Prilagođavanje i zaključavanje okna za navigaciju

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da poboljšate upotrebljivost Access baze podataka tako što ćete prilagođavanje i kontrola sadržaja i organizacije okna za navigaciju. Upravljanje navigacijom poboljšanje efikasnosti grupisanja, isticanje ili skrivanje objekata. Ovaj članak dokumenata načini na koju možete da prilagodite i kontrolisanje okna za navigaciju da biste poboljšali upotrebljivosti time što ćete ga olakšali korisnicima pronalaženje neposredno objekata baze podataka treba da koristite.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access Veb aplikacije.

U ovom članku

Pregled

Pre nego što počnete

Prilagođavanje okna za navigaciju

Kontrolisanje okna za navigaciju korišćenjem makroa

Onemogućavanje prikaza dizajna za neku stavku

Sakrivanje objekta u bazi podataka

Pregled

Smešteno duž ivice ekrana, u oknu za navigaciju pruža interfejs za objekte u bazi podataka i pruža nekoliko funkcija koje vam pomažu da prilagodite korisničkog iskustva.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Stavke u oknu za navigaciju raspoređene su u grupe. Način grupisanja stavki određujete sami zadavanjem kategorije, kao što je Tip objekta ili Datum kreiranja. Na prethodnoj slici prikazana je grupa Svi objekti programa Access iz kategorije Tip objekta i neke zatvorene grupe po tipu objekta, kao što su Tabele i Upiti.

Prilagođene kategorije i grupe

Možete da kreirate i prilagođene kategorije a unutar njih prilagođene grupe. U prilagođenim grupama možete da kreirate prečice ka objektima u bazi podataka.

Pretpostavimo, na primer, da u bazi podataka imate mnogo izveštaja i da te izveštaje izvršavate različitom učestalošću, recimo dnevno ili kvartalno. Mogli biste da kreirate kategoriju Izveštaji i u njoj grupe Dnevno, Nedeljno, Mesečno, Kvartalno i Godišnje. Zatim biste u svakoj grupi mogli da kreirate prečice do odgovarajućih izveštaja.

Možete da kreirate više prečica do objekta u bazi podataka, svaku prečicu u drugoj prilagođenoj grupi.

Prikazivanje ili sakrivanje kategorija i grupa

Za prikazivanje ili sakrivanje nekih kategorija i grupa u oknu za navigaciju možete da koristite dijalog Opcije za navigaciju.

Takođe možete da koristite radnje makroa za kontrolisanje prikaza okna za navigaciju po kategorijama kao baze podataka se otvara u programu Access.

 • Postavljanje prikazanih kategorija    Upotrebite ovu radnju za prikazivanje ili sakrivanje kategorija. Svaki put kad upotrebite ovu radnju možete da prikažete ili sakrijete samo jednu kategoriju. Međutim, možete da je upotrebite više puta u istom makrou kako biste prema potrebi prikazivali ili sakrivali pojedinačne kategorije.

 • LockNavigationPane    Upotrebite ovu radnju za zaključavanje okna za navigaciju. Tako ćete sprečiti da korisnici slučajno dodaju, premeste ili obrišu stavke u oknu za navigaciju.

  Napomena: Zaključavanje okna za navigaciju ne sprečava korisnike da kopiraju objekte u bazi podataka u ostavu.

Automatsko kretanje do kategorije ili grupe kad se baza podataka otvori

Radnju makroa NavigateTo možete da koristite za kretanje do kategorije ili grupe. Ako ovu radnju makroa koristite u makrou autoexec, možete automatski da se pomerite u neku kategoriju ili grupu kad se baza podataka otvori.

Onemogućavanje prikaza dizajna

Stavke prikazane u prilagođenim kategorijama i grupama zapravo su prečice ka objektima u bazi podataka.

Prečice u oknu za navigaciju imaju svojstvo Onemogućavanje prečica do prikaza dizajna koje možete da postavite. Kliknite na prečicu desnim tasterom miša, u priručnom meniju izaberite Svojstva objekta ili (za tabelu) Svojstva tabele, i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući za prečice prikaz dizajna. Ako je ovo svojstvo omogućeno, prečica ne može da se koristi za otvaranje objekta do kojeg vodi u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda. Na primer, ako omogućite ovo svojstvo za prečicu do obrasca, korisnici ne mogu da promene dizajn ili raspored obrasca korišćenjem te prečice.

Sakrivanje objekata u bazi podataka

Ugrađene kategorije i grupe u oknu za navigaciju ne prikazuju prečice, već umesto toga stvarne objekte u bazi podataka. U te grupe spadaju:

 • Sve grupe u svim ugrađenim kategorijama.

 • Grupa Nedodeljeni objekti u svakoj prilagođenoj kategoriji.

Objekti u bazi podataka nemaju svojstvo Onemogućavanje prečica do prikaza dizajna. Kako biste sprečili promene dizajna možete da sakrijete objekte u bazi podataka i zatim obezbedite prečice do njih u prilagođenim kategorijama i grupama.

Pre nego što počnete

Korišćenjem kombinacije ovih funkcija možete efektivno da kontrolišete organizaciju okna za navigaciju kako biste unapredili upotrebljivost. Međutim, ove funkcije neće sprečiti zlonamernog korisnika da unosi neželjene promene u dizajn baze podataka. Štaviše, ove funkcije neće sprečiti neovlašćen pristup podacima. Razmotrite sledeće:

Funkcije upotrebljivosti mogu da se zaobiđu.   

 • Ako za kontrolisanje i zaključavanje okna za navigaciju primenjujete makro, ne zaboravite da korisnici mogu da onemoguće makro prilikom pokretanja tako što će držati pritisnut taster SHIFT.

 • Iako prečice u oknu za navigaciju imaju svojstvo Onemogućavanje prečica do prikaza dizajna, sami objekti u bazi podataka ga nemaju. Možete da sakrijete kategorije i grupe koje sadrže objekte u bazi podataka i možete da sakrijete same objekte, ali korisnici mogu ponovo da ih prikažu.

Fokusirajte se na korisnika.   

 • Dok planirate i dizajnirate sistem navigacije za bazu podataka, sarađujte sa ljudima koji će ga koristiti. Ako nije praktično da radite sa konkretnim ljudima koji će koristiti bazu podataka, neka njihove potrebe budu najbitnije u procesu dizajna.

 • Zavisno od raspoloživih resursa, razmotrite korišćenje grupa za fokusiranje tokom planiranja i sprovođenje testova upotrebljivosti tokom dizajniranja.

Bezbednost nije cilj.   

 • Vaš cilj prilikom implementiranja ovih funkcija za kontrolisanje okna za navigaciju treba da bude unapređivanje upotrebljivosti baze podataka. Ove funkcije nisu dizajnirane kako bi vam pomogle da zaštitite bazu podataka.

Vrh stranice

Prilagođavanje okna za navigaciju

Za prilagođavanje okna za navigaciju možete da koristite dijalog Opcije za navigaciju.

Dijalog Opcije za navigaciju

Ovaj proces sledi ove opšte korake:

 1. Kreiranje prilagođene kategorije. Access vam pruža jednu gotovu prilagođenu kategoriju: Prilagođeno. Možete da joj promenite ime, dodajete joj grupe ili ih uklanjate iz nje. Možete takođe i da pravite nove prilagođene kategorije.

 2. Kreiranje prilagođene grupe. Nakon što ste kreirali kategoriju treba da kreirate jednu ili više prilagođenih grupa za novu kategoriju.

 3. Dodelite objekte prilagođenoj grupi kreiranjem prečica. U oknu za navigaciju prevlačite ili kopirajte i lepite objekte u bazi podataka koje hoćete da dodelite prilagođenoj grupi. Objekte prevlačite ili kopirate iz posebne grupe u novoj kategoriji Nedodeljeni objekti koju Access uvek kreira kad god kreirate prilagođene kategorije.

  Napomene: 

  • Prilikom dodavanja objekta baze podataka iz grupe Nedodeljeni objekti u prilagođenu grupu, Access kreira prečicu do tog objekta – ne premeštate i ne kopirate sâm objekat.

  • Preimenovanje ili brisanje prečice u prilagođenoj grupi neće uticati na sâm objekat, već samo na prečicu.

  • Možete da kreirate koliko god želite prečica do objekata u bazi podataka. Svaka grupa treba da ima samo jednu prečicu do datog objekta u bazi podataka.

 4. Prikazivanje ili sakrivanje grupa ili objekata u prilagođenoj kategoriji. Kada popunite prilagođene grupe, možete da sakrijete grupu Nedodeljeni objekti i ostale grupe koje ne želite da prikažete. Možete da sakrijete i pojedinačne objekte.

  Za prikazivanje ili sakrivanje kategorije možete i da upotrebite radnju makroa SetDisplayedCategories. Korišćenjem makroa možete da prikažete ili sakrijete kategorije bez obzira na postavke u dijalogu Opcije za navigaciju. Više informacija o tome pronaći ćete u odeljku Kntrolisanje okna za navigaciju korišćenjem makroa.

Kreiranje prilagođene kategorije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju, u okviru liste Kategorije kliknite na dugme Dodaj stavku.

  Na listi će se pojaviti nova kategorija. Ova slika ilustruje novu prilagođenu kategoriju:

  Nova prilagođena kategorija u oknu za navigaciju

 3. Otkucajte ime za novu kategoriju i pritisnite taster ENTER.

  Savet: Pokušajte da smislite ime koje će osobama koje koriste tu bazu podataka biti logično. Nakon što smislite ime, primetićete da se natpis liste na desnoj strani menja u skladu s tim imenom. Na primer, ako ste novu kategoriju nazvali Moja komandna tabla, natpis na desnoj strani liste biće Grupe za stavku „Moja komandna tabla“. Osim toga, primetićete da lista sadrži grupu Nedodeljeni objekti. Access podrazumevano kreira tu grupu. Ona sadrži sve objekte baze podataka koje možete da koristite za popunjavanje prilagođene grupe.

  Kada kreirate prilagođenu kategorije, kreirajte neke grupe za tu kategoriju. Možete da kreirate onoliko grupa koliko vam je potrebno. Ostavite dijalog Opcije za navigaciju otvoren i pratite sledeće korake.

Kreiranje prilagođene grupe

 1. U okviru grupe za „ime grupe” lista, kliknite na dugme Dodaj grupu , a zatim otkucajte ime za grupu. Koliko vam je potrebno, možete da ponovite ovaj proces kao često. Na primer, Moja komandna tabla mogu da sadrže tri grupe – obrasci za unos podataka, izveštaji i upiti. Potrebe korisnika ili vašim izborom trebalo bi da utvrdite grupe koje ste dodali.

 2. Ostavite potvrđen izbor u polju za potvrdu pored naziva Nedodeljeni objekti, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Access zatvara dijalog Opcije za navigaciju i u okno za navigaciju dodaje novu prilagođenu grupu, ali nju još ne možete videti.

 3. Pređite na sledeći skup koraka da biste novu grupu učinili vidljivom i dodali joj objekte.

Ako samo želite da dodate stavku u novu prilagođenu grupu, kliknite na stavku desnim tasterom miša, zatim u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Dodaj u grupu pa izaberite stavku Nova grupa.

Dodelite objekte prilagođenoj grupi kreiranjem prečica

 1. Izaberite meni na vrhu okna za navigaciju i u gornjem odeljku menija izaberite novu kategoriju.

  U donjem odeljku menija pojavljuju se grupe koje su kreirane za tu kategoriju, kao i grupa Nedodeljeni objekti.

 2. Prevucite stavke iz grupe Nedodeljeni objekti u prilagođenu grupu.

  Da biste premestili više stavki istovremeno, držite pritisnut taster CTRL dok ih birate i zatim prevucite izabrane stavke u prilagođenu grupu.

Prikazivanje ili sakrivanje grupa i objekata u prilagođenoj kategoriji

Možete da sakrijete neke ili sve grupe u prilagođenim kategorijama, kao i neke ili sve objekte u datoj grupi. U daljem radu imajte u vidu sledeće činjenice:

 • Access pruža dva načina za sakrivanje stavki. Možete da koristite komande okna za navigaciju da biste sakrili prečicu u grupi, ili možete da postavite svojstvo Skriveno objekta u bazi podataka kako biste sakrili prečice do njega u svim grupama i kategorijama u otvorenoj bazi podataka, uključujući ugrađene kategorije i grupe.

 • Sakrivene grupe i objekte možete da učinite potpuno nevidljivim ili možete da ih prikažete u oknu za navigaciju kao nedostupne ikone. To radite tako što u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte. Ovo polje za potvrdu možete da koristite i kada treba da otkrijete grupu ili objekat ili da ih vratite u prethodno stanje.

Koraci u narednim odeljcima objašnjavaju kako se izvršava svaki zadatak.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku grupe koju želite da sakrijete, a zatim izaberite stavku Sakrij.

  Možete da sakrijete grupu koristeći dijalog Opcije za navigaciju . Otvaranje dijaloga (pogledajte korake u sledećem odeljku ako ne znate kako) i na listi grupe za „kategoriju” , opozovite izbor u polju za potvrdu pored grupe koju želite da sakrijete.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Kliknite desim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. Na listi Kategorije izaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na listi Grupe za „kategoriju“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored skrivene grupe.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Sakrivanje prečice ili objekta samo u njegovoj grupi

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na prečicu ili objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij u ovoj grupi.

  Napomena: Ova komanda nije dostupna za objekte u grupi Nedodeljeni objekti prilagođene kategorije.

Skrivanje objekta iz svih kategorija i grupa

 1. Desnim tasterom miša kliknite na objekat koji želite da sakrijete i u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva objekta ili (za tabelu) Svojstva tabele.

  Pojavljuje se dijalog Ime_objekta Svojstva, a Access dodaje ime objekta u naslov dijaloga. Na primer, ako otvorite obrazac „Porudžbine“, u naslovu dijaloga će pisati: Svojstva porudžbine. Na sledećoj slici je prikazan ovaj dijalog.

  Dijalog „Svojstva“ za objekat baze podataka u programu Access

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U grupi Opcije prikaza potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite na dugme U redu i vratite se u okno za navigaciju.

  U oknu će ikone za sve skrivene objekte biti nedostupne.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste sakrili prečicu u grupi pritisnite je desnim tasterom miša i u priručnom meniju izaberite Otkrij u ovoj grupi.

  • Ako ste objekat sakrili iz svih kategorija i grupa podešavanjem svojstva Skriveno, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Svojstva objekta ili (za tabelu) Svojstav tabele, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

Uklanjanje i vraćanje prečica u prethodno stanje u prilagođenim grupama

Prilagođene grupe će se s vremenom možda promeniti u skladu sa zahtevima korisnika i posla. Prečice u grupi možete da dodate ili uklonite iz nje u bilo kom trenutku.

Uklanjanje prečice iz prilagođene grupe

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni.

Vraćenje prečice u prilagođenu grupu

 1. Prikažite grupu Nedodeljeni objekti ako je skrivena.

  Kako da prikažem grupu „Nedodeljeni objekti“?

  1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

  2. U oknu Grupe za „kategoriju“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored grupe Nedodeljeni objekti.

 2. Po potrebi prevucite ili kopirajte i nalepite željeni objekat iz grupe Nedodeljeni objekti u prilagođenu grupu.

Preimenovanje prečice u prilagođenoj grupi

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj prečicu.

 2. Otkucajte novo ime za prečicu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Kontrolisanje okna za navigaciju korišćenjem makroa

Access nudi nekoliko radnji makroa koje možete da koristite za kontrolisanje okna za navigaciju. Radnje makroa možete da koristite da biste postigli nešto od sledećeg:

 • Selektivno prikažete ili sakrijete kategorije

 • Zaključate okno za navigaciju kako biste sprečili nenamerne promene

 • Pomerite se do kategorije ili grupe

 • Sakrijete okno za navigaciju

Ove radnje mogu da se koriste bilo kad. Možete da ih dodate postojećim makroima ili da za njih kreirate novi makro. Više informacija o kreiranju makroa za kontrolisanje korisničkog interfejsa pronaći ćete u članku Kreiranje makroa korisničkog interfejsa (UI).

Da bi se radnje makroa pokretale automatski kada se otvori baza podataka, smestite ih u makro autoexec.

Korišćenje radnji makroa da bi se kontrolisalo šta prikazuje okno za navigaciju

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali novi makro, na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd kliknite na dugme Makro.

  • Da biste radnje dodali u postojeći makro, desnim tasterom miša kliknite na makro u oknu za navigaciju i izaberite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Prikaži sve radnje.

 3. U dizajneru makroa sa padajuće liste izaberite SetDisplayedCategories. Radnja se pojavljuje u dizajneru makroa.

 4. U okviru Prikaži izaberite postavke. Izaberite Da ako hoćete da kategorija bude prikazana u oknu za navigaciju. Izaberite Ne ako nećete da kategorija bude prikazana u oknu za navigaciju.

 5. U okviru Kategorija kliknite na ime kategorije koju želite da prikažete ili sakrijete.

 6. Ponavljajte korake od 3. do 5. za svaku kategoriju koju želite da kontrolišete primenom makroa.

 7. U dizajneru makroa sa padajuće liste izaberite Zaključavanje okna za navigaciju. Radnja se pojavljuje u dizajneru makroa.

 8. Zadajte vrednost argumenta Zaključaj. Izaberite Da da biste zaključali okno za navigaciju.

Korišćenje radnje makroa za kretanje do kategorije ili grupe

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali novi makro, na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd kliknite na dugme Makro.

  • Da biste radnju dodali u postojeći makro, desnim tasterom miša kliknite na makro u oknu za navigaciju i izaberite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Prikaži sve radnje.

 3. U dizajneru makroa sa padajuće liste izaberite Navigacija. Radnja se pojavljuje u dizajneru makroa.

 4. U okviru Kategorija kliknite na ime kategorije do koje želite da se pomerite.

 5. Ako želite da se pomerite do određene grupe u kategoriji, kliknite na strelicu u okviru Grupa i zatim izaberite ime grupe do koje želite da se pomerite.

Korišćenje radnje makroa za sakrivanje okna za navigaciju

Ako vam više odgovara da kreirate vlastiti sistem za navigaciju možete da sakrijete okno za navigaciju korišćenjem radnje makroa RunCommand i argumenta WindowHide.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali novi makro, na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd kliknite na dugme Makro.

  • Da biste radnju dodali u postojeći makro, desnim tasterom miša kliknite na makro u oknu za navigaciju i izaberite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Prikaži sve radnje.

 3. U dizajneru makroa sa padajuće liste izaberite Pokretanje komande menija. Radnja se pojavljuje u dizajneru makroa.

 4. Na listi Komanda izaberite stavku WindowHide.

Prikaz ili isključivanje okna za navigaciju možete da uključite i tako što ćete koristiti u polju za potvrdu Prikaz okna za navigaciju u dijalogu Opcije programa Access . Ako koristite pokretanjemeniKomanda radnju makroa sa argumenta windowhide , on će skrivanje okna za navigaciju da li je potvrđen ili opozvan izbor u polju za potvrdu Prikaži okno za navigaciju .

Vrh stranice

Onemogućavanje prikaza dizajna za neku stavku

U oknu za navigaciju možete da postavite svojstvo Onemogućavanje prečica do prikaza dizajna prečice kako biste kontrolisali da li će korisnici moći da koriste tu prečicu za otvaranje ciljnog objekta u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda.

 1. U oknu za navigaciju desnim tasterom miša kliknite na prečicu za koju želite da onemogućite prikaz dizajna i u priručnom meniju izaberite Svojstva objekta ili (za tabelu) Svojstva tabele.

 2. U dijalogu Ime_objekta svojstva potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući za prečice prikaz dizajna.

Vrh stranice

Sakrivanje objekta u bazi podataka

 1. Desnim tasterom miša kliknite na objekat koji hoćete da sakrijete i izaberite stavku Svojstva objekta ili (za tabelu) Svojstva tabele.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva Ime_objekta, a Access dodaje ime objekta u naslov dijaloga. Na primer, ako otvorite obrazac „Porudžbine“, u naslovu dijaloga će pisati: Svojstva porudžbine. Na sledećoj slici je prikazan ovaj dijalog.

  Dijalog „Svojstva“ za objekat baze podataka u programu Access

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U grupi Opcije prikaza potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite na dugme U redu i vratite se u okno za navigaciju. U oknu će ikone za sve skrivene objekte biti nedostupne.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste sakrili prečicu u grupi kliknite na nju desnim tasterom miša i u priručnom meniju izaberite stavku Otkrij u ovoj grupi.

  • Ako ste objekat sakrili iz svih kategorija i grupa podešavanjem svojstva Skriveno, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Svojstva prikaza, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×