Promena šifre Office proizvoda

Ovaj članak se odnosi samo na jednokratne kupovine sistema Office 2016 ili Office 2013, kao što su Office Home & Student, Office Home & Business, Office Professional ili pojedinačne Office aplikacije.

Ako ste kupili više kopija sistema Office i koristite isto dugme Instaliraj za instaliranje na više PC računara, aktivacija neće uspeti na drugim PC računarima. To se događa zato što je svako dugme Instaliraj povezano sa jedinstvenom šifrom proizvoda koja se može instalirati na jednom PC računaru.

Da biste to rešili, možete da promenite šifru proizvoda za druge PC računare na kojima ste instalirali Office. Izaberite način za promenu šifre proizvoda na karticama ispod.

 1. Deinstalirajte Office sa PC računara gde aktivacija nije uspela. Da biste to uradili, pogledajte odeljak Deinstaliranje sistema Office 2016, Office 2013 ili Office 365 sa PC računara.

 2. Na PC računaru gde ste deinstalirali Office prijavite se na stranicu Moj Office nalog pomoću adrese e-pošte i lozinke koje su povezane sa Microsoft nalogom korišćenim za instaliranje sistema Office.

 3. Ponovo instalirajte Office tako što ćete kliknuti na dugme Instaliraj za jednokratnu kupovinu koja nije aktivirana. Pomoć oko instaliranja sistema Office potražite u članku Instaliranje sistema Office na PC ili Mac računaru.

Kada promenite šifru proizvoda, preporučujemo da kreirate listu da biste upravljali šiframa proizvoda koje ste instalirali. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Upravljanje sa više jednokratnih kupovina Office instalacija koje koriste isti Microsoft nalog.

 1. Prijavite se na stranicu Moj Office nalog pomoću e-adrese i lozinke povezanih sa Microsoft nalogom koji je korišćen za instaliranje sistema Office.

  Kada se prijavite, trebalo bi da vidite listu Office proizvoda koji su povezani sa Microsoft nalogom.

 2. Za prvi proizvod naveden na stranici izaberite stavku Prikaži šifru proizvoda. Kopirajte ili zapišite šifru proizvoda. Ovo je verovatno šifra proizvoda koja je više puta korišćena za instaliranje sistema Office.

 3. Izaberite stavku Prikaži šifru proizvoda za preostale Office proizvode i kopirajte ih ili zapišite. To su verovatno tasteri koje ćete koristiti za zamenu ključa koji je korišćen više puta.

 4. Na PC računaru gde aktivacija sistema Office nije uspela, otvorite komandnu liniju kao što je opisano u nastavku:

  Windows 10 i Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Kliknite na dugme Pokreni Windows dugme „Start“ u operativnom sistemu Windows 8 i Windows 10 (u donjem levom uglu).

  2. Otkucajte Komandna linija.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  1. Kliknite na dugme Pokreni Windows 7 „Start“ dugme (u donjem levom uglu).

  2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

 5. Sa padajuće liste ispod izaberite verziju sistema Office (2013 ili 2016) i verziju operativnog sistema Windows (32-bitnu ili 64-bitnu) i pokrenite komande kao što je opisano.

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Savet: Ako dobijete poruku Greška prilikom unosa: nije moguće pronaći datoteku skripte..., to znači da ste koristili pogrešnu komandu. Ne brinite, pokretanje pogrešne komande neće ništa pokvariti. Još jednom proverite verzije sistema Office i operativnog sistema Windows i isprobajte drugu komandu.

  1. Kopirajte sledeću komandu, nalepite je u prozor komandne linije, a zatim pritisnite taster Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Komandna linija prikazuje poslednjih pet znakova šifre proizvoda koja je korišćena za instaliranje sistema Office na PC računaru. Naš primer ispod koristi XXXXX za predstavljanje ovih znakova.

   Komandna linija na kojoj se vidi poslednjih pet cifara šifre proizvoda

  2. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX sa poslednjih 5 cifara šifre proizvoda koja je prikazana u prethodnom koraku. Pritisnite taster Enter da biste uklonili šifru proizvoda.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Kopirajte sledeću komandu, nalepite komandu u prozor komandne linije i zamenite XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX nekorišćenom šifrom proizvoda sa liste. Pritisnite taster Enter da biste promenili šifru.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Saveti: 

  • Podrazumevana instalacija za Office jeste 32-bitna, ali ako vaš PC računar ima više od 4 GB RAM memorije, verovatno imate 64-bitni Windows.

  • Ako ne znate koja je verzija sistema Office instalirana, pogledajte članak Koju verziju sistema Office koristim? Da biste otkrili da li je instaliran 32-bitni ili 64-bitni Windows, pogledajte članak Koji Windows operativni sistem koristim?

 6. Odmah pokrenite Office aplikaciju, kao što je Word, i izaberite stavku Dalje da biste aktivirali Office preko interneta.

 7. Ponovite ovaj proces za svaki PC računar gde aktivacija nije uspela.

Kada promenite šifru proizvoda, preporučujemo da kreirate listu da biste upravljali šiframa proizvoda koje ste instalirali. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Upravljanje sa više jednokratnih kupovina Office instalacija koje koriste isti Microsoft nalog.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×