Prelazak sa rada van mreže na rad na mreži

Prelazak sa rada van mreže na rad na mreži

U programu Outlook imate fleksibilnost da učinite da Outlook radi na mreži ili van mreže sa serverom pošte.

Kako da znam kada radite van mreže ili na mreži u Outlook ? Postoje vizuelni signalite, počevši od statusne trake na dnu prozora Outlook. Ako se prikaže neki od sledećih indikatora statusa, to znači Outlook nije povezan sa serverom pošte.

Status „Rad van mreže“ ili Status „Prekinuta veza“

Ne možete da šaljete ili primate e-poštu dok se ne povežete ponovo.

Status: rad van mreže

Obično je rad van mreže izbor. Vraćanje na radni režim rada na mreži je jednostavan proces.

 • U Outlook, na kartici slanje/prijem odaberite stavku rad van mreže da biste se ponovo povezali.

  Opcija „Rad van mreže“ na kartici „Slanje/prijem“

Napomene: 

 • Ako je pozadina "rad van mreže" osenčena (kao što je prikazano na gorenavedenoj slici), niste povezani. Ako je pozadina jasna, povezani ste.

 • Ako ne vidite dugme rad van mreže i nalog e-pošte je Microsoft Exchange Server nalog iliMicrosoft 365 nalog,Keširani Exchange režim je možda isključen. Slijedite korake u meniju Uključi keširani Exchange režim da biste promenili tu postavku. Druga mogućnost je da se obratite osobi koja upravlja Exchange serverom za organizaciju.
  Preporučujemo da uvek uključite keširani Exchange režim saMicrosoft 365 nalogom.

Status: isključen je

Postoje različiti razlozi zbog kojih ste povezani iz Outlook. Ono što sledi su samo nekoliko primera nekih od mogućih razloga.

 • Ako internet veza funkcioniše, možda postoji problem sa serverom pošte.

 • Ako možete da se prijavite na e-poštu sa Veb lokacije – na primer, http://Outlook.com – pogledajte da biste videli da li možete da primate i šaljete e-poštu na taj način. Ako e-pošta ne radi na Veb lokaciji, pozovite tehničku podršku za vaš dobavljač usluga e-pošte.

 • Ako možete da šaljete i primate poštu na Veb lokaciji, vaš server pošte je u redu. Međutim, računaru su možda potrebne ispravke ili postoji problem sa postavkama naloga.

Saveti za ponovno povezivanje sa Outlook

Evo nekih predloženih načina za ponovno povezivanje sa Outlook.

Poništavanje statusa rada van mreže

 • Na kartici slanje/prijem odaberite stavku rad van mrežei provjerite statusnu traku. Ako status prikazuje rad van mreže, ponovite radnju dok se status ne promeni u povezivanje.

Proveri da li postoje ispravke

Pravljenje novog profila

Da biste uklonili mogućnost da postoji greška u trenutnom Outlook profilu, Kreirajte novi profil. Ako otvorite Outlook koristeći novi profil i ako je i dalje isključen, pokušajte da uklonite nalog, a zatim ga ponovo dodajte.

 1. U oknu sa fasciklama kliknite desnim tasterom miša na ime naloga, a zatim odaberite stavku ukloni<ime>naloga

 2. Pratite korake u dodavanju naloga da biste nastavili.

Ako statusna traka na dnu Microsoft Outlook prozora prikazuje rad van mreže, to znači da Outlook nije povezan sa serverom pošte. Ne možete da šaljete ili primate e-poštu dok se ne povežete ponovo.

Outlook status bar with Working Offline status

Prvo što treba da potvrdite jeste Internet veza tako što pokušava da se poveže sa Veb lokacijom. Ako Internet veza radi, pokušajte ponovo da se povežete sa serverom pošte. Evo kako:

 1. Kliknite na dugme Pošalji/primi.

  Obratite pažnju na to da kada je Outlook podešen da radi van mreže, dugme je istaknuto.

  Komanda „Rad van mreže“ na traci koja ukazuje da je uključen status „Van mreže“

 2. Izaberite stavku rad van mreže da biste se vratili na rad na mreži.

  Kada se ponovo povežete sa serverom, dugme " rad van mreže " ima običnu pozadinu:

  Komanda „Rad van mreže“ na traci koja ukazuje na status rada na mreži

I dalje nemaљ sreжe? Ako možete da koristite taj nalog e-pošte sa Veb lokacijom, kao što je Outlook.com, pogledajte da li možete da primate i šaljete novu poštu pomoću te lokacije. Ako ne možete, pozovite svoju tehničku podršku ili dobavljača usluga e-pošte za pomoć.

Ako možete da nabavite i pošaljete poštu na Veb lokaciji, server pošte je u redu. Međutim, Outlook će možda trebati ispravke ili postoji problem sa postavkama naloga pošte. Ako koristite Exchange nalog, potvrdite izbor u polju za potvrdu da li postoje ispravke i instalirajte sve neophodne poruke. (Preporučuje se da održavate trenutne ispravke sa ispravkama.)

Nu? Možda vaš nalog e-pošte treba novi početak. Pokušajte da kreirate novi profil pošte.

Kada možda želite da radite van mreže

Kada radite na mreži sa programom Outlook i serverom pošte, dobijate novu poštu kada stigne i pošta koju šaljete se odmah šalje. Međutim, postoje vremena kada rad na mreži nije praktiиan. Na primer, možda nema dostupne mrežne veze. Ili možda postoji mreža, ali ne želite da se povežete sa njom zato što ste premašili plan podataka ili će vam biti naplaćena naknada.

U programu Outlook imate fleksibilnost da odaberete da li želite da radite na mreži ili van mreže, a to možete da uradite automatski ili ručno. Ako ste izabrali da radite van mreže, ali ste spremni za ručno pokretanje operacije slanja/prijema, samo kliknite na dugme Pošalji/primi > Pošalji/primi sve fascikle.

Traka u programu Outlook

Rad van mreže pomoću Microsoft Exchange Server naloga

Ako koristite Microsoft Exchange Server nalog, poruke se čuvaju u poštanskom sandučetu na serveru. Kada ste povezani sa serverom i radite na mreži, možete da koristite svu funkcionalnost u programu Outlook, kao što je otvaranje stavki, pomeranje između fascikli i brisanje stavki. Međutim, kada radite van mreže, izgubite pristup svim stavkama na serveru. To je kada su vanmrežne fascikle, koje su sačuvane u vanmrežnih Outlook datoteka sa podacima (. ost) na računaru, korisne.

Datoteka vanmrežne Outlook datoteke sa podacima (. ost) je replika ili kopija Exchange poštanskog sandučeta. Kada ste na mreži, ova datoteka se automatski sinhronizuje sa serverom tako da obe kopije budu iste, a promene napravljene u jednoj kopiji će biti napravljene na drugoj. Možete da konfigurišete Outlook tako da se automatski pokreće van mreže ako nije moguće uspostaviti vezu sa Exchange serverom. Možete i da se ručno Prebacite između stanja na mreži i vanmrežne veze i odaberete koje Exchange fascikle će biti ažurne lokalno na računaru.

Ako koristite Exchange nalog, preporučuje se da ga koristite sa keširani Exchange režim. Većina razloga za rad van mreže se eliminišu kada koristite keširani Exchange režim. Nepostojanje mrežne veze je praktično proziran zato što možete da nastavite da radite sa stavkama.

Keširani Exchange režim podrazumevano kreira i koristi vanmrežnu Outlook datoteku sa podacima (. ost), a zatim preuzima i održava sinhronizovanu kopiju stavki u svim fasciklama u poštanskom sandučetu. Radite sa informacijama na računaru i Outlook ga sinhronizuje sa serverom.

Bez obzira na to da li se nalazite u kancelariji, kod kuće ili u avionu, promene mreže ili dostupnost su prozirne. Kada se veza sa Exchange serverom prekine, možete da nastavite da radite sa podacima. Kada se veza ponovo uspostavi, Outlook automatski sinhronizuje promene, a fascikle i stavke na serveru i na računaru su ponovo identične. Outlook upravlja vezom sa serverom i redovno ažurira podatke. Nema potrebe da se prebacujete na rad van mreže i da pokušate da se ponovo povežete sa serverom – sve je to automatsko.

Keširani režim Exchange servera vas oslobaрa od potrebe da podesite grupe za slanje/prijem zato što bira fascikle za koje želite da budu dostupne van mreže i sinhronizuje te fascikle.

Jedini put kada još uvek možete da odaberete da radite van mreže jeste kada želite da kontrolišete šta se preuzima na lokalnu kopiju Exchange poštanskog sandučeta. To može da uključi situacije u kojima koristite uređaj ili uslugu veze koja zasniva troškove na količini podataka koju prenesete. Keširani Exchange režim čuva sve ažurirane. Rad van mreže omogućava vam da koristite grupe za slanje/prijem da biste poboljšali tip i količinu informacija koje su sinhronizovane.

Šta ako ne koristite Exchange nalog? Mnogi ljudi koriste POP3 ili IMAP nalog od dobavljača Internet usluga (ISP) ili sa nalogom zasnovanom na vebu, kao što je Outlook.com (ranije Hotmail).

Najbrži način za rad van mreže jeste korišćenje podrazumevanih Outlook postavki. Ako želite da prilagodite postavke, uključujući gde treba da sačuvate vanmrežne Outlook datoteke sa podacima (. ost), koristite prilagođena uputstva za Podešavanje .

Brza instalacija

 1. Na kartici Slanje/prijem, u grupi Željene postavke kliknite na dugme Rad van mreže.

 2. Da biste podesili vanmrežne Outlook datoteke sa podacima (. ost), kliknite na dugme u redu.

  Podrazumevano je izabrano polje za potvrdu zapitaj me na pokretanju tako da mogu da biram da radim van mreže ili na mreži . Ako želite da Outlook uvek radi na mreži kada je veza dostupna, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Kada se kreira datoteka vanmrežne Outlook datoteke sa podacima (. ost), kada izađete iz programa Outlook i ponovo ga pokrenete, morate da sinhronizujete Exchange poštansko sanduče sa novom datotekom. Najbrћi način da to uradite je sledeće: na kartici slanje/prijem , u grupi Pošalji & izaberite stavku Pošalji/primi sve fascikle.

Prilagođena postavka

Ako želite da prilagodite postavke Outlook datoteke sa podacima (. ost), na primer gde se datoteka čuva na računaru, uradite sledeće:

 1. Ako to već niste uradili, kreirajte vanmrežnu Outlook datoteku sa podacima (. ost).

  Kreiranje vanmrežne Outlook datoteke sa podacima (. ost)

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim kliknite na dugme Postavke naloga.

  3. Na kartici e-pošta izaberite Exchange Server nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  4. Kliknite na dugme Još postavki.

  5. Kliknite na karticu Više opcija , a zatim izaberite stavku Postavke datoteke vanmrežne fascikle.

  6. U polju datoteka Otkucajte putanju do datoteke koju želite da koristite kao. ost datoteku.

   Podrazumevano ime datoteke je Outlook. ost. Ako ova datoteka već postoji, bićete upitani za novo ime.

 2. Izaberite meni datoteka ,

 3. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim kliknite na dugme Postavke naloga.

 4. Na kartici E-pošta izaberite Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 5. Kliknite na dugme Još postavki.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Uvek Pokreni Outlook van mreže     Izaberite stavku Ručno upravljanje stanjem veze, a zatim izaberite stavku rad van mreže i koristite pozivno umrežavanje.

  2. Odaberite da li ćete raditi van mreže ili na mreži svaki put kada pokrenete Outlook     Kliknite na dugme ručno kontrola stanja veze, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Izaberi tip veze prilikom početnog polja.

  3. Uvek se povežite sa mrežom     Izaberite stavku Ručno upravljanje stanjem veze, a zatim izaberite stavku Poveži se sa mrežom.

  4. Outlook automatski otkriva da li je veza sa serverom dostupna     Kliknite na dugme Automatsko otkrivanje stanja veze. Ako Outlook ne može da se poveže sa serverom pošte, on se automatski pokreće u vanmrežnom režimu.

   Napomena: Da biste naveli količinu vremena za Čekanje odgovora sa servera pre nego što budete obavešteni da pokušate ponovo ili da radite van mreže, otkucajte broj u polje " vremensko ograničenje veze servera ".

Vrh stranice

Osnovni podaci o radu van mreže

Kada radite na mreži sa programom Outlook 2007 i serverom pošte, dobijate novu poštu kada stigne i pošta koju šaljete se odmah šalje. Međutim, postoje vremena kada rad na mreži nije praktiиan. Na primer, postoje vremena kada mrežna veza nije dostupna zbog vaše lokacije. Takođe postoje slučajevi kada je veza možda dostupna, ne želite da je koristite da biste izbegli troškove povezivanja.

Ako se nalog povezuje sa Exchange serverom, poruke se čuvaju u poštanskom sandučetu servera. Kada ste povezani sa serverom i radite na mreži, možete da koristite svu funkcionalnost u programu Outlook, kao što je otvaranje stavki, pomeranje između fascikli i brisanje stavki. Međutim, kada radite van mreže, izgubite pristup svim stavkama na serveru. To je kada su vanmrežne fascikle, koje su sačuvane u datoteci vanmrežne fascikle (. ost) na računaru korisne.

Datoteka. ost je replika ili kopija Exchange poštanskog sandučeta. Kada ste na mreži, ova. ost datoteka automatski se sinhronizuje sa serverom tako da obe kopije budu iste, a promene napravljene u bilo kojoj kopiji se izvrše na drugu. Možete da konfigurišete Outlook tako da se automatski pokreće van mreže ako nije moguće uspostaviti vezu sa Exchange serverom. Možete i da se ručno Prebacite između stanja na mreži i vanmrežne veze i odaberete koje Exchange fascikle će biti ažurne lokalno na računaru.

Ako koristite Exchange nalog, preporučuje se da ga koristite sa keširani Exchange režim. Većina razloga za rad van mreže se eliminišu kada koristite keširani Exchange režim. Nepostojanje mrežne veze je praktično proziran zato što možete da nastavite da radite sa stavkama.

Keširani Exchange režim podrazumevano kreira i koristi datoteku vanmrežne fascikle (. ost), a zatim preuzima i održava sinhronizovanu kopiju stavki u svim fasciklama u poštanskom sandučetu. Radite sa informacijama na računaru i Outlook ga sinhronizuje sa serverom.

Bez obzira na to da li se nalazite u kancelariji, kod kuće ili u avionu, promene mreže ili dostupnost su prozirne. Kada se veza sa Exchange serverom prekine, možete da nastavite da radite sa podacima. Kada se veza ponovo uspostavi, Outlook automatski sinhronizuje promene, a fascikle i stavke na serveru i na računaru su ponovo identične. Outlook upravlja vezom sa serverom i redovno ažurira podatke. Nema potrebe da se prebacujete na rad van mreže i da pokušate da se ponovo povežete sa serverom – sve je to automatsko.

Keširani režim Exchange servera vas oslobaрa od potrebe da podesite grupe za slanje/prijem zato što bira fascikle za koje želite da budu dostupne van mreže i sinhronizuje te fascikle.

Jedini put kada još uvek možete da odaberete da radite van mreže jeste kada želite da kontrolišete šta se preuzima na lokalnu kopiju Exchange poštanskog sandučeta. To može da uključi situacije u kojima koristite uređaj ili uslugu veze koja zasniva troškove na količini podataka koju prenesete. Keširani Exchange režim čuva sve ažurirane. Rad van mreže omogućava vam da koristite grupe za slanje/prijem da biste poboljšali tip i količinu informacija koje su sinhronizovane.

Šta ako ne koristite Exchange nalog? Mnogi ljudi koriste POP3 ili IMAP nalog od dobavljača Internet usluga (ISP) ili HTTP naloga, kao što je Microsoft Windows Live pošta. Kada ste na mreži, to znači da je veza sa serverom pošte dostupna i da Outlook šalje i prima poruke odmah za Exchange, IMAP i HTTP naloge e-pošte. Za POP3 naloge e-pošte poruke se šalju odmah ako je izabrano polje za potvrdu Pošalji odmah kada je povezano na kartici Podešavanje pošte (meni "Alatke ", komanda " Opcije "). Kada ste van mreže, svi nalozi koriste planiranje slanja/prijema u dijalogu " grupe za slanje/prijem ". Takođe, za IMAP naloge e-pošte fascikle nisu dostupne kada su van mreže.

Kada radite van mreže, Outlook se povezuje sa serverom pošte samo kada odaberete da to uradite. Kada ste van mreže, Outlook ne pokuša da se poveže sa vašim serverom pošte da biste provjerili nove poruke, preuzmite zaglavlja koja ste označili za preuzimanje ili pošaljite poruke.

Vrh stranice

Ako imate Microsoft Exchange nalog

Morate ponovo da pokrenete Outlook 2007 za prebacivanje između rada na mreži i van mreže. Razmotrite korišćenje keširani Exchange režima za veću fleksibilnost kada se prebacite između stanja na mreži i van mreže.

Najbrži način za rad van mreže jeste korišćenje podrazumevanih Outlook postavki. Ako želite da prilagodite postavke, uključujući gde treba sačuvati datoteku vanmrežne fascikle (. ost), koristite prilagođena uputstva za Podešavanje .

Brza instalacija

 1. U meniju datoteka izaberite stavku rad van mreže.

  Work Offline command on File menu

 2. Da biste podesili datoteku vanmrežne fascikle (. ost), kliknite na dugme u redu.

  Podrazumevano je izabrano polje za potvrdu zapitaj me na pokretanju tako da mogu da biram da radim van mreže ili na mreži . Ako želite da Outlook uvek radi na mreži kada je veza dostupna, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Kada se kreira. ost datoteka, kada izađete iz programa Outlook i ponovo ga pokrenete, morate da sinhronizujete Exchange poštansko sanduče sa. ost datotekom. Najbrži način da to uradite je sledeće: u meniju Alatke izaberite stavku Pošalji/primisve, a zatim kliknite na dugme Pošalji/primi sve.

Prilagođena postavka

Ako želite da prilagodite postavke datoteke vanmrežne fascikle (. ost), na primer gde je. ost datoteka sačuvana na vašem računaru, uradite sledeće:

 1. Ako to već niste učinili, kreirajte datoteku vanmrežne fascikle (. ost).

  Kreiranje datoteke vanmrežne fascikle (. ost)

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

  2. Na kartici E-pošta izaberite Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  3. Kliknite na dugme Još postavki.

  4. Kliknite na karticu Više opcija , a zatim izaberite stavku Postavke datoteke vanmrežne fascikle.

  5. U polju datoteka Otkucajte putanju do datoteke koju želite da koristite kao. ost datoteku.

   Podrazumevano ime datoteke je Outlook. ost. Ako ova datoteka već postoji, bićete upitani za novo ime.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 3. Na kartici E-pošta izaberite Exchange nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 4. Kliknite na dugme Još postavki.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Uvek Pokreni Outlook van mreže     Izaberite stavku Ručno upravljanje stanjem veze, a zatim izaberite stavku rad van mreže i koristite pozivno umrežavanje.

  2. Odaberite da li ćete raditi van mreže ili na mreži svaki put kada pokrenete Outlook     Kliknite na dugme ručno kontrola stanja veze, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Izaberi tip veze prilikom početnog polja.

  3. Uvek se povežite sa mrežom     Izaberite stavku Ručno upravljanje stanjem veze, a zatim izaberite stavku Poveži se sa mrežom.

  4. Outlook automatski otkriva da li je veza sa serverom dostupna     Kliknite na dugme Automatsko otkrivanje stanja veze. Ako Outlook ne može da se poveže sa serverom pošte, on se automatski pokreće u vanmrežnom režimu.

   Napomena: Da biste naveli količinu vremena za Čekanje odgovora sa servera pre nego što budete obavešteni da pokušate ponovo ili da radite van mreže, otkucajte broj u polje " vremensko ograničenje veze servera ".

Ako koristite Exchange nalog u keširani Exchange režimu

 • U meniju datoteka izaberite stavku rad van mreže.

  Work Offline command on File menu

Ako koristite POP3, IMAP ili HTTP nalog

 • U meniju datoteka izaberite stavku rad van mreže.

  Work Offline command on File menu

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×