Prilagođena svojstva Web segmenta modula Excel Web Access

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Možete da prilagodite neke aspekte Excel Web Access Veb segmentu, kao što je raspored i opcije koje se pojavljuju na traci sa alatkama. Takođe možete da konfigurišete opcija koja kontroliše način korisnicima da vršite interakciju sa radnom sveskom u Web segmentu, kao što je omogućavanje upotrebe parametara radne sveske.

Okno sa alatkama modula Excel Web Access sadrži dve vrste svojstva: svojstva koje su jedinstvene za Excel Web Access Veb segmentu i opštih svojstava koje se odnose na većini veb segmenata. Svojstva koje su jedinstvene za Excel Web Access Veb segmentu pojavljuju se u prikaz radne sveske, traka sa alatkama i naslovne trake i navigacije i interaktivnosti odeljaka.

Ovaj članak sadrži informacije o referenci samo za svojstva koje su jedinstvene za Excel Web Access Veb segmentu.

U ovom članku

Svojstva odeljka prikaza radne sveske

Svojstva odeljka trake sa alatkama i naslovne trake

Komande menija trake sa alatkama

Svojstva sekcije navigacije i interaktivnosti

Interactivity postavke

Svojstva odeljka prikaza radne sveske

U odeljku Prikaz radne sveske , morate uneti informacije koje identifikuju radnu svesku i, ako se koristi, na imenovane stavke koje će se prikazati EWA Veb segmenta.

Svojstvo

Opis

Radna sveska

U okviru za tekst unesite URL ili UNC radne sveske koje želite da prikažete u programu Excel Web Access. Možete da upišete URL adresu u polju ili kliknite na dugme izaberite vezu Dugme „Graditelj“ i koristite prozora Izaberite materijalnih sredstava – Veb stranice dijalog da biste pronašli radnu svesku.

Imenovana stavka

Unesite ime stavke (imenovani opseg ćelija) ili ime radnog lista, tabele, grafikona, izveštaja izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koji želite da prikažete u programu Excel Web Access. Da biste naveli imenovane stavke, autor radne sveske mora da definišete stavke u izvornu radnu svesku u programu Excel, a zatim sačuvajte radnu svesku na lokaciji. Da biste uredili dugačke niske, kliknite na dugme Izaberi vezu Dugme „Graditelj“ i koristite prozor Uređivač teksta--dijalog Veb stranice da biste uredili nisku.

Vrh stranice

Svojstva odeljka trake sa alatkama i naslovne trake

Excel Services omogućava ovih svojstava za vas automatski. Da biste onemogućili jednu ili više svojstava, opozovite izbor u polju za potvrdu povezane.

Svojstvo

Opis

Automatsko generisanje naslov Veb segmenta

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi Excel Services, automatski kreira naslov. Excel Services generiše naslov koji kombinuje ime datoteke radne sveske sa vrednošću svojstvo " naslov " u odeljku izgled svojstva za ovaj Veb segment. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, Excel Services koristi trenutnu vrednost svojstvo " naslov ".

Automatsko generisanje URL naslova Web segmenta

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste automatski kreira hipervezu na naslovnoj traci Veb segment. Kada korisnik klikne na nju, usluge Excel Services otvara povezane radne sveske u prozoru pregledača. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, Excel Services uklanja trenutnu vrednost iz svojstva URL naslova u odeljku Više opcija . Da biste koristili prilagođenu URL adresu, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu, a zatim unesite hipervezu koju želite da koristite u okvir za tekst URL naslova svojstva.

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste omogućili ili onemogućili prikaz komandi i dugmadi na traci sa alatkama:

Svojstvo

Opis

Puna (Podrazumevana opcija).

EWA traka sa alatkama na kojoj su prikazana dugmad „Otvori“, „Podaci“, „Pronađi“ i „Pomoć“ Sledeća ilustracija prikazuje uzorak EWA Veb segmenta sa čitava traka sa alatkama. Ovaj primer prikazuje radnu svesku u prikazu radnog lista i uključuje Otvori meni, meni Podaci i dugme za Pronalaženje Slika dugmeta . Ako je radni list prikazan u prikazu imenovane stavke, Prikaz takođe se pojavljuje na traci sa alatkama.

Rezime

Traka sa alatkama EWA veb segmenta na kojoj je prikazan padajući izbor „Prikaz“ za imenovane stavke Na ilustraciji se vidi uzorka EWA Veb segment koji ima Rezime traku sa alatkama. Radne sveske za ovaj Veb segment je u prikazu imenovane stavke i prikazuje meni otvaranja , meni Podaci i Prikaz padajuće liste. Prikaz padajuće liste se pojavljuje sa krajnje desne strane trake sa alatkama i prikazuje imenovane stavke koje su definisani u radnoj svesci. Ako radna sveska je prikazan u prikazu radnog lista, prikaza liste se ne pojavljuje.

Samo za navigaciju

Raspored na Samo za navigaciju sa alatkama zavisi od prikaza radne sveske u Web segmentu EWA. Sledeća tabela opisuje razlike. U prikazu radnog lista, pojavljuju se samo na dugmad za navigaciju. U prikazu imenovane stavke, Prikaz padajuće liste takođe se pojavljuje.

Nijedno

Ako odaberete nijedno traku sa alatkama, usluge Excel Services skriva traku sa alatkama. To može biti korisna kada ne želite da korisnik interakcija sa radnom sveskom. Na primer, kada prikazujete Excel Web Access Veb segmentu na kontrolnoj tabli, možete odlučiti da biste sakrili traku sa alatkama Veb segment.

Vrh stranice

Komande menija trake sa alatkama

Excel Services automatski omogućava ove komande. Da biste onemogućili jednu ili više komandi, opozovite izbor u polju za potvrdu za tu komandu.

Komanda

Opis

Otvorite u programu Excel, otvori snimak u programu Excel

Kada je izabrana, ova komanda omogućava Veb segment da biste prikazali komande Otvori u programu Excel i Otvori snimak u programu Excel na Otvori meni trake sa alatkama. Ako računar korisnika ima instaliran Excel, taj korisnik može da otvorite radnu svesku u programu Excel za uređivanje. Da biste sakrili otvori u programu Excel i komande Otvori snimak u programu Excel i da biste sprečili korisnike da otvorite radnu svesku u programu Excel, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Važno: Ovo svojstvo utiče samo na prikaz otvorene stavke menija. Ne utiče na korisničke dozvole na bilo koji način. Da biste upravljali bezbednost, administrator mora da dodelite korisničke dozvole.

Osveži izabranu vezu "," Osveži sve veze

Kada je izabrana, ova komanda omogućava Veb segment da biste prikazali komande " Osveži izabranu vezu " i " Osveži sve veze na meniju" Podaci "na traci sa alatkama. Zatim korisnik može da ručno osveži sve ili izabrane veze ka spoljnim izvorima podataka.

 • Da biste sakrili ove komande na meniju " Podaci " na traci sa alatkama, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Izračunavanje radne sveske

Kada je izabrana, ova komanda omogućava Veb segment da biste prikazali komandu Izračunaj radnu svesku na meniju " Podaci " na traci sa alatkama.

 • Da biste sakrili komandu Izračunaj radnu svesku na meniju " Podaci " na traci sa alatkama, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu. Ovo svojstvo samo utiče na prikaz komande i ne utiče na trenutnu postavku izračunavanja u radnoj svesci.

Imenovane stavke padajuće liste

Da biste koristili ovo svojstvo, radnu svesku koju želite da prikažete mora da se pojavljuju u prikazu imenovane stavke. Kada se radna sveska prikaže u prikazu imenovane stavke i u ovom polju za potvrdu potvrđen, Veb segment prikazuje Prikaz padajuće liste na traci sa alatkama.

 • Da biste sakrili Prikaz padajuće liste na traci sa alatkama, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu. Na primer, ako želite Veb segment da biste prikazali samo određene imenovane stavke, a ne želite da korisnik može da biste promenili stavke, opozovite izbor u polju za potvrdu.

Vrh stranice

Svojstva sekcije navigacije i interaktivnosti

Osim ukoliko je naznačeno, Excel Services omogućava ovih svojstava za vas automatski. Da biste onemogućili neke od ovih svojstava, opozovite izbor u polju za potvrdu povezane.

Svojstvo

Opis

Hiperveza

Ovo svojstvo omogućava hiperveza da biste povezali lokacijama unutar radne sveske ili datoteka i dokumenata izvan radne sveske. Da biste omogućili da se povezuje sa lokacijama unutar radne sveske, morate da izaberete u polju za potvrdu svojstva Navigacija radne sveske . Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste onemogućili sve hiperveze sa lokacijama unutar radne sveske ili datoteka i dokumenata izvan radne sveske.

Interaktivnost

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili interakciju sa radnom sveskom. Interakcija sa radnom sveskom obuhvata sledeće operacije:

 • Ručno, periodično i automatsko osvežavanje spoljnih podataka

 • Korisničkog unosa vrednosti za parametre koje su navedene u izvornu radnu svesku

 • Sortiranje i filtriranje operacije

 • Proširenja za prikaz strukture ili skupljanje

 • Proširenja i skupljanje podataka u izveštaju izvedene tabele

Interactivity postavke

Ove postavke kontrolišu određene opcije za interaktivnosti. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Interaktivnost , Excel Services će onemogućiti sve postavke interaktivnosti i korisnici mogu da potvrdite ili opozovite izbor ove opcije.

Postavka

Opis

Izmena parametara

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali okno " Parametri " i da biste omogućili korisnicima da biste uneli vrednosti za parametre koji su definisani u izvornu radnu svesku.

 • Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili okno " Parametri ". Ovo sprečava unos korisnika za parametre u radnoj svesci. Možda ćete želeti da biste sakrili okno " Parametri ", na primer, želite da obezbedite vrednosti za parametar koristi vezu sa drugim Veb segmentom, umesto korisničkog unosa. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Izmena parametara , Excel Services će onemogućiti srodne okno zadatka parametri Prikaz svojstava

Okno zadatka parametri prikaza

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikazivanje okna zadatka Parametri , ako parametri definisali za radnu svesku.

 • Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili okno zadatka Parametri , čak i ako radna sveska ima definisano parametara. Na primer, možda ćete želeti da biste sakrili okno "Parametri" Ako drugi Veb segment će obezbediti vrednosti parametra, umesto korisnika.

Sortiranje

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Međutim, sortiranje koje je već primenjeno na radnu svesku održava.

Filtriranje

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele i da biste omogućili prikaz strukture. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele, a da biste sprečili prikaz strukture. Međutim, filtriranje koje je već primenjeno na radnu svesku održava.

Sva interaktivnost izvedene tabele

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili sledeće interaktivne operacije izvedene tabele: članova (prelazak naniže) i skupljanje (prelazak naviše) nivoa podataka, sortiranje i filtriranje.

Periodično osvežavanje podataka ako je omogućeno u radnoj svesci

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kontrolisali prikaz periodično osvežavanje operacija poruka na dnu Excel Web Access Veb segmentu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili periodično ažuriranja spoljnih podataka radne sveske, a da biste sprečili periodično osvežavanje operacija poruke pojavljuju na dnu Excel Web Access Veb segmentu.

Osvežavanje ekrana periodične podatke

Da biste postavili ovo svojstvo, morate da izaberete u polju za potvrdu Periodično osvežavanje podataka ako je omogućeno u radnoj svesci . Izaberite jednu od sledećih opcija da biste kontrolisali periodično automatsko osvežavanje podataka:

Uvek    Prikazivanje periodično osvežavanje bez opcija " uvek ". Koristite ovu opciju ako želite da budete u mogućnosti da osvežite podatke u svakom zakazanom intervalu, ali neće moći da biste odabrali uvekkorisnik.

Opcionalno    Prikazivanje periodično osvežavanje sa opcijom " uvek ". Koristite ovu opciju da biste omogućili korisnicima da odlučite da li želite da osvežite podatke u svakom zakazanom intervalu bez uzastopne upita.

Nikada ne    Skrivanje periodično osvežavanje i opcija " uvek ". Koristite ovu opciju da biste omogućili Osvežavanje podataka u svakom zakazanom intervalu bez ikakvog zahteva.

Zatvaranje sesije pre nego što otvorite novi

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zatvorili radnu svesku koja je trenutno otvorena nakon otvaranja nove. Možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poboljšali rad kada veliki broj korisnika prikazuje istu radnu svesku.

 • Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zadržali trenutne radne sveske otvorene nakon što otvorite novu radnu svesku. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da budete u mogućnosti da biste otvorili novu radnu svesku u isto vreme, ali da biste sačuvali postavke u trenutnoj radnoj svesci, kao što su filteri, sortira ili postavke vrednosti parametra – nakon otvaranja druge radne sveske.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×