Primena filtera radi prikazivanja izabranih zapisa u Access bazi podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Filtriranje je koristan način da biste videli samo podatke koje želite prikazati. Filtere možete koristiti da biste prikazali određene podatke u obrazac, izveštaj, upit ili listu sa podacima ili da biste odštampali samo određene zapise iz izveštaja, tabela ili upita. Primenom filtera, koji će moći da ograničite podatke u prikazu bez menjanja dizajna osnovnog objekta. Ovaj članak objašnjava vrste filtera u programu Access i kako da primenite, sačuvate ili uklonite filtere u bazi podataka programa Access 2010 klijenta. Ovaj članak se ne primenjuje na filtriranje zapisa u programu Access 2010 Veb baze podataka.

U ovom članku

Kako su korisni filtera

Da izaberete i primenite tip filtera

Uklanjanje ili Ponovna primena filtera

Brisanje filtera

Čuvanje filtera

Kako su korisni filtera

Pošto prikaz koje dobijete pošto primenite filter sadrži samo zapise sa vrednostima koje ste izabrali, ostatak podataka će ostati skrivene dok ne uklonite filter.

Napomena: Kolona u listovima sa podacima i kontrole u obrascima i izveštajima koje su povezane sa izrazima ne podržavaju filtriranje.

Postoji nekoliko tipova filtere i neke od njih se lako primeniti i uklanjanje. Access 2010 sadrži neki Uobičajeni filteri koji su ugrađeni u svaki prikaz. Dostupnih komandi za filtriranje zavisi od tipa i vrednosti polja.

Na primer, da biste prikazali zapise osoba čiji je rođendan u određenom mesecu, kliknite na kolonu Datum rođenja , na kartici Početak , u grupi sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Filteri za datumi zatim izaberite datum isporuke period.

Filtriranje polja za datum

1. na filtere koji su vam dostupne zavisi od tipa podataka u izabranoj koloni.

2. filter za sve datume u periodu zanemaruje dan i godinu deo vrednosti datuma.

U ovom filtrirani prikaz, videćete samo zapise u kojima deo za mesec polja "rođendan" postavljeno na April.

Kolona „Datum rođenja“ filtrirana prema mesecu „April“

1. na ikonu filtera u zaglavlju kolone i na traci za navigaciju zapisa ukazuje da je trenutni prikaz filtriran po koloni "rođendan".

2. u prikazu lista sa podacima kada zadržite pokazivač, taster miša preko naslova kolone, videćete trenutni kriterijuma filtera.

Napomena: Kada primenite filter na kolonu koja je već filtrirana, prethodne filter se uklanjaju se automatski. Iako samo jedan filter može biti važe za polje istovremeno, možete da navedete različitih filtera za svako polje u prikazu.

Na primer, da biste videli imena kontakata koji žive u UK čiji je rođendan u April, možete da filtrirate tabelu sa kontaktima na polje "ZemljaRegion", kao i na polju "rođendan". Prilikom filtriranja više polja u jednom prikazu, filteri kombinuju se pomoću operatora AND, ovako:

ZemljaRegion = UK AND month of Rođendan = April

Da biste se vratili u nefiltrirani prikaz: uklonite filtere. Uklanjanje filtera privremeno uklanja iz prikaza, tako da može da se vratite na originalni, nefiltrirani prikaz.

Da biste se prebacivali između filtriranog i bez filtera prikaza: u grupi sortiranje i filtriranje na kartici Početak , kliknite na dugme Preklopnik filtera.

Da biste trajno uklonili filter iz prikaza: obrisali filter. Da biste saznali kako da obrišete filtere, pogledajte odeljak Uklanjanje filtera.

Postavke filtriranja ostaće dok ne zatvorite objekat, čak i ako se prebacite na drugi prikaz objekta. Drugim rečima, ako filtrirate obrazac u prikazu lista sa podacima, postavke filtera će i dalje biti na snazi čak i ako se prebacite na prikaz obrasca ili prikaz rasporeda, i ostaće dok ne zatvorite obrazac. Ako objekat sačuvate dok je primenjen filter, on će biti dostupne kada sledeći put kada otvorite objekat. Da biste saznali više o čuvanju filtera, potražite u odeljku Čuvanje filtera u ovom članku.

Vrh stranice

Da izaberete i primenite tip filtera

Možete izabrati iz nekoliko spremne za korišćenje filtera za tip podataka. Ovi filteri su dostupni kao komande menija u sledećih prikaza: list sa podacima, obrazac, izveštaj i raspored. Pored ovih filtera, takođe možete da filtrirate u obrazac ili list sa podacima tako što ćete popuniti obrazac (filtriranje po obrascu).

U mogućnosti ste da kreirate sopstvene filtere pomoću opcija na kartici dokumenta Filter ako ne želite da se ograničite samo na ove filtere, a spretni ste u pisanju izraza.

Izaberite sledeće tipove filtera:

Uobičajeni filteri: da biste filtrirali za određene vrednosti ili opsegu vrednosti.

Filtriranje po selekciji: da biste filtrirali sve redove u tabeli koji sadrže vrednost koja se podudara sa izabranih vrednosti u red filtriranjem prikaz lista sa podacima.

Filtriranje po obrascu: da biste filtrirali na nekoliko polja u obrazac ili list sa podacima ili ako pokušavate da pronađete određeni zapis.

Više opcija za filtriranje: filtriranje tip gde definišete prilagođeni kriterijum za filtriranje.

Napomena: Ako ne vidite komande filtera u nekom od prikaza, dizajner obrasca ili baze podataka se možda onemogućio filtriranje. Obratite se u dizajner za dodatnu pomoć.

Uobičajeni filteri

Uobičajeni filteri se mogu primeniti u svim tipovima polja osim u poljima za OLE objekte i poljima koja prikazuju izračunate vrednosti. Lista dostupnih filtera zavisi od tipa podataka i vrednosti u izabranom polju.

Kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da filtrirate. Da biste filtrirali više kolona ili kontrole, koju morate izaberite i filtriranje svake kolone ili kontrolu posebno, ili koristite opciju naprednog filtriranja. Pogledajte članak Filtriranje po obrascu i napredne filtere odeljci u ovom članku više informacija.

Na primer, da biste videli dostupne filtere za polje "DatumRođenja" na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme filtera

Uobičajeni filteri datuma
Primer Uobičajeni filteri datuma

1. Koristite listu sa poljima za potvrdu da biste filtrirali za određene vrednosti. Na listi su navedene sve vrednosti koje su trenutno prikazane u polju.

2. da biste filtrirali po opsegu vrednosti, kliknite na jednu od ovih filtera i navedite potrebne vrednosti. Na primer, da biste prikazali rođendane između tekućeg datuma i na kraju godine, izaberite stavku izmeđui zatim navedite odgovarajuće datume početka i završetka u dijalogu između . Da biste videli sve rođendane koji pada na određeni datum, izaberite stavku datum i sve rođendane koji su na taj određeni datum se prikazuju.

Imajte u vidu da vrednosti u polju za datum utiču na listu sa filterima određenog tipa. Ako najskorija vrednost datuma u polju za datum pripada periodu od prethodne dve godine, prikazaće se duža i detaljnija lista filtera. Ako nijedan od datuma u polju nije stariji od dve godine, prikazaće se kraća lista filtera.

Dugačke i kratke liste uobičajenih filtera datuma
Dugačke i kratke liste uobičajenih filtera datuma

Napomena: Filteri posebnog tipa nisu dostupni za polja tipa „Da/Ne“, „OLE objekat“ i polja priloga. Liste vrednosti nisu dostupne za memo polja ili polja koja sadrže obogaćeni tekst.

Primenjivanje uobičajenog filtera

 1. Otvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj u jednom od sledećih prikaza: list sa podacima, obrazac, izveštaj ili raspored.

 2. Uverite se da prikaz nije već filtriran. Na traci birač zapisa, uverite se da ni na Nefiltrirano ili je zatamnjeno Bez filtera ikona je prisutan.

  Savet: Da biste uklonili sve filtere za određenog objekta, na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Više opcija, a zatim kliknite na dugme Obriši sve filtere.

 3. Kliknite bilo gde u koloni ili kontroli koji odgovara na prvo polje koje želite da biste filtrirali i na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme filtera

Da biste primenili uobičajenog filtera: postavite pokazivač na stavku tekst (ili broj ili datuma) filtera, a zatim kliknite na filter koji želite. Filteri kao što su jednako je i između od vas zatražiti da unesete potrebne vrednosti.

Savet: Određeni znakovi, kao što su *, % i ?, imaju specijalno značenje kada naveden u okviru za tekst filtera. Na primer, * predstavlja nisku znakova, pa nisku u * podudaraće se sa bilo kog niska koja počinje sa, a ne samo literala nisku na *. Da zanemari specijalno značenje znak, stavite u uglaste zagrade [], ovako: u [*]. Tretirajte bazama podataka koje koriste standard ANSI-89 *, ?, [,],!, -, i specijalnih znakova. Baze podataka koje koriste ANSI-92 standard tretiraju %, _, [,], ^, i - specijalnih znakova. Možete da koristite standard sa pristupom, ali ne smete da mešate dva standarda (npr ?na *) u izrazu određeni...

Da biste primenili filter na osnovu vrednosti polja: opozovite izbor u poljima za potvrdu pored vrednosti na koje ne želite da filtrirate, a zatim kliknite na dugme u redu.

Da biste filtrirali na jednu ili nekoliko vrednosti u lista, prvo opozovite izbor u polju (Izaberi sve) potvrdite izbor u polju, a zatim izaberite željene vrednosti.

Da biste filtrirali po vrednosti "null" (vrednost "null" označava podatke) u tekst, broj i polja datuma: na listi za potvrdu, opozovite izbor u (Izaberi sve) potvrdite izbor u polju, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke (prazne).

Filtriranje po selekciji

Da biste videli sve redove u tabeli koji sadrže vrednost koja se podudara sa vrednošću u nizu, brzo možete da filtrirate prikaz lista sa podacima tako što ćete izabrati određenu vrednost, a zatim izabrati komandu izbora . Na padajućoj listi prikazuje dostupne opcije filtriranja. Ove opcije će se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka izabranu vrednost. Drugi način da biste pristupili izbor opcije filtriranja je kliknite desnim tasterom miša na određenu ćeliju.

Na primer, ako vrednost 2/21/1967 trenutno izabrana u polju "rođendan", na kartici Početak , u grupi sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Izbor da biste prikazali filter tako što ćete izbor komande, a zatim izaberite željenu opciju filtriranja...

Lista sa komandama za filtriranje na osnovu izbora

Broj komandi na listi zavisi i od dela vrednosti koji je izabran. Na primer, ako izaberete samo neke znakove vrednosti, na listi će biti navedene različite komande, što zavisi od dela polja koji ste izabrali.

Filteri zasnovani na delimično izabranom polju

1. Filtriranje po početnim znakovima vrednosti u polju…

2. …srednjim znakovima vrednosti u polju…

3. …ili krajnjim znakovima vrednosti u polju.

Napomena: Filtriranje na delimičnog izbora nije dostupna za polja sa više vrednosti. Na izbora komanda nije dostupna za priloge.

Da biste uklonili filter, na kartici Početak , u grupi sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Preklopnik filtera, ili izaberite stavku Više opcija i izaberite stavku Obriši sve filtere.

Primenjivanje filtera na osnovu izbora

 1. Otvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj u jednom od sledećih prikaza: list sa podacima, obrazac, izveštaj ili raspored.

 2. Uverite se da prikaz nije već filtriran. Na traci birač zapisa, uverite se da ni na Nefiltrirano ili je zatamnjeno Bez filtera ikona je prisutan.

 3. Premeštanje na zapis koji sadrži vrednost koju želite da biste koristili kao deo filtera, a zatim kliknite na kolonu (u prikazu lista sa podacima) ili kontrolu (u obrazac, izveštaj ili raspored prikaz).

Da biste filtrirali na osnovu delimičnog izbora; Izaberite znakove koje želite, na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme izbora, a zatim izaberite stavku koju želite da primenite filter.

Filtriranje po obrascu

Ovaj filter je korisna kada želite da filtrirate nekoliko polja u obrascu ili listu sa podacima ili ako pokušavate da pronađete određeni zapis. Access će kreirati prazan obrazac ili list sa podacima koji je sličan originalni obrazac ili list sa podacima, a zatim vam omogućava da popunite polja onako kako želite da. Kada završite, Access će pronaći zapise koji sadrže određene vrednosti.

Napomena: Ukoliko filtrirate po obrascu, nećete biti u mogućnosti da navedete vrednosti polja za polja sa više vrednosti, kao ni za polja tipa „Memo“, „Hiperveza“, „Da/Ne“ ili „OLE objekat“, mada ćete biti u mogućnosti da navedete vrednosti za druga polja u skupu zapisa.

Na primer, ako želite da pronađete sve zapise klijenta gde je kontakt osobe naslov vlasnikai ta osoba se nalazi u Portland ili Eugene, otvorite klijenti lista sa podacima ili obrasca i na kartici Početak , u polju Sortiranje i filtriranje grupisanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite stavku Filtriraj po obrascu.

Unesite prvi skup vrednosti, a zatim kliknite na karticu ili na dnu lista sa podacima ili obrasca, a zatim unesite sledeći skup vrednosti. Imajte u vidu da ako želite da vrednost polja funkcioniše kao filter analizirati nezavisno od drugih vrednosti polja, tu vrednost morate uneti na kartici traži i na svakoj kartici ili . Svaka kartica ili predstavlja alternativnu grupu vrednosti filtera.

Da biste videli samo zapise koji se podudaraju unos:    Na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Preklopnik filtera.

Primenjivanje filtera popunjavanjem obrasca

 1. Otvorite tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca.

 2. Uverite se da prikaz nije već filtriran. Na traci birač zapisa, uverite se da ni na Nefiltrirano ili je zatamnjeno Bez filtera ikona je prisutan.

 3. Na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Više opcija, a zatim kliknite na dugme Filtriranje po obrascu u priručnom meniju.

 4. U zavisnosti od toga da li radite u prikazu lista sa podacima ili u prikazu obrasca, postupite na neki od sledećih načina:

  Prikaz lista sa podacima: Kliknite na prvi red u koloni na kojem želite da filtrirate, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite vrednost. Da biste dodali dodatne vrednosti, samo kliknite na ili tab na dnu lista sa podacima i izaberite neku drugu vrednost.

  Prikaz obrasca: kliknite na strelicu koja se pojavljuje u kontroli i izaberite vrednost na koje želite da filtrirate. Da biste dodali dodatne vrednosti, kliknite na ili tab na dnu obrasca i izaberite neku drugu vrednost.

  Saveti: Ne možete navesti vrednosti polja za polja sa više vrednosti pomoću Filtriraj po obrascu, ali možete da navedete vrednosti za polje koje nije više u skupu zapisa.

  • Da biste naveli listu mogućih vrednosti za polje, koristite operator ili . Na primer, navedite „Portland” ili „Oregon” u polju "grad" da biste filtrirali zapise koji sadrže neku od ovih vrednosti.

  • Da biste filtrirali na osnovu statusa kontrole, kao što je polje za potvrdu ili dugme, kliknite na kontrolu tako da ona bude u željenom stanju. Da biste kontrolu vratili u neutralno stanje, kako se ona ne bi koristila kao kriterijum za filtriranje, uverite se da je nedostupna (izgleda zatamnjena).

  • Da biste filtrirali zapise koji se bez vrednosti (nedostaje), bez, blank (prazna ili „”), ili koje nisu prazne vrednosti, tip Is NullJe nije nula, „”, ili ne „” u polju.

 5. Ako želite da navedete dve alternativne skupova kriterijuma, na primer, da biste videli samo imena kontakata čije "ZemljaRegion" vrednost sad i čiji su rođendani spadaju u April, možete da uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preuzeli sve zapise koji ispunjavaju bilo koji od više skupova kriterijuma, navedite kriterijume tako što ćete uneti prvi skup kriterijuma, kliknite na ili karticu, a zatim unesite sledeći skup kriterijuma. Imajte u vidu da ako želite da vrednost polja funkcioniše kao filter analizirati nezavisno od drugih vrednosti polja, tu vrednost morate uneti na potražite karticu i svaki ili karticu. Drugim rečima, na potražite karticu i svaki karticu ili predstavlja alternativnu grupu vrednosti filtera.

  • Takođe imajte na umu da svaki put kada dodate kriterijum polja da biste na ili karticu, Access će kreirati drugu ili karticu. Ovo vam omogućava da navedete nekoliko „ili” kriterijuma. Filter daje bilo koji zapis koji sadrži sve vrednosti navedene na na potražite karticu, ili sve vrednosti navedene na prvoj ili tab ili sve vrednosti navedene na drugi ili karticu i tako dalje.

Da biste uklonili filter i prikazali sve zapise, kliknite na dugme Preklopnik filtera ponovo.

Da biste izmenili filter po obrascu, izaberite stavku Više opcija, a zatim kliknite na dugme Filtriranje po obrascu ponovo. Prikazuje se kriterijumi aktuelnog filtera.

Napredni filter

Po potrebi, možda ćete želeti da primenite filter koji je tip Napredni filter i možda ćete morati da sami napišete kriterijume filtera. Na primer, da biste pronašli zapise koji sadrže datume koji se javljaju u proteklih sedam dana ili u poslednjih šest meseci.

Koristite napredne filtere zahteva da pišete izraze. Izrazi su slične formulama u programu Excel i da kriterijume koje ste naveli prilikom dizajniranja upita.

Jedan primer gde možete da koristite Napredni filter je da biste pronašli imena kontakata čiji su rođendani u proteklih sedam dana. Kada primenite Napredni filter, možete dalje da biste ograničili rezultate na oni čiji zemlje/regiona je sad.

Primenjivanje naprednog filtera

 1. Otvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj u jednom od sledećih prikaza: list sa podacima, obrazac, izveštaj ili raspored.

 2. Uverite se da prikaz nije već filtriran. Na traci za navigaciju zapisa, proverite da li je ikona Nefiltrirano zatamnjena (nedostupna). Ako traka za navigaciju zapisa nije vidljiva, na kartici Početak, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Obriši sve filtere (ako nijedan filter nije aktivan, stavka Obriši sve filtere biće nedostupna).

 3. Na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Više opcija , a zatim kliknite na dugme Napredno filtriranje/sortiranje u priručnom meniju.

 4. Dodavanje polja po kojima želite da filtrirate u koordinatnu mrežu.

 5. U redu Kriterijumi svakog polja, navedite kriterijum. Kriterijumi će biti primenjeni kao skup, a samo polja koja odgovaraju svim kriterijumima u redu Kriterijumi biće prikazana. Da biste za jedno polje naveli alternativne kriterijume, prvi kriterijum upišite u red Kriterijumi, drugi u red Ili itd.

  Saveti: 

  • Čitav skup kriterijuma u redu Ili predstavlja alternativne kriterijume onima koji su navedeni u redu Kriterijumi. Kriterijum za koji želite da važi za oba skupa kriterijuma morate otkucati u redu Kriterijumi i u redu Ili. Kliknite na dugme Preklopnik filtera da biste videli filtrirane redove.

  • Dobar način za učenje pisanja kriterijuma jeste da primenite Uobičajeni filter ili filtera na osnovu izbora koja daje rezultat koji je sličan koju tražite. Zatim, sa filterom primenjenim na prikaz, prikažite na karticu objekta Filter

Posebne komande na kartici dokumenta „Filtriranje“

Dve posebne komande su vam dostupne na na karticu dokumenta za Filter . Kada kliknete desnim tasterom miša bilo gde iznad koordinatne mreže dizajna na kartici na Učitaj iz upita i Sačuvaj kao upit komande su dostupne u priručnom meniju.

Posebne opcije filtriranja

Pomoću komande Učitaj iz upita dizajn izabranog upita se učitava u koordinatnu mrežu. To vam omogućava da kao kriterijume filtera koristite kriterijume upita.

Komanda Sačuvaj kao upit omogućava vam da postavke filtera sačuvate kao novi upit.

Vrh stranice

Uklanjanje ili ponovno primenjivanje filtera

Da biste se prebacili u nefiltrirani prikaz podataka, uklonite filtere tako što ćete kliknuti na dugme Filtrirano na traci za navigaciju zapisa da biste se vratili u prikaz celog.

Kada uklonite aktuelne filtere, oni će privremeno biti uklonjeni iz svih polja u prikazu. Na primer, ako filtere prvo primenite na polja „ZemljaRegion“ i „Rođendan“, a zatim ih uklonite, ponovo ćete videti sve zapise.

Da biste ponovo primenili najskorije filtere, na traci za navigaciju zapisa kliknite na dugme Nefiltrirano .

Vrh stranice

Brisanje filtera

Brisanje filtera kada vam više nije potrebna. Brisanje filtera izbrisati iz prikaza i više ne možete da ga primenite tako što ćete kliknuti na dugme Nefiltrirano na statusnoj traci. Brisanje jednog filtera iz jednog polja ili obrisali sve filtere iz svih polja u prikazu.

 • Da biste obrisali jedan filter iz jednog polja: kliknite desnim tasterom miša na filtriranu kolonu ili kontrolu, a zatim izaberite stavku Obriši filter iz ime polja.

 • Da biste obrisali sve filtere iz svih polja: na na Home kartica u na grupa sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Više opcija, a zatim kliknite na dugme Obriši sve filtere u priručnom meniju.

Vrh stranice

Čuvanje filtera

Možda je korisno da sačuvate filter ako nameravate da ga ponovo koristite. Postavke filtera koje su aktivne u vreme kada zatvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj automatski se čuvaju zajedno sa objekat, a su dostupne za ponovnoj primeni. Međutim, podrazumevano postavke filtera neće automatski biti primenjene za vas kada sledeći put otvorite objekat.

Da biste se uverili da trenutni filteri automatski primeniti kada sledeći put otvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj, iz objekta sa svojstvima, podesite objekta svojstvo " Filtriraj " da biste da. Svojstvo " Filtriraj " primenjuje se sledeći put kada otvorite objekat. Svaki put kada promenite ovu postavku, morate da zatvorite objekta i ponovo ga otvorite da biste primenili novu postavku.

Napomena: Na Filtriraj postavka se primenjuje samo kada se objekat učitava. Podešavanja ovog svojstva za objekat u prikazu dizajna, a zatim se prebacite na drugi prikaz će uzrokovati postavku tako da se primeni. Morate da zatvorite i ponovo otvorite objekat za promene na Filtriraj postavka stupila na snagu...

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×