Prikaz zaštićenih poruka na Android uređaju

Office 365 zaštićene poruke koriste se za slanje poverljivih ili osetljivih sadržaja e-pošte za zaštitu privatnosti i bezbednosti. Ako ste primili poruku zaštićenu Office 365, možete da ih prikažete na Android telefonu ili tablet računaru.

U zavisnosti od toga kako je organizacija podešena, imate različita opcija za čitanje Office 365 zaštićene poruke na Android uređaju.

Napomena: Ako ne znate koje mu je sposobnosti vaša organizacija ima, moraćete da postavljate IT administrator.

Odaberite iskustvo iskustva koje vaša organizacija koristi:

Ako je vaša organizacija ažurirana najsavremenijim ovim sposobnostima, više ne morate da preuzimate zasebnu aplikaciju da biste pročitali Office 365 zaštićene poruke!

2018. aplikacija za mobilne uređaje za Office Message šifrovanje (OME) više neće biti dostupna u Google Play prodavnici. Ako imate instaliranu aplikaciju za oga, možete i dalje da je koristite.

Korišćenje aplikacije Android za Oma program za prikaz zaštićene poruke

Odaberite aplikaciju za e-poštu u dolenavedenom primeru:

Korišćenje Oma programa za pregled sa aplikacijom Outlook za Android

 1. Otvorite šifrovanu poruku u programu Outlook za android. Kada otvorite poruku, videćete prilog pod nazivom message.html. Dodirnite poruku. HTMLprilog, a zatim dodirnite stavku.

  Napomena: Da biste dovršili ovaj stepenik, morate imati instaliran OME prikazivač na Android telefonu ili tablet računaru.

  Oh prikazivač sa programom Outlook za Android 1

  Oh prikazivač sa programom Outlook za Android 2

 2. Odaberite jedan od metoda za verifikaciju naloga ispod.

  Korišćenje jednokratnog koda

  U ispravnom programu dodirnite koristite jednokratni kôd.

  Moja poruka

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Možete i da verifikujete identitet pomoću Microsoft naloga, kao što su hotmail.com, outlook.com ili Office 365 posao ili škola e-pošte. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, moraćete da ga kreirate. Možete da kreirate Microsoft nalog sa postojećom adresom e-pošte.

  Izaberite stavku prijavi se da biste koristili MSA

 3. Nastavite korake za opciju koju ste izabrali.

  Korišćenje jednokratnog koda

  Ako ste izabrali "koristi jednokratni kôd", dobićete e-poruku koja sadrži kôd za kôd koji vam je potreban u programu Outlook za android. E-poruka će biti poslata na e-adresu na koju je poslata originalna šifrovana poruka. Otvorite e-poruku i dodirnite kôd za prolaz.

  Savet: Ako ne vidite e-poruku iz programa Microsoft Office 365 šifrovanje poruka, pogledajte drugu karticu u programu Outlook za Android ili u polju za neželjene e-poštu.

  Prolaz e-pošte za moj prikaz

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Ako ste odabrali da se prijavite pomoću Microsoft naloga, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite stavku Prijavi se. Ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga kreirate, dodirnite stavku Prijavi se i dovršite obrazac.

  Prijavljivanje u moj pregledač

 4. Sada ćete moći da prikažete šifrovanu poruku, preuzmete sve priloge ili da odgovorite sopstvenom šifrovanom porukom.

Korišćenje Oma pregledača pomoću Samsung aplikacije za e-poštu

 1. Otvorite šifrovanu poruku u Android aplikaciji za e-poštu. Kada otvorite poruku, videćete prilog pod nazivom message.html. Dodirnite poruku. HTML prilog, a zatim odaberite stavku.

  Napomena: Da biste dovršili ovaj stepenik, morate imati instaliran OME prikazivač na Android telefonu ili tablet računaru.

  Oh prikazivač pomoću Android aplikacije za e-poštu 1

  Oh prikazivač sa Android aplikacijom e-pošte 2

 2. Ako vam bude zatraženo da koristite uslove licenciranja za Microsoft softver, dodirnite stavku prihvati da biste nastavili.

 3. Odaberite jedan od metoda za verifikaciju naloga ispod.

  Korišćenje jednokratnog koda

  U ispravnom programu dodirnite koristite jednokratni kôd.

  Moja poruka

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Možete i da verifikujete identitet pomoću Microsoft naloga, kao što je hotmail.com, outlook.com ili Office 365 poslovni ili školski nalog e-adresa. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, moraćete da ga kreirate. Možete da kreirate Microsoft nalog sa postojećom adresom e-pošte.

  Izaberite stavku prijavi se da biste koristili MSA

 4. Nastavite korake za opciju koju ste izabrali.

  Korišćenje jednokratnog koda

  Ako ste izabrali "koristi jednokratni kôd", dobićete e-poruku koja sadrži lozinku koja vam je potrebna u aplikaciji e-pošte. E-poruka će biti poslata na e-adresu na koju je poslata originalna šifrovana poruka. Otvorite e-poruku i dodirnite kôd za prolaz.

  Savet: Ako ne vidite e-poruku iz šifrovanja Microsoft Office 365 poruka, pogledajte fasciklu spam.

  Prolaz e-pošte za moj prikaz

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Ako ste odabrali da se prijavite pomoću Microsoft naloga, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite stavku Prijavi se. Ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga kreirate, dodirnite stavku Prijavi se i dovršite obrazac.

  Prijavljivanje u moj pregledač

 5. Sada ćete moći da prikažete šifrovanu poruku, preuzmete sve priloge ili da odgovorite sopstvenom šifrovanom porukom.

Korišćenje Oma pregledača pomoću aplikacije gmail

 1. Otvorite šifrovanu poruku u gmail aplikaciji. Kada otvorite poruku, videćete prilog pod nazivom message.html. Dodirnite poruku. HTML prilog, a zatim odaberite stavku.

  Napomena: Da biste dovršili ovaj stepenik, morate imati instaliran OME prikazivač na Android telefonu ili tablet računaru.

  Moj pregledač sa gmail uređajima na Android 1

  Oski prikazivač sa gmail na Android 2 uređaju

 2. Ako vam bude zatraženo da koristite uslove licenciranja za Microsoft softver, dodirnite stavku prihvati da biste nastavili.

 3. Odaberite jedan od metoda za verifikaciju naloga ispod.

  Korišćenje jednokratnog koda

  U ispravnom programu dodirnite koristite jednokratni kôd.

  Moja poruka

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Možete i da verifikujete identitet pomoću Microsoft naloga, kao što su hotmail.com, outlook.com ili Office 365 posao ili škola e-pošte. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, moraćete da ga kreirate. Možete da kreirate Microsoft nalog sa postojećom adresom e-pošte.

  Izaberite stavku prijavi se da biste koristili MSA

 4. Nastavite korake za opciju koju ste izabrali.

  Korišćenje jednokratnog koda

  Ako ste izabrali "koristi jednokratni kôd", dobićete e-poruku koja sadrži kôd za kôd koji vam je potreban u aplikaciji gmail. E-poruka će biti poslata na e-adresu na koju je poslata originalna šifrovana poruka. Otvorite e-poruku i dodirnite kôd za prolaz.

  Savet: Ako ne vidite e-poruku iz šifrovanja Microsoft Office 365 poruka, pogledajte fasciklu spam.

  Prolaz e-pošte za moj prikaz

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Ako ste odabrali da se prijavite pomoću Microsoft naloga, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite stavku Prijavi se. Ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga kreirate, dodirnite stavku Prijavi se i dovršite obrazac.

  Prijavljivanje u moj pregledač

 5. Sada ćete moći da prikažete šifrovanu poruku, preuzmete sve priloge ili da odgovorite sopstvenom šifrovanom porukom.

Korišćenje Oma programa za e-poštu sa aplikacijom Yahoo Mail

 1. Otvorite šifrovanu poruku u aplikaciji yahoo pošta. Kada otvorite poruku, videćete prilog pod nazivom message.html. Dodirnite poruku. HTML prilog, dodirnite stavku Prikaz, a zatim odaberite stavku.

  Napomena: Da biste dovršili ovaj stepenik, morate imati instaliran OME prikazivač na Android telefonu ili tablet računaru.

  Oh prikazivač sa yahoo poštom na Android programu Android 1

  Oh prikazivač sa yahoo poštom na Android 2 uređaju

 2. Odaberite jedan od metoda za verifikaciju naloga ispod.

  Korišćenje jednokratnog koda

  U ispravnom programu dodirnite koristite jednokratni kôd.

  Moja poruka

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Možete i da verifikujete identitet pomoću Microsoft naloga, kao što su hotmail.com, outlook.com ili Office 365 posao ili škola e-pošte. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, moraćete da ga kreirate. Možete da kreirate Microsoft nalog sa postojećom adresom e-pošte.

  Izaberite stavku prijavi se da biste koristili MSA

 3. Nastavite korake za opciju koju ste izabrali.

  Korišćenje jednokratnog koda

  Ako ste izabrali "koristi jednokratni kôd", dobićete e-poruku koja sadrži kôd za kôd koji vam je potreban u aplikaciji yahoo pošta. E-poruka će biti poslata na e-adresu na koju je poslata originalna šifrovana poruka. Otvorite e-poruku i dodirnite kôd za prolaz.

  Savet: Ako ne vidite e-poruku iz šifrovanja Microsoft Office 365 poruka, pogledajte fasciklu spam.

  Prolaz e-pošte za moj prikaz

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Ako ste odabrali da se prijavite pomoću Microsoft naloga, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite stavku Prijavi se. Ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga kreirate, dodirnite stavku Prijavi se i dovršite obrazac.

  Prijavljivanje u moj pregledač

 4. Sada ćete moći da prikažete šifrovanu poruku, preuzmete sve priloge ili da odgovorite sopstvenom šifrovanom porukom.

Korišćenje Oma pregledača pomoću aplikacije za e-poštu na Android uređaju

 1. Otvorite šifrovanu poruku iz aplikacije za e-poštu na Android mobilnom uređaju. Kada otvorite poruku, videćete prilog pod nazivom message.html. Dodirnite poruku. HTML prilog i odaberite da je otvorite u usluzi.

  Napomena: Da biste dovršili ovaj stepenik, morate imati instaliran OME prikazivač na Android telefonu ili tablet računaru.

 2. Odaberite jedan od metoda za verifikaciju naloga ispod.

  Korišćenje jednokratnog koda

  U ispravnom programu dodirnite koristite jednokratni kôd.

  Moja poruka

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Možete i da verifikujete identitet pomoću Microsoft naloga, kao što je hotmail.com, outlook.com ili Office 365 poslovni ili školski nalog e-adresa. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako nemate Microsoft nalog, moraćete da ga kreirate. Možete da kreirate Microsoft nalog sa postojećom adresom e-pošte.

  Izaberite stavku prijavi se da biste koristili MSA

 3. Nastavite korake za opciju koju ste izabrali.

  Korišćenje jednokratnog koda

  Ako ste izabrali "koristi jednokratni kôd", dobićete e-poruku koja sadrži kôd za kôd e-adresi na koju je poslata originalna šifrovana poruka. Otvorite e-poruku i dodirnite kôd za prolaz.

  Savet: Ako ne vidite e-poruku iz šifrovanja Microsoft Office 365 poruka, potvrdite izbor fascikle bezvredne pošte ili filtera.

  Prolaz e-pošte za moj prikaz

  Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

  Ako ste odabrali da se prijavite pomoću Microsoft naloga, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite stavku Prijavi se. Ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga kreirate, dodirnite stavku Prijavi se i dovršite obrazac.

  Prijavljivanje u moj pregledač

 4. Sada ćete moći da prikažete šifrovanu poruku, preuzmete sve priloge ili da odgovorite sopstvenom šifrovanom porukom.

Uradite više sa svojom svojom prikazivačem

 1. Ako je šifrovana poruka otvorena u programu za pregled, dodirnite ikonu strelica za odgovor .

  OME Viewer – odgovor 1

 2. Dodirnite stavku Odgovori ili Odgovori svima. Možete da odaberete i da prosledite poruku.

 3. Otkucajte odgovor i dodirnite stavku Pošalji.

  OME Viewer – odgovor 2

Poruka sa odgovorom je šifrovana i šalje vam se šifrovana kopija odgovora.

 1. Ako je šifrovana poruka otvorena u programu za pregled, dodirnite prilog.

 2. Kada se preuzme, odaberite aplikaciju da biste prikazali prilog.

Potrebna vam je pomoć pri pristupanju šifrovanoj poruci? Isprobajte ove savete:

 • Ako ste se zaglavili na ekranu za učitavanje ili ništa nije učitano, napustite aplikaciju i ponovo idite kroz korake.

 • Ako ne vidite e-poštu za prolaz iz Microsoft Office 365 šifrovanja poruka u prijemnom poštanskom sandučetu, potvrdite izbor u polju spam ili opcije filtera.

 • Ako vaš kôd za prolaz više nije važeći, jer je prošlo 15 minuta ili više njih, ponovo idite kroz sledeće korake da biste zahtevali novi kôd za prolaz.

 • Ako ste kliknuli na kôd za prolaz i ništa nije učitano, vratite se na e-poruku za lozinku i ponovo je dodirnite.

 • Ako vidite poruku "nismo pronašli Microsoft nalog", uverite se da ste ispravno otkucali e-adresu. Ako nemate Microsoft nalog, možete da ga kreirate ili odaberete opciju koristi jednokratnu lozinku.

 • Zašto e-pošta šifrovane poruke izgleda različito od snimaka ekrana na ovoj stranici? Organizacije koje koriste Office 365 šifrovanje poruka mogu da prilagode svoje poruke primaocima. Dok e-pošta možda bude drugačija u skladu sa brendiranjem organizacije, opšte korake će biti iste.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×