Prilagođavanje podrazumevanih postavki za baze podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete prilagoditi različite postavke za Access baze podataka na radnoj površini izborom stavki Datoteka > Opcije > Postavke klijenta. Postavke koje podesite iz ove kategorije primeniće se na sve datoteke Pristup baza podataka koje se nalaze na računaru.

Napomena: Ako koristite Access 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office > Access opcije > Više opcija da biste videli ove opcije i postavke.

Napomena:  Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije – to jest, na vrstu baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na mreži.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prilagođavanje ponašanja kursora i tastera

Postavljanje opcija prikaza funkcija

Promena opcija štampanja

Postavljanje uobičajenih opcija za bazu podataka

Prilagođavanje naprednih opcija za aplikaciju

Postavljanje opcija za prikaz specifičan za jezik

Prilagođavanje ponašanja kursora i tastera

Koristite sledeće opcije da biste postavili ponašanje kursora prilikom upotrebe određenih tastera. Informacije o postavljanju ponašanja kursora specifičnog za jezik potražite u odeljku Premeštanje kursora u delu Postavljanje opcija za prikaz specifičan za jezik u nastavku ovog članka.

Da biste postavili radnju koju kursor izvršava posle pritiska na taster ENTER:

Opcija

Opis

Nemoj da premeštaš

Zadržava kursor u trenutnom polju.

Sledeće polje

Premešta kursor u sledeće polje. Sledeće polje se podrazumevano nalazi sa desne ili leve strane trenutnog polja, u zavisnosti od toga kako je postavljen smer teksta. Ova postavka predstavlja podrazumevani izbor.

Sledeći zapis

Premešta kursor u trenutno polje sledećeg zapisa. Prilikom prikazivanja više zapisa, sledeći zapis je onaj koji se nalazi neposredno ispod trenutnog zapisa.

Da biste postavili ponašanje kursora u obrascima i listovima sa podacima prilikom korišćenja tastera ENTER, TAB i tastera sa strelicama, iz odeljka Ponašanje pri unosu u polje izaberite neku opciju:

Opcija

Opis

Izaberi celo polje

Bira celo polje kada kursor uđe u polje.

Idi na početak polja

Dolazi do premeštanja na početak polja kada kursor uđe u polje.

Idi na kraj polja

Dolazi do premeštanja na kraj polja kada kursor uđe u polje.

Prilagodite ponašanje kursora prilikom korišćenja tastera sa strelicama pomoću opcija za Ponašanje tastera sa strelicama:

fokusirani prikaz opcija premeštanja tastera sa strelicama

Opcija

Opis

Sledeće polje

Premešta kursor na sledeće ili prethodno polje kada pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO u skladu sa jezičkim postavkama.

Sledeći znak

Premešta kursor na sledeći ili prethodni znak u polju nakon što pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO.

Kursor se zaustavlja na prvom/poslednjem polju

Kada je izabrana, ova opcija sprečava tastere sa strelicama NALEVO ili NADESNO da premeste kursor iz prvog ili poslednjeg polja u prethodni ili sledeći zapis.

Vrh stranice

Postavljanje opcija prikaza funkcija

Sledeće postavke možete prilagoditi za prikazivanje korisnih funkcija, kao što su animacije i statusne trake iz opcija Prikaz.

Opcija

Opis

Prikaži sledeći broj nedavnih baze podataka

Postavite ili promenite broj nedavno korišćenih datoteka koje se pojavljuju u oknu Nedavna baza podataka.

Brzo da pristupite sledeći broj nedavnih baze podataka

Podesite ili promenite broj nedavno korišćenih datoteka koje se pojavljuju u okviru Opcije u prikazu "Backstage". Imajte na umu da ova opcija je dostupna za Access 2013 i novijim verzijama.

Prikaži sledeći broj nedavnih nezakačene fascikle

Podesite ili promenite broj nezakačene nedavne fascikle koje se pojavljuju u oknu Nedavna baza podataka . Imajte na umu da ova opcija je dostupna za Access 2013 i novijim verzijama.

Ne prikazuj Backstage pri otvaranju ili čuvanju datoteka

Skriva prikazu "Backstage" prilikom otvaranja ili čuvanja datoteke. Imajte na umu da ova opcija je dostupna za Access 2013 i novijim verzijama.

Statusna traka

Prikazuje statusnu traku na dnu prozora programa Pristup.

Prikaži animacije

Uključuje funkcije za animaciju, kao što je animirano umetanje novih kolona u listove sa podacima.

Prikaži pametne oznake na listovima sa podacima

Prikazuje pametne oznake na listovima sa podacima.

Prikaži pametne oznake na obrascima i izveštajima

Prikazuje pametne oznake na obrascima i izveštajima.

Prikaži u makro dizajnu - imena kolona

Access 2007. Prikazuje kolonu Ime makroa u dizajneru makroa. Takođe možete da prikažete ili sakrijete u ovoj koloni tako što ćete kliknuti na Imena makroa u grupi Prikaži/sakrij na kartici Dizajn Imajte u vidu da ako isključite ovu opciju, a zatim otvorite makro (u prikazu dizajna) koji sadrži imena makroa, skrivene kolone će biti vidljivi. Ova postavka se primenjuje na sve baze podataka, ali možete da koristite komandu Imena makroa da biste isključili ovu postavku za aktuelni makro.

Prikaži u makro dizajnu - kolona sa uslovima

Access 2007. Prikazuje komandu uslova u dizajneru makroa. Takođe možete da prikažete ili sakrijete u ovoj koloni tako što ćete kliknuti na dugme uslova u grupi Prikaži/sakrij na kartici Dizajn Ako isključite ovu opciju, ali zatim otvorite makro (u prikazu dizajna) koja sadrži jednu ili više uslova, skrivene kolone će biti vidljiv. Ova postavka se primenjuje na sve baze podataka, ali možete da koristite komandu uslova da isključite ovu postavku za aktuelni makro.

Vrh stranice

Promena opcija štampanja

Podrazumevane margine možete postaviti pomoću opcija u okviru „Štampanje“. Takođe možete prilagoditi podešavanje stranice i opcije štampanja pre štampanja izveštaja ili lista sa podacima.

Opcija

Opis

Leva margina

Menja podrazumevanu levu marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim podesite opcije u dijalogu Štampanje.

Desna margina

Menja podrazumevanu desnu marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Gornja margina

Menja podrazumevanu gornju marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Donja margina

Menja podrazumevanu donju marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Napomena: Da biste promenili margine u postojeće obrasce i izveštaje u programu Access 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office i koristite komande " Podešavanje stranice ".

Vrh stranice

Postavljanje uobičajenih opcija za bazu podataka

Koristite bilo koju od sledećih opcija da biste prilagodili ponašanje programa Pristup prilikom izvršavanja nekih uobičajenih zadataka:

Opcija

Opis

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka

Ova opcija se nalazi u okviru odeljka Opšte i može biti korisna ukoliko ste projektant. Izaberite opciju da bi Pristup prikazivao greške u kodu prilagođavanja korisničkog interfejsa.

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom

Reprodukuje dostupne zvukove koji su povezani sa događajima u programima sistema Microsoft Office, kao što su otvaranje, čuvanje i štampanje datoteka, kao i prikazivanje poruka o greškama. Zvukovi koji su dodeljeni različitim događajima mogu se promeniti na Windows kontrolnoj tabli, u dijalogu Svojstva zvuka. Ako potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom u jednom Office programu, on će biti potvrđen ili opozvan i u svim drugim Office programima. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa nekim događajem, na Windows kontrolnoj tabli otvorite fasciklu „Zvukovi“. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Koristi četiri cifre za oblikovanje godine

Ova baza podataka Postavlja podrazumevani format godine za trenutno otvorenu bazu podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

Napomena:  Ova postavka zamenjuje postavku Sve baze podataka za trenutno otvorenu bazu podataka.

Sve baze podataka Postavlja podrazumevani format godine za sve baze podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

Otvori poslednju korišćenu bazu podataka kada se Access pokrene

Ova opcija se nalazi u odeljku Više opcija . Kad ovo je izabran, Pristup otvori poslednju korišćenu bazu podataka umesto prikazivanja stranice u Programu Microsoft Access . Postoje dva načina otvaranja poslednju korišćenu bazu podataka: deljene otvara poslednju korišćenu bazu podataka za deljeni koristite. Ovo je podrazumevana postavka. Isključujući otvori poslednju korišćenu bazu podataka za isključivu upotrebu po jednog korisnika.

Podrazumevano zaključavanje zapisa

Ove opcije nalaze se u odeljku Više opcija .

Bez zaključavanja Ostavlja zapise otvorenim za uređivanje.

Svi zapisi Zaključava sve zapise u otvorenom obrascu ili listu sa podacima i takođe zaključava zapise u svim osnovnim tabelama. Zapisi ostaju zaključani onoliko dugo koliko su objekti otvoreni.

Uređen zapis Zaključava samo zapis koji uređujete.

Vrh stranice

Postavljanje opcija za radnje pretrage i zamene

Podesite pronalaženja i pronalaženja/zamene ponašanje pomoću sledećih opcija u odeljku Uređivanje .

Opcija

Opis

Brza pretraga

Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje celog polja sa niskom za pretragu.

Opšta pretraga

Pretražuje sva polja i traži podudaranje sa bilo kojim delom polja.

Pretraga od početka polja

Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje sa početnim znakovima u polju.

Vrh stranice

Postavljanje opcija za prikazivanje poruka o potvrdi

Koristite sledeće opcije za postavljanje prikazivanja poruka kada se određene radnje korisnika dovrše.

Opcija

Opis

Promene zapisa

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada promenite zapis.

Brisanja dokumenata

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada izbrišete objekat baze podataka.

Radni upiti

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada pokrenete radni upit za dodavanje, ažuriranje, brisanje ili pravljenje tabele u Pristup bazi podataka.

Vrh stranice

Prilagođavanje naprednih opcija za aplikaciju

Opcija

Opis

Otvori baze podataka koristeći zaključavanje na nivou zapisa

Za trenutno otvorenu bazu podataka postavlja zaključavanje na nivou zapisa kao podrazumevano. Opozivanje izbora u ovom polju za potvrdu postavlja zaključavanje na nivou stranice kao podrazumevano za trenutno otvorenu bazu podataka. Izbor koji napravite se primenjuje na podatke u obrascima, listovima sa podacima, kao i na kôd koji koristi objekat skupa zapisa za izvršavanje petlje kroz zapise. Ova opcija se ne primenjuje na radne upite niti na kôd koji izvršava grupne operacije pomoću SQL naredbi.

OLE/DDE vremensko ograničenje (sek.)

Kontrole period posle kojeg Pristup ponovnih nije uspelo OLE ili DDE pokušaj. Važeće vrednosti: 0-300. Podrazumevana vrednost: 30.

Interval osvežavanja (sek)

Broj sekundi nakon što Pristup automatski ažurira zapise u prikaz lista sa podacima ili obrasca. Važeće vrednosti: 0-32, 766. Podrazumevana vrednost: 60. Vrednost 0 sprečava ažuriranje.

Broj ponovnih ažuriranja

Broj puta Pristup pokušava da sačuva promenjeni zapis koji je zaključao drugi korisnik. Važeće vrednosti: 0-10. Podrazumevana vrednost: 2.

ODBC interval osvežavanja (s)

Period posle kojeg Pristup automatski osvežava podatke prikupljene ODBC vezu. Ova postavka će stupiti na snagu tek kada deli bazu podataka na mreži. Važeće vrednosti: 0-32, 766. Podrazumevana vrednost: 1500. Vrednost nula sprečava ažuriranje.

Ažuriranje pokušaj intervala (ms)

Broj milisekundama nakon što Pristup pokušava da sačuva promenjeni zapis koji je zaključao drugi korisnik. Važeće vrednosti: 0-1, 000. Podrazumevana vrednost: 250.

DDE operacije

Opcija Zanemari DDE zahteve omogućava programu Pristup da zanemari DDE zahteve iz drugih aplikacija.

Opcija Omogući DDE osvežavanje omogućava programu Pristup da ažurira DDE veze u intervalu koji je naveden u polju Interval osvežavanja (s).

Argumenti komandne linije

Unesite argumente koji će se pokrenuti pri pokretanju programa Pristup ili otvaranju Pristup baze podataka.

Metod šifrovanja

Ove dve opcije su dostupne u programu Access 2010 i novijim verzijama.

Korišćenje zastarelog šifrovanja (dobro za obrnuti kompatibilnosti i baza podataka za više korisnika): koristite metod šifrovanja zastareli pronađeni u programu Access 2007.

Koristite podrazumevane šifrovanja (veće bezbednosti): alatka za šifrovanje u programu Access 2010 i novije verzije kombinuje i poboljšava dve starije alatke – kodiranje i baze podataka lozinke. Kada koristite lozinku za bazu podataka za šifrovanje baze podataka, izvršite sve podatke čitljive tako što ćete druge alatke, a možete ponovo da korisnicima da unesete lozinku da biste koristili bazu podataka. Šifrovanje primenjuje u programu Access 2010 i novije verzije koristi jači algoritam nego što je korišćen u prethodnim verzijama programa Access.

Podrazumevana tema

Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali podrazumevanu temu, temu fonta ili boje za bazu podataka.

Vrh stranice

Postavljanje opcija za prikaz specifičan za jezik

Ove opcije možete da pronađete u odeljku Uređivanje .

Opcija

Opis

Podrazumevani smer

Sleva nadesno: postavlja prikaz novih objekata u smer sleva nadesno uobičajen za korisnike koji govore engleski ili neki od evropskih jezika. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje leve kolone i dodaje nova polja desno od te kolone, a polje za broj zapisa i dugmad za navigaciju u prikaz lista sa podacima postavlja u donji levi ugao.

Zdesna nalevo: postavlja prikaz novih objekata u smer zdesna nalevo uobičajen za korisnike koji govore bliskoistočne jezike. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje desne kolone i dodaje nova polja levo od te kolone, a polje za broj zapisa i dugmad za navigaciju u prikaz lista sa podacima postavlja u donji desni ugao.

Premeštanje kursora

Logičko: postavlja premeštanje kursora da teče u okviru dvosmernog teksta u skladu sa smerom jezika na koji naiđe. Na primer, prilikom korišćenja tastera sa strelicama za premeštanje kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim počinje od krajnjeg levog znaka reči na engleskom i nastavlja premeštanje u smeru sleva nadesno.

Vizuelno: postavlja premeštanje kursora da teče u okviru dvosmernog teksta tako što se premešta do sledećeg vizuelno susednog znaka. Na primer, prilikom korišćenja tastera sa strelicama za premeštanje zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim nastavlja od krajnjeg desnog znaka reči na engleskom i teče u smeru zdesna nalevo.

Koristi hidžra kalendar

Kada je dostupna, možete izabrati opciju zasnivanja reference za osnovni datum na lunarnom kalendaru. Ako ova opcija nije izabrana, baza podataka koristi gregorijanski kalendar.

Napomena: Pristup preporučuje da tip kalendara odaberete pri prvom kreiranju baze podataka i da tu postavku ne menjate.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×