Prikaz, otvaranje ili čuvanje priloga

E-poruke koje sadrže priloge – datoteke ili stavke – prepoznaju se po ikoni spajalice Ikona priloga na listi poruka. Mnogo različitih tipova priloga možete da pregledate direktno u oknu za čitanje, da ih otvorite pomoću ikone priloga u oknu za čitanje ili poruci odnosno da ih sačuvate na računaru, u usluzi OneDrive ili na drugoj lokaciji za skladištenje u oblaku.

Outlook prihvata širok niz različitih tipova datoteka, ali blokira potencijalno nebezbedne priloge (uključujući .bat, .exe, .vbs i .js datoteke) koji mogu da sadrže viruse.

Napomena o bezbednosti: Čak i uz zaštitu Outlook priloga budite oprezni kada otvarate bilo kakve priloge, a posebno ako su od nekoga koga ne poznate ili u njega nemate poverenja. Ako ste u nedoumici, proverite autentičnost priloga sa pošiljaocem. Takođe redovno ažurirajte antivirusni softver na računaru.

Čuvanje, otvaranje ili pregled priloga

Priložene datoteke najčešće vidite u oknu za čitanje direktno ispod zaglavlja poruke ili teme. Priloge ponekad vidite u telu poruke, naročito kada primate slike.

Prikaz primljenih priloga u oknu za čitanje

Ako kliknete dvaput na ikonu priloga, otvarate prilog. Ako umesto toga želite da prikažete ili sačuvate prilog, kliknite na strelicu padajućeg menija sa desne strane ikone priloga da biste videli meni priloga.

Odaberite strelicu padajućeg menija na desnoj strani ikonu priloga da biste prikazali meni "Prilog"

 • Pregledaj Kada pregledate prilog, sadržaj priloga se prikazuje u oknu za čitanje. Nije moguće pregledati sve tipove priloga. Nije moguće pregledati PDF datoteke i priloge uskladištene u oblaku, kao što su OneDrive ili Dropbox prilozi. Da biste se vratili na poruku, odaberite stavke Prilozi > Poruka > Prikaži poruku.

 • Otvori Odaberite stavku Otvori da biste otvorili prilog. Ako nemate instaliran program koji može da otvori prilog, Outlook traži da odaberete program sa računara. Ako želite da promenite program koji se koristi za otvaranje priloga, pročitajte članak „Promena veze datoteke za prilog“.

 • Sačuvaj kao Odaberite stavku Sačuvaj kao da biste sačuvali prilog na računaru ili lokaciji za skladištenje u oblaku. Na taj način se čuva samo jedan prilog. Odaberite stavku Sačuvaj sve priloge da biste sačuvali sve priloge iz jedne poruke. Svi prilozi se čuvaju na istoj lokaciji datoteke. Podrazumevana lokacija za čuvanje je fascikla "Dokumenti". Ne možete da promenite podrazumevanu lokaciju za čuvanje, međutim, možete da odaberete novu lokaciju, svaki put kada sačuvate priloge.

Napomena: Prilog možete da sačuvate i tako što ćete ga prevući i otpustiti iz e-poruke na radnu površinu. Kada prevučete i otpustite prilog uskladišten u oblaku, preuzima se i čuva lokalna kopija priloga.

Rešavanje problema sa prilozima

 1. Kako mogu da promenim podrazumevano mesto čuvanja priloga? Prilozi se podrazumevano čuvaju u fascikli Dokumenti. U okviru programa Outlook ne postoji postavka koja to menja.

 2. Kako da sačuvam uređeni prilog tako da se promene prilože originalnoj e-poruci? Ako je pošiljalac priloga koristio OneDrive ili drugu opciju skladištenja u oblaku, automatski se čuvaju sve promene koje izvršite na prilogu. Ako pošiljalac nije koristio opciju skladištenja u oblaku, možete da koristite strelicu padajućeg menija na ikoni priloga i da odaberete stavku Sačuvaj u usluzi OneDrive.

 3. Da li mogu da isključim pregled priloga? Ne. U programima Outlook 2016 i Outlook 2013 ne možete da isključite mogućnost pregleda priloga.

 4. Kako da otvorim ili pregledam PDF priloge? Ako koristite Microsoft Edge kao podrazumevani pregledač, PDF prilozi bi trebalo da se otvaraju u pregledaču Edge. Da biste ih otvorili u programu Adobe Acrobat Reader ili drugom PDF prikazivaču, pročitajte članak Promena veze datoteke za prilog.

 5. Kako da promenim pregledač koji se koristi prilikom otvaranja ili pregledanja priloga? Outlook koristi podrazumevani pregledač za otvaranje ili pregled mnogih tipova priloga. Da biste promenili podrazumevani pregledač, pročitajte članak Promena podrazumevanog pregledača u operativnom sistemu Windows 10.

Promena veze datoteke za prilog

Mnoge tipove datoteka može da otvara više programa. Na primer, fotografiju, između ostalog, možete da otvorite pomoću programa „Fotografije“ ili Paint. Koristite sledeće korake da biste promenili program koji Windows podrazumevano koristi za otvaranje svakog tipa datoteke.

 1. U operativnim sistemima Windows 7, Windows 8 i Windows 10, odaberite stavku Start, a zatim otkucajte tekst „Kontrolna tabla“.

 2. Odaberite stavke Programi > Podešavanje tipa datoteke da se uvek otvara u određenom programu. Ako ne vidite stavku „Programi“, odaberite stavke Podrazumevani programi > Povezivanje tipa datoteke ili protokola sa programom.

 3. U alatki za postavljanje povezanosti izaberite tip datoteke za koji želite da promenite program, a zatim odaberite stavku Promeni program.

 4. Kada izaberete novi program koji će se koristiti za otvaranje tog tipa datoteke, kliknite na dugme U redu.

Otvaranje priloga

Prilog možete da otvorite iz Okno za čitanje ili iz otvorene poruke. U oba slučaja, kliknite dvaput na prilog da biste ga otvorili.

 • Da biste otvorili prilog sa liste poruka, kliknite desnim tasterom miša na poruku koja sadrži prilog, izaberite stavku Prikaži priloge, a zatim kliknite na ime priloga.

Priloge možete da pregledate u HTML porukama ili porukama napisanim čistim tekstom u oknu za čitanje i u otvorenim porukama. Pregled nije dostupan za priloge RTF poruka.

 1. Da biste pregledali prilog, kliknite na njega i on se prikazuje umetnut u telo poruke

 2. Da biste se vratili na poruku, na kartici Alatke za priloge, u grupi Poruka izaberite stavku Prikaži poruku.

Kada otvorite i pogledate prilog, možete da odaberete da ga sačuvate na disk jedinici. Ako poruka ima više priloga, možete da ih sačuvate kao grupu ili jedan po jedan.

Čuvanje priloga

 1. Kliknite na prilog u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci.

 2. Na kartici Prilozi, u grupi Radnje izaberite stavku Sačuvaj kao. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na prilog i izaberite stavku Sačuvaj kao. Da biste izabrali više priloga, držite pritisnut taster Ctrl dok birate priloge. Odaberite stavku Sačuvaj sve priloge da biste sačuvali sve priloge.

  Komanda „Sačuvaj kao“ na traci

  Napomena: Ako je poruka u RTF formatu, u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci kliknite desnim tasterom miša na prilog, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Kliknite lokaciju fascikle, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Prikaz (pregled) priloga bez njegovog otvaranja

Pregled priloga, nova funkcija u programu Microsoft Office 2007, omogućava da pregledate neke tipove datoteka priloga bez njihovog otvaranja. Informacije o slanju priloga putem e-poruke potražite u članku Prilaganje datoteke ili druge stavke e-poruci.

Kada primite prilog u poruci i želite da brzo vidite šta on sadrži bez njegovog otvaranja, možete da ga pregledate. Prilog možete da pregledate u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci. Pregledači priloga koji se dobijaju uz Office 2007 izdanje podrazumevano su uključeni.

Napomena: Da biste pregledali priloženu datoteku napravljenu u Microsoft Office 2007 aplikaciji, morate da imate tu Office 2007 aplikaciju instaliranu na računaru. Na primer, da biste pregledali Word 2007 prilog, morate da imate instaliran Word 2007. Da biste pregledali Excel prilog, morate da imate instaliran Excel.

Pregled priloga je podržan za poruke koje su oblikovane kao HTML i čisti tekst, ali ne i za poruke oblikovane kao obogaćeni tekst (RTF). Pored toga, pregled priloga je dostupan samo kada gledate primljene poruke, a ne i kada sastavljate nove poruke.

Pregled priloga

 1. Na listi poruka izaberite poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate.

 2. Kliknite na prilog u Okno za čitanje. Ako ima više priloga, možda ćete morati da se pomerate horizontalno da biste pronašli željeni prilog.

  Napomena: Pregled možda neće prikazati najnoviji sadržaj u datoteci. Da biste videli najkompletniji i najnoviji sadržaj, otvorite datoteku. Na primer, možete da kliknete dvaput na .docx prilog da biste ga otvorili u programu Microsoft Word.

 3. Da biste se vratili u telo poruke, kliknite na dugme Poruka.

Da biste saznali više o tome kako da pregledate PDF priloge u programu Outlook 2007, pročitajte članak Pregled PDF priloga.

Pregledači priloga koji se dobijaju uz Office 2007 izdanje podrazumevano su uključeni. Ako ne želite da koristite neke ili sve pregledače priloga, pratite ove korake da biste ih isključili.

 1. U programu Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim stavku Rukovanje prilozima.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Isključi pregled priloga da biste isključili sve pregledače priloga.

  • Da biste isključili određeni pregledač priloga, izaberite stavku Pregledači priloga i dokumenata, opozovite izbor u polju za potvrdu za pregledač koji želite da isključite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste ih uključili, kliknite da biste izabrali stavku Isključi pregled priloga ili opcije određenog pregledača priloga.

Da biste saznali više o pregledačima priloga, pročitajte članak Pronalaženje pregledača priloga.

Otvaranje priloga

Prilog možete da otvorite u Okno za čitanje, iz poruke sa liste poruka kao što je prijemno sanduče ili unutar otvorene poruke.

 1. Na listi poruka izaberite poruku koja sadrži prilog.

 2. Kliknite dvaput na prilog u oknu za čitanje. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na poruku koja sadrži prilog i odaberete stavku Prikaži priloge.

  Napomena: Ako imate izbor između otvaranja i čuvanja priloga, imajte na umu da je dobra ideja da ga prvo sačuvate, a zatim skenirate pomoću antivirusnog programa pre nego što ga otvorite.

Čuvanje priloga

Kada otvorite i pogledate prilog, možete da odaberete da ga sačuvate na čvrstom disku. Ako poruka ima više priloga, možete da ih sačuvate kao grupu ili jedan po jedan.

Čuvanje jednog priloga iz poruke

 1. U otvorenoj ili prikazanoj poruci kliknite desnim tasterom miša na prilog koji želite da sačuvate.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju fascikle, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje svih priloga iz otvorene poruke

 1. U otvorenoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Radnje izaberite stavku Ostale radnje, a zatim stavku Sačuvaj priloge.

 2. Kliknite na dugme U redu, odaberite lokaciju fascikle, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Čuvanje svih priloga sa liste poruka

 1. Na listi poruka izaberite poruku koja sadrži prilog.

 2. U meniju Datoteka postavite pokazivač miša na stavku Sačuvaj priloge, a zatim izaberite stavku Svi prilozi.

 3. Kliknite na dugme U redu, odaberite lokaciju fascikle, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×