sve znakove navedene u zagradama. U ovom slučaju, [! ] znači „pronađi sve osim razmaka“. Njego efekat je da ukloni razmak ispred prezimena.

Znak @ pronalazi neka pojavljivanja prethodnog znaka, tako da jednostavno obezbeđuje da se uklanjaju svi razmaci ispred prezimena.

Moramo da znamo gde se završava prezime, pa takođe koristimo znak ^13 da bismo potražili znak pasusa na kraju svakog reda. Međutim, pošto ne planiramo da ponovo koristimo znak pasusa, sve ostalo stavljamo u zagrade.

Ovo možete da isprobate tako što ćete ponovo kopirati imena u test dokument (obavezno ih razdvojte oznakama pasusa), a zatim pretražujte pomoću ([! ]@)^13 u polju Pronađi. Pretraga pronalazi svako prezime.

Pošto pretraga ponovo počinje na početku sledećeg reda, koristimo džoker zvezdicu (*) radi uparivanja svega od tog mesta do početka sledećeg prezimena.

Pošto ne planiramo da ponovo koristimo razmak ispred prezimena, koristimo zagrade da bismo ga isključili iz dve grupe:

(*) ([! ]@)^13

Važno: Pažljivo koristite kôd znaka ^13. Obično možete da koristite kôd znaka ^p da biste potražili oznake pasusa. Međutim, taj kôd ne funkcioniše u pretragama džokera. Umesto toga, koristite zamenski kôd ^13. Iako kôd znaka ^p ne funkcioniše u pretragama džokera, trebalo bi da ga koristite u operacijama zamene džokera zato što obuhvata informacije o oblikovanju, a znak ^13 ih ne obuhvata. Pored toga, uopšte ne možete da dodelite informacije stila znaku ^13. Pogrešna upotreba koda ^13 u operaciji zamene može znatno da konvertuje dokument u datoteku koju nije moguće oblikovati.

Izraz „zameni“ (\2 \1) vrši stvarno prebacivanje. U polju Zameni sa znakovi \2, saopštavaju pretrazi da prvo napiše drugi obrazac i da doda zarez posle obrasca. Znakovi \1^p saopštavaju pretrazi gde da napiše prvi obrazac i da napiše znak pasusa posle tog obrasca.

Primer 2: Prebacivanje datuma

Ovaj primer koristi regularne izraze za konvertovanje datuma u evropskom formatu u datume u U.S. formatu.

 1. Kopirajte i nalepite sledeći datum u dokument: 28th May 2003

 2. Otvorite dijalog Pronađi i zameni, a zatim otkucajte sledeći izraz u polju Pronađi:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Obavezno ubacite razmak između sledećih otvorenih i zatvorenih zagrada: 2}) (<[ and *>) ([0.

 3. U polju Zameni sa otkucajte sledeći izraz:

  \3 \1, \4

  Obavezno ubacite razmak između svakog skupa znakova.

 4. Kliknite na Zameni sve.

  Pretraga zamenjuje 28th May 2003 sa May 28, 2003

Prebacivanje datuma, deo po deo

Hajde da počnemo sa izrazom u polju Pronađi. Izraz funkcioniše razdvajanjem datuma u četiri obrasca, označena skupovima zagrada. Svaki obrazac sadrži komponente koje nalazite u svim datumima napisanim stilom koji ste koristili u primeru. Rad sleva nadesno:

 • Opseg brojeva [0-9] se podudara sa brojevima od jedne cifre u prvom obrascu. Pošto datumi mogu da se sastoje od dva broja, naređujemo pretrazi da vrati jednocifreni ili dvocifreni datum: {1,2}. Rezultat je prvi obrazac: ([0-9]{1,2}).

  Engleski redni brojevi sačinjavaju prvi obrazac. Engleski redni brojevi se sastoje od "th," "nd," "st," i "rd," pa ta slova dodajemo u opseg [dhnrst]. Pošto se engleski redni brojevi uvek sastoje od dva slova, ograničavamo broj slova na dva: ([dhnrst]{2}).

 • Zatim sledi razmak, a iza njega slovna oznaka i džoker znak koji označavaju imena meseca. Sva imena meseca počinju ovim velikim slovima: ADFJMNOS. Ne znamo koliko znakova prati svako veliko slovo, pa ih pratimo pomoću zvezdice (*). Zanima nas samo naziv meseca, pa koristimo znakove veće od i manje od da bismo ograničili rezultate na pojedinačnu reč. Rezultat je četvrti obrazac: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Na kraju tražimo godinu. Koristimo isti opseg brojeva, ali ovaj put ograničavamo broj na četiri slova ([0-9]{4}).

Imajte u vidu da u polju Zameni sa pišemo samo tri od četiri obrasca adrese. Izostavili smo engleski redni broj („th“) iz datuma zato što datumi u U.S. formatu ne koriste engleske redne brojeve. Ako želite da ostavite engleski redni broj u datumu, unesite \3 \1\2, \4 u polje Zameni sa. U ovom slučaju, unosite razmak posle 3 i posle zareza, ali nigde više.

U ovom trenutku se možete zapitati kako da rukujete datumima u kojima nije navedeno ime, na primer 28/05/03. Pretražujete pomoću ovog izraza:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Zamenu vršite pomoću ovog izraza:

\3/\1/\2

Ako je datum u formatu 28/05/2003, koristite {4} u poslednjem obrascu umesto {2}.

Osnovni podaci o korišćenju znakova za razdvajanje u okviru liste u regularnim izrazima

Prethodni primer koristi sledeće argumente za pronalaženje jednocifrenih ili dvocifrenih datuma: {1,2}. U ovom slučaju, zarez razdvaja dve vrednosti. Međutim, regionalne postavke u operativnom sistemu Windows kontrolišu znakove za razdvajanje u okviru liste koje koristite. Ako vaše regionalne postavke navode upotrebu tačke i zareza kao znakova za razdvajanje u okviru liste, morate ih koristiti umesto zareza.

Da biste otkrili koje znakove za razdvajanje u okviru liste navodi vaš operativni sistem, uradite sledeće:

 1. Otvorite kontrolnu tablu. (Kliknite desnim tasterom miša na Windows dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla u operativnom sistemu Windows 8 i novijoj verziji. U operativnom sistemu Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.)

 2. Izaberite stavku Sat, jezik i region.

 3. Izaberite stavku Promeni format datuma, vremena ili broja, a zatim kliknite na Dodatne postavke.

 4. Izaberite karticu Brojevi, a zatim pronađite stavku Znak za razdvajanje u okviru liste.

Primer 3: Dodavanje tačaka u pozdrave i uklanjanje iz njih

U nekim zemljama, počasne titule (Mr., Mrs. i tako dalje) ne uključuju tačke. Ovaj primer vam pokazuje kako da dodate tačke u počasne izraze ili kako da ih uklonite. Od ove tačke pretpostavljamo da znate kako da koristite dijalog Pronalaženje i zamena.

Ovaj izraz pronalazi Mr, Ms, Mrs i Dr bez tačaka:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Primetićete da izraz koristi drugi obrazac koji sadrži razmak. Taj razmak bi obično dolazio posle počasnog izraza ukoliko nema tačke. Ovaj izraz dodaje tačku:

\1.\2

Da biste uradili obratno, pretražite koristeći ovaj izraz:

<([DM][ rs ]{1,2}).

I zamenite pomoću ovog izraza:

\1

Primer 4: Pronalaženje dupliranih pasusa ili redova

Kada koristite ovaj izraz, najbolje je da prvo sortirate listu da biste postavili duplirane redove jedne pored drugih. Takođe, morate da uklonite sve oznake za prazne pasuse. Drugim rečima, ako koristite prazne pasuse za razdvajanje blokova teksta, na primer:

Đorđe Dušan Jokanović¶

Đorđe Dušan Jokanović

Dragoslava K. Simović¶

morate ukloniti i ove pasuse, ovako:

Đorđe Dušan Jokanović¶
Đorđe Dušan Jokanović¶
Dragoslava K. Simović¶

Možete da koristite omiljeni metod da biste uklonili prazne pasuse, ali ovaj pronalazi sva uzastopna znaka pasusa. Pretražujte pomoću ovog izraza (znak @ ponavlja operaciju „pronađi i zameni“ i uklanja sve višestruke prazne redove):

(^13)\1@

Zamenjujete rezultate pomoću ovog izraza:

^p

Sada ćemo pogledati načine za zamenu teksta. Ovaj izraz pronalazi svaki niz dva uzastopna identična pasusa:

(*^13)\1

Ovaj izraz takođe odgovara dužim ponavljanjima teksta koja se završavaju u pasusima. Na primer, pokrenite izraz koji se odnosi na sledeću listu:

Đorđe Dušan Jokanović¶
Dragoslava K. Simović¶
Đorđe Dušan Jokanović¶
Dragoslava K. Simović¶
Tijana I. Stanković¶

Pretraga pronalazi prva četiri reda i zaustavlja se samo kada se ukupni obrazac promeni. Suprotno tome, ako pokrenete izraz koji se odnosi na ovu listu:

Đorđe Dušan Jokanović¶
Đorđe Dušan Jokanović
Dragoslava K. Simović¶
Dragoslava K. Simović¶

Izraz pronalazi samo prva dva pasusa. 

Da biste potražili veći broj identičnih stavki, dodajte više čuvara mesta. Na primer, ovaj izraz pronalazi tri uzastopna identična pasusa:

(*^13)\1\1

Možete koristiti i velike zagrade da biste uradili istu stvar. Sledeći primeri pronalaze dva i tri identična pasusa:

(*^13){2} (*^13){3}

Ili možete da nađete dva ili tri identična pasusa:

(*^13){2,3}

Takođe možete da nađete dva ili više identičnih pasusa:

(*^13){2,}

Možete da zamenite bilo koji od izraza sa sledećom niskom:

\1

Pored toga, možete da ponovite operaciju „pronađi i zameni“ da biste po potrebi zamenili sve duple pasuse u dokumentu ili možete da dodate džoker znak @ i da izraz ponovi operaciju umesto vas:

(*^13)\1@

Ovaj metod koristite i da biste zamenili duplirane redove u tabeli. Da biste to uradili, prvo uklonite sve objedinjene ćelije, a zatim sortirajte tabelu da biste postavili duplirane ćelije jedne pored drugih. Zatim konvertujte tabelu u tekst. (U meniju Tabela postavite pokazivač na Konvertuj, a zatim kliknite na Tabela u tekst; kada vam bude zatraženo, koristite znak za razgraničavanje tabulatora.) Pošto izvršite zamene, konvertujte tekst opet u tabelu.

Dodatni primeri

Više primera o tome kako da koristite regularne izraze u programu Word potražite u članku Pronalaženje i zamena znakova pomoću džokera na sajtu MVP Najčešća pitanja.

Takođe pogledajte

Konfigurisanje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (Automatsko oblikovanje)

Brisanje brojeva stranica

Brisanje stranice u programu Word

Umetanje simbola

Pronalaženje i zamena teksta ili oblikovanja u programu Word za Mac

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×