Prilagođene datoteke pronađene tokom provere ispravnosti kolekcije lokacija

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako kolekcija lokacija sadrži datoteke koje su prilagođene pomoću uređivača datoteka kao što su Microsoft SharePoint Designer ili Beležnica ili tako što su promenjena neka svojstva datoteka, ove datoteke možda neće ispravno raditi kada pretplata bude nadograđena na SharePoint 2013. Kada pokrenete proveru ispravnosti pre nadogradnje, sve prilagođene datoteke u kolekciji lokacija pojaviće se u izveštaju provere ispravnosti. Svaka prilagođena datoteka imaće vezu ka stranici na kojoj možete da vratite datoteku na podrazumevani predložak u definiciji lokacije.

Upozorenje: Vraćanjem datoteke na podrazumevani predložak u definiciji lokacije obrisaćete sva prilagođavanja datoteke.

Kliknite na sliku ispod da biste je prikazali u punoj veličini.

Provera ispravnosti - prilagođene datoteke

Ako ne želite da poništite prilagođene datoteke na podrazumevani predložak u definiciji lokacije, trebalo bi da kreirate lokacije za procenu nadogradnje za testiranje prilagođavanja i izvršite neophodne promene pre nadogradnje kolekcije lokacija. Kolekciju lokacija za procenu nadogradnje omogućava administratorima kolekcije lokacija da biste videli svoje lokacije sadržaja u novi, zasebnu kopiju na lokaciju koja je pokrenut na SharePoint Online 2013. Procenu nadogradnje kolekcije lokacija je kompletnu kopiju u kolekciji lokacija.

Važno: Ako odlučite da ne vratite prilagođenu datoteku na podrazumevani predložak u definiciji lokacije ili da ne kreirate lokaciju za procenu nadogradnje radi testiranja prilagođavanja i ne izvršite neophodne promene pre nadogradnje kolekcije lokacija, trebalo bi da barem zabeležite negde ove datoteke u slučaju da imate problema sa njima posle nadogradnje. Takođe možete da ponovo pokrenete proveru ispravnosti kolekcije lokacija posle nadogradnje ako naiđete na bilo kakve teškoće prilikom identifikovanja datoteka koje možda uzrokuju problem.

Na koje tipove prilagođenih datoteka se ovo odnosi?

Određene .aspx stranice koje su izmenjene pomoću programa Microsoft SharePoint Designer, Beležnica ili nekog drugog softvera za uređivanje datoteka, pojaviće se na listi rezultata provere ispravnosti. Tu spadaju i default.aspx stranice, predlošci lokacija i master stranice koje ste prilagodili izvan programa SharePoint. Pored toga, sve datoteke čija su svojstva izmenjena takođe će se pojaviti među rezultatima provere ispravnosti.

Brendirane lokacije

Ako ste lokaciju brendirali tako što ste:

 • primenu prilagođenog opisa stila na lokaciju koji zamenjuje podrazumevane SharePoint stilove

 • primenu prilagođene teme (THMX datoteke) na lokaciju

 • kopiranje i menjanje podrazumevane SharePoint master stranice

 • kreirali potpuno novu prilagođenu master stranicu u u lokaciji za objavljivanje, gde prilagođena master stranica koristi prilagođene stilove i referenca za nju nalazi se u prilagođenim rasporedima stranice,

Morate da ponovo kreirajte vašem prilagođenom brendiranju pomoću novih stilova, tema ili dostupne u sistemu SharePoint Online 2013 master stranice i zatim primenite ponovo novokreirani dizajn nadograđenoj lokaciji kolekcije.

Prilagođeni predlošci lokacije

Predložak lokacije je način da paket lokacije funkcija i prilagođavanja u prilagođene lokacije koje možete da dodate u galeriji rešenja za ličnu upotrebu. Ako imate prilagođene predloške lokacije koji želite da nastavite da koristite i kada pretplata je nadograđena na SharePoint Online 2013, a zatim moraćete ponovo da ih kreirate pre nadogradnje kolekcije lokacija, u suprotnom, sve nove predloške lokacije neće funkcionisati nakon nadogradnje. Korake da biste ponovo kreirajte vaše prilagođene predloške lokacije u sistemu SharePoint Online 2013 potražite u članku Nadogradnja predložaka lokacije.

Korišćenje lokacija za procenu nadogradnje

Tokom procesa nadogradnje imaćete opciju da kreirate lokaciju za procenu nadogradnje. Lokacija za procenu nadogradnje omogućava da vidite kako će lokacija izgledati i funkcionisati u sistemu SharePoint Online 2013 pre nego što izvršite nadogradnju. To omogućava da obavite određena prilagođavanja kolekcije lokacija kako biste obezbedili besprekornu nadogradnju. Za razliku od vizuelne nadogradnje u sistemu SharePoint 2010, lokacija za procene nadogradnje u sistemu SharePoint Online 2013 odvojena je od originalne lokacije pa radnje koje izvršite na lokaciji za procenu nadogradnje nemaju nikakvog uticaja na original.

Pregledanje lokacije za procenu nadogradnje počnite tako što ćete pogledati upečatljive kolekcije lokacija ili kolekcije lokacija visokog profila, a zatim preći na lokacije nižeg prioriteta. Tokom planiranja trebalo bi da prepoznate koje su lokacije upečatljive i visokog profila i zahtevaju trenutnu pažnju, a koje mogu da čekaju nešto duže.

Dalje, proverite osnovnu funkcionalnost u reprezentativnom skupu lista, biblioteka, veb segmenata i tako dalje. Pregledajte novu lokaciju kako biste se uverili da rade zajednički, osnovni elementi lokacija.

Ako se stranice ne prikazuju, proverite stranicu Postavke lokacije. Ako stranica Postavke lokacije radi i nadogradnja je uspela, možda postoje problemi sa master stranicom ili matičnom stranicom. Ako stranica Postavke lokacije ne radi, proverite u datoteci evidencije o nadogradnji kolekcije lokacija postoje li informacije o problemu. Datoteke evidencije o nadogradnji kolekcije lokacija možete da pregledate kad kliknete na vezu na stranici sa statusom nadogradnje za kolekciju lokacija.

Kontrolna lista za pregled lokacija za procenu nadogradnje

Koristite sledeće kontrolne liste za pregled lokacija za procenu nadogradnje i rešavanje problema sa nadogradnjom na koje naiđete.

Prilagođene (neduplirane) stranice

Prilagođene stranice (poznate i pod nazivom „neduplirane“) jesu stranice koje su uređivane na više načina i sada se razlikuju od podrazumevanih stranica predloška. Sledeća tabela popisuje probleme sa prilagođenim stranicama do kojih može doći posle nadogradnje i pruža predložena rešenja.

Šta treba proveriti

Šta treba uraditi ako postoji problem

Jesu li prilagođavanja još uvek tu?

Utvrdite imate li samo manji problem ili je reč o većem problemu sa celom stranicom. Ako ste originalnoj lokaciji dodali potpuno novu stranicu (na primer, ako ste datoteku Default.aspx zamenili drugom datotekom umesto da ste promenili postojeću datoteku Default.aspx), nova stranica nije povezana sa definicijom lokacije. Prema tome, ona možda neće biti slična drugim stranicama na nadograđenoj lokaciji – niti može da bude vraćena u prethodno stanje kako bi im izgledala slično. Ako želite da prilagođena stranica ima isti izgled i ponašanje kao i druge stranice na lokaciji, razmislite o tome da kreirate potpuno novu stranicu zasnovanu na definiciji lokacije i da prenesete prilagođavanja na tu novu stranicu.

Možete li i dalje da pristupate kontrolama za uređivanje na stranicama?

Ako ste prilagodili kontrole za uređivanje (na primer, vezu „Radnje na lokaciji“ ili vezu „Uredi stranicu“ u SharePoint 2010 proizvodima), proverite da li se i dalje pojavljuju. Ako se ne pojavljuju, možete da ih zamenite kontrolama za uređivanje nove verzije tako što ćete vratiti stranicu na podrazumevanu verziju.

Koristite vrati na komandu predloška u programu SharePoint Designer 2013 da biste uspostavili vrednost stranice na podrazumevanu verziju (poznat i kao reghosting). Nakon što ste prethodno stanje podrazumevane stranice, možete zatim ponovo da primenite prilagođavanja u pregledaču tako što ćete primeniti na drugu master stranicu ili ponovnoj primeni prilagođavanja u programu SharePoint Designer 2013.

Jesu li prilagođavanja odgovarajuća u novom okruženju, ili želite da ažurirate na novu funkcionalnost i izgled?

Ako želite novu funkcionalnost i funkcije, morate da vratite sve prilagođene stranice tako da koriste predložak. Vraćanjem stranice u osnovi odbacujete prilagođavanja i prilažete stranicu odgovarajućoj master stranici. Posle toga, sva prilagođavanja koja želite mogu da se prenesu na master stranicu umesto da budu uskladištena na pojedinačnim stranicama.

Koristite vrati na komandu predloška u programu SharePoint Designer 2013 da biste uspostavili vrednost stranice na podrazumevanu verziju (to jest, reghost). Nakon što ste prethodno stanje podrazumevane stranice, možete zatim ponovo da primenite prilagođavanja u pregledaču tako što ćete primeniti na drugu master stranicu ili ponovnoj primeni prilagođavanja u programu SharePoint Designer 2013.

Jesu li neke stranice i dalje odjavljene?

Ako ste odjavili stranicu da biste izvršili promene, proverite da li ste je ponovo prijavili.

Da li su se promenila neka svojstva datoteke?

Ako datoteka sadrži svojstvo koje može da se usloži, a koje se promenilo, ponovno dupliranje datoteke automatski se poništava kada se datoteka otvori, a ona se ponovo duplira posle nadogradnje. Kad se to dogodi, sva svojstva datoteke biće vraćena na podrazumevane vrednosti svojstava.

Veb segmenti

Sledeća tabela popisuje česte probleme sa veb segmentima u kolekciji lokacija posle nadogradnje. Mnogi takvi problemi mogu se rešiti korišćenjem programa SharePoint Designer.

Savet: Da biste brzo testirali veb segmente, pre nego što testirate nadogradnju možete da napravite novu stranicu sa veb segmentima koja sadrži sve prilagođene veb segmente, a zatim da pregledate stranicu kako biste pronašli veb segmente koji nedostaju ili su se pokvarili posle izvršene probne nadogradnje.

Šta treba proveriti

Šta treba uraditi ako postoji problem

Da li se svi veb segmenti sa originalne lokacije pojavljuju na nadograđenoj lokaciji?

Ako zona veb segmenata postoji na prilagođenoj stranici (koja nije ponovo duplirana) ali ne i u definiciji lokacije, možda su tokom nadogradnje veb segmenti iz zone veb segmenata premešteni u donju zonu na stranici.

U režimu uređivanja za stranicu u pregledaču ili programu SharePoint Designer 2013 potražite veb segmente koji nedostaju u donjoj zoni ili drugim zonama, ili proverite da li su veb segmenti zatvoreni.

Ima li oštećenih stranica sa veb segmentima i jesu li veb segmenti ispravno prikazani (u ispravnoj zoni, na ispravnom mestu i ispravne veličine)?

U režimu uređivanja za stranicu u pregledaču ili programu SharePoint Designer 2013 premestite veb segment u ispravnu zonu ili izmenite svojstva veb segmenta kako biste ispravili sve probleme sa veličinom ili položajem.

Ima li veb segmenata koji su dodati ili nedostaju?

Otvorite stranicu u režimu uređivanja za stranicu u pregledaču ili programu SharePoint Designer 2013. Ako na stranici vidite dodatne veb segmente, potražite zatvorene ili neaktivne veb segmente na originalnoj verziji stranice. Da li su zatvoreni ili neaktivni veb segmenti otvoreni tokom procesa nadogradnje? Ako je tako, možete da izmenite svojstva veb segmenata da biste zatvorili te veb segmente.

Ako imate problema sa Veb segment, dodavanje ?contents = 1 na kraj URL sintaksa (http://siteurl/default.aspx?contents=1), a zatim pritisnite taster Enter. To otvara Veb segment za održavanje stranicu gde možete da uklonite i popravljanje oštećenih Veb segment. Ove greške ukazuju na to da Web segmenta nije instaliran ili je pogrešno konfigurisana za nove okruženje i mora se ponovo instalirati ili ponovo konfigurisati.

Rade li veb segmenti ispravno?

Otvorite stranicu u režimu uređivanja za stranicu u pregledaču ili programu SharePoint Designer 2013.

Ako imate problema sa Veb segment, dodavanje ?contents = 1 na kraj URL sintaksa (http://siteurl/default.aspx?contents=1), a zatim pritisnite taster Enter. To otvara Veb segment za održavanje stranicu gde možete da uklonite i popravljanje oštećenih Veb segment. Ove greške ukazuju na to da Web segmenta nije instaliran ili je pogrešno konfigurisana za nove okruženje i mora se ponovo instalirati ili ponovo konfigurisati.

Ažurirajte i ponovo primenite sve veb segmente koji postoje, ali više ne funkcionišu ispravno.

Da li su neke stranice sa veb segmentima i dalje odjavljene?

Ako ste odjavili stranicu da biste izvršili promene, proverite da li ste je ponovo prijavili.

Rade li ispravno veb segmenti za Excel Web Access? Jeste li ispravno ponovo kreirali veze? Rade li i dalje spoljni izvori podataka?

Proverite sve veze i spoljne izvore podataka.

Velike liste

Podrazumevano veliku listu upita ograničavanja je uključena u sistemu SharePoint Online 2013. Ako lista je veoma velike i korisnici korišćenje prikaza ili izvršavanje upita koji premašuje ograničenje ili regulisanja granične vrednosti, prikaz ili upit će biti dozvoljeno. Potvrdite izbor u bilo kom velikim listama u okruženju i imaju administrator lokacije ili vlasnik liste rešiti problem. Na primer, oni možete kreirati indeksirane kolone sa filtriranog prikaza, organizovanje stavki u fascikle, postavljanje ograničenja stavke na stranici za veliki prikaz, ili koristite spoljne liste. Više informacija o ograničavanja veliku listu i kako da rešite probleme sa velikim listama potražite u članku Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki.

Stilovi i izgled

Sledeća tabela popisuje česte probleme sa stilovima i izgledom veb lokacije posle nadogradnje. Većina problema u ovom odeljku može se rešiti ispravljanjem veza.

Šta treba proveriti

Šta treba uraditi ako postoji problem

Da li su sve slike na stranicama ispravno prikazane?

Proverite ili popravite veze do slika.

Da li se odgovarajuće boje i stilovi kaskadnih opisa stilova koriste na odgovarajućim mestima?

Proverite ili popravite veze do datoteke sa kaskadnim opisom stila. Proverite vezu na master stranici.

Izbori tema se razlikuju u sistemu SharePoint 2013 – koju temu želite da koristite?

Matična stranica lokacije, ili druge stranice na lokaciji, mogu izgledati drugačije posle nadogradnje lokacije. Možda ćete morati ponovo da kreirate ili korigujete temu i ponovo je primenite.

Imate li JavaScript kontrole koje ne rade?

Proverite ili popravite veze do kontrola.

Da li su stranice ispravno prikazane u pregledaču?

Potvrdite da je sav HTML kôd na stranici u strogom XHTML režimu.

Da li su na nekim stranicama prikazane greške u skriptama?

Proverite skripte i veze i potvrdite da je sav HTML kôd u strogom XHTML režimu.

Vraćanje prilagođene datoteke na originalnu verziju

Sve stavke u programu SharePoint podrazumevano se skladište u bazi podataka, ali neke .aspx stranice koje se obično koriste na čitavoj lokaciji ili kolekciji lokacija skladište se u sistemu datoteka radi obezbeđivanja boljih performansi. Kada prilagođavate neku od ovih datoteka pomoću softvera za uređivanje ili menjate svojstva za ovaj tip datoteke, ona se više ne skladišti u sistemu datoteka, već u SharePoint bazi podataka.

Kada nadogradite kolekciju lokacija na SharePoint 2013, sve prilagođene datoteke automatski se vraćaju na podrazumevani predložak, sva prilagođavanja u ovim datotekama se gube i one se vraćaju nazad u sistem datoteka.

Pokretanje provere ispravnosti pre nadogradnje pruža vam informaciju o tome koje datoteke u vašoj kolekciji lokacija su prilagođene i omogućava vam odlučite koje datoteke želite da vratite na podrazumevani predložak, a koje ne.

Da biste prilagođenu datoteku vratili na podrazumevani predložak:

 1. Na stranici „Rezultati provere ispravnosti kolekcije lokacija“ pronađite datoteku koju želite da vratite na podrazumevani predložak.

 2. Pored imena datoteke kliknite na dugme Vrati stranicu na podrazumevane vrednosti.

 3. Na stranici „Vraćanje stranice na verziju prema definiciji lokacije“ izaberite jednu od sledećih opcija:

  1. Vrati određene stranice na verziju prema definiciji lokacije da biste uspostavili početne vrednosti samo u izabranim datotekama

   – ili –

  2. Vrati sve stranice na ovoj lokaciji na verziju prema definiciji lokacije da biste vratili sve prilagođene datoteke na podrazumevani predložak u definiciji lokacije.

 4. Kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti.

Takođe pogledajte

Prilikom provere ispravnosti kolekcije lokacija pronađeni su neusaglašeni tipovi sadržaja

Nadređeni tipovi sadržaja nedostaju tokom provere ispravnosti kolekcije lokacija

Prilikom provere ispravnosti kolekcije lokacija otkriveno je da nedostaju predlošci lokacije

Rešavanje problema sa nadogradnjom kolekcije lokacija

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×