Prikupljanje podataka pomoću e-poruka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Office Access 2007 vam omogućava da na jednostavan način prikupljate podatke od drugih osoba koje se nalaze širom sveta, kao što su članovi vašeg prodajnog tima, učesnici ankete ili kontakti. Office Access 2007 radi sa programom Microsoft Office Outlook 2007 u cilju generisanja i slanja e-poruka koje sadrže obrazac za unos podataka. Kada primaoci popune i pošalju vam obrasce, odgovori će biti obrađeni u skladu sa vašim specifikacijama. Na primer, ako odaberete da se odgovori automatski obrađuju, sadržaj obrasca će biti dodat u odgovarajuću tabelu u bazi podataka odmah po pristizanju odgovora u prijemno poštansko sanduče. Ova nova funkcija, čarobnjak za prikupljanje podataka putem e-poruka, može uštedeti vreme koje biste inače utrošili za unos podataka u ime korisnika.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi prikupljanje podataka

Pre nego što počnete

Prođete kroz čarobnjak

Kada šaljete e-poruke

Prikupljanje podataka putem e-poruka

Kada se koristi funkcija za prikupljanje podataka?

Sledeća lista sadrži neke slučajeve u kojima ova nova funkcija može biti od koristi.

 • Ankete    Želite da sprovedete anketu i rezultate sakupite u programu Access. Prvo kreirajte Access bazu podataka sa tabelama koje su potrebne za skladištenje podataka. Nakon toga upotrebite čarobnjak da biste generisali obrazac koji sadrži pitanja (u vidu polja) i pošaljite ih učesnicima ankete putem e-pošte. Kada učesnici odgovore, njihovi odgovori će biti prosleđeni direktno u tabelu koju ste odredili u bazi podataka.

 • Izveštaji o statusu    Bilo da su u pitanju najnoviji podaci o nivoima zaliha ili ažurirane informacije o nerešenim problemima, tim vam može redovno slati e-poruke koje sadrže aktuelne informacije.

 • Upravljanje događajima    Prilikom organizovanja događaja poput konferencije ili obuke, u e-poruci možete poslati jedan ili više obrazaca za sakupljanje informacija o kontaktima, izborima u vezi sa putem i smeštajem itd. Ako odaberete automatsko obrađivanje odgovora, učesnici će moći da menjaju svoje izbore u svakom trenutku, pri čemu o tome neće morati da vas obaveštavaju, a vi ćete uvek imati pristup najnovijim podacima prilikom donošenja odluka.

Da bi vam bilo lakše da generišete i pošaljete obrazac za unos podataka u vidu e-poruke, koristite čarobnjak za prikupljanje podataka putem e-poruka i prođite kroz sve glavne korake procesa, što podrazumeva i određivanje načina na koji želite da se podaci obrade kada dospeju u prijemno poštansko sanduče.

Vrh stranice

Priprema pre početka rada

Ako prvi put prikupljate podatke putem e-poruka, izvršite sledeće korake kako biste obezbedili uspešno dovršavanje procesa prikupljanja podataka.

 1. Uverite se da ste na računar instalirali sledeće aplikacije:

  • Office Access 2007    Čarobnjak za prikupljanje podataka putem e-poruka je dostupan samo u programu Office Access 2007.

  • Office Outlook 2007    Potrebno je da vam Office Outlook 2007 bude instaliran i podešen na računaru koji koristite za slanje e-poruka. Ako je Outlook instaliran, ali ne i podešen, pokrenite ga i pratite uputstva iz čarobnjaka za pokretanje programa Outlook. Pomoć u vezi sa čarobnjakom potražite u pomoći programa Outlook.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (opcionalno)    Prilikom generisanja obrasca za unos podataka možete da napravite izbor između jednostavnog HTMLobrasca i obrasca generisanog u programu InfoPath, koji je lakši za korišćenje. Ako Office InfoPath 2007 ili njegova novija verzija nije instalirana na računaru, odnosno ukoliko niste sigurni da će svi primaoci poruke imati instaliran program Office InfoPath 2007 ili njegovu noviju verziju, trebalo bi da odaberete HTML obrazac.

   Napomena: Imajte u vidu da se za prikupljanje podataka putem e-poruka ne koristi Access obrazac. Čarobnjak će generisati specijalan obrazac koji je zasnovan na vašem izboru HTML formata, odnosno InfoPath formata.

 2. Uverite se da su na računarima korisnika koji će primiti e-poruku instalirane sledeće aplikacije. Bez softvera koji je neophodan kao preduslov korisnici neće moći da prikazuju ili uređuju obrazac.

  • Klijent e-pošte koji podržava HTML format    Ako šaljete HTML obrazac, potrebno je da primalac ima program za e-poštu koji podržava HTML.

  • Office Outlook 2007 i Office InfoPath 2007 (oba su opcionalna)    Ako šaljete InfoPath obrazac, potrebno je da na primaočevom računaru bude instaliran Office Outlook 2007 i Office InfoPath 2007 kako bi primalac mogao da prikazuje i uređuje InfoPath obrazac.

 3. Identifikujte odredišnu bazu podataka. Baza podataka može biti u .mdb ili .accdb formatu. Pored toga, podržane su .mde i .accde datoteke.

  Ako ne želite da koristite postojeću bazu podataka, potrebno je da kreirate novu bazu.

 4. Odredite ili kreirajte tabele koje želite da popunite podacima iz odgovora na poruku koje su poslali korisnici. Ako podatke prikupljate za postojeće tabele, uverite se da te tabele nisu samo za čitanje i da imate neophodne dozvole za dodavanje ili ažuriranje njihovog sadržaja.

  Za više informacija o kreiranju tabele potražite u članku Kreiranje tabela u bazi podataka.

  Napomena: 

  • Polja sa sledećim tipovima podataka nije moguće prikupiti putem e-poruka:

   • Prilog

   • Automatsko numerisanje

   • Polja sa više vrednosti

   • OLE

  • Ako se operacijom prikupljanja podataka popunjavaju dve ili više tabela, morate da Kreiranje upita za izdvajanje i koristiti kao izvor zapisa za obrazac. Uverite se da upit obuhvata sva neophodna polja sa osnovnim tabelama. Ako koristite postojeći upit, uverite se da upit nije samo za čitanje i da li imate neophodne dozvole za dodavanje ili ažuriranje njen sadržaj. Za više informacija o kreiranju upita na osnovu dve ili više tabela, potražite u članku Kreiranje upita na osnovu više tabela.

 5. U većini slučajeva ćete moći da birate da li prikupljene podatke želite da uskladištite kao nove zapise ili da ih koristite za ažuriranje postojećih zapisa. Podatke ćete moći da uskladištite samo kao nove zapise u sledećim situacijama:

  • Prikupljate podatke kojima ćete popuniti dve ili više tabela.

  • Osnovna tabela ne sadrži polje primarnog ključa. Vrednosti primarnog ključa su neophodne za mapiranje svakog odgovora u postojeći zapis. Ako odredišna tabela nema polje primarnog ključa, odmah ga dodajte ili dodelite postojeće polje koje ima jedinstvene vrednosti kao primarni ključ.

  • Osnovna tabela ne sadrži zapise. Ako je tabela prazna, čarobnjak pretpostavlja da želite da dodate zapise.

  • E-adrese primalaca se ne skladište u vidu polja u bazi podataka. Prilikom prikupljanja podataka u cilju ažuriranja zapisa nećete moći ručno da upišete adrese u poruku koju je generisao čarobnjak. Polje za adresu mora da se nalazi u odredišnoj tabeli ili u tabeli koja ima relaciju sa odredišnom tabelom. Na primer, ako podatke prikupljate da biste ažurirali tabelu „Porudžbine“, adrese moraju biti uskladištene u vidu polja u tabeli „Porudžbine“ ili u povezanoj tabeli (poput tabele „Kupci“).

Vrh stranice

Čarobnjak – korak po korak

Sada ste spremni za pokretanje čarobnjaka koji vam pomaže da podesite proces prikupljanja podataka.

Ovaj odeljak sadrži:

Pokretanje čarobnjaka

Biranje tipa obrasca za unos podataka

Navedite šta želite da uradite sa podacima

Biranje polja obrasca

Navedite način na koji želite da obradi podatke

Izaberite kako želite da navedete e-adrese primalaca

Naveli polja Adresa e-pošte

Prilagođavanje e-poruke

Kreiranje i slanje e-poruke

Pokretanje čarobnjaka

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka.

 2. Izaberite odgovarajuću tabelu u oknu za navigaciju ako želite da popunite jednu tabelu. Da biste popunili dve ili više povezanih tabela, izaberite upit koji je povezan sa tim tabelama.

 3. Postupite na neki od sledećih načina da biste pokrenuli čarobnjak:

  • Na kartici Spoljni podaci , u grupi Prikupljanje podataka izaberite stavku Kreiranje e-pošte. Slika dugmeta

  • Kliknite desnim tasterom miša na tabelu ili upit, a zatim izaberite stavku Sakupi i ažuriraj podatke putem e-pošte.

   Ako tabela ne sadrži polja ili sadrži samo polja tipa „Automatsko numerisanje“, „OLE objekat“, „Prilog“ ili polja za pronalaženje sa više vrednosti, Access će prikazati poruku Izabrana tabela ili upit ne sadrže ni jedno polje koje podržava prikupljanje podataka putem e-pošte.

   Čarobnjak će se pokrenuti ukoliko tabela sadrži polja koja podržavaju prikupljanje podataka. Na prvoj stranici čarobnjaka prikazani su glavni koraci procesa. Ako odredišna tabela podržava i dodavanje i ažuriranje podataka, izvršićete šest glavnih koraka u čarobnjaku:

   Šest glavnih koraka u slučaju kada odredišna tabela podržava dodavanje i ažuriranje podataka

   Ako objekat podržava samo dodavanje zapisa, izvršićete pet glavnih koraka:

   Pet glavnih koraka u slučaju kada odredišna tabela podržava samo dodavanje podataka

 4. Kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će od vas zatražiti da izaberete tip obrasca koji želite da kreirate.

Biranje tipa obrasca za unos podataka

U ovom koraku je potrebno da odaberete kreiranje HTML obrasca ili InfoPath obrasca. Kao što je već pomenuto u ovom članku, Access obrazac se ne može koristiti za prikupljanje podataka putem e-poruka – morate da koristite HTML obrazac ili InfoPath obrazac koji kreirate u čarobnjaku.

Biranje tipa obrasca za unos podataka koji želite da pošaljete korisnicima

Ako InfoPath nije instaliran na računaru, opcija Microsoft Office InfoPath obrazac će biti nedostupna.

Tip obrasca koji kreirate zavisi od dva faktora – da li je jednostavan za korišćenje i da li je na računarima svih primalaca instaliran neophodan softver. InfoPath obrazac je jednostavniji za korišćenje, ali HTML obrazac podrazumeva manje potrebnog softvera.

InfoPath obrazac nudi bolje okruženje za unos podataka i uređivanje. Pored toga, on može da izvršava preliminarnu proveru valjanosti podataka kada korisnik klikne na dugme Pošalji što korisniku pruža priliku da ispravi neispravne podatke pre nego što vam pošalje odgovor.

Da rezimiramo, InfoPath obrazac ima nekoliko prednosti u odnosu na HTML obrazac, ali HTML obrazac mogu prikazivati i uređivati svi korisnici čiji klijent e-pošte podržava HTML.

 1. U čarobnjaku izaberite opciju Microsoft Office InfoPath obrazac samo ako je na računarima svih primalaca instaliran Office InfoPath 2007 i Office Outlook 2007. U suprotnom, izaberite opciju HTML obrazac.

 2. Kliknite na dugme Dalje.

  Koja će se stranica čarobnjaka prikazati sledeća zavisi od toga da li odredišni objekat podržava ažuriranje podataka. Ako se radi o upitu koji je zasnovan na dve ili više tabela, odnosno ako je u pitanju tabela koja nema polje primarnog ključa ili ne sadrži zapise, čarobnjak će pretpostaviti da želite da dodate nove zapise i tražiće od vas da izaberete polja obrasca. U svim drugim slučajevima čarobnjak će od vas tražiti da precizirate da li želite dodate ili ažurirate podatke pre nego vas što upita da izaberete polja obrasca.

  Ako čarobnjak od vas zatraži da izaberete polja obrasca, preskočite direktno u odeljku Biranje polja obrasca u ovom članku.

Određivanje radnje koju želite da izvršite nad podacima

U ovom koraku odredite da li želite da bazi podataka dodate nove zapise ili da ažurirate postojeće zapise.

Da li prikupljate nove podatke ili ažurirate postojeće?

Tip obrasca koji koristite utiče na broj novih zapisa koje primalac može da vam pošalje u jednom odgovoru. Prilikom ažuriranja podataka, broj zapisa koje primalac mora da ažurira određuje broj prethodno popunjenih obrazaca koji će biti uključeni u poruku. U sledećoj tabeli su rezimirani razni slučajevi:

Tip obrasca

Dodavanje ili ažuriranje

Rezultat

HTML

Dodavanje

Primaoci neće moći da vam pošalju više od jednog novog zapisa u svakom odgovoru

InfoPath

Dodavanje

Primaoci će moći da vam pošalju više novih zapisa u svakom odgovoru. To će moći učiniti klikom na dugme Umetnite red na dnu e-poruke

Napomena: Pošto odredite polja koja želite da uključite u poruku, pojaviće se stranica čarobnjaka na kojoj možete podesiti nekoliko opcija. Na ovoj stranici možete da podesite Outlook fasciklu u kojoj će se obrađivati odgovori, kao i opcije u vezi sa načinom na koji želite da oni budu obrađivani

HTML

Ažuriranje

Svaka e-poruka će sadržati barem jedan prethodno popunjeni obrazac, u zavisnosti od broja zapisa koji odgovaraju jednoj e-adresi. Primalac će moći da rediguje i ažurira svaki obrazac u poruci

InfoPath

Ažuriranje

Svaka e-poruka će sadržati barem jedan prethodno popunjeni obrazac, u zavisnosti od broja zapisa koji odgovaraju jednoj e-adresi. Primalac će moći da rediguje i ažurira svaki obrazac u poruci

Pored toga, korisnik će moći da pošalje dodatne zapise klikom na dugme Umetnite red na dnu e-poruke. U nastavku članka ćete saznati kako možete da sprečite korisnika da dodaje nove zapise u zahtev za ažuriranje.

 1. U čarobnjaku izaberite opciju Prikupi samo nove informacije ili Ažuriraj postojeće informacije.

  Važno je istaći da e-adrese možete upisati u polje za adresu e-poruke kada poruka bude kreirana ukoliko je vaš cilj dodavanje novih zapisa. Međutim, ako želite da vidite postojeće podatke, e-adrese primalaca moraju da budu uskladištene u vidu polja u osnovnoj tabeli ili upitu, odnosno u povezanoj tabeli.

 2. Kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će od vas zatražiti da izaberete polja koja želite da dodate u obrazac.

Biranje polja obrasca

U ovom koraku izaberite polja koja želite da dodate u obrazac.

Odredite podatke koje želite da prikupite.

Po pravilu, ne morate sva postojeća polja iz osnovne tabele ili upita da dodate u obrazac. Međutim, postoje dva izuzetka:

 • Potrebna polja    Ako prikupljate nove zapise, čarobnjak će automatski dodati sva polja čije je svojstvo Potrebno postavljeno na Da. Ako su neka potrebna polja izveštaja prazna, Access zapis neće dodati u tabelu.

 • Nepodržani tipovi polja    Neka polja nećete moći da dodate u obrazac. Čarobnjak ne podržava polja tipa „Automatsko numerisanje“, „Prilog“, „OLE objekat“, kao ni polja za pronalaženje sa više vrednosti. Polja ovih tipova neće biti prikazana u oknima čarobnjaka Polja u tabeli ili Polja u upitu. Polja tipa „Automatsko numerisanje“ u tabeli će biti automatski popunjena kada novi zapisi budu dodati. Polja tipa „OLE objekat“, „Prilog“, kao i polja za pronalaženje sa više vrednosti, moraćete da popunite u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca, jer proces prikupljanja podataka ne može da doda ove vrednosti.

 • Polje primarnog ključa     U sledećoj tabeli su rezimirane situacije u kojima ćete biti u mogućnosti da u obrazac dodate polje primarnog ključa:

Svrha prikupljanja podataka

Tip podatka

Uključuje se u obrazac?

Dodavanje

Automatsko numerisanje

Ne. Vrednost primarnog ključa će biti automatski generisana kada zapis dodate u tabelu

Dodavanje

Ne pripada tipu „Automatsko numerisanje“

Da. Korisnik će prilikom dodavanja zapisa moći da upiše vrednost u polje. Odgovor neće biti obrađen ako je navedena vrednost već u upotrebi

Ažuriranje

Ili „Automatsko numerisanje“ ili ne pripada tipu „Automatsko numerisanje“

Ne. Vrednost primarnog ključa ne može da se uređuje u obrascu. Ovo polje se koristi za mapiranje svakog odgovora u postojeći zapis

 1. U oknu Polja u tabeli ili Polja u upitu dvaput kliknite na željena polja. Ako želite da dodate sva polja, kliknite na dugme >>.

 2. Koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole kako biste promenili raspored polja u oknu Polja koja treba uključiti u e-poruku.

 3. U okviru za grupisanje Svojstva polja navedite natpis za svako uključeno polje. Potvrdite izbor Samo za čitanje ako ažurirate podatke i želite da prikažete polje radi korisnika, ali ne želite da on menja podatke. Polje će se pojaviti u e-poruci sa natpisom Ovo polje je samo za čitanje. Ova opcija je najkorisnija ako korisnik ažurira postojeće podatke.

 4. Kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će od vas zatražiti da odredite način obrade odgovora.

Određivanje željenog načina obrade podataka

U ovom koraku treba da donesete veoma važnu odluku u vezi sa načinom na koji želite da podaci budu obrađivani – automatski ili ručno. Imajte u vidu da ručna obrada podataka u ovom kontekstu ne podrazumeva zamorni unos podataka u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca. To samo znači da ručno pokrećete operaciju izvoza kako biste prikupljene podatke preneli u odredišnu tabelu.

Odredite željeni način obrade odgovora.

Automatska obrada

Ako odaberete automatsku obradu odgovora, Outlook i Access će raditi zajedno na izvozu sadržaja obrasca iz svakog odgovora u odredišne tabele u bazi podataka nakon što odgovori dospeju u prijemno poštansko sanduče.

Automatska obrada može da uštedi dosta vremena i napora. Odgovori će uspešno biti izvezeni ukoliko svi dolenavedeni uslovi budu ispunjeni u trenutku kada odgovori dospeju u prijemno poštansko sanduče:

 • Outlook mora biti pokrenut na računaru. Ako nije, obrada će započeti kada ga sledeći put pokrenete.

 • Access mora da bude instaliran na računaru.

 • Baza podataka ne sme da bude zaštićena lozinkom, niti otvorena u isključivom režimu. Ime ili lokacija baze podataka ne smeju da se menjaju od trenutka slanja e-poruke.

 • Imena tabela i upita, kao i svojstva polja uključenih u obrazac ne smeju da se menjaju od trenutka slanja e-poruke.

 • I dalje morate da imate potrebne dozvole za dodavanje ili ažuriranje sadržaja osnovnih tabela i upita.

Automatska obrada neće uspeti ako neki od ovih uslova ne bude ispunjen. Ukoliko obrada ne uspe, pokušajte da otklonite probleme, a zatim ručno izvezite odgovore čija obrada nije uspela. Odgovori koji dospeju u prijemno poštansko sanduče pošto rešite probleme biće automatski obrađeni.

Dozvoljavanje samo ispravki podataka

Ako ažurirate podatke i potvrdite izbor Automatski obrađuje odgovore i dodaje podatke u, polje za potvrdu Samo dozvolite ispravke za postojeće podatke će postati dostupno. Potvrdite izbor u tom polju za potvrdu ako ne želite da korisnik bude u mogućnosti da pošalje nove zapise. Polje za potvrdu Samo dozvolite ispravke za postojeće podatke se neće videti ukoliko samo dodajete nove podatke.

Ručna obrada

Ako želite da kontroliše kada će i koji odgovori biti obrađivani, opozovite izbor Automatski obrađuje odgovore i dodaje podatke u. U ovom slučaju, odgovori će pristići u prijemno poštansko sanduče, ali neće biti preneti u bazu podataka. Potrebno je da ručno izaberete i desnim tasterom miša kliknete na svaki odgovor u programu Outlook, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izvoz podataka u Microsoft Access da biste popunili bazu podataka.

Možda ćete morati i da ručno obradite odgovore čija automatska obrada nije uspela. Pošto otklonite problem koji je uzrok neuspešne obrade, potrebno je da ručno izvezete sve postojeće odgovore.

Pre nego što započnete operaciju izvoza, imajte u vidu sledeće:

 • Office Access 2007 mora da bude instaliran na računaru.

 • Ako je baza podataka zaštićena lozinkom, od vas će se tražiti da unesete lozinku prilikom pokretanja operacije izvoza. Osim toga, ne bi trebalo da baza podataka bude otvorena u isključivom režimu, a ime ili lokacija baze podataka ne smeju da se menjaju od trenutka slanja e-poruke.

 • Imena tabela i upita, kao i svojstva polja uključenih u obrazac, ne smeju da se menjaju od trenutka slanja e-poruke.

 • Morate da imate potrebne dozvole za dodavanje ili ažuriranje sadržaja osnovnih tabela i upita.

Određivanje dodatnih opcija obrade

 1. Na stranici čarobnjaka Navedite kako želite da odgovori budu obrađeni redigujte ime Outlook fascikle u kojoj su uskladišteni odgovori. Ako želite da navedete drugu fasciklu za odgovore na ovaj zahtev za prikupljanje podataka, izaberite ime fascikle. U dijalogu Izbor fascikle izaberite drugu fasciklu ili kliknite na dugme Novo da biste kreirali novu fasciklu. Kliknite na dugme U redu, a zatim se vratite u Access.

 2. Kliknite na hipervezu Podesite svojstva za kontrolu automatske obrade odgovora da biste prikazali dijalog Prikupljanje podataka pomoću opcija e-pošte.

  Dijalog „Prikupljanje podataka pomoću opcija e-pošte“

  Koristite ovaj dijalog za određivanje željenog načina obrade odgovora. Ako želite da odgovore obrađujete ručno, preskočite sledeći korak.

 3. U dijalogu Prikupljanje podataka pomoću opcija e-pošte redigujte i, ako je potrebno, promenite postavke na neki od sledećih načina, a zatim kliknite na dugme U redu:

  • Odbaci odgovore od onih kojima poruka nije poslata     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da se automatski obrađuju samo oni odgovori koje su poslali originalni primaoci vaše poruke. Odgovori drugih osoba će biti uskladišteni u odredišnoj fascikli, ali neće biti automatski obrađeni.

  • Prihvati više odgovora od svakog primaoca     Primalac vam može poslati više odgovora. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da samo prvi odgovor svakog primaoca bude automatski obrađen. Drugi i svi sledeći odgovori će biti uskladišteni u odredišnoj fascikli, ali neće biti automatski obrađeni.

   Napomena: Ova postavka kontroliše samo broj obrađenih odgovora, ne i broj zapisa u jednom odgovoru. Drugim rečima, ako pošaljete InfoPath obrazac, korisnik će moći da vam pošalje više zapisa u jednom odgovoru, a Access će automatski obraditi sve zapise u odgovoru, čak i ako izbor u ovom polju za potvrdu nije potvrđen.

  • Samo dozvolite ispravke za postojeće podatke     Kada primalac koristi InfoPath obrazac za ažuriranje podataka, on vam može poslati nove zapise pored ispravki postojećih zapisa. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da obradite samo ispravke postojećih zapisa.

  • Broj odgovora za obradu     Upišite ukupan broj odgovora (od svih primalaca) za koje želite da budu automatski obrađeni. Ako želite da svi odgovori budu automatski obrađeni, u ovaj okvir za tekst unesite veliku vrednost, npr. 5000. Odgovori koje primite nakon što navedena vrednost bude premašena, biće uskladišteni u odredišnu fasciklu, ali ne i automatski obrađeni.

  • Datum i vreme zaustavljanja:     Precizirajte kada automatska obrada odgovora za ovu e-poruku treba da prestane. Odgovori koji budu primljeni posle ovog datuma i vremena biće uskladišteni u odredišnu fasciklu, ali ne i automatski obrađeni.

   Napomena: Na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima kako biste ove opcije kasnije promenili. U dijalogu Upravljanje porukama za prikupljanje podataka izaberite poruku čije postavke želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Opcije poruke. Promene koje napravite u ovom dijalogu uticaće na sve odgovore na ovu poruku koje naknadno primite.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Zatvori.

  Sledeći korak zavisi od toga da li podatke dodajete ili ažurirate. Ako dodajete nove zapise, pređite na sledeći odeljak. Ako prikupljate podatke za ažuriranje postojećih zapisa, pređite na odeljak Navedite polje e-adresu.

Biranje načina na koji želite da navedete e-adrese primalaca

Ako samo prikupljate nove informacije, e-adrese možete da navedete na dva načina:

Odaberite primaoce e-poruke.

 • Adrese upišite pojedinačno u e-poruku koju je generisao čarobnjak ili ih izaberite iz adresara.

 • Koristite polje iz aktuelne baze podataka koje sadrži e-adrese. Polje se mora nalaziti u osnovnoj tabeli ili upitu, odnosno u povezanoj tabeli.

Ako prikupljate podatke za ažuriranje postojećih zapisa, ovaj dijalog nećete videti, jer u tom slučaju e-adrese primalaca moraju biti dostupne u vidu polja u bazi podataka.

 1. U čarobnjaku izaberite željenu opciju.

 2. Kliknite na dugme Dalje.

  Ako birate da biste sami da unesete e-adrese, pređite na odeljak Prilagođavanje e-poruke. Ako birate da biste koristili polje u bazi podataka, pređite na sledeći odeljak.

Određivanje polja za e-adresu

U ovom koraku odredite polje koje sadrži e-adrese primalaca.

Odredite polje u bazi podataka koje sadrži e-adrese primalaca.

 • Ako se polje nalazi u aktuelnoj tabeli ili upitu, izaberite opciju Ova tabela ili upit, zatim izaberite polje iz padajuće liste, a potom kliknite na dugme Dalje.

 • Ako se polje koje sadrži e-adrese primalaca ne nalazi u aktuelnoj tabeli ili upitu, koristite sledeću proceduru:

  1. Izaberite opciju Povezana tabela.

  2. Sa padajuće liste izaberite polje aktuelne tabele koje je spaja sa tabelom koja sadrži adrese. To je obično ID polje.

  3. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Ako je izabrano polje prodruženo samo jednoj tabeli, pojaviće se dodatna padajuća lista. Izaberite polje koje sadrži e-adrese.

   • Ukoliko je izabrano polje povezano sa više tabela, pojaviće se dve dodatne padajuće liste. Iz prve liste izaberite tabelu koja sadrži e-adrese. Iz druge liste izaberite polje.

  4. Kliknite na dugme Dalje.

Povezane tabele su one tabele koje između sebe imaju definisane relacije. Da biste prikazali ili uredili relacije u bazi podataka, postupite na sledeći način:

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Relacije. Slika dugmeta

Više informacija o relacijama potražite u člancima Vodič za relacije između tabela ili Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Ako je vaš izbor da koristite polje za adresu, e-poruku nećete moći da pregledate ili prilagodite u programu Outlook. Umesto toga, to ćete uraditi u čarobnjaku. U sledećem koraku, čarobnjak će prikazati podrazumevanu temu i telo poruke, a vi ćete imati priliku da ih prilagodite.

Prilagođavanje e-poruke

U ovom koraku se rediguju komponente poruke i prave se neophodne promene.

Prilagođavanje e-poruke

 1. U poljima Tema i Uvod napravite željene promene.

 2. Ako ste odabrali da koristite e-adrese koje su uskladištene u polju baze podataka, na ovoj stranici ćete moći da izaberete dodatne opcije. U okviru za grupisanje Dodajte e-adrese primalaca u: izaberite jednu od opcija. Bez obzira na to koju opciju izaberete, korisnici će primiti e-poruku. Ako ste odabrali da unesete e-adrese u Microsoft Office Outlook, ovaj izbor neće biti dostupan.

 3. Kliknite na dugme Dalje.

Kreiranje i slanje e-poruka

Čarobnjak će prikazati stranicu koja vas informiše o tome da sada možete da kreirate poruku i pokazuje vam kako da prikažete status e-poruke pomoću komande Upravljanje odgovorima.

Kreiranje e-poruke

Moguće je da će se na ovoj stranici pojaviti neke poruke upozorenja. U sledećoj tabeli su opisana sva upozorenja i radnje koje možete da preduzmete u cilju otklanjanja problema.

Upozorenje

Opis

Rešenje

Neki zapisi ne sadrže važeću adresu u naznačenom polju za e-adresu. Podaci neće biti vraćen za ove redove.

Izabrano polje za e-adresu je bez vrednosti

Ako želite da prikupite podatke za sve zapise, izađite iz čarobnjaka i polja bez vrednosti zamenite e-adresama. Zatim ponovo pokrenite čarobnjak

Trenutno ste otvorili bazu podataka u ekskluzivnom zaključanom stanju. Sve dok ovo ekskluzivno zaključano stanje ne prestane, automatska obrada e-poruka neće uspeti.

Baza podataka je trenutno otvorena u isključivom režimu

Ako ste odabrali da odgovori budu automatski obrađeni, obrada neće uspeti, jer Access ne može da dodaje zapise u bazu podataka ili je ažurira ako je ona isključivo zaključana. Zatvorite bazu podataka i ponovo je otvorite u neisključivom režimu odmah nakon slanja poruke

Ove e-poruke mogu da sadrže podatke koji su poverljive ili osetljive prirode.

Prikupljate podatke za ažuriranje postojećih zapisa, a obrazac koji šaljete je prethodno popunjen postojećim podacima

Ako neka polja obrasca sadrže poverljive podatke, vratite se na korak čarobnjaka u kome ste izabrali polja i iz obrasca uklonite polja koja sadrže poverljive podatke

Sledeći korak koji ćete preduzeti zavisi od toga da li sami navodite e-adrese, odnosno da li koristite adrese uskladištene u tabeli baze podataka.

Ako je vaš izbor da navedete adrese u Outlook e-poruci

U ovom slučaju ste uneli e-adrese u Outlook i imate mogućnost da pregledate i prilagodite poruku pre nego što kliknete na dugme Pošalji.

 1. Kliknite na dugme Kreiraj da biste nastavili.

  Prikazaće se Outlook poruka koja sadrži obrazac za unos podataka. Telo poruke sadrži kratak uvod i obrazac sa kontrolama i savetima. Preporučuje se da telo poruke ne menjate. Ako se struktura obrasca promeni, moguće je da obrada odgovora neće uspeti.

 2. E-adrese primalaca upišite u polja Za, Cc ili Bcc. Možete i da kliknete na dugmad Za, Cc ili Bcc da biste izabrali adrese iz adresara.

 3. Kliknite na dugme Pošalji.

Ako je vaš izbor da koristite polje za adresu uskladišteno u bazi podataka

U ovom slučaju poruku ste već pregledali i prilagodili. Nakon toga filtrirate polje za e-adresu da biste mogli da izaberete adrese korisnika kojima će poruka biti poslata.

 1. Kliknite na dugme Dalje da biste prikazali stranicu Pošaljite e-poruku korisnicima.

  Pošaljite e-poruku korisnicima

 2. Odaberite e-adrese koje želite da koristite tako što ćete potvrditi izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

 3. Kliknite na dugme Pošalji.

  Ako neki od vrednosti u polju adresa nisu važeće e-adrese, prikazuje se dijalog navedene nevažeće adrese. U ovom slučaju, zabeležite adrese na listi, kliknite na dugme Izađi, proverite adrese i pokušajte ponovo da pošaljete poruku. Više informacija o ponovnom slanju poruka potražite u odeljku ponovno slanje poruke e-pošte za prikupljanje podataka.

Sada ste dovršili najveći deo posla u vezi sa prikupljanjem podataka putem e-poruka. Ako ste odabrali da odgovori budu automatski obrađeni i ne dođe do grešaka, podaci će biti preneti u odredišnu bazu podataka, a da vi pri tome ne morate da izvršite nijednu dodatnu radnju.

Sa druge strane, ako ste odabrali da ručno obradite odgovore ili ukoliko dođe do grešaka, moraćete da preduzmete još neke radnje. Više informacija o ručnoj obradi podataka, rešavanju problema i opštem upravljanju porukama za prikupljanje podataka i odgovorima potražite u sledećem odeljku.

Vrh stranice

Posle slanja e-poruke

Da bi odgovorio na e-poruku, svaki primalac treba da klikne na dugme Odgovori, popuni potrebne informacije u obrascu, a zatim da klikne na dugme Pošalji. Ovaj odeljak sadrži objašnjenja o tome kako da prikažete odgovore i šta da uradite ako neki od njih nije obrađen kako treba.

Ovaj odeljak sadrži:

Prikazivanje odgovora

Proveravanje i rešavanje problema sa Automatska obrada odgovora

Ručna obrada odgovora i rešavanje problema sa greškama

Ponovno slanje poruke e-pošte za prikupljanje podataka

Veze ka dodatnim informacijama o upravljanju odgovorima i menjanju opcija poruke možete da pronađete u odeljku Takođe pogledajte.

Prikazivanje odgovora

Bez obzira na način koji ste odabrali za obradu odgovora, možda će vas zanimati da saznate ko je odgovorio na vašu poruku, a možda ćete želeti i da odgovore ručno otvorite. Da biste prikazali odgovore, postupite na sledeći način:

 1. Prebacite se u Outlook, a zatim potražite fasciklu koju ste odredili za skladištenje odgovora o prikupljanju podataka.

  Savet: Ako se ne sećate imena fascikle, na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu Upravljanje porukama za prikupljanje podataka pronaći ćete ime fascikle u koloni Fascikla programa Outlook, u redu koji odgovara poruci čije odgovore želite da prikažete.

 2. Dvaput kliknite na odgovor da biste ga otvorili u programu Outlook. Videćete obrazac koji je popunio pošiljalac.

Access neće obraditi odgovore na originalni odgovor na poruku. Stoga, ako vidite neke obrasce primalaca koji su prazni, nepotpuni ili nepravilno popunjeni, potrebno je da tim korisnicima ponovo pošaljete originalnu e-poruku, a ne da koristite komandu Odgovori.

Slično tome, ako želite da pošaljete zahtev za druge osobe, morate da ponovo pošalje originalnu poruku, umesto da je prosleđujete. Pogledajte više informacija potražite u odeljku ponovno slanje poruke e-pošte za prikupljanje podataka .

Proveravanje i rešavanje problema u vezi sa automatskom obradom odgovora

Ako je vaš izbor da odgovori budu automatski obrađivani, postupite na sledeći način kako biste obezbedili ispravnu obradu odgovora:

 • Za svaki odgovor redigujte vrednosti u kolonama Zastavica za praćenje, Status prikupljanja podataka i Kategorije.

  Savet: Ako u prikazu ne vidite kolone Zastavica za praćenje, Status prikupljanja podataka i Kategorije, dodajte ih pomoću dijaloga Birač polja. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone, a zatim izaberite stavku Birač polja. U dijalogu Birač polja svako polje prevucite i otpustite ga desno ili levo od postojećeg zaglavlja kolone.

  Ako je u Outlook fascikli kolona Zastavica za praćenje postavljena na vrednost Operacija prikupljanja podataka je uspela, kolona Status prikupljanja podataka je prazna, a u koloni Kategorije se nalazi zeleni indikator, obrada odgovora je uspela.

 • Osim toga, možda ćete želeti da redigujete sadržaj odredišnih tabela kako biste se uverili da vidite prikupljene podatke koji su uskladišteni kao novi zapisi ili kao ispravke postojećih zapisa.

Ako sumnjate da odgovor nije automatski obrade, potvrdite da su svi uslovi neophodni za obradu ispunjeni. Pogledajte odeljak Automatska obrada, ranije u ovom članku. Pokušajte sa predlozima za prikazane su u sledećoj tabeli. Većina predloga zahteva rešavanje problema i ručno izvezete i odgovor. Pomoć za ručno izvoz, pogledajte sledeći odeljak, Ručna obrada odgovora i rešavanje problema sa greškama.

Problem

Uzrok

Rešenje

Odgovor se nalazi u Outlook fascikli, ali nije obrađen. U koloni Status prikupljanja podataka prikazuje se tekst Poruka je neobrađena

Redigujte opcije poruke u dijalogu Prikupljanje podataka pomoću opcija e-pošte. Postavke se biraju kako bi odgovori bili ručno obrađeni ili da bi se sprečila automatska obrada nekih odgovora

Savet: Na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima da biste prikazali opcije. U dijalogu izaberite željenu poruku, a zatim kliknite na dugme Opcije poruke

Ručno izvezite odgovor

Promenite postavke u dijalogu za opcije kako biste se uverili da će odgovori koji još uvek nisu primljeni biti automatski obrađeni

Pomoć za redigovanje i promenu opcija potražite u članku Opcije e-pošte za prikupljanje podataka .

Odgovorio sam na jednu od svojih poruka, ali proces njene obrade nije u toku

Odgovaranje na sopstvenu poruku podrazumeva nešto drugačiju proceduru

Umesto da popunite obrazac u primljenoj poruci, popunite obrazac u poslatoj poruci koja se nalazi u fascikli Poslate stavke. Potražite fasciklu Poslate stavke, a zatim otvorite poruku. Kliknite na dugme Odgovori, popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Pošalji

Odgovor ne ide u ispravnu fasciklu

Samo originalni odgovori idu u određenu fasciklu

Vaši odgovori na sopstvene poruke (osim ako za generisanje odgovora niste koristili kopiju poruke u fascikli Poslate stavke) i odgovori koji su deo toka razgovora putem e-poruka koji se koristio za diskusiju ne mogu biti premešteni u određenu fasciklu

Drugi mogući razlozi su sledeći: Office Access 2007 nije instaliran ili programski dodatak koji je potreban za obradu odgovora nedostaje ili je oštećen

Ako se ne obrađuje neki od odgovora, popunite obrazac u poslatoj poruci koja se nalazi u fascikli „Poslate stavke“

Ukoliko je korisnik popunio obrazac u odgovoru na odgovor, zamolite ga da odgovori na originalnu poruku

Ako sumnjate da programski dodatak nedostaje ili da je oštećen, prebacite se u Outlook, zatim u meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a potom stavku Programski dodaci. Uverite se da vidite stavku Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje i objavljivanje podataka. Pokušajte sa ponovnim instaliranjem programa Access ukoliko ne vidite ovu stavku

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Nije moguće naći bazu podataka. Pronađite bazu podataka i ručno uvezite podatke.

Baza podataka je premeštena na drugu lokaciju, preimenovana je, izbrisana ili je postala oštećena

Bazu podataka vratite na originalnu lokaciju i ručno izvezite odgovor

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Nije moguće otvoriti bazu podataka za uvoz podataka zato što se baza podataka već koristi. Ručno obradite odgovore kada baza podataka postane dostupna.

Baza podataka je otvorena u isključivom režimu i promene ne mogu da se unesu u tu bazu podataka do prestanka isključivog zaključavanja

Zamolite korisnika koji je otvorio bazu podataka u isključivom režimu da je zatvori i ponovo otvori u normalnom režimu. Pokušajte ručno da izvezete odgovor

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Ova baza podataka programa Access je zaštićena lozinkom. Ručno izvezite ove podatke u Microsoft Access

Odredišna baza podataka je zaštićena lozinkom. Automatska obrada neće uspeti ako baza podataka zahteva lozinku

Ručno izvezite odgovor. Ako želite da se sledeći odgovori automatski obrađuju, uklonite zaštitu lozinkom iz baze podataka

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje poruku koja ukazuje na to da nedostaje tabela, upit ili polje

Odredišna tabela ili upit je izbrisan, preimenovan ili je struktura izmenjena tako da se sadržaj obrasca ne može dodati u tabele

Ponovo kreirajte odredišne tabele i upite ili kreirajte i pošaljite novu poruku za prikupljanje podataka

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Nije moguće obraditi ovu e-poruku. Obrazac u ovoj e-poruci je oštećen ili izmenjen.

Obrazac u odgovoru je oštećen ili je neko (primalac ili pošiljalac) izmenio obrazac

Ako je primalac izmenio obrazac, zamolite ga da vam ponovo pošalje obrazac, a zatim ručno izvezite odgovor

Ako je obrazac u originalnoj poruci oštećen ili nije važeći, moraćete da kreirate i pošaljete novu poruku

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Nije moguće pronaći informacije neophodne za dovršavanje obrade u navedenoj bazi podataka.

Nedostaju informacije neophodne za mapiranje odgovora u postojeći zapis za ažuriranje

Postavke poruke moraju da se sinhronizuju sa programom Outlook. U programu Access, na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu Upravljanje odgovorima izaberite poruku. U okviru za grupisanje Detalji poruke Access će prikazati polje sa upozorenjem. Kliknite na upozorenje da biste sinhronizovali postavke, a zatim zatvorite dijalog. Vratite se u Outlook, a zatim pokušajte da ručno izvezete odgovor

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Nije moguće dodati ili ažurirati podatke zato što će se javiti duple vrednosti podataka u polju koje prihvata samo jedinstvene vrednosti.

Polje čije svojstvo Indeksirano je postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata) ne može da sadrži duplirane vrednosti. Ako vrednost koja je dodeljena polju u obrascu već postoji u odgovarajućem polju u tabeli, operacija neće uspeti

Zamolite primaoca da pošalje još jedan odgovor sa drugom vrednošću u polju obrasca

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Vrednost koju ste uneli nije stavka sa liste izbora…

Obrazac sadrži potrebno polje koje pronalazi vrednosti, ali korisnik nije precizirao vrednost za polje ili je svojstvo Ograniči na listu polja postavljeno na Da, ali je korisnik precizirao vrednost koja se ne nalazi na listi

Zamolite primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja ili sami popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje poruku koja ukazuje na to da precizirana vrednost u polju obrasca nije važeća

Primalac je u jedno ili više polja uneo nevažeće podatke

Zamolite primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja ili sami popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje sledeću nisku:

Ova poruka sadrži obrazac koji treba da ispunite. Kada to uradite, vratite ovu e-poruku pošiljaocu.

Primalac nije popunio obrazac

Zamolite primaoca da pošalje još jedan odgovor nakon popunjavanja obrasca

Ručna obrada odgovora i greške pri rešavanju problema

Ručna obrada odgovora podrazumeva pokretanje operacije izvoza iz programa Outlook.

Možete da izvezete samo jedan odgovor odjednom. Izbegavajte odgovore za koje je kolona Status prikupljanja podataka postavljeno na Prikupljanje podataka pomoću e-pošte je uspelo. Ovaj status ukazuje na to da odgovor već uspešno obrađena. Odgovore za koje je kolona Status prikupljanja podataka podešen na poruka je neobrađena moraju se ručno obraditi. Odgovor koji ima poruku o grešci u ovoj koloni nije uspela Automatska obrada i zahteva neke rešavanje problema pre nego što možete ručno da ga izvezete. Pogledajte prethodni odeljak Proveravanje i rešavanje problema sa Automatska obrada odgovora, pomoć za rešavanje problema.

 1. U programu Outlook kliknite desnim tasterom miša na odgovor koji želite da ručno obradite.

 2. Izaberite stavku Izvezi podatke u Microsoft Office Access.

 3. U dijalogu Izvoz podataka u Microsoft Access redigujte detalje odgovora, a zatim, da biste izvršili izvoz, kliknite na dugme U redu.

  Ako operacija izvoza uspe, videćete poruku Podaci su uspešno izvezeni u bazu podataka. Ako operacija ne uspe, videćete poruku Nije moguće uvesti podatke zbog grešaka iza koje sledi opis problema koji su uzrokovali neuspešnost operacije. U sledećoj tabeli su navedeni problemi koji mogu da dovedu do neuspele operacija izvoza:

Problem

Uzrok

Rešenje

Kada desnim tasterom miša kliknem na odgovor, ne vidim komandu Izvezi podatke u Microsoft Access

Izabrana poruka nije važeći odgovor o prikupljanju podataka

Izbrišite poruke koje nisu odgovori o prikupljanju podataka iz određene fascikle

Odgovor ne ide u ispravnu fasciklu

Samo originalni odgovori na poruku će otići u određenu fasciklu

Vaši odgovori na sopstvene poruke (osim ako za generisanje odgovora niste koristili kopiju poruke u fascikli Poslate stavke) i odgovori koji su deo toka razgovora e-porukama koji se koristio za diskusiju možda neće biti premešteni u određenu fasciklu

Drugi mogući razlozi su sledeći: Access nije instaliran ili programski dodatak koji je potreban za obradu odgovora nedostaje ili je oštećen

Ako se ne obrađuje neki od odgovora, popunite obrazac u poslatoj poruci koja se nalazi u fascikli „Poslate stavke“

Ukoliko je korisnik popunio obrazac u odgovoru na odgovor, zamolite ga da odgovori na originalnu poruku

Ako sumnjate da programski dodatak nedostaje ili da je oštećen, prebacite se u Outlook. U programu Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Programski dodaci. Uverite se da vidite stavku Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje i objavljivanje podataka. Ako je ne vidite, pokušajte sa ponovnim instaliranjem programa Access

Poruka:

Nije moguće naći bazu podataka. Pronađite bazu podataka i ručno uvezite podatke.

Baza podataka je premeštena na drugu lokaciju, preimenovana je, izbrisana ili je postala oštećena

Bazu podataka vratite na originalnu lokaciju, a zatim pokušajte ponovo

Poruka:

Baza podataka je već u upotrebi.

Baza podataka je otvorena u isključivom režimu i promene ne mogu da se unesu u tu bazu podataka do prestanka isključivog zaključavanja

Zamolite korisnika koji je otvorio bazu podataka u isključivom režimu da je zatvori i ponovo otvori u normalnom režimu. Pokušajte ručno da izvezete odgovor

Poruka:

Nedostaje tabela, upit ili polje.

Odredišna tabela ili upit je izbrisan, odnosno preimenovan ili je struktura izmenjena tako da se sadržaj obrasca ne može dodati u tabele

Kreirajte odredišne tabele i upite koji nedostaju ili kreirajte i pošaljite novu poruku za prikupljanje podataka

Poruka:

Obrazac je oštećen ili izmenjen.

Obrazac u odgovoru je oštećen ili je neko (primalac ili pošiljalac) izmenio obrazac

Ako je primalac izmenio obrazac, zamolite ga da vam ponovo pošalje obrazac, a zatim ručno izvezite odgovor

Ako je obrazac u originalnoj poruci oštećen ili nije važeći, moraćete da kreirate i pošaljete novu poruku

Poruka:

Nedostaju informacije neophodne za dovršavanje obrade.

Nedostaju informacije neophodne za mapiranje odgovora u postojeći zapis za ažuriranje

Postavke poruke moraju da se sinhronizuju sa programom Outlook. U programu Access, na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu Upravljanje odgovorima izaberite poruku. U okviru za grupisanje Detalji poruke Access će prikazati polje sa upozorenjem. Kliknite na upozorenje da biste sinhronizovali postavke, a zatim zatvorite dijalog. Vratite se u Outlook, a zatim pokušajte da ručno izvezete odgovor

Poruka:

Nije moguće dodati ili ažurirati podatke zato što će se javiti duple vrednosti podataka u polju koje prihvata samo jedinstvene vrednosti.

Polje čije svojstvo Indeksirano je postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata) ne može da sadrži duplirane vrednosti. Ako vrednost koja je dodeljena polju u obrascu već postoji u odgovarajućem polju u tabeli, operacija neće uspeti

Zamolite primaoca da pošalje još jedan odgovor sa drugom vrednošću u polju obrasca

Poruka:

Vrednost koju ste uneli nije stavka sa liste izbora.

Obrazac sadrži potrebno polje koje pronalazi vrednosti, ali korisnik nije precizirao vrednost za polje ili je svojstvo Ograniči na listu polja postavljeno na Da, a korisnik je precizirao vrednost koja se ne nalazi na listi

Zamolite primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja ili sami popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz

Poruka:

Nevažeća vrednost u polju obrasca.

Primalac je u jedno ili više polja uneo nevažeće podatke

Zamolite primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja ili sami popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz

Poruka:

Odgovor sadrži obrazac koji treba da popunite. Kada to uradite, vratite ovu e-poruku pošiljaocu.

Primalac nije popunio obrazac

Zamolite primaoca da pošalje još jedan odgovor nakon popunjavanja obrasca

Pokušavajte da izvezete odgovor sve dok kolona Kategorije ne prikaže zeleni kvadrat.

Ponovno slanje e-poruke za prikupljanje podataka

Ako želite da poruku pošaljete još nekim korisnicima ili ako neki korisnici nisu dobili originalnu poruku zbog grešaka, nemojte da je prosledite, već pokušajte da je ponovo pošaljete.

 1. Na kartici Spoljni podaci , u grupi Prikupljanje podataka izaberite stavku Upravljanje odgovorima. Slika dugmeta

  Pojaviće se dijalog Upravljanje porukama za prikupljanje podataka.

  Dijalog „Upravljanje porukama za prikupljanje podataka“

 2. U dijalogu Upravljanje porukama za prikupljanje podataka izaberite poruku koju želite ponovo da pošaljete.

 3. Kliknite na dugme Ponovo pošalji ovu e-poruku.

  Ako je onemogućen dugme Ponovo pošalji ovu e-poruku

  Ovo dugme će izgledati nedostupno ako je potrebno da postavke poruke budu sinhronizovane sa programom Outlook.

  Kliknite na polje sa upozorenjem u okviru za grupisanje Detalji poruke da biste sinhronizovali postavke. Videćete poruku Sinhronizacija je uspela ukoliko je proces uspeo. Ako vidite poruku o grešci, pokušajte da zatvorite i ponovo otvorite dijalog.

 4. Access izvršava određene provere – poput provere da odredišne tabele i upit još uvek postoje, da i dalje sadrže sva polja obrasca i da tipovi podataka nisu promenjeni. Ako provere uspeju, čarobnjak će od vas tražiti da odredite željeni način obrađivanja odgovora. U suprotnom, videćete poruku koja vas upućuje da ponovo kreirate e-poruku.

 5. Nastavite rad sa čarobnjakom kao kada ste prvi put poslali poruku. Postavke se mogu razlikovati u odnosu na prethodne.

  Da biste e-poruke poslali još nekim korisnicima, postupite na neki od sledećih načina:

  • Ručno navedite e-adrese. (Imajte u vidu da je ova opcija dostupna samo kada prikupljate podatke da biste dodali nove zapise.)

  • Odaberite drugo polje za e-adresu.

  • Koristite isto polje za e-adresu, ali u poslednjem koraku izaberite samo željene adrese.

   Pomoć za korake čarobnjaka, pogledajte odeljak Navedite način na koji želite da obradi podatke, ranije u ovom članku.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×