Primena Access 2007 aplikacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Office Access 2007 obezbeđuje funkcije obogaćenog platforme za razvoj aplikacija za baze podataka. Aplikaciji baze podataka je računar program koji omogućava oba načina za skladištenje i za upravljanje podacima i korisnički interfejs koji sledi logikom poslovnih zadataka (aplikacije logike).

Da biste primenili Office Access 2007 aplikacije koje se mogu se pokrenuti bez instalaciju Access 2007 na računaru korisnika, možete da distribuirate ih zajedno sa Access 2007 rada, koji je dostupan besplatno Microsoft.com centar za preuzimanje.

Ovaj članak objašnjava osnovni primenu planiranje funkcije Access 2007 rada i kako da preuzmete na Runtime. Ovaj članak pruža pregled primene aplikacija za baze podataka pomoću Access 2007. Više informacija o planiranju dizajniranja i primene aplikaciju Access 2007 pretraga MSDN Veb lokacije i na Technet Veb lokaciju i potražite u odeljku Takođe pogledajte ovog članka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Plan za primenu

Razumevanje Access 2007 Runtime

Preuzimanje programa Access 2007 Runtime

Primena Access 2007 aplikacije

Plan za primenu

Pre nego što počnete, trebalo bi da pitate sami na sledeća pitanja o načinu na koji će biti primenjeno na aplikaciju.

Trebalo bi da podaci i logiku da budu odvojeni?

Možete da kreirate aplikaciju Access 2007 koja kombinuje aplikaciju i upravljanje logikom podataka u jednoj datoteci. Ovo je podrazumevane struktura aplikacije u Access 2007. Kombinovanje podataka za upravljanje i primena logike u jednoj datoteci obezbeđuje najjednostavniji način primene, ali ovaj metod najbolje funkcioniše ako samo jedna osoba koristi aplikaciju odjednom, a to je neki rizik. Na primer, korisnik može dovesti do gubitka podataka tako što ćete slučajno izbriše ili oštećenja datoteke aplikacije.

U većini slučajeva, odvojite aplikaciju i upravljanje logikom podataka. Ovo pomaže u poboljšanju:

 • Bezbednost    Korišćenje servera za skladištenje podataka može pomoći da obezbedite podatke.

 • Performanse    Korišćenje razdeljene baze podataka ili servera baze podataka može pomoći da smanjite mrežni saobraćaj.

 • Customizability    Nove radnje makroa za okno za navigaciju može pomoći da kontrolišete ko vidi šta. Možete da distribuirate datotekama logike različite aplikacije različitim korisnicima.

 • Prenosivost    Rad van mreže i Sinhronizovanje komande možete pomoći korisnicima koji nisu u kancelariji.

Načini za razdvajanje podataka i logiku

Jedan način da biste razdvojili podataka i logiku je pomoću komande Access baze podataka (na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka ). Komanda Access baza podataka deli aplikacije u dve datoteke Access baze podataka: jedna za podatke i jedna za logiku. Kada koristite komandu Access baze podataka , Access kreira datoteku sa „_be” (značenja „pozadinske”) dodaje ime datoteke – na primer, ako je ime originalne datoteke baze podataka „Database1.accdb”, Access će kreirati novu datoteku baze podataka koja se zove „Database1_be.accdb ."

Drugi način za razdvajanje podataka za upravljanje i primena logike je pomoću programa za server baze podataka (kao što je Microsoft SQL Server) za upravljanje podacima i pristup za aplikaciju logike.

Da biste utvrdili da li je jedan Access datoteka dovoljni za aplikaciju i upravljanje logikom oba podataka, razmotrite sledeće:

 • Integritet podataka i bezbednost   Access 2007 korisnici moraju da imaju dozvole za čitanje/pisanje za datoteku koja sadrži aplikaciju logike. Ako kombinujete podatke i logiku u jednoj datoteci, podatke je izložena iste rizike kao logika aplikacije. 

  Access 2007 aplikacije koja koristi zasebnu logike i datotekama sa podacima možete pomoći pri zaštiti integriteta podataka i bezbednost tako što ćete korišćenje NTFS bezbednosne funkcije. Zato što korisnici treba eksplicitno čitanje/pisanje pristup samo aplikacije logike datoteci, datoteci sa podacima možete izvršiti sigurniji.

  U aplikaciji može zahtevati dodatno bezbednosne opcije, kao što je mogućnost kontrole koje korisnici imaju pristup određene podatke. U ovom slučaju, treba da koristim proizvod servera kao što su SQL Server ili Windows server operativni sistem koji Windows SharePoint Services za skladištenje i upravljanje podacima aplikacije i koristite Access za pružanje aplikacija logike.

 • Upotrebljivost    U Access 2007 datoteku možete imati maksimalnu veličinu 2 gigabajta (GB). Iako je 2GB značajnog količinu tekstualne podatke, možda će biti nedovoljan za neke aplikacije, naročito aplikacije koje skladištite priloge u zapisi u bazi podataka. Ako razdvojite podatke i logiku, aplikacije može da primi više podataka. Ako mislite da će korisnici skladište velike količine podataka, razmislite o korišćenju više od jedne Access 2007 datoteke sa podacima.

  Trebalo bi da pregledate i specifikacije programa Access 2007 za ostale informacije o upotrebljivost. Veze ka više informacija o Access 2007 specifikacije potražite u odeljku Takođe pogledajte .

 • Mrežnog kapaciteta    Ako više korisnika će morati da koristite aplikaciju u isto vreme preko mreže, oštećenja verovatnije je da se pojave ako su podaci i logike kombinuju u jednu datoteku. Pored toga, ako kombinujete podatke i logiku u jednoj datoteci Access, nije moguće optimizovati mrežni saobraćaj koji Access generiše. Ako više korisnika istovremeno će koristiti u aplikaciji preko mreže, odvojite podaci i logiku, pomoću dva ili više pristup datotekama ili tako što ćete koristiti proizvod servera baze podataka za pristup za aplikaciju logike i podataka.

Kakav će bio mrežnog okruženja?

Ako korisnici su na istoj lokalnoj mreži ili ako u aplikaciji ne koristi preko mreže, u jednom programu datoteku možete da izvršite u većini slučajeva.

Performanse mreže će biti bolje ako razdvojite podatke i logiku. Ako korisnici neće biti na istoj lokalnoj mreži, koristite server za skladištenje i upravljanje podacima i Access koristite za aplikaciju logiku.

Da li će korisnici imati Access 2007?

Ako sve korisnike će imati Access 2007 instaliranu na računaru, mogu da otvore i koristite aplikaciju kao što bi bilo koju datoteku baze podataka Access 2007 .

Ako neke ili sve korisnike neće imati Access 2007 instaliranu na računaru, moraćete da primenite Access 2007 Runtime softver za te korisnike kada primenite aplikaciju.

Vrh stranice

Razumevanje Access 2007 rada

Access 2007 Runtime je ponovnu distribuciju program koji omogućava korisnicima koji nemaju Access 2007 instaliranu na računaru da biste koristili Access 2007 aplikacija za baze podataka. Kada otvorite bazu podataka Access 2007 pomoću Access 2007 Runtime, baze podataka se otvara u režimu rada.

Šta je to režim rada?

Režim rada je na Access 2007 operativnom režima u kojem određene Access 2007 funkcije nisu dostupne podrazumevano. Neke od ovih nedostupne funkcije mogu biti dostupne u režimu rada, međutim.

Koje funkcije nisu dostupne u režimu izvršavanja?

Sledeće funkcije Access 2007 nisu dostupne u režimu izvršavanja:

 • Okno za navigaciju    U oknu za navigaciju nije dostupna u režimu izvršavanja. Ovo pomaže u sprečavanju korisnici pristupaju proizvoljno objekata u bazi podataka aplikacije. Samo te objekte koji vam ponudi korisnicima – na primer, tako što obezbeđuje komandne table obrasca – može da se otvori dok koristite režim rada. U oknu za navigaciju možete da učinite dostupnim u režimu izvršavanja.

 • Na traci    Podrazumevano, na traci nije dostupna u režimu izvršavanja. Ovo pomaže u sprečavanju korisnika iz kreiranje ili izmena objekata baze podataka i izvršavanje drugih potencijalno štetnih radnji, kao što je povežete sa novim izvorima podataka ili izvoza podataka na načine koji ne nameravate. Možete da kreirate prilagođene trake i da zatim pridružite toj trake u obrazac ili izveštaj. Ne može da otkrije podrazumevane kartice trake u režimu izvršavanja.

 • Prikaz dizajna i prikaz rasporeda    Prikaz dizajna i prikaz rasporeda nisu dostupne za sve objekte baze podataka u režimu izvršavanja. Ovo pomaže da sprečite korisnike da izmene dizajna objekata u bazi podataka aplikacije. Ne možete da omogućite prikaz dizajna ili prikazu rasporeda u režimu izvršavanja.

 • Pomoć    Podrazumevano integrisane pomoći nije dostupna u režimu izvršavanja. Zbog toga što možete da kontrolišete koje funkcionalnost je dostupna u aplikaciji režim rada, neke na standardni integrisane Access 2007 pomoć možda nebitna osobama koje koriste u aplikaciji i može potencijalno mešate ili nasilni. Ako koristite Access 2007 proširenja razvojnog tima programa za pakovanje i raspoređivanje aplikacije baze podataka, možete da obezbedite prilagođene datoteke pomoći vaše aplikacije režim rada.

Mogu da otvorim bazu podataka Access 2007 u režimu izvršavanja bez korišćenja Access 2007 Runtime softver?

Možete da pokrenete bilo koju Access 2007 bazu podataka u režimu rada na računaru koji ima punu verziju programa Access 2007 instaliran. Da biste pokrenuli baze podataka Access 2007 u režimu rada, uradite nešto od sledećeg:

 • Promena tipa datoteke datoteke baze podataka iz .accdb u .accdr.

 • Kreiranje prečica do baze podataka i uključite /Runtime prekidač u na prečicu.

Da li režimu izvršavanja bude svoju bazu podataka bezbednija?

Iako režimu izvršavanja ograničenjima dostupnosti za navigaciju i funkcije dizajna, ne bi trebalo da koristite režim rada kao osnovna sredstva za obezbeđivanje baze podataka aplikacije. Na računaru koji ima punu verziju programa Access 2007 instaliran, možda će biti moguće za korisnika da biste otvorili runtime aplikaciji baze podataka kao običan baze podataka aplikacije (to jest, sa svim funkcijama dostupna) a zatim da promenite dizajn ili izvršavanje drugih neželjenih radnje.

Čak i ako primenite aplikacije baze podataka samo na računarima koji nemaju punu verziju programa Access 2007 instaliran, je i dalje moguće za korisnika da biste preneli aplikacije na računaru koji ima punu verziju programa Access 2007 instaliran, a zatim Otvorite runtime aplikacije za baze podataka kao običan baze podataka aplikacije.

Napomena: Ako želite da distribuirate Access 2007 aplikacije tako da korisnici mogu da izmenite dizajn obrazaca, izveštaja ili Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modula, razmislite o korišćenju kompajliranu binarnu datoteku (.accde). Više informacija o korišćenju kompajliranu binarnu datoteku, potražite u odeljku odlučite format datoteke koji želite da koristite, u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Preuzmite Access 2007 rada

Da biste preuzeli Access 2007 rada sa lokacije Microsoft Download Center, kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte .

Bez kupovine potrebno je da preuzmete, koristite ili ponovo distribuiraju Access 2007 Runtime i nema ograničenja na broj korisnika kojima možete da distribuirate se vreme izvršavanja.

Vrh stranice

Primena Access 2007 aplikacije

Da primenite aplikaciju Access 2007 minimalno treba da izvršite sledeće zadatke:

 1. Kreiranje aplikacije    U aplikaciji treba da obezbedi način na koji korisnici da biste otvorili i objekata baze podataka. Ako u aplikaciji ne pruža takvim sredstvima, korisnici će morati Access 2007 instaliranu na računaru da biste koristili aplikaciju. Štaviše, nećete moći da predvidite kako će korisnici kretati u aplikaciji, a on će biti teže da pruže dokumentaciju kompletnu aplikaciju. Pored toga, ako korisnici otvorite aplikaciju pomoću Access 2007 Runtime softver, ugrađenih Access 2007 navigacije funkcije neće biti dostupne.

  Jedan pristup je za kreiranje obrasca koji sadrži komandnu dugmad koja otvaranje objekata baze podataka ili izvršavanje druge radnje, a zatim navedite taj obrazac kao podrazumevani obrazac da biste otvorili kada se aplikacija pokrene.

  Napomena: Za pomoć pri kreiranju obrasca, pogledajte temu, Kreiranje obrasca pomoću alatke "obrazac".

  Kako da biste naveli podrazumevani obrazac da biste otvorili?

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  2. U levom oknu dijaloga Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

  3. U desnom oknu, u okviru Opcije za aplikaciju, izaberite podrazumevani obrazac koji želite pomoću Obrasca za prikazivanje kombinovani okvir.

  Možete da kreirate i prilagođene trake i zatim povežete te trake sa obrasca koji se otvara pri pokretanju aplikacije. Za više informacija o kreiranju prilagođenih traka, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte .

 2. Instalirajte aplikaciju    Postoji nekoliko opcija i za instaliranje aplikacije. Možda ćete želeti da primenite format određenu datoteku da biste bolje kontrolisali kako će korisnici koristiti aplikaciju. Alternativno, može paket aplikacije da biste olakšali da biste instalirali ili primenite odvojene podatke i logike komponenti.

  Mogu da pronađem više informacija o ovim opcijama i razmatranja u sledećim odeljcima.

Odlučite format datoteke koji želite da koristite

Postoje četiri Access 2007 formati datoteka za koje možete da koristite kada primenite aplikaciju:

 • .accdb    Ovo je podrazumevani format datoteke za Access 2007. Kada primenite aplikaciju u ovom formatu, korisnici imaju Većina opcija za prilagođavanje i kretanje u aplikaciju kako da izaberu. Ako želite da biste se uverili da korisnici ne mogu da promene dizajna u aplikaciji, trebalo bi da koristite format datoteke .accde. Pored toga, korisnik ne može lako odrediti da li .accdb datoteci je promenjen nakon što ste ga spakovani – da biste to očigledno, koristite .accdc format datoteke.

 • .accdc    Ovaj format je poznat i kao datoteku Access primenu. Datoteke Access primenu sastoji se od datoteke aplikacije i digitalni potpis koji je povezan sa tu datoteku. Ovaj format datoteke osigurava korisnicima da niko ne promenio datoteke aplikacije nakon što ste ga spakovani. Možete da primenite ovaj format da biste podrazumevani format Access 2007 datoteke (.accdb) ili na Access 2007 kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

  Možete da koristite samo jednu datoteke aplikacije u datoteku Access primenu. Ako vaša aplikacija ima odvojene podatke i logike datoteke, možete ih pakovanje zasebno.

  Za više informacija o korišćenju datoteke Access primenu, pogledajte odeljak paketa i prijavite se u bazi podataka programa Access 2007.

 • .accde    Ovaj format je poznat i kao kompajliranu binarnu datoteku. U Access 2007, kompajliranu binarnu datoteku je datoteku baze podataka aplikacije koja je sačuvana sa svim VBA kôd kompajlirani. Bez VBA izvorni kôd će ostati u kompajliranu binarnu datoteku u programu Access.

  Access 2007 Runtime možete da koristite da biste otvorili e Access 2007 kompajliranu binarnu datoteku. Međutim, podrazumevano se vreme izvršavanja ne prepoznaje oznaku tipa datoteke .accde. Da biste otvorili kompajliranu binarnu datoteku pomoću Access 2007 Runtime, kreirali prečicu koja upućuje na Runtime i uključite putanju do kompajliranu binarnu datoteku koju želite da prečica da biste otvorili.

  Važno: Ako kreirate kompajliranu binarnu datoteku pomoću programa Access 2007 sa servisnim paketom 1 instaliran, korisnici ne može da otvori kompajliranu binarnu datoteku tako što ćete koristiti punu verziju programa Access 2007 bez instaliran sa servisnim paketom 1. Da biste rešili ovaj problem, korisnici treba da instalirate sa servisnim paketom 1.

  Kako da sačuvate datoteku u Access 2007 kao kompajliranu binarnu datoteku?

  1. U Access 2007, otvorite bazu podataka (.accdb datoteke) koju želite da sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

  2. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka , kliknite na dugme Da ACCDE. Slika dugmeta

  3. U dijalogu Sačuvaj kao Pronađite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

 • .accdr    Ovaj format vam omogućava da primenite aplikaciju koja se otvara u režimu rada. Primena runtime aplikacije može pomoći da kontrolišete način na koji se koristi, iako to nije način za obezbeđivanje aplikaciju. Za više informacija o izvršavanju režimu, pogledajte odeljak razumevanje Access 2007 Runtime.

Pakovanje i instaliranje aplikacije

Najjednostavniji način da biste instalirali aplikaciju je radi obezbeđivanja datoteku baze podataka aplikacije korisnicima aplikacije. Međutim, ako planirate da primenite aplikaciju za veliku publiku ili da primenite aplikaciju više puta, treba razmotriti korišćenje softvera pakovanju uslužni, kao što su na Access 2007 razvojni tim programa proširenja čarobnjak za rešenja paketa, paket na aplikacija u operativnom sistemu Windows Installer paket (.msi datoteka). Zatim možete da koristite paket za instaliranje aplikacije.

Možete da koristite čarobnjak za rešenja paketa za:

 • Kreiranje prilagođene prečice za aplikaciju. Možete da koristite ovu funkciju čarobnjaka da biste obezbedili otvaranja kompajliranu binarnu datoteku lakšim za korisnike koji su pokrenite aplikaciju pomoću Access 2007 Runtime.

 • Dodajte Instaliraj fasciklu kao pouzdanu lokaciju.

 • Automatski instalirati Access 2007 rada na računaru korisnika, ako nije već instaliran.

 • Uključite druge datoteke, kao što su prilagođene datoteke pomoći, vaše aplikacije.

 • Kreiranje ili menjanje ključevima registratora.

 • Distribucija sa krajnjim korisnikom (EULA).

 • Dodajte informacije o aplikaciju na listu Dodaj/ukloni programe na kontrolnoj tabli.

Više informacija o preuzimanje i korišćenje Access 2007 proširenja razvojnog tima programa, pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte .

Pakovanje razdeljene baze podataka

Access 2007 čarobnjak za rešenja paketa proširenja projektovanje ne prilagođava više putanja instalacije. Ako vaša aplikacija ima odvojene podatke i logike komponenti i koristite Access 2007 proširenja razvojnog tima programa za paket aplikacije, možda ćete želeti da biste ručno instalirali Access 2007 datoteke sa podacima u odgovarajuću lokaciju, kao što je server datoteka.

Aplikacija koja ima zasebnu podataka i logiku komponente koristi povezane tabele za povezivanje dve komponente. Zato što je svaka mreža različite, možda će biti nepraktična da biste naveli putanja instalacije programa i komponenti. U većini slučajeva, ako koristite čarobnjak za rešenja paketa, koristićete čarobnjak samo na pakovanje logike komponentu.

Ako imate dovoljno informacije o instalaciji putanje dve komponente, možda ćete želeti da kreirate dva instalaciju paketa koristeći čarobnjak za rešenja paketa tako da možete da navedete putanja instalacije za svaku komponentu.

Vrh stranice

Pakovanje i prijavite se u Access 2007 bazi podataka

Napomena: Iako ova funkcija je poznat i kao „pakovanju”, izvršite iste radnje kao što su čarobnjak za rešenja paketa Access 2007 proširenja razvojnog tima programa. Funkcija opisana u ovom odeljku paketa u Access 2007 datoteku i primenjuje digitalni potpis na paket koji vam pomaže da bi se ukazalo na korisnike da datoteka potiče iz pouzdanog izvora.

Access 2007 olakšava i brže da se odjavite i distribuirate bazu podataka od u prethodnim verzijama programa Access. Nakon što kreirate u .accdb datoteci ili .accde datoteke, možete da pakovanje datoteku, primenite digitalni potpis na paket, a zatim distribuirajte potpisanog paketa drugim korisnicima. Funkcija paketa i znak postavlja bazu podataka u Access za primenu (.accdc) datoteci potpisuje paket i zatim postavlja na kôd potpisanog paketa na lokaciju na računaru korisnika koje ste odredili. Korisnicima možete da izdvojite bazu podataka iz paketa i radite direktno u bazi podataka (ne u datoteku paketa).

Zapamtite ove činjenice za nastavak da biste kreirali i prijavite se paket:

 • Pakovanje baze podataka i potpisivanje paketa omogućavaju obezbeđivanje podataka. Kada vi ili drugi korisnici primite paket, potpis predstavlja potvrdu da baza podataka nije neovlašćeno menjana. Sadržaj poruke možete da omogućite ako imate poverenja u autora poruke.

 • Nove funkcije za paket i prijavite se primenjuje samo na baza podataka sačuvana u formatu datoteke Access 2007 . Access 2007 obezbeđuje alatke iz starijih verzija sistema Microsoft Office koje možete da koristite za potpisivanje i distribuiranje baze podataka koje su kreirane u starijem formatu datoteke. Ne možete da koristite alatke iz starijih verzija sistema Office da se odjavite i primenite datoteke koje su kreirane u novih formata datoteke Access 2007 .

 • Paket možete dodati samo jednu datoteku baze podataka.

 • Kada ste pakovanje i i potpišete bazu podataka, sve objekte u datoteku baze podataka se kôd prijavljeni, a ne samo makroe ili moduli koda. Pakovanje i potpisivanje proces takođe komprimuje datoteku paketa se skratilo vreme preuzimanja.

 • Baze podataka možete da izdvojite iz paketnih datoteka koje se nalaze na Windows SharePoint Services 3.0 serverima.

U sledećim odeljcima objašnjavaju kako da kreirate potpisanu datoteku paketa i koristite bazu podataka u potpisane datoteke paketa.

Napomena: Da biste dovršili ove korake, morate imati barem jedan bezbednosni certifikat koji je dostupan. Ako nemate certifikat koji je instaliran na vašem računaru, možete da ga kreirate koristeći alatku SelfCert. Više informacija o kreiranju privatnog bezbednosnog certifikata, potražite u članku, obezbeđivanje Access 2007 baza podataka.

Kreiranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da upakujete i potpišete.

 2. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , izaberite stavku Objavi, a zatim stavku Spakuj i potpiši.

 3. U dijalogu Izaberite certifikat izaberite digitalni certifikat i zatim kliknite na dugme u redu.

  Pojaviće se dijalog Kreiranje Microsoft Office Access potpisanog paketa.

 4. Na listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za potpisani paket baze podataka.

 5. U polje Ime datoteke unesite ime za potpisani paket, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira .accdc datoteku i postavlja je na lokaciju koju ste odabrali.

Izdvajanje i upotreba potpisanog paketa

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje kao tip datoteke izaberite stavku Microsoft Office Access potpisani paketi (*.accdc) .

 3. Na listi Pogledaj Pronađite fasciklu koja sadrži .accdc datoteku, izaberite datoteku i zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste odabrali da verujete digitalni certifikat koji je primenjen na paket za primenu, pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka na . Idite na korak 5.

  • Ukoliko digitalnom certifikatu niste dodelili status pouzdanosti, pojaviće se poruka sa savetom.

   1. Poruka sa savetom

   2. Ako verujete bazi podataka, kliknite na dugme Otvori. Ako verujete nekom certifikatu od tog dobavljača, kliknite na dugme Veruj svemu od izdavača. Pojaviće se dijalog Izdvajanje baze podataka u.

 5. Opcionalno, na listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za izdvojenu bazu podataka, a zatim u polje Ime datoteke unesite drugo ime za izdvojenu bazu podataka.

Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, članak Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan pruža opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×