Priprema atributa direktorijuma za sinhronizaciju sa uslugom Office 365 pomoću alatke IdFix

Ova tema sadrži detaljna uputstva o pokretanju alatke, uobičajene greške na koje ćete naići, predložene ispravke, primere i najbolje prakse sa savetima šta treba da uradite kada imate veliki broj grešaka.

Rešavanje grešaka u direktorijumu pomoću alatke IdFix GUI

Pokrenite alatku Office 365 IdFix da potražite probleme u direktorijumu, a zatim da otklonite greške u GUI-ju kao što je opisano u ovoj temi. Ako alatka vraća praznu tabelu, onda nije otkrivena nijedna greška. Ako postoji mnogo problema u direktorijumu, može da bude preopterećujuće kada alatka prikaže greške. Jedan način da sa tim izađete na kraj je da prvo ispravite sve greške jednog tipa, a zatim da pređete na sledeći tip.

 1. Pre nego što počnete da unosite izmene, pogledajte preporuke koje pruža IdFix.

  Pređite preko liste grešaka koje je vratila alatka IdFix. Možete da sortirate greške po tipu greške tako što ćete kliknuti na GREŠKE na vrhu kolone koja navodi tipove greške. Ako ima više od jedne greške koje su u vezi sa istim atributom, greške se kombinuju u jedan red. Tamo gde je moguće, IdFix će pružiti preporuku za rešenje u koloni AŽURIRANJE. Rešenje se zasniva na proveri ostalih atributa koji su u vezi sa objektom. Iako su ta rešenja obično bolja od onoga što je već u direktorijumu, samo vi možete da odlučite šta je zaista tačno.

  Ako IdFix ima predlog za rešenje za grešku dupliranja, rešenje može da se prepozna na osnovu jedne od tri zastavice na početku vrednosti u koloni AŽURIRANJE, na primer, [E]john.doe@contoso.com. Ako prihvatate predlog, kada primenite promene, zastavica neće biti umetnuta u direktorijum. Samo će se primeniti vrednosti koje prate zastavicu predloga, na primer, vrednost john.doe@contoso.com. Ako želite da prihvatite predlog, izaberite odgovarajuću radnju iz kolone RADNJA. Zastavica ukazuje na radnje na sledeći način:

  • [C]    Predložena radnja DOVRŠENO. Ova vrednost ne mora da se uređuje.

  • [E]    Predložena radnja UREDI. Ova vrednost treba da se promeni da bi se izbegla neusaglašenost sa drugom vrednošću u direktorijumu.

  • [R]    Predložena radnja UKLONI. Ova vrednost je SMTP proxy na objektu koji nije omogućen za poštu i verovatno može bezbedno da se ukloni.

 2. Kada pročitate i razumete greške, ažurirajte stavku u koloni AŽURIRANJE vašim promenama, a zatim u koloni RADNJA izaberite šta želite da IdFix uradi da bi primenio izmene. Na primer, dva korisnika možda imaju vrednost proxyAddress identifikovanu kao duplikat. Samo jedan korisnik može da koristi proxyAddress za isporuku pošte. Da biste rešili ovaj problem, obeležite kolonu RADNJA kao DOVRŠENO za korisnika sa ispravnom vrednosti i obeležite kolonu RADNJA kao UKLONI za drugog korisnika. Ovo uklanja atribut proxyAddress iz korisnika kojem proxyAddress ne pripada i ne pravi nikakve izmene na korisniku za koga je proxyAddress ispravno.

 3. Sledeća tabela opisuje greške koje alatka IdFix otkriva, pruža najčešće predložene ispravke iz alatke i u nekim slučajevima pruža primere kako da ih rešite.

  Uobičajene greške i rešenja koje alatka IdFix otkriva

  GREŠKA

  Opis tipa greške

  Predloženo rešenje

  Primer

  character

  Nevažeći znakovi. Vrednost sadrži znak koji je nevažeći.

  Predloženo rešenje za grešku prikazano u koloni AŽURIRANJE prikazuje vrednost sa uklonjenim nevažećim znakom.

  Razmak na kraju važeće poštanske adrese je nevažeći znak, na primer:

  user@contoso.com

  Razmak na početku važeće poštanske adrese je nevažeći znak, na primer:

  user@contoso.com

  Znak ú je nevažeći znak.

  duplicate

  Duplirana stavka. Vrednost ima duplikat u okviru opsega upita. Sve duplirane vrednosti biće prikazane kao greške.

  Uredite ili uklonite vrednosti da biste eliminisali dupliranje. Alatka neće pružiti predloženo rešenje za duplikate. Umesto toga, morate da odaberete koji od dva ili više duplikata je odgovarajući i obrisati dupliranu stavku ili stavke.

  format

  Greška u oblikovanju. Vrednost krši zahteve oblikovanja za upotrebu atributa.

  Predložena ispravka u koloni „Ažuriranje” će prikazati vrednost sa uklonjenim svim nevažećim znakovima. Ako nema nevažećih znakova, „Ažuriranje” i „Vrednost” će isto izgledati. Morate da utvrdite šta želite u koloni „Ažuriranje”. Alatka neće pružiti predloženo rešenje za sve greške oblikovanja.

  Na primer, SMTP adrese moraju da budu usaglašene sa RFC 2822 i mailNickName ne može da počinje ili da se završava tačkom. Više informacija o zahtevima za oblikovanje za atribute direktorijuma potražite u članku „Priprema objekta i atributa direktorijuma” u Priprema za obezbeđivanje korisnika putem sinhronizacije direktorijuma u usluzi Office 365.

  topleveldomain

  Domen najvišeg nivoa. Ovo se odnosi na vrednosti koje podležu RFC 2822 oblikovanju. Ako domen najvišeg nivoa nema mogućnost usmeravanja putem interneta, onda ovo neće biti identifikovano kao greška. Na primer, SMTP adresa koja se završava sa .local nema mogućnost usmeravanja putem interneta i neće izazvati ovu grešku.

  Promenite vrednost u domen koji ima mogućnost usmeravanja putem interneta, kao što je .com ili .net.

  Promenite myaddress@fourthcoffee.local u fourthcoffee.com ili neki drugi domen koji ima mogućnost usmeravanja putem interneta.

  Uputstva potražite u Kako se domen koji se ne može preusmeriti (na primer, .local domen) priprema za sinhronizaciju direktorijuma.

  domainpart

  Greška segmenta domena. Ovo se odnosi na vrednosti koje podležu RFC 2822 oblikovanju. Ako domenski deo vrednosti nije važeći i nije usaglašen sa RFC 2822, onda će se to generisati.

  Promenite vrednost u neku koja je usaglašena sa RFC 2822. Na primer, proverite da ona ne sadrži razmake ili nevažeće znakove.

  Promenite myaddress@fourth coffee.com u myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Greška lokalnog segmenta. Ovo se odnosi na vrednosti koje podležu RFC 2822 oblikovanju. Ako lokalni deo vrednosti nije važeći i nije usaglašen sa RFC 2822, onda će se to generisati.

  Promenite vrednost u neku koja je usaglašena sa RFC 2822. Na primer, proverite da ona ne sadrži razmake ili nevažeće znakove.

  Promenite my”work”address@fourthcoffee.com u myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Greška dužine. Vrednost krši ograničenje dužine atributa. Sa ovim se najčešće susreće kada je promenjena šema direktorijuma.

  Ažuriranje koje predloži alatka IdFix će skratiti vrednost na prihvatljivu dužinu.

  Imajte na umu da ovo može dati neželjene rezultate. Treba da pregledate predloženo rešenje i da ga promenite, ukoliko je neophodno, pre nego što kliknete Primeni.

  blank

  Prazna greška ili greška bez vrednosti. Vrednost krši ograničenje bez vrednosti za atribute koji se sinhronizuju. Samo neki atributi moraju da sadrže vrednost.

  Ako je moguće, predložena ispravka će iskoristiti druge vrednosti atributa kako bi napravili moguću zamenu.

  mailmatch

  Ovo se odnosi samo na Namenski Office 365. Ova vrednost se ne podudara sa atributom pošte.

  Predložena ispravka će biti vrednost atributa pošte sa dodatim „SMTP:” na početku.

 4. Da biste ispravili grešku, birate opciju iz padajuće liste RADNJA.

  Sledeća tabela opisuje operacije RADNJA koje možete da izvršite na atributima pomoću alatke IdFix. Ako ostavite kolonu RADNJA praznu, alatka IdFix neće preduzeti nikakvu radnju u vezi sa tom određenom greškom u direktorijumu.

  Operacije koje možete da izvršite pomoću alatke IdFix

  RADNJA

  Opis radnje

  Primer

  DOVRŠENO

  Originalna vrednost je prihvatljiva i ne treba da se menja i pored toga što je prepoznata kao greška.

  Dva korisnika imaju vrednost proxyAddress identifikovanu kao duplikat. Samo jedan korisnik može da koristi vrednost za isporuku pošte. Označite korisnika sa ispravnom vrednosti kao DOVRŠENO.

  UKLONI

  Vrednost atributa će biti izbrisana iz izvornog objekta. U slučaju atributa sa više vrednosti, na primer, proxyAddresses, samo pojedinačna vrednost koja je prikazana će biti izbrisana.

  Dva korisnika imaju vrednost proxyAddress identifikovanu kao duplikat. Samo jedan korisnik može da koristi vrednost za isporuku pošte. Označite korisnika sa dupliranom vrednosti kao UKLONI.

  UREDI

  Informacije u koloni AŽURIRANJE će se koristiti za izmenu vrednosti atributa. Ako je alatka IdFix predložila važeću vrednost AŽURIRANJE, onda iz kolone RADNJA izaberite stavku UREDI i produžite na sledeću grešku. Ako vam se ne dopada predlog, otkucajte novu vrednost u kolonu AŽURIRANJE, a zatim iz kolone RADNJA izaberite UREDI.

  OPOZVATI RADNJU

  Ova opcija je dostupna samo ako ste vratili u prethodno stanje iz evidencije transakcije. Ako izaberete OPOZVATI RADNJU, vrednost atributa će biti vraćena na originalnu vrednost.

  NEUSPELO

  Ova vrednost se dobija samo ako vrednost AŽURIRANJE ima nepoznatu neusaglašenost sa pravilima AD DS. U ovom slučaju, možete ponovo da uredite vrednost u koloni AŽURIRANJE, ako znate šta je uzrok neuspeha. Možda je neophodno da analizirate vrednosti u objektu pomoću ADSI uređivanja. Više informacija potražite u članku ADSI uređivanje (adsiedit.msc).

 5. Kada odaberete RADNJU za grešku ili pakete grešaka, kliknite na dugme PRIMENI. Kada kliknete na dugme PRIMENI, alatka vrši promene u direktorijumu. Možete da popravite nekoliko grešaka pre nego što kliknete na dugme Primeni i IdFix će ih sve istovremeno promeniti.

 6. Ponovo pokrenite IdFix da biste se uverili da popravke koje ste napravili nisu izazvale nove greške. Možete da ponovite ove korake onoliko puta koliko je potrebno. Preporučujemo vam da prođete kroz ovaj proces nekoliko puta pre nego što izvršite sinhronizaciju.

Promena skupa pravila koje koristi IdFix

IdFix podrazumevano koristi skup pravila za više zakupaca za testiranje stavki u direktorijumu. Ovo je odgovarajući skup pravila za većinu Office 365= korisnika. Međutim, ako ste Office 365 Dedicated ili ITAR (International Traffic in Arms Regulations) korisnik, možete da konfigurišete IdFix da koristi namenski skup pravila. Ako niste sigurni koji ste tip korisnika, možete da preskočite ovaj korak. Da biste podesili skup pravila na Namenski, kliknite na ikonu zupčanika na traci sa menijima, a zatim kliknite na Namenski.

Promena opsega pretrage koju koristi IdFix

IdFix podrazumevano pretražuje ceo direktorijum. Ako želite, umesto toga možete da konfigurišete alatku da pretražuje određeno podstablo. Da biste to uradili, na traci sa menijima, kliknite na ikonu filtera i unesite važeće podstablo.

Vraćanje promena pomoću alatke IdFix GUI

Svaki put kada kliknete Primeni da biste primenili promene, alatka IdFix kreira posebnu datoteku pod imenom evidencija transakcije koja navodi promene koje ste upravo napravili. U slučaju da napravite grešku, možete da upotrebite evidenciju transakcije da vratite samo one promene koje su u najskorijoj evidenciji. Ako pogrešite dok ažurirate, možete da opozovete poslednje primenjene promene tako što ćete kliknuti na OPOZVATI RADNJU. Kada kliknete na OPOZVATI RADNJU, IdFix koristi evidenciju transakcije da vrati samo one promene koje su u najskorijoj evidenciji transakcije. Više informacija o korišćenju evidencije transakcije potražite u članku Referenca: Office 365 IdFix evidencija transakcije.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×