Promena izgleda kontrole pomoću uslovnog oblikovanja

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Uslovno oblikovanje vam omogućava da selektivno isticanje određenih podataka u obrascu ili izveštaju tako da je lakše razumeli. Na primer, možda ćete želeti da biste oblikovali negativni brojevi u crveno fonta da biste obrisali koje te podatke potrebno dodatno pažnju.

Možete da podesite uslovnog oblikovanja za okvir za tekst ili kontrolu kombinovanog okvira. Možete da promenite oblikovanje na osnovu vrednost kontrole ima ili možete koristiti izraz da biste promenili oblikovanje na osnovu vrednosti koje se nalaze u druga polja ili kontrole. U obrascu, možete da koristite uslovno oblikovanje da biste onemogućili kontrolu, a mogu da dovedu do oblikovanje kontrole da biste promenili kada se kursor nalazi u kontrolu.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Primena uslovnog oblikovanja za kontrolu na osnovu sopstvene vrednosti

Korišćenje izraza za primenu uslovnog oblikovanja za jednog ili više kontrola

Promena oblikovanja kontrole koja ima fokus

Uklanjanje uslovnog oblikovanja iz jednog ili više kontrola

Kreiranje naizmenične red boja u izveštaju

Primena uslovnog oblikovanja za kontrolu na osnovu sopstvene vrednosti

Možete da primenite uslovno oblikovanje na kontrolu u obrascu ili izveštaju ako njenom vrednošću ispunjavaju određene kriterijume. Na primer, pretpostavimo da ste vlasnik tabelarni izveštaj koji prikazuje informacije o porudžbini listu proizvoda. Za svaki red u izveštaju, želite proširena cena da se pojavi sa žutom pozadinom, ako je vrednost između 100 i 1000. Sledeća ilustracija prikazuje izveštaj sa ovim tipom primenjeno uslovno oblikovanje.

Tabular report with conditional formatting

Savet: Poboljšane opcije u programu Access 2010 olakšavaju upravljanje pravila uslovnog oblikovanja iz jednog intuitivni prikaza.

Sledeća procedura vam pokazuje kako da primenite uslovno oblikovanje.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda .

 2. Kliknite na kontrolu koju želite da primenite uslovno oblikovanje. Ako postoje druge kontrole koje sadrže slične podatke i želite da primenite ista pravila uslovnog oblikovanja na njih, držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na kontrole da biste izabrali

  Napomena: Dodatne kontrole koje ste izabrali će biti oblikovana prema sopstvene vrednosti, ne prema vrednost na prvu kontrolu koju ste izabrali.

  ih, i.

 3. Na kartici Oblikovanje , u grupi Font kliknite na dugme uslovno Slika dugmeta .

  Pojavljuje se dijalog Uslovnog oblikovanja .

  Conditional Formatting dialog box

 4. U okviru Podrazumevano oblikovanje, ako koristite određeni oblikovanje koje želite da se primeni kada nema uslovi ispunjeni, izaberite željene opcije oblikovanja. Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati podrazumevano oblikovanje. Podrazumevane postavke za ovaj odeljak odgovaraju trenutne postavke fonta kontrole.

 5. U okviru uslov 1, unesite kriterijumi koji određuju kada uslovno oblikovanje da bi trebalo da se primeni, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja. Da biste onemogućili kontrolu kada se ispune kriterijumi, kliknite na dugme omogućeno The Enabled button . Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati uslovno oblikovanje.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of formatting

 6. Da biste dodali drugi uslovnog oblikovanja za kontrolu, kliknite na dugme Dodaj, a zatim sledite istu proceduru koji ste koristili za uslov 1. Možete da podesite najviše tri uslovna oblikovanja za jednu kontrolu. Na primer, možda ćete postaviti uslov 1 da biste promenili pozadinu na kontrolu da biste žuti ako je vrednost između 100 i 1000, a zatim može da postavite uslov 2 da biste prikazali vrednost kontrole u podebljanim crvenim slovima, ako je vrednost veća od 1000. Sledeća ilustracija prikazuje postavke da koristite u dijalogu uslovno oblikovanje da biste postigli ovo.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of two types of formatting

  Sledeća ilustracija prikazuje rezultate od ovih postavki.

  Order Details report showing two different types of conditional formatting on one field

Napomena: 

 • Kada primenite uslovno oblikovanje u polje za pronalaženje, uslov mora biti zasnovana na ID-a za pronalaženje, ne i vrednost vratio polje za pronalaženje.

 • Uslovi procenjuju skladu sa sledećim pravilima.

  • Ako je uslov 1 ispunjen, samo oblikovanje za uslov 1 se primenjuje.

  • Uslov 2 je verifikovan samo ako 1 uslova nije ispunjen. Ako je 2 uslov ispunjen, samo oblikovanje za uslov 2 se primenjuje.

  • Uslov 3 je verifikovan samo ako su uslovi 1 i 2 nije tačno. Ako je 3 uslov ispunjen, samo oblikovanje za uslov 3 se primenjuje.

  • Ako nijedna od uslova nije ispunjen, primenjuje se na podrazumevani format za kontrolu.

Vrh stranice

Korišćenje izraza za primenu uslovnog oblikovanja za jednog ili više kontrola

Morate da koristite izraz umesto vrednosti polja za primenu uslovnog oblikovanja ako je ispunjen neki od ovih uslova.

 • Želite da primenite uslovno oblikovanje u jednom kontrolu na osnovu vrednosti druge kontrole.

 • Želite da primenite uslovno oblikovanje u jednom kontrolu na osnovu rezultata izračunavanja ili na vrednost polja koji je različit od izvora zapisa na kontrolu.

 • Želite da primenite uslovno oblikovanje na nekoliko kontrola u isto vreme, da li oblikovanje je zasnovan na vrednost jednog polja ili kontrole ili na rezultatima izračunavanja. Na primer, možda ćete želeti da biste istakli ceo red u izveštaju jedno polje sadrži određene vrednosti ili opsegu vrednosti.

 • Želite da primenite uslovno oblikovanje na nepovezana kontrola.

Pre nego što počnete

Kada koristite izraz za primenu uslovnog oblikovanja, da bi trebalo da se uverite da koje kontrole koja se oblikovani koristi isto ime kao polja u obrazac ili izveštaj osnovnog izvora zapisa. Ako se upućuje na polja u izrazu i postoji kontrola sa istim imenom u obrascu ili izveštaju, Access ne može da biste utvrdili da li se odnosi na kontrolu ili u polje. Zbog toga Access ne može da se prevedu izraz. Kao rezultat, uslovno oblikovanje nije primenjena i kontrole se pojavljuje sa podrazumevano oblikovanje. Svaki put kada dodate izraze u obrascu ili izveštaju, je važno da preimenujete kontrole čija imena u sukobu sa imena polja koje se koriste u izraze. Sledeća procedura pokazuje kako da biste preimenovali kontrole u situaciji.

Napomena: Ako preimenujete kontrole u obrascu ili izveštaju koja već sadrži kontrole čija svojstva Izvor kontrole su izraza, Access menja te izraze tako da se odnose na nove kontrole imena. U većini slučajeva to uzrokuje izrazi ne uspe, a izveštaj će prikazati dijalog Unošenje vrednosti parametra prilikom štampanja ili je otvorite u prikazu rasporeda ili izveštaja. Ako koristite sledeću proceduru za promenu imena kontrole, morate da uredite bilo koji postojeći Izvor kontrole izraza tako da se odnose na polja u izvoru osnovnih zapisa umesto kontrolama u obrascu ili izveštaju.

Preimenovanje kontrole u obrascu ili izveštaju   

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali.

 4. Na kartici sve lista sa svojstvima, ako prva dva svojstva ("ime " i " Izvor kontrole") identične ili ako svojstvo ime se podudara sa drugom ime polja u obrazac ili izveštaj osnovnog izvora zapisa, uredite ime svojstvo tako da to bude jedinstvena. Uobičajeno je da biste dodali kratku prefiks ime. Na primer, ako je kontrola okvira za tekst, možda ćete da dodate prefiks „txt” da biste svojstvo imena kao „txtQuantity”.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za sve kontrole u obrascu ili izveštaju čija imena podudaraju imena polja u izvoru osnovnih zapisa.

 6. Na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj ili pritisnite tastere CTRL+S.

 7. Ako u obrazac ili izveštaj sadrži sve kontrole čija svojstva Izvor kontrole su izraza, još jednom proverite izraza i uređujte ih po potrebi da biste se uverili da i dalje se odnose na polja u izvoru zapisa umesto na novu, preimenovanu kontrole.

Dodavanje uslovnog oblikovanja pomoću izraza

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda .

 2. Kliknite na prvu kontrolu koju želite da primenite uslovno oblikovanje. Da biste izabrali više kontrola, držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na kontrole dok ne izaberete su sve kontrole koje želite da oblikujete.

 3. Na kartici Oblikovanje , u grupi Font kliknite na dugme uslovno Slika dugmeta .

  Pojavljuje se dijalog Uslovnog oblikovanja .

  Conditional Formatting dialog box

 4. U okviru Podrazumevano oblikovanje, ako koristite određeni oblikovanje koje želite da se primeni kada nema uslovi ispunjeni, izaberite željene opcije oblikovanja. Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati podrazumevano oblikovanje. Podrazumevane postavke za ovaj odeljak odgovaraju trenutne postavke fonta kontrole.

 5. U okviru uslov 1, Izraz sa prve liste izaberite.

 6. Otkucajte izraz u polju sa desne strane stavke na listi. Da ne ispred izraza znakom jednakosti (=). Na primer:

[Količina] * [cena po jedinici] > 1000

Pronalaženje veze ka više informacija o izrazima u odeljku Takođe pogledajte .

 1. Izaberite željene opcije oblikovanja. Da biste onemogućili kontrolu kada se ispune kriterijumi, kliknite na dugme omogućeno The Enabled button . Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati uslovno oblikovanje.

  Conditional Formatting dialog box showing a preview of formatting

 2. Da biste dodali drugi uslovnog oblikovanja za kontrolu, kliknite na dugme Dodaj, a zatim sledite istu proceduru koji ste koristili za uslov 1. Možete da podesite najviše tri uslovna oblikovanja za jednu kontrolu.

 3. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

  Sledeća ilustracija prikazuje rezultate primene ovaj uslovno oblikovanje sa svih pet kontrole u odeljak tabelarni izveštaj sa detaljima.

  Order Details report with conditional formatting

Savet: Da biste koristili Structured Query Language (SQL) operatore između ili u u izrazu, koristite funkciju Eval , kao što je prikazano u sledeća dva primera.

Eval ([Količina] između 10 i 20)

–ili–

Eval ([zemlja/Region] u (”„Sad,”„Kanada,”„Španija))

Vrh stranice

Promena oblikovanja kontrole koja ima fokus

Kada postavite kursor u kontroli u obrascu ili tako što ćete kliknuti na kontrolu ili kretanja kroz se pomoću tastera TAB, ta kontrola je rekao da fokus. Možete da koristite uslovno oblikovanje da biste promenili izgled kontrole kada je fokus. Ako primenite ovaj tip uslovnog oblikovanja za sve okvire za tekst i kombinovanim okvirima u obrascu, to vam olakšava da biste videli koje kontrola ima fokus u datom trenutku. Koristite sledeću proceduru za primenu uslovnog oblikovanja na kontrolu koja ima fokus.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda .

 2. Kliknite na kontrolu koju želite da primenite uslovno oblikovanje. Ako želite da primenite iste uslovnog oblikovanja za dodatnih kontrola, držite pritisnut taster SHIFT i izaberite stavku ove kontrole da biste ih izabrali i.

 3. Na kartici Oblikovanje , u grupi Font kliknite na dugme uslovno Slika dugmeta .

 4. U dijalogu Uslovno oblikovanje , u okviru Podrazumevano oblikovanje, ako koristite određeni oblikovanje koje želite da se primeni kada nema uslovi ispunjeni, izaberite željene opcije oblikovanja. Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati podrazumevano oblikovanje. Podrazumevane postavke za ovaj odeljak odgovaraju trenutne postavke fonta kontrole.

 5. U okviru uslov 1, na prvoj listi, izaberite Polje ima fokus.

  Napomena: Polje ima fokus je dostupna samo u okviru uslov 1.

 6. Sa desne strane u polju za pregled, izaberite željene opcije oblikovanja želite da primenite kada kontrola ima fokus Access. Tekst uzorka u pregledu okvir menja u vam pokazati kako će izgledati uslovno oblikovanje.

  Conditional Formatting dialog box

 7. Ako želite da dodate drugi uslovnog oblikovanja za ovu kontrolu ili grupu kontrola, kliknite na dugme Dodaj, a zatim sledite istu proceduru koji ste koristili za uslov 1.

 8. Kada završite sa dodavanjem uslova, kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Uslovnog oblikovanja .

Vrh stranice

Uklanjanje uslovnog oblikovanja iz jednog ili više kontrola

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda .

 2. Kliknite na kontrolu koju želite da uklonite uslovno oblikovanje.

 3. Na kartici Oblikovanje , u grupi Font kliknite na dugme uslovno Slika dugmeta .

 4. U dijalogu Uslovno oblikovanje kliknite na dugme Izbriši.

 5. U dijalogu Brisanje uslovnog oblikovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu svakom uslovu koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme u redu.

 6. Kliknite na dugme u redu u dijalogu Uslovno oblikovanje .

Vrh stranice

Kreiranje naizmenične red boja u izveštaju

Podrazumevano, Access formata svaki red u izveštaju odeljak sa detaljima sa istom bojom pozadine. Kada štampanja izveštaja, senčenje svakog drugog reda odeljka sa detaljima možete da ga mnogo lakše čitao. Umesto korišćenja funkcija uslovno oblikovanje da biste to uradili, možete da koristite svojstvo Alternativne boja pozadine za odeljak sa detaljima da biste naveli boju kojom želite da prikažete ili odštampate u svaki red prilikom prikazivanja ili štampanja izveštaja. Sledeća procedura pokazuje kako da to uradite.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na zaglavlje odeljka detaljnih izveštaja.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Oblikovanje .

 5. Kliknite u polje za svojstvo Alternativne boja pozadine , a zatim sa liste izaberite boje teme. Alternativno, možete kliknuti Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite boju koju želite da primenite za svaki red promenljivu.

 6. Na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj ili pritisnite tastere CTRL+S.

 7. Prebacite se na prikaz izveštaja i proverite rezultate. Sledeća ilustracija prikazuje primer tabelarni izveštaj sa Alternativne boja pozadine svojstvo postavljeno na Pozadini Light zaglavlje.

  Tabular report with alternating row colors

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×