Prikazivanje pouzdanost tako što ćete dodati digitalni potpis

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da prikažete da verujete baza podataka je bezbedan i da njen sadržaj može da bude pouzdan tako što ćete dodati digitalni potpis bazu podataka. Ovaj pomaže osobama koje koriste bazu podataka odluka o pouzdanosti i njen sadržaj.

Proces koji koristite za digitalno potpisivanje baze podataka zavisi od toga da li je baza podataka koristi noviji format datoteke, kao što .accdb datoteci ili stariji format, kao što je .mdb datoteka. Međutim, oba procesa zahtevaju da koristite bezbednosni certifikat.

Možete da koristite komercijalne bezbednosni certifikat, ili možete da kreirate sopstveni. Ova tema objašnjava kako da kreirate sopstveni bezbednosni certifikat.

U ovom članku

Pre nego što počnete

Pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Access baze podataka

Digitalno potpisivanje starije verzije baze podataka

Pre nego što počnete

Da biste dodali digitalni potpis, prvo morate da nabavite ili kreirajte bezbednosni certifikat. Razmislite o bezbednosni certifikat kao pero koje koristite za digitalno potpisivanje stvari ili vosak za zatvori to samo vi možete da primenite.

Ako nemate bezbednosni certifikat, možete da ga kreirate koristeći alatku SelfCert (uključen uz Microsoft Office).

Kreiranje samopotpisanog certifikata

 1. U programu Microsoft Windows, kliknite na dugme Start , postavite pokazivač na Sve programe, na Microsoft Office, pokazivač na stavku Microsoft Office alatii izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

  – ili –

  Pronađite fasciklu koja sadrži datoteke programa Microsoft Office.

  Moraćete da pronađite izvršnu datoteku SelfCert.exe, i lokaciju može da se razlikuju na osnovu raznih uslova tako kao da koristite za 32-bitni ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows ili ako koristite pretplatu verziju sistema Office 365.

  Ako koristite Office 2019 ili Office 2016, isprobajte jednu od ovih lokacija:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\Office16

  Ako koristite Office 365, isprobajte jednu od ovih lokacija:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Ako koristite Office 2013, potražite fasciklu Office15 od gorenavedenih opcija. Ako koristite Office 2010, potražite fasciklu Office14. Ako koristite Office 2007, potražite fasciklu Office12.

  Pronađite odgovarajuću fasciklu i kliknite dvaput na stavku SelfCert.exe.

  Pojavljuje se dijalog Kreiranje digitalnog certifikata.

 2. U polju Ime certifikata otkucajte ime za novi test certifikat.

 3. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Napomena: Ako ne vidite komandu Digitalni certifikat za VBA projekte, ili ne možete da pronađete datoteku SelfCert.exe, možda ćete morati da instalirate SelfCert.

Instaliranje alatke SelfCert.exe

 1. Pokrenite Microsoft Office instalacioni CD ili drugi medijum sa instalacijom.

 2. U programu „Podešavanje“ izaberite stavku Dodavanje ili uklanjanje funkcija, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  Napomena: Ako radite u okruženju u kojem su IT administratori instalirali Microsoft Office na pojedinačne računare, umesto sa CD-a, sledite ove korake:

  1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite dvaput na stavku Dodaj ili ukloni programe.

  3. Izaberite svoju verziju sistema Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme Promeni.

   Pokreće se program „Podešavanje“.

  4. Izaberite stavku Dodavanje ili uklanjanje funkcija, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  5. Nastavite sa sledećim koracima.

 3. Razvijte čvorove Microsoft Office i Deljene funkcije sistema Office tako što ćete kliknuti na znak plus (+) pored njih.

 4. Izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

 5. Izaberite stavku Pokreni sa mog računara.

 6. Kliknite na dugme Nastavi da biste instalirali komponentu.

Trebalo bi da koristite samo SelfCert da biste kreirali potpisi za upotrebu iz vaše organizacije. Ako želite da digitalno potpišete bazu podataka i zatim komercijalno distribuirate bazu podataka, trebalo bi da nabavite komercijalne bezbednosni certifikat iz na komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA).

Pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Pristup baze podataka

Pristup olakšava lako i brzo da se odjavite i distribuirate bazu podataka. Kad kreirate .accdb ili .accde datoteku, možete da zapakujete datoteku, primenite digitalni potpis na paket, a zatim distribuirate potpisani paket drugim korisnicima. Alatka „Zapakuj i potpiši“ smešta bazu podataka u Access Deployment (.accdc) datoteku, potpisuje datoteku, a zatim smešta potpisani paket na lokaciju koju odredite. Korisnici tada mogu da izdvoje bazu podataka iz paketa i rade direktno u bazi podataka (ne u datoteci paketa).

Zapamtite ove činjenice za nastavak:

 • Pakovanje baze podataka i potpisivanje paketa je način da prenesete pouzdanost. Kad zapakujete i potpišete bazu podataka, digitalni potpis potvrđuje da baza podataka nije menjana nakon što ste kreirali paket.

 • Kad je baza podataka izdvojena iz paketa, više nema veze između potpisanog paketa i izdvojene baze podataka.

 • Možete da koristite alatku za zapakujete i potpišete samo sa bazama podataka sačuvana u noviji format datoteke (.accdb, .accde,...). Pristup takođe obezbeđuje alatke za potpisivanje i distribuiranje baze podataka koje imaju stariji format datoteke. Morate da koristite alatku za digitalno potpisivanje koja odgovara formatu datoteke baze podataka koju koristite.

 • U paket možete dodati samo jednu bazu podataka.

 • Ovaj proces digitalno potpisuje paket koji sadrži celu bazu podataka, a ne samo makroe ili module.

 • Proces komprimuje datoteku paketa kako bi se skratilo vreme preuzimanja.

 • Baze podataka možete da izdvojite iz datoteka paketa koji se nalazi na serverima koji rade Windows SharePoint Services 3.0 ili novija verzija.

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da kreirate potpisanu datoteku paketa i kako da izdvojite i koristite bazu podataka iz potpisane datoteke paketa.

Kreiranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da zapakujete i potpišete.

 2. Kliknite na dugme datoteka > Sačuvaj kao > zapakujete i potpišete. Imajte u vidu da ako koristite Access 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office > Objavi > zapakujete i potpišete.

  Pojavljuje se dijalog Izbor certifikata.

 3. Izaberite digitalni certifikat, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Pojavljuje se dijalog Kreiranje Microsoft Access potpisanog paketa .

 4. U listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za potpisani paket baze podataka.

 5. U polje Ime datoteke unesite ime za potpisani paket, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira .accdc datoteku i smešta je na odabranu lokaciju.

Izdvajanje i korišćenje potpisanog paketa

 1. Kliknite na dugme datoteka > Otvori > Potraži. Pojavljuje se dijalog Otvaranje. Imajte u vidu da ako koristite Access 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office > otvoren.

 2. Izaberite stavku Microsoft Access potpisani paketi (*.accdc) kao tip datoteke.

 3. Pronađite fasciklu koja sadrži .accdc datoteku, izaberite datoteku i zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako odlučite da verujete bezbednosnom certifikatu upotrebljenom za potpisivanje paketa za primenu, pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u. Pređite na sledeći korak.

  • Ako još niste odabrali da verujete bezbednosnom certifikatu, pojavljuje se sledeća poruka.

   Poruka sa savetom

   Ako verujete bazi podataka, kliknite na dugme Otvori. Ako imate poverenja u sve certifikate tog dobavljača, kliknite na dugme Veruj svemu od ovog izdavača. Pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u.

   Napomena: Ako koristite samopotpisani certifikat da potpišete paket baze podataka, a zatim kliknete na dugme Veruj svemu od ovog izdavača kad otvorite paket, paketi potpisani korišćenjem vaših samopotpisanih certifikata uvek će se smatrati pouzdanim.

 5. Opcionalno, u listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za izdvojenu bazu podataka, a zatim u okvir Ime datoteke unesite drugačije ime za izdvojenu bazu podataka.

  Savet: Ako bazu podataka izdvojite na pouzdanu lokaciju, njen sadržaj će automatski biti omogućen kad god je otvorite. Ako odaberete nepouzdanu lokaciju, neki sadržaj baze podataka može biti podrazumevano onemogućen.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, članak Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan pruža opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

Vrh stranice

Digitalno potpisivanje starije verzije baze podataka

Važno: Koraci u ovom odeljku ne primenjuju se na baze podataka koje koriste neki od novih formata datoteke.

Za baze podataka pomoću formata datoteke .mdb ili .mde, možete da primenite digitalni potpis komponente u bazi podataka. Digitalni potpis potvrđuje da svi makroi, moduli koda i druge izvršne komponente u bazi podataka potiču od potpisnika i da ih niko nije menjao otkako je baza podataka potpisana.

Da biste primenili potpis na bazu podataka, prvo vam treba digitalni certifikat. Ako baze podataka kreirate za komercijalnu distribuciju, morate da nabavite certifikat od komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA). Autoriteti za izdavanje certifikata obavljaju pozadinsku proveru kako bi potvrdili da su osobe koje kreiraju sadržaj (kao što su baze podataka) pouzdane.

Ako želite da koristite bazu podataka za lične ili ograničene potrebe radne grupe, Pristup obezbeđuje alatke za kreiranje samopotpisanog certifikata. Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da instalirate i koristite alatku SelfCert.exe za kreiranje samopotpisanog certifikata.

Potpisivanje koda baze podataka

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primenjuju samo kad koristite baze podataka koje koriste neki od prethodnih formata datoteke baze podataka, kao što je .mdb datoteka. Da biste se prijavili noviji baze podataka, pogledajte odeljak pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Access baze podataka.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da potpišete.

 2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic da biste pokrenuli Visual Basic Editor.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F11.

 3. U prozoru „Istraživač projekta“ izaberite bazu podataka ili Visual Basic for Applications (VBA) projekat koji želite da potpišete.

 4. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

  Pojavljuje se dijalog Digitalni potpis.

 5. Kliknite na dugme Odaberi da biste izabrali test certifikat.

  Pojavljuje se dijalog Izbor certifikata.

 6. Izaberite certifikat koji želite da primenite.

  Ako ste sledili korake u prethodnom odeljku, izaberite certifikat koji ste kreirali koristeći alatku SelfCert.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Izbor certifikata i kliknite na dugme u redu ponovo da biste zatvorili dijalog Digitalni potpis .

Saveti za potpisivanje baza podataka starije verzije

 • Ako želite sprečiti korisnike rešenja da slučajno menjaju VBA projekat i ponište vaš potpis, zaključajte VBA projekat pre nego što ga potpišete.

  Napomena: Zaključavanje VBA projekta neće sprečiti drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori u preduzeću mogli bi ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi tačno kontrolisali šta korisnici mogu da pokreću na računarima.

 • Kad digitalno potpišete VBA projekat, razmotrite nabavku vremenske oznake kako bi drugi mogli da provere potpis čak i kada je certifikat upotrebljen za potpis istekao.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×