Raspored stranica

Promena margina

Promena margina

U programu Word, možete da prilagodite ili da izaberete unapred definisane postavke margine. Word automatski postavlja marginu stranice od jednog inča oko svake stranice. Takođe možete da postavite margine za susedne stranice, pružite dodatni prostor za margine kako biste omogućili koričenje dokumenta i promenite način merenja margina.

 1. Izaberite stavke Raspored > Margine.

 2. Izaberite konfiguraciju margine koju želite.

 3. Ako ne vidite konfiguraciju koju želite, izaberite Prilagođene margine da biste definisali svoje margine.

Margine

Šta želite da uradite?


Pogledajte video

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice, odaberite Margine i pojaviće se galerija „Margine“.

  Galerija margina na kartici „Raspored na stranici“, u grupi „Podešavanje stranice“

 2. Odaberite tip margine koji želite da primenite.

  Napomena: Ako dokument sadrži više odeljaka, novi tip margine će se primeniti samo na trenutni odeljak. Ako dokument sadrži više odeljaka i ako je izabrano više odeljaka, novi tip margine će se primeniti na svaki izabrani odeljak.

Možete jednostavno da promenite podrazumevane margine. A kada to uradite, nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Nakon toga, svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski će koristiti nove postavke margina.

 1. Odaberite stavku Margine kada izaberete novu marginu, a zatim odaberite stavku Prilagođene margine.

 2. U dijalogu Podešavanje stranice odaberite stavku Postavi kao podrazumevano.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice, odaberite Margine i pojaviće se galerija „Margine“.

  Galerija margina na kartici „Raspored na stranici“, u grupi „Podešavanje stranice“

 2. Na dnu galerije „Margine“ kliknite na Prilagođene margine.

  Dijalog „Podešavanje stranice“

 3. U dijalogu Podešavanje stranice unesite nove vrednosti za margine.

Više saveta o marginama

 • Da biste promenili podrazumevane margine, kliknite na stavku Margine nakon što izaberete novu marginu, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na stavku Postavi kao podrazumevano. Nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski koristi nove postavke margina.

 • Da biste izmenili margine za deo dokumenta, izaberite tekst, a zatim postavite željene margine unošenjem novih margina u dijalogu Podešavanje stranice. U polju Primeni na kliknite na stavku Izabrani tekst. Microsoft Word automatski unosi prelome odeljka pre i posle teksta koji sadrži nove postavke margina. Ako je dokument već izdeljen na odeljke, možete da kliknete u odeljak ili izaberete više odeljaka, a zatim promenite margine.

 • Većina štampača, usled činjenice da ne mogu da štampaju do ivice stranice, zahteva najmanju širinu za postavke margina. Ako pokušavate da postavite margine koje su preuske, Microsoft Word prikazuje poruku Jedna ili više margina su postavljene izvan dela stranice koji će biti odštampan.

  Da biste sprečili da tekst bude isečen, kliknite na dugme Popravi da biste automatski povećali širinu margine. Ako zanemarite poruku i probate da odštampate dokument tako kakav jeste, Word prikazuje sledeću poruku u kojoj pita da li želite da nastavite.

  Najmanje postavke margina zavise od štampača, upravljačkog programa za štampač i veličine papira. Da biste saznali više o najmanjim postavkama margina, proverite uputstvo za upotrebu štampača.

Preslikane margine koriste se za podešavanje naporednih stranica za dvostrano odštampane dokumente, poput knjiga i časopisa. Kada odaberete preslikane margine, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani. To znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine.

 • Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Preslikano.

  Galerija margina sa istaknutom opcijom „Preslikano“

Napomena: Da biste izmenili širine margina, izaberite stavku Prilagođene margine na dnu galerije „Margine“. Unesite nove vrednosti u polja Unutrašnje i Spolja.

Knjigovezačka margina dodaje prostor bočnoj margini, gornjoj margini ili unutrašnjim marginama dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

Ilustracija preslikanih i knjigovezačkih margina

1. Knjigovezačke margine za koričenje

2. Preslikane margine za naporedne stranice

Da biste postavili knjigovezačku marginu

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Margine.

 2. Kliknite na stavku Prilagođene margine.

 3. U polje Knjigovezačke margine unesite širinu knjigovezačke margine.

 4. Sa liste Položaj knjigovezačke margine izaberite stavku Levo ili stavku Vrh.

  Napomena: Okvir Položaj knjigovezačke margine nije dostupan kada koristite opciju Preslikane margine, opciju 2 stranice po listu ili opciju Knjiški format. Položaj knjigovezačke margine se za te opcije određuje automatski.

Word može da prikaže linije u dokumentu kako bi predstavio granice teksta.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Kliknite na stavku Više opcija, a zatim izaberite polje za potvrdu Prikaži granice teksta u okviru Prikazivanje sadržaja dokumenta.

  Margine stranice se u dokumentu pojavljuju kao isprekidane linije.

Napomena: Možete da vidite margine stranice bilo u prikazu rasporeda za štampanje ili u prikazu veb rasporeda, a granice teksta se ne pojavljuju na odštampanoj stranici.

Šta želite da uradite?

Microsoft Word nudi nekoliko opcija margine stranice. Možete da koristite podrazumevano margine stranice ili možete da navedete sopstvene.

 • Dodavanje margina za koričenje     Upotrebite knjigovezačku marginu da biste dodali dodatni prostor bočnoj ili gornjoj margini dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

Ilustracija preslikanih i knjigovezačkih margina

1. Knjigovezačke margine za koričenje

2. Preslikane margine za naporedne stranice

 • Postavljanje margina za naporedne stranice     Preslikane margine koriste se za podešavanje naporednih stranica za dvostrano odštampane dokumente, poput knjiga i časopisa. U tom slučaju, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani (to znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine).

  Napomena: Možete da postavite knjigovezačke margine za dokument koji ima preslikane margine ako je dokumentu potreban dodatni prostor za koričenje.

 • Dodavanje knjiškog formata     Pomoću opcije Knjiški format u dijalogu Podešavanje stranice, možete da napravite knjižicu. Možete da upotrebite istu opciju za pravljenje menija, pozivnice, programa događaja ili bilo kojeg drugog tipa dokumenta koji ima jedan centralni preklop.

Knjižica sa jednim centralnim preklopom

1. Word ubacuje jedan centralni knjiški preklop

Kapa postavite dokument kao knjižicu, na njemu radite kao na bilo kom drugom dokumentu i ubacujete tekst, grafike i druge vizuelne elemente.

 • Većina štampača, usled činjenice da ne mogu da štampaju do ivice stranice, zahteva najmanju širinu za postavke margina. Ako pokušavate da postavite margine koje su preuske, Microsoft Word prikazuje poruku Jedna ili više margina su postavljene izvan dela stranice koji će biti odštampan.

  Da biste sprečili da tekst bude isečen, kliknite na dugme Popravi da biste automatski povećali širinu margine. Ako zanemarite poruku i probate da odštampate dokument tako kakav jeste, Word prikazuje sledeću poruku u kojoj pita da li želite da nastavite.

 • Najmanje postavke margina zavise od štampača, upravljačkog programa za štampač i veličine papira. Da biste saznali više o najmanjim postavkama margina, proverite uputstvo za upotrebu štampača.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Margine.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na željeni tip margine. Za najčešću širinu margine kliknite na stavku Normalno.

  Napomena: Kada kliknete na željeni tip margine, vaš ceo dokument se automatski menja u tip margine koji ste izabrali.

 3. Takođe možete da navedete sopstvenu postavku margine. Kliknite na stavku Margine, potom kliknite na stavku Prilagođene margine, a zatim u polja Gore, Dole, Levo i Desno unesite nove vrednosti margina.

 • Da biste promenili podrazumevane margine, kliknite na stavku Margine nakon što izaberete novu marginu, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. U dijalogu Podešavanje stranice, kliknite na stavku Podrazumevano, a zatim kliknite na dugme Da. Nove podrazumevane postavke se čuvaju u predlošku na kojem je dokument zasnovan. Svaki novi dokument zasnovan na tom predlošku automatski koristi nove postavke margina.

 • Da biste vratili originalne postavke margina, kliknite na stavku Margina, a zatim kliknite na stavku Prilagođene margine. Promenite margine za Gore, Dole, Levo i Desno na 1". Zatim kliknite na dugme Podrazumevano i kliknite na dugme Da.

 • Da biste izmenili margine za deo dokumenta, izaberite tekst, a zatim postavite željene margine unošenjem novih margina u dijalogu Podešavanje stranice. U polju Primeni na kliknite na stavku Izabrani tekst. Microsoft Word automatski unosi prelome odeljka pre i posle teksta koji sadrži nove postavke margina. Ako je dokument već izdeljen na odeljke, možete da kliknete u odeljak ili izaberete više odeljaka, a zatim promenite margine.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Kliknite na stavku Više opcija, a zatim izaberite polje za potvrdu Prikaži granice teksta u okviru Prikazivanje sadržaja dokumenta.

  Margine stranice se u dokumentu pojavljuju kao isprekidane linije.

Napomena: Možete da vidite margine stranice bilo u prikazu rasporeda za štampanje ili u prikazu veb rasporeda, a granice teksta se ne pojavljuju na odštampanoj stranici.

Kada odaberete preslikane margine, margine na levoj strani su obrnuta slika margina na desnoj strani. To znači da su unutrašnje margine iste širine i da su spoljašnje margine iste širine.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Preslikano.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na stavke Margine > Prilagođene margine i u poljima Unutrašnje i spolja unesite željene širine.

Postavka knjigovezačke margine dodaje dodatni prostor bočnoj margini ili gornjoj margini dokumenta koji planirate da koričite. Knjigovezačka margina osigurava da tekst neće biti prikriven prilikom koričenja.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na stavkeMargine >Prilagođene margine.

  Slika trake u programu Word

 2. U listi Više stranica kliknite na stavku Normalno.

 3. U polje Knjigovezačke margine unesite širinu knjigovezačke margine.

 4. Sa liste Položaj knjigovezačke margine izaberite stavku Levo ili stavku Vrh.

  Napomena: Okvir Položaj knjigovezačke margine nije dostupan kada koristite opciju Preslikane margine, opciju 2 stranice po listu ili opciju Knjiški format. Položaj knjigovezačke margine se za te opcije određuje automatski.

 1. Kliknite na okvir za tekst koji ste napravili da biste ga markirali.

 2. Kliknite na karticu Oblikovanje u traci.

 3. Kliknite na malo dugme u donjem levom uglu grupe Veličina.

 4. U prozoru Oblikovanje okvira za tekst kliknite na karticu Okvir za tekst.

 5. U odeljku Unutrašnja margina, možete da prilagodite margine željenoj veličini.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Ako ovaj članak nije odgovorio na vaše pitanje, možete da u bilo kom trenutku ćaskate sa virtuelnim agentom korporacije Microsoft ili sa osobom

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×