Prikaz strukture (grupisanje) podataka na radnom listu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako imate podatke koje želite da grupišete i rezimirate listu, možete da kreirate prikaz strukture do osam nivoa, po jedan za svaku grupu. Svaki unutrašnji nivo predstavljen veći broj na simboli za prikaz strukture, prikazuje detaljni podaci za prethodni spoljni nivo predstavljen manji broj u simbolima strukture. Koristite prikaz strukture da biste brzo prikazali rezime redova i kolona ili otkrili detaljne podatke o svakoj grupi. Napravite prikaz strukture redova (kao što je prikazano u primeru ispod), kolona ili prikaz redova i kolona.

Prikaz strukture liste
Red sa prikazom strukture sa podacima o prodaji grupisanim po geografskim oblastima i mesecima sa više prikazanih redova sa rezimeom i detaljima.

1. za prikaz redova za svaki nivo, izaberite odgovarajuće jedan dva tri simbole za prikaz strukture.

2.  Nivo 1 sadrži podatke o ukupnoj prodaji za sve redove sa detaljima.

3.  Nivo 2 sadrži podatke o ukupnoj prodaji za svaki mesec i svaki region.

4. nivo 3 sadrži redove sa detaljima – u ovom slučaju, redove 11 do 13.

5. da biste razvili ili skupili prikaz strukture podataka, kliknite na simbole za prikaz strukture znak plus i minus .

 1. Proverite da li svaka kolona argumenta podatke koje želite da dodate konturu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične podatke u svakoj koloni i da u opsegu sadrži nema praznih redova ili kolona.

 2. Uverite se da redovi sa detaljima takođe imaju red rezimea – međuvrednost. Uradite sledeće:

  Umetanje redova rezimea pomoću komande Međuvrednost    

  • Koristite komandu Međuvrednost, koja umeće funkciju SUBTOTAL direktno ispod ili iznad svake grupe redova sa detaljima i automatski pravi prikaz strukture. Više informacija o korišćenju funkcija Subtotal potražite u članku funkcija SUBTOTAL.

   Umetanje sopstvenih redova rezimea    

  • Umetanje sopstvenih redova rezimea sa formulama, odmah ispod ili iznad svake grupe redova sa detaljima. Na primer, u okviru (ili iznad) redove sa podacima o prodaji za mart i April, koristite funkciju SUM da podzbir prodaje te mesecima. Tabela u nastavku ove teme prikazuje kao primer.

 3. Navedite da li su redova rezimea nalazi ispod ili iznad redova sa detaljima. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na pokretač dijaloga Prikaz strukture .
  U grupi prikaz strukture, kliknite na pokretač dijaloga

 4. Ako su Redovi rezimea iznad redova sa detaljima, opozovite izbor u polju za potvrdu redova rezimea ispod detalja . U suprotnom, ostavite u polju za potvrdu.

 5. Prikažite strukturu podataka. Izvršite neku od sledećih radnji:

  Automatsko prikazivanje strukture podataka

  1. Ako je potrebno, izaberite ćeliju u opsegu ćelija koje želite da prikažete.

  2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na strelicu u okviru grupe, a zatim izaberite stavku Automatski prikaz strukture.

   Kliknite na strelicu u okviru grupe, a zatim izaberite stavku automatski prikaz strukture

  Ručno prikazivanje strukture podataka

  Važno: Kada ručno grupišete nivoe prikaza strukture, najbolje je da prikažete sve podatke je da biste izbegli pogrešno grupisanje redova.

  1. Prikažite strukturu spoljne grupe.

   Kako se prikazuje struktura spoljne grupe

   1. Izaberite sve podređene redove rezimea i njihove srodne redove sa detaljima.

    Na primer, u polju podataka red 6 sadrži međuvrednosti za redove 2 do 5 i redu 10 sadrži međuvrednosti za redove 7 do 9 i red 11 sadrži sveukupne vrednosti. Da biste grupisali sve detaljne podatke o redu 11, izaberite redove 2 do 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Mesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Mart

    9.647 RSD

    3

    Istok

    Mart

    4.101 RSD

    4

    Istok

    Mart

    7.115 RSD

    5

    Istok

    Mart

    2.957 RSD

    6

    Istok

    Ukupno za mart

    23.820 RSD

    7

    Istok

    April

    4.257 RSD

    8

    Istok

    April

    1.829 RSD

    9

    Istok

    April

    6.550 RSD

    10

    Istok

    Ukupno za april

    12.636 RSD

    11

    Ukupno za istok

    36.456 RSD

    Važno: Nemojte uključivati red rezimea (red 11) u izbor.

   2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na grupu, izaberite redovei zatim kliknite na dugme u redu.

    Izaberite redove, a zatim kliknite na dugme u redu

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

  2. Opcionalno, prikažite strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe – redovi sa detaljima za dati odeljak podataka.

   Kako prikazati strukture unutrašnje, ugnežđene grupe (grupe redova sa detaljima)

   1. Za svaku unutrašnju, ugnežđenu grupu izaberite redove sa detaljima pored reda koji sadrži red rezimea.

    Da biste u dolenavedenom primeru grupisali redove 2 do 5 na koje se odnosi red rezimea 6, izaberite redove 2 do 5. Da biste grupisali redove 7 do 9 na koje se odnosi red rezimea 10, izaberite redove 7 do 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Mesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Mart

    9.647 RSD

    3

    Istok

    Mart

    4.101 RSD

    4

    Istok

    Mart

    7.115 RSD

    5

    Istok

    Mart

    2.957 RSD

    6

    Istok

    Ukupno za mart

    23.820 RSD

    7

    Istok

    April

    4.257 RSD

    8

    Istok

    April

    1.829 RSD

    9

    Istok

    April

    6.550 RSD

    10

    Istok

    Ukupno za april

    12.636 RSD

    11

    Ukupno za istok

    36.456 RSD

    Važno: Nemojte uključivati red rezimea u izbor.

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite grupu na kartici "Podaci"

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

   3. Nastavite as izborom i grupisanjem unutrašnjih redova dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

   4. Ako želite da razgrupišete redove, izaberite ih, a zatim na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši.

    Možete i da razgrupišete odeljke prikaza strukture bez uklanjanja celog prikaza strukture. Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na Polje plus ili Polje minus za grupu, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme Razgrupiši.

    Važno: Ako razgrupišete prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, redovi sa detaljima će možda ostati skriveni. Da biste prikazali ove podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih brojeva reda koji se graniče sa skrivenim redovima. Na kartici Početak , u grupi Ćelije , kliknite na dugme Oblikuj, postavite pokazivač na Skrivanje i & otkrivanje, a zatim izaberite stavku Otkrij redove.

 1. Uverite se da svaki red podataka koje želite da dodate konturu ima oznaku u prvu kolonu, nalaze slični podaci u svakom redu, a opseg ima nema praznih redova ili kolona.

 2. Umetnite sopstvene kolone rezimea sa formulama neposredno levo ili desno od svake grupe kolona sa detaljima. Tabela naveden u koraku 4 ispod prikazuje primer.

  Napomena: Da biste prikazali strukturu podataka po kolonama, kolone rezimea moraju sadržati formule sa referencama za ćelije u svakoj od kolona sa detaljima date grupe..

 3. Navedite da li se lokacija kolone rezimea nalazi levo ili desno od kolone sa detaljima. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na pokretač dijaloga Prikaz strukture .

  Kako se navodi lokacija kolone rezimea

  1. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na pokretač dijaloga Prikaz strukture .

   U grupi prikaz strukture, kliknite na pokretač dijaloga

  2. Da biste naveli kolonu rezimea levo od kolone sa detaljima, opozovite izbor u polju za potvrdu Kolone rezimea desno od detalja. Da biste naveli kolonu rezimea desno od kolone sa detaljima, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kolone rezimea desno od detalja.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste prikazali strukturu podataka, uradite nešto od sledećeg:

  Automatsko prikazivanje strukture podataka

  1. Ako je neophodno, izaberite neku ćeliju u opsegu.

  2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na strelicu ispod grupu i izaberite stavku Automatski prikaz strukture.

  Ručno prikazivanje strukture podataka

  Važno: Kada ručno grupišete nivoe prikaza strukture, najbolje je da prikažete sve podatke je da biste izbegli pogrešno grupisanje kolona.

  1. Prikažite strukturu spoljne grupe.

   Kako se prikazuje struktura spoljne grupe (sve kolone izuzev kolone sveukupna vrednost)

   1. Izaberite sve podređene kolone rezimea, kao i detaljne podatke u vezi sa njima.

    U dolenavedenom primeru kolona E sadrži međuvrednosti kolona B do D, kolona I sadrži međuvrednosti kolona F do H, a kolona J sadrži sveukupne vrednosti. Da biste grupisali sve detaljne podatke za kolonu J, izaberite kolone B do I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    jan.

    feb.

    mar.

    Prvi kvartal

    apr.

    maj

    jun

    Drugi kvartal

    H1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Važno: Nemojte uključivati kolonu rezimea J (sveukupne vrednosti) u izbor.

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite grupu na kartici "Podaci"

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

  2. Opcionalno, prikažite strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe (pojedinačne grupe kolona sa detaljima).

   Kako prikazati strukture unutrašnje, ugnežđene grupe (grupe kolona sa detaljima)

   1. Za svaku unutrašnju, ugnežđenu grupu izaberite kolone sa detaljima pored kolone koja sadrži kolonu rezimea.

    Da biste u dolenavedenom primeru grupisali kolone B do D na koje se odnosi kolona rezimea E, izaberite kolone B do D. Da biste grupisali kolone F od H na koje se odnosi red rezimea I, izaberite kolone F do H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    jan.

    feb.

    mar.

    Prvi kvartal

    apr.

    maj

    jun

    Drugi kvartal

    H1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Važno:  U izbor nemojte uključivati kolonu rezimea za tu grupu.

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite grupu na kartici "Podaci"

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

 5. Nastavite sa izborom i grupisanjem unutrašnjih kolona dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

 6. Ako želite da razgrupišete kolone, izaberite ih, a zatim na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši.

Na kartici "Podaci", kliknite na dugme Razgrupiši

Možete i da razgrupišete odeljke prikaza strukture bez uklanjanja celog prikaza strukture. Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na Polje plus ili Polje minus za grupu, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme Razgrupiši.

Ukoliko razgrupišete prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, kolone sa detaljima mogu ostati skrivene. Da biste prikazali podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih slova kolone koja se graniče sa skrivenim kolonama. Na kartici Početak , u grupi ćelije kliknite na dugme Oblikovanje, postavite da biste sakrili & Otkriji zatim izaberite stavku Otkrij kolone

 1. Ako ne vidite simbole za prikaz strukture jedan dva tri , znak plus i minus , kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta i izaberite stavku Opcije programa Excel (Excel 2007), ili, izaberite karticu datoteka (druge verzije) i zatim kliknite na dugme Opcije, izaberite kategoriju Više opcija , a zatim u odeljku Opcije prikaza za ovaj radni list izaberite radni list i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura .

 2. Kliknite na dugme U redu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Prikazivanje ili skrivanje detaljnih podataka o grupi    

  • Da biste prikazali detaljne podatke unutar grupe, kliknite na dugme znak plus za grupu.

  • Da biste sakrili detaljne podatke o nekoj grupi, kliknite na dugme minus za grupu.

   Razvijanje ili skupljanje čitavog prikaza strukture na određeni nivo    

  • Simbole za prikaz strukture jedan dva tri izaberite broj nivoa koje želite. Kada to učinite, detaljni podaci na nižim nivoima biće skriveni.

   Na primer, ako prikaz strukture ima četiri nivoa, možete da sakrijete četvrti nivo, a da pri tom prikažete ostale nivoe tako što ćete kliknuti na stavku tri .

   Prikazivanje ili skrivanje čitavog prikaza strukture detaljnih podataka    

  • Da biste prikazali sve detaljne podatke, kliknite na dugme najniži nivo u jedan dva tri simbole za prikaz strukture. Na primer, ako postoje tri nivoa, izaberite nivo tri .

  • Da biste sakrili sve detaljne podatke, izaberite stavku jedan .

Za prikaz strukture redova, Microsoft Excel koristi stilove kao što su Nivoreda_1 i Nivoreda_2. Za prikaz strukture kolona Excel koristi stilove kao što su NivoKolone_1 i NivoKolone_2. Ovi stilovi primenjuju na redove ili kolone rezimea podebljavanje, kurziv i ostala oblikovanja teksta da bi se redovi ili kolone rezimea međusobno razlikovali u prikazu podataka. Različitim definisanjem ovih stilova na tekst i ćelije možete da primenite razna oblikovanja i na taj način prilagodite izgled prikaza strukture. Stil možete primeniti na prikaz strukture prilikom pravljenja prikaza ili nakon toga.

Izvršite neke od sledećih radnji:

Automatska primena stila na red ili kolonu rezimea    

 1. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na pokretač dijaloga Prikaz strukture .

  U grupi prikaz strukture, kliknite na pokretač dijaloga

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski stilovi.

Primena stila na postojeći red ili kolonu rezimea    

 1. Izaberite ćelije na koje želite da primenite stilove za prikaz strukture.

 2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na pokretač dijaloga Prikaz strukture .

  U grupi prikaz strukture, kliknite na pokretač dijaloga

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski stilovi.

 4. Kliknite na dugme Primeni stilove.

Za oblikovanje prikaza strukture podataka možete koristiti i automatska oblikovanja.

 1. Ako ne vidite na simbole za prikaz strukture jedan dva tri znak plus i minus , kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel (Excel 2007) ili datoteke kartica (druge verzije), a zatim izaberite stavku Opcije, izaberite kategoriju Više opcija , a zatim u odeljku Opcije prikaza za ovaj radni list izaberite radni list i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura .

 2. Koristite simbole za prikaz strukture jedan dva tri , minus i znak plus da biste sakrili detaljne podatke koje ne želite da kopirate.

  Dodatne informacije potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje prikaza strukture podataka.

 3. Izaberite opseg redova rezimea.

 4. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Idi na.

  Kliknite na dugme Pronađi & izaberite, a zatim kliknite na dugme idi na

 5. Izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 6. Izaberite stavku Samo vidljive ćelije.

 7. Kliknite na dugme U redu, a zatim kopirajte podatke.

Napomena: Ukoliko sakrijete ili uklonite prikaz strukture, podaci se ne brišu.

Skrivanje prikaza strukture

 • (Excel 2007) Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel ili karticu datoteka (druge verzije), a zatim kliknite na dugme Opcije, izaberite kategoriju Više opcija , a zatim u okviru na Prikaži opcije za ovaj radni list odeljka, izaberite radni list koji sadrži prikaz strukture koji želite da sakrijete i opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura .

Uklanjanje prikaza strukture

 1. Kliknite na radni list.

 2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme Razgrupiši i izaberite stavku Obriši prikaz strukture.

  Kliknite na dugme Razgrupiši, a zatim izaberite stavku Obriši prikaz strukture

  Važno: Ako uklonite prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, redovi ili kolone sa detaljima će možda ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih brojeva reda ili slova kolone pored redova i kolona. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj, postavite pokazivač na stavku Skrivanje i otkrivanje, a zatim izaberite stavku Otkrij redove ili Otkrivanje kolona.

Zamislite da želite da kreirate izveštaj sa rezimeom podataka koji prikazuje samo ukupne vrednosti grafikona od tih zbirova. Obično možete da uradite sledeće:

 1. Kreiranje izveštaja sa rezimeom

  1. Prikažite strukturu podataka.

   Više informacija potražite u odeljcima Kreiranje prikaza strukture redova ili Kreiranje prikaza strukture kolona.

  2. Sakrijte detalje tako što ćete kliknuti na simbole za prikaz strukture jedan dva tri znak plus i minus da biste prikazali samo ukupne vrednosti kao što je prikazano u sledećem primeru prikaza strukture reda:

   Strukturirana lista koja prikazuje samo redove zbirova

  3. Dodatne informacije potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje prikaza strukture podataka.

 2. Grafikon sa izveštaja sa rezimeom

  1. Izaberite podatke rezimea na osnovu kojih želite da kreirate grafikon.

   Na primer, da biste grafikon samo Petrović "i" Davolić ukupne vrednosti, ali ne i sveukupne vrednosti, izaberite ćelije od A1 do C11 kao u gorenavedenom primeru.

  2. Napravite grafikon. Na primer, na kartici Umetanje , u grupi grafikoni izaberite stavku Preporučeni grafikoni, ili odaberite neki drugi tip grafikona.

   Na primer, ako grafikon napravite pomoću čarobnjaka za grafikone, on će izgledati kao grafikon u sledećem primeru.

   Grafikon kreiran na osnovu podataka međuvrednosti

   Ako prikažete ili sakrijete detalje u prikazu strukture liste podataka, ažurira se i grafikon kako bi prikazao ili sakrio podatke.

Možete grupisati (ili prikaz strukture) redove i kolone u programu Excel Online.

Napomena: Iako možete dodati redove ili kolone rezimea podataka (pomoću funkcije kao što su SUM ili MEĐUVREDNOSTI), ne možete da primenite stilove ili podesite položaj za rezimiranje redove i kolone u programu Excel Online.

Pravljenje prikaza strukture redova

 1. Proverite da li svaka kolona argumenta podatke koje želite da dodate konturu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične podatke u svakoj koloni i da u opsegu sadrži nema praznih redova ili kolona.

 2. Izaberite podatke (uključujući sve redove rezimea).

 3. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme grupe > Grupisanje redova.

 4. Opcionalno, ako želite da neki unutrašnji za prikaz strukture, ugnežđene grupe – izaberite redove u opsegu prikaza strukture podataka.

 5. Ponovite korake od 3.

  Nastavite as izborom i grupisanjem unutrašnjih redova dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

Pravljenje prikaza strukture kolona

 1. Proverite da li svaka kolona argumenta podatke koje želite da dodate konturu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične podatke u svakoj koloni i da u opsegu sadrži nema praznih redova ili kolona.

 2. Izaberite podatke (uključujući sve kolone rezimea).

 3. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme grupe > Grupe kolona.

 4. Opcionalno, ako želite da neki unutrašnji za prikaz strukture, ugnežđene grupe – izaberite kolone u opsegu prikaza strukture podataka.

 5. Ponovite korake od 3.

  Nastavite sa izborom i grupisanjem unutrašnjih kolona dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

Razgrupisavanje redova ili kolona

 • Da biste razgrupisali, izaberite redove ili kolone, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture , kliknite na dugme Razgrupiši i izaberite odgovarajuću opciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Grupisanje ili razgrupisavanje podataka u izvedenoj tabeli

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×