Prilagođavanje načina na koji se pokreće Excel

Excel za Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pre nego što pokrenete Microsoft Office Excel, možete da se uverite da se određena radna sveska ili predložak radne sveske odnosno predložak radnog lista koji ima prilagođene postavke otvara automatski kada pokrenete Excel. Ako više nije potrebno da se određena radna sveska otvara, možete sprečiti da se ona otvara kada pokrećete Excel.

Ako radna sveska koja se otvara kada pokrećete Excel sadrži automatske makroe, kao što je Auto_Open, ti makroi će se pokretati kada se radna sveska otvori. Po potrebi možete da sprečite njihovo automatsko pokretanje prilikom pokretanja programa Excel.

Saveti: 

Automatsko pokretanje programa Excel sa praznu radnu svesku

U programu Excel 2013 i novijim verzijama programa Excel podrazumevano se prikazuje na početnom ekranu sa nedavne radne sveske, lokacije i predlošcima na početni. Ova postavka se mogu menjati da umesto toga da biste zaobišli ovaj ekran i kreirajte praznu radnu svesku. Da biste to uradili:

 1. Kliknite na datoteku > Opcije.

 2. U okviru Opšte postavke, a zatim u okviru Opcije pokretanja, check u polju pored prikazali početni ekran kada se pokrene ove aplikacije.

 3. Kliknite na dugme u redu.

Automatsko otvaranje određene radne sveske pri pokretanju programa Excel

Da bi se određena radna sveska otvarala pri pokretanju programa Excel, možete je postaviti u fasciklu XLStart ili možete upotrebiti alternativna polazna fascikla pored fascikle XLStart.

Pronađite fasciklu XLStart

Radne sveske, predložak ili datoteka radnog prostora koju ste postavili na XLStart fascikla se automatski otvara kada pokrenete Excel. Da biste saznali putanju fascikle XLStart, proverite postavke centra za pouzdanost. Da biste to uradili:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim u okviru Microsoft Office Excel centar za pouzdanost kliknite na dugme Postavke centra za pouzdanost.

 3. Izaberite stavku Pouzdane lokacije, a zatim na listi pouzdanih lokacija proverite putanju do fascikle XLStart.

Korišćenje alternativne polazne fascikle

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

 2. U odeljku Opšte postavke, u polju Pri pokretanju otvori sve datoteke u otkucajte celu putanju fascikle koju želite da koristite kao alternativnu polaznu fasciklu.

  Budući da će Excel pokušati da otvori sve datoteke iz alternativne polazne fascikle, uverite se da ste naveli fasciklu koja sadrži isključivo datoteke koje Excel može da otvori.

Napomena: Ako se radna sveska sa istim imenom nalazi u fascikli XLStart i u alternativnoj polaznoj fascikli, otvoriće se datoteka iz fascikle XLStart.

Sprečavanje otvaranja određene radne sveske pri pokretanju programa Excel

U zavisnosti od lokacije radne sveske koja se automatski otvara pri pokretanju programa Excel, izvršite neku od sledećih radnji da biste se uverili da se radna sveska više neće otvarati pri pokretanju.

 • Ako je radna sveska uskladištena u fascikli XLStart, uklonite je iz te fascikle.

 • Ako je radna sveska uskladištena u alternativnoj polaznoj fascikli, izvršite sledeće radnje:

  Napomena: Za više informacija o pronalaženju polaznu fasciklu, pogledajte Pronalaženje fascikle XLStart.

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  2. U odeljku Opšte postavke obrišite sadržaj polja Pri pokretanju otvori sve datoteke u i kliknite na dugme U redu.

  3. U programu Windows Explorer uklonite ikonu koja pokreće Excel i automatski otvara radnu svesku iz alternativne polazne fascikle.

   Savet: Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na tu ikonu i izaberete stavku Svojstva, a da zatim uklonite reference radne sveske na kartici Prečica.

Automatsko otvaranje predloška radne sveske ili predloška radnog lista pri pokretanju programa Excel

Postavke radne sveske koje često koristite možete sačuvati u predlošku radne sveske, a zatim automatski otvarati taj predložak radne sveske pri svakom pokretanju programa Excel.

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste koristili predložak radne sveske, kreirajte radnu svesku koja sadrži listove, podrazumevani tekst (kao što su zaglavlja stranica i oznake kolona i redova), formula, makroi, stilovi i druga oblikovanja koje želite da koristite u nove radne sveske koje će biti zasnovana na predlošku radne sveske.

  • Da biste koristili predložak radnog lista, kreirajte radnu svesku koja sadrži jedan radni list. U taj radni list uključite oblikovanje, stilove, tekst i druge informacije koje želite da se pojave na svim novim radnim listovima koji će biti zasnovani na ovom predlošku radnog lista.

   Postavke koje se mogu sačuvati u predlošku radne sveske ili radnog lista

   • Oblikovanja ćelija i lista.

   • Oblikovanja stranica i postavke oblast štampanja za svaki list.

   • Stilovi ćelija.

   • Broj i tip listova u radnoj svesci.

   • Zaštićene i skrivene oblasti radne sveske. Možete da sakrijete listove, redove i kolone, kao i da sprečite promene u ćelijama radnog lista.

   • Tekst koji želite da ponavljate, kao što su zaglavlja stranica i oznake redova i kolona.

   • Podaci, grafike, formule, grafikoni i druge informacije.

   • Postavke validacije podataka.

   • Makroi, hiperveze i ActiveX kontrole u obrascima.

   • Opcije za računanje u radnoj svesci i opcije za prikaz prozora.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku Predložak.

 4. U okviru Sačuvaj u izaberite fasciklu u kojoj želite da uskladištite predložak.

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radne sveske ili podrazumevani predložak radnog lista, izaberite opciju Fascikla XLStart ili alternativnu polaznu fasciklu. Da biste saznali putanju u polaznoj fascikli, pogledajte temu Pronalaženje fascikle XLStart.

  • Da biste kreirali prilagođeni predložak radne sveske ili radnog lista, uverite se da je izabrana fascikla „Predlošci“.

   Putanja obično glasi: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. U polju Ime datoteke otkucajte nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radne sveske, otkucajte Sveska.

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radnog lista, otkucajte List.

  • Da biste kreirali prilagođeni predložak radne sveske ili radnog lista, otkucajte ime koje želite da koristite.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Kliknite na datoteku > Zatvori.

Sprečavanje pokretanja automatskih makroa pri pokretanju programa Excel

Automatski makroi (kao što je Auto_Open), koji su snimljeni u radnoj svesci koja se otvara pri pokretanju programa Excel, automatski će se pokretati čim se radna sveska otvori.

 • Da biste sprečili automatsko pokretanje makroa, držite pritisnut taster SHIFT pri pokretanju programa Excel.

Savet: Više informacija o automatskih makroa potražite u članku Pokretanje makroa.

Automatsko otvaranje određene radne sveske pri pokretanju programa Excel

Da bi se određena radna sveska otvarala pri pokretanju programa Excel, možete je postaviti u fasciklu XLStart ili možete upotrebiti alternativna polazna fascikla pored fascikle XLStart.

Postavljanje radne sveske u fasciklu XLStart

Datoteka radne sveska, predloška ili datoteka radnog prostora koju postavite u fasciklu XLStart automatski će se otvarati pri pokretanju programa Excel. Fascikla XLStart kreirana je prilikom instaliranja programa Excel i obično se nalazi na nekom od sledećih mesta.

 • U operativnom sistemu Windows Vista, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

  C:\Users\korisničko ime\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • U operativnom sistemu Microsoft Windows XP, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

  C:\Documents and Settings\korisničko ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Savet: Tačnu putanju do fascikle XLStart možete pronaći u centru za pouzdanost.

  Pronalaženje fascikle XLStart

  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.

  2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim u okviru Microsoft Office Excel centar za pouzdanost kliknite na dugme Postavke centra za pouzdanost.

  3. Izaberite stavku Pouzdane lokacije, a zatim na listi pouzdanih lokacija proverite putanju do fascikle XLStart.

Korišćenje alternativne polazne fascikle

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Više opcija.

 2. U odeljku Opšte postavke, u polju Pri pokretanju otvori sve datoteke u otkucajte celu putanju fascikle koju želite da koristite kao alternativnu polaznu fasciklu.

  Budući da će Excel pokušati da otvori sve datoteke iz alternativne polazne fascikle, uverite se da ste naveli fasciklu koja sadrži isključivo datoteke koje Excel može da otvori.

Napomena: Ako se radna sveska sa istim imenom nalazi u fascikli XLStart i u alternativnoj polaznoj fascikli, otvoriće se datoteka iz fascikle XLStart.

Sprečavanje otvaranja određene radne sveske pri pokretanju programa Excel

U zavisnosti od lokacije radne sveske koja se automatski otvara pri pokretanju programa Excel, izvršite neku od sledećih radnji da biste se uverili da se radna sveska više neće otvarati pri pokretanju.

 • Ako je radna sveska uskladištena u fascikli XLStart, uklonite je iz te fascikle.

  • U operativnom sistemu Windows Vista, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

   C:\Users\korisničko ime\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • U operativnom sistemu Microsoft Windows XP, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

   C:\Documents and Settings\korisničko ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Ako je radna sveska uskladištena u alternativnoj polaznoj fascikli, izvršite sledeće radnje:

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Više opcija.

  2. U odeljku Opšte postavke obrišite sadržaj polja Pri pokretanju otvori sve datoteke u i kliknite na dugme U redu.

  3. U programu Windows Explorer uklonite ikonu koja pokreće Excel i automatski otvara radnu svesku iz alternativne polazne fascikle.

   Savet: Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na tu ikonu i izaberete stavku Svojstva, a da zatim uklonite reference radne sveske na kartici Prečica.

Automatsko otvaranje predloška radne sveske ili predloška radnog lista pri pokretanju programa Excel

Postavke radne sveske koje često koristite možete sačuvati u predlošku radne sveske, a zatim automatski otvarati taj predložak radne sveske pri svakom pokretanju programa Excel.

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste koristili predložak radne sveske, kreirajte radnu svesku koja sadrži listove, podrazumevani tekst (kao što su zaglavlja stranica i oznake kolona i redova), formula, makroi, stilovi i druga oblikovanja koje želite da koristite u nove radne sveske koje će biti zasnovana na predlošku radne sveske.

  • Da biste koristili predložak radnog lista, kreirajte radnu svesku koja sadrži jedan radni list. U taj radni list uključite oblikovanje, stilove, tekst i druge informacije koje želite da se pojave na svim novim radnim listovima koji će biti zasnovani na ovom predlošku radnog lista.

   Postavke koje se mogu sačuvati u predlošku radne sveske ili radnog lista

   • Oblikovanja ćelija i lista.

   • Oblikovanja stranica i postavke oblast štampanja za svaki list.

   • Stilovi ćelija.

   • Broj i tip listova u radnoj svesci.

   • Zaštićene i skrivene oblasti radne sveske. Možete da sakrijete listove, redove i kolone, kao i da sprečite promene u ćelijama radnog lista.

   • Tekst koji želite da ponavljate, kao što su zaglavlja stranica i oznake redova i kolona.

   • Podaci, grafike, formule, grafikoni i druge informacije.

   • Postavke validacije podataka.

   • Makroi, hiperveze i ActiveX kontrole u obrascima.

   • Opcije za računanje u radnoj svesci i opcije za prikaz prozora.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku Predložak.

 4. U okviru Sačuvaj u izaberite fasciklu u kojoj želite da uskladištite predložak.

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radne sveske ili podrazumevani predložak radnog lista, izaberite fasciklu XLStart ili alternativnu polaznu fasciklu.

   • U operativnom sistemu Windows Vista, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

    C:\Users\korisničko ime\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • U operativnom sistemu Microsoft Windows XP, putanja do fascikle XLStart obično je sledeća:

   C:\Documents and Settings\korisničko ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Da biste kreirali prilagođeni predložak radne sveske ili radnog lista, uverite se da je izabrana fascikla „Predlošci“.

   • U operativnom sistemu Windows Vista, fascikla „Predlošci“ obično se nalazi na sledećoj lokaciji:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • U operativnom sistemu Microsoft Windows XP, fascikla „Predlošci“ obično se nalazi na sledećoj lokaciji:

    C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Microsoft\Templates.

 5. U polju Ime datoteke otkucajte nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radne sveske, otkucajte Sveska.

  • Da biste kreirali podrazumevani predložak radnog lista, otkucajte List.

  • Da biste kreirali prilagođeni predložak radne sveske ili radnog lista, otkucajte ime koje želite da koristite.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta i izaberite stavku Zatvori.

Sprečavanje pokretanja automatskih makroa pri pokretanju programa Excel

Automatski makroi (kao što je Auto_Open), koji su snimljeni u radnoj svesci koja se otvara pri pokretanju programa Excel, automatski će se pokretati čim se radna sveska otvori.

 • Da biste sprečili automatsko pokretanje makroa, držite pritisnut taster SHIFT pri pokretanju programa Excel.

Savet: Više informacija o automatskih makroa potražite u članku Pokretanje makroa.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×