Prelazak na Word 2010

Pregled

Word 2010 Ako prelazite iz programa Microsoft Office Word 2003 ili starije verzije na verziju Microsoft Word 2010 i znate da radite u programu Word, ali želite da naučite da radite u ovoj najnovijoj verziji, ovaj kurs je za vas. Pomoći ćemo vam da se upoznate sa promenama i da vidite kako se izvršavaju osnovni svakodnevni zadaci.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Brzo pronađite popularne komande na traci.

 • Pogledajte kako se meni Datoteka razvio u prikaz „Microsoft Office Backstage“.

 • Izvršite osnovne zadatke kao što su oblikovanje, čuvanje i štampanje.

 • Radite u programu Word 2010 i u njegovim starijim verzijama.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo.

 • Jedna vežba za sticanje praktičnog iskustva. Vežba zahteva Microsoft Word 2010.

 • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.

 • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Upoznavanje sa trakom

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Ponovno upoznavanje sa svakodnevnim zadacima

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Neke alatke se pojavljuju na zahtev

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

U pozadini: kartica „Datoteka“ i prikaz „Backstage“

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Novo u vezi sa tasterskim prečicama

Kartica „Početak“ u programu Word 2010 sa prikazanim savetima o tasterskim prečicama

Saveti o tasterskim prečicama zamenjuju tasterske prečice u programu Word 2010. Pritisnite taster ALT kako bi se saveti o tasterskim prečicama pojavili za sve kartice trake, a zatim pritisnite savet o tasterskoj prečici za karticu koju želite da prikažete.

wd_maketheswitch_section5_keyboard_audio.wma

Ovaj odeljak je za vas koji volite da radite sa tastaturom. Trebalo bi da znate da uz dizajn trake postoji nekoliko ispravki za tasterske prečice.

Kao prvo, nemojte brinuti: prečice koje počinju tasterom CTRL – na primer kombinacije tastera CTRL+C za kopiranje ili CTRL+ALT+1 za Naslov 1 – ostaju iste kao u prethodnim verzijama programa Word.

Međutim, dizajn trake donosi nove prečice. Zašto? Zato što ova promena donosi dve velike prednosti u odnosu na starije verzije:

 • Prečice za svako pojedinačno dugme na traci.

 • Prečice koje često zahtevaju manje tastera.

Nove prečice takođe imaju novo ime: saveti o tasterskim prečicama. Pritisnite taster ALT da bi se saveti o tasterskim prečicama pojavili za sve kartice trake i komande priručne trake.

Zatim možete pritisnuti savet o tasterskoj prečici za karticu koju želite da prikažete. Na primer, pritisnite taster H za karticu Početak kao što je ovde prikazano. Na ovaj način se pojavljuju svi saveti o tasterskim prečicama za komande kartice. Zatim možete pritisnuti savet o tasterskoj prečici za željenu komandu.

Do prikaza „Backstage“ stižete na približno sličan način koji ste koristili za otvaranje menija Datoteka: na primer, kombinacija tastera ALT+F otvara meni, kombinacija tastera ALT+F+A otvara komandu Sačuvaj kao, a kombinacija tastera ALT+F+P otvara komandu Odštampaj.

Napomena

Još uvek možete koristiti ALT+ prečice koje pristupaju komandama u starijim verzijama programa Word, ali pošto stariji meniji nisu dostupni, nećete imati podsetnike na ekranu za slova koja treba pritisnuti, već morate znati celu prečicu napamet da biste je koristili.

Rad u novim i starijim verzijama

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vežba

Vežba u programu Word 2010

Veličina preuzimanja: 15 kB

Vežba u programu Word 2010

wd_maketheswitch_practice_audio.wma

Vreme je da sami isprobate neke stvari u praktičnoj vežbi.

Osnovni podaci o praktičnoj vežbi

Kad izaberete stavku Vežba u programuWord 2010, dokument za vežbu će biti preuzet na računar i otvoriće se u programu Word 2010, a pojaviće se zaseban prozor sa uputstvima za vežbanje.

Napomena    Na računaru morate imati instaliran Word 2010.

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Ako kliknete na ovo dugme Dugme „Pokretanje dijaloga“ u programu Word 2010 šta se događa u programu Word 2010?

Privremeno sakrivate traku tako da imate više mesta za dokument.

Netačno. Traku možete privremeno sakriti, ali to ćete uraditi kada kliknete dvaput na aktivnu karticu. Pokušajte ponovo.

Primenjujete veći font na tekst.

Ne, to nije tačno. Razmislite o mestu na kojem se dugme nalazi: u okviru grupe. Pokušajte ponovo.

Videćete dodatne opcije.

Tačno. Često će se pojaviti dijalog i izgledaće vam poznato iz starijih verzija programa Word.

Dodaćete komandu na priručnu traku.

Ne. Da biste dodali komandu na priručnu traku, počećete klikom desnim tasterom miša na komandu. Pokušajte ponovo.

Gde je priručna traka i kada bi je trebalo koristiti?

Ona se nalazi u gornjem levom uglu ekrana i trebalo bi da je koristite za svoje omiljene komande.

Tako je. To je mala traka sa alatkama koja ima dugmad Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi. Omiljene komande možete dodati ako sa desne strane trake sa alatkama kliknete na strelicu Još ili ako kliknete desnim tasterom miša na komandu i odaberete stavku Dodaj na priručnu traku.

Ona pluta iznad teksta i trebalo bi da je koristite kad treba da izvršite promene oblikovanja.

Netačno. To je mala traka sa alatkama, a ne priručna traka. Pokušajte ponovo.

Ona se nalazi u gornjem levom uglu ekrana i trebalo bi da je koristite kad morate brzo da pristupite dokumentu.

Netačno. To je mesto na kojem se nalazi, ali nije svrha korišćenja priručne trake. Pokušajte ponovo.

Nalazi se na kartici Početak i trebalo bi da je koristite kad morate brzo da pokrenete ili započnete novi dokument.

Netačno. To nije mesto na kojem se nalazi niti svrha korišćenja priručne trake. Pokušajte ponovo.

Mala traka sa alatkama će se pojaviti ako:

Kliknete dvaput na aktivnu karticu na traci.

Ne. Ako kliknete dvaput na aktivnu karticu, privremeno ćete sakriti traku, ali nećete prikazati malu traku sa alatkama. Pokušajte ponovo.

Izaberete tekst.

Ne, morate uraditi nešto više da bi se pojavila mala traka sa alatkama. Pokušajte ponovo.

Izaberete tekst, a zatim postavite pokazivač na njega.

Tačno. Savet: mala traka sa alatkama će se takođe pojaviti ako kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst.

Bilo koja od navedenih opcija.

Netačno. Samo jedan od ovih odgovora je pravi. Pokušajte ponovo.

Listu sa znakovima za nabrajanje možete primeniti pomoću kartice ____ i grupe _____.

Kartica Raspored na stranici, grupa Pasus.

Netačno. Ovako primenjujete prored pre ili posle pasusa. Pokušajte ponovo.

Kartica Početak, grupa Pasus.

Da, tako je. To je mesto sa kojeg možete primeniti listu sa znakovima za nabrajanje. Savet: listu sa znakovima za nabrajanje možete primeniti i pomoću male trake sa alatkama.

Kartica Umetanje, grupa Simboli.

Netačno. Pokušajte ponovo.

Kartica Umetanje, grupa Tekst.

Ne. Ne postoji takva grupa. Pokušajte ponovo.

Koja od sledećih procedura u novoj verziji programa Word predstavlja način da odaberete postavke za funkcije kao što su prikaz dokumenta, provera i jezik?

U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

Ne. Ovo je način korišćen u starijim verzijama. U ovoj verziji je drugačije. Pokušajte ponovo.

U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

U pravu ste. I mnoge druge postavke možete odabrati na tom mestu.

Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na traku i odaberite stavku Opcije.

Netačno. Vi želite stavku Opcije programa Word, ali ovo nije način da je otvorite. Pokušajte ponovo.

Na kartici Prikaz kliknite na dugme Svojstva.

Netačno. Na kartici Prikaz ne postoji komanda Svojstva. Pokušajte ponovo.

Prijatelj vam je poslao Word 2000 dokument kao prilog u e-poruci. Možete li da otvorite prilog u novoj verziji programa Word?

Da, ali ćete dobiti upozorenje koje vas obaveštava da nabavite konvertor.

Ne, ovo nije situacija u kojoj će Word predložiti nabavku paketa za kompatibilnost. Pokušajte ponovo.

Da, ali će se dokument otvoriti u režimu kompatibilnosti.

Tako je. Dokument će se otvoriti u režimu kompatibilnosti i neke funkcije će biti ograničene zato što radite sa starijim formatom datoteke.

Da, ako prvo uključite režim kompatibilnosti sa priručnom trakom.

Netačno. Režim kompatibilnosti ne uključujete vi. On se uključuje ako je datoteka koju otvarate u starijem formatu datoteke. Pokušajte ponovo.

Ne, samo datoteke iz programa Word 2002 i novijih verzija mogu biti otvorene u novoj verziji programa Word.

Netačno. U novoj verziji mogu biti otvorene sve datoteke, čak do verzije programa Microsoft Word 1.0. Pokušajte ponovo.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Traka, u 3 dela

Traka kao deo korisničkog interfejsa Microsoft® Office Fluent jeste pravougaona oblast na vrhu prozora dokumenta. Ona pruža jasan prikaz opcija koje su vam potrebne. Traka ima tri osnovne komponente:

 • Kartice. Postoji osam kartica na vrhu. Svaka predstavlja oblast aktivnosti.

 • Grupe. Svaka kartica ima nekoliko grupa koje prikazuju srodne stavke zajedno.

 • Komande. Komanda može biti dugme, padajuća lista ili polje za unos informacija.

Više komandi u dijalozima

Mala strelica koja se naziva Pokretanje dijaloga Dugme „Pokretanje dijaloga“ u programu Word 2010 u donjem desnom uglu grupe ukazuje na detaljnije ili napredne opcije koje su dostupne za komande u grupi. Kliknite na strelicu da biste otvorili dijalog ili okno zadatka u kojem možete raditi sa dostupnim opcijama.

Priručna traka

Priručna traka je mali red ikona u gornjem levom uglu iznad trake. Ona sadrži neke komande koje stalno i svakodnevno koristite: Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi. Na nju možete dodati omiljene komande tako da vam budu dostupne bez obzira na karticu na kojoj se nalazite.

Da biste na priručnu traku dodali komande, sa desne strane trake sa alatkama kliknite na strelicu Još ili kliknite desnim tasterom miša na komandu koju želite da dodate i izaberite stavku Dodaj na priručnu traku.

Šta se dogodilo sa menijem „Datoteka“?

Meni Datoteka je u programu Microsoft Office Word 2010 zamenjen karticom Datoteka. Izaberite karticu da biste videli prikaz „Microsoft Office Backstage“ u kojem imate iste osnovne komande kao i ranije – za otvaranje, čuvanje i štampanje dokumenta, kao i postavljanje dozvola, pripremu dokumenta za deljenje sa drugima i upravljanje verzijama dokumenta.

Kliknite na dugme Opcije u prikazu „Backstage“ i naći ćete postavke programa za funkcije kao što su željene opcije za ispravku pravopisa. (U starijim verzijama ove opcije se nalaze u meniju Alatke, u okviru Opcije.)

Korišćenje tastature

Prečice koje počinju tasterom CTRL (na primer, kombinacije tastera CTRL+C za kopiranje ili CTRL+ALT+1 za Naslov 1) ostaju iste kao u starijim verzijama programa Word. Tasterske prečice koje počinju tasterom ALT su promenjene.

 1. Pritisnite taster ALT. Saveti o tasterskim prečicama se pojavljuju na traci.

 2. Pritisnite taster prikazan u savetu o tasterskoj prečici za karticu ili željenu komandu priručne trake.

  • Ako pritisnete komandu priručne trake, komanda se izvršava.

  • Ako pritisnete savet o tasterskoj prečici kartice, videćete savete o tasterskim prečicama za svaku komandu na toj kartici. Pritisnite taster (ili tastere) za željenu komandu. U zavisnosti od komande koju odaberete, radnja može biti izvršena ili se može otvoriti galerija ili meni. U poslednjem slučaju možete odabrati neki drugi savet o tasterskoj prečici.

Napomena    Većina tasterskih prečica menija u sistemu Microsoft Office 2003 (onih koje počinju sa ALT) još uvek funkcioniše. Međutim, ne postoje podsetnici na ekranu za tastere koje treba pritisnuti.

Novi format datoteke i rad sa datotekama u starijim verzijama programa Word

Novi format datoteke Word 2010 dokumenata zasnovan je na novim Office Open XML formatima (XML je skraćenica za Extensible Markup Language – proširivi jezik za označavanje). Nije potrebno da razumete XML. Samo imajte u vidu novi format zasnovan na XML-u:

 • Pomaže da vaši dokumenti budu bezbedniji razdvajanjem datoteka koje sadrže skripte ili makroe, olakšavajući identifikovanje i blokiranje neželjenog koda ili makroa.

 • Pomaže da datoteke dokumenta budu manje.

 • Pomaže da dokumenti budu manje podložni oštećenjima.

Evo kratkog opisa formata Word 2010 datoteka:

 • .docx. Standardni Word dokument bez makroa ili koda

 • .dotx. Word predložak bez makroa ili koda

 • .docm: Word dokument koji može sadržati makroe ili kôd

 • .dotm. Word predložak koji može sadržati makroe ili kôd

U programu Word 2010 možete otvoriti datoteke koje su kreirane u starijim verzijama programa Word.

 • Kad sačuvate datoteku koja je originalno kreirana u starijoj verziji, automatska opcija u dijalogu Sačuvaj kao jeste čuvanje u starijoj verziji (.doc).

 • Kad čuvate datoteku u starijoj verziji, ako neka funkcija programa Word 2010 nije kompatibilna sa starijom verzijom, kontrolor kompatibilnosti programa Microsoft Word vas o tome obaveštava i nijedna nova funkcija neće raditi.

 • Imajte na umu da se, kad otvorite Word datoteku kreiranu u starijoj verziji ili kad sačuvate datoteku kreiranu u programu Word 2010 kao stariju verziju, automatski uključuje režim kompatibilnosti.

 • Kontrolor kompatibilnosti programa Word se automatski pokreće. Možete ga i ručno pokrenuti ako se pitate da li će neke funkcije u dokumentu biti nekompatibilne sa starijim verzijama. Izaberite stavku Datoteka , izaberite stavku Informacije , kliknite na dugme Proveri da li postoje problemi , a zatim izaberite stavku Proveri kompatibilnost .

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×