Primeri korišćenja datuma kao kriterijuma u Access upitima

Primeri korišćenja datuma kao kriterijuma u Access upitima

Da biste saznali više o pravljenju upita, pročitajte članak Uvod u upite.

Evo nekih uobičajenih primera kriterijuma sa datumom u opsegu od jednostavnih filtera do složenijih računanja opsega datuma. Neki od složenijih primera koriste Access funkcije za rad sa datumima za izdvajanje različitih delova datuma, kako biste dobili samo željene rezultate.

Primeri koji koriste trenutni datum u kriterijumima

Primeri koji koriste datum ili opseg datuma koji nisu trenutni datum

Upiti koji filtriraju datume bez vrednosti (koji nedostaju) ili datume sa vrednošću

Primeri koji koriste trenutni datum u kriterijumima

Da biste obuhvatili stavke koje...

Koristite ove kriterijume

Rezultat upita

Sadrže današnji datum

Date()

Vraća stavke sa današnjim datumom. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke u kojima je polje za datum postavljeno na 2. februar 2012.

Sadrži jučerašnji datum

Date()-1

Vraća stavke sa jučerašnjim datumom. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za 1. februar 2012.

Sadrže sutrašnji datum

Date() + 1

Vraća stavke sa sutrašnjim datumom. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za 3. februar 2012.

Sadrže datume u ovoj sedmici

DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [DatumProdaje]) = Year(Date())

Vraća stavke sa datumima u ovoj sedmici. Sedmica u Accessu počinje u nedelju i završava se u subotu.

Sadrže datume u prethodnoj sedmici

Year([DatumProdaje])* 53 + DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Vraća stavke sa datumima u prošloj sedmici. Sedmica u Accessu počinje u nedelju i završava se u subotu.

Sadrže datume u sledećoj sedmici

Year([DatumProdaje])* 53+DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Vraća stavke sa datumima u sledećoj sedmici. Sedmica u Accessu počinje u nedelju i završava se u subotu.

Sadrže datum u poslednjih 7 dana

Between Date() i Date()-6

Vraća stavke s datumima u poslednjih 7 dana. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za period između 24. januara 2012. i 2. februara 2012.

Sadrže datum u tekućem mesecu

Year([DatumProdaje]) = Year(Now()) And Month([DatumProdaje]) = Month(Now())

Vraća stavke sa datumima u ovom mesecu. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za februar 2012.

Sadrže datum u prethodnom mesecu

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Vraća stavke s datumima u prethodnom mesecu. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za januar 2012.

Sadrže datum u sledećem mesecu

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) +1

Vraća stavke s datumima u sledećem mesecu. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za mart 2012.

Sadrže datum u poslednjih 30 dana ili 31 dan

Between Date( ) And DateAdd("M"; -1; Date( ))

Vraća sve stavke iz jednog meseca. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke iz perioda od 2. januara 2012. do 2. februara 2012.

Sadrže datum u ovom kvartalu

Year([DateumProdaje]) = Year(Now()) And DatePart("q", [DatumProdaje]) = DatePart("q", Now())

Vraća stavke za ovaj kvartal. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za prvi kvartal 2012. godine.

Sadrže datum u prethodnom kvartalu

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q";[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Vraća stavke za prethodni kvartal. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za poslednji kvartal 2011. godine.

Sadrže datum u sledećem kvartalu

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q";[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Vraća stavke za sledeći kvartal. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za drugi kvartal 2012. godine.

Sadrže datum u ovoj godini

Year([DatumProdaje]) = Year(Date())

Vraća stavke za ovu godinu. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za 2012.

Sadrže datum u prethodnoj godini

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) -1

Vraća stavke za prethodnu godinu. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete zapise za 2011.

Sadrže datum u sledećoj godini

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) + 1

Vraća stavke sa datumom sledeće godine. Ako je današnji datum 02.02.2012, videćete stavke za 2013.

Sadrže datum između 1. januara i današnjeg datuma (stavke za ovu godinu do današnjeg datuma)

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) i Month([DatumProdaje]) <= Month(Date()) i Day([DatumProdaje]) <= Day (Date())

Vraća stavke sa datumima između 1. januara ove godine i danas. Ako je današnji datum 02.02.2012 videćete stavke za period između 1. januara 2012. i 2. februara 2012.

Sadrže datum pre današnjeg

< Date()

Vraća stavke sa datumom pre današnjeg.

Sadrže datum posle današnjeg

> Date()

Vraća stavke sa datumom posle današnjeg.

Primeri koji rade sa datumom ili opsegom datuma koji nisu trenutni datum

Da biste obuhvatili stavke koje...

Koristite ove kriterijume

Rezultat upita

Tačno se podudaraju sa datumom, npr. 2.2.2012.

#02.02.2012#

Vraća samo stavke sa datumom 2. februar 2012.

Ne podudaraju se sa datumom, npr. 2.2.2012.

Not #02.02.2012#

Vraća samo stavke koje nisu sa datumom 2. februar 2012.

Sadrže vrednosti pre određenog datuma, na primer 2. februara 2012.

< #02.02.2012#

Vraća stavke sa datumom pre 2. februara 2012.

Da biste videli stavke sa datumom 2. februar 2012. ili pre njega, upotrebite operator <= umesto operatora < .

Sadrže vrednosti posle određenog datuma, na primer 2. februara 2012.

> #02.02.2012#

Vraća stavke sa datumom posle 2. februara 2012.

Da biste videli stavke sa datumom 2. februar 2012. ili posle njega, upotrebite operator >= umesto operatora >.

Sadrže vrednosti u nekom opsegu datuma (između dva datuma)

>#2.2.2012# and <#4.2.2012#

Vraća stavke sa datumom između 2. februara 2012. i 4. februara 2012.

Napomena: Možete da koristite i operator Between za filtriranje opsega vrednosti, uključujući krajnje tačke. Na primer, Between #2/2/2012# and #2/4/2012# je isto što i >=#2/2/2012# and <=#2/4/2012#.

Sadrže datume koji se ne nalaze u nekom opsegu

<#2.2.2012# or >#4.2.2012#

Vraća stavke sa datumom pre 2. februara 2012. ili posle 4. februara 2012.

Sadrže jedan od dva datuma, npr. 02.02.2012. ili 03.02.2012.

#02.02.2012# or #03.02.2012#

Vraća stavke sa datumom 2. februar 2012. ili 3. februar 2012.

Sadrže neki od više datuma

In (#01.02.2012#; #01.03.2012#; #4.1.2012#)

Vraća stavke sa datumom 1. februar 2012, 1. mart 2012. ili 1. april 2012.

Sadrže datum u određenom mesecu (nezavisno koje godine), npr. u decembru.

DatePart("m", [DatumProdaje]) = 12

Vraća stavke sa datumom u decembru bilo koje godine.

Sadrže datum u određenom kvartalu (nezavisno koje godine), npr. u prvom kvartalu

DatePart("q", [DatumProdaje]) = 1

Vraća stavke sa datumom u prvom kvartalu bilo koje godine.

Filtriraju polja bez vrednosti ili vrednosti koje nedostaju

Bez vrednosti

Vraća stavke za koje nije unet datum.

Filtriraju polja koja sadrže vrednosti

Nije bez vrednosti

Vraća stavke za koje je unet datum.

Upiti koji filtriraju datume bez vrednosti (koji nedostaju) ili datume sa vrednošću

Da biste obuhvatili stavke koje...

Koristite ove kriterijume

Rezultat upita

Filtriraju polja bez vrednosti ili vrednosti koje nedostaju

Bez vrednosti

Vraća stavke za koje nije unet datum.

Filtriraju polja koja sadrže vrednosti

Nije bez vrednosti

Vraća stavke za koje je unet datum.

Imate problema sa kriterijumima datuma, npr. ne dobijate očekivane rezultate? Pročitajte članak Kriterijumi datuma ne funkcionišu u mom upitu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×