Primena Access aplikacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pristup pruža funkcijama bogatu platformu za razvoj aplikacije za baze podataka. Aplikacija za baze podataka je računarski program koji pruža način za skladištenje i upravljanje podacima kao i korisnički interfejs koji prati logiku poslovnih zadataka (aplikacijska logika).

Da biste primenili Pristup aplikacije koje možete da pokrenete bez instalacije programa Pristup na računaru korisnika, možete da ih distribuirate zajedno sa Pristup izvršnom datotekom, koja je dostupna besplatno iz centra za preuzimanje sa veb lokacije Microsoft.com.

Ovaj članak govori o osnovnom planiranju primene, funkcijama Pristup izvršne datoteke kao i o načinu preuzimanja izvršne datoteke. Ovaj članak pruža pregled primene aplikacije za baze podataka tako što ćete koristiti Pristup.

Šta želite da uradite?

Planiranje primene

Razumevanje Access izvršne datoteke

Preuzimanje Access izvršne datoteke

Primena Access aplikacije

Planiranje primene

Pre nego što počnete, treba sebi da postavite sledeća pitanja o načinu primene aplikacije

Da li bi trebalo razdvojiti podatke i logiku?

Možete da kreirate Pristup aplikaciju koja u jednoj datoteci kombinuje upravljanje podacima i aplikacijsku logiku. Ovo je podrazumevana struktura aplikacije u Pristup. Kombinovanje upravljanja podacima i aplikacijske logike u jednoj datoteci pruža najjednostavniji metod primene, ali ovaj metod najbolje funkcioniše samo ako po jedna osoba koristi aplikaciju i podrazumeva određeni rizik. Na primer, korisnik može prouzrokovati gubitak podataka slučajnim brisanjem ili oštećivanjem datoteke aplikacije.

U većini slučajeva, trebalo bi da razdvojite upravljanje podacima i aplikacijsku logiku. Ovim se poboljšava:

 • Bezbednost    Korišćenje servera za skladištenje podataka može da pomogne u zaštiti podataka.

 • Performanse    Korišćenje razdeljene baze podataka ili servera sa bazom podataka može da smanji mrežni saobraćaj.

 • Prilagodljivost    Nove makro radnje Okna za navigaciju mogu da pomognu da kontrolišete ko šta može da vidi. Različitim korisnicima možete da distribuirate datoteke sa različitiom aplikacijskom logikom.

Načini za razdvajanje podataka i logike

Jedan od načina da razdvojite podatke i logiku jeste da koristite komandu Access baza podataka (na karticialatke baze podataka u grupipremeštanje podataka). KomandaAccess baza podataka deli aplikaciju za bazu podataka u dve Access datoteke sa bazom podataka: jednu za podatke, a drugi za logiku. Kada koristite komanduAccess baza podataka, Access kreira datoteku sa „_be” (značenje „back-end)” dodatkom za ime datoteke – na primer, ako je originalno ime datoteke baze podataka „Database1.accdb”, Access će kreirati novu datoteku baze podataka koji se zove „Database1_be.accdb”.

Drugi način za razdvajanje upravljanja podacima i aplikacijske logike jeste korišćenje serverskog programa za baze podataka (kao što je Microsoft SQL Server) za upravljanje podacima i programa Access za aplikacijsku logiku.

Da biste utvrdili da li je jedna Access datoteka dovoljna za upravljanje podacima i aplikacijsku logiku, uzmite u obzir sledeće:

 • Integritet podataka i sigurnost    Pristup korisnici moraju da imaju dozvole za čitanje/pisanje za datoteku koja sadrži logiku aplikacije. Ako kombinujete podatke i logiku u jednoj datoteci, podaci su izloženi istim opasnostima kao i logika aplikacije.

  Pristup Aplikaciju koja koristi razdvajanje logike i datoteke sa podacima može da zaštiti integritet podataka i bezbednost korišćenjem NTFS bezbednosne funkcija. Datoteka sa podacima može biti bolje zaštićena zato što je korisnicima potreban eksplicitni pristup za čitanje/pisanje samo za datoteke koje sadrže logiku aplikacije.

  Aplikacije može zahtevati dodatne bezbednosne opcije, kao što je mogućnost da kontrolišete koji korisnici imaju pristup određenim podacima. U ovom slučaju, trebalo bi da koristite serverski proizvod kao što je SQL Server ili Windows server operativni sistem koji sadrži Windows SharePoint Services za skladištenje i upravljanje podacima aplikacije i koristite Access da pružite logiku u aplikaciji.

 • Upotrebljivost    Pristup datoteka može da ima maksimalnu veličinu od 2 gigabajta (GB). Iako 2GB predstavlja znatnu količinu tekstualnih podataka, to može biti nedovoljno za neke aplikacije, posebno aplikacije koje skladištite priloge u zapisima u bazi podataka. Ako razdvojite podatke i logiku, aplikacije može da podrži više podataka. Ako očekujete da će korisnici skladištiti velike količine podataka, razmislite o korišćenju više od jedne Pristup datoteku sa podacima.

  Trebalo bi da pregledate na Pristup programske specifikacije za druge informacije upotrebljivost. Da biste saznali više o Pristup specifikacije, potražite u članku specifikacije programa Access.

 • Kapacitet mreže    Ako više korisnika moraju da koriste aplikaciju u isto vreme preko mreže, verovatno će doći do oštećenja ako se podaci i logika kombinuju u jednu datoteku. Štaviše, ako kombinujete podatke i logiku u jednu datoteku u programu Access, možete da optimizujete mrežni saobraćaj koji Access generiše. Ako će više korisnika istovremeno koristiti aplikaciju preko mreže, odvojite podatke i logiku, tako što ćete koristiti dve ili više Access datoteke ili tako što ćete koristiti serverski proizvod za skladištenje baze podataka kao i Access za aplikacijsku logiku.

Kako će biti mrežno okruženje?

Ako su svi korisnici na istoj lokalnoj mreži ili ako se aplikacija ne koristi preko mreže, jedna aplikacija će dobro funkcionisati u većini slučajeva.

Performanse mreže će biti bolje ako razdvojite podatke i logiku. Ako korisnici neće biti na istoj lokalnoj mreži, koristite server za skladištenje i upravljanje podacima i koristite Access za logiku aplikacije.

Dali će korisnici imati Pristup?

Ako će svi korisnici imati Pristup instaliran na svojim računarima, mogu da otvore i koristite aplikaciju kao što bi koristili bilo koju Pristup datoteku baze podataka.

Ako neki ili svi korisnici neće imati Pristup instaliran na svojim računarima, morate da primenite Pristup Runtime softver za takve korisnike kada primenjujete aplikaciju.

Vrh stranice

Razumevanje Pristup izvršne datoteke

Pristup Runtime je program koji se može prosleđivati i koji omogućava osobama koje nemaju Pristup instaliran na svojim računarima da koristite Pristup aplikacije za baze podataka. Kada otvorite Pristup bazu podataka tako što ćete koristiti Pristup Runtime, baza podataka se otvara u režimu izvršavanja.

Šta je režim izvršavanja?

Režim izvršavanja je Pristup načina rada u kojem neke Pristup funkcije nisu dostupne po podrazumevanoj vrednosti. Međutim, neke od ovih nedostupnih funkcija mogu postati dostupne u režimu izvršavanja.

Koje funkcije nisu dostupne u režimu izvršavanja?

Sledeće Pristup funkcije nisu dostupne u režimu izvršavanja:

 • Okno za navigaciju    Okno za navigaciju nije dostupno u režimu izvršavanja. To pomaže u sprečavanju korisnika da pristupe proizvoljnim objektima u bazi podataka aplikacije. Dok se koristi režim izvršavanja, korisnici mogu da otvore samo one objekte kojima omogućite pristup – na primer, tako što omogućite korišćenje komandnog obrasca. Okno za navigaciju nije dostupno u režimu izvršavanja.

 • Traka    Po podrazumevanim vrednostima, Okno za navigaciju nije dostupno u režimu izvršavanja. To pomaže u sprečavanju korisnika da kreiraju ili izmene objekte baze podataka i izvršavanje drugih potencijalno štetnih radnji, kao što je povezivanje sa novim izvorima podataka ili izvoz podataka na načine koji nisu predviđeni. Možete da kreirate prilagođenu traku i zatim je povežete sa obrascem ili izveštajem. Podrazumevane kartice Trake ne mogu biti prikazane u režimu izvršavanja.

 • Prikaz rasporeda i prikaza dizajna    U režimu izvršavanja, prikaz dizajna i prikaz rasporeda nisu dostupni za sve objekte baze podataka. To pomaže u sprečavanju korisnika da izmene dizajn objekata u bazi podataka aplikacije. Ne možete da omogućite prikaz dizajna ili prikaz rasporeda u režimu izvršavanja.

 • Pomoć    Po podrazumevanim vrednostima, integrisana Pomoć nije dostupna u režimu izvršavanja. Zbog toga što možete da kontrolišete koja funkcionalnost je dostupna u aplikaciji u režimu izvršavanja, neki delovi standardne integrisane Pristup pomoći mogu biti nevažni za osobe koje koristite aplikaciju, i mogu ih potencijalno zbuniti ili čak i frustrirati. Možete da kreirate sopstvene prilagođene datoteke pomoći da bi u aplikaciji režim rada.

Mogu li da otvorim Pristup bazu podataka u režimu izvršavanja bez upotrebe Pristup Runtime softvera?

Možete da pokrenete bilo koju Pristup bazu podataka u režimu izvršavanja na računaru koji ima punu verziju Pristup instaliranu. Da biste pokrenuli Pristup bazu podataka u režimu izvršavanja, postupite na neki od sledećih načina:

 • Promenite oznaku tipa datoteke baze podataka iz .accdb u .accdr.

 • Kreiranje prečice za bazu podataka i postavite /Runtime prekidač komandne linije u prečicu.

Da li režim izvršavanja čini bazu podataka bezbednijom?

Iako režimu izvršavanja ograničava dostupnost navigacijskih i dizajn funkcija, ne treba da koristite režim izvršavanja kao osnovno sredstva za obezbeđivanje aplikacije za baze podataka. Na računaru koji ima punu verziju Pristup instaliranu, korisnik može da otvori izvršnu aplikaciju za baze podataka kao običnu aplikaciju za baze podataka (to jest, sa svim funkcijama dostupnim) a zatim da promeni dizajn ili izvrši drugih neželjene radnje.

Čak i ako primenite aplikacije baze podataka samo na računarima koji nemaju punu verziju Pristup instaliranu, ipak je moguće da korisnik prenese aplikaciju na računar na kojem je puna verzija programa Pristup instalirana, a zatim da otvori izvršnu aplikaciju baze podataka kao običnu aplikaciju baze podataka.

Napomena: Ako želite da distribuirate Pristup aplikaciju tako da korisnici ne mogu da izmene dizajn obrazaca, izveštaja ili Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) module, razmislite o korišćenju kompajlirane binarne datoteka (.accde). Za više informacija o korišćenju kompajlirane binarne datoteke, pogledajte odeljak odlučite koji format datoteke da koristite, u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Preuzmite Pristup Runtime

Da biste preuzeli Pristup Runtime sa lokacije Microsoft Download Center, kliknite na odgovarajuću vezu za svoju verziju:

Nije potrebno plaćanje za preuzimanje, korišćenje ili ponovo distribuiraju Pristup Runtime-a, i nema ograničenja na broj korisnika kojima možete da distribuirate Runtime.

Vrh stranice

Primena Pristup aplikacije

Za primenuPristup aplikacije, treba da uradite sledeće:

 1. Kreiranje aplikacije    Aplikacija bi trebalo da omogućava korisnicima da otvore i koriste objekte baze podataka. Ako aplikacije to ne omogućava, korisnici će morati da instaliraju Pristup na svojim računarima kako bi mogli da koristite aplikaciju. Pored toga, nećete moći da predvidite kako će se korisnici kretati kroz vašu aplikaciju što će vam otežati pružanje kompletne dokumentacije za aplikaciju. Pored toga, ako korisnik otvori vašu aplikaciju koristeći Pristup Runtime softver, ugrađene funkcijePristup za navigaciju neće biti dostupne.

  Jedan način je da kreirate obrazac koji sadži komandnu dugmad koja otvaraju objekte u bazi podataka ili vrše druge radnje, a zatim označite taj obrazac kao podrazumevani obrazac koji će se otvoriti kada se aplikacija pokrene.

  Napomena: Pomoć pri kreiranju obrasca potražite u temi kreiranje obrasca pomoću alatke "obrazac".

  Kako da navedem koji podrazumevani obrazac će se otvoriti?

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije

  2. U levom oknu dijaloga Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

  3. U desnom oknu, u okviru opcije za aplikaciju, izaberite podrazumevani obrazac koji želite tako što ćete koristiti kombinovani okvir obrazac prikaza.

  Možete da kreirate prilagođenu Traku i zatim je povežete sa obrascem koji se otvara prilikom pokretanja aplikacije. Više informacija o kreiranju prilagođenih Traka, potražite u članku kreiranje prilagođenih traka u programu Access.

 2. Instalirajte aplikaciju    Postoji nekoliko opcija i stvari koje treba razmotriti pri instaliranju aplikacije. Razmislite o primeni određenog formata datoteke kako biste lakše kontrolisali kako će korisnici koristiti aplikaciju. Osim toga, možete upakovati aplikaciju da biste olakšali instaliranje, ili primeniti odvojene komponente za podatke i logiku.

  Možete da pronađete više informacija o ovim opcijama i stvarima koje treba razmotriti u sledećim odeljcima.

Odlučite koji format datoteke da koristite

Postoje četiri Pristup formata datoteka koje možete da koristite za primenu aplikacije:

 • .accdb    Ovo je podrazumevani format datoteke za Pristup. Kada aplikaciju primenjujete u ovom formatu, korisnici imaju najviše opcija za prilagođavanje i kretanje kroz aplikaciju prema svojim potrebama. Ako želite da budete sigurni da korisnici neće moći da promene dizajn aplikacije, trebalo bi da koristite format datoteke .accde. Pored toga, korisnik ne može lako da utvrdi da li je .accdb datoteka promenjena nakon pakovanja – da bi to bilo očigledno, koristite format datoteke .accdc.

 • .accdc    Ovaj format je poznat i kao datoteka za Access primenu. Datoteku za Access primenu čini datoteka aplikacije i digitalni potpis koji je povezan sa tom datotekom. Ovaj format datoteke pruža korisnicima osigurnje da datoteka aplikacije nije menjana nakon pakovanja. Ovaj format možete da primenite na podrazumevani format Pristup datoteke (.accdb), ili na Pristup kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

  Možete da koristite samo jednu datoteku aplikacije u datoteci za Access primenu. Ako vaša aplikacija ima odvojenu logiku i datoteku, možete ih zasebno upakovati.

 • .accde    Ovaj format je poznat i kao kompajlirana binarna datoteka. U Pristup, kompajlirana binarna datoteka je datoteka aplikacije baze podataka koja je sačuvana sa celokupnim kompajliranim VBA kodom. U Access kompajliranoj binarnoj datoteci neće ostati nikakav VBA izvorni kôd.

  Možete da koristite Pristup Runtime da biste otvorili Pristup kompajliranu binarnu datoteku. Međutim, prema podrazumevanim postavkama, Runtime ne prepoznaje oznake tipa datoteke .accde. Za otvaranje kompajlirane binarne datoteka korišćenjem Pristup Runtime-a, kreirate prečicu koja upućuje na Runtime, i pritom uključite putanju do kompajlirane binarne datoteke koju želite da ta prečica otvori.

  Važno: Ako korisnici pokušaju da otvore kompajliranu binarnu datoteku pomoću verzije programa Access koja je starija od verzije u kojoj je ona kompajlirana, korisnici neće moći da otvore kompajliranu binarnu datoteku. Da biste rešili ovaj problem, treba da kompajlirate binarnu datoteku u verziji programa Access koju su korisnici instalirali.

  Kako da sačuvam Pristup datoteku kao kompajliranu binarnu datoteka?

  1. U Pristup, otvorite bazu podataka (.accdb datoteku) koju želite da sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

  2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj kao.

  3. U okviru tipova datoteka baze podataka, kliknite na napravi ACCDE i zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao.

  4. U okviru dijaloga Sačuvaj kao pronađite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, u polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 • .accdr    Ovaj format vam omogućava da primenite aplikaciju koja se otvara u režimu izvršavanja. Primena aplikacije za izvršavanje može pomoći da kontrolišete kako se ona koristi, iako to nije sredstvo za obezbeđivanje aplikacije. Za više informacija o režimu izvršavanja, pogledajte odeljak razumevanje Access Runtime-a.

Zapakujte i potpišite Pristup bazu podataka

Pristup omogućava lakše i brže potpisivanje i distribuciju baze podataka nego u starijim verzijama. Kad kreirate .accdb ili .accde datoteku, možete da zapakujete datoteku, paketu dodelite digitalni potpis, a zatim distribuirate potpisani paket drugim korisnicima. Alatka „Zapakuj i potpiši“ smešta bazu podataka u Access Deployment (.accdc) datoteku, potpisuje datoteku, a zatim smešta potpisani paket na izabranu lokaciju u okviru korisničkog računara. Korisnici tada mogu da izdvoje bazu podataka iz paketa i rade direktno u bazi podataka (ne u datoteci paketa).

Napomena: Funkcija opisana u ovom odeljku pakuje Pristup datoteku i paketu dodeljuje digitalni potpis koji ukazuje korisnicima da datoteka potiče iz pouzdanog izvora.

Imajte na umu ove činjenice u nastavku da biste kreirali i potpisali paket:

 • Pakovanje baze podataka i potpisivanje paketa je način da dokažete pouzdanost. Kada vi ili vaši korisnici dobijete paket, potpis potvrđuje da baza podataka nije neovlašćeno menjana. Ako verujete autoru, možete omogućiti korišćenje sadržaj.

 • Funkcija „Zapakuj i potpiši“ primenjuje se samo na baze podataka sačuvane u formatu .accdb. Pristup pruža alatke iz starijih verzija sistema Microsoft kancelarija koje možete da koristite za potpisivanje i distribuciju baza podataka koje su kreirane u starijem .mdb formatu datoteke. Ne možete da koristite alatke iz starije verzije sistema Office za potpisivanje i primenu datoteka koje su kreirane u novijem .accdb formatu datoteke.

 • U paket možete dodati samo jednu bazu podataka.

 • Kada zapakujete i potpišete bazu podataka, svi objekti u bazi podataka su potpisani, a ne samo makroi ili moduli koda. Proces pakovanja i potpisivanja komprimuje zapakovanu datoteku kako bi se skratilo vreme preuzimanja.

 • Baze podataka možete da izdvojite iz zapakovanih datoteka smeštenih na SharePoint serverima.

U sledećim odeljcima objašnjeno je kako da kreirate potpisanu zapakovanu datoteku i kako da koristite bazu podataka iz potpisane zapakovane datoteke.

Napomena: Da biste dovršili ove korake, morate imati barem jedan bezbednosni certifikat koji je dostupan. Ako nemate certifikat koji je instaliran na vašem računaru, možete ga napraviti pomoću alatke "Samopotpisani certifikat". Informacije o kreiranju privatnog bezbednosnog certifikata potražite u članku prikazivanje pouzdanost tako što ćete dodati digitalni potpis.

Kreiranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da zapakujete i potpišete.

 2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 3. U okviru tipova datoteka baze podataka, kliknite na Zapakuj i potpiši i zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 4. U dijalogu izbor certifikata izaberite digitalni certifikat, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Pojavljuje se dijalog Kreiranje Microsoft Office Access potpisanog paketa

 5. U listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za potpisani paket baze podataka.

 6. U polje Ime datoteke unesite ime za potpisani paket, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira .accdc datoteku i smešta je na odabranu lokaciju.

Izdvajanje i korišćenje potpisanog paketa

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. U okviru dijaloga Otvori, zatim izaberite Microsoft Office Access potpisani paketi (*.accdc) kao tip datoteke.

 3. Upotrebite listu Pogledaj u i pronađite fasciklu koja sadrži .accdc datoteku, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako odlučite da verujete bezbednosnom certifikatu upotrebljenom za potpisivanje paketa za primenu, pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u. Pređite na korak 5.

  • Ako još niste odabrali opciju da verujete bezbednosnom certifikatu, pojavljuje se sledeća poruka.

   1. Poruka sa savetom

   2. Ako verujete bazi podataka, kliknite na dugme Otvori. Ako imate poverenja u sve certifikate tog dobavljača, kliknite na dugme Veruj svemu od ovog izdavača. Pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u.

 5. Opcionalno, u listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za izdvojenu bazu podataka, a zatim u okvir Ime datoteke unesite drugačije ime za izdvojenu bazu podataka.

Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, članak Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan pruža opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×