Problemi sa kompatibilnošću u vezi sa uslovnim oblikovanjem

Kontrolor kompatibilnosti je pronašao neke probleme sa kompatibilnošću u vezi sa uslovnim oblikovanjem.

Važno: Pre nego što nastavite sa čuvanjem radne sveske u starijem formatu datoteke, trebalo bi da rešite probleme koji mogu dovesti do znatnog gubitka funkcionalnosti tako da možete da sprečite trajan gubitak podataka ili neispravnu funkcionalnost.

Problemi koji dovode do neznatnog gubitka tačnosti mogu ali ne moraju biti rešeni pre nego što nastavite sa čuvanjem radne sveske—podaci ili funkcionalnost nisu izgubljeni ali radna sveska možda neće izgledati ili funkcionisati na potpuno isti način kada je otvorite u starijoj verziji programa Microsoft Excel.

U ovom članku

Problemi koji dovode do znatnog gubitka funkcionalnosti

Problemi koji dovode do neznatnog gubitka tačnosti

Problemi koji dovode do znatnog gubitka funkcionalnosti

Problem

Rešenje

Neke ćelije sadrže više uslovnih oblikovanja nego što to podržava izabrani format datoteke. U prethodnim verzijama programa Excel biće prikazana samo prva tri uslova.

Značenje    U programu Excel 2016 i 2013, uslovno oblikovanje može da sadrži i do šezdeset i četiri uslova, a u verzijama Excel 97-2003 videćete samo tri prva uslova.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije na koje je primenjeno uslovno oblikovanje i koje koriste više od tri uslova i izvršite neophodne promene da ne biste koristili više od tri uslova.

Neke ćelije imaju opsege uslovnih oblikovanja koji se preklapaju. Prethodne verzije programa Excel neće proveriti sva pravila uslovnog oblikovanja na ćelijama sa preklapanjem. Na ćelijama sa preklapanjem videće se različita uslovna oblikovanja.

Značenje    Preklapanje opsega uslovnog oblikovanja nije podržano u verzijama Excel 97-2003, a uslovno oblikovanje neće biti prikazano na očekivani način.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje imaju opsege uslovnog oblikovanja koji se preklapaju i izvršite neophodne promene da biste izbegli preklapanje.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže tip uslovnog oblikovanja koji prethodne verzije programa Excel ne podržavaju, poput traka s podacima, skala boja ili skupova ikona.

Značenje    U verzijama Excel 97-2003 nećete videti tipove uslovnog oblikovanja, kao što su trake podataka, skale boja, skupovi ikona, vrednosti sa vrha ili dna rang liste, vrednosti iznad ili ispod proseka, jedinstvene ili duplirane vrednosti i poređenje kolona tabele radi utvrđivanja ćelija koje treba oblikovati.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje imaju nove tipove uslovnog oblikovanja u programu Excel 2016, a zatim izvršite neophodne promene da biste koristili samo one tipove oblikovanja koji su podržani u starijim verzijama programa Excel.

Neke ćelije sadrže uslovno oblikovanje sa opozvanim izborom u polju za potvrdu Zaustavi ako je vrednost „Tačno“. Starije verzije programa Excel ne prepoznaju ovu opciju i zaustaviće se nakon prvog tačnog uslova.

Značenje    U verzijama Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje se ne zaustavlja kada se ispuni uslov ne postoji kao opcija. Uslovno oblikovanje više se ne primenjuje nakon što se ispuni prvi uslov.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na vezu Pronađi da biste pronašli ćelije koje imaju uslovno oblikovanje sa opozvanim izborom u polju za potvrdu Zaustavi ako je vrednost „Tačno“, a zatim kliknite na vezu Popravi da biste rešili problem u vezi sa kompatibilnošću.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže tip uslovnog oblikovanja nesusednih opsega (kao što su vrh/dno N, vrh/dno N%, iznad/ispod srednje vrednosti ili iznad/ispod standardne devijacije). Prethodne verzije programa Excel to ne podržavaju.

Značenje    U verzijama Excel 97-2003 nećete videti uslovno oblikovanje u nesusednim ćelijama.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže tip uslovnog oblikovanja u nesusednom opsegu i izvršite neophodne promene da biste koristili pravila uslovnog oblikovanja koja su dostupna u starijim verzijama programa Excel.

Neke izvedene tabele u ovoj radnoj svesci sadrže uslovno oblikovanje koje možda neće ispravno funkcionisati u prethodnim verzijama programa Excel. Pravila uslovnog oblikovanja neće prikazati iste rezultate ako koristite ove izvedene tabele u prethodnim verzijama programa Excel.

Značenje    Rezultati uslovnog oblikovanja koje vidite u Excel 97-2003 izveštajima izvedene tabele neće biti isti kao u Excel 2016 i 2013 izveštajima izvedene tabele.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se ona ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako pravila nisu uređena u programu Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli polja izveštaja izvedene tabele koja sadrže pravila uslovnog oblikovanja i primenite pravila uslovnog oblikovanja koja su dostupna u starijim verzijama programa Excel.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže uslovno oblikovanje koje upućuje na vrednosti u drugim radnim listovima. Ova uslovna oblikovanja neće biti podržana u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U verzijama Excel 2016, Excel 2013 i Excel 97-2003, uslovno oblikovanje koje upućuje na vrednosti u drugim radnim listovima se ne prikazuje.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže uslovno oblikovanje koje upućuje na vrednosti u drugim radnim listovima i primenite uslovno oblikovanje koje ne upućuje na vrednosti u drugim radnim listovima.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže uslovno oblikovanje koje koristi oblik „Tekst koji sadrži“ sa referencom na ćeliju ili formulom. Ova uslovna oblikovanja neće biti podržana u starijim verzijama programa Excel.

Značenje     U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje koristi formule za tekst koji sadrži pravila ne prikazuje se u radnom listu.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije sa uslovnim oblikovanjem koje koristi formule za tekst koji sadrži pravila i primenite uslovno oblikovanje koje je podržano u ranijim verzijama programa Excel.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže pravilo koje neće biti podržano u starijim verzijama programa Excel zato što u njegovom opsegu postoji greška u formuli.

Značenje    U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje koristi pravila zasnovana na opsezima ne može ispravno biti prikazano u radnom listi ako pravila zasnovana na opsezima sadrže grešku u formuli.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže pravila zasnovana na opsezima sa greškama u formulama i izvršite neophodne promene da pravila zasnovana na opsezima ne bi sadržala greške u formulama.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže raspored skupa ikona uslovnog oblikovanja koji nije podržan u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje prikazuje određeni raspored skupa ikona nije podržano, a raspored skupa ikona se ne prikazuje u radnom listu.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže uslovno oblikovanje koje prikazuje određeni raspored skupa ikona i uverite se da uslovno oblikovanje ne prikazuje taj raspored skupa ikona.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže pravilo za traku podataka koje koristi postavku „Negativna vrednost“. Ove trake podataka nisu podržane u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje sadrži pravilo za traku podataka koje koristi negativnu vrednost nije prikazano u radnom listu.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže uslovno oblikovanje koje sadrži negativne trake podataka zato što je oblik negativne vrednosti u dijalogu Novo pravilo za oblikovanje postavljen na vrednost Automatski (karticaPočetak, grupa Stilovi, Uslovno oblikovanje, Novo pravilo) ili je opcija Postavke ose u dijalogu Postavke negativne vrednosti i ose postavljena na vrednost Automatski ili Sredina ćelije (karticaPočetak, grupa Stilovi, Uslovno oblikovanje, Novo pravilo, stil oblikovanja Traka podataka, dugme Negativne vrednosti i osa) a zatim izvršite neophodne promene.

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže uslovno oblikovanje koje upućuje na više od 8.192 oblasti ćelija koje nisu uzastopne. Ova uslovna oblikovanja neće biti sačuvana.

Značenje    U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje upućuje na više od 8.192 oblasti ćelija koje nisu uzastopne ne prikazuje se u radnom listu.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže uslovno oblikovanje koje upućuje na više od 8.192 nesusednih oblasti ćelija i promenite broj nesusednih oblasti ćelija na koje upućuje uslovno oblikovanje.

Vrh stranice

Problemi koji dovode do neznatnog gubitka tačnosti

Problem

Rešenje

Neke ćelije u ovoj radnoj svesci sadrže pravilo za traku podataka koje koristi postavku popune, ivice ili „smera trake“. Ove trake podataka nisu podržane u starijim verzijama programa Excel.

Značenje    U verzijama Excel 2007 i Excel 97-2003 uslovno oblikovanje koje sadrži pravilo za traku podataka koje koristi popunu neprozirnom bojom, ivice ili postavke smera trake sleva nadesno i zdesna nalevo za trake podataka ne prikazuje se u radnom listu.

Međutim, sva pravila uslovnog oblikovanja će ostati dostupna u radnoj svesci i biće primenjena kada se radna sveska ponovo otvori u programu Excel 2016 ili 2013, osim ako su pravila uređivana u verzijama Excel 2007 ili Excel 97-2003.

Radnja koju treba izvršiti    U kontroloru kompatibilnosti kliknite na dugme Pronađi da biste pronašli ćelije koje sadrže pravilo za traku podataka sa uslovnim oblikovanjem koje koristi popunu neprozirnom bojom, ivice ili postavke sleva nadesno i zdesna nalevo za trake podataka i izvršite neophodne promene.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×