Premeštanje ili kopiranje ćelija i sadržaja ćelija

Premeštanje ili kopiranje ćelija i sadržaja ćelija

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Microsoft Excel pomoću komandi Iseci, Kopiraj i Nalepi možete da premestite ili kopirate ćelije ili njihov sadržaj. Pored toga, možete da kopirate određene sadržaje ili atribute iz ćelija. Na primer, možete kopirati vrednost rezultata formule bez kopiranja same formule ili samo formulu.

Prilikom premeštanja ili kopiranja ćelije, Excel će premestiti ili kopirati ćeliju, uključujući formule i njihove rezultujuće vrednosti, formate ćelija i komentare. Evo kako:

 1. Izaberite ćelije koje želite da premestite ili kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava uradite nešto od sledećeg:

  Slika glavne trake programa Excel

  • Da biste premestili ćelije, kliknite na dugme Iseci Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+X.

  • Da biste kopirali ćelije, kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

  Savet: Da biste izbor premestili ili kopirali u drugi radni list ili svesku, izaberite drugu karticu radnog lista ili se prebacite u drugu radnu svesku, a zatim izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V.

Napomene: 

 • Excel prikazuje animiranu pokretnu ivicu oko ćelija koje su isečene ili kopirane. Da biste otkazali pokretnu ivicu, pritisnite taster Esc.

 • Kada ćelije premeštate isecanjem i lepljenjem, Excel će zameniti postojeće podatke u oblasti lepljenja.

 • Da biste odabrali određene opcije prilikom lepljenja ćelija, možete kliknuti na strelicu ispod dugmeta Nalepi Slika dugmeta , a zatim izabrati željenu opciju. Na primer, možete izabrati opciju Specijalno lepljenje ili Slika.

 • Excel podrazumevano prikazuje dugme Opcije lepljenja na radnom listu da bi vam pružio posebne opcije prilikom lepljenja ćelija, kao što su Zadrži u izvornom obliku. Ovu opciju možete da isključite ako ne želite da se ovo dugme prikazuje prilikom svakog lepljenja ćelija. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije. U kategoriji Više opcija, u okviru Isecanje, kopiranje i lepljenje, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži dugme „Opcije lepljenja“ kada se sadržaj nalepi.

Premeštanje ili kopiranje ćelija pomoću miša

Uređivanje prevlačenjem i otpuštanjem je podrazumevano uključeno tako da možete da koristite miš za premeštanje i kopiranje ćelija.

 1. Izaberite ćelije ili opseg ćelija koji želite da premestite ili kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili ćeliju ili opseg ćelija, postavite pokazivač na ivicu selekcije. Kada pokazivač postane pokazivač za premeštanje Pokazivač programa Excel za premeštanje , prevucite ćeliju ili opseg ćelija na drugu lokaciju.

  • Da biste kopirali ćeliju ili opseg ćelija, držite pritisnut taster Ctrl dok je pokazivač postavljen na ivicu selekcije. Kada pokazivač postane pokazivač za kopiranje Pokazivač za kopiranje , prevucite ćeliju ili opseg ćelija na drugu lokaciju.

Napomena: Kada premeštate ćelije, Microsoft Excel će zameniti podatke u oblasti lepljenja.

Kada kopirate ćelije, reference na ćelije se automatski podešavaju. Međutim, kada premeštate ćelije, reference na ćelije se ne podešavaju, a njihov sadržaj kao i sadržaj onih ćelija koje ukazuju na njih može biti prikazan kao greška u referencama. U tom slučaju ćete morati ručno da prilagodite reference

Ako izabrana oblast kopiranja sadrži skrivene ćelije, redove ili kolone Excel će ih kopirati. Možda će biti potrebno da privremeno otkrijete podatke koje ne želite da uključite u kopiranje informacija.

Umetanje premeštenih ili kopiranih ćelija između postojećih ćelija

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koji sadrži podatke koje želite da premestite ili kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava uradite nešto od sledećeg:

  Slika glavne trake programa Excel

  • Da biste premestili selekciju, kliknite na dugme Iseci Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+X.

  • Da biste kopirali selekciju, kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na gornju levu ćeliju oblasti lepljenja, a zatim izaberite stavku Umetni isečene ćelije ili Umetni kopirane ćelije.

  Savet    Da biste izbor premestili ili kopirali u drugi radni list ili svesku, izaberite drugu karticu radnog lista ili se prebacite u drugu radnu svesku, a zatim izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

 4. U dijalogu Umetanje lepljenjem izaberite smer u kome želite da pomerite okolne ćelije.

Napomena    Ako umećete čitave redove ili kolone, okolni redovi i kolone se pomeraju dole i na levu stranu.

Kopiranje samo vidljivih ćelija

Ako neke ćelije, redovi ili kolone na radnom listu nisu prikazani, imate opciju da kopirate sve ćelije ili samo vidljive ćelije. Na primer, možete odabrati da kopirate samo prikazane podatke rezimea na navedenom radnom listu.

 1. Izaberite ćelije koje želite da kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

  Slika trake u programu Excel

 3. U okviru Izbor izaberite stavku Samo vidljive ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 5. Izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

  Savet: Da biste izbor premestili ili kopirali u drugi radni list ili svesku, izaberite drugu karticu radnog lista ili se prebacite u drugu radnu svesku, a zatim izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

 6. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V.

 • Ako kliknete na strelicu ispod dugmeta Nalepi Slika dugmeta , imaćete izbor od nekoliko opcija nalepljivanja koje možete primeniti na izbor.

Excel lepi kopirane podatke u uzastopnim redovima i kolonama. Ako oblast lepljenja sadrži skrivene redove ili kolone, možda ćete morati da otkrijete oblast lepljenja da biste videli sve kopirane ćelije.

Kada kopirate ili nalepite skrivene ili filtrirane podatke u drugu aplikaciju ili drugu instancu programa Excel, biće kopirane samo vidljive ćelije.

Sprečavanje zamene podataka kopiranim ćelijama

 1. Izaberite opseg ćelija koji sadrži prazne ćelije.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu na dugmetu Nalepi Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Preskoči prazne ćelije.

Premeštanje ili kopiranje samo sadržaja ćelije

 1. Kliknite dvaput na ćeliju koja sadrži podatke koje želite da premestite ili kopirate.

  Napomena    Podrazumevano, podatke u ćeliji možete da uredite i izaberete u samoj ćeliji ako kliknete dvaput na ćeliju, a to možete da učinite i u polje za formulu.

 2. Izaberite znakove u ćeliji koje želite da premestite ili kopirate.

  Kako izabrati znakove u ćeliji

  Da biste izabrali sadržaj ćelije

  Uradite sledeće

  U ćeliji:

  Dvaput kliknite na ćeliju i prevucite je preko sadržaja ćelije koju želite da izaberete

  U polju za formulu

  Slika dugmeta

  Kliknite na ćeliju i prevucite je preko sadržaja ćelije koju želite ta izaberete u polju za formulu.

  Pomoću tastature

  Pritisnite taster F2 da biste uredili ćeliju, koristite tastere strelica da biste postavili kursor, a onda pritisnite kombinaciju tastera Shift+Taster sa strelicom da biste izabrali sadržaj

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava uradite nešto od sledećeg:

  Slika glavne trake programa Excel

  • Da biste premestili selekciju, kliknite na dugme Iseci Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+X.

  • Da biste kopirali selekciju, kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 4. Kliknite u ćeliji na mesto gde želite da nalepite znakove ili dvaput kliknite na drugu ćeliju da biste premestili ili kopirali podatke.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V.

 6. Pritisnite taster ENTER.

  Napomena: Kada dvaput kliknete na ćeliju ili pritisnete taster F2 da biste uredili aktivnu ćeliju, tasteri sa strelicama će funkcionisati samo u okviru te ćelije. Da biste koristili tastere sa strelicama za prelazak na drugu ćeliju, prvo pritisnite taster Enter da biste dovršili uređivanje u aktivnoj ćeliji.

Kopiranje vrednosti u ćelijama, formata ćelija ili samo formula

Kada nalepite kopirane podatke, možete da uradite sledeće:

 • Nalepite samo oblikovanje ćelija, kao što je boja fonta ili boja popune (a ne sadržaja ćelija).

 • Pretvorite formule u ćeliji u izračunate vrednosti bez zamene postojećeg oblikovanja.

 • Nalepite samo formule (a ne izračunate vrednosti).

 • Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koji sadrži vrednosti, oblikovanje ćelija ili formule koje želite da kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 • Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 • Izaberite ćeliju u gornjem levom uglu oblasti lepljenja ili ćeliju gde želite da nalepite vrednost, oblikovanje ćelije ili formulu.

 • Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu na dugmetu Nalepi Slika dugmeta , a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste nalepili samo vrednosti, izaberite stavku Vrednosti.

  • Da biste nalepili samo oblike ćelija, izaberite stavku Oblikovanje.

  • Da biste nalepili samo formule, izaberite stavku Formule.

   Napomena: Ako kopirane formule sadrže relativne reference na ćelije, Excel prilagođava reference (i relativne delove mešovitih referenci na ćelije) u duplikatima formula. Na primer, pretpostavimo da ćelija B8 sadrži formulu =SUM(B1:B7). Ako kopirate formulu u ćeliju C8, formula duplikat se odnosi na odgovarajuće ćelije u toj koloni: =SUM(C1:C7). Ako kopirane formule sadrže apsolutne reference na ćelije, reference u duplikatima formula se ne menjaju. Ako ne dobijete željene rezultate, možete i da promenite reference u originalnim formulama u relativne ili apsolutne reference na ćelije, a zatim ponovo da kopirate ćelije.

Kopiranje postavki širine ćelije

Kada nalepite kopirane podatke, nalepljeni podaci će koristiti postavke širine kolone ciljnih ćelija. Da biste ispravili širine kolona kako bi se podudarali sa izvornim ćelijama, sledite ove korake.

 1. Izaberite ćelije koje želite da premestite ili kopirate.

  Kako izabrati ćelije ili opsege

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava uradite nešto od sledećeg:

  Slika glavne trake programa Excel

  • Da biste premestili ćelije, kliknite na dugme Iseci Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+X.

  • Da biste kopirali ćelije, kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

   Tasterska prečica     Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

  Savet: Da biste izbor premestili ili kopirali u drugi radni list ili svesku, izaberite drugu karticu radnog lista ili se prebacite u drugu radnu svesku, a zatim izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod dugmeta Nalepi Slika dugmeta i izaberite opciju Zadrži izvorne širine kolona.

Kako izabrati ćelije ili opsege

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jednu ćeliju

Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

Opseg ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

Veliki opseg ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

Sve ćelije na radnom listu

Kliknite na dugme Izaberi sve.

Dugme „Izaberi sve“

Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera Ctrl+A.

Napomena: Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok birate ostale ćelije ili opsege.

Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera Shift+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera Shift+F8.

Napomena: Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže izbor.

Ceo red ili kolonu

Kliknite na naslov reda ili kolone.

Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

1. Naslov reda

2. Naslov kolone

Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom (Strelica nadesno ili Strelica nalevo za redove, Strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

Napomena: Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate ceo red ili kolonu.

Susedne redove ili kolone

Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji red ili kolonu.

Nesusedne redove ili kolone

Izaberite naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica (strelica nadesno ili strelica nalevo za redove, a strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili u Excel tabeli.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili u Excel tabeli koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (u donjem desnom uglu).

Ćelije na početku radnog lista

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

Držite pritisnut taster Shift, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

Savet: Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×