Prikaz statusa sinhronizacije beležnice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada delite beležnice na mreži, OneNote će je zadržati ih automatski sinhronizovane i ažuriran. Ako želite da ručno sinhronizujete promene – kad unesete mnogo izmena u deljenu beležnicu, a vi želite da proverite da li su otpremljene u OneDrive ili SharePoint pre nego što isključite računar, na primer – Evo kako:

 1. U bilo kojoj deljenoj beležnici odaberite stavke Datoteka > Informacije > Prikaži status sinhronizacije.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice pregledajte deljene beležnice sa kojima ste povezani.

 3. Ako se čini da beležnica nije sinhronizovana, odaberite stavku Sinhronizuj sada ili Sinhronizuj sve.

Napomena: Sinhronizacijom se takođe preuzimaju sve izmene koje su drugi, autorizovani, korisnici možda uneli u deljenu beležnicu od poslednjeg ažuriranja.

Ako imate problema sa sinhronizacijom beležnica, možete da pokušate da rešite probleme sa greškama pri sinhronizaciji.

U ovom članku

Osnovni podaci o sinhronizacije beležnice

Proverite status sinhronizacije beležnice

Rešavanje problema sa greškama pri sinhronizaciji

Premeštanje ili brisanje odeljaka na pogrešnom mestu

Osnovni podaci o sinhronizacije beležnice

Kada radite u beležnicama koje su uskladištene na računaru, Microsoft OneNote 2010 neprekidno i automatski čuva promene dok radite. Međutim, ako podesite deljenu beležnicu na Vebu ili mreži vaše organizacije da biste delili beležnicu na drugim računarima ili sa drugim osobama, čuvanje i upravljanje promene se pojavljuje malo drugačije.

OneNote će je zadržati lokalnu keširanu kopiju deljene beležnice na svakom računaru koji je pristupa i povremeno sinhronizuje promene datotekama beležnice koje su uskladištene na deljenoj lokaciji. Možete da prilagodite postavke koje kontrolišu ovaj proces. Da biste se uverili da je u deljenoj beležnici precizno obuhvata sve promene, možete i da otklonite određene neusaglašenosti koje može da se jave.

Vrh stranice

Proverite status sinhronizacije beležnice

Normalnim uslovima, OneNote automatski sinhronizuje deljene beležnice u redovnim intervalima. Na traci za navigaciju, OneNote prikazuje ikonu statusa sinhronizacije preko ikone da biste ukazali na trenutni status sinhronizacije deljenih beležnica:

OneNote sinhronizuje promene    Ikona sa dve strelice zeleni u krugu se prikazuje svaki put kada OneNote pokuša da sinhronizujete promene sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji.

OneNote je završio sinhronizaciju promena    Ikona sa dve strelice zeleni u krug i zelenog potvrdnog znaka se prikazuje kada promene uspešno sinhronizovan sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji. Prilikom sinhronizacije se završi, drugi korisnici mogu da vide najnoviju verziju sistema beleške.

OneNote ne može da sinhronizuje promene    Ikona sa upozorenjem žute, trougaoni se prikazuje kada je došlo do greške pri sinhronizaciji tokom poslednje pokušaj sinhronizacije. Da biste prikazali razlog neuspeha, kliknite desnim tasterom miša na deljenu beležnicu ikonu na traci za navigaciju, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice. Pogledajte na „rešavanje problema sa greškama pri sinhronizaciji” odeljka u ovom članku dodatno više detalja. OneNote će i dalje nastavi sinhronizaciju ove odeljke beležnice koja je dođe do greške. Koje možete takođe zadržite prave izmene u bilo kojoj od odeljaka, a te promene će se sinhronizovati kada se greška je rešen.

OneNote ne može da sinhronizuje promene    Ikona sa crveno, smanjenja cirle se prikazuje kada niste povezani na lokaciju na kojoj je uskladištena u deljenoj beležnici. Možda nemate mrežnu vezu ili servera na deljenoj lokaciji ne reaguje. Ako niste povezani na deljenoj lokaciji, i dalje možete da uredite lokalnoj kopiji deljene radne sveske na računaru. Promene koje napravite van mreže će se automatski sinhronizovati sledeći put povezujete sa deljenom lokacijom.

Napomena: OneNote mora biti pokrenut kako biste sinhronizovanje deljene beležnice. Ako je računar povezan sa deljenom lokacijom na mreži, ali OneNote zatvoren, deljene beležnice neće biti sinhronizovane na vašem računaru kada sledeći put pokrenete OneNote.

Automatske sinhronizacije beležnice da uključite ili isključite

Ako na lokaciji deljene beležnice je privremeno nedostupan ili ako ne želite da vidite promene drugih osoba u beležnicu kojoj trenutno radite, možete da isključite automatske sinhronizacije beležnice tako što ćete pratiti ove korake:

 1. U meniju datoteka izaberite stavku informacije.

 2. Sa desne strane, kliknite na dugme Prikaži Status sinhronizacije.

 3. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice koja se pojavljuje, kliknite na dugme opcije rad van mreže . OneNote neće sinhronizovati promene ili prikazuju drugim osobama promene u beležnici sve dok ne ručno sinhronizujte beležnicu ili ponovo uključili automatske sinhronizacije.

Vrh stranice

Rešavanje problema sa greškama pri sinhronizaciji

Ako određeni odeljak u deljenoj beležnici ne sinhronizuje ispravno, OneNote će prikazati poruku o grešci u dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice .

 1. Na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ikonu deljene beležnice koju želite da proverite, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice koja se pojavljuje, izaberite karticu grešaka .

Napomena: Ako dođe do greške za neki određeni odeljak, odeljke u istoj beležnici će i dalje sinhronizovati ispravno.

Vrh stranice

Premeštanje ili brisanje odeljaka na pogrešnom mestu

Odeljci na pogrešnom mestu može da se pojavi kada OneNote 2010 pokuša da sinhronizujete promene koje su napravljene u odeljku beležnice čiju datoteku odeljka nije moguće pronaći. U tim slučajevima Odeljci na pogrešnom mestu ikona se pojavljuje pri dnu na traci za navigaciju:

Slika dugmeta

Odeljci na pogrešnom mestu takođe može da se pojavi u sledećim situacijama:

 • Napravili ste promene u odeljku koji je izbrisana na deljenoj lokaciji, od strane drugog korisnika.

 • Napravili ste promene u odeljku koji je premeštena na drugu lokaciju od strane drugog korisnika. Ako je odeljak premešten u drugu deljenu beležnicu koja je otvorena na računaru, OneNote može da ponovo otkrije datoteku odeljka i ispravno sinhronizuje promene da biste ga na novu lokaciju. U ovom slučaju, ikona Odeljci na pogrešnom mestu nestaje kada promene se sinhronizuju.

Odeljci na pogrešnom mestu ostaće u deljenoj beležnici sve dok OneNote ne otkrije novu lokaciju odeljka ili dok ih vi ili drugi korisnik premestite ili izbrišete odeljak na pogrešnom mestu.

Premeštanje odeljka na pogrešnom mestu u drugu beležnicu

Ako odeljak deljene beležnice više nije moguće sinhronizovati, ali želite da zadržite informacije koje on sadrži, nesinhronizovani odeljak možete da premestite u drugu beležnicu. Ovo uklanja iz deljene beležnice uz očuvanje njen sadržaj.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka na pogrešnom mestu koji želite da premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti u priručnom meniju.

 2. U dijalogu Premesti odeljak u uradite nešto od sledećeg:

  • Sa liste izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti ispred da biste ga premestili ispred druge kartice odeljka.

  • Sa liste izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti iza da biste ga premestili iza druge kartice odeljka.

  • Sa liste izaberite odredišnu grupu odeljaka ili beležnicu, a zatim kliknite na dugme Premesti u da biste trenutni odeljak premestili u drugu grupu odeljaka ili u beležnicu koja ne sadrži odeljke.

   Savet: Da biste kreirali novu grupu odeljaka, izaberite lokaciju na listi i zatim kliknite na dugme Kreiraj novu grupu odeljaka pre nego što premestite trenutni odeljak.

Brisanje odeljka na pogrešnom mestu iz beležnice

Ako odeljak deljene beležnice namerno izbrisan i više ne morate da sinhronizujete ili čuvate promene, uradite sledeće:

 1. Na dnu na traci za navigaciju, kliknite na Odeljci na pogrešnom mestu Slika dugmeta .

 2. Na listi odeljaka na pogrešnom mestu kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koji želite da izbrišete, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Važno: Kada izbrišete odeljak na pogrešnom mestu, informacije koje on sadrži biće trajno odbačene. Ako niste sigurni da li želite da trajno odbacite odeljak na pogrešnom mestu, možete da ga premestite na drugi deo beležnice umesto da je izbrišete.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prikaz statusa sinhronizacije

Promena postavki sinhronizacije

Otklanjanje neusaglašenosti pri sinhronizaciji

Pregledajte sve odeljaka na pogrešnom mestu

Prikaz statusa sinhronizacije

Normalnim uslovima, OneNote automatski sinhronizuje deljene beležnice u redovnim intervalima. Na traci za navigaciju beležnice programa OneNote prikazuje ikonu statusa sinhronizacije da biste ukazali na trenutni status sinhronizacije za svaku deljenu beležnicu.

Slika ikone OneNote sinhronizuje promene    Ova ikona se prikazuje svaki put kada OneNote pokuša da sinhronizujete promene koje ste napravili sa promenama drugih korisnika koji uređuju deljenu beležnicu u isto vreme. Tokom sinhronizacije, najbolje je da ne da prekinete vezu sa mrežom ili da isključite računar. 

Slika ikone OneNote je završio sinhronizaciju promena    Ova ikona se prikazuje kada promene koje ste napravili u deljenoj beležnici sinhronizuju sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji. Prilikom sinhronizacije se završi, drugi korisnici mogu da vide najnoviju verziju sistema beleške. 

Slika ikone OneNote nije u potpunosti mogao da sinhronizujete promene    Ova ikona se prikazuje kada niste povezani na lokaciju na kojoj je uskladištena u deljenoj beležnici ili ako su se greške tokom najnovijeg pokušaja sinhronizacije. Da biste prikazali razlog neuspeha, postavite pokazivač na ime beležnice na traci za navigaciju beležnice i sačekajte da se pojavi Ekranska napomena. Ako niste povezani na deljenoj lokaciji, i dalje možete da uređujete lokalnu kopiju izabrane beležnice na računaru. Promene koje napravite van mreže će se automatski sinhronizovati sledeći put povezujete sa deljenom lokacijom. 

Napomena: OneNote mora biti pokrenut kako biste sinhronizovanje deljene beležnice. Ako je računar povezan sa deljenom lokacijom na mreži, ali OneNote zatvoren, deljene beležnice neće biti sinhronizovane na vašem računaru.

Prikaz grešaka pri sinhronizaciji

 1. U meniju datoteka , postavite pokazivač sinhronizacijei zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice izaberite karticu grešaka .

Napomena: Ako određeni odeljak u deljenoj beležnici ne sinhronizuje ispravno, OneNote će ipak sinhronizovati druge odeljke u istoj beležnici.

Vrh stranice

Promena postavki sinhronizacije

Iako u većini slučajeva, najbolje je da automatski sinhronizuje beležnice, možete da kontrolišete kada želite da OneNote sinhronizuje promene u beležnici na deljenoj lokaciji. Ovo je korisna kada želite da obezbedite da se sinhronizacija brzo (na primer, pre nego što isključite vaš računar). Takođe možete da obustavite automatsku sinhronizaciju kada ne želite da drugi korisnici beležnice da biste videli promene ili dodatke dok ne budete spremni da ih učinite javnom.

Ručna sinhronizacija deljene beležnice

 • U meniju datoteka postavite za sinhronizaciju, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Sinhronizuj odmah svih Beležnica da biste sinhronizovali sve deljene beležnice navedena na traci za navigaciju beležnice .

  • Izaberite stavku Sinhronizuj ovu beležnicu da biste sinhronizovali samo beležnicu koju trenutno uređujete.

Isključivanje automatske sinhronizacije beležnice

Automatska sinhronizacija deljene beležnice je podrazumevano uključena. Ako ne želite da drugi vide promene koje izvršite na deljenoj beležnici sve dok ne završite njihovo uređivanje (na primer, dok ste još proveravate činjenice), možete da onemogućite automatsku sinhronizaciju.

 1. Otvorite deljenu beležnicu za koju želite da onemogućite automatsku sinhronizaciju između računara i datoteke deljene beležnice.

 2. U meniju datoteka pokazivač na stavku Sinhronizuj, a zatim kliknite na dugme Rad van mreže.

  Važno: Kada radite van mreže, OneNote će se više ne pokuša da sinhronizuje promene u beležnicama koje ste izvršili na vašem računaru, čak i ako je zatvorite i ponovo pokrenite program OneNote kasnije. Niko ne može da vidi promene u beležnici sve dok ne uključite funkciju automatskog beležnicu sinhronizacije.

Uključivanje automatske sinhronizacije beležnice

 1. Otvorite deljenu beležnicu za koju želite da omogućite automatsku sinhronizaciju između računara i datoteke deljene beležnice.

 2. U meniju datoteka , postavite pokazivač sinhronizacijei zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 3. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice kliknite na dugme Sinhronizuj automatski, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Vrh stranice

Otklanjanje neusaglašenosti pri sinhronizaciji

Prekinuto veze sa lokacijama deljene beležnice i uslovi na mreži može biti neophodno za beležnicu vlasnik ili drugi korisnici da biste ručno otklanjanje neusaglašenosti pri sinhronizaciji.

Poruke o neusaglašenosti verzija se obično nalaze ako vi i drugi korisnik pokušavaju da biste promenili isti pasus beležaka u isto vreme, ili ako izvršite promene dok se sinhronizuju promene drugog korisnika. Takođe, možda ćete dobiti poruku o grešci ako vi i drugi korisnik promenili isti pasus dok ste oboje van mreže.

U tim slučajevima, poruka o grešci se pojavljuje na žutoj informativnoj traci. Takođe ćete videti ikone na stranici koja sadrži neusaglašenosti.

Da biste upravljali neusaglašenošću deljene beležnice u programu OneNote, uradite sledeće:

 1. Kliknite na žutu traku informacija na vrhu stranice da biste prikazali stranicu koja navodi neusaglašene promene (istaknuto crvenom bojom).

 2. Da uključite promene u na glavnoj stranici, ako je potrebno.

 3. Kada završite unošenje izmena, izbrišite stranicu sa neusaglašenostima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na karticu stranice, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Izbriši .

Napomena: Nije neophodno da otklonite neusaglašenosti odmah. Stranice koje su izazvale određene neusaglašenosti će nastaviti da se sinhronizuju kad god vi ili drugi korisnici unesite dodatne promene u deljenoj beležnici. Na stranice koje liste neusaglašenosti ostaju u odeljku beležnice sve dok ne odlučite radnje koje će se o neusaglašenosti. Stranice sa neusaglašenostima za određenu deljenu beležnicu su vidljiva na računaru svakog korisnika, tako da svako ko koristi deljenu beležnicu u pitanju možete da otklonite neusaglašenosti.

Vrh stranice

Pregledajte sve odeljaka na pogrešnom mestu

Odeljci na pogrešnom mestu može da se pojavi kada OneNote pokuša da sinhronizuje promene koje su napravljene u odeljku beležnice nije moguće pronaći datoteku čije odeljak. Odeljci na pogrešnom mestu u tim slučajevima, pojavljuje se blizu dna trake za navigaciju beležnice , iznad ikone Sve beležnice .

Odeljci na pogrešnom mestu takođe može da se pojavi u sledećim situacijama:

 • Napravili ste promene u odeljku koji je izbrisana na deljenoj lokaciji, od strane drugog korisnika.

 • Napravili ste promene u odeljku koji je premeštena na drugu lokaciju od strane drugog korisnika. Ako je odeljak premešten u drugu deljenu beležnicu koja je otvorena na računaru, OneNote može da ponovo otkrije datoteku odeljka i ispravno sinhronizuje promene da biste ga na novu lokaciju. U ovom slučaju, ikona Odeljci na pogrešnom mestu nestaje kada promene se sinhronizuju.

Odeljci na pogrešnom mestu ostaće u deljenoj beležnici sve dok OneNote ne otkrije novu lokaciju odeljka ili dok ih vi ili drugi korisnik ne izbrišete ili odeljak na pogrešnom mestu.

Brisanje odeljka na pogrešnom mestu

Ako odeljak deljene beležnice namerno izbrisan i više ne morate da sinhronizujete ili čuvate promene, uradite sledeće:

 1. Na dnu trake za navigaciju beležnice , kliknite na Odeljci na pogrešnom mestu.

 2. Na listi odeljaka na pogrešnom mestu kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koji želite da izbrišete, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Važno: Kada izbrišete odeljak na pogrešnom mestu, informacije koje on sadrži biće trajno odbačene. Ako niste sigurni da li želite da trajno odbacite odeljak na pogrešnom mestu, možete da ga premestite na drugi deo beležnice umesto da je izbrišete.

Premeštanje odeljka na pogrešnom mestu u drugu beležnicu

Ako odeljak deljene beležnice više nije moguće sinhronizovati, ali želite da zadržite informacije koje on sadrži, nesinhronizovani odeljak možete da premestite u drugu beležnicu. Ovo uklanja iz deljene beležnice uz očuvanje njen sadržaj.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka na pogrešnom mestu koji želite da premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti u priručnom meniju.

 2. U dijalogu Premesti odeljak u uradite nešto od sledećeg:

  • Sa liste izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti ispred da biste ga premestili ispred druge kartice odeljka.

  • Sa liste izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti iza da biste ga premestili iza druge kartice odeljka.

  • Sa liste izaberite odredišnu grupu odeljaka ili beležnicu, a zatim kliknite na dugme Premesti u da biste trenutni odeljak premestili u drugu grupu odeljaka ili u beležnicu koja ne sadrži odeljke.

   Savet: Da biste kreirali novu grupu odeljaka, izaberite lokaciju na listi i zatim kliknite na dugme Kreiraj novu grupu odeljaka pre nego što premestite trenutni odeljak.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×