Promena razmere vertikalne ose (ose vrednosti) ose na grafikonu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Office Excel podrazumevano određuje skale minimalne i maksimalne vrednosti na vertikalnoj osi (vrednost) osa, poznat i kao y ose, kada kreirate grafikon. Međutim, možete da prilagodite razmeru da odgovara vašim potrebama. Kada vrednosti koje su prikazane na grafikonu pokriva veoma širok opseg, možete da promenite i osa vrednosti da bude Logaritamska skala, poznat i kao log skala.

Da biste promenili razmeru druge ose na grafikonu, pogledajte članak Promena razmere horizontalne ose (kategorija) ose na grafikonu ili Promena razmere za osu dubine (grupa) u grafikonu.

 1. U grafikonu, kliknite na osu vrednosti koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona , a zatim kliknite na dugme vertikalne ose (ose vrednosti).

   Trenutni izbor sa vertikalna osa izabran

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Opcije ose, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Važne    Sledeće opcije za podešavanje razmere su dostupne samo kada je izabran osu vrednosti.

  1. Da biste promenili broj od kojeg vertikalne ose (ose vrednosti) počinje ili se završava, minimalno ili maksimalno opciju, otkucajte drugi broj u polje Minimalna ili Maksimalna okvira. Možete izabrati stavku Uspostavi početne vrednosti da je vratite njenu prvobitnu vrednost ako je potrebno.

  2. Da biste promenili interval podeljaka oznake i koordinatne linije grafikona, opcija glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica , otkucajte drugi broj u okviru glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica. Možete izabrati stavku Uspostavi početne vrednosti da je vratite njenu prvobitnu vrednost ako je potrebno.

  3. Da obrnuti redosled vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu vrednosti obrnutim redosledom .

   Napomena    Kada promenite redosled vrednosti na vertikalne ose (ose vrednosti) od dna do vrha, oznake kategorija na horizontalne ose (kategorija) Preokreni od dna do vrha na grafikonu. Slično tome, kada promenite redosled kategorija sleva nadesno, oznake vrednosti Preokreni sa leve na desnu stranu grafikona.

  4. Da biste promenili osi vrednosti Logaritamska, potvrdite izbor u polju za potvrdu Logaritamska skala .

   Napomena    Logaritamska skala nije moguće koristiti za negativne vrednosti ili nula.

  5. Da biste promenili merne jedinice na osi vrednosti, na listi Merne jedinice , izaberite jedinicu koju želite.

   Da biste prikazali oznaku koja opisuje jedinice, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznaku merne jedinice na grafikonu .

   Savet    Promena mernih jedinica je korisno kada vrednosti grafikona predstavljaju velike brojeve koje želite da se pojavi čitljiviji na osi. Na primer, možete da prikažete grafikon vrednosti u opsegu od 1.000.000 do 50 000 000 kao 1 do 50 na osi a prikazali oznaku koja pokazuje jedinice izražene u milione.

  6. Da biste promenili položaj podeljaka na osi i oznake u okviru podeljaka, izaberite neku od opcija u poljima glavne ili međuverzije tipa .

  7. Kliknite na padajući okvir u okviru oznake i odaberite stavku na položaj oznaka.

  8. Da biste promenili mesta na kojem želite na horizontalnu osu (kategorija) da biste sa osom vertikalne ose (ose vrednosti), u okviru pod se ukršta u, kliknite na osu vrednosti, a zatim otkucajte broj koji želite u okvir za tekst. Ili izaberite stavku Maksimalna vrednost ose da biste naveli da horizontalne ose (kategorija) prelazi na vertikalnu osu (vrednost) na najvišoj vrednosti na osi.

   Napomena    Kada izaberete stavku Maksimalna vrednost ose, na oznake kategorije premeštaju se suprotnog grafikona.

  Oblikovanje ose opcije tabli

 1. U grafikonu, kliknite na osu vrednosti koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona , a zatim kliknite na dugme vertikalne ose (ose vrednosti).

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

  Slika trake

 3. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Opcije ose, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Važne    Sledeće opcije za podešavanje razmere su dostupne samo kada je izabran osu vrednosti.

  1. Da biste promenili broj od kojeg vertikalne ose (ose vrednosti) počinje ili se završava, minimalno ili maksimalno opciju, izaberite opciju Fiksno, a zatim otkucajte drugi broj u polje Minimalna ili Maksimalna okvira.

  2. Da biste promenili interval između podeljaka i koordinatne linije grafikona, za glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica opciju, izaberite opciju Fiksno, a zatim otkucajte drugi broj u okviru glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica.

  3. Da obrnuti redosled vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu vrednosti obrnutim redosledom .

   Napomena    Kada promenite redosled vrednosti na vertikalne ose (ose vrednosti) od dna do vrha, oznake kategorija na horizontalne ose (kategorija) Preokreni od dna do vrha na grafikonu. Slično tome, kada promenite redosled kategorija sleva nadesno, oznake vrednosti Preokreni sa leve na desnu stranu grafikona.

  4. Da biste promenili osi vrednosti Logaritamska, potvrdite izbor u polju za potvrdu Logaritamska skala .

   Napomena    Logaritamska skala nije moguće koristiti za negativne vrednosti ili nula.

  5. Da biste promenili merne jedinice na osi vrednosti, na listi Merne jedinice , izaberite jedinicu koju želite.

   Da biste prikazali oznaku koja opisuje jedinice, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznaku merne jedinice na grafikonu .

   Savet    Promena mernih jedinica je korisno kada vrednosti grafikona predstavljaju velike brojeve koje želite da se pojavi čitljiviji na osi. Na primer, možete da prikažete grafikon vrednosti u opsegu od 1.000.000 do 50 000 000 kao 1 do 50 na osi a prikazali oznaku koja pokazuje jedinice izražene u milione.

  6. Da biste promenili položaj ose podeljaka i oznaka, izaberite neku od opcija u poljima Tip glavnog podeljka, Tip pomoćnog podeljkai oznake ose .

  7. Da biste promenili mesta na kojem želite na horizontalnu osu (kategorija) da biste sa osom vertikalne ose (ose vrednosti), u okviru presek horizontalne ose, kliknite na osu vrednosti, a zatim otkucajte broj koji želite u okvir za tekst. Ili izaberite stavku Maksimalna vrednost ose da biste naveli da horizontalne ose (kategorija) prelazi na vertikalnu osu (vrednost) na najvišoj vrednosti na osi.

   Napomena    Kada izaberete stavku Maksimalna vrednost ose, na oznake kategorije premeštaju se suprotnog grafikona.

Napomena: Snimci ekrana iz ovog članka snimljeni su u programu Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz se možda razlikuje, ali funkcionalnost bi trebalo da bude ista, ako nije drugačije navedeno.

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word 2016 za Mac: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Oblikovanje kliknite na dugme vertikalne ose (ose vrednosti) na padajućoj listi, a zatim izaberite stavku Okno za oblikovanje.

 4. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Opcije ose, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Važne    Sledeće opcije za podešavanje razmere su dostupne samo kada je izabran osu vrednosti.

  1. Da biste promenili broj od kojeg vertikalne ose (ose vrednosti) počinje ili se završava, minimalno ili maksimalno opciju, otkucajte drugi broj u polje Minimalna ili Maksimalna okvira. Možete da kliknete na strelicu za poništavanje da je vratite njenu prvobitnu vrednost ako je potrebno.

  2. Da biste promenili interval podeljaka oznake i koordinatne linije grafikona, opcija glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica , otkucajte drugi broj u okviru glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica. Možete da kliknete na strelicu za poništavanje da je vratite njenu prvobitnu vrednost ako je potrebno.

  3. Da obrnuti redosled vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu vrednosti obrnutim redosledom .

   Napomena    Kada promenite redosled vrednosti na vertikalne ose (ose vrednosti) od dna do vrha, oznake kategorija na horizontalne ose (kategorija) Preokreni od dna do vrha na grafikonu. Slično tome, kada promenite redosled kategorija sleva nadesno, oznake vrednosti Preokreni sa leve na desnu stranu grafikona.

  4. Da biste promenili osi vrednosti Logaritamska, potvrdite izbor u polju za potvrdu Logaritamska skala .

   Napomena    Logaritamska skala nije moguće koristiti za negativne vrednosti ili nula.

  5. Da biste promenili merne jedinice na osi vrednosti, na listi Merne jedinice , izaberite jedinicu koju želite.

   Da biste prikazali oznaku koja opisuje jedinice, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznaku merne jedinice na grafikonu .

   Savet    Promena mernih jedinica je korisno kada vrednosti grafikona predstavljaju velike brojeve koje želite da se pojavi čitljiviji na osi. Na primer, možete da prikažete grafikon vrednosti u opsegu od 1.000.000 do 50 000 000 kao 1 do 50 na osi a prikazali oznaku koja pokazuje jedinice izražene u milione.

  6. Da biste promenili položaj podeljaka na osi i oznake u okviru podeljaka, izaberite neku od opcija u poljima glavne ili međuverzije tipa .

  7. Kliknite na padajući okvir u okviru oznake i odaberite stavku na položaj oznaka.

  8. Da biste promenili mesta na kojem želite na horizontalnu osu (kategorija) da biste sa osom vertikalne ose (ose vrednosti), u okviru pod se ukršta u, kliknite na osu vrednosti, a zatim otkucajte broj koji želite u okvir za tekst. Ili izaberite stavku Maksimalna vrednost ose da biste naveli da horizontalne ose (kategorija) prelazi na vertikalnu osu (vrednost) na najvišoj vrednosti na osi.

   Napomena    Kada izaberete stavku Maksimalna vrednost ose, na oznake kategorije premeštaju se suprotnog grafikona.

  Oblikovanje ose opcije tabli

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word za Mac 2011: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose > Vertikalne ose > Opcije ose.

  Chart Layout tab, Axes group

  Napomena: U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 4. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Podesi razmerui u okviru vrednost skale ose, izmenite bilo koju od sledećih opcija:

  • Da biste promenili broj od kojeg vertikalne ose (ose vrednosti) počinje ili se završava, minimalno ili maksimalno opciju, otkucajte drugi broj u polje Minimalna ili Maksimalna okvira.

  • Da biste promenili interval podeljaka oznake i koordinatne linije grafikona, opcija glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica , otkucajte drugi broj u okviru glavnu jedinicu ili pomoćna jedinica.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Dodajte ili promenite položaj vertikalne ose oznake

Za vertikalnu osu, možete da dodate i postavite osi na vrhu ili dnu radne površine.

Napomena: Opcije može stornirati za traku u poređenju stubičasti grafikoni.

 1. Ovaj korak odnosi se samo na Word za Mac 2011: u meniju Prikaz izaberite stavku Raspored štampanja.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose > Vertikalne ose, a zatim kliknite na vrstu oznake ose koji želite.

  Chart Layout tab, Axes group

  Napomena: U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Saveti

 • Kada grafikon prikazuje na pomoćnu vertikalnu osu (vrednost), možete da promenite i razmere toj osi. Više informacija o prikazivanju pomoćnu vertikalnu osu, pogledajte članak Dodavanje ili uklanjanje pomoćne ose na grafikonu.

 • XY grafikon grafikoni i grafikoni sa mehurićima prikazuju vrednosti za horizontalnu osu (kategorija) i vertikalnu osu (vrednost), dok linijski grafikoni prikazuju vrednosti samo na vertikalnu osu (vrednost). Ova razlika je važno za određivanje tipa grafikona da biste koristili. Jer je razmere linijski grafikon horizontalne ose (kategorija) nije moguće promeniti kao razmere vertikalne ose (ose vrednosti) osu koja se koristi u xy grafikon grafikona, razmislite o korišćenju grafikona u xy grafikon umesto linijskog grafikona ako imate da biste promenili razmeru koja osa, ili da ih prikažete kao Logaritamska skala.

 • Nakon promene razmere ose, možda želite da promenite kako se oblikuje osi. Više informacija potražite u članku Promena prikaza osa grafikona.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×