Pristupačnost u Sway za iPhone

Važno: Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Sway radi sa funkcije pristupačnosti na iPhone uređaju tako da svako može da kreira interaktivnih izveštaja, prezentacije, lične priče i još mnogo toga. Obezbedite sadržaj i Sway radi ostalo, uverite se da ste završili raspored izgleda divan na gotovo svakom uređaju.

Napomene: 

 • Ako koristite tasterske prečice za navigaciju, pogledajte članak Tasterske prečice za Sway.

 • Ova tema se koristi skraćenice "JAČINA" u kombinacije tastera za taster Control i taster opcija na spoljnoj tastaturi koristi sa VoiceOver.

U ovoj temi

Istraživanje Sway korisničkog interfejsa

Kada pokrenete aplikaciju Sway, Stranicu moja Sway platna se pojavljuje na vrhu. Ovaj prikaz navodi sve Sway platna povezani sa nalogom koji ste se prijavili. Ovo uključuje Sway platna koje ste kreirali i sve Sway platna koji se dele sa vama.

Da biste započeli novi Sway, kliknite na dugme Kreiraj u gornjem desnom uglu ili koristite opciju Kreiraj novi .

Kada kreirate ili uređujete Sway platno, na gornjoj traci za navigaciju uključuje dva dugmeta:

 • Koristite dugme " Uredi " da biste dodali sadržaj u karticu na vaš plan radnje. Na dnu ekrana, pojavljuje se red dugmadi za dodavanje sadržaja: medija, slike sa kamere, tekst, zaglavlja i još mnogo toga.

 • Koristite dugme " Pregled " da biste pokrenuli kroz Sway. Ovde možete zbunio dizajna, Isprobajte različite navigacije stilove i promenili šemu boja. Sway možete da izbrišete i pomoću dugmeta u donjem desnom uglu.

Korišćenje funkcije VoiceOver za prvi koraci u aplikaciji Sway

Funkcije voiceOver može pomoći da pomerite i rad u usluzi Sway da li koristite pokrete ili spoljne tastature. Funkcije voiceOver je čitač ekrana ugrađenih na iPhone-u. Uključivanje funkcije VoiceOver, triput kliknite na dugme "Početak" ili upotrebite Siri rekao "Hej Siri, pokrenite VoiceOver."

Evo dva Saveta o tasterskim prečicama za održavanje orijentisan u aplikaciji Sway:

 • Kada počnete da Sway, naslov na vrhu ekrana je Stranicu moja Sway platna, a kada pokrenete prst pri vrhu ekrana, čujete "Moja Sway platna, naslov."

 • Kada uređujete, da biste pronašli dostupne komande, brzo prevucite nagore ili nadole. Ako koristite tastaturu, pritisnite JAČINA + strelica nadole. VoiceOver prikazane su opcije za trenutni kontekst u zavisnosti od toga šta je izabrano. Kada čujete na željenu opciju, dodirnite dvaput ili, na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA.

Prijavite se

Sway čuva vaš posao u iCloud, OneDrive ili drugi nalog. Pa kada pokrenete Sway, morate i da se prijavite nalog mesto na koje želite da sačuvate rad.

Ako niste već prijavljeni, kada pokrenete Sway, čujete "Prijavite da biste započeli." Za prijavljivanje:

 1. Aktiviranje dugmeta za prijavljivanje da biste započeli , prevucite prstom nadole dok ne čujete "Prijavite se na dugme" start "," a zatim dodirnite dvaput bilo gde na ekranu. Otvara se dijalog " Prijavljivanje ". Kursor VoiceOver je na dugme " Otkaži " u gornjem levom uglu.

 2. Brzo prevucite nadesno ili pritiskajte JAČINA + strelica nadesno, dok ne čujete "koje e-adrese ili telefonskog broja želite li da koristite da biste se prijavili Sway?", a zatim "otkucajte e-adresu ili telefonski broj, tekstualno polje potrebne."

 3. Dodirnite dvaput da biste postavili mesto umetanja u okvir za tekst, a zatim unesite informacije o nalogu.

 4. Da biste se premestili na sledeći korak:

  • Na ekranu, prevucite nadole dok ne čujete "Dugme Dalje", a dodirnuti.

  • Na tastaturi, pritisnite taster JAČINA + RAZMAKNICA + strelica nadesno dok ne čujete "Dugme Dalje", a zatim pritisnite taster JAČINA + RAZMAKNICA. Dijalog "Prijavljivanje" za vaš nalog ekrana.

 5. Otkucajte informacije o prijavljivanju u uputstvima na ekranu. Kada završite, Sway otvara se na Stranicu moja Sway platna prikaz.

Otvorite postojeći Sway

 1. Na Stranicu moja Sway platna, prevucite prstom nadole dok ne čujete ime Sway platno koje želite. Na tastaturi, pritiskajte taster JAČINA + strelica nadesno

 2. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu ili na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. Sway platno se otvara u prozoru za Pregled i u VoiceOver se nalazi kursor na dugme nazad u gornjem levom uglu.

 3. Da biste uredili ovaj Sway, prevucite prstom nalevo ili nadesno ili pritiskajte JAČINA + strelica nadesno, dok ne čujete "Uređuje, dugme", a zatim dodirnite dvaput bilo gde na ekranu.

Započinjanje novog Sway

 1. Na Stranicu moja Sway platna, prevucite prstom nadole ili brzo prevucite prstom nadesno dok ne čujete "Kreiraj novi". Na tastaturi pritisnite više puta JAČINA + strelica nadesno.

 2. Dodirnite dvaput bilo gde na ekranu ili na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. U plana radnje, u novu, praznu naslov kartica pojavi, praćeno red dugmadi za dodavanje sadržaja.

Koristite VoiceOver da biste dodali novi Sway sadržaja

 1. U prikazu za Uređivanje , premeštanje prst na prvu karticu plana radnje. Ili, ako koristite tastaturu, pritiskajte taster JAČINA + strelica nadesno dok ne čujete "Naslov bez slika u pozadini".

 2. Da biste dodali sliku koja će se pojaviti iza naslova, prevucite ga nagore ili, ako koristite spoljnu tastaturu, pritisnite taster JAČINA + strelica nadole dok ne čujete "Zamena slika". A zatim dodirnite dvaput bilo gde. Otvara se dijalog Pokret kamere . (Možda ćete prvo morati da odobrite pristup Sway fotografije u postavkama.)

  Savet: Dok pregledate u Pokret kamere, VoiceOver identifikuje fotografija kao "Slika stavke". Tamo se trenutno ne VoiceOver za identifikovanje fotografije po imenu datoteke. Kada pronađete fotografije koju želite, dodirnite dvaput ili pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. Fotografija se umeće u naslov kao sliku u pozadini.

 3. Da biste dodali naslov, prvo se uverite da je izabran naslov (prevucite prstom nadole na ekranu), a zatim dodirnite dvaput ili, na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. Mesto umetanja nalazi u oblasti teksta. Otkucajte tekst naslova.

 4. Da biste dodali još sadržaja, koristite dugmad ispod naslova kartice.

Uključivanje prikaza pristupačnosti

Kada pregledate Sway, možete da uključite prikaz pristupačnosti, koja prikazuje rad u Veb pregledaču u stilu visokog kontrasta radi lakšeg čitanja. Onemogućene su sve animacije i Navigacija pomoću tastature je podržana za korišćenje sa VoiceOver.

Prikaz pristupačnosti veza je značajnog oblast skrivena. Da biste prikazali vezu

 • Ako koristite spoljnu tastaturu, pritisnite taster JAČINA + strelica nalevo ili JAČINA + strelica nadesno dok ne čujete "Pristupačnost veza", a zatim pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. Sway se otvara u novom prozoru pregledača.

 • Ako koristite pokrete, premestite fokus na Sway. Čujete naslov u Sway. Brzo prevucite nalevo ili nadesno TAB dok ne čujete "Prikaz pristupačnosti." Dodirnite dvaput. Sway se otvara u novom prozoru pregledača.

Korišćenje prikaza pristupačnosti

Dok prikazujete bilo koje Sway platno:

 • Da biste se kretali kroz sve moguće je izabrati opcije na tastaturi pritisnite JAČINA + strelica nalevo ili JAČINA + strelica nadesno više puta da biste došli na željenu opciju. Ili možete brzo prevučete levo ili desno.

 • Da biste zumirali izabranu sliku na trenutnom Sway platnu, pritisnite razmaknicu na tastaturi. Da biste zatvorili sliku i vratili se na Sway platno, pritisnite taster Esc.

 • Da biste pronašli tekst u okviru Sway platna, koristite opciju "Pronađi" u pregledaču

Napomena: Da biste slike učinili pristupačnim, je korisno je da uključite alternativni tekst (alt), funkcija koja će uskoro biti objavljivani u aplikaciji Sway ali nije dostupna kada je napisan ovu temu.

Napuštanje prikaza pristupačnosti

 1. Brzo prevucite prstom nalevo ili pritiskajte JAČINA + strelica nadesno ili JAČINA + strelica nalevo, dok ne čujete "Više opcija", a zatim dodirnite dvaput.

 2. Premeštanje na Prikaz pristupačnosti Izađi, i zatim dodirnuti ili pritisnite taster JAČINA + RAZMAKNICA.

 3. Da biste se vratili na uređivanje, prebacite se u aplikaciju Sway:

  • Koristite aplikaciju prebacivač (dvaput dodirnite dugme Home ).

  • Prevucite prstom ili pritiskajte JAČINA + strelica nalevo ili JAČINA + strelica nadesno dok ne čujete "Ponovo da Sway," i zatim dodirnuti ili, na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA.

Funkcije koje nisu optimizovani

Uticaja napreduje i Sway tim je posvećen za kreiranje sjajne, pristupačnih iskustvo. Evo nekoliko stvari koje smo još uvek niste optimizovane za pristupačnost: alternativnog teksta i slika izbora (VoiceOver ne može da identifikuje fotografije po imenu).

Recite nam koje su funkcije pristupačnosti vam najbitnije. Da biste poslali povratne informacije, posetite Veb lokaciju Sway UserVoice . Ili nam poslali e-poštu na sledeći način:

 1. Na Stranicu moja Sway platna, brzo prevucite ulevo dok ne čujete "Opcije, dugme" a zatim dodirnuti.

 2. Prevucite prstom nadole ili pritiskajte JAČINA + strelica nadesno dok ne čujete "Pošalji povratne informacije, dugme". Dodirnite dvaput.

 3. U dijalogu Pomozite nam da poboljšamo slajdova sve dok ne čujete "Dugme u redu" ili pritisnite taster JAČINA + strelica nalevo ili JAČINA + strelica nadesno. Zatim dodirnuti ili na tastaturi pritisnite JAČINA + RAZMAKNICA. Otvara se e-poruku adresiranu na tima Sway na Microsoft.

 4. Otkucajte poruku i pošaljite. Obuhvatite reč "pristupačnost" povratne informacije.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak sadrži prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×