Premeštanje ili kopiranje datoteka u sistemu SharePoint

Premeštanje ili kopiranje datoteka u sistemu SharePoint

Pored premeštanja ili kopiranja datoteka u SharePoint, možete da sinhronizujete i SharePoint datoteke sa aplikacijom OneDrive.

Kopiranje

 1. Izaberite stavke koje želite da kopirate, a zatim kliknite na dugme Kopiraj u. Možete i da odaberete više prošireni meni >Kopiranje za stavku.

  Dugme „Kopiraj u“ u glavnom meniju

  Napomena: Prebacite se na moderno iskustvo ako nije dostupno.

 2. U okviru Izbor odredištaizaberite lokaciju na kojoj želite da kopirate datoteke, fascikle ili veze koje treba da uradite. Ako kopirate na neku drugoj lokaciji ili u podlokaciji i ne vidite je na listi, kliknite na dugme Pregledaj lokacije da biste videli kompletnu listu lokacija na kojima možete da kopirate.

  Napomena: Ako ne vidite druge lokacije prilikom kopiranja stavki, organizacija ne dopušta kopiranje na Veb lokacijama. Ako ste SharePoint administrator ili globalni administrator za organizaciju, pogledajte članak Omogućavanje ili sprečavanje prilagođenog teksta da biste saznali kako da omogućite kopiranje na više lokacija u SharePoint centru administracije.

  Snimak ekrana biranja odredišta prilikom kopiranja datoteka iz usluge OneDrive for Business na SharePoint sajt.

  Da biste kreirali novu fasciklu u koju ćete kopirati datoteke, izaberite lokaciju u hijerarhiji fascikli i izaberite stavku Nova fascikla.

 3. Otkucajte ime nove fascikle u okviru za tekst.

  Snimak ekrana izbora lokacije prilikom kopiranja datoteke u SharePoint

 4. Kliknite na oznaku potvrde, a zatim kliknite na dugme Kopiraj ovde.

  Biblioteka dokumenata nova kopija u fasciklu

Napomene: 

Premeštanje

 1. Izaberite stavke koje želite da premestite.

 2. U glavnom meniju na vrhu stranice kliknite na dugme Premesti u. Ako ne vidite Premeštanje na, kliknite na tri tačke (...) u glavnom meniju, a zatim kliknite na dugme Premesti u.

  Dugme "MoveTo" u glavnom meniju

  Napomena: Prebacite se na moderno iskustvo ako Premeštanje na nije dostupno.

 3. U oknu Odaberite odredište izaberite novu lokaciju u biblioteci dokumenata u kojoj želite da premestite datoteke i kliknite na dugme Premesti ovde.

  Napomena: Premeštanje datoteka na lokacije je trenutno dostupno u programu ciljane verzije.

  Snimak ekrana biblioteke dokumenata premeštanje panela

  U oknu Izbor odredišta takođe možete da izaberete stavku Nova fascikla da biste dodali novu fasciklu u biblioteku dokumenata i premestili stavku u novu fasciklu. Otkucajte ime nove fascikle u okviru za tekst, kliknite na oznaku potvrde, a zatim kliknite na dugme Premesti ovde.

  Polje "Kreiraj fasciklu" sa istaknutim poljem za potvrdu

Napomene: 

Kopiranje

 1. Izaberite stavke koje želite da kopirate, a zatim kliknite na dugme Kopiraj u. Možete i da odaberete više prošireni meni >Kopiranje za stavku.

  Dugme „Kopiraj u“ u glavnom meniju

  Napomena: Kopiraj na to nije dostupno ako koristite klasično iskustvo SharePoint.

 2. U okviru Odaberite odredište, izaberite lokaciju na kojoj želite kopiju datoteka ili fascikli.

  Izbor odredišta

  Da biste kreirali novu fasciklu u koju ćete kopirati datoteke, izaberite stavku Nova fascikla.

 3. Otkucajte ime nove fascikle u okviru za tekst.

  Kucanje imena nove fascikle

 4. Kliknite na oznaku potvrde, a zatim kliknite na dugme Kopiraj ovde.

Napomene: 

 • Istovremeno možete da kopirate u 500 MB datoteka i fascikli.

 • Kada koristite kopiju u dokumentima koji imaju istoriju verzija, kopira se samo najnovija verzija. Da biste kopirali starije verzije, morate da vratite i kopirate svaku od njih. Više informacija o kreiranju verzija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Premeštanje

 1. Izaberite stavke koje želite da premestite.

 2. U glavnom meniju na vrhu stranice kliknite na dugme Premesti u. Ako ne vidite Premeštanje na, kliknite na tri tačke (...) u glavnom meniju, a zatim kliknite na dugme Premesti u.

  Dugme "MoveTo" u glavnom meniju

  Napomena: Premeštanje na nije dostupno ako koristite klasično iskustvo SharePoint.

 3. U oknu Odaberite odredište izaberite novu lokaciju u biblioteci dokumenata u kojoj želite da premestite datoteke i kliknite na dugme Premesti ovde.

  Premeštanje u fasciklu

  U oknu Izbor odredišta takođe možete da izaberete stavku Nova fascikla da biste dodali novu fasciklu u biblioteku dokumenata i premestili stavku u novu fasciklu. Otkucajte ime nove fascikle u okviru za tekst, kliknite na oznaku potvrde, a zatim kliknite na dugme Premesti ovde.

  Kreiranje nove fascikle za premeštanje na

Napomena: Kada koristite Premeštanje na, istorija dokumenta se kopira na novo odredište. Više informacija o kreiranju verzija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku

Kopiranje datoteke u novu biblioteku u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 i 2013 obezbeđuju opciju " Pošalji " za kopiranje u drugu biblioteku ili lokaciju. Pošalji da kopira jednu datoteku u drugu biblioteku. Pošalji na ne pruža opciju kopiranja fascikli. Odredišna kopija će imati vezu sa originalnom datotekom.

Napomena: Pošaljite kopiranje objavljene verzije dokumenta. Više informacija o verzijama potražite u članku Kako funkcioniše kreiranje verzija na listi ili u biblioteci?

 1. U biblioteci dokumenata kliknite sa leve strane imena datoteke da biste izabrali datoteku.

  Izaberite datoteku tako što ćete kliknuti na oznaku potvrde sa leve strane imena
 2. Na traci izaberite stavke > Pošaljite u odeljak " kopije ". Opcija je dostupna kada je izabrana jedna, a samo jedna datoteka.

 3. Izaberite stavku Kopiraj ili drugu lokaciju.

  Traka sa stavkom "Pošalji u" sa izabranim kopijom
 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada se pojavi odredište biblioteke dokumenata ili fascikle , trebalo bi da ima osnovnu URL adresu lokacije. Ako je tako, idite na kraj i otkucajte ime biblioteke u koju želite da kopirate datoteku.

  • Ako je biblioteka kojoj želite da pošaljete datoteku na traci "brzo pokretanje", kliknite desnim tasterom miša na ime biblioteke i izaberite stavku Kopiraj prečicu.

   Kliknite desnim tasterom miša na biblioteku u traci za brzo pokretanje, izaberite stavku Kopiraj prečicu

   Nalepite URL adrese odredišne biblioteke u odredišnu biblioteku dokumenata ili fasciklu u dijalogu Kopiraj .

  • Ako ne možete da dobijete prethodne metode za rad, isprobajte ovo rešenje:

   Otvorite biblioteku dokumenata u koju želite da pošaljete datoteke i kopirajte adresu sa trake adresa. Možda ćete morati da uredite URL adresu da biste uklonili dodatne znakove.

   Nalepite URL u NotePad i uklonite sadržaj posle imena biblioteke u koju želite da kopirate, kao što je prikazano na ovoj ilustraciji.

   Dijagram toga šta treba ukloniti sa URL adrese za korišćenje sa kopijom

   120. Osnovni URL za biblioteku.

   2. Ime biblioteke sa% 20 znakova koji zamenjuju razmake u imenu.

   trojke. Dodatni sadržaj nije potreban. Izbrišite ovaj deo.

   Napomena: Neke URL adrese premašuju 255 znakove i ne mogu se koristiti. Ako možete, koristite traku za brzo pokretanje ili dodajte ime biblioteke u osnovnu URL adresu u polju odredište da biste dobili prečicu, dok traka adresa može da sadrži dodatni sadržaj.

 5. Proverite odredišnu URL adresu (kliknite ovde da biste testirali). Odredišna biblioteka će se otvoriti u drugoj kartici ili prozoru. Možete je ostaviti otvorenim da biste kasnije provjerili kopiju ili ga zatvorili.

  Okvir za kopiranje sa izabranim URL adresom.
 6. Ako želite da kopija ima drugo ime datoteke, otkucajte je u ime opcionalne datoteke za kopiranje .

 7. Opcionalno, možete da odaberete i da zamolite autora da šalje ispravke kada se datoteka prijavi ili podesi obaveštenje u izvornom dokumentu. Više obaveštenja o obaveštenjima potražite u članku Kreiranje obaveštenja

 8. Izaberite stavku U redu kada završite. Kliknite na dugme u redu na stranici Kopiranje toka da biste pokrenuli kopiju.

 9. Ako je kopija uspela, kliknite na dugme gotovo. Ako nije uspelo, zabeležite grešku i ispravite je.

  Kopiranje toka sa istaknutim
 10. Proverite da li ste uspešno kopirali datoteku na novo odredište. Ako želite da izbrišete izvornu kopiju, morate da razpovežete kopiju, a zatim da je izbrišete.

Ažurirajte kopije sa stranice upravljanje kopijama u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Ako je datoteka kopirana u jednu ili više drugih biblioteka, možete da ažurirate sve druge kopije sa jedne lokacije na stranici Upravljanje primerima , koja je pristupačna iz bilo koje kopije neke stavke.

 1. Ako biblioteka koja sadrži kopiju koju želite da ažurirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , Sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Kliknite sa leve strane imena datoteke koju želite da ažurirate da biste je izabrali, a zatim izaberite karticu datoteke .

  Kartica "datoteke" na traci
 3. Na traci izaberite stavku Upravljanje kopijama.

  Upravljanje kopijama na izvornoj traci
 4. Da biste ažurirali sve kopije koje su već zatraženim, kliknite na dugme Ažuriraj kopije.

  Ažuriranje svih kopija datoteke
 5. U odeljku odredišta , u okviru kopijeizaberite kopije koje želite da ažurirate, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Izbor odredišnih kopija za ažuriranje

  Napomena: Ako želite da ažurirate kopije navedene na stranici " Upravljanje kopijama " u okviru kopije koje ne traže ispravke, prvo morate da promenite postavke ažuriranja za ove kopije. Više informacija o tome kako da to uradite potražite u članku Promena postavki kopije radi odziva na ispravke.

Vrh stranice

Promena postavki kopije radi odziva na ispravke u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Ako ste kreirali kopiju datoteke pomoću komande " Pošalji u " i niste odabrali da vam se traže ispravke, ova kopija ne može da prima ispravke iz izvorne datoteke. Možete da promenite ovu postavku i učinite kopiju dostupnom za ispravke.

 1. Ako biblioteka koja sadrži kopiju koju želite da ažurirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , izaberite stavku Sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Kliknite sa leve strane imena datoteke koju želite da ažurirate da biste je izabrali, a zatim izaberite karticu datoteke .

  Kartica "datoteke" na traci
 3. U odeljku kopije trake izaberite stavku Idi na izvor.

  Idite na izvor sa kartice "datoteke" na traci
 4. Na traci izaberite stavku Upravljanje kopijama.

  Upravljanje kopijama na izvornoj traci
 5. Kliknite na dugme Uredi pored stavke.

  Kliknite na dugme Uredi u prozoru upravljanje datotekama
 6. Kliknite na dugme da dabiste zadali autora da šalje ispravke kada se dokument prijavi?u odeljku Ažuriranje .

  Kliknite na "da" u okviru upita autora da biste poslali ispravke kada je dokument potvrđen.
 7. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Razuklonite kopiju iz izvornog izvora i izbrišite je u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Ako želite potpuno da izbrišete stavku koja je kopija druge stavke, prvo morate da se uverite da se ova stavka uklanja sa liste stavki izvorne datoteke za ažuriranje. U suprotnom, stavka se može ponovo kreirati svaki put kada neko izabere da ažurira postojeće kopije izvorne datoteke. Preporučuje se i da razpovežete kopiju iz izvorne datoteke. Kada potpuno uklonite izvornu datoteku i njenu kopiju, možete da izbrišete kopiju.

 1. Ako biblioteka koja sadrži kopiju koju želite da ažurirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , izaberite stavku Sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Kliknite sa leve strane imena datoteke koju želite da ažurirate da biste je izabrali, a zatim izaberite karticu datoteke .

  Kartica "datoteke" na traci
 3. U odeljku kopije trake izaberite stavku Idi na izvor.

  Idite na izvor sa kartice "datoteke" na traci
 4. Na traci izaberite stavku Upravljanje kopijama.

  Upravljanje kopijama na izvornoj traci
 5. Kliknite na dugme Uredi pored stavke.

  Kliknite na dugme Uredi u prozoru upravljanje datotekama
 6. Kliknite na dugme Ukloni vezu.

  Kliknite na dugme Ukloni vezu
 7. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme u redu.

  Dijalog "Uklanjanje potvrde povezivanja"

  Ova radnja uklanja kopiju sa liste kopija koje mogu da se ažuriraju iz izvorne datoteke.

 8. Vratite se u biblioteku koja sadrži kopiju iz izvorne datoteke.

 9. Kliknite desnim tasterom miša na ime kopije koju želite da razpovežete, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 10. Na vrhu stranice kliknite na dugme Ukloni vezu, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ukloni povezanost iz svojstava

  Ova radnja uklanja veze kopiranja sa njenom nadređenim datotekom.

 11. Da biste izbrisali, kliknite desnim tasterom miša na ime kopije, izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Koristite komandu "Pošalji u" u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Kada se datoteka kopira pomoću stavke " Pošalji", kopija održava relaciju sa izvornom datotekom i možete da odaberete da ažurirate ovu kopiju sa promenama koje su napravljene u izvornoj datoteci. Pored toga, ako je kopija i njena izvorna datoteka deli uobičajene kolone ili polja, ove kolone ili polja se ažuriraju kada se ažurira.

Komanda " Pošalji " olakšava je u održanju datoteka u bibliotekama i lokacijama u organizaciji zato što kada se datoteke kopiraju pomoću komande " Pošalji u ", server prati relaciju između izvorne datoteke i svih njegovih kopija. Korisnici mogu da prikažu sve kopije stavki centralno sa stranice "Upravljanje kopijama", gde mogu da vide koje kopije traže za ispravke, promene postavke ažuriranja za kopije, ažuriraju kopije ili kreiraju nove kopije.

Napomene: 

 • Po podrazumevanoj vrednosti, možete da koristite komandu " Pošalji u " da biste kopirali datoteke u biblioteke kolekcije lokacija. Ako kopirate datoteke sa klijenta na klijentskom računaru koji ima program kompatibilan sa SharePoint, kao što je Word i pregledač koji podržava Microsoft ActiveX kontrole, kao što je Internet Explorer, možete da koristite komandu " Pošalji u " da biste kopirali datoteke ne samo između biblioteka u kolekciji lokacija, ali i između različitih Veb aplikacija. Ako datoteke kopirate iz pregledača klijentskog računara koji ne podržava ActiveX kontrole, moći ćete da kopirate samo datoteke u biblioteke u okviru kolekcija lokacija koje imaju isto ime domena kao izvorna biblioteka. Microsoft Edge, Mozilla FireFox i Google Chrome ne podržavaju ActiveX kontrole.

 • Ako treba da kopirate datoteke na lokaciju na kojoj je omogućena potvrda identiteta obrazaca ili je bezbedna lokacija (na primer, lokacija sa URL adresom koja počinje sa https://), morate da dodate odredište Kopiraj na listu pouzdanih lokacija u pregledaču.

Vrh stranice

Kopirajte datoteku u unapred definisanu destinaciju u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Ako je odredište "Pošalji" već navedeno u biblioteci, možete da kopirate datoteke iz ove biblioteke u drugu biblioteku pomoću komande " Pošalji u ".

 1. Ako biblioteka koja sadrži datoteku koju želite da kopirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, izaberite stavku Radnje na sajtu Slika dugmeta , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj Veb lokacija, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Pokažite na ime datoteke koju želite da kopirate, kliknite na strelicu koja se pojavi, izaberite stavku Pošalji, a zatim izaberite ime odredišta na koje želite da kopirate dokument ili stavku.

  Napomena: Ako ne vidite ime odredišta "Pošalji", to može značiti da odredište za slanje nije navedeno za ovu biblioteku ili da nemate nivo dozvole za doprinos za odredišnu biblioteku.

  Unapred definisana odredišna adresa u priručnom meniju

 3. Ako želite da preimenujete kopiju datoteke, u odeljku odredišni odeljak u okviru ime datoteke za kopijuotkucajte novo ime.

  1. U odeljku Ažuriranje uradite nešto od sledećeg:

   • Ako želite da budete upitani da ažurirate kopije kada se nove verzije izvorne datoteke prijave iz pregledača, kliknite na dugme da.

    Ako izaberete ovu opciju, kopija koju kreirate će biti označena kao kopija koja traži ispravke i ona će biti ažurirana svaki put kada odaberete da ažurirate postojeće kopije izvorne datoteke.

    Napomena: Ako prijavite datoteke iz programa koji su kompatibilni sa Windows SharePoint Services 3.0, na primer Microsoft Office Word 2007, nećete biti upitani da ažurirate kopije u klijentskom programu.

   • Ako želite da budete upozoreni kada se izvorna datoteka ažurira, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kreiraj obaveštenje u izvornom dokumentu .

    Napomena: Nećete primati obaveštenja putem e-pošte kada se izvorna datoteka ažurira ako nije omogućena e-pošta na serveru. Ako niste sigurni da li je e-pošta omogućena na serveru, obratite se administratoru servera.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Kopirajte datoteku na odredište koje navedete u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Možete da koristite komandu " Pošalji u " da biste kopirali datoteku u biblioteku koju navedete. Morate da imate nivo dozvole za doprinos za biblioteku u koju želite da kopirate dokument.

 1. Zapiљite URL adrese za SharePoint biblioteku u koju želite da kopirate datoteku.

 2. Ako biblioteka koja sadrži datoteku koju želite da kopirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, izaberite stavku Radnje na sajtu Slika dugmeta , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj Veb lokacija, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 3. Pokažite na ime datoteke koju želite da kopirate, kliknite na strelicu koja se pojavi, izaberite stavku Pošalji, a zatim izaberite drugu lokaciju.

  Slanje na lokaciju koju vi zadate

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kada se pojavi odredište biblioteke dokumenata ili fascikle , trebalo bi da ima osnovnu URL adresu lokacije. Ako je tako, idite na kraj i otkucajte ime biblioteke u koju želite da kopirate datoteku. Na primer, da biste kopirali u određenu biblioteku dokumenata ili u fasciklu unutar biblioteke dokumenata, otkucajte: http://servername/Sitename/libraryname ili http://servername/Sitename/libraryname/foldername.

  • Ako je biblioteka kojoj želite da pošaljete datoteku na traci "brzo pokretanje", kliknite desnim tasterom miša na ime biblioteke i izaberite stavku Kopiraj prečicu.

   Kliknite desnim tasterom miša na biblioteku u traci za brzo pokretanje, izaberite stavku Kopiraj prečicu

   Nalepite URL adrese odredišne biblioteke u odredišnu biblioteku dokumenata ili fasciklu u dijalogu Kopiraj .

  • Ako ne možete da izvršite prethodne metode za rad, isprobajte ovo.

   Otvorite biblioteku dokumenata u koju želite da pošaljete datoteke i kopirajte adresu sa trake adresa. Možda ćete morati da uredite URL adresu da biste uklonili dodatne znakove. Da biste to uradili, isprobajte ovo rešenje:

   Važno: Nemojte kopirati i nalepiti URL za odredišnu SharePoint biblioteku direktno iz pregledača u ovaj okvir za tekst zato što će ova verzija URL-a sadržati dodatne znakove koji će vas sprečiti da uspešno kopirate datoteku u odredišnu biblioteku.

   Nalepite URL u NotePad i uklonite sadržaj posle imena biblioteke u koju želite da kopirate, kao što je prikazano na ovoj ilustraciji.

   Dijagram toga šta treba ukloniti sa URL adrese za korišćenje sa kopijom

   120. Osnovni URL za biblioteku.

   2. Ime biblioteke sa% 20 znakova koji zamenjuju razmake u imenu.

   trojke. Dodatni sadržaj nije potreban. Izbrišite ovaj deo.

   Napomena: Neke URL adrese premašuju 255 znakove i ne mogu se koristiti. Ako možete, koristite traku za brzo pokretanje ili dodajte ime biblioteke u osnovnu URL adresu u polju odredište da biste dobili prečicu, dok traka adresa može da sadrži dodatni sadržaj.

 5. Ako želite da preimenujete kopiju dokumenta, u okviru ime datoteke za kopijuotkucajte novo ime.

  1. U odeljku Ažuriranje uradite nešto od sledećeg:

   • Ako želite da budete upitani da ažurirate kopije kada se nove verzije izvorne datoteke prijave iz pregledača, kliknite na dugme da.

    Ako izaberete ovu opciju, kopija koju kreirate će biti označena kao kopija koja traži ispravke i ona će biti ažurirana svaki put kada odaberete da ažurirate postojeće kopije izvorne datoteke.

    Napomena: Ako prijavite datoteke iz programa koji su kompatibilni sa Windows SharePoint Services 3.0, na primer Microsoft Office Word 2007, nećete biti upitani da ažurirate kopije u klijentskom programu.

   • Ako želite da budete upozoreni kada se izvorna datoteka ažurira, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kreiraj obaveštenje u izvornom dokumentu .

    Napomena: Nećete primati obaveštenja putem e-pošte kada se izvorna datoteka ažurira ako nije omogućena e-pošta na serveru. Ako niste sigurni da li je e-pošta omogućena na serveru, obratite se administratoru servera.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Ažuriranje kopija datoteke u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Postoje dva načina na koje možete da ažurirate kopije stavke:

 • Iz izvorne datoteke možete da koristite komandu " Pošalji u " da biste ažurirali postojeće kopije stavke.

 • Sa bilo koje kopije stavke, možete da odete na stranicu Upravljanje primerima i prikažete sve postojeće kopije, a zatim da izaberete koje želite da ažurirate.

Ažuriranje kopija iz izvorne datoteke

 1. Ako biblioteka koja sadrži datoteku za koju želite da ažurirate kopije nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, izaberite stavku Radnje na sajtu Slika dugmeta , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj Veb lokacija, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Pokažite na ime datoteke, kliknite na strelicu koja se pojavi, kliknite na dugme Pošalji, a zatim izaberite stavku postojeće kopije.

  Napomena: Komanda " postojeće kopije " pojavljuje se samo ako ste odabrali da budete upitani za ispravke kada ste prvobitno koristili komandu " Pošalji u " da biste kopirali ovu izvornu datoteku na drugu lokaciju.

 3. U odeljku destinacije , u okviru kopijepotvrdite izbor u poljima za potvrdu za kopije koje želite da ažurirate, a zatim kliknite na dugme u redu.

Ako je datoteka kopirana u jednu ili više drugih biblioteka, možete da ažurirate sve druge kopije sa jedne lokacije na stranici Upravljanje primerima , koja je pristupačna iz bilo koje kopije neke stavke.

 1. Ako biblioteka koja sadrži kopiju koju želite da ažurirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, izaberite stavku Radnje na sajtu Slika dugmeta , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj Veb lokacija, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Pokažite na ime kopije koju želite da ažurirate, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Idi na izvornu stavku.

 3. Izaberite stavku Upravljaj kopijama.

 4. Da biste ažurirali sve kopije koje su već zatraženim, kliknite na dugme Ažuriraj kopije.

 5. U odeljku odredišta , u okviru kopijeizaberite kopije koje želite da ažurirate, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Ako želite da ažurirate kopije navedene na stranici " Upravljanje kopijama " u okviru kopije koje ne traže ispravke, prvo morate da promenite postavke ažuriranja za ove kopije. Više informacija o tome kako da to uradite potražite u članku Promena postavki kopije radi odziva na ispravke.

Vrh stranice

Promena postavki kopije radi odziva na ispravke u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Ako ste kreirali kopiju datoteke pomoću komande " Pošalji u " i niste odabrali da vam se traže ispravke, ova kopija ne može da prima ispravke iz izvorne datoteke. Možete da promenite ovu postavku i učinite kopiju dostupnom za ispravke.

 1. Ako biblioteka koja sadrži kopiju koju želite da ažurirate nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime biblioteke ne pojavljuje, izaberite stavku Radnje na sajtu Slika dugmeta , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj Veb lokacija, a zatim kliknite na ime biblioteke.

 2. Pokažite na ime kopije koju želite da ažurirate, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Idi na izvornu stavku.

 3. Izaberite stavku Upravljaj kopijama.

 4. Kliknite na dugme Uredi pored stavke, a zatim kliknite na dugme da da biste zadali autora da šalje ispravke kada se dokument prijavi.u odeljku Ažuriranje .

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Uklanjanje povezivanja i brisanje kopije u SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2007

Ako želite potpuno da izbrišete stavku koja je kopija druge stavke, prvo morate da se uverite da se ova stavka uklanja sa liste stavki izvorne datoteke za ažuriranje. U suprotnom, stavka se može ponovo kreirati svaki put kada neko izabere da ažurira postojeće kopije izvorne datoteke. Preporučuje se i da razpovežete kopiju iz izvorne datoteke. Kada potpuno uklonite izvornu datoteku i njenu kopiju, možete da izbrišete kopiju.

 1. Da biste u potpunosti uklonili sve veze između izvorne datoteke i njene kopije, Razmaknite izvornu datoteku i njenu kopiju na oba od sledećih načina:

  • Razukloni vezu kopije iz izvornog izvora tako da Kopiranje više ne zadržava vezu sa izvornom datotekom. Ako to uradite, izvorna datoteka zadržava vezu sa kopijom, a kopija se i dalje može ažurirati ako neko izabere da ažurira postojeće kopije izvorne datoteke.

  • Uklonite povezanost sa kopijom iz izvorne datoteke tako da izvorna datoteka više ne ažurira kopiju.

  1. U biblioteci koja sadrži kopiju koju želite da razpovežete iz izvorne datoteke, pokažite na ime kopije, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Idi na izvornu stavku.

  2. Izaberite stavku Upravljaj kopijama.

  3. Kliknite na dugme Uredi pored kopije iz izvorne datoteke.

  4. Kliknite na dugme Ukloni vezu, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Ova radnja uklanja kopiju sa liste kopija koje mogu da se ažuriraju iz izvorne datoteke.

  5. Vratite se u biblioteku koja sadrži kopiju iz izvorne datoteke.

  6. Pokažite na ime kopije koju želite da razpovežete, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaži svojstva.

  7. Na vrhu stranice kliknite na dugme Ukloni vezu, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Ova radnja uklanja veze kopiranja sa njenom nadređenim datotekom.

 2. Da biste izbrisali datoteku, u biblioteci koja sadrži kopiju koju želite da izbrišete, pokažite na ime kopije, kliknite na strelicu koja se pojavi, izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Ako niste sigurni koju verziju SharePoint koristite, pogledajte članak koju verziju sistema SharePoint koristim?

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×