Prikazivanje pouzdanost tako što ćete dodati digitalni potpis

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da prikažete da verujete baza podataka je bezbedan i da njen sadržaj može da bude pouzdan tako što ćete dodati digitalni potpis bazu podataka. Ovaj pomaže osobama koje koriste bazu podataka odluka o pouzdanosti i njen sadržaj.

Proces koji koristite za digitalno potpisivanje baze podataka zavisi od toga da li je baza podataka koristi noviji format datoteke, kao što .accdb datoteci ili stariji format, kao što je .mdb datoteka. Međutim, oba procesa zahtevaju da koristite bezbednosni certifikat.

Možete da koristite komercijalne bezbednosni certifikat, ili možete da kreirate sopstveni. Ova tema objašnjava kako da kreirate sopstveni bezbednosni certifikat.

U ovom članku

Pre nego što počnete

Pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Access 2010 baze podataka

Digitalno potpisivanje starije verzije baze podataka

Pre nego što počnete

Da biste dodali digitalni potpis, prvo morate da nabavite ili kreirajte bezbednosni certifikat. Razmislite o bezbednosni certifikat kao pero koje koristite za digitalno potpisivanje stvari ili vosak za zatvori to samo vi možete da primenite.

Ako nemate bezbednosni certifikat, možete da ga kreirate koristeći alatku SelfCert (uključen uz Microsoft Office).

Kreiranje samopotpisanog certifikata

 1. U programu Microsoft Windows, kliknite na dugme Start , postavite pokazivač na Sve programe, na Microsoft Office, pokazivač na stavku Microsoft Office alatii izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

  – ili –

  Pronađite fasciklu koja sadrži vaše Microsoft Office 2010 programske datoteke. Podrazumevana fascikla je disk jedinica: \Programske Office\Office14. U toj fascikli, pronađite i kliknite dvaput na stavku SelfCert.exe.

  Pojavljuje se dijalog Kreiranje digitalnog certifikata.

 2. U polju Ime certifikata otkucajte ime za novi test certifikat.

 3. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Napomena: Ako ne vidite komandu Digitalni certifikat za VBA projekte, ili ne možete da pronađete datoteku SelfCert.exe, možda ćete morati da instalirate SelfCert.

Instaliranje alatke SelfCert.exe

 1. Pokrenite vaš Microsoft Office 2010 instalacioni CD ili drugi medijum sa instalacijom.

 2. U programu „Podešavanje“ izaberite stavku Dodavanje ili uklanjanje funkcija, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  Napomena: Ako radite u okruženju u kojem Microsoft Office 2010 instalirali na pojedinačne računare IT administratori umesto sa CD-a, sledite ove korake:

  1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite dvaput na stavku Dodaj ili ukloni programe.

  3. Izaberite stavku Microsoft Office 2010, a zatim stavku Promeni.

   Pokreće se program „Podešavanje“.

  4. Izaberite stavku Dodavanje ili uklanjanje funkcija, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  5. Nastavite sa sledećim koracima.

 3. Razvijte čvorove Microsoft Office i Deljene funkcije sistema Office tako što ćete kliknuti na znak plus (+) pored njih.

 4. Izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

 5. Izaberite stavku Pokreni sa mog računara.

 6. Kliknite na dugme Nastavi da biste instalirali komponentu.

Trebalo bi da koristite samo SelfCert da biste kreirali potpisi za upotrebu iz vaše organizacije. Ako želite da digitalno potpišete bazu podataka i zatim komercijalno distribuirate bazu podataka, trebalo bi da nabavite komercijalne bezbednosni certifikat iz na komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA). Više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Access 2010 baze podataka

Access 2010 olakšava lako i brzo da se odjavite i distribuirate bazu podataka. Kada kreirate u .accdb datoteci ili .accde datoteke, možete da pakovanje datoteku, primenite digitalni potpis na paket, a zatim distribuirajte potpisanog paketa drugim korisnicima. Alatku zapakujete i potpišete postavlja bazu podataka u Access za primenu (.accdc) datoteci, prijavi datoteku, a zatim postavlja potpisanog paketa na lokaciju koju odredite. Korisnicima možete da izdvojite bazu podataka iz paketa i radite direktno u bazi podataka (ne u datoteku paketa).

Zapamtite ove činjenice za nastavak:

 • Pakovanje baze podataka i potpisivanje paketa je način da prenesete pouzdanost. Kad zapakujete i potpišete bazu podataka, digitalni potpis potvrđuje da baza podataka nije menjana nakon što ste kreirali paket.

 • Kad je baza podataka izdvojena iz paketa, više nema veze između potpisanog paketa i izdvojene baze podataka.

 • Možete da koristite alatku za zapakujete i potpišete samo sa bazama podataka sačuvana u noviji format datoteke (.accdb, .accde,...). Access 2010 takođe obezbeđuje alatke za potpisivanje i distribuiranje baze podataka koje imaju stariji format datoteke. Morate da koristite alatku za digitalni potpis koji je odgovarajući za format datoteke baze podataka koji koristite.

 • U paket možete dodati samo jednu bazu podataka.

 • Ovaj proces digitalno potpisuje paket koji sadrži celu bazu podataka, a ne samo makroe ili module.

 • Proces komprimuje datoteku paketa kako bi se skratilo vreme preuzimanja.

 • Baze podataka možete da izdvojite iz datoteka paketa koji se nalazi na serverima koji rade Windows SharePoint Services 3.0 ili novija verzija.

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da kreirate potpisanu datoteku paketa i kako da izdvojite i koristite bazu podataka iz potpisane datoteke paketa.

Kreiranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da zapakujete i potpišete.

 2. Kliknite na Dugme "Office", postavite pokazivač čuvanjai zatim u okviru Više opcija, izaberite stavku Zapakuj i Potpiši.

  Pojavljuje se dijalog Izbor certifikata.

 3. Izaberite digitalni certifikat, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Pojavljuje se dijalog Kreiranje Microsoft Office Access potpisanog paketa

 4. U listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za potpisani paket baze podataka.

 5. U polje Ime datoteke unesite ime za potpisani paket, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira .accdc datoteku i smešta je na odabranu lokaciju.

Izdvajanje i korišćenje potpisanog paketa

 1. Kliknite na Dugme "Office", postavite pokazivač Otvori, a zatim sa desne strane, kliknite na dugme Otvori. Pojavljuje se dijalog Otvaranje.

 2. Kao tip datoteke izaberite Microsoft Office Access potpisani paketi (*.accdc).

 3. Upotrebite listu Pogledaj u i pronađite fasciklu koja sadrži .accdc datoteku, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako odlučite da verujete bezbednosnom certifikatu upotrebljenom za potpisivanje paketa za primenu, pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u. Pređite na sledeći korak.

  • Ako još niste odabrali da verujete bezbednosnom certifikatu, pojavljuje se sledeća poruka.

   Poruka sa savetom

   Ako imate poverenja u bazu podataka, kliknite na dugme Otvori. Ako imate poverenja u bilo kom certifikate tog dobavljača, kliknite na dugme poverenja u izdavača. Pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka na .

   Napomena: Ako koristite samopotpisani certifikat da potpišete paket baze podataka, a zatim kliknete na dugme Veruj svemu od ovog izdavača kad otvorite paket, paketi potpisani korišćenjem vaših samopotpisanih certifikata uvek će se smatrati pouzdanim.

 5. Opcionalno, u listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za izdvojenu bazu podataka, a zatim u okvir Ime datoteke unesite drugačije ime za izdvojenu bazu podataka.

  Savet: Ako bazu podataka izdvojite na pouzdanu lokaciju, njen sadržaj će automatski biti omogućen kad god je otvorite. Ako odaberete nepouzdanu lokaciju, neki sadržaj baze podataka može biti podrazumevano onemogućen.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, članak Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan pruža opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

Vrh stranice

Digitalno potpisivanje starije verzije baze podataka

Važno: Koraci u ovom odeljku ne primenjuju se na baze podataka koje koriste neki od novih formata datoteke.

Za baze podataka koje su prethodile Access 2010, možete primeniti digitalni potpis komponente u bazi podataka. Digitalni potpis potvrđuje da makroe, moduli kodova i druge izvršna komponente u bazi podataka potiču od potpisnika i da nema menjani od potpisivanja baze podataka.

Da biste primenili potpis na bazu podataka, prvo vam treba digitalni certifikat. Ako baze podataka kreirate za komercijalnu distribuciju, morate da nabavite certifikat od komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA). Autoriteti za izdavanje certifikata obavljaju pozadinsku proveru kako bi potvrdili da su osobe koje kreiraju sadržaj (kao što su baze podataka) pouzdane.

Da biste saznali više o autoritetima za izdavanje certifikata koji nude usluge za Microsoft proizvode, pogledajte odeljak Takođe pogledajte.

Ako želite da koristite bazu podataka za lične ili ograničene potrebe radne grupe, Microsoft Office 2010 obezbeđuje alatke za kreiranje samopotpisanog certifikata. Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da instalirate i koristite alatku koja se zove SelfCert.exe za kreiranje samopotpisanog certifikata.

Potpisivanje koda baze podataka

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primenjuju samo kad koristite baze podataka u Access 2010 koje koriste neki od prethodnih formata datoteke baze podataka, kao što je .mdb datoteka. Da biste se prijavili noviji baze podataka, pogledajte odeljak pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Access 2010 baze podataka.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da potpišete.

 2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic da biste pokrenuli Visual Basic Editor.

  Tasterska prečica pritisnite tastere ALT + F11.

 3. U prozoru „Istraživač projekta“ izaberite bazu podataka ili Visual Basic for Applications (VBA) projekat koji želite da potpišete.

 4. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

  Pojavljuje se dijalog Digitalni potpis.

 5. Kliknite na dugme Odaberi da biste izabrali test certifikat.

  Pojavljuje se dijalog Izbor certifikata.

 6. Izaberite certifikat koji želite da primenite.

  Ako ste sledili korake u prethodnom odeljku, izaberite certifikat koji ste kreirali koristeći alatku SelfCert.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Izbor certifikata i kliknite na dugme u redu ponovo da biste zatvorili dijalog Digitalni potpis .

Saveti za potpisivanje baza podataka starije verzije

 • Ako želite sprečiti korisnike rešenja da slučajno menjaju VBA projekat i ponište vaš potpis, zaključajte VBA projekat pre nego što ga potpišete.

  Napomena: Zaključavanje VBA projekta neće sprečiti drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori u preduzeću mogli bi ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi tačno kontrolisali šta korisnici mogu da pokreću na računarima.

 • Kad digitalno potpišete VBA projekat, razmotrite nabavku vremenske oznake kako bi drugi mogli da provere potpis čak i kada je certifikat upotrebljen za potpis istekao. Pogledajte Microsoft Office Online za više informacija o VBA bezbednosti i vremenskim oznakama.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×