Prilagodite način prikazivanja podataka tako što ćete kreirati polja za pronalaženje

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite polja u listu sa podacima, obrazac ili izveštaj da biste prikazali određene vrednosti dok je polje skladišti neku drugu vrednost, možete da kreirate polje za pronalaženje. Polje za pronalaženje je korisna kada želite da polje prikazuje ima više smisla od broj, kao što je ID (ili druge spoljni ključ vrednost). Na primer, umesto prikazivanja ID broja kontakta, Microsoft Office Access može da prikaže ime kontakta. U ovom primeru, ID kontakta se zove povezanu vrednost ili vrednost koja je uskladištena u izvornu tabelu, upit ili listu. ID kontakta se automatski traži u izvoru i zamenili ime kontakta. Ime kontakta se nazivaju vrednost za prikaz.

Napomena: Razlika između vrednost za prikaz polja za pronalaženje i povezane vrednosti je da prikazana vrednost se prikazuje u prikazu lista sa podacima dok povezanu vrednost je uskladištena vrednost.

Kada je polje za pronalaženje prikazati ili pristupa u listu sa podacima, to se zove kolone za pronalaženje.

Polja za pronalaženje može biti jednostavnu ili složenu. Polja za pronalaženje jednostavne vam omogućavaju da uskladištite samo jednu vrednost. Polja za pronalaženje složene ili polja za pronalaženje sa više vrednosti vam omogućavaju da uskladištite više vrednosti koje su prikazane u kombinovani okvir ili okvir sa listom. Za svaku stavku u polju sa više vrednosti, vrednost za prikaz „se pronalazi” na osnovu odgovarajućih povezane vrednosti. Pružanje izbor vrednosti za pronalaženje pomaže izbegli greške unos podataka ograničavanjem vrednosti koje je moguće uneti.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje novog polja za pronalaženje

Promenite postojeće polje u polje za pronalaženje

Uklanjanje svojstvo polja za pronalaženje

Podešavanje ili promena svojstava polja za pronalaženje

Kreiranje novog polja za pronalaženje

Možete da kreirate polje za pronalaženje koje će preuzeti vrednosti iz tabele ili upita ili sa liste vrednosti koje kreirate.

Napomena: Kada unesete liste vrednosti polja za pronalaženje, automatski su uneta vrednost u polju u trenutnom zapisu.

Izaberite vrednosti za pronalaženje iz tabele ili upita

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka koji odgovara koloni koju želite da definišete kao polja za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

 3. U čarobnjaku za pronalaženje, uverite se opciju želim kolona za pronalaženje da biste potražili vrednosti u tabeli ili upitu je izabrana, a zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Da biste prikazali i izaberite izvor za vrednosti polja za pronalaženje, na sledećoj stranici, u okviru Prikaz, izaberite tabele, upitiili obe opcije i zatim kliknite na dugme dalje.

 5. U okviru Dostupna polja, izaberite polje koje želite da dodate.

 6. Kliknite na dugme izbor select button .

 7. Ponovite ovaj korak ako želite da dodate još polja, a zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Da biste naveli opcije sortiranja za polje za pronalaženje na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na strelicu nadole pored prvog polja sortiranja i zatim kliknite na ime polja po kojima želite da sortirate vrednosti.

 9. Da biste promenili redosled sortiranja iz po rastućem redosledu da po opadajućem redosledu, kliknite na dugme rastući redosled , a zatim kliknite na dugme dalje.

 10. Da podesite širinu polja za pronalaženje, na sledećoj stranici čarobnjaka, koristite miš za prevucite na željenu širinu, a zatim kliknite na dugme dalje.

  Savet: Ostavite skrivanje kolone ključa potvrđen izbor u polju tako da koristi kolona za pronalaženje vide samo one vrednosti koje želite da vidite u polje i ne vrednosti u polju primarnog ključa.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime oznake kolone za pronalaženje.

 12. Da biste kreirali kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

  Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

  iz čarobnjaka za pronalaženje, izbor opcije pronalaženja sa više vrednosti

 13. Kliknite na dugme Završi.

Savet: Svojstva koje se odnose na polje za pronalaženje određenih su dostupne na kartici Pronalaženje , u okviru Svojstva polja.

Korišćenje tabele ili upita kao izvora podataka za polje za pronalaženje

Sa liste izaberite vrednosti za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka koji odgovara koloni koju želite da definišete kao polja za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

 3. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite ja ću upisati vrednosti koje želimi zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte broj kolona u listi za pronalaženje.

 5. Unesite željene vrednosti na listi za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme dalje.

  Napomena: Možete da prilagodite širinu polja za pronalaženje, ali ako Smanjite širinu tako da više ne bude vidljiva, ona se neće pojaviti u kolonu za pronalaženje.

 6. Ako ste naveli više od jedne kolone u koraku 4, morate da odaberete koju kolonu koju ćete koristiti za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost. U okviru Dostupna polja kliknite dvaput na kolonu koju želite da koristite za jedinstveno da identifikuje svake vrednosti i zatim kliknite na dugme dalje.

  Napomena: Ovaj korak se ne pojavljuje ako niste naveli više od jedne kolone u koraku 4.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime oznake kolone za pronalaženje.

 8. Ako kreirate kolone za pronalaženje sa više vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

  Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

 9. Kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugmeda da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Promenite postojeće polje u polje za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka koji odgovara koloni koju želite da definišete kao polja za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

 3. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak.

Vrh stranice

Uklanjanje svojstvo polja za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje za pronalaženje čije je svojstvo koje želite da uklonite.

 3. Izaberite karticu za pronalaženje .

 4. Kontrola prikaza padajuće liste, kliknite na Okvir za tekst.

Vrh stranice

Podešavanje ili promena svojstava polja za pronalaženje

Kada koristite čarobnjak za pronalaženje, svojstva polja za pronalaženje se automatski postavljaju. Međutim, možete da izmenite ovih svojstava da biste promenili ponašanje polja za pronalaženje.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na polje čija svojstva za pronalaženje koje želite da promenite.

 3. Izaberite karticu za pronalaženje .

 4. Kliknite na strelicu padajućeg menija pored svojstvo koje želite da promenite i izaberite željenu opciju.

  Sledeća tabela navodi svojstva koja možete da postavite ili promenite.

Svojstvo

Radnja

Kontrola prikaza

U zavisnosti od tipa kontrole, tip može se podesiti da nešto od sledećeg:

 • Polju za potvrdu     Da/ne samo polja.

 • Okvir za tekst     Prikazuje sadržaj koji je unet korisnik.

 • Okvir sa listom     Prikazuje listu vrednosti u otvorenom prozoru.

 • Kombinovani okvir     Prikazuje izabrane vrednosti kada zatvoreno i prikazuje listu vrednosti kada se otvori.

Napomena: Postavka svojstva kontrola prikaza Ili okvir za tekst ili polju za potvrdu , onemogućiće pronalaženja.

Tip izvora reda

Odaberite da li želite da popunite polje za pronalaženje sa vrednostima iz druge tabele ili upita ili sa liste vrednosti koje ste naveli. Takođe možete odabrati da biste popunili listu sa imenima polja u tabeli ili upitu.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koja obezbeđuje vrednosti za polje za pronalaženje. Kada je Tip izvora reda svojstvo postavljeno na Tabelu/upit ili Listu polja, ovo svojstvo bi trebalo da postavite pokazivač na ime tabele, upita ili SQL izraz koji predstavlja upit. Kada je Tip izvora reda svojstvo postavljeno na Vrednost listu, ovo svojstvo treba da sadrži listu vrednosti koje su razdvojene tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u svojstvo Izvor reda koja isporučuje vrednost uskladištenu u polje za pronalaženje. Ovu vrednost da u opsegu od 1 do broja kolona u svojstvo Izvor reda .

Broj kolona

Navedite broj kolona u izvoru reda koje mogu biti prikazane u kolonu za pronalaženje. Ovo svojstvo može biti celobrojnu vrednost od 1 do 255.

Zaglavlja kolona

Navedite da li će se prikazuju zaglavlja kolona. Vrednost može da bude bez (podrazumevano) ili "da".

Širine kolona

Unesite širinu kolone za svaku kolonu. Na primer, ako ne želite da prikažete kolonu, kao što je ID broj, možete da navedete 0 za širinu.

Redovi liste

Precizirajte broj redova koji se pojavljuju kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Širina liste

Precizirajte širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odredite da li korisnik može uneti vrednost koja se ne nalazi na listi.

Dozvoli više vrednosti

Navedite da li je polje za pronalaženje koristi polje i omogućava da bude izabrano više vrednosti. Ova postavka može da bude bez (podrazumevano) ili "da". Ako izaberete da, korisnik će moći da biste izabrali više vrednosti sa svojstvo Izvor reda za svaki zapis.

Više informacija o poljima sa više vrednosti potražite u članku Vodič za polja sa više vrednosti.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Navedite da li možete da uredite stavke u polje za pronalaženje koja je zasnovana na listi vrednosti. Kada je ovo svojstvo postavljeno na dai kliknete desnim tasterom miša polja za pronalaženje koja je zasnovana na listi vrednosti sa jednom kolonom, videćete opcije menija " Uredi stavke liste ". Ako je polje za pronalaženje ima više od jedne kolone, ovo svojstvo se zanemaruje.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Navedite postojeći obrazac koji ćete koristiti sa kojima možete da uredite stavke liste u polje za pronalaženje koji je zasnovan na tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikaži samo one vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti postavljeno na Da.

Da biste programski Pronalaženje vrednosti u tabeli, potražite u članku referenca Funkcija "DLookup".

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×