Prilagođavanje prikaza podataka i obrazaca pomoću programa SharePoint Designer

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prikaz podataka je uživo, prilagodljiv Prikaz izvora podataka sa SharePoint lokacije. _ z0z_ preuzima podatke iz izvora podataka u obliku proširiva jezika za OZNAČAVANJE (XML) i prikazuje ili pruža unos podataka pomoću jezičkih transformacija jezika za tekst (XSLTs). Prikaz podataka može da prikaže podatke iz velikog broja izvora, uključujući SharePoint liste i biblioteke, upite za baze podataka, XML dokumente, Veb usluge i skripte na sajtove. Možete da dodate i prilagodite prikaze podataka pomoću programa _ z0z_.

_ z0z_ uključuje bogat tip alatki koje možete da koristite za prilagođavanje lista i prikaza podataka kao što je prikazano ovde.

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

WYSIWYG alati u programu mz0z_ Umetanje proširiva jezika STILOVA (XSL) direktno na stranicu tako da ne morate da znate XSL da biste kreirali moćne prikaze podataka. Ako treba da prilagodite kôd, uvek možete da uredite XSL direktno u prikazu koda u programu SharePoint Designer 2010.

Postoji nekoliko načina na koje možete da kreirate prikaze i obrasce u programu _ z0z_. Možete da kreirate prikaz liste povezan sa SharePoint listom ili bibliotekom; možete da kreirate prikaz podataka i pridružite ga sa istom listom ili drugim izvorom podataka; možete da kreirate obrazac tako što ćete dodati prikaz podataka na stranicu, a zatim svako polje umetnuti kao obrazac; i tako dalje. Saznajte više o kreiranju prikaza i obrazaca u odeljku Takođe pogledajte.

Ovi rezultat su u kombinaciji prikaza lista (Veb segment za prikaz XSLT liste) i prikazi podataka (Veb segment podataka obrasca) na stranicama i dok postoje razlike između njih, možete ih prilagoditi na slične načine. Dodajete i uklanjate kolone, primenjujte filtere, sortirajte i grupišete polja, primenjujte uslovno oblikovanje i još mnogo toga pomoću alatki dostupnih u programu _ z0z_.

Ovaj članak opisuje najčešće prilagođavanja koja ćete napraviti na listama ili prikazima podataka pomoću stavke _ z0z_.

Ovaj članak sadrži:

Otvaranje liste i prikazi podataka

Dodavanje, uklanjanje i preraspoređivanje kolona

Sortiranje i grupisanje

Filter

Conditional formatting

Aj

Omogućavanje umetnog uređivanja

Omogućavanje asinhronih ispravki

Dodavanje opcija trake sa alatkama

Primenjivanje stilova prikaza

Dodatno opcije prilagođavanja

Otvaranje liste i prikazi podataka

Prikazi liste i prikazi podataka mogu se kreirati i otvarati na nekoliko načina u programu _ z0z_ (kao što je objašnjeno na početku ovog članka). Na primer, možete da otvorite prikaz liste iz liste ili biblioteke sa kojom je trenutno povezan ili možete da otvorite prikaz podataka sa stranice lokacije na kojoj se nalazi. Obe opcije su u meniju za navigaciju. (Povezano sa listom ili bibliotekom ili bilo kojim brojem izvora podataka. Koristite neki od dolenavedenih metoda da biste otvorili prikaz liste ili prikaz podataka u programu SharePoint Designer 2010.)

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

Da biste otvorili prikaz liste koji je povezan sa listom

 1. Otvorite sajt u programu _ z0z_.

 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku liste i biblioteke.

 3. Otvorite listu koja sadrži prikaz liste.

 4. Izaberite karticu Opcije i koristite opcije prikaza za uređivanje da biste prilagodili prikaz liste.

  Napomena:  Možda ćete prvo morati da kliknete unutar prikaza da biste prikazali opcije uređivanja u programu _ z0z_

Da biste otvorili prikaz podataka ili prikaz liste sa stranice lokacije

 1. Otvorite sajt u programu _ z0z_.

 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku stranice na sajtu.

 3. Otvorite stranicu koja sadrži prikaz podataka ili prikaz liste.

 4. Izaberite karticu Opcije i koristite opcije prikaza za uređivanje da biste prilagodili prikaz liste ili podataka.

  Napomena:  Možda ćete prvo morati da kliknete unutar prikaza da biste prikazali opcije uređivanja u programu _ z0z_.

Ostatak ovog članka pretpostavlja da ste izvršili ove korake ili slične korake da biste otvorili prikaz za uređivanje.

Vrh stranice

Dodavanje, uklanjanje i preraspoređivanje kolona

Jedna od prvih stvari koje najčešće radite sa prikazom podataka je dodavanje i uklanjanje kolona. Kada promenite kolone u prikazu podataka, dodajete, uklanjate ili raspoređujete polja dok se pojavljuju u prikazu podataka. Dijalog "uređivanje kolona" koristite da biste dodali, uklonili i uredili kolone, da li oni prikazuju redove ili kolone. Možete i da izmenite kolone pomoću komandi za uređivanje tabele na kartici tabela. Raspored tabela se raspravlja kasnije u ovom članku.

Napomena:  Komanda "Uredi kolone" dostupna je samo kada prikaz podataka prikazuje podatke u HTML tabeli.

Uradite sledeće korake da biste dodali, uklonili i prerasporejeli kolone na listi ili u prikazu podataka.

 1. Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na karticu Opcije , a zatim izaberite stavku Dodaj/ukloni kolone=z1zve.

  Napomena:  Komanda "Uredi kolone" nije dostupna ako se prikaz podataka nalazi u HTML tabeli koja koristi rvspan ili colspan atribute sa vrednošću većim od 1.

 2. Otvara se dijalog uređivanje kolona .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali kolonu, izaberite polje kolona u okviru dostupni polja , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste istovremeno izabrali više polja, pritisnite i držite taster CTRL dok birate polja.

  • Da biste uklonili postojeću kolonu, izaberite kolonu u okviru prikazane kolone , a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  • Da biste istovremeno izabrali više polja, pritisnite i držite taster CTRL dok birate polja

  • Da biste preuredili kolone, izaberite kolonu u okviru prikazane kolone , a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole

 4. Kliknite na dugme u redu da biste promenili promene u prikaz.

Napomena:  Dijalog uređivanje kolona prikazaće samo polja koja su uključena u upit "izvor podataka" u prikazu podataka. Stvarni izvor podataka može da sadrži dodatna polja. Da biste dodali ta polja, morate da ažurirate upit za izvor podataka.

Više informacija o prikazima podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Sortiranje i grupisanje

Kada sortirate podatke u prikazu podataka, menjate redosled po kom se podaci pojavljuju kako bi vam vaši posetioci mogli da razumeju podatke. Primeri redosleda sortiranja spadaju abecednim i numeričkim redosledom. Možete da kreirate dodatne porudžbine sortiranja pomoću dijaloga Više opcija sortiranja u sistemu _ z0z_.

Pored sortiranja, možete da grupišete podatke. Prilikom grupisanja podataka, možete da prikazujete zaglavlje ili podnožje za grupu polja u redosledu sortiranja i da odaberete da li će se grupa razviti ili skupiti po podrazumevanoj vrednosti. Možete i da odaberete da se grupe drže zajedno kada se prikazuje stranica u prikazu i prikazuju imena kolona ili ukupne vrednosti za svaku grupu.

Sortiranje kolona na listi ili prikazu podataka

Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na karticu Opcije , a zatim izaberite stavku Sortiraj _ tempp Group_z1zve.

Otvara se dijalog Sortiranje i grupisanje .
Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 1. U okviru dostupna poljakliknite na polje koje želite da sortirate, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 2. U okviru Svojstva sortiranjaOdaberite kako želite da sortirate polja tako što ćete izabrati stavku Rastući (najniže do najvišeg) ili Opadajući (najviše na najniža).

  Možete da promenite i rastući ili Opadajući redosled sortiranja tako što ćete dvaput kliknuti na polje na listi redosled sortiranja .

 3. Da biste koristili naprednije sortiranje od rastućeg ili opadajućih, izaberite stavku Uredi izraz za sortiranje. Tako ćete otvoriti dijalog Napredni sortiranje gde možete da prilagodite redosled sortiranja pomoću XPath izraza. Saznajte više o naprednoj listi i prikazu podataka u okviru prilagođavanja pomoću XPath izraza.

 4. Da biste sortirali više polja, odaberite više polja u okviru dostupna polja , a zatim ih dodajte u redosled sortiranja.

  Ako u redosled sortiranja dodate više polja i želite da promenite polje koje se prvo sortira, izaberite polje na listi redosleda sortiranja i kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  Kliknite na dugme u redu da biste promenili promene u prikaz.

Grupisanje kolona na listi ili prikazu podataka

Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na karticu Opcije , a zatim izaberite stavku Sortiraj _ tempp Group_z1zve.

 1. Otvara se dijalog Sortiranje i grupisanje .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 2. Na listi redosled sortiranja izaberite polje po kom želite da grupišete.
  Imajte na umu da svako polje u redosledu sortiranja može da ima pojedinačno svojstvo grupe. Uverite se da ste izabrali polje koje želite pre primene svojstava grupe.

 3. Da biste prikazali zaglavlje na početku svake grupe, u okviru Svojstva grupepotvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži zaglavlje grupe , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  1. Da bi se grupe u prikazu prikazali po podrazumevanoj vrednosti, izaberite stavku Razvij po podrazumevanoj vrednosti.

  2. Da bi se grupe u prikazu podataka prikazale po podrazumevanoj vrednosti, kliknite na dugme Grupisanje po podrazumevanoj vrednosti

 4. Preostale opcije primenjuju se samo na prikaze podataka, a ne na prikaze lista. (Više informacija o razlikama u listama i prikazu podataka potražite u odeljku Takođe pogledajte.)

 5. Da biste prikazali podnožje na kraju svake grupe koja prikazuje koliko zapisa se nalazi u toj grupi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži podnožje grupe .

 6. Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži zaglavlje grupe ili Prikaz podnožja grupe , dugme Napredno grupisanje postaje dostupno.

 7. Izaberite stavku Napredno grupisanje. (Ova opcija postaje omogućena kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži zaglavlje grupe ili Prikaži opciju podnožja grupe ).

 8. Uradite sledeće:

  • Da biste sakrili pojedinačne zapise na listi, potvrdite izbor u polju za potvrdu uvek Sakrij detalje grupe .

  • Da biste prikazali sve stavke u grupi na jednoj stranici, čak i ako ukupna vrednost premašuje navedeni broj stavki za prikazivanje na listi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Održavaj grupe kada je stranica u pitanju.

  • Da biste umetnuli red u svaku grupu koja prikazuje imena kolona, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži imena kolona po grupi .

  • Da biste umetnuli red u svaku grupu koja prikazuje ukupan broj zapisa u svakoj grupi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ukupne vrednosti kolona po grupi .

Da biste omogućili korisnicima sajta da sortiraju ili grupišu podatke kroz pregledač, možete da dodate traku sa alatkama u prikaz kao što je opisano u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Filter

Filter možete primeniti na prikaz tako da se na listi ili u prikazu podataka pojave samo podaci koji zadovoljavaju određene kriterijume. Ovo je korisno kada imate prikaz koji sadrži stotine ili više zapisa i želite da olakšate čitanje podataka. Prilikom kreiranja filtera, gradite neke izraze koji se primenjuju na podatke. Postoje tri osnovna dela: ime polja (ime polja na kojem želite da filtrirate), operator (pravilo koje želite da primenjujete na vrednost) i vrednost (podaci koje tražite).

Izvršite sledeće korake da biste filtrirali listu ili prikaz podataka.

 1. Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, izaberite karticu Opcije , a zatim izaberite stavku Filtriraj_z1zve.

 2. Otvoriće se dijalog kriterijumi filtera .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 3. U okviru ime poljaizaberite polje koje sadrži željene vrednosti.

 4. Kliknite na polje Poređenje , a zatim izaberite željeni operator.

 5. Kliknite na polje za vrednost , a zatim izaberite ili otkucajte željene kriterijume.

 6. Da biste dodali još jednu klauzulu u filter, kliknite na polje i/ili polje na kraju postojeće odredbe, a zatim:

  1. Kliknite i Kreirajte filter gde podaci moraju da se podudaraju sa kriterijumima u obe odredbe.

  2. Kliknite ili da biste kreirali filter gde podaci moraju da se podudaraju sa kriterijumima u samo jednoj odredbi.

 7. Kliknite na poruku da biste dodali novu odrednicu.

 8. Ponovite korake 3-6 da biste kreirali dodatnu odrednicu za ovaj filter.

 9. Ako radite sa prikazima podataka i želite da koristite napredne uslove, potvrdite izbor u polju za potvrdu DODAJ XSLT filtriranje , a zatim kliknite na dugme Uredi.
  Otvoriće se dijalog Napredni uslov gde možete da prilagodite redosled sortiranja pomoću XPath izraza.

 10. Kliknite na dugme U redu.

Da biste omogućili posetiocima sajta da sortiraju i grupišu podatke kroz pregledač, možete da dodate traku sa alatkama u prikaz kao što je opisano u nastavku ovog članka. Samo imajte na umu da filtriranje u pregledaču utiče samo na prezentaciju podataka. ne ograničava količinu podataka koja je dostupna u prikazu.

Napomena:  Filtriranje prikaza podataka može da ima implikacije performansi. Važno je da filtrirate skupu podataka koji se upravlja. Kada primenite osnovno filtriranje pomoću dijaloga kriterijumi filtera, filter se primenjuje pre nego što se podaci vrate. Ako Međutim koristite opciju napredne filtriranja (dostupno za prikaz podataka); Filtriranje se odnosi u XSLT prezentaciji kada se podaci vrate

Vrh stranice

Conditional formatting

Pomoću uslovnog oblikovanja možete da primenjujete oblikovan tekst, boje pozadine, prilagođene ikone i još mnogo toga u izabranu HTML oznaku ili vrednost podataka kada podaci ispunjavaju određene kriterijume. Možete i da postavljate uslove koji određuju da li da prikažete ili sakrijete HTML oznaku ili vrednost podataka. Uslovno oblikovanje je moćan način za markiranje stavki u prikazu podataka koji korisnik zahteva radnju. Možete, na primer, da označite zadatke koji su prošli, projekte koji se pokreću preko budžeta ili zalihe preduzeća koje su niske.

Uradite sledeće korake da biste primenili uslovno oblikovanje na listu ili prikaz podataka.

Ako je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na red ili kolonu gde želite da primenjujete uslovno oblikovanje.

 1. Izaberite karticu Opcije , izaberite stavku Filtriraj Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010 i Odaberite neku od sledećih opcija:

 2. Prikažite sadržaj da biste prikazali podatke u prikazu koji ispunjava navedene kriterijume.

 3. Sakrijte sadržaj da biste sakrili podatke u prikazu koji ispunjava navedene kriterijume.

 4. Oblik "Oblikovanje " da biste primenili oblikovanje u skladu sa navedenim kriterijumima.

 5. Oblikovanje kolone da biste primenili oblikovanje na kolonu koja ispunjava navedene kriterijume.

 6. Oblikovanje selekcije da biste primenili oblikovanje na izbor koji ispunjava navedene kriterijume. (Prvo morate da markirate deo prikaza podataka pre korišćenja ove opcije.)

  Opcije za prikazivanje i skrivanje sadržaja menjaju vidljivost izabranih HTML oznaka ili vrednosti podataka. Opcije oblikovanja primenjuju stil na izabrane HTML oznake ili vrednosti podataka.

 7. Otvoriće se dijalog kriterijumi uslova .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 8. U okviru ime poljaizaberite polje koje sadrži željene vrednosti.

 9. Kliknite na polje Poređenje , a zatim izaberite željeni operator.

 10. Kliknite na polje za vrednost , a zatim izaberite ili otkucajte željene kriterijume.

 11. Da biste koristili više naprednih uslova u prikazu, kliknite na dugme Više opcija.
  Otvoriće se dijalog Napredni uslov gde možete da prilagodite redosled sortiranja pomoću XPath izraza.

 12. Da biste dodali još jednu klauzulu kriterijumu, kliknite na polje i/ili polje na kraju postojeće odredbe, a zatim:

  • Kliknite i Kreirajte kriterijume uslova kada podaci moraju da se podudaraju sa kriterijumima u obe odredbe.

  • Kliknite ili da biste kreirali kriterijume uslova kada podaci moraju da se podudaraju sa kriterijumima u samo jednoj odredbi

 13. Ispod postojeće odredbe kliknite na poruku da biste dodali novu odredbu.

 14. Ponovite korake 4-7 da biste kreirali dodatnu klauzulu za kriterijume uslova.

 15. Ako pokazujete ili krijete podatke sa stanjem, kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog. Da biste primenili specijalno oblikovanje na uslov, izaberite stavku Podesi stil.

 16. Otvoriće se dijalog izmena stila .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 17. Odaberite opcije oblikovanja koje želite da uradite na prikazu podataka.
  Na primer, da biste podebljali tekst sa ћutom pozadinom, u meniju sa debljinom ćete odabrati stavku podebljano . Zatim kliknite na kategoriju pozadine i u meniju pozadine – boja otkucajte žuta ili odaberite varijantu žutih.

 18. Kliknite na dugme U redu.

Pošto prikaz liste i podataka prikazuje podatke uživo, možete da vidite uslovno oblikovanje primenjeno odmah u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Aj

Sa stranicom možete da promenite broj zapisa koji se prikazuju na svakoj stranici liste ili prikaza podataka. Možete da podesite prikaz tako da prikazuje stavke u skupovima 5, 10 ili bilo koje date vrednosti. Posetioci na sajtu, kao rezultati, videćete ponovo i sledeće veze u pregledaču, koje koriste za navigaciju u prikazu. Alternativno, možete da navedete ograničenje za maksimalan broj stavki u prikazu, što ponovo može da bude 5, 10 ili bilo koju datu vrednost.

Uradite sledeće korake da biste dodali vrednost stranične memorije na listu ili prikaz podataka.

Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, izaberite karticu Opcije , a zatim izaberite stavku stranične memorije.

 1. Odaberite jednu od opcija stranične memorije:

  1. Prikaz skupova stavki: odaberite da li želite da prikazujete stavke u skupovima od 1, 5, 10 ili 30.

   Izbor ove opcije prikazuje veze za navigaciju u prikazu kada ukupan broj zapisa premašuje broj naveden u ovoj opciji.

  2. Ograničavanje na stavke: odaberite maksimalan broj stavki za prikaz u prikazu, 1, 5, 10 ili 30.

 2. Odaberite stavku Više opcija stranične memorije da biste naveli prilagođenu vrednost za straničnu memoriju.

 3. Otvara se dijalog Svojstva prikaz podataka .
  Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 4. Na kartici stranične stranice izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Odaberite stavku Prikaz stavki u skupovima ove veličine , a zatim navedite broj u okviru ponuđeno.
   Podrazumevana vrednost u ovoj opciji je 10 ako u prikazu ima više od 25 zapisa i 6 Ako prikaz ima manje od 25 zapisa.

  • Odaberite stavku Ograniči ukupan broj prikazanih stavki , a zatim navedite broj u okviru omogućeno.
   Podrazumevana vrednost u ovom polju je podešena na 100.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Pored promene broja zapisa koji se prikazuju za prikaz na Veb stranici, možete da promenite broj zapisa koji se pojavljuju u prikazu dizajna za SharePoint Designer 2010. To možete da uradite kada želite da vidite kako prikaz može da se prikaže sa određenim brojem zapisa. Da biste promenili broj zapisa u prikazu dizajna, izaberite karticu Dizajn i u grupi Pregled odaberite jednu od dostupnih opcija za pregled prikaza podataka.

Vrh stranice

Omogućavanje umetnog uređivanja

Kada je omogućeno uređivanje u linijski, posetioci na sajtu mogu lako da uređuju svaki zapis u kontekstu prikaza bez potrebe da napuste stranicu ili otvore novi prozor. Oni jednostavno kliknu na dugme za uređivanje pored kolone ili reda u prikazu podataka, a svako polje postaje izmenjivo. Okviri za tekst, meniji i kontrole polja dostupni su za svaki zapis na isti način na koji su dostupni i u novim i uređivanju obrazaca stavki. Umetnuti prikaz kombinuje najbolje od prikaza i obrazac na jednom mestu.

Uradite sledeće korake da biste omogućili prikaz umetnnog uređivanja za listu ili prikaz podataka.

Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na karticu Opcije , a zatim izaberite stavku Uređivanje u redu.
Za prikaze lista to omogućava nove i uređuju veze koje posetioci sajta koriste za kreiranje i uređivanje zapisa.

 1. Za prikaze podataka odaberite jednu ili sve sledeće opcije za uređivanje u redu:

  1. Prikaži veze ka stavkama: omogućava povezivanje sa uređivanjem koje korisnici kliknu da bi uredili unos zapisa.

  2. Prikaži veze ka umetanju stavki: omogućava vezu umetanja na koje korisnici kliknu da bi kreirali novi zapis zapisa.

  3. Prikaži veze za brisanje stavki: omogućava brisanje veze koje korisnici kliknu da bi izbrisali zapis zapisa.

 2. Sačuvajte promene na listi ili u prikazu podataka.

Za prikaze lista, sledeći put kada otvorite prikaz u pregledaču i zadržite pokazivač iznad reda ili kolone, videćete dugme Edit Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010 . Za prikaze podataka možete da vidite veze za Uređivanje pored svakog reda ili kolone.

Kliknite na vezu da biste započeli uređivanje reda ili kolone zapisa koji je prikazan ispod.

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

Vrh stranice

Omogućavanje asinhronih ispravki

Asinhrone ispravke su suštinska komponenta ASP.NET AJAX platforme i možete da im omogućite za prikaze lista i podataka na sajtu. Kada omogućite asinhrone ispravke, lista ili prikaz podataka preuzima podatke sa servera u realnom vremenu i prikazuje ga u pregledaču bez korisnika koji mora da Osveži stranicu. Prikazi liste i podaci sa asinhronim ispravkama su idealni za obogaćeni podaci, dinamičke Veb stranice i kontrolne table.

Napomena:  Asinhrone ispravke mogu da se onemogući u centralnoj administraciji, tako da ako ova opcija nije dostupna, Konsultujte se sa administratorom servera

.

Uradite sledeće korake da biste omogućili asinhrone ispravke za listu ili prikaz podataka.

Ako je prikaz otvoren u programu _ z0z_, izaberite karticu Opcije , a zatim potvrdite izbor u polju asinhrono ažuriranje .
Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

 1. Da biste dodali dugme Osveži na stranicu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Osveži .
  To omogućava posetiocima sajta da kliknu na dugme
  Osveži da biste mogli ručno da osvežite stranicu.

 2. Odaberite Interval osvežavanja: 15 sekundi, 30 sekundi ili 60 sekundi.

 3. Sačuvajte promene na listi ili u prikazu podataka.

Vrh stranice

Dodavanje opcija trake sa alatkama

Ako prikaz koristi listu ili biblioteku kao izvor podataka, možete da dodate traku sa alatkama SharePoint liste u prikaz tako da korisnici mogu efikasnije da rade na osnovnoj listi ili biblioteci. Traka sa alatkama "SharePoint lista" je traka sa menijima na vrhu liste ili biblioteke koja pruža razne opcije za rad sa tom listom ili bibliotekom. Postoje dve vrste traka sa alatkama koje možete da dodate:

 • SharePoint traka sa alatkama nudi opcije za uređivanje liste, kao što je dodavanje novih stavki, kreiranje prikaza i kolona i uređivanje svojstava liste.

 • Traka sa alatkama za grupisanje pruža opcije prikaza liste kao što je promena filtriranja, sortiranja i grupisanja.

Uradite sledeće korake da biste dodali traku sa alatkama na listu ili prikaz podataka.

Kada je prikaz otvoren u programu _ z0z_, kliknite na karticu Dizajn , a zatim izaberite stavku Opcije_z1zve.

 1. Da biste dodali kompletnu traku sa alatkama sa opcijama za uređivanje liste, izaberite stavku SharePoint traka sa alatkama.

 2. Da biste dodali traku sa alatkama sa opcijama prikaza liste, izaberite stavku Grupisanje traka sa alatkama.

  Napomena:  Traka sa alatkama primenjuje filtriranje u prezentaciji prikaza, a ne na nivou upita. Kao tako, trebalo bi da se oslonite na ovo kada ste primarno sredstvo za filtriranje prikaza. Za to treba da koristite filtriranje kao što je opisano ranije u ovom članku.

 3. Da biste uklonili traku sa alatkama, izaberite stavku Nijedna.

 4. Sačuvajte promene na listi ili u prikazu podataka.

Kada otvorite prikaz u pregledaču, videćete traku sa alatkama na vrhu stranice. Ako omogućite i SharePoint traku sa alatkama i traku sa alatkama za grupisanje, videćete ove opcije na vrhu prikaza.

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

Vrh stranice

Primenjivanje stilova prikaza

Kada kreirate listu ili prikaz podataka, podaci se podrazumevano prikazuju u osnovnom rasporedu tabele. Raspored prikaza možete brzo i lako da promenite tako što ćete primeniti drugačiji stil prikaza. Na primer, možete da promenite osnovnu raspored tabele prikaza u onaj koji prikazuje prikaz sa granicama, kolonama ili listama sa znakovima za nabrajanje.

Pre nego što primenite stil prikaza na listu ili prikaz podataka, važno je da primetite da će sva prethodna prilagođavanja i veze Veb segmenata biti uklonjene.

Uradite sledeće korake da biste na listu ili u prikaz prikazali stil prikaza.

Ako je prikaz otvoren u programu _ z0z_, izaberite karticu Dizajn , a zatim kliknite na jedan od stilova prikaza zasnovanog na tekstu "Pregled" i "razmak između teksta".

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

Napomena:  Videćete drugačiji prikaz stilova u zavisnosti od toga da li ih primenite na prikaz liste ili prikaz podataka. Takođe, broj stilova će zavisiti od toga šta je otpremljen u galeriju stilova u kolekciji lokacija.

 1. Da biste videli više stilova, kliknite na dugme više% =0z_ u donjem desnom uglu grupe stilova prikaza .

 2. Poruka upozorenja prikazuje informacije o tome da će bilo koje prilagođeno oblikovanje i veze Veb segmenata biti uklonjene ako promenite stil prikaza. Kliknite na dugme da da biste nastavili.

  Napomena:  Ako odaberete stil koji prikazuje manje polja od originalnog prikaza, ta polja se uklanjaju iz prikaza.

 3. Sačuvajte promene na listi ili u prikazu podataka.

Vrh stranice

Dodatno opcije prilagođavanja

Pored gorenavedenih prilagođavanja, možete da prilagodite listu ili prikaz podataka na sledeće načine:

 • Kreirajte kolonu formule     koja prikazuje rezultat izračunavanja drugih kolona u prikazu. Ovo je slično načinu na koji koristite formule u programu za unakrsne tabele. Možda ćete, na primer, pomnožiti jediničnu cenu proizvoda po broju jedinica u zalihama da bi se prikazala ukupna vrednost stavki u posebnoj koloni.

 • Prikažite podatke iz više izvora     u jednom prikazu. Ovo je moćan način za kombinovanje izvora podataka na jednom mestu. Na primer, možete da prikažete kategorije proizvoda iz jedne liste i informacije o proizvodu sa druge liste u istom prikazu.

 • Dodajte parametre     na listu ili prikaz podataka. Možete, na primer, želeti da prosledite parametar iz drugog menija na prikaz podataka i filtrirati podatke po toj vrednosti parametra.

 • Dodajte kontrole servera     na listu ili prikaz podataka. SharePoint kontrole, ASP.NET kontrole i još mnogo toga možete povezati sa izvorom podataka i dodati ih u prikaz da biste kreirali bogata, interaktivne interfejse za podatke za korisnike.

 • Promenite font i oblikovanje     za listu ili prikaz podataka. Možete da promenite veličinu fonta, boju fonta, porodicu fontova i još mnogo naslova kolona i polja. To možete da uradite ručno pomoću WYSIWYG alatki u usluzi _ z0z_ ili primenom CSS stilova ovim elementima na stranici.

 • Prilagodite raspored tabele     liste ili podataka. Možete da dodajete i uklanjate ćelije tabele, promenite širinu ili visinu reda ili kolone, prikažete ili sakrijete ivice ili senčenje, i još mnogo toga pomoću opcija uređivanja tabele u sistemu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×