Prilagođena svojstva veb segmenta Excel Web Access

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koristite prilagođena svojstva da biste prilagodili prikaz, raspored, traka sa alatkama i interaktivnost sistema Microsoft Office Excel Web Access Veb segment. Sledeći odeljci navode informacije za svako svojstvo.

U ovom članku

Prikaz radne sveske

Traka sa alatkama i naslov odeljka

Navigacija i interaktivnost

Prikaz radne sveske

Radna sveska (WorkbookUri)

U okvir za tekst unesite URL ili UNC radne sveske koje želite da prikažete u programu Excel Web Access.

Da biste lako pronašli radnu svesku, kliknite na dugme Izaberite vezu Dugme „Graditelj“ , a zatim koristite prozora kliknite na vezu – dijalog Veb stranice da biste pronašli radnu svesku.

Više informacija potražite u članku Prikazivanje Excel radne sveske u usluzi Office Excel Web Access.

Imenovane stavke (VisibleItem)

Unesite imenovani opseg ili ime radnog lista, tabele, grafikona, izveštaja izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koji želite da prikažete u programu Excel Web Access.

Da biste olakšali da biste uredili dugačke niske, kliknite na dugme Izaberite vezu Dugme „Graditelj“ i koristite prozor Tekst Izrada – dijalog Veb stranice da biste uredili nisku.

Napomena: Da li ste izabrali određene radne listove ili imenovane stavke kada ste sačuvali radnu svesku u sistemu Excel Services, možete da koristite ovo svojstvo.

Više informacija potražite u članku Prikaz imenovane stavke u sistemu Excel Services.

Redovi (RowsToDisplay)

Unesite broj redova koje želite da prikažete kada se krećete po listu gore, dole, levo, ili desno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost možete da kreirate u manju veličinu fonta.

Više informacija potražite u članku Pretraživanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Ova vrednost može da bude personalizovana. Više informacija o personalizovanje Veb segment, pogledajte članak Microsoft Windows SharePoint Services pomoći.

Kolone (ColumnsToDisplay)

Unesite broj redova koje želite da prikažete kada se krećete po listu gore, dole, levo, ili desno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost možete da kreirate u manju veličinu fonta.

Ova vrednost može da bude personalizovana. Više informacija o personalizovanje Veb segment, pogledajte članak pomoći za Windows SharePoint Services.

Više informacija potražite u članku Pretraživanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Traka sa alatkama i naslov odeljka

Naslovne trake:   

Automatsko generisanje Web segmenta (AutoGenerateTitle)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste automatski kreirali naslov na osnovu ime datoteke radne sveske naveden za svojstvo " naslov " u odeljku izgled , a zatim dodajte taj naziv na naslovnoj traci Veb segment. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u polju koristite ovo polje za potvrdu da biste trenutnu vrednost uneta u svojstvo " naslov " ili da biste sakrili naslov, ako to svojstvo ima bez vrednosti.

Automatsko generisanje URL naslova Web segmenta (AutoGenerateDetailLink)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste automatski kreirali hipervezu na naslovnoj traci Veb segment, kada korisnik klikne, prikazuje radnu svesku u prozoru pregledača. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Obriši ovom polju za potvrdu da biste koristili drugu vrednost uneta u svojstvu URL naslova u odeljku Više opcija , koji može biti bilo koji važeći URL ili nema vrednost kada je opozvan izbor u ovom polju za potvrdu. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu se uklanja i trenutnu vrednost u svojstvu URL naslova .

Tip trake sa alatkama (ToolBarStyle)

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste prikazali ili sakrili komande i dugmad na traci sa alatkama:

Puna     Prikazuje čitava traka sa alatkama. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Čitava traka sa alatkama uključuje sledeće: Otvori meni (Otvoriu programu Excel i komanda " Otvori snimak u programu Excel "), Ažuriranje menija (komanda "Osveži izabranu vezu ", komanda " Osveži sve veze ", Izračunaj radnu svesku komande i Ponovo Učitaj radnu svesku komanda), Pronađitedugme Slika dugmeta , Prikaz padajuće liste dok ste u prikazu imenovane stavke i pomoć.

Čitava traka sa alatkama prikazu možete da koristite prikaz modula Excel Web Access sama na stranice sa Web segmentima i kada želite da korisnik ima pristup svim dostupnim komandama i dugmadima.

Rezime     Prikazuje samo na sledeći način: Otvori meni (Otvori u programu Excel i Otvori snimka u programu Excel), meni ažuriranje (Osveži izabranu vezu i Ponovo Učitaj radnu svesku), Prikaz padajuće liste u prikazu imenovane stavke, na dugmad za navigaciju po potrebi, a pomoći.

Sažeta traka sa alatkama, možete da koristite kada se povezujete Excel Web Access sa drugim Veb segmentima na kontrolnoj tabli ili drugih stranica Veb segmenta i potrebno je samo ovaj ograničeni podskup komandi i dugmadi.

Samo za navigaciju     Prikazuje sledeće komande i dugmad u zavisnosti od toga u sledećim okolnostima:

  • Ako je Excel Web Access u prikazu radnog lista, dugmad za navigaciju, ako je potrebno i pomoć.

  • Ako je Excel Web Access u prikazu imenovane stavke, Prikaz padajuće liste, dugmad za navigaciju, ako je potrebno i pomoć.

Nijedno     Skriva traku sa alatkama.

Možete da izaberete Nijedno kada ste izabrali određenu imenovanu stavku, kao što je imenovani opseg ili grafikon koji želite da prikažete, a korisnik ne zahteva bilo kog pomoć ili interakciju – na primer, kada kreirate kontrolne table ili sa Web segmentima.

Traka sa alatkama komande menija:   

Otvorite u programu Excel, otvori snimak u programu Excel (AllowInExcelOperations)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali komande Otvori u programu Excel i Otvorite snimak u programu ExcelOtvorite meniju trake sa alatkama tako da korisnik može da otvori radnu svesku u programu Microsoft Office Excel, ako Excel je instaliran na računaru korisnika. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili otvori u programu Excel i komande Otvori snimak u programu Excel i da biste sprečili korisnike da otvorite radnu svesku u programu Excel.

Više informacija potražite u članku Otvaranje radne sveske ili snimka iz sistema Excel Services u programu Excel.

Osveži izabranu vezu "," Osveži sve veze (AllowManualDataRefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali komande " Osveži izabranu vezu " i " Osveži sve veze u meniju" Ažuriranje "na traci sa alatkama i da biste omogućili korisniku da ručno Osveži sve ili izabrane veze ka spoljnim izvorima podataka. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komande " Osveži izabranu vezu " i " Osveži sve veze u meniju" Ažuriranje "na traci sa alatkama.

Napomena: Operacija ručnog osvežavanja takođe može doći prilikom izvođenja interakcije koja pokreće upit Online Analysis Processing (OLAP) u izveštaju izvedene tabele.

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Izračunavanje radne sveske (AllowRecalculation)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali komandu Izračunaj radnu svesku u meniju " Ažuriranje " na traci sa alatkama. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komandu Izračunaj radnu svesku u meniju " Ažuriranje " na traci sa alatkama.

Napomena: Ovo svojstvo samo utiče na prikaz komande i ne utiče na trenutnu postavku izračunavanja u radnoj svesci.

Više informacija potražite u članku izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u usluzi Office Excel Web Access.

Imenovane stavke padajuće liste (ShowVisibleItemButton)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali Prikaz padajuće liste na traci sa alatkama. Podrazumevano, ovo je potvrđen. Excel Web Access takođe mora biti u prikazu imenovane stavke.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili Prikaz padajuće liste na traci sa alatkama. Možda ćete želeti da onemogućite ovu padajuću listu ako se nalazite u prikazu imenovane stavke, ali ne želite da promenite stavke korisnik i želite da određene stavke prikazane u kontrolne table ili stranice sa Web segmentima.

Više informacija potražite u članku Prikaz imenovane stavke u programu Excel Web Access.

Vrh stranice

Navigacija i interaktivnost

Za navigaciju:   

Svesci (AllowNavigation)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili korisnicima da biste premestili po radnoj svesci pomoću dugmadi stranice i kartice listova ili listova i tako što ćete koristiti Pronalaženje Slika dugmeta . Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnike da kretanje po radnoj svesci pomoću dugmadi stranice, kartice lista, a dugme "Pronađi". Ako koristite Excel Web Access da biste prikazali samo određene imenovane stavke, kao što su imenovani opseg ili grafikon, ili Excel Web Access povezan sa drugim Veb segmentom na kontrolnu tablu ili sa Web segmentima možete da opozovete izbor ovo polje za potvrdu.

Hiperveze (AllowHyperlinks)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili aktivne hiperveze lokacijama unutar radne sveske ili datoteka i dokumenata izvan radne sveske. Svojstva Navigacija radne sveske mora da bude omogućen i da biste omogućili hiperveze ka lokacijama unutar radne sveske.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste onemogućili hiperveze sa lokacijama unutar radne sveske ili datoteka i dokumenata izvan radne sveske. Hiperveza se konvertuje u neaktivan tekstualnu nisku.

Više informacija potražite u članku rad sa hipervezama u programu Excel za Windows.

Interaktivnosti:   

Interaktivnost (radne sveske AllowInteractivity)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili interakciju sa radnom sveskom. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Interakcija sa radnom sveskom obuhvata sledeće operacije: ručno, periodično i automatsko osvežavanje spoljnih podataka, Postavljanje vrednosti parametra, sortiranje, filtriranje, prikaz strukture, i razvijanje ili skupljanje nivoa podataka u izveštaju izvedene tabele.

Izmena parametara (AllowParameterModification)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali okno zadataka " Parametri " i omogućite mogućnost da promenite vrednosti parametra ako su definisani za radnu svesku. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili okno zadataka " Parametri " i da biste sprečili da pregledate i promenite vrednosti parametra ako su definisani za radnu svesku.

Napomena: Ako je opozvan izbor Interaktivnost Izmena parametara svojstvo nedostupno i ne možete da potvrdite ili opozovete ga.

Više informacija potražite u članku Promena parametara radne sveske u sistemu Excel Services.

Prikazivanje okna zadataka parametara (ShowWorkBookParameters)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikazivanje okna zadatka Parametri ako parametri definisali za radnu svesku. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili prikazivanje okna zadatka Parametri , čak i ako parametri definisali za radnu svesku. Takođe možete da opozovete izbor ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnika da menjaju parametre zato što želite da se vrednosti menjaju pomoću Web segmenata za filtriranje.

Napomena: Ako je opozvan je izbor u polju za potvrdu svojstvo Izmena parametara , svojstvo Prikaži okno zadatka parametri je nedostupne i ne možete da potvrdite ili opozovete ga.

Više informacija potražite u članku Promena parametara radne sveske u sistemu Excel Services.

Sortiranje (AllowSorting)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili da sortirate opseg ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Međutim, sortiranje koje je već primenjeno na radnu svesku i dalje održavaju.

Više informacija potražite u članku Sortiranje podataka u sistemu Excel Services.

Filtriranje (AllowFiltering)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele i da biste omogućili prikaz strukture. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele, a da biste sprečili prikaz strukture. Međutim, filtriranje koje je već primenjeno na radnu svesku i dalje održavaju.

Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u sistemu Excel Services.

Sva interaktivnost izvedene tabele (AllowPivotSpecificOperations)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili sledeće interaktivne operacije izvedene tabele: članova (prelazak naniže) i skupljanje (prelazak naviše) nivoa podataka, sortiranje i filtriranje. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Periodično osvežavanje podataka ako je omogućeno u radnoj svesci (AllowPeriodicDataRefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kontrolisali prikaz periodično osvežavanje operacija poruka na dnu Excel Web Access Veb segmentu. Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili periodično osvežavanje spoljnih podataka radne sveske, a da biste sprečili periodično osvežavanje operacija poruke pojavljuju na dnu Excel Web Access Veb segmentu.

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Prikaz periodične podatke osvežavanje (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste kontrolisali periodično automatsko osvežavanje podataka:

Uvek    Prikazivanje periodično osvežavanje bez opcija " uvek ". Podrazumevano je izabrana ova opcija. Koristite ovu opciju da biste omogućili korisniku da odlučite da li želite da osvežite podatke u svakom zakazanom intervalu, ali bez mogućnost da biste odabrali uvek.

Opcionalno    Prikazivanje periodično osvežavanje sa opcijom " uvek ". Koristite ovu opciju da biste omogućili korisnicima da odlučite da li želite da osvežite podatke u svakom zakazanom intervalu i da odlučite da li ćete automatsko osvežavanje u svakom zakazanom intervalu bez naredne upita.

Nikada ne     Skrivanje periodično osvežavanje i opcija " uvek ". Koristite ovu opciju da biste omogućili osvežavanje podataka u svakom zakazanom intervalu bez ikakvog zahteva.

Napomena: Da biste postavili ovo svojstvo, mora biti potvrđen izbor u polju za potvrdu Periodično osvežavanje podataka ako je omogućeno u radnoj svesci .

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Zatvaranje sesije pre otvaranja nove (CloseWorkbookSessions)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zatvorili ovu radnu svesku nakon što otvorite novu radnu svesku. Možete da izaberete ovo polje za potvrdu kako bi se poboljšale performanse prilikom većeg broja korisnika prikazuju iste radne sveske.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zadržali trenutne radne sveske otvorene nakon što otvorite novu radnu svesku. Podrazumevano, ovo je potvrđen. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali sve interakciju sa trenutnoj radnoj svesci, kao što su filteri, sortiranja ili postavke vrednosti parametra – nakon otvaranja druge radne sveske.

Više informacija potražite u članku sesije i vremenska ograničenja sesija u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×